0

Vai trò năng lực tâm lý của bác sỹ đối với chất lượng khám chữa bệnh

6 14 0
  • Vai trò năng lực tâm lý của bác sỹ đối với chất lượng khám chữa bệnh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 12:49

Bài viết Vai trò năng lực tâm lý của bác sỹ đối với chất lượng khám chữa bệnh nghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa năng lực tâm lý và chất lượng khám chữa bệnh của bác sỹ tại một số bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh dựa vào các lý thuyết năng lực tâm lý. Khoa học Xã hội Nhân văn /Tâm lý học DOI: 10.31276/VJST.64(4).01-06 Vai trò lực tâm lý bác sỹ chất lượng khám chữa bệnh Phạm Xuân Đà1*, Hà Kiên Tân2, Tô Phước Hải3, 4, Nguyễn Thị Hương5 Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủy lợi Bệnh viện An Bình Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Sở Khoa học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Ngày nhận 18/10/2021; ngày chuyển phản biện 22/10/2021; ngày nhận phản biện 18/11/2021; ngày chấp nhận đăng 23/11/2021 Tóm tắt: Nghiên cứu kiểm định mối quan hệ lực tâm lý chất lượng khám chữa bệnh bác sỹ số bệnh viện TP Hồ Chí Minh dựa vào lý thuyết lực tâm lý Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng sử dụng nghiên cứu Kết phân tích 212 phiếu khảo sát công cụ PLS-SEM cho thấy, tác động lực tâm lý đến chất lượng khám chữa bệnh mạnh có ý nghĩa thống kê Trên sở đó, nghiên cứu đưa số hàm ý quản trị cho bệnh viện vai trò tâm lý bác sỹ chất lượng khám chữa bệnh, đưa hạn chế hướng nghiên cứu Từ khóa: chất lượng khám chữa bệnh, hy vọng, kiên cường, lạc quan, lực tâm lý, tự tin Chỉ số phân loại: 5.1 Đặt vấn đề Hiện nay, ngành y tế Việt Nam thực nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng hài lòng bệnh nhân thông qua mục tiêu hành động quốc gia nâng cao lực quản lý khám chữa bệnh sở y tế, ban hành văn hướng dẫn quy định chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, có chương trình bồi dưỡng lực chuyên môn bác sỹ Năng lực chuyên môn bác sỹ yếu tố định đến chất lượng khám chữa bệnh, lực tâm lý (sự hy vọng, lạc quan gặp khó khăn cơng việc, tính kiên cường để giải tình có biến cố xảy ra, tự tin điều trị) không phần quan trọng, giúp bác sỹ có định điều trị lúc, kịp thời mang lại hiệu điều trị tốt, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lại chưa sở y tế quan tâm mức Nhiều nghiên cứu cho thấy tác động lực tâm lý đến việc giảm áp lực nghề nghiệp, mang lại hiệu tốt cho công việc [1-3] Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu lực tâm lý bác sỹ tác động đến chất lượng khám chữa bệnh, nhiều nhận định cho rằng, bác sỹ mặc định tâm lý phải vững vàng Chính vậy, cần có nghiên cứu mối quan hệ lực tâm lý (sự tự tin, hy vọng, lạc quan, tính kiên cường) chất lượng khám chữa bệnh nhằm đưa giải pháp, * sách, thước đo để khuyến khích, khơi dậy nhiệt huyết bác sỹ Từ đó, góp phần đồng giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng hài lòng bệnh nhân người nhà bệnh nhân theo đạo ngành y tế Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu nhằm kiểm định mối quan hệ lực tâm lý (sự tự tin, hy vọng, lạc quan, tính kiên cường) bác sỹ chất lượng khám chữa bệnh họ số bệnh viện TP Hồ Chí Minh Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu Năng lực tâm lý Theo Luthans cs (2007) [2], lực tâm lý tập hợp tách rời yếu tố nguồn lực tâm lý tích cực, hy vọng, lạc quan, kiên cường tự tin Năng lực tâm lý xem lực ảnh hưởng đến trình xử lý nhận thức, khuyến