0

Chiến lược phát triển trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quảng trị giai đoạn 2018 2020, tầm nhìn 2025

14 2 0
  • Chiến lược phát triển trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quảng trị giai đoạn 2018 2020, tầm nhìn 2025

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 11:04

I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Có thể thấy rằng, giáo dục có vai trị quan trọng vận mệnh đất nước Trải qua bao thập kỷ, Đảng Nhà nước ta xem giáo dục quốc sách hàng đầu Điều có nghĩa nghiệp giáo dục sách giáo dục có tầm quan trọng hàng đầu, quan có thẩm quyền người, tầng lớp nhân dân nước phải coi trọng phải làm Trong hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2016-2017 tiếp tục năm học 2017-2018 ngành Giáo dục thường xuyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng trị , nêu rõ mục tiêu chất lượng công tác giáo dục chuyên nghiệp là: “Tiếp tục thực liên kết đào tạo theo Quyết định số: 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 Bộ GD&ĐT” Chỉ đạo có hiệu cơng tác LKĐT sở có chức liên kết Mặc dù giáo dục thường xuyên thời gian qua đạt kết định, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ ;tạo hội học tập cho nhiều người xây dựng xã hội học tập; kết cịn khiêm tốn chất lượng đào tạo chưa đáp ứng mục tiêu đào tạo, tượng học viên (HV) vi phạm nội quy học tập; vấn đề tuyển sinh ngày khó khăn, quy mô thu hẹp Xuất phát từ thực trạng nói trên, việc đề chiến lược phát triển Trung tâm GDTX tỉnh vấn đề thiết thực cấp bách Chính thân tơi định chọn đề tài: “Chiến lược phát triển Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025” với mong muốn đóng góp phần nhỏ kinh nghiệm thân vào công xây dựng phát triển Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng trị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu đào tạo cho tỉnh nhà II CƠ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm về SWOT Phân tích SWOT viết tắt chữ : – Strenghts (Điểm mạnh, ưu thế) – Weaknesses  (Điểm yếu, điểm khiếm khuyết) – Opportunities (Cơ hội, thời cơ) – Threat (Thách thức, mối đe dọa) Kỹ thuật phân tích SWOT sử dụng rộng rãi phân tích mơi trường Thực chất phân tích SWOT phân tích, nhận định chủ quan (nội lực) khách quan (ngoại lực) nhà trường Khác với cách phân tích truyền thống, phân tích SWOT giúp bóc tách yếu tố bên yếu tố bên ra, mà khơng dồn lẫn hai nhóm vào mặt thuận lợi khó khăn Cách sử dụng SWOT Phân tích điểm mạnh, điểm yếu: Phân tích bên giác độ tổ chức: Phân tích Nhà trường: - Đội ngũ cán (giảng dạy, phục vụ quản lý) - Học sinh, sinh viên - Qui mơ chất lượng giáo dục - Các chương trình/ Các dịch vụ - Hoạt động nghiên cứu khoa học - Cơ sở vật chất, tài - Uy tín nhà trường - Truyền thống nhà trường - Văn hóa tổ chức Phân tích hội, nguy /thách thức: Phân tích yếu tố đến từ bên ngồi nhà trường - Chủ trương sách Đảng Nhà nước; - Chủ trương ngành, địa phương phát triển ngành học, bậc học; - Các yếu tố kinh tế, công nghệ, xu xã hội; - Dân cư, di dân - Nguồn tài trợ, cạnh tranh phát triển sở giáo dục khác; - Sự quan tâm xã hội, địa phương, PHHS Phân tích mơi trường SWOT Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Trị 3.1 Đặc điểm tình hình: 3.1.1 Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên học viên: - Chi Đảng có 10 đảng viên; Đảng viên nữ: 03 GV, NV - Ban Giám hiệu: 01 đ/c Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý Giáo dục 01 học Thạc sỹ Quản lý Giáo dục - Giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trình độ chun mơn 13/15 GV; tỷ lệ:86,6% Trong đó, giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ 04/15 GV; tỷ lệ: 26,6%; Có 01 nhân viên học Đại học 02 GV, nhân viên học Thạc sỹ kinh tế Quản lý giáo dục - 01 cán văn thư : Trình độ Trung cấp - 01 cán bảo vệ: 12/12 - Số lượng học viên: Quy mô đào tạo TTGDTX tỉnh Quảng Trị năm học 2017 – 2018 (Số liệu tính từ tháng 01/8/2017 đến 30/12/2017) A TT Vừa làm vừa học Chuyên ngành đào tạo Khóa học Số lớp Luật K2013 2013 – 2017 01 72 ĐH Luật Huế Nông học K47 2013 – 2017 01 88 ĐH Nông lâm Huế CTXH LT 2015 – 2017 01 71 ĐH VHTT&DL Số HV Trường liên kết đào tạo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 K2015 GDMN LTTCĐ Thanh Hóa ĐH VHTT&DL Thanh Hóa ĐH Công nghệ Vạn Xuân ĐH Công nghệ Vạn Xuân ĐH VHTT&DL Thanh Hóa ĐH VHTT&DL Thanh Hóa CĐ Bách khoa Đà Nẵng 2015 – 2017 01 66 Kế toán LTCĐ 2015 – 2017 01 30 Kế toán LTTC 2015 – 2018 01 45 GDMN LTTC 2015 – 2018 01 46 GDMN LTTC Đakrông 2015 – 2018 01 23 Điều dưỡng 2016 – 2018 01 72 Sư phạm Tiểu học LT 2016 – 2018 01 46 ĐH Vinh GDMN LT CĐ 2016 – 2018 01 43 ĐH Vinh Luật K2014 2014 – 2018 01 79 ĐH Luật Huế Luật K2015 2015 – 2019 01 41 ĐH Luật Huế Ngôn ngữ Anh B2 2017 – 2019 01 60 ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng GDMN LT TC 2016 – 2019 01 27 ĐH Vinh Kế toán LT 57E 2016 – 2019 01 42 ĐH Vinh Xây dựng LT 2017 – 2019 01 14 ĐH Vinh Luật LT K2016 2016 – 2019 01 37 ĐH Vinh 2017 – 2020 01 75 ĐH Vinh 2015 – 2020 01 17 ĐH Kinh tế Huế QL Đất K49 2015 – 2020 01 26 Quản trị VP 2016 – 2020 01 50 CTXH K2017 2017 – 2020 01 72 2017 – 2020 01 47 2017 – 2020 01 58 GDMN LT K2017 Kinh tế NN – Hải Lăng QL Văn hóa K2017 Thư viện thiết bị TH ĐH Nông lâm Huế ĐH KHXH NV HCM ĐH VHTT&DL Thanh Hóa ĐH VHTT&DL Thanh Hóa ĐH Khoa học Thái Nguyên 26 27 Kế tốn LT 2017 – 2020 01 42 ĐH Cơng nghệ Vạn Xuân Luật K2017 2017 – 2021 01 39 ĐH Luật Huế Cộng (1) 0 B Đào tạo Từ xa TT Chuyên ngành đào tạo Khóa học Số lớp Số HV Trường liên kết đào tạo Luật LH20.2QTV 2013 –2017 01 50 Luật LH20.2QTH 2013 –2017 01 58 Kế toán KT20 2013 –2017 01 45 2013 –2017 01 53 2014 –2018 01 59 2014 –2018 01 22 2014 –2018 01 25 2013 –2018 01 60 TT GDTX – ĐH Huế Luật Đakarông 2014 –2018 01 33 TT GDTX – ĐH Huế Luật GDTX VL 2014 –2018 01 40 TT GDTX – ĐH Huế 2014 –2018 01 37 TT GDTX – ĐH Huế 2016 –2018 01 24 TT GDTX – ĐH Huế 2015 –2019 01 33 TT GDTX – ĐH Huế 2015 –2019 01 34 TT GDTX – ĐH Huế 2015 –2019 01 54 TT ĐTTX – ĐH Đà Nẵng 2016 –2020 01 32 Viện ĐH Mở Hà Nội 2016 -2020 01 106 TT GDTX – ĐH Huế 10 Quản trị KD QT20 Luật Kinh tế K14 – HH Kế toán KT21 Quản trị KD QT21 Luật B1 – Hướng Hóa 11 Luật K6 Từ xa Huế 12 Luật B2 13 Luật Vĩnh Linh K2015 14 Luật Gio Linh K2015 15 Luật Từ xa K22 16 Quản Trị KD K2016 17 Luật K2016 – HH TT ĐTTX – ĐH Đà Nẵng TT ĐTTX – ĐH Đà Nẵng TT ĐTTX – ĐH Đà Nẵng TT ĐTTX – ĐH Đà Nẵng Viện ĐH Mở Hà Nội T ĐTTX – ĐH Đà Nẵng TT ĐTTX – ĐH Đà Nẵng Cộng (2) 0 Tổng: 44 lớp học với 2.093 học viên 3.1.2 Môi trường bên trong: 3.1.2.1 Mặt