0

Báo cáo môn học hệ hỗ trợ ra quyết định nghiên cứu scrum

34 4 0
  • Báo cáo môn học hệ hỗ trợ ra quyết định nghiên cứu scrum

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 16:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH NGHIÊN CỨU SCRUM Giảng viên hướng dẫn: Thái Thị Ngọc Lý Sinh viên thực 1: 2021010354 – Đỗ Tường Vy Sinh viên thực 2: 1921006688 – Trần Thị Thiên Hảo Tp.HCM, tháng năm 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH NGHIÊN CỨU SCRUM Giảng viên hướng dẫn: Thái Thị Ngọc Lý Sinh viên thực 1: 2021010354 – Đỗ Tường Vy Sinh viên thực 2: 1921006688 – Trần Thị Thiên Hảo Mã lớp học phần: 2221112003901 Tp.HCM, tháng năm 2022 LỜI CẢM ƠN Báo cáo thực Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tài – Marketing hướng dẫn cô Thái Thị Ngọc Lý Trước tiên, chúng em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Thái Thị Ngọc Lý giúp chúng em đến với đề tài nghiên cứu này, tận tình giảng giải thắc mắc chúng em, nhờ mà chúng em u mơn học Trong thời gian thực nghiên cứu, cố gắng khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì chúng em mong nhận thông cảm, bảo góp ý từ Cuối em xin kính chúc dồi sức khỏe thành cơng nghiệp giảng dạy để tiếp tục cống hiến đào tạo hệ sinh viên Em xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày 16 tháng năm 2022 Sinh viên thực Đỗ Tường Vy & Trần Thị Thiên Hảo i lOMoARcPSD|12114775 ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN - Điểm số: Điểm chữ: TP HCM, ngày 24 tháng năm 2022 Giảng viên phụ trách học phần (Ký ghi rõ họ tên) ii lOMoARcPS D|12114775 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH v CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Lý hình thành nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Không gian thời gian CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SCRUM 2.1 Giới thiệu Scrum 2.2 Đặc điểm Scrum 2.3 Tính chất Scrum 2.4 Lợi ích Scrum 2.5 Vai trò 2.5.1 Product Owner: 2.5.2 Nhóm phát triển 2.5.3 Scrum Master 2.6 Các kiện Scrum 2.6.1 Sprint 2.6.2 Lập kế hoạch Sprint (Sprint Planning): 10 2.6.3 Scrum Hằng ngày (Daily Scrum) .11 2.6.4 Sơ kết Sprint (Sprint review) 12 2.6.5 Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective) 13 2.7 Các tạo tác Scrum – Scrum Artifact 14 2.7.1 Product BackLog .14 2.7.2 Sprint Backlog 16 2.7.3 Phần tăng trưởng 18 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG SRUM VÀO TỔ CHỨC .19 iv lOMoARcPSD|12114775 3.1 Các tình mức độ sử dụng Scrum .19 3.2 Lộ trình để đưa Scrum vào tổ chức 20 3.3 Quản trị dự án linh hoạt vơi Scrum 20 3.4 Nhận diện vượt qua trở lực từ yếu tố văn hóa 22 3.5 Quản lý thay đổi 23 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 24 4.1 Ưu điểm nhược điểm quản lý dự án Scrum 24 4.1.1 Ưu điểm 24 4.1.2 Nhược điểm .24 4.2 Hướng nghiên cứu tiếp 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 v lOMoARcPSD|12114775 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Tổng quan Scrum Hình 2.2 Các vai trị Scrum Hình 2.3 Đặc điểm Sprint Hình 2.4 Sprint Planning 11 Hình 2.5 