khích tinh thần làm việc, tự tin để thành cơng, đốn cơng việc Điều phù hợp với nghiên cứu nhận thức xã hội Bandura (1997, 2006) [4, 5], lý thuyết động lực làm việc Stajkovic Luthans (1998) [6], tâm lý tích cực Lopez Snyder (2009) [7] Bốn yếu tố lực tâm lý chứng minh cấu trúc đa chiều, bậc cao nguồn lực tích cực kết hợp tạo khái niệm lực tâm lý [2, 6], ảnh hưởng đến mục tiêu hiệu suất công việc thông qua “sự đánh giá tích cực Tác giả liên hệ: Email: da.pham@yahoo.com 64(4) 4.2022 Khoa học Xã hội Nhân văn /Tâm lý học The role of the psychological capacity of doctor for physician care Xuan Da Pham1*, Kien Tan Ha2, Phuoc Hai To3, 4, Thi Huong Nguyen5 School of Medicine, Vietnam National University, Ho Chi Minh city Thuyloi University An Binh Hospital University of Economics Ho Chi Minh city Ho Chi Minh city Department of Science and Technology Received 18 October 2021; accepted 23 November 2021 Abstract: The study examined the relationship between psychological capacity and physician care of doctors at some hospitals in Ho Chi Minh city based on theories of psychological capacity Qualitative research methods combined with quantitative research were used in this study Analysis results from 212 surveys using PLSSEM tools showed that the impact of psychological capacity on physician care was strong and statistically significant On that basis, the study provided some administrative implications for hospitals about the role of doctor’s psychological capital in the quality of medical examination and treatment, as well as limitations and directions for further research Keywords: hope, optimism, physician care, psychological capacity, resiliency, self-efficacy Classification number: 5.1 người hoàn cảnh xác suất thành cơng dựa nỗ lực có động kiên trì” [2] Năng lực tâm lý tăng lên giảm xuống dựa cách xử trí từ lãnh đạo, đồng nghiệp chí từ công việc Trong môi trường làm việc, nhà lãnh đạo quan tâm đến tâm lý nhân viên, khích lệ kịp thời, đưa lời nói động viên tích cực người nhân viên thấy thoải mái, lạc quan, tự tin công việc, qua đem lại hiệu cơng việc tốt so với việc bị trích Điều quan trọng thành phần lực tâm lý tập hợp hỗ trợ cho nhau, yếu tố bị ảnh hưởng (như tự tin khơng có) yếu tố khác bị ảnh hưởng làm việc theo thời gian Từ lý thuyết trên, lực tâm lý định nghĩa cấu trúc hoàn hảo bao gồm yếu tố: tự tin, hy vọng, lạc quan kiên cường: 64(4) 4.2022 Tự tin: theo Bandura (1997) [4], tự tin tảng động lực người, thành tích hoạt động sức khỏe tinh thần Mức độ hiệu cơng việc bắt nguồn từ niềm tin, người tạo khác biệt thân đối mặt với khó khăn thất bại dựa vào niềm tin mà họ chọn cách vượt qua thử thách nào, phải nỗ lực định thời gian để kiên trì vượt qua, yếu tố khác đóng vai trò động lực, hướng dẫn, chúng niềm tin cốt lõi Stajkovic Luthans (1998) [6] định nghĩa, tự tin cách gọi khác niềm tin cá nhân khả để tạo động lực, nguồn nhận thức hành động cần thiết nhằm thực thành công nhiệm vụ cụ thể bối cảnh cụ thể Hy vọng: theo Snyder cs (1991) [8], hy vọng trạng thái động lực tích cực dựa cảm giác tương tác bắt nguồn từ lượng hướng đến mục tiêu đường (lập kế hoạch để đạt mục tiêu) Nhóm tác giả phát triển khái niệm hy vọng thành kiên trì hướng đến mục tiêu cần thiết chuyển hướng nhiệm vụ để hướng thân đến mục tiêu chung, hy vọng để thành công Basim Cetin (2011) [9] cho rằng, hy vọng niềm tin để xác định mục đích quan trọng q trình khắc phục trở ngại cá nhân Lạc quan: theo Seligman (1998) [10], lạc quan tự ghi nhận từ bên trong, tương đối ổn định, kết hợp liên quan đến kiện mang tính chất tích cực thành tựu, mục tiêu, tác nhân từ bên ngồi, biểu với biến cố cụ thể kiện xảy mang tính chất tiêu cực tìm mục tiêu Bên cạnh đó, Schneider (2001) [11] cho rằng, hy vọng khuynh hướng trì trạng thái triển vọng tích cực ràng buộc tượng đo lường nằm giới vật chất xã hội Kiên cường: định nghĩa lực tâm lý tích cực để khỏi nghịch cảnh, xung đột, thất bại chí thay đổi tích cực, tiến tính trách nhiệm tăng lên [12] Theo Rego cs (2011) [13], kiên cường chịu đựng, khả làm chủ tình thế, lật ngược tình có cách giải vấn đề tốt hơn, đem lại hiệu cao Nghiên cứu sử dụng thang đo lực tâm lý bác sỹ khái niệm bậc bao gồm khái niệm bậc 1: tự tin, hy vọng, lạc quan, kiên cường tính đầy đủ phù hợp với bối cảnh bệnh viện Việt Nam Chất lượng khám chữa bệnh Chất lượng khám chữa bệnh định nghĩa theo cách: i) Chất lượng đánh giá dựa tổn thất khách hàng [14] Chất lượng cao tổn thất khách hàng thấp ngược lại Theo Kano (1993) [15], chất lượng phụ thuộc vào nhu cầu nhận thức khách hàng Chất lượng đặc tính thuộc tính dịch niềm đam mê cơng việc, tính kiên cường nhân viên đem lại hài lịng cơng việc đạt hiệu suất làm việc tốt, yếu tố hy vọng mức độ thấp yếu tố lạc quan kiên cường Tuy nhiên, Luthans cs (2007) [2] cho rằng, lực tâm lý có tác động tích cực đến hiệu hài lịng công việc, cụ Khoa học Xãlýhội vàlạiNhân /Tâm lýthỏa học thể, việc kết hợp yếu tố lực tâm đem hiệu quảvăn công việc tốt mãn mức độ hài lòng nhân viên vượt trội so với yếu tố không kết hợp đồng vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Andaleeb cs (2007) [14] cho rằng, chăm sóc sức khỏe chất lượng khám chữa bệnh đánh giá qua hài lịng bệnh nhân Vì vậy, Sardana (2003) [16] cho rằng, chất lượng khám chữa bệnh khác biệt cảm nhận kỳ vọng trước hiệu suất sau thực dịch vụ, thúc đẩy bệnh nhân sử dụng dịch vụ cho vấn đề sức khỏe giống khác từ bệnh viện ii) Chất lượng khám chữa bệnh cịn thể thơng qua hài lịng bệnh nhân, thước đo thái độ bệnh nhân bác sỹ, chăm sóc y tế hệ thống chăm sóc sức khỏe [17] Từ đó, Chahal Mehta (2013) [18] định nghĩa, chất lượng khám chữa bệnh hài lòng bệnh nhân, cấu trúc đa chiều bao gồm yếu tố: chăm sóc bác sỹ (chất lượng khám chữa bệnh), chăm sóc điều dưỡng, bảo dưỡng vật chất (phát triển môi trường thân thiện, phòng chờ trang bị tốt, nhà vệ sinh sẽ…) hoạt động điều hành Tuy nhiên, nghiên cứu này, kiểm định chất lượng khám chữa bệnh thông qua tác động lực tâm lý bác sỹ, nên sử dụng thành phần thang đo bậc chất lượng khám chữa bệnh nghiên cứu Chahal Mehta (2013) [18] Mối quan hệ lực tâm lý chất lượng khám chữa bệnh Jung Yoon (2015) [19] nghiên cứu tác động lực tâm lý đến hài lòng nhân viên tổ chức khách sạn nhận thấy, bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, để ứng phó với thay đổi yếu tố linh hoạt cần nhân viên kết cho thấy, hy vọng, lạc quan nhân viên có ảnh hưởng tích cực đến hài lịng cơng việc, yếu tố hy vọng tính kiên cường ảnh hưởng đến hành vi nhân viên tổ chức Aminikhah cs (2016) [20] nghiên cứu mối quan hệ lực tâm lý hài lịng cơng việc với cam kết tổ chức nhân viên Sở Giáo dục tỉnh Yazd, Iran cho biết, lực tâm lý đóng vai trị quan trọng hài lịng cơng việc nhân viên, bên cạnh đó, nhà lãnh đạo nên có sánh phù hợp, khuyến khích nhân viên, quan tâm đến vốn lực tâm lý nhân viên phân bổ công việc phù hợp đem lại hiệu tốt công việc Từ phân tích nêu trên, giả thuyết H1 đặt là: lực tâm lý (tự tin, hy vọng, lạc quan, kiên cường) bác sỹ có tác động chiều đến chất lượng khám chữa bệnh Từ đó, mơ hình nghiên cứu đề xuất sau (hình 1) sánh phù hợp, khuyến khích nhân viên, quan tâm đến vốn lực tâm lý nhân viên phân bổ công việc phù hợp đem lại hiệu tốt cơng việc Từ phân tích nêu trên, giả thuyết H1 đặt là: lực tâm lý (tự tin, hy vọng, lạc quan, kiên cường) bác sỹ có tác động chiều đến chất lượng khám chữa bệnh Từ đó, mơ hình nghiên cứu đề xuất sau (hình 1) Hy vọng Lạc quan Kiên cường Năng lực tâm lý H1+ Chất lượng khám chữa bệnh Tự tin Hình Mơ hình nghiên cứu đề xuất Hình Mơ Mơhình hình nghiên cứu đề xuất đề xuất hình cho thấy, khái niệm lực tâm lý khái niệm bậc 2, bao gồm khái niệm như: hy vọng, lạc quan, kiên cường tự tin khái niệm bậc Và l ực tâm lý đề xuất có tác động chiều đến chất lượng khám chữa bệnh Giả thuyết kiểm định phần Mơ hình đề xuất hình cho thấy, khái niệm lực tâm lý khái niệm bậc 2, bao gồm khái niệm như: hy Phương vọng,pháp lạc nghiên quan,c ứu kiên cường tự tin khái niệm bậc Và năngPhương lực pháp tâmnghiên lý đềcứuxuất có tác động chiều đến chất lượng khám chữa bệnh Giả thuyết kiểm định phần Phương pháp, liệu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Youssef Luthans (2007) [1] nghiên cứu hành vi tích cực tổ chức nơi làm việc với tác động yếu tố: hy vọng, lạc quan kiên cường công việc mong muốn nhân viên Nghiên cứu rằng, hài lịng cơng việc, niềm đam mê cơng việc, tính kiên cường nhân viên đem lại hài lịng cơng việc đạt hiệu suất làm việc tốt, yếu tố hy vọng mức độ thấp yếu tố lạc quan kiên cường Tuy nhiên, Luthans cs (2007) [2] cho rằng, lực tâm lý có tác động tích cực đến hiệu hài lịng cơng việc, cụ thể, việc kết hợp yếu tố lực tâm lý đem lại hiệu công việc tốt thỏa mãn mức độ hài lòng nhân viên vượt trội so với yếu tố không kết hợp đồng Phương pháp nghiên cứu thực thông qua giai đoạn: (1) Nghiên cứu sơ định tính; (2) Nghiên cứu sơ định lượng Jung Yoon (2015) [19] nghiên cứu tác động lực tâm lý đến hài lòng nhân viên tổ chức khách sạn nhận thấy, bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, để ứng phó với thay đổi yếu tố linh hoạt cần nhân viên kết cho thấy, hy vọng, lạc quan nhân viên có ảnh hưởng tích cực đến hài lịng cơng việc, yếu tố hy vọng tính kiên cường ảnh hưởng đến hành vi nhân viên tổ chức Aminikhah cs (2016) [20] nghiên cứu mối quan hệ lực tâm lý hài lịng cơng việc với cam kết tổ chức nhân viên Sở Giáo dục tỉnh Yazd, Iran cho biết, lực tâm lý đóng vai trò quan trọng hài lòng cơng việc nhân viên, bên cạnh đó, nhà lãnh đạo nên có Nghiên cứu sơ định lượng: thang đo nháp dùng vấn thử với mẫu 50 bác sỹ theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện để kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s alpha phân tích nhân tố khám phá (EFA) Kết nghiên cứu sơ cho thấy, tất thang đo đạt độ tin cậy: Cronbach’s alpha >0,7, tương quan biến tổng >0,3, đạt giá trị hội tụ phân biệt sơ (hệ số nhân tố tải >0,4, phương sai trích >50%, hệ số Kaiser-Meyer-Olkin >0,5, Eigen.value >1) 64(4) 4.2022 Nghiên cứu sơ định tính: kiểm tra tính đồng nhất, tính dễ hiểu biến quan sát, đo lường khái niệm nghiên cứu; tiến hành thảo luận nhóm tập trung với bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm bệnh viện TP Hồ Chí Minh; vấn tiến hành vào tháng 10/2019 Các biến quan sát thang đo chọn theo nguyên tắc biến quan sát có nhiều người chọn nhất, biến quan sát khơng có người chọn có người chọn khơng đưa