mạnh: - Công tác quản lý Ban Giám đốc trung tâm có kế hoạch năm, tháng, tuần triển khai tổ chức thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời theo giai đoạn - Trung tâm thực tốt quy chế dân chủ công khai minh bạch thể rõ ràng qua hoạt động - Tập thể cán viên chức nhiệt tình; nhiều giáo viên, nhân viên có đạo đức nghề nghiệp tốt tận tuỵ với công việc - Nhiều cán bộ, giáo viên áp dụng Công nghệ thông tin (CNTT) công tác quản lý, quản lý lơp tuyển sinh; - Trung tâm có trang Website trường trực tiếp thiết lập, quản lý trì - Học viên cán làm việc quan nhà nước, giáo viên trường địa bàn tỉnh tỉnh lân cận - Cơ sở vật chất ngày củng cố khu phòng học xây dựng kiên cố, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho công tác dạy học… 3.1.2.2 Mặt yếu: - Công tác đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thật thẳng thắn; khen thưởng phong trào thi đua sở chủ yếu khích lệ động viên tinh thần - Một số giáo viên-nhân viên chưa thật gương mẫu công việc; thực chưa nghiêm túc tuyển sinh, quản lý lớp; số lượng giáo viên, nhân viên ít, khối lượng cơng việc nhiều nên có sai xót đáng kể; Cán quản lý đơn vị phòng tổ thiếu kinh nghiệm 3.1.3 Mơi trường bên ngồi: 3.1.3.1 Cơ hội: - Được quan tâm Sở Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh hỗ trợ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tỉnh khác - Đời sống nhân dân ngày củng cố nâng cao; nhu cầu nâng cao trình độ ngày cao 3.1.3.2 Thách thức: - Nhu cầu học hệ đào tạo quy cao; chế đào tạo quy số sở giáo dục địa phương tương đối tạo điều kiện cho học viên; nhu cầu học từ xa ngày thu hẹp; năm học 2017-2018 không mở lớp học hệ từ xa; - Các sở giáo dục địa bàn cạnh tranh không lành mạnh - Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm yêu cầu quy ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tuyển sinh trì sĩ số - Cơ sở vật chất thiếu thốn; đội ngũ mỏng 3.2 Các vấn đề chiến lược: Danh mục vấn đề chiến lược: - Tập trung cải tiến phương pháp quản lý học viên - Tập trung phối hợp với trường liên kết áp dụng chương trình học phù hợp với đối tượng học viên địa phương - Xây dựng đội ngũ: có lực sư phạm, có lực quản lý tốt có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó - Tăng cường áp dụng phương tiện đại chúng, công nghệ thông tin vào công tác tuyển sinh - Kêu gọi quan tâm quan lãnh đạo; tạo chế hoạt động phù hợp cho Trung tâm 3.3 Các nguyên nhân vấn đề: 3.3.1 Tập trung cải tiến phương pháp quản lý học viên hạn chế nguyên nhân sau: - Số lượng lớp giáo viên quản lý cịn đơng, học viên học sở khác nên giáo viên khó quản lý - Điều kiện để học tập học viên chưa tốt Cơ sở thuê sở vật chất kém, phương tiện dạy học chưa đáp ứng nhu cầu - Một số giáo viên cán chưa theo sát lớp, tỷ lệ bỏ học cao 3.3.2 Tập trung phối hợp với trường liên kết áp dụng chương trình học phù hợp với đối tượng học viên địa phương: - Một số trường chưa áp dụng dạy theo tín chỉ, rút ngắn thời gian học, tạo điều kiện cho học viên bổ sung cấp, đồng thời không làm giảm chất lượng học tập; chưa tăng cường số tiết thực hành, giúp giáo viên cán theo học trung tâm áp dụng kiến thức vào thực tế 3.3.3 Xây dựng đội ngũ có lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó: - Một số cán bộ, giáo