0

Câu 1 trình bày 05 điểm mới của luật đầu tư 2020 so với luật đầu tư 2014 và phân tích ý nghĩa của những điểm mới đó

12 10 0
  • Câu 1 trình bày 05 điểm mới của luật đầu tư 2020 so với luật đầu tư 2014 và phân tích ý nghĩa của những điểm mới đó

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM Khoa Quản trị MÔN: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ (30%) Sinh viên: Phan Thị Minh Tú MSSV: 185.340102.0292 LỚP: QTL43B.2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 1: Trình bày 05 điểm Luật Đầu tư 2020 so với Luật Đầu tư 2014 phân tích ý nghĩa điểm Ngành nghề cấm đầu tư, hạn chế đầu tư Luật Đầu tư 2020 Luật Đầu tư Ý nghĩa 2014 Theo Điều Luật Đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ đòi nợ trở thành ngành nghề cấm đầu tư Phụ lục 04 Luật Đầu tư 2014 quy định kinh doanh dịch vụ địi nợ ngành nghề đầu tư có điều kiện Dịch vụ đòi nợ thuê đời nhằm mục đích bảo vệ người cho vay, đảm bảo thực nghĩa vụ trả nợ người vay Hiện nay, dịch vụ đòi nợ thuê dần “biến tưởng”, vấn đề đạo đức kinh doanh dần suy thoái bị xem thường Nhiều vụ việc thương tâm xảy người vay bị dịch vụ địi nợ th siết nợ hình thức đe dọa, uy hiếp, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm mạng xã hội, quấy phá sống thường ngày họ, chí làm phiền người xung quanh họ, khiến họ lâm vào tình cảnh quẫn bách chọn cách tiêu cực TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com để giải vấn đề Hành vi dịch vụ đòi nợ khiến xã hội có nhìn phản cảm tổ chức tín dụng người cho vay tiền Có lẽ nhà làm luật nhận thức sâu sắc tình trạng thực tế nay, mong muốn triệt để loại bỏ dịch vụ đòi nợ để bảo vệ quyền lợi ích người vay người cho vay.  Điều kiện Việc điều chỉnh dự án điều chỉnh đầu tư theo Luật Đầu tư dự án đầu tư 2020 mở rộng thêm quyền sáp nhập dự án chia, tách dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật, bên cạnh quyền Tại quy định này, vấn đề quốc phòng, an ninh, biên giới quốc gia lần đề cập trở thành điều kiện quan trọng buộc nhà đầu tư muốn góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tổ chức kinh tế phải đáp ứng.  TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng phần toàn dự án đầu tư ( khoản Điều 41 Luật Đầu tư 2020) Bên cạnh đó, nhà đầu tư thực thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( khoản Điều 41 Luật Đầu tư 2020) Luật Đầu tư 2020 quy định thêm quy định, điều kiện mà nhà đầu tư ngồi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tổ chức kinh tế phải đáp ứng, cụ thể khoản Điều 24 Luật Đầu tư 2020 Chấm dứt dự Điều 48 Luật Đầu tư án đầu tư 2020 bổ sung trường hợp chấm dứt chấm dứt phần hoạt động dự án đầu tư Việc chấm dứt dự án đầu tư quy định chi tiết chặt chẽ Ta thấy Luật Đầu tư 2020 có quy định bám sát với thực trạng tồn hoạt động đầu tư Việt Nam “lấp” lỗ hổng, vấn đề bỏ ngỏ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Luật Đầu tư 2014 Xác định lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khoản 1, Điều 23 điểm b, khoản Điều 26 Luật Đầu tư 2020 quy định tỷ lệ vốn nước ngồi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 50% Luật Đầu tư 2014 xác định tỷ lệ vốn nước tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi 51% Việc giảm 1% so với luật cũ số nhỏ, ảnh hưởng mà quy định mang lại cho nhà đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo luật cũ lớn Quy định ảnh hưởng đến việc xác định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước dự án đầu tư tổ chức kinh tế tồn trước năm 2021, kéo theo thay đổi thủ tục hành chính, điều kiện hoạt động, ưu đãi hạn chế đầu tư… dự án Quy định chi tiết đối tượng hưởng ưu đãi ưu đầu tư Luật Đầu tư 2020 có thay đổi, bổ sung để chi tiết hóa đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư sau: Quy mơ vốn: Bổ sung thêm tiêu chí dự án đầu tư có quy Có thể thấy rằng, thơng qua quy định quy mô vốn dự án đầu tư ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư 2020 có trọng tập trung TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư sau: “Có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng năm thời gian chậm sau 03 năm kể từ năm có doanh thu sử dụng 3.000 lao động;”( Điểm