Daily Scrum 12 Hình 2.6 Sprint Review .13 Hình 2.7 Sprint Retrospective 13 Hình 2.8 Product Backlog 15 Hình 2.9 Quản lý trực quan: Các hạng mục Product backlog tường 15 Hình 2.10 Bảng mẫu Sprint Backlog theo dạng Spreadsheet .17 Hình 3.1 Quy mô Scrum vào tổ chức 19 Hình 3.2 Lộ trình đưa Scrum vào tổ chức 20 Hình 3.3 Mơ hình Hofstede .22 Hình 3.4 Bảng thống kê ứng dụng Scrum vào nước 22 Hình 3.5 Quy trình quản lý thay đổi .23 vi lOMoARcPSD|12114775 CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Lý hình thành nghiên cứu Nếu trước việc quản lý dự án theo mơ hình truyền thống (waterfall) giới hạn khả thích ứng trước thay đổi liên tục từ khách hàng thời gian hoàn thiện sản phẩm chậm quản lý mơ hình Agile Scrum “cởi trói” hạn chế Mơ hình Scrum phương pháp hiệu nhiều doanh nghiệp áp dụng việc quản lý dự án phát triển phần mềm Ngày nay, Scrum trở nên phổ biến yếu tố đơn giản, dễ hiểu sử dụng nhiều công ty giới Việt Nam Chính phổ biến lợi ích nó, nhóm chúng em muốn tìm hiểu Scrum để mở rộng thêm kiến thức ngành học hỏi bổ trợ cho trình học môn Hệ hỗ trợ định 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Báo cáo nghiên cứu Scrum hướng đến mục tiêu sau: - Hiểu Scrum đặc điểm Scrum - Nghiên cứu Scrum Framework diễn đạt lại nội dung - Tìm hiểu Lợi ích Scrum mang lại cho doanh nghiệp 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu kiến thức xung quanh Scrum: - Khái niệm, đặc điểm, tính chất, lợi ích - Vai trò, kiện, tạo tác - Kết luận ưu nhược điểm 1.3.2 Không gian thời gian Không gian: Nghiên cứu thực phạm vi sách báo tài liệu liên quan đến phương pháp phát triển phần mềm Agile, đặc biệt Scrum Thời gian: từ 2/6/2022 đến 16/6/2022 vii lOMoARcPSD|12114775 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SCRUM 2.1 Giới thiệu Scrum Scrum phương pháp Agile dùng cho phát triển sản phẩm, đặc biệt phát triển phần mềm Scrum khung quản lý dự án áp dụng rộng rãi, từ dự án đơn giản với nhóm phát triển nhỏ dự án có yêu cầu phức tạp với hàng trăm người tham gia, kể dự án đòi hỏi khung thời gian cố định Hình 2.1 Tổng quan Scrum Trong Scrum, công việc thực Nhóm Scrum thơng qua phân đoạn lặp liên tiếp gọi Sprint viii lOMoARcPSD|12114775 Để hiểu Scrum cần hiểu nguyên lý Scrum, Vai trò, Tạo tác, Sự kiện vận hành vịng đời Scrum 2.2 Đặc điểm Scrum Nhóm Scrum có đặc điểm tự quản (self-managing) liên chức (crossfunctional) Tự quản (self-managing): Đây thuật ngữ thay cho thuật ngữ cũ (selforganizing) cập nhật tài liệu Hướng dẫn Scrum năm 2020 Điều có nghĩa nhóm định làm gì, làm làm mà không bị đạo bên ngồi nhóm Các Nhóm Scrum trao quyền để quản lý công việc họ nhằm hướng tới mục tiêu chung giúp tổ chức giải vấn đề phức tạp nhanh nhẹn tạo kết chất lượng Liên chức (cross-functional): Một nhóm liên chức bao gồm nhiều cá nhân với chuyên môn khác đủ lực kết hợp lại làm việc hướng tới mục tiêu chung Trong dự án, cá nhân đến từ nhiều phịng ban chức khác nhau, xuất phát từ bên ngồi Nhưng thành nhóm (team), cá nhân làm việc tập trung cho đội đơn vị (unit) để hoàn tất mục tiêu chung Bên