0

(Đồ án tốt nghiệp) ỨNG DỤNG máy TÍNH, KHẢO sát TÍNH TOÁN cơ cấu PHÂN PHỐI KHÍ VVT – i TRÊN ĐỘNG cơ 1TR – FE của TOYOTA

74 2 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) ỨNG DỤNG máy TÍNH, KHẢO sát TÍNH TOÁN cơ cấu PHÂN PHỐI KHÍ VVT – i TRÊN ĐỘNG cơ 1TR – FE của TOYOTA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2022 NGÀNH: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ CƠ 1TR-FE CỦA TOYOTA ỨNG DỤNG MÁY TÍNH, KHẢO SÁT TÍNH TỐN CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VVT-I TRÊN ĐỘNG Nguyễn Đức Tấn ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH, KHẢO SÁT TÍNH TỐN CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VVT – I TRÊN ĐỘNG CƠ 1TR – FE CỦA TOYOTA Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tuấn a Nguyễn Đức Tấn b a Mã sinh viên: 1811504210349 b 1811504210138 a Lớp: 18DL3 b 18DL1 Đà Nẵng, 02/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH, KHẢO SÁT TÍNH TỐN CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VVT – I TRÊN ĐỘNG CƠ 1TR – FE CỦA TOYOTA Người hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tuấn a Nguyễn Đức Tấn b a Mã sinh viên: 1811504210349 b 1811504210138 a Lớp: 18DL3 b 18DL1 Đà Nẵng, 02/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TĨM TẮT Tên đề tài: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH, KHẢO SÁT TÍNH TỐN CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VVT-I TRÊN ĐỘNG CƠ 1TR-FE CỦA TOYOTA Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tuấna; Nguyễn Đức Tấnb Mã sinh viên: a1811504210349; b1811504210138; Lớp: a18DL3; b18DL1 Trong đề tài chúng em nghiên cứu: - Nguyên lý hoạt động câu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Tính tốn thơng số câu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Thiết kế chi tiết cấu phân phối khí VVT-I động 1TRFE Kiểm tra, hư hỏng, sữa chửa cấu phân phối khí VVTI động 1TR-FE Qua việc khảo sát cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE ta thấy - Công nghệ VVT-i giúp điều chỉnh vô cấp hoạt động hệ thống van nạp Từ thời điểm mở độ mở van biến thiên theo tình trạng vận hành thực tế động Nhờ mà công suất động đạt mức tối ưu hơn, nhiên liệu tiết kiệm hơn, lượng khí xả mơi trường giảm thiểu i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Động đốt ngày phát triển mạnh mẽ số lượng lẫn chất lượng, đóng vai trò quan trọng nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ Là nguồn động lực cho phương tiện vận tải ôtô, máy kéo, tàu thuỷ, máy bay máy động cở nhỏ… Đối với sinh viên kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp đóng vai trị quan trọng Đề tài tốt nghiệp thầy giao cho em khảo sát hệ thống phân phối khí động 1TR-FE Toyota Tuy đề tài quen thuộc sinh viên mục đích đề tài thiết thực, khơng giúp cho em có điều kiện để chuẩn lại kiến thức học trường mà cịn hiểu biết kiến thức nhiều tiếp xúc với thực tế Hệ thống phân phối khí động 1TR-FE Toyota có nhiều đặc điểm lạ Do việc khảo sát động thật đem đến cho em nhiều điều hay bổ ích Được giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Lê Châu Thành, thầy khoa với việc tìm hiểu, tham khảo tài liệu liên quan vận dụng kiến thức học, em cố gắng hoàn thành đề