0

PPCT văn 6 (2018 2019)

4 3 0
  • PPCT văn 6 (2018 2019)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 23:08

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ GIA MẬP TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN NGỮ VĂN 6 NĂM HỌC 2018 2019 Cả năm 37 tuần (140 tiết) Học kì I 19 tuần (72 tiết) Học kì II 18. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ GIA MẬP TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC: 2018-2019 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) HỌC KÌ I TUẦN TIẾT NỘI DUNG HDĐT: Con Rồng cháu Tiên 5; HDĐT: Bánh chưng bánh giầy Từ cấu tạo từ tiếng Việt Giao tiếp, VB phương thức biểu đạt Thánh Gióng; 10 11,12 13 Từ mượn; Tìm hiểu chung văn tự Sơn Tinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa từ; Sự việc nhân vật văn tự HDĐT: Sự tích hồ Gươm; 14 15,16 17; 18 19 Chủ đề dàn văn tự sự; Tìm hiểu đề cách làm văn tự Viết Tập làm văn số 1; Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ; Lời văn, đoạn văn tự Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả Tập làm văn số Em bé thông minh; Chữa lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn Luyện nói kể chuyện; 20 21; 22 23 24 25; 26 27 28 29,30 TÍCH HỢP ANQP Nêu lịch sử dựng nước giữ nước cha ơng Ví dụ cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo nhân dân chiến tranh: gậy tre, chông tre Nêu địa danh Việt Nam ln gắn với tích kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 32 HDĐT: Cây bút thần; - Kiểm tra 15 phút Danh từ 33,34 35 36 37; 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Ngôi kể lời kể văn tự sự; HDĐT: Ông lão đánh cá cá vàng; Thứ tự kể văn tự Viết Tập làm văn số 2; Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi- (Kiểm tra 15 phút) Danh từ (tiếp); Trả kiểm tra Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ HDĐT: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng; Kiểm tra Tiếng Việt; Trả Tập làm văn số 2; Luyện tập xây dựng tự - Kể chuyện đời thường Viết Tập làm văn số 3; Treo biển; HDĐT: Lợn cưới, áo mới; Số từ lượng từ Kể chuyện tưởng tượng; Ôn tập truyện dân gian; Trả kiểm tra Tiếng Việt Chỉ từ; Luyện tập kể chuyện tưởng tượng; HDĐT: Con hổ có nghĩa (Kiểm tra 15 phút) Trả TLV số Động từ; Cụm động từ HDĐT: Mẹ hiền dạy ( Đọc thêm) Tính từ cụm tính từ Thầy thuốc giỏi cốt lịng; Ơn tập Tiếng Việt; Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện; Chương trình Ngữ văn địa phương Ôn tập tổng hợp Kiểm tra HK I Trả kiểm tra HK I 49; 50 51 52 53 54; 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66,67 68,69 70 71; 72 phần phân biệt danh từ đơn vị danh từ vật, không dạy phân loại danh từ đơn vị TUẦN 20 21 22 TIẾT 73; 74 75 76 77 78 79,80 81; 82 83; 84 85 86 87 23 88 24 25 89; 90 91 92 93; 94 95 96 26 97 98 99,100 HỌC KÌ II NỘI DUNG TÍCH HỢP ANQP Bài học đường đời đầu tiên; Phó từ; Tìm hiểu chung văn miêu tả Sông nước Cà Mau; So sánh; Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Bức tranh em gái tơi; Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Vượt thác; So sánh (tiếp); Chương trình địa phương Tiếng Việt; (kiểm tra 15 phút) Phương pháp tả cảnh; Viết Tập làm văn tả cảnh (số - làm nhà) Buổi học cuối cùng; Nhân hoá; Phương pháp tả người Đêm Bác khơng ngủ; Tình u thương Bác Hồ hệ trẻ dân tộc Việt Nam Ẩn dụ (chỉ nhận diện bước đầu phân tích tác dụng ẩn dụ) Luyện nói văn miêu tả Kiểm tra Văn; Trả Tập làm văn tả cảnh viết nhà; Lượm; HDĐT: Mưa Kể chuyện gương mưu trí, dũng cảm thiếu niên Việt Nam kháng chiến chống ngoại xâm 101 27 28 Hoán dụ (chỉ nhận diện bước đầu phân tích tác dụng hốn dụ) 102 Tập làm thơ bốn chữ; 103,104 Cô Tô (kiểm tra 15 phút) 105,106 Viết Tập làm văn số tả người; 107 Các thành phần câu; 108 109;110 Thi làm thơ chữ Cây tre Việt Nam; Sáng tạo dân tộc Việt Nam kháng chiến chống ngoại xâm 29 30 111 112 113 Câu trần thuật đơn; HDĐT: Lòng yêu nước; HDĐT: Lao xao 114 115 116 31 32 33 117 118 119 120 121; 122 123 124 125;126 127 128 129 130 34 35 36 37 131 132 133;134 135;136 137;138 139;140 Câu trần thuật đơn có từ Kiểm tra Tiếng Việt; Trả kiểm tra Văn, Tập làm văn tả người Ơn tập truyện kí; Câu trần thuật đơn khơng có từ là; Ơn tập văn miêu tả; Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ Viết Tập làm văn số miêu tả sáng tạo; HDĐT: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử Viết đơn Bức thư thủ lĩnh da đỏ; Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ (tiếp); Luyện tập cách viết đơn sửa lỗi (Kiểm tra 15 phút) HDĐT: Động Phong Nha Ôn tập dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than); Ôn tập dấu câu (Dấu phẩy); Trả Tập làm văn, trả KT Tiếng Việt Tổng kết phần Văn Tập làm văn; Tổng kết phần Tiếng Việt Ơn tập tổng hợp Chương trình Ngữ văn địa phương Kiểm tra học kì II; Trả kiểm tra học kì II ... Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện; Chương trình Ngữ văn địa phương Ơn tập tổng hợp Kiểm tra HK I Trả kiểm tra HK I 49; 50 51 52 53 54; 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ,67 68 ,69 70 71; 72 phần... 14 15 16 17 18 19 31 32 HDĐT: Cây bút thần; - Kiểm tra 15 phút Danh từ 33,34 35 36 37; 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Ngôi kể lời kể văn tự sự; HDĐT: Ông lão đánh cá cá vàng; Thứ tự kể văn tự... 73; 74 75 76 77 78 79,80 81; 82 83; 84 85 86 87 23 88 24 25 89; 90 91 92 93; 94 95 96 26 97 98 99,100 HỌC KÌ II NỘI DUNG TÍCH HỢP ANQP Bài học đường đời đầu tiên; Phó từ; Tìm hiểu chung văn miêu
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT văn 6 (2018 2019),