vào thang đo khơng có biến quan sát thêm vào thang đo Kết vấn ghi nhận, phát triển điều chỉnh thành thang đo nháp Dữ liệu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu thức sử dụng qua trả lời trực tiếp bảng câu hỏi thang đo Likert bậc [từ (hoàn Khoa học Xã hội Nhân văn /Tâm lý học tồn khơng đồng ý) đến (hồn toàn đồng ý)] Thời gian vấn từ tháng 11/2019 đến tháng 12/2019 10 bệnh viện công TP Hồ Chí Minh Mẫu chọn theo phương pháp thuận tiện, kích thước mẫu theo ngun tắc 5:1 [21] Mơ hình có tối thiểu 115 phiếu khảo sát (5 khái niệm x 23 biến quan sát) Trong số 230 phiếu trả lời, 18 phiếu có số lượng câu trả lời bỏ trống nhiều câu hỏi (trên 10%), bị loại Số phiếu lại 212 đưa vào nghiên cứu thức Thang đo nghiên cứu Các biến quan sát đo lường khái niệm mơ hình nghiên cứu phát triển dựa thang đo lặp lại điều chỉnh sau nghiên cứu định tính Thang đo mơ hình nghiên cứu trình bày bảng Bảng Thang đo khái niệm nghiên cứu mơ hình Nguồn Năng lực tâm lý Hy vọng l Tôi chủ động theo đuổi mục tiêu cơng việc Tơi có nhiều cách để theo đuổi mục tiêu công việc [21] Tơi có nhiều cách để giải vấn đề vướng mắc công việc Lạc quan Khi gặp khó khăn cơng việc, tin điều tốt xảy Tôi kỳ vọng việc theo ý [21] Tôi tin việc tốt lành đến với Kiên cường Tôi dễ dàng hồi phục sau gặp vấn đề rắc rối công việc Tơi dễ dàng hịa đồng với bạn bè đồng nghiệp [21] Mỗi giận, dễ lấy lại bình tĩnh Tự tin 10 Tơi tự tin phân tích tìm giải pháp cho vấn đề công việc 11 Tôi tự tin trình bày cơng việc với cấp 12 Tơi tự tin tiếp xúc với đối tác tổ chức [21] 13 Tôi tự tin thảo luận với đồng nghiệp công việc Chất lượng khám chữa bệnh 14 Tôi thường hay thân thiện với người bệnh 15 Tôi thường giúp đỡ hỗ trợ người bệnh 16 Tơi giải thích thỏa đáng u cầu người bệnh 17 Tơi thường giải thích rõ q trình điều trị cho người bệnh 18 Tôi thường xác định xác vấn đề sức khỏe người bệnh 19 Tơi giải thích cho người bệnh vấn đề liên quan đến điều trị [18] 20 Tôi thường giao tiếp với y tá để họ hỗ trợ tốt cho người bệnh 21 Tơi thường có mặt phịng khám 22 Tơi thường xem xét làm tốt cho người bệnh 23 Tơi đáp ứng tốt mong đợi người bệnh Nguồn: tổng hợp từ nghiên cứu trước nhóm tác giả nghiên cứu định tính 64(4) 4.2022 Kết Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật PLS-SEM (Partial least squares path modeling - SEM, mơ hình cấu trúc tuyến tính dùng phương pháp bình phương tối thiểu) phần mềm Smart PLS 3.2.8 Đây phương pháp bắt đầu ý tính tiện lợi chấp nhận mẫu nhỏ, dễ sử dụng, giao diện thân thiện, đặc biệt, khơng địi hỏi mẫu phân phối chuẩn so với phương pháp dựa vào hiệp phương sai phần mềm AMOS Theo Henseler cs (2016) [22], trình kiểm định tiến hành qua giai đoạn: (1) Đánh giá mơ hình đo lường; (2) Đánh giá mơ hình cấu trúc Đánh giá mơ hình đo lường: bao hàm độ tin cậy tổng hợp (đánh giá tính quán nội tại), độ tin cậy riêng thang đo/biến, phương sai trích trung bình (Average variance extracted - AVE), đánh giá giá trị phân biệt dùng tiêu chí Fornell - Larcker hệ số tải chéo Giá trị độ tin cậy tổng hợp phải ≥0,7 (đối với nghiên cứu khám phá, chấp nhận hệ số 0,6-0,7) Để đánh giá giá trị hội tụ, phải xét hệ số tải biến quan sát AVE Để hệ số tải ngồi có ý nghĩa thống kê phải ≥0,708, có nghĩa AVE≥0,5 [22] Đối với giá trị phân biệt, Henseler cs (2016) [22] đề xuất sử dụng tiêu chí HTMT (Heterotrait-monotrait), giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò năng lực tâm lý của bác sỹ đối với chất lượng khám chữa bệnh,