tài Mặc dù vậy, kiến thức em có hạn lại thiếu kinh nghiệm thực tế nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót Em mong thầy góp ý, bảo thêm để kiến thức em ngày hoàn thiện Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy hướng dẫn “Nguyễn Lê Châu Thành” thầy cô khoa bạn nhiệt tình giúp đỡ để em hồn thành đồ án ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết thực nghiệm đề tài đồ án tốt nghiệp “ỨNG DỤNG MÁY TÍNH, KHẢO SÁT TÍNH TỐN CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VVT – I TRÊN ĐỘNG CƠ 1TR – FE CỦA TOYOTA ” tiến hành công khai, dựa cố gắng nổ lực thành viên nhóm, hướng dẫn nhiệt tình từ Thầy ThS Nguyễn Lê Châu Thành Các số liệu kết đề tài trung thực chúng em làm không chép sử dụng kết từ nghiên cứu khác Nếu phát có chép hay lấy kết từ đề tài nghiên cứu khác, chúng em xin hồn tồn chịu trách nhiệm Nhóm sinh viên thực Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Đức Tấn iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Chương TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ cấu phân phối khí .2 1.1.1 Nhiệm vụ 1.1.2 Yêu cầu 1.1.3 Phân loại 1.2 Động TR-FE 1.2.1 Giới thiệu chung .3 1.2.2 Các thông số kỹ thuật cuae xe Innova Chương NGUYÊN LÝ VÀ KẾT CẤU CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VVT-I TRÊN ĐỘNG CƠ TOYOTA .6 2.1 Đặc điểm cấu phân phối khí VVT-i 2.1.1 Pha phân phối khí cấu phân phối khí VVT-i 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hệ thống VVT-i 2.2 Nguyên lý làm việc hệ thống VVT-i .14 2.2.1 Nguyên lý điều khiển 14 2.2.2 Nguyên lý làm việc hệ thống VVT-i .14 2.3 Ưu, nhược điểm hệ thống VVT-i 18 2.3.1 Ưu điểm 18 2.3.2 Nhược điểm 18 iv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.4 Kết cấu cụm chi tiết cấu phân phối khí động 1TR-FE 19 2.4.1 Kết cấu cụm xupap .19 2.4.2 Cụm trục cam .25 Chương TÍNH TỐN CÁC THƠNG SỐ CHÍNH CỦA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ VVT-i CỦA ĐỘNG CƠ 1TR-FE 30 3.1 Xác định kích thước tiết diện lưu thơng 31 3.2 Dựng hình cam 34 3.3 Tính kiểm nghiệm chi tiết cấu phân phối khí 44 3.4 Tính tốn lị xo xupap 45 Chương NHỮNG HƯ HỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỬA CHỮA 49 4.1 Thiết Kiểm tra chi tiết liên quan đến xupap 49 4.1.1 Phân tích chọn phương án bố trí hệ thống truyền lực cho xe thiết kế .49 4.1.2 Làm xupap .50 4.1.3 Thay bạc dẫn hướng xupap 50 4.1.4 Kiểm tra mài xupap 51 4.1.5 Kiểm tra làm đế xupap 52 4.1.6 Kiểm tra lò xo xupap 52 4.2 Kiểm tra trục cam 53 4.2.1 Kiểm tra khe hở dầu trục cam 53 4.2.2 Kiểm tra trục cam vấu cam .54 v TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 4.3 Kiểm tra xích dẫn động trục cam 54 4.4 Kiểm tra số chi tiết cấu phân phối khí thơng VVT-i .55 4.4.1 Kiểm tra cò mổ cấu phân phối khí 55 4.4.2 Kiểm tra bánh phân phối khí trục cam 56 4.4.3 Kiểm tra xích 56 4.4.4 Kiểm tra piston thuỷ lực 56 Chương KẾT LUẬN 57 5.1 Kết luận 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 59 vi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Bảng Thơng số ban đầu .30 Bảng Thông số chọn 31 Hình Pha phân phối khí Hình 2 Vị trí mở xupáp xả Hình Ảnh hưởng pha phân phối khí tới hệ số nạp Hình Trị số “tiết diện - thời gian” xupáp