0

Quy trình chế tạo chi tiết dạng nắp cần đạt được độ nhám bề mặt giữa các lỗ, độ vuông góc giữa vai của đường kính ϕ90 của nắp với lỗ ϕ16 và độ đồng tâm giữa trụ bậc ϕ55 với lỗ ϕ16

13 14 0
  • Quy trình chế tạo chi tiết dạng nắp cần đạt được độ nhám bề mặt giữa các lỗ, độ vuông góc giữa vai của đường kính ϕ90 của nắp với lỗ ϕ16 và độ đồng tâm giữa trụ bậc ϕ55 với lỗ ϕ16

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 19:02

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY BÁO CÁO QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT NẮP A TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Quy trình chế tạo chi tiết dạng nắp cần đạt được độ nhám bề mặt giữa các lỗ, độ vuông góc giữa vai của đường kính ϕ90 của nắp với lỗ ϕ16 và độ đồng tâm giữa trụ bậc ϕ55 với lỗ ϕ16 Ngoài ra cần quan tâm đến độ đối xứng qua trục của các lỗ lắp bulong và lỗ côn có ren Trên cơ sở đó, ta cần thiết kế đồ gá, chế độ cắt và xác định thời gian gia công cho từ nguyên công cho hợp lí B NỘI DUNG BÁO CÁO I XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT. CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY BÁO CÁO: QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT NẮP TỔNG QUAN ĐỀ TÀI - Quy trình chế tạo chi tiết dạng nắp cần đạt độ nhám bề mặt lỗ, độ vng góc vai đường kính ϕ90 nắp với lỗ ϕ16 độ đồng tâm trụ bậc ϕ55 với lỗ ϕ16 - Ngoài cần quan tâm đến độ đối xứng qua trục lỗ lắp bulong lỗ có ren - Trên sở đó, ta cần thiết kế đồ gá, chế độ cắt xác định thời gian gia công cho từ nguyên công cho hợp lí B NỘI DUNG BÁO CÁO I XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT N = N0 x (1 +) = 1000 x (1+) = 10800 (chiếc) Trong đó: N – sản lượng năm N0 – số chi tiết sản xuất năm (chiếc/năm) β = 5% ÷ 7% (số chi tiết chế tạo them để dự trữ) α = 3% ÷ 6% (số chi tiết phế phẩm xưởng đúc A N = 10800 chiếc/năm => HÀNG LOẠT LỚN II - PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CƠNG Vấn đề: lỗ có ren R1/4 - III Vật liệu: Gang Xám + Độ cứng: HB = 163 ÷ 229 + Độ bền kéo: (N/mm2) + Độ bền uốn: (N/mm2) CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI - Chi tiết làm việc khơng chiu va đập, có bị rung nên chọn vật liệu gang xám để hấp thụ rung động Do đường kính trụ bậc nắp lớn, cộng thêm chi tiết sản xuất hàng loạt lớn nên chọn phương pháp đúc Theo bảng 3-11 tr182 sổ tay CNCTM tập ta tra dung sai đúc vẽ lồng phôi Chọn CCX 14 ta có BẢN VẼ LỒNG PHƠI IV CHỌN TIẾN TRÌNH GIA CƠNG CÁC