c, Khoản 2, Điều 15 Luật Đầu tư 2020) ngành nghề công nghệ cao, ưu tiên bảo vệ môi trường, nâng tầm giá trị nghiên cứu sáng tạo, đồng thời khuyến khích dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Dự án hưởng ưu đãi: Bổ sung thêm dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định cụ thể Điểm d, đ, e, g, Khoản 2, Điều 15 Luật Đầu tư 2020 Câu 2: Phân biệt nhà đầu tư chủ đầu tư, cho ví dụ minh họa Nhà đầu tư Khái niệm Chủ đầu tư Khoản 18 Điều Luật Đầu tư Khoản Điều Luật Đấu thầu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trách nhiệm 2020 quy định: “Nhà đầu tư tổ chức, cá nhân thực hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư nước, nhà đầu tư nước ngồi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.” 2013 quy định: “Chủ đầu tư tổ chức sở hữu vốn tổ chức giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý trình thực dự án.” Trong trình triển khai thực dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động quy định pháp luật có liên quan Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật người đầu tư toàn chất lượng, tiến độ cơng trình chi phí vốn đầu tư theo quy định pháp luật Đối với dự án đầu tư thực theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực dự án đầu tư theo nội dung quy định Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn định chủ trương đầu tư quy định pháp luật có liên quan Chủ đầu tư có quyền thực thuê tất công việc chu trình đầu tư, quyền thẩm định dự án, kí kết hợp đồng Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi yêu cầu đơn vị nhà thầu thi công dừng thi công xây dựng yêu cầu khắc phục hậu có vi phạm quy định chất lượng cơng trình, an Nhà đầu tư có trách nhiệm thực tồn vệ sinh môi trường chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật Ví dụ minh họa Hoàng Anh Gia Lai với Dược phẩm Đơng Á góp vốn để đầu tư kinh doanh Hồng Anh Gia Lai nắm giữ 55% vốn công ty Bapi, đối tác công ty Dược phẩm Đông Á cử đại Dự án xây dựng thư viện Trường ĐH Xây dựng Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định đầu tư giao cho Trường ĐH Xây dựng làm chủ đầu tư TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com diện điều hành sở hữu trực tiếp 40% cổ phần  Như vậy, nhà đầu tư tổ chức, cá nhân thực hoạt động bỏ vốn đầu tư để thực hoạt động kinh doanh Còn chủ đầu tư lại tổ chức sở hữu vốn giao thay mặt cho chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý trình thực dự án Câu 3: So sánh hợp đồng BOT, BTO, BOO, BTL, BLT O&M a) Nhóm hợp đồng dự án áp dụng chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công: Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BOO, hợp đồng O&M b) Nhóm hợp đồng dự án áp dụng chế Nhà nước toán sở chất lượng sản phẩm, dịch vụ công: Hợp đồng BTL, hợp đồng BLT - Giống nhau: + Đều hình thức đầu tư Hợp đồng PPP + Đối tượng Hợp đồng cơng trình kết cấu hạ tầng + Chủ thể: quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp + Được quyền chuyển nhượng quyền nghĩa vụ theo hợp đồng dự án đáp ứng yêu cầu pháp luật + Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi định thầu thực theo quy định pháp luật đấu thầu +Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện chung tùy loại hợp đồng mà có thêm điều kiện bắt buộc kèm theo - Khác nhau: Hợp đồng Cơ sở pháp Đối Đặc điểm lý tượng toán cho NĐT cung cấp dịch vụ BOT ( Hợp đồng Điểm Xây dựng – Kinh Khoản a, Khách hàng, Nội dung Ưu điểm Nhà đầu tư phải Nhằm xây dựng Được quản lý kinh thành lập doanh kinh doanh, vận doanh cơng trình TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com doanh – Chuyển Điều 45 Luật người giao) Đầu tư theo tiêu dùng phương thức đối tác công tư 2020 BTO ( Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh ) Điểm b, Khoản Điều 45 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 Khách hàng, người tiêu dùng nghiệp dự án hành cơng trình, Chuyển giao cho hệ thống sở hạ quan nhà nước tầng thời sau thời hạn kinh hạn định, hết thời hạn khai doanh định thác chuyển giao cho nhà nước thời gian định để thu hồi vốn đầu tư thu lợi nhuận hợp lý Hết thời hạn kinh doanh, nhà đầu tư chuyển giao cơng trình cho quan