viên-nhân viên thực cơng tác tham mưu cịn e ngại, chưa mạnh dạn suy nghĩ đóng góp giải pháp nâng cao công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục Trung tâm - Một số giáo viên chưa thật chịu khó tìm tịi, nghiên cứu sáng tạo cơng tác chun mơn nên cịn hạn chế việc thực yêu cầu đổi giáo dục - Nhân viên chưa vào biên chế nhà nước, không nâng lương nên làm việc cầm chừng; chưa thực tận tâm với cơng việc, chưa phát huy vai trị việc xây dựng Trung tâm; chưa mạnh dạn tiếp cận công nghệ thông tin… - Một số giáo viên, cán chưa nhiệt huyết công tác tuyển sinh 3.4 Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết: - Đẩy mạnh phương pháp quản lý công tác dạy học; - Tăng cường liên kết Trung tâm trường liên kết; - Xây dựng chất lượng đội ngũ; - Tăng cường công tác tuyển sinh; - Đề đạt yêu cầu lên cấp trên, tranh thủ quan tâm lãnh đạo III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC: Mục tiêu - Tạo dựng môi trường học tập thân thiện, nếp, sẽ; chất lượng giáo dục cao để học viên có hội phát triển tài năng, tư sáng tạo biết định hướng tương lai - Là mơ hình giáo dục tiên tiến, đại phù hợp với xu phát triển đất nước thời kỳ hội nhập - Học viên có kiến thức, đạo đức đóng góp vào cơng xây dựng phát triển tỉnh nhà Chỉ tiêu: 2.1 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: - Năng lực chuyên môn cán quản lý, giáo viên công nhân viên đánh giá khá, giỏi 80% - 100% CB-GV-NV sử dụng thành thạo máy vi tính: Microsoft Office Word; Excel, PowerPoint; 80% CB-GV-NV có hộp thư điện tử sử dụng thư điện tử để giao dịch; 20% số CB-GV-NV thực nghiệm sử dụng giao dịch trực tuyến qua Internet - Phấn đấu đạt 40% trở lên số CB-GV-NV có Thạc sĩ - Phấn đấu 80% cán bộ, giáo viên,  nhân viên đảng viên - Phấn đấu đạt 100% CB, GV, NV không vi phạm pháp luật, Thực tốt quy chế dân chủ sở; hạn chế tối đa việc khiếu tố, khiếu nại Khơng để xảy tình trạng gửi đơn thư khiếu tố, khiếu nại vượt cấp 2.2 Học viên: 2.2 Qui mô: - Tuyển sinh đạt 540 học viên năm; bồi dưỡng 1.500 2.2.2 Chất lượng học tập: + Tỷ lệ 70% HV tốt nghiệp có học lực khá, giỏi (>10% loại giỏi); + Tỷ lệ HS có học lực yếu 5%; + Khơng có học viên rớt tốt nghiệp + HV nghỉ học khơng q %; 2.3 Chương trình đào tạo : + Áp dụng 100% đào tạo tín + Tăng cường đào tạo thực hành lên 70 % 2.4 Cơ sở vật chất : - Tăng cường mua sắm thêm tài sản phục vụ giảng dạy ( Tủ, bàn ghế, ti vi, đầu máy video, Bộ âm ly, đèn chiếu, bảng tương tác, thiết bị dạy học…) Kết nối internet, hòa mạng lan… - Tham mưu với cấp quản lý giáo dục để cải tạo thêm khu hiệu bộ, xây nhà để xe - Xây dựng môi trường sư phạm “ Xanh – Sạch – Đẹp- An tồn” 2.5 Cơng tác tuyển sinh - Đa dạng hóa ngành nghề tuyển sinh; tăng cường tuyển sinh bồi dưỡng ngắn hạn; - 100% cán bộ, giáo viên áp dụng CNTT, mạng xã hội công tác tuyển sinh VI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN Nâng cao chất lượng hiệu công tác giáo dục học viên: Trước hết cần xác định: Chất lượng dạy – học hiệu giáo dục thước đo phẩm chất, lực, trí tuệ; tính trung thực; tâm tài người thầy Mọi hoạt động, việc làm nhà giáo, người quản lý phải hướng đến đích người học 10 - Nâng cao chất lượng hiệu giáo dục toàn diện, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức chất lượng