BỀ MẶT PHƠI PHƯƠNG ÁN STT Tên nguyên công Vạt mặt, tiện trụ bậc ϕ52 x L12, tiện lỗ ϕ32 x L10 Vạt mặt L=37, tiện trụ ϕ55 x L5, khoan doa lỗ ϕ16, tiện trụ ϕ90 Khoan lỗ suốt ϕ8, khoét lỗ ϕ13 đầu bulong, khoan taro lỗ M5 Khoan lỗ ϕ10 Bề mặt GC 1, Định vị MT6 (2 bậc) MP5 (3 bậc) MT2 (2 bậc) MT1 (3 bậc) Kẹp chặt MT6 1, MT6 (2 bậc) MP5 (3 bậc) MT6 MT2 (2 bậc) MT2 MP3 (3 bậc) MT2 (2 bậc) MT2 MP1 (3 bậc) chốt trám chống xoay (1 bậc) Khoan taro lỗ ren côn R1/4 6, 7, MT2 PHƯƠNG ÁN 2: STT Tên nguyên công Vạt mặt, tiện trụ bậc ϕ52 x L12, móc lỗ trụ ϕ32 x L10 Vạt mặt L=37, tiện trụ ϕ55 x L5, khoét lỗ ϕ16, tiện lưng trụ ϕ90 Khoan lỗ ϕ10 Bề mặt GC Định vị 1, MT6 (2 bậc) MP5 (3 bậc) 4, 6, MT2 (2 bậc) MP1 (3 bậc) Kẹp chặt MT6 MT2 Khoan taro lỗ ren côn R1/4 Khoan lỗ ϕ8, khoét lỗ 1, MT6 ϕ13 x L5.3 (đầu bulong), khoan taro lỗ M5 V THIẾT KẾ NGUYÊN CÔNG ( CHỌN PHƯƠNG ÁN 1) a NGUYÊN CÔNG - Định vị: bậc tự + Mặt phẳng vai trụ bậc + Mặt lưng trụ bậc - Kẹp chặt: dùng lực kẹp khí MT2 (2 bậc) MP3 (3 bậc) MT2 (2 bậc) MP3 (3 bậc) Chôt định vị có vai lỗ ϕ10 (1 bậc) MT6 (2 bậc) MP5 (3 bậc) MT2 MT2 NGUYÊN CÔNG Định vị: bậc tự + Mặt lưng trụ ϕ52: bậc + Mặt vai mặt đầu: bậc Kẹp chặt: dùng lực kẹp khí b - - NGUN CƠNG Định vị: bậc tự + Mặt lưng trụ ϕ55: bậc + Mặt vai trụ ϕ90: bậc Lực kẹp: dùng lực kẹp khí c - - NGUYÊN CÔNG Định vị: bậc tự + Lưng trụ ϕ52: bậc + Vai trụ ϕ90: bậc Kẹp chặt: dùng lực kẹp khí d - - NGUYÊN CÔNG Định vị: bậc tự + Mặt trụ ϕ52: bậc + Lưng trụ ϕ90: bậc + Thiết kế thêm chốt định vị lỗ ϕ10 NC4: bậc Kẹp chặt: dùng lực kẹp khí e - - VI BẢN VẼ CHI TIẾT VII THIẾT KẾ ĐỒ GÁ TÀI LIỆU THAM KHẢO ... MT2 (2 bậc) MP3 (3 bậc) MT2 (2 bậc) MP3 (3 bậc) Chôt định vị có vai lỗ ϕ10 (1 bậc) MT6 (2 bậc) MP5 (3 bậc) MT2 MT2 NGUYÊN CÔNG Định vị: bậc tự + Mặt lưng trụ ϕ52: bậc + Mặt vai mặt đầu: bậc Kẹp... NGUYÊN CÔNG Định vị: bậc tự + Mặt lưng trụ ϕ55: bậc + Mặt vai trụ ϕ90: bậc Lực kẹp: dùng lực kẹp khí c - - NGUYÊN CÔNG Định vị: bậc tự + Lưng trụ ϕ52: bậc + Vai trụ ϕ90: bậc Kẹp chặt: dùng lực... TIẾN TRÌNH GIA CƠNG CÁC BỀ MẶT PHƠI PHƯƠNG ÁN STT Tên nguyên công Vạt mặt, tiện trụ bậc ϕ52 x L12, tiện lỗ ϕ32 x L10 Vạt mặt L=37, tiện trụ ϕ55 x L5, khoan doa lỗ ϕ16, tiện trụ ϕ90 Khoan lỗ suốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình chế tạo chi tiết dạng nắp cần đạt được độ nhám bề mặt giữa các lỗ, độ vuông góc giữa vai của đường kính ϕ90 của nắp với lỗ ϕ16 và độ đồng tâm giữa trụ bậc ϕ55 với lỗ ϕ16,

Từ khóa liên quan