nhà nước có thẩm quyền mà khơng phải bồi hồn Quyền sở hữu cơng trình dự án ln thuộc khu vực công doanh thu để thu hồi vốn đầu tư ban đầu nhà đầu tư thu lợi nhuận tạo cách khai thác cơng trình dự án Nhà đầu tư quyền kinh doanh cơng trình thời hạn định để thu hồi vốn đầu tư thu lợi nhuận Nhằm xây dựng cơng trình, hệ thống sở hạ tầng, sau hoàn thành nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho quan nhà nước có thẩm quyền quyền kinh doanh, vận hành Nhà đầu tư phải cơng trình thành lập doanh thời hạn định nghiệp dự án Chuyển giao liền sau xây dựng xong BOO ( Hợp đồng Xây dựng – Sở hữu – Kinh doanh ) Điểm c, Khoản Điều 45 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công Khách hàng, người tiêu dùng Doanh nghiệp tư nhân cấp vốn cho cơng trình Doanh nghiệp tư nhân xây dựng vận hành cơng trình Nhằm xây dựng sở hữu, kinh doanh, vận hành thời hạn định, hết thời hạn chấm Lợi ích NĐT có từ việc sở hữu kinh doanh cơng trình thời hạn định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com tư 2020 sở quyền dứt hợp đồng thực án Không chuyển giao cơng trình cho phủ Một cơng ty tư nhân thuê thực nghĩa vụ O&M nhằm khơi phục cơng trình khơng xây dựng cơng trình O&M ( Hợp đồng Điểm d, Kinh doanh – Khoản Quản lý) Điều 45 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 BTL ( Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ Khách hàng, người tiêu dùng Điểm a, Vốn Khoản tư Điều 45 Luật Đầu tư theo dụng đầu NN sử để Hợp đồng O&M khơng có hợp phần xây dựng cơng trình Tính chất chung hợp đồng O&M quan nhà nước có thẩm quyền nhượng quyền kinh doanh bảo trì tài sản sẵn có cho khu vực tư nhân ngắn hạn, thông thường từ đến năm Nhằm để kinh doanh, quản lý phần tồn cơng trình, hệ thống sở hạ tầng sẵn có thời hạn định, hết thời hạn chấm dứt hợp đồng Lợi ích NĐT hưởng phát sinh từ việc kinh doanh phần tồn cơng trình thời hạn định Hợp đồng BTL thiết kế phép nhà đầu tư thu hồi giá trị Nhằm xây dựng cơng trình, hệ thống sở hạ tầng, chuyển giao NĐT quyền cung cấp dịch vụ sở vận hành khai thác cơng trình để thu lợi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com phương thức đối tác cơng tốn tư 2020 đầu tư thu lợi nhuận hợp lý khoản tốn cố định từ quan nhà nước có thẩm quyền Chính phủ chịu rủi ro nhu cầu sử dụng dự án ( ví dụ sai lệch nhu cầu dự báo nhu cầu thực tế) BLT ( Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao Điểm b, Khoản Điều 45 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 Vốn đầu tư NN sử dụng để toán cho nhà nước nhuận hoàn thành quyền cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sở vận hành, khai thác cơng trình, hệ thống sở hạ tầng thời hạn định, quan nhà nước ký kết hợp đồng thuê dịch vụ toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP Chính phủ chịu Nhằm xây dựng rủi ro nhu cầu cơng trình, hệ sử dụng dự án thống sở hạ Việc chuyển giao tầng cung cấp cơng trình dự án sản phẩm, dịch thực vụ công vào thời điểm kết sở vận hành, khai thác cơng trình, thúc hợp đồng hệ thống sở hạ tầng thời hạn định, quan ký kết hợp đồng thuê dịch vụ toán cho nhà đầu tư, NĐT quyền cung cấp dịch vụ sở vận hành khai thác cơng trình để thu lợi nhuận TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com doanh nghiệp PPP, hết thời hạn chuyển giao cho nhà nước TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com .. .Câu 1: Trình bày 05 điểm Luật Đầu tư 2020 so với Luật Đầu tư 2 014 phân tích ý nghĩa điểm Ngành nghề cấm đầu tư, hạn chế đầu tư Luật Đầu tư 2020 Luật Đầu tư Ý nghĩa 2 014 Theo Điều Luật Đầu tư. .. đối tư? ??ng ưu đãi đầu tư quy định cụ thể Điểm d, đ, e, g, Khoản 2, Điều 15 Luật Đầu tư 2020 Câu 2: Phân biệt nhà đầu tư chủ đầu tư, cho ví dụ minh họa Nhà đầu tư Khái niệm Chủ đầu tư Khoản 18 Điều... doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Khoản 1, Điều 23 điểm b, khoản Điều 26 Luật Đầu tư 2020 quy định tỷ lệ vốn nước ngồi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 50% Luật Đầu tư 2 014 xác định tỷ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu 1 trình bày 05 điểm mới của luật đầu tư 2020 so với luật đầu tư 2014 và phân tích ý nghĩa của những điểm mới đó ,