văn hoá Liên kết với nhà trường đề đạt cải tiến phương pháp dạy học đánh giá học viên phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ phù hợp với đối tượng học viên - Đổi hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể; gắn học với hành; lý thuyết với thực tiễn - Mỗi giảng viên khắc phục tình trạng “Dạy lý thuyết sng”; áp dụng thức tế địa phương vào tiết học; - Đảm bảo tiết học giảng viên hướng dẫn học sinh để học viên tự tìm tịi, khám phá kiến thức Cải tiến khâu hướng dẫn học nhà… Xây dựng phát triển đội ngũ 2.1 Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng; có phẩm chất đạo dức tốt; có lực chuyên môn vững vàng Biết sử dụng thành thạo máy vi tính: Microsoft Office Word; Excel - Phấn đấu 100% CB-GV có hộp thư điện tử sử dụng thư điện tử để giao dịch Phấn đấu 80% số CB-GV sử dụng quan hệ giao tiếp trực tuyến qua Internet - 100% Cán bộ, giáo viên – nhân viên có phong cách mẫu mực sư phạm; đồn kết; có tâm huyết gắn bó với Trung tâm; hợp tác, giúp đỡ tiến bộ; có tinh thần cầu tiến; có tình thân ái; biết vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên; biết chia sẻ, nhường nhịn; có tinh thần đấu tranh phê bình tự phê bình lợi ích chung tập thể - Phấn đấu 100% CB-GV-NV dành tâm huyết cho công tác tuyển sinh, sáng tạo, có hiệu Cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục 11 - Từng bước tham mưu lãnh đạo cải tạo khu làm việc dành cho cán bộ, nhân viên Trung tâm, tăng cường hỗ trợ thiết bị dạy học, sở vật chất cho khu trường xây dựng - Tiếp tục mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, văn phịng, chun mơn Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin: - Áp dụng công nghệ thông tin công tác dạy học, quản lý công tác dạy học; - Áp dụng công nghệ thông tin công tác tuyển sinh Công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức cán bộ: - Phẩm chất đạo đức-tác phong CBQL: Cán quản lý ( Từ tổ phó trở lên; trưởng phận, ban; đồn thể ) phải người có phẩm chất đạo đức tốt; có lập trường tư tưởng vững vàng; có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc; gương mẫu đầu hoạt động Chấp hành nghiêm túc chủ trương Đảng, pháp luật nhà nước, quy định ngành trường; có tầm nhìn rộng; có tâm – đức – tài; giỏi chun mơn nghiệp vụ; có biện pháp đạo, lãnh đạo xây dựng đội ngũ, thu hút người tài; sử dụng đội ngũ hoạt động có hiệu quả; có tác phong làm việc cơng nghiệp khoa học; biết đón đầu thời dự đốn thách thức; khơng vụ lợi, khơng lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích tập thể - Tập hợp xây dựng hệ thống văn bản, quy chế, quy định, nội quy… quan với yêu cầu phù hợp theo quy định chuẩn Quy định rõ ràng chức nhiệm vụ phận cá nhân; tổ chức phong trào thi đua; xây dựng quy chế dân chủ sở; xây dựng hệ thống quy trình làm việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả; - Kiện toàn cấu tổ chức Trung tâm; - Tăng cường đạo cơng tác văn thư- lưu trữ, tài chính, tài sản; 12 - Cơng khai tài theo quy định pháp luật, công khai việc mua sắm tài sản; lý, kiểm kê, chi trả chế độ…; - Đảm bảo khơng để xảy tình trạng mát hư hỏng, phịng chống có hiệu cháy nổ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự; - Thanh lý tài sản phải cơng khai, minh bạch, quy trình Những tài sản sử