0

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 3 mới

13 8 0
  • Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 3 mới

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:03

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 3 mới KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT LỚP (Sách Chân trời sáng tạo ) CHỦ ĐỀ Chủ đề TRƯỜNG EM Chủ đề BÀI LOẠI BÀI TIẾT Bài 1: Sắc màu chữ Vẽ Bài 2: Những người bạn thân thiện Vẽ Bài 1: Mặt nạ trung thu Vẽ Vẽ Cắt dán Nặn 3D Vẽ Vẽ Thủ công 3D Thủ công 3D Thủ công 3D Thủ công 3D In Vẽ, cắt, dán Bài 1: Mơ hình nhà cao tần Thủ cơng 3D Bài 2: Khu vui chơi chúng Thủ công 3D Bài 2: Vui tết trung thu MÙA THU QUÊ EM Bài 3: Phong cảnh mùa thu Bài 1: Đồ vật thân quen Chủ đề Bài 2: Người em yêu q MÁI ẤM GIA ĐÌNH Bài 3: Gia đình u thương Bài 1: Chậu hoa xinh xắn Chủ đề Bài 2: Con vật nghộ nghĩnh GÓC HỌC TẬP CỦA Bài 3: Ống đựng hút tiện dụng EM Bài 1: Cây vườn Chủ đề KHU VƯỜN NHỎ Chủ đề Bài 2: Những sinh vật nhỏ vườn Bài 3: Khu vườn kì diệu ĐƠ THỊ NGÀY NAY em Bài 3: Đô thị mắt em Vẽ Bài 4: Hành trình đến thị Thủ công 3D GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP (Chân Trời Sáng Tạo) Khối lớp GVBM:………………… Thứ……ngày… tháng… năm 20… Ngày soạn: ……/……/……./20…… (Tuần: ) Ngày giảng:……/……/……./20…… Chủ đề 1: TRƯỜNG EM Bài 1: SẮC MÀU CỦA CHỮ (Thời lượng tiết * Học tiết 1) I MỤC TIÊU: - Nêu cách pha sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Tạo sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chỉ màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chia sẻ vẻ đẹp màu sắc sản phẩm mĩ thuật Mức độ, yêu cầu cần đạt - Nêu sắc màu chữ, đường nét, để tạo sản phẩm mĩ thuật mẫu chữ có trang trí hoa văn, hoa hình vật - Tạo hình mẫu chữ có trang trí giấy bìa màu - Cảm nhận vẻ đẹp mẫu chữ có trang trí tạo hình sản phẩm mĩ thuật - Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo hình chữ Có ý tưởng sử dụng tác phẩm mĩ thuật để học tập - Biết tôn trọng khác biệt mẫu chữ đẹp cá nhân Năng lực * Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực nhiệm vụ học tập * Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Sử dụng kiến thức học ứng dụng vào thực tế * Năng lực chuyên biệt: Bước đầu hình thành số tư nét chữ, hình màu mĩ thuật - Tạo sản phẩm mĩ thuật mẫu chữ có trang trí hình hoa văn, hoa lá, vật theo nhiều hình thức khác Phẩm chất - Bồi dưỡng tình u thương sáng tạo mẫu chữ có trang trí, vẽ hình tơ màu - Biết tơn trọng khác biệt cá nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: Đối với giáo viên - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có) - Giáo án, SGK, SGV Tranh, ảnh mẫu chữ trang trí bảng, tường, đồ vật, sách báo, tạp chí,… Đối với học sinh - SGK Giấy, bút, tẩy, màu vẽ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: * GV dẫn dắt vấn đề: A KHÁM PHÁ HOẠT ĐỘNG 1: Khám phá số hình thức trang trí chữ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động khởi động - GV cho HS sinh hoạt đầu gờ - Tổ chức cho HS chơi trò chơi - HS sinh hoạt * Mục tiêu - HS cảm nhận - Nhận kiểu chữ bản, cách pha màu thứ cấp để vẽ trang trí - Đọc tên số màu thứ cấp * Nhiệm vụ GV - Tạo hội cho HS quan sát số mẫu chữ trang trí tổ chức cho - HS quan sát số mẫu chữ HS thảo luận để nhận biết cách vẽ trang trí thảo luận để nhận biết cách vẽ trang trí chữ trang trí chữ * Gợi ý cách tổ chức - Giới thiệu số mẫu chữ tang trí - HS thảo luận để nhận đặc điểm - Nêu câu hỏi, khuyến khích HS thảo hình thức trang trí chữ luận để nhận đặc điểm hình thức trang trí chữ * Câu hỏi gợi mở: + Em ấn tượng với mẫu chữ nào? + Chữ có nét hay nét thanh, + HS trả lời: nét đậm + Các chữ trang trí nào? + HS trả lời: + Những màu sử dụng để + HS trả lời: trang trí chữ? + Màu pha từ hai màu + HS trả lời: bản? + Em thấy kiểu chữ trang trí sử + HS trả lời: dụng đâu? - Giới thiệu thêm mẫu chữ + HS trả lời: trang trí báo, tạp chí đồ vật để HS nhận đa dạng cách trang trí chữ - HS nhận đa dạng cách - Khuyến khích HS nhắc lại ghi nhớ trang trí chữ cách pha trộn cấp màu để tạo cách màu * GV chốt: Vậy quan sát số mẫu chữ trang trí - HS nhắc lại ghi nhớ thảo luận để nhận biết cách vẽ trang trí chữ hoạt động - HS lắng nghe, ghi nhớ B KIẾN TẠO KIẾN THỨC - KĨ NĂNG: HOẠT ĐỘNG 2: Cách pha màu thứ cấp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Nhiệm vụ GV - Tổ chức cho HS tìm hiểu ghi nhớ - HS tìm hiểu ghi nhớ cách pha màu thứ cấp * Gợi ý cách tổ chức - Khuyến khích HS quan sát hình minh - HS quan sát hình minh họa SGK họa SGK trang 7, thảo luận để biết cách pha màu thứ cấp - Hướng dẫn HS cách pha trộn để tạo - HS pha trộn màu màu thứ cấp * Câu hỏi gợi mở: + Tên màu học gì…? + Màu đỏ trộn với màu lam tạo + HS trả lời: màu gì…? + HS trả lời: + Màu đỏ trộn với màu vàng tạo màu gì…? + HS trả lời: + Màu vàng trộn với màu lam tạo màu gì…? + HS trả lời: * Tóm tắt để HS ghi nhớ - Pha cặp màu với tạo nhiều màu, màu da * HS ghi nhớ cam, màu xanh màu tím màu thứ cấp * GV chốt: Vậy quan sát hình minh họa để biết cách pha màu, cách pha trộn để tạo màu thứ cấp hoạt động - HS lắng nghe, ghi nhớ * Củng cố, dặn dò - HS chuẩn bị tiết sau - HS ghi nhớ Bổ sung: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP (Chân Trời Sáng Tạo) Khối lớp GVBM:………………… Thứ……ngày… tháng… năm 20… Ngày soạn: ……/……/……./20…… (Tuần: ) Ngày giảng:……/……/……./20…… Chủ đề 1: TRƯỜNG EM Bài 1: SẮC MÀU CỦA CHỮ (Thời lượng tiết * Học tiết 2) I MỤC TIÊU: - Nêu cách pha sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Tạo sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chỉ màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chia sẻ vẻ đẹp màu sắc sản phẩm mĩ thuật Mức độ, yêu cầu cần đạt - Nêu sắc màu chữ, đường nét, để tạo sản phẩm mĩ thuật mẫu chữ có trang trí hoa văn, hoa hình vật - Tạo hình mẫu chữ có trang trí giấy bìa màu - Cảm nhận vẻ đẹp mẫu chữ có trang trí tạo hình sản phẩm mĩ thuật - Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo hình chữ Có ý tưởng sử dụng tác phẩm mĩ thuật để học tập - Biết tôn trọng khác biệt mẫu chữ đẹp cá nhân Năng lực * Năng