nạp 10 Hình Đồ thị vùng làm việc pha phân phối khí 11 Hình Pha phân phối khí nhiệt độ thấp, tốc độ thấp tải nhẹ, tải nhẹ 12 Hình Pha phân phối khí tải trung bình, hay tốc độ thấp trung bình tải nặng 12 Hình Pha phân phối khí tốc độ cao tải nặng 13 Hình Sơ đồ điều khiển điện tử .14 Hình 10 Trạng thái điều khiển chế độ muộn 15 Hình 11 Sơ đồ điều khiển trạng thái giữ 16 Hình 12 Sơ đồ điều khiển chế độ mở sớm 17 Hình 13 Kết cấu xupap nạp thải 19 Hình 14 Kết cấu phần đuôi xupap 21 Hình 15 Kết cấu đế xupap 22 Hình 16 Kết cấu ống dẫn hướng xupap 22 Hình 17 Kết cấu lị xo xupap 23 Hình 18 Kết cấu cị mổ 24 Hình 19 Kết cấu đội thuỷ lực 25 Hình 20 Kết cấu trục cam .27 Hình 21 Dẫn động trục cam 28 vii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota Trong : Wx -Momen chống xoắn tiết diện dây lò xo π.d W x= 16 Ở đây: d- đường kính lị xo ( d = mm) Do xo: Plx D tb = xo π d (3- 22) Do ứng suất phân bố tiết diện dây không đều, ứng suất lớn xuất điểm gần đường tâm lò xo xa lực P lx cịn gây ứng suất cắt, nên tính ứng suất lị xo, thường dùng hệ số hiệu đính ( để hiệu đính ứng suất xoắn Như ứng suất xoắn thực bằng: x = .x0 = χ Plx D tb π d (3- 23) Trong :χ -hệ số hiệu đính, biến thiên theo tỷ lệ D tb d D tb d +0,5 D tb 20 Dtb −0 ,75 d = = từ công thức: χ = d (3- 24) 5+0,5 => χ = 5−0,75 = 1,29 Thế thông số vào phương trình (3- 21) ta có: −6 = x 1,29 529 ,04 10 20 10 3,14 ( 10−3 ) nx =543,36 MN /m −3 = 543,36 [MN/m2] 10 nk 2800 Vậy lò xo thỏa mãn điều kiện không cộng hưởng Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 49 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota Hình Đồ thị đặc tính lị xo Chương NHỮNG HƯ HỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỬA CHỮA 4.1 Thiết Kiểm tra chi tiết liên quan đến xupap Do tính đặc thù cấu phối khí, đặc điểm làm việc địi hỏi phải xác để đảm bảo tính động làm việc nhiệt độ cao đòi hỏi nhà chuyên môn phải chế tạo chi tiết đảm bảo độ bền, độ cứng khả chịu nhiệt tốt Cả cấu phối khí khối thống cao chi tiết cấu làm việc Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 50 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota với đòi hỏi độ xác cao, việc tháo lắp chi tiết cấu phối khí phải hạn chế nhằm đảm bảo độ xác Nhưng để đảm bảo điều mà cấu phối khí sau thời gian sử dụng chi tiết cấu khơng cịn đảm bảo yêu cầu cần phải tháo để làm vệ sinh, chi tiết khơng cịn đảm bảo kích thước với yêu cầu sai số lớn ta phải thay chi tiết Phần lớn cấu phối khí sử dụng thường hư hỏng chi tiết Dưới số dạng hư hỏng điển hình, phương pháp kiểm tra, thay số thao tác để thực công việc 4.1.1 Phân tích chọn phương án bố trí hệ thống truyền lực cho xe thiết kế -Dùng panme có đồng hồ, đo đường kính bạc dẫn hướng xupáp (Hình 4-1) Hình Hình -Dùng panme, đo đường kính thân xupáp (Hình 4.2) -Lấy đường kính bạc dẫn hướng xupáp trừ đường kính thân xupáp -Nếu khe hở lớn giá trị cực đại 0.1 (mm), thay xupáp bạc dẫn hướng 4.1.2 Làm xupap -Dùng dao cạo gioăng, cạo muội than nấm xupáp Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 51 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota -Sử dụng chổi thép, chải xupáp (Hình 4.3) 4.1.3 Thay bạc dẫn hướng xupap -Gia nhiệt nắp qui lát