0

Hướng dẫn xử lý âm thanh trong Proshow

3 2,881 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2012, 22:18

Bạn thân mến ! Proshow Gold 4.0 là một phần mềm thân thiện giúp những “Nhà làm phim” nghiệp dư có thể dựng nên những video clip có chất lượng hình ảnh và âm thanh không kém phim chuyên nghiệp bao xa . Đ 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn xử lý âm thanh trong Proshow,

Hình ảnh liên quan

dựng nên những video clip có chất lượng hình ảnh v âm  thanh  không  kém  phim  chuyên  nghiệp  bao  xa  - Hướng dẫn xử lý âm thanh trong Proshow

d.

ựng nên những video clip có chất lượng hình ảnh v âm thanh không kém phim chuyên nghiệp bao xa Xem tại trang 2 của tài liệu.
sau khi bạn đã đưa hình ảnh - Hướng dẫn xử lý âm thanh trong Proshow

sau.

khi bạn đã đưa hình ảnh Xem tại trang 3 của tài liệu.