lực chung: - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực nhiệm vụ học tập - Năng lực giải vấn đề sáng tạo; Sử dụng kiến thức học ứng dụng vào thực tế * Năng lực chuyên biệt: - Bước đầu hình thành số tư nét chữ, hình màu mĩ thuật - Tạo sản phẩm mĩ thuật mẫu chữ có trang trí hình hoa văn, hoa lá, vật theo nhiều hình thức khác Phẩm chất - Bồi dưỡng tình yêu thương sáng tạo mẫu chữ có trang trí, vẽ hình tô màu - Biết tôn trọng khác biệt cá nhân II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: Đối với giáo viên - Kế hoạch dạy học, Giáo án, SGK, Máy tính trình chiếu PowerPoint (nếu có) - Giáo án, SGK, SGV Tranh, ảnh mẫu chữ trang trí bảng, tường, đồ vật, sách báo, tạp chí,… Đối với học sinh - SGK Giấy, bút, tẩy, màu vẽ III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: * GV dẫn dắt vấn đề: C LUYỆN TẬP - SÁNG TẠO HOẠT ĐỘNG 3: Trang trí tên riêng em Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Hoạt động khởi động - GV cho HS sinh hoạt đầu - Tổ chức cho HS hát, chơi trò chơi - HS sinh hoạt * Mục tiêu - Vẽ trang trí tên riêng - HS cảm nhận màu thứ cấp - Nêu cảm nhận vẻ đẹp cua màu sắc thể vẽ * Nhiệm vụ GV - Hướng dẫn HS biết viết, cách điệu trang trí tên chấm, nét, - HS thực hình, màu theo ý thích * Gợi ý cách tổ chức - Khuyến khích HS tham khảo vẽ SGK, gợi ý cho HS có thêm - HS tham khảo vẽ SGK ý tưởng sáng tạo gợi ý để sáng tạo - Hướng dẫn HS: + Lựa chọn kiểu chữ thường chữ in hoa viết tên nét chì + Cách điệu chữ viết tên theo ý + HS thực theo hướng dẫn GV thích + Lựa chọn loại chấm, nét, hình màu để trang trí cho chữ viết tên - Khuyến khích HS sử dụng màu pha (thứ cấp) để có thêm nhiều lựa chọn đậm, nhạt trrong trang trí chữ - HS thực * Câu hỏi gợi mở: + Em chọn kiểu chữ (nét đều, nét thanh, nét đậm,…) để viết tên + Em cách điệu chữ với hình thức nào? + HS chọn kiểu chữ + Em có ý tưởng trang trí chữ nào? + HS trả lời: + Em chọn màu màu chủ đạo để trang trí chữ? + Em có muốn trang trí thêm cho hình + HS trả lời: khơng? Đó hình ảnh nào? Vì sao? * Lưu ý: - Có thể trang trí chữ hình + HS trả lời: ảnh liên quan đến ý nghĩa tên - Những họa tiết trang trí trên, tên cần có liên quan đến với * GV chốt: Vậy biết viết, cách điệu trang trí tên - HS lắng nghe, ghi nhớ chấm, nét, hình, màu theo ý thích hoạt động - HS ghi nhớ D PHÂN TÍCH - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 4: Trưng bày sản phẩm chia sẻ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Nhiệm vụ GV - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm chia sẻ chia sẻ về: - Tên, màu, độ đậm nhạt màu cách pha màu thứ cấp vẽ - Các chấm, nét, hình trang trí chữ * Gợi ý cách tổ chức - Hướng dẫn HS trưng sản phẩm - Khuyến khích HS: - HS trưng sản phẩm cá nhân, nhóm + Giới thiệu, trình bày vẽ với + HS phát huy lĩnh hội bạn + Nêu cảm nhận kiểu chữ, chấm, nét, hình, màu vẽ thực - Nêu câu hỏi để HS chia sẻ thảo luận màu sắc, độ đậm, nhạt cách trang - HS chia sẻ thảo luận trí chữ vẽ * Câu hỏi gợi mở + Em ấn tượng với vẽ nào? Vì sao? 10 + Kiểu chữ sử dụng để trang + HS trả lời: trí vẽ + Bạn sử dụng màu thứ cấp để trang trí cho chữ viết tên mình? + Tên màu đỏ gì? màu pha từ màu nào? + HS trả lời: + Bạn có cách trang trí tự do? + Bài có sử dụng thống hình trang trí nội dung chữ? + Em thích đặc điểm + HS trả lời: vẽ em bạn? + Em có ý tưởng cách điều chỉnh để vẽ em bạn em hoàn thiện hơn,… - Chỉ cho HS sản phẩm có nội dung, màu sắc, cách phối hợp sắc độ + HS trả lời: đậm, nhạt đẹp sinh động, cách vẽ sáng tạo, độc - Gợi mở cho HS cách điều chỉnh, bổ - HS ghi nhớ, phát huy lĩnh hội sung để sản phẩm hoàn thiện * GV chốt: Vậy trưng bày sản phẩm chia sẻ tên Màu, độ đậm nhạt màu cách pha màu thứ cấp vẽ hoạt động - HS lắng nghe, ghi nhớ E VẬN DỤNG - PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu kiểu chữ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh * Nhiệm vụ GV - Tổ chức cho HS quan sát - HS quan sát khác nét màu thứ cấp chữ 11 * Gợi ý cách tổ chức - Yêu cầu HS quan sát chữ hai - HS quan sát hình SGK (trang 9) - Nêu câu hỏi để HS chia sẻ nét, màu - HS chia sẻ, trả lời: sắc chữ - Giới thiệu thêm số hình bảng hiệu tên đầu báo có sử dụng kiểu chữ trang trí * Câu hỏi gợi mở: + Các chữ số hình có khác hình dáng nét + HS trả lời: chữ? + Kiểu chữ có hình gì? + Những màu thứ cấp có + HS trả lời: bảng chữ đó? + HS trả lời: * Tóm tắt HS ghi nhớ - Màu sẵc kết hợp với phong phú hình dáng chữ thường sử dụng để trang trí sản phẩm mĩ thuật - HS lắng nghe, ghi nhớ * GV chốt: Vậy tổ chức trưng bày sản phẩm chia sẻ tên, màu, độ đậm nhạt màu cách pha màu thứ cấp vẽ chấm, nét, - HS ghi nhớ hình trang trí chữ hoạt động cuối * Củng cố, dặn dò - Chuẩn bị tiết sau - HS ghi nhớ IV KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ Hình thức đánh giá Phương pháp đánh giá Cơng cụ đánh giá Sự tích cực, chủ động HS Phiếu quan học Vấn đáp, kiểm tra miệng 12 sát Ghi quá trình tham gia hoạt động học tập Sự hứng thú, tự tin Kiểm tra viết tham gia học Thang kiểm Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,… Hồ sơ học tập, phiếu học tập, loại câu hỏi vấn đáp Kiểm tra thực hành đo, bảng V HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm phiếu học tập/bảng kiểm ) Bổ sung: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 13 ... pha sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Tạo sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chỉ màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chia sẻ vẻ đẹp màu sắc sản phẩm mĩ thuật Mức độ, yêu cầu cần đạt - Nêu... pha sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Tạo sử dụng màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chỉ màu thứ cấp sản phẩm mĩ thuật - Chia sẻ vẻ đẹp màu sắc sản phẩm mĩ thuật Mức độ, yêu cầu cần đạt - Nêu...ĐƠ THỊ NGÀY NAY em Bài 3: Đơ thị mắt em Vẽ Bài 4: Hành trình đến đô thị Thủ công 3D GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP (Chân Trời Sáng Tạo) Khối lớp GVBM:………………… Thứ……ngày… tháng… năm 20…
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 3 mới,

Từ khóa liên quan