dụng (dù hết khấu hao) đưa vào sử dụng; không để lãng phí; - Chỉ đạo sát chặt chẽ cơng tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm Xây dựng trường học thân thiện; trường học văn hóa-an tồn: - Quy hoạch khu vực để bồn hoa, cảnh, đảm bảo có tính thẩm mỹ; đầu tư hệ thống tưới chăm sóc xanh - Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên lao động vệ sinh trường lớp - Sắp xếp đồ dùng, thiết bị gọn gàng, có tính thẩm mỹ, sẽ, ngăn nắp - Mọi chỗ, nơi phải có hiệu giáo dục, xây dựng nội quy tất phòng ( kể nhà vệ sinh nhà để xe…) Công tác tuyển sinh nhiệm vụ tiên - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể, chi tiết thời hạn hoàm thành tiêu giai đoạn; - Đánh giá kết tuyển sinh, rút học kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau; - Đưa hình thức khen thưởng, phạt rõ ràng nhằm khuyến khích giáo viên, nhân viên tồn tâm hồn thành cơng tác tuyển sinh; - Mở rộng mạng lưới cơng tác viên; có thủ tục tốn nhanh gọn nhằm phát huy mạng lưới Xây dựng thương hiệu: 13 - Xác lập việc tín nhiệm thương hiệu Trung tâm đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên - Đẩy mạnh tuyên truyền; xây dựng truyền thống Trung tâm; nêu cao tinh thần trách nhiệm thành viên trình xây dựng thương hiệu V KẾT LUẬN - Trước cấp thiết phải đổi lãnh đạo quản lý Trung tâm bối cảnh tồn cầu hố xu hội nhập quốc tế Trước tiên cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên phải có nhận thức sâu sắc xu chung yêu cầu để biến đổi nhanh chóng, sâu sắc hoạt động giáo dục nhằm tạo chất lượng hiệu qủa giáo dục ngày tiến bộ, uy tín nhà trường ngày cao - Đổi công tác quản lý giáo dục đổi mặt hoạt động giáo dục nhà trường đóng vai trị định đến chất lượng hiệu giáo dục Vì vậy, tất yếu khách quan đòi hỏi cấp thiết xã hội giai đoạn - Trên kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 để đáp ứng nhu cầu học tập học sinh giai đoạn - Chiến lược phát triển giáo dục Trung tâm nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược giải pháp chủ yếu trình vận động phát triển; sở quan trọng cho Quyết sách Ban Giám đốc toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học viên Trung tâm thực Xây dựng triển khai kế hoạch chiến lược Trung tâm hoạt động có ý nghĩa quan trọng việc thực Nghị Quyết Chính phủ đổi giáo dục thường xuyên Đồng thời góp phần đưa nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Trị phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đất nước, hội nhập với nước khu vực giới 14 ... hội giai đoạn - Trên kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn đến năm 2025 để đáp ứng nhu cầu học tập học sinh giai đoạn - Chiến lược phát triển. .. viên Trung tâm thực Xây dựng triển khai kế hoạch chiến lược Trung tâm hoạt động có ý nghĩa quan trọng việc thực Nghị Quyết Chính phủ đổi giáo dục thường xuyên Đồng thời góp phần đưa nghiệp giáo dục. .. hội, địa phương, PHHS Phân tích mơi trường SWOT Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Trị 3.1 Đặc điểm tình hình: 3.1.1 Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên học viên: - Chi Đảng có 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược phát triển trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quảng trị giai đoạn 2018 2020, tầm nhìn 2025 ,