0

Training phần mềm CX-Supervior tại OMRON

71 7,067 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 15:45

Training phần mềm CX-Supervior tại OMRON 12Nội dung chính1. Giới thiệu về CX-Supervisor V2.12. Project ( Tên dự án)3. Pages (trang màn hình)4. Points (điểm)5. Animation (Gán Thuộc tính)6. Objects / ActiveX Objects (Đối tượng điều khiển)7. Graphics Library (Thư viện đồ họa)8. Script (Lệnh, lập trình bằng ngôn ngữ VB)9. Alarms (Cảnh báo)10. Recipes (Phương thức hoạt động)11. Data Logging (Ghi nhận dữ liệu)12. Database (Thành lập cơ sở dữ liệu)13. Ví dụ3CX-Supervisor là phần mềm chuyên dụng dùng cho các thiết kế và giám sát các quy trình hoạt động của máy móc thông qua PC. Các ứng dụng nhỏ có thể được tạo ra nhanh chóng nhờ số lượng lớn các hàm và thư viện dựng sẵn. Cùng với sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình VBScript đa năng, người sử dụng dễ dàng thiết kế các ứng dụng lớn.Giới thiệu CX-SupervisorRS2324•SCADA- giao diện cửa sổ dựa trên nền tảng HMI•Dễ dàng kết nối với các sản phẩm OMRON thông qua CX- Server•Nối mạng với PLC OMRON thông qua CX-Server•Hỗ trợ Microsoft COM/DCOM, DDE, OPC, OLE, ActiveX và ODBC/ADO•Truyền thông nối tiếp với các thiết bị ngoại vi bên ngoài một cách trực tiếp.•Hỗ trợ trạm OPCGiới thiệu CX-Supervisor5Hỗ trợ các phương thức mạng sau:-Client – Server communication (chủ - tớ)ServerClient(Display only)Client(Display only)Client(Display only)Device NetworkGiới thiệu CX-Supervisor6-Peer to Peer – Mạng ngang hàngDirect connectionComputer NetworkingDirect connectionDirect connectionGiới thiệu CX-Supervisor7-Distributed ServerServer 1Client 1Client 2Client 3Direct ConnectionServer 2Server 3Direct ConnectionDirect ConnectionGiới thiệu CX-Supervisor8-Redundant ServerServer 1Client 1Client 2Client 3Device NetworkServer2(backup)Giới thiệu CX-Supervisor9Giới thiệu CX-SupervisorCác tính năng chính:•Điều hành các giao diện quá trình•Giám sát và thu thập dữ liệu•Quản lý thông tin•Kiểm soát quá trình sản xuất•Kiểm soát tổng quan•Điều khiển các quá trình liên tục•Giám sát các cảnh báo và lập báo cáo•Quản lý nguyên vật liệu•Mô phỏng và mô hình hóa thông qua các hoạt hình đồ họa•Ghi nhận dữ liệu•Ghi nhận lỗi•Hỗ trợ đa ngôn ngữ•Lập báo cáo•Kết xuất với các cơ sở dữ liệu•Kết nối với các OPC Server•Hỗ trợ các đối tượng ActiveX•Hỗ trợ lập trình theo cú pháp Visual Basic và JavaScript 10CX-Supervisor vs CX-Supervisor Plus• Phù hợp với hầu hết các ứng dụng thông thường• Hỗ trợ tối đa 15 PLC và 500 points• Dùng cho các ứng dụng đặc biệt, đòi hỏi số lượng lớn PLC và points (Max 8000 points)[...]... sản phẩm của OMRON • Nếu định kết nối một PLC với máy tính chỉ dùng cho lập trình và kiểm tra chương trình thì đòi hỏi phải có một trong các yêu cầu sau: – Cổng RS-232C tiêu chuẩn trên PC (COM1) – Đường truyền RS-422 kết nối với 1 bộ chuyển đổi RS-232/RS422 – Cổng Ethernet tiêu chuẩn – Cổng USB tiêu chuẩn – Một board mạng truyền thông chuẩn của OMRON 17 Cấu hình • Cx-Supervisor bao gồm 2 phần riêng biệt:... nghiệm hoàn toàn trên Windows 98 Omron không bảo đảm CX-Supervisor hoạt động đúng chức năng trên HĐH này - Không thể cài đặt CX-Supervisor trên nền Windows 95 - Chỉ có CX-Supervisor với bộ CX- Server version 3.1 có thể chạy trên Windows Vista, Windows 2003 (Chưa phát hành) - Hệ điều hành Windows đề nghị: * Window NT (SP5) * Window 2000 (SP2) * Window XP Professional 16 Phần cứng giao tiếp • CX-Supervisor... Point Type mà Point Attribute sẽ khác nhau toggle 32 Point – Tạo Point mới (tt) Tùy thuộc vào Point Type mà Point Attribute sẽ khác nhau ♦ A Memory Resident point: là loại dữ liệu được cung cấp bởi phần mềm CX-Supervisor, (dùng để chạy trên máy tính không cần đến PLC) ♦ An Input point : nhận dữ liệu từ 1 thiết bị ngoại vi (ví dụ PLC) ♦ An Output point : gởi dữ liệu đến thiết bị ngoại vi ♦ An Input/Output... 0 ~ 2000 (pixels) Full size: Phủ toàn bộ màn hình • Vị trí: Tọa độ hiển thị tính từ góc trái của trang Giá trị từ 0 ~ 200026 Centre: Hiển thị ở giữa màn hình 27 Point – Khái niệm Point là một biến nội tại của CX-Supervisor Tất cả Point của CXSupervisor phải có tên riêng, phân loại nhóm và kiểu dữ liệu tương ứng Các Point này do người lập trình tự tạo ra, hoặc các Point có sẵn được gọi là System Point... Project/ Machine Edition Project + Project name: TEST + Folder: + Drives: + Project Info… (mô tả thêm về project) - OK 21 22 Page – Lưu (save) - Khi tạo project mới, mặc định sẽ có 1 trang được tạo ra tại thời điểm đó Lưu trang này lại : File / Save Page (Ctrl + S) 23 Page – Thiết lập trang mặc định - Mặc định, trang này cũng chính là trang hiển thị đầu tiên khi chạy chương trình - Tạo thêm 1 trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Training phần mềm CX-Supervior tại OMRON, Training phần mềm CX-Supervior tại OMRON,