nhóm liên chức khơng có nhóm nhỏ khác 2.3 Tính chất Scrum Bằng việc sử dụng phương pháp lặp lặp lại tăng dần, Scrum giúp tối ưu hóa khả dự đốn kiểm sốt rủi ro Đó ba trụ cột (hay ba chân) Scrum Tính minh bạch, Sự tra Sự thích nghi Đây phần lõi khung làm việc Scrum, thiếu trụ cột số khiến khung Scrum không cịn hoạt động ix lOMoARcPSD|12114775 Hình 2.5 Daily Scrum 2.6.4 Sơ kết Sprint (Sprint review) Mục đích: Rà soát kết làm được, nhận phản hồi liên quan đến sản phẩm Thành phần: nhóm Scrum có người có liên quan khác Khung thời gian: cho Sprint tuần Là kiện diễn cuối Sprint nhằm tra thích nghi sản phẩm xây dựng Đây nơi mà người rà soát lại kết Sprint Bất có mặt tự đưa câu hỏi đóng góp ý kiến Sự kiện bao gồm hoạt động dùng thử sản phẩm thảo luận tình hình sản phẩm, hướng điều chỉnh sản phẩm cần thiết Product Backlog Kế hoạch Phát hành điều chỉnh sau kiện xix lOMoARcPSD|12114775 Hình 2.6 Sprint Review 2.6.5 Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective) Mục đích: Cải tiến liên tục cách làm việc để hiệu vui vẻ Thành phần: ScrumMaster, Nhà Phát triển Khung thời gian: cho Sprint tuần Đây hội để Nhóm Phát triển thảo luận thứ làm tốt thứ khơng làm tốt, từ thống thay đổi cần thực Kết buổi làm việc danh sách thay đổi cách làm việc đưa vào áp dụng Sprint Hình 2.7 Sprint Retrospective 2.7 Các tạo tác Scrum – Scrum Artifact Các tạo tác Scrum đại diện cho công việc giá trị để cung cấp minh bạch hội để kiểm tra điều chỉnh Các tạo phẩm định nghĩa Scrum xx lOMoARcPSD|12114775 thiết kế đặc biệt để tối đa hóa tính minh bạch thơng tin quan trọng để người có hiểu biết sản phẩm 2.7.1 Product BackLog Khi nhóm dự định chuyển sang Scrum trước bắt đầu Sprint họ cần có Product Backlog Đây danh sách ưu tiên (được xếp 1, 2, 3, ) tính hướng-khách hàng (customer-centric) Đây nguồn yêu cầu cho thay đổi thực cho sản phẩm Product owner chịu trách nhiệm Product Backlog, bao gồm nội dung, tính khả dụng thứ tự ưu tiên Product Backlog tồn (và tiến hóa) suốt vịng đời sản phẩm; lộ trình sản phẩm Tại thời điểm nào, Product Backlog góc nhìn mang tính định “tất thứ Nhóm Phát triển hồn thành theo thứ tự ưu tiên” Chỉ tồn Product Backlog cho sản phẩm; có nghĩa Product Owner cần phải đưa định đánh giá ưu tiên xuyên suốt toàn phạm vi, đại diện cho quyền lợi bên liên quan (bao gồm Nhóm Phát triển) Hình 2.8 Product Backlog xxi lOMoARcPSD|12114775 Hình 2.9 Quản lý trực quan: Các hạng mục Product backlog tường Product Backlog bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, chủ yếu tính cho khách hàng (“cho phép tất người dùng thêm sách vào giỏ hàng”), cịn có mục tiêu cải tiến kỹ thuật trọng yếu (ví dụ, “viết lại hệ thống từ C++ sang Java”), mục tiêu cải tiến (ví dụ, “tăng tốc độ kiểm thử”), công việc nghiên cứu (“nghiên cứu giải pháp để tăng tốc độ xác nhận thẻ tín dụng”), cịn lỗi phát (“chẩn đoán sửa lỗi của đoạn mã xử lý hóa đơn”) có lỗi (Một hệ thống với q nhiều lỗi thường có hệ thống theo dõi lỗi riêng biệt.) Một Product Backlog tốt cần đạt tiêu chí DEEP: Detailed appropriately (Chi tiết hợp lý) Các