từ từ đến 80 – 1000C (Hình 4.4) -Dùng SST búa, đóng bạc dẫn hướng xupáp (Hình 4.5) -Dùng panme có đồng hồ, đo đường kính lỗ lắp bạc nắp qui lát (Hình 4.6) -Nếu đường kính lỗ lắp bạc nắp qui lát lớn chuẩn, gia cơng lại đường kính lắp bạc lên cốt nắp qui lát tiêu thay 4.1.4 Kiểm tra mài xupap - Chỉ mài xupáp cho hết muội than vết rỗ - Kiểm tra góc mặt xupáp Hai thao tác (hình 4-7) Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành Hình 4.7 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 52 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota -Kiểm tra chiều dày mép nấm xupáp Nếu chiều dày mép nấm xupáp nhỏ giá trị cực tiểu, thay xupáp (Hình4-8) + Xupáp nạp: 1,62(mm) + Xupáp thải: 1,82(mm) - Kiểm tra chiều dài xupáp Nếu chiều dài xupáp nhỏ chiều dài nhỏ nhất, thay xupáp (Hình 4-9) + Xupáp nạp: 106,94(mm) + Xupáp thải: 106,46(mm) Hình 4.9 4.1.5 Kiểm tra làm đế xupap - Dùng lưỡi cắt bít 450, gia cơng lại đế xupáp, lấy lượng kim loại làm đế (Hình 4.10) - Kiểm tra vị trí tiếp xúc xupáp Bơi lớp mỏng PRUSSAIAN BLUE (hay chì trắng) vào bề mặt xupáp, lắp xupáp, ấn nhẹ xupáp vào đế, không xoay xupáp (Hình 4.11) -Kiểm tra bề mặt xupáp đế theo nhữngmục sau: Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 53 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota * Nếu màu xanh xuất xung quanh đế xupáp đế xupáp đồng tâm, khơng thay đế xupáp * Kiểm tra phần tiếp xúc mặt xupáp với chiều rộng sau: 1,0 -1,4 mm Nếu không sữa lại đế xupáp - Dùng dụng cụ rà xupáp bột rà, rà tay lại đế xupáp xupáp bột rà -Lau xupáp đế xupáp sau rà 4.1.6 Kiểm tra lò xo xupap -Sử dụng ê ke thép, đo độ vng góc lị xo xupáp (Hình 4.12) -Nếu độ lệch lớn giá trị lớn 1,5(mm) hay 20, thay lò xo - Sử dụng thước cặp, đo chiều dài tự lị xo (Hình 4.13) - Nếu chiều dài lị xo khơng tiêu chuẩn 48,89(mm), thay lị xo Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Hình 4.11 Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 54 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota 4.2 Kiểm tra trục cam 4.2.1 Kiểm tra khe hở dầu trục cam - Đặt trục cam thải lên nắp máy -Đặt miếng đo nhựa dọc theo cổ trục (Hình 4.14) -Đặt nắp bạc lên cổ trục mũi tên phía trước -Xiết bulơng nắp bạc chút theo thứ tự (Hình 4.15.) - Tháo nắp bạc - Đo miếng đo nhựa điểm rộng Nếu khe hở dầu lớn giá trị cực đại 0,08(mm), thay trục cam Nếu cần thay nắp bạc nắp máy -Lấy hết miếng đo nhựa -Đo khe hở dầu trục cam nạp giống đo trục cam thải (Hình 4.16) Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 55 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota 4.2.2 Kiểm tra trục cam vấu cam *Kiểm tra độ đảo trục cam -Đặt trục cam lên hai khối V Sử dụng đồng hồ so, đo độ đảo cổ trục (Hình 4.17) Nếu thấy độ đảo vượt giới hạn 0,03(mm) phải thay trục cam *Kiểm tra vấu cam -Dùng thước panme, đo chiều cao vấu cam (Hình 4-18) Nếu vấu cam bị mịn qúa phải thay trục cam + Chiều cao vấu cam nạp nhỏ nhất: 42,71(mm) + Chiều cao vấu cam nạp nhỏ nhất: 42,54(mm) 4.3 Kiểm tra xích dẫn động trục cam - Kéo xích với lực 15 kgf hình vẽ (Hình 4.19) Dùng thước kẹp, đo chiều dài 16 mắt xích Nếu độ dãn dài xích lớn giá trị lớn nhất, thay xích Độ giãn xích lớn nhất: 147.5 mm (5.807