hạng mục với độ ưu tiên cao cần làm mịn chi tiết so với hạng mục với độ ưu tiên thấp, chúng lựa chọn để thực trước Ví dụ, 10% Backlog bao gồm hạng mục nhỏ phân tích kỹ, 90% cịn lại chi tiết Estimated (Được ước lượng) Các hạng mục dành cho phát hành cần phải ước lượng, cần phải xem xét tái-ước lượng Sprint mà người học có xuất thêm thơng tin Nhóm Phát triển cung cấp cho Product Owner khối lượng công việc ước tính hạng mục Product Backlog, bao gồm ước tính rủi ro kỹ thuật Product Owner bên liên quan nghiệp vụ khác cung cấp thông tin giá trị yêu cầu sản phẩm, bao gồm lợi nhuận thu được, chi phí giảm thiểu, rủi ro kinh doanh, tầm quan trọng số bên liên quan, nhiều thứ khác xxii lOMoARcPSD|12114775 Emergent (Tiến hóa) Đáp lại việc học tập biến đổi, Product Backlog thường xuyên làm mịn Trong Sprint, hạng mục thêm vào, xóa đi, thay đổi, chia nhỏ thay đổi độ ưu tiên Do vậy, Product Backlog liên tục cập nhật Product Owner để thể thay đổi nhu cầu khách hàng, ý tưởng hiểu biết mới, động thái đối thủ cạnh tranh, rào cản kỹ thuật vừa xuất hiện, v.v… Prioritized (Sắp xếp theo độ ưu tiên) Các hạng mục phía Product Backlog đánh độ ưu tiên xếp theo trật tự 1-N Nhìn chung, hạng mục có độ ưu tiên cao cần phải chuyển giao phần lớn lợi ích tương xứng với đồng tiền mà bạn bỏ ra: nhiều lợi ích (giá trị thương mại) với tiền (chi phí) Một lí khác dẫn đến tăng độ ưu tiên hạng mục nhằm giải sớm rủi ro lớn trước chúng công bạn 2.7.2 Sprint Backlog Sprint Backlog tập hợp mục Product Backlog chọn cho Sprint, cộng với kế hoạch bàn giao sản phẩm thực Mục tiêu Sprint Sprint Backlog dự báo Nhóm phát triển chức thực cơng việc cần thiết để bàn giao chức thành phần tăng trưởng Sprint Backlog hiển thị tất cơng việc mà Nhóm phát triển xác định cần thiết để đáp ứng Mục tiêu Sprint Để đảm bảo cải tiến liên tục, bao gồm cải tiến quy trình có mức độ ưu tiên cao xác định họp cải tiến (Retrospective meeting) trước Khi có cơng việc bắt buộc, Nhóm phát triển thêm vào Sprint Backlog Khi cơng việc thực hồn thành, cơng việc cịn lại ước tính cập nhật Khi yếu tố kế hoạch coi không cần thiết, chúng bị xóa Chỉ Nhóm phát triển thay đổi Sprint Backlog Sprint Sprint Backlog hình ảnh thời gian thực rõ ràng cơng việc mà Nhóm phát triển dự định thực Sprint thuộc Nhóm phát triển Giám sát tiến trình Sprint thời điểm Sprint, tổng số cơng việc cịn lại Sprint Backlog tính tốn Nhóm phát triển theo dõi tổng số cơng việc cịn lại cho buổi Daily Scrum (họp Scrum hàng ngày) hàng ngày để dự đoán khả đạt Mục tiêu Sprint Bằng cách theo dõi cơng việc cịn lại suốt Sprint, Nhóm phát triển quản lý tiến độ xxiii lOMoARcPSD|12114775 Hình 2.10 Bảng mẫu Sprint Backlog theo dạng Spreadsheet 2.7.3 Phần tăng trưởng Kết Sprint gọi thức Phần tăng trưởng Sản phẩm Có khả Chuyển giao (Potentially Shippable Product Increment) Trước bắt đầu Sprint đầu tiên, Product Owner, Nhóm Phát triển ScrumMaster cần phải rà soát lại thứ cần làm để biến hạng mục Product Backlog trở thành chuyển giao Tất hoạt động cần thiết để chuyển giao sản phẩm cần đưa vào định nghĩa Có khả Chuyển giao (Potentially Shippable) cần phải hồn thành Sprint Trước Sprint đầu tiên, Product Owner Nhóm Phát triển cần thống Định nghĩa Hồn thành, tập hoạt động cần thiết để tạo Phần tăng trưởng Sản phẩm Có khả Chuyển giao (đối với Nhóm tốt hai tập giống nhau) Nhóm Phát triển lập kế hoạch công việc Sprint dựa theo Định nghĩa Hồn thành Một Product Owner tốt ln cố gắng để Định nghĩa Hồn thành bám sát với Khả Chuyển giao giúp tăng tính minh bạch phát triển giảm thiểu chậm trễ rủi ro Nếu Định nghĩa Hồn thành khơng giống với Khả Chuyển giao cơng việc bị trì hỗn đến trước ngày phát hành gây rủi ro chậm trễ Công việc bị chậm trễ đơi cịn gọi cơng việc chưa hồn thành (undone work) xxiv lOMoARcPSD|12114775 Một Nhóm Scrum cần phải liên tục cải tiến, điều phản ánh vào việc mở rộng Định nghĩa Hoàn thành xxv lOMoARcPSD|12114775 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG SRUM VÀO TỔ CHỨC 3.1 Các tình mức độ sử dụng Scrum Ở mức độ thấp nhất, Scrum dùng với mục đích thí điểm Khi doanh nghiệp chưa sẵn sàng để dùng Scrum cho dự án quan trọng, mơ hình tỏ phù hợp Theo Nhóm Scrum lập thực nhiệm vụ (thật giả lập) ngắn hạn chừng vài Sprint để kiểm tra xem Scrum có phù hợp với doanh nghiệp khơng, đội ngũ dàng làm chủ Scrum khơng, có vấn đề phát sinh Nhiều doanh nghiệp chọn bước thí điểm bước khởi đầu trước áp dụng đồng loạt Scrum cho toàn tổ chức Hình 3.11 Quy mơ Scrum vào tổ chức Mức độ phổ biến doanh nghiệp sử dụng Scrum khuôn khổ cho quản trị dự án Theo đó, tùy theo tính trọng yếu mà số dự án tổ chức dạng Scrum Đây hình thức đầu tư ngắn hạn, thu lợi nhanh, phù hợp với công việc thời vụ doanh nghiệp chưa có chiến lược sử dụng Scrum lâu dài Mức độ cao việc vận dụng Scrum dùng làm quy trình tiêu chuẩn để sản xuất phần mềm Trong trường hợp toàn đội ngũ sản xuất tổ chức dạng nhóm Scrum, sản phẩm lớn áp dụng cách vận dụng Scrum quy mô lớn để tổ chức sản xuất Đây cách làm đòi hỏi chiến lược xxvi lOMoARcPSD|12114775 lâu dài, đầu tư cho người, lộ trình nghề nghiệp, hạ tầng công nghệ sở vật chất kèm Trong trường hợp bên trên, Scrum đóng vai trò thu hẹp đội ngũ phát triển sản phẩm Trường hợp sử dụng Scrum với phạm vi lớn toàn tổ chức tạo lập văn hoá Scrum để hoạt động Tổ chức lấy giá trị Scrum làm giá trị văn hố cơng ty, lãnh đạo vận dụng tư Agile quy trình Scrum cho lĩnh vực vận hành, phát triển sản phẩm, dịch vụ Thông thường, công ty nhỏ (như startup vài người đến vài chục người) công ty cỡ vừa dễ dàng vận dụng Scrum theo cách Các doanh nghiệp lớn đòi hỏi chiến lược chuyển đổi với kế hoạch quản trị thay đổi đường dài 3.2 Lộ trình để đưa Scrum vào tổ chức Hình 3.12 Lộ trình đưa Scrum vào tổ chức 3.3 Quản trị dự án linh hoạt vơi Scrum Như nói, quản trị dự án tình phổ biến doanh nghiệp bắt đầu vận dụng Scrum Lợi ích cách làm hạn chế ảnh hưởng lớn tới cấu tổ chức văn hố cơng ty đạt xxvii lOMoARcPSD|12114775 lợi ích mà Scrum mang lại khả chuyển giao nhanh chóng, thích ứng nhanh, cải tiến liên tục quy trình làm việc đảm bảo chất lượng cao Việc vận dụng Scrum vào quản trị dự án tiến hành thuận lợi với việc định nghĩa lại vai trò nhóm dự án chuyển đổi quy trình dự án sang Sprint Điều cần lưu tâm có lẽ nằm việc định nghĩa lại vai trò nhà quản trị dự án Nhiều người nhầm lẫn vai trò ScrumMaster với Project Manager, gọi ScrumMaster “project manager” kiểu Thực tế khác hẳn Công việc Project Manager truyền thống phân bố lại cho vai trị Nhóm Scrum để nhóm tự quản lí lấy cơng việc Do công việc định nghĩa Scrum cần đảm bảo, tránh ScrumBut Người Project Manager có nhóm đóng vai trị (Product Owner ScrumMaster) không vượt qua quy tắc mà Scrum thiết lập Bên cạnh việc định nghĩa lại quy trình vai trị, quản trị dựa án linh hoạt (hoặc ScrumMaster) cần thiết lập hệ thống báo cáo (dùng công cụ Backlog Project Dashboard) phù hợp để đảm bảo thơng tin minh bạch cấp quản lí bên liên quan Trong khả có thể, nhóm dự án cần tận dụng tối đa tham gia khách hàng, lãnh đạo bên liên quan để thúc đẩy dự án tiến lên Đối với dự án lần đầu dùng Scrum, khâu đào tạo kĩ quan trọng Thực chất hàng loạt kĩ quan trọng để vận hành cách làm cịn q lạ lẫm với thành viên nhóm Đối với thành viên Nhóm Phát triển, hàng loạt kĩ tinh: giao tiếp với đồng nghiệp, họp tích cực hiệu quả, nêu vấn đề rõ ràng kĩ thuật giải vấn đề có hệ thống, tự rút kinh nghiệm đóng góp phiên cải tiến liên tục, kĩ tự tra tự lập kế hoạch cá nhân Đối với Product Owner, việc phải bảo trì ProductBacklog cơng việc lạ lẫm, “ngày xưa, làm yêu cầu lần xong” Đối với ScrumMaster, việc tháo gỡ khó khăn cho nhóm, phải “đứng ngồi lề thúc đẩy khơng can thiệp thơ bạo cơng việc Nhóm Phát triển” nhiệm vụ khó khăn Do vậy, cơng tác đào tạo ban đầu, học tập liên tục công việc rút kinh nghiệm, với học hỏi từ nguồn bên ngồi quan trọng Nhiều nhóm thất bại khơng thể học hỏi cách làm mới, q nơn nóng mong chờ kết tức áp dụng Scrum Đó điều cần cảnh giác để tránh vấp phải Điều cuối cần lưu ý, đặc biệt dự án dài nằm tổ chức lớn có thâm niên sử dụng phương pháp quản trị dự án truyền thống cần tới bước chuyển đổi phù hợp Một số việc phân loại Sprint thành Sprint có mục tiêu khác Sprint để làm mẫu, Sprint để làm yêu cầu, Sprint để phân tích thiết kế, Sprint để triển khai Sprint để ổn định hố Đây cách làm giúp tổ chức loại bỏ khó khăn lớn xxviii lOMoARcPSD|12114775 phải chuyển từ hình thức truyền thống sang với cách thức Khi đội nhóm quen với Scrum việc loại bỏ việc phân loại Sprint đến cách tự nhiên 3.4 Nhận diện vượt qua trở lực từ yếu tố văn hóa Hình 3.13 Mơ hình Hofstede Một lo ngại phổ biến nơi chuẩn bị du nhập Scrum lo ngại đặc thù văn hoá địa khơng phù hợp với văn hố làm việc Scrum vốn đánh giá cao giá trị tự chủ, làm việc nhóm, hướng đến khách hàng sẵn sàng thay đổi để thích nghi Chúng ta vận dụng mơ hình Tiến sĩ Hofstede đề xuất để hiểu thêm đặc thù văn hoá quốc gia có cách để vượt qua trở ngại thuộc phạm trù văn hố Tất nhiên mơ hình thật khó mà đầy đủ, chừng mực đó, hữu ích để việc du nhập Scrum vào tổ chức thuận lợi xxix lOMoARcPSD|12114775 Hình 3.14 Bảng thống kê ứng dụng Scrum vào nước 3.5 Quản lý thay đổi Thay đổi cung cách làm việc thay đổi cơ, đòi hỏi lưu tâm lãnh đạo Phạm vi áp dụng lớn việc quản lí thay đổi quan trọng Chúng ta vận dụng mơ hình quản trị thay đổi John Kotter để quản lí thay đổi tiếp nhận Scrum vào tổ chức Bạn cần có kế hoạch thay đổi chu tồn, triển khai giảm sát, đánh giá liên tục thích nghi để hướng tới mục tiêu định trước Một kế hoạch thay đổi tổ chức dạng dự án gồm Nhóm Scrum, với “Phần tăng trưởng” thay đổi bạn muốn có tổ chức Hình 3.15 Quy trình quản lý thay đổi xxx lOMoARcPSD|12114775 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 4.1 Ưu nhược điểm quản lý dự án Scrum 4.1.1 Ưu điểm Scrum giúp nhóm hồn thành việc phân phối dự án cách nhanh chóng hiệu Scrum đảm bảo sử dụng hiệu thời gian tiền bạc Các dự án lớn chia thành giai đoạn nước rút dễ quản lý Các phát triển mã hóa kiểm tra q trình đánh giá sprint Hoạt động tốt cho dự án phát triển nhanh Nhóm có tầm nhìn rõ ràng thông qua họp scrum Scrum, nhanh nhẹn, thông qua phản hồi từ khách hàng bên liên quan Nước rút ngắn cho phép thay đổi dựa phản hồi dễ dàng nhiều Nỗ lực cá nhân thành viên nhóm nhìn thấy họp scrum hàng ngày 4.1.2 Nhược điểm Giống framework khác, scrum có vài nhược điểm Khơng có hồn hảo phương pháp luận theo mơ hình Scrum khơng ngoại lệ Trong số trường hợp, Scrum kết hợp với kỹ thuật quản lý dự án khác giúp giải số nhược điểm sau: Scrum thường dẫn đến thay đổi phạm vi, thiếu ngày kết thúc xác định Khả thất bại dự án cao cá nhân không cam kết hợp tác Việc áp dụng khung Scrum nhóm lớn thách thức Khung thành cơng với thành viên nhóm có kinh nghiệm Các họp hàng ngày đơi khiến thành viên nhóm nản lịng Nếu thành viên nhóm bỏ chừng, điều có tác động tiêu cực lớn đến dự án Chất lượng khó thực nhóm trải qua q trình kiểm tra tích cực xxxi lOMoARcPSD|12114775 4.2 Hướng nghiên cứu tiếp Tìm hiểu thêm cơng cụ biện pháp thực hành Scrum như: Biểu đồ Burndown, Burnup Agile Application Lifecycle Management, Dashboard User Story Agile Estimation với Planning Poker CI, CD, TDD, Simple Design Agile Architecture, Refactoring Software Craftsmanship Distributed Scrum, Scrum với quy mô lớn xxxii lOMoARcPSD|12114775 TÀI LIỆU THAM KHẢO https://hocvienagile.com/wp-content/uploads/2017/02/Cam-nangScrum_Chuong-6.pdf - Cẩm nang Scrum https://anhtester.com/blog/scrum-la-gi-tong-quan-ve-mo-hinh-scrum-b428.html - Scrum gì? Tổng quan Scrum https://viblo.asia/p/tong-quan-ve-scrum-phan-i-1VgZvExRKAw - Tổng quan Scrum xxxiii ... hiểu Scrum để mở rộng thêm kiến thức ngành học hỏi bổ trợ cho trình học môn Hệ hỗ trợ định 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Báo cáo nghiên cứu Scrum hướng đến mục tiêu sau: - Hiểu Scrum đặc điểm Scrum - Nghiên. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH NGHIÊN CỨU SCRUM Giảng viên hướng dẫn: Thái Thị Ngọc Lý... Nghiên cứu Scrum Framework diễn đạt lại nội dung - Tìm hiểu Lợi ích Scrum mang lại cho doanh nghiệp 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu kiến thức xung quanh Scrum:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo môn học hệ hỗ trợ ra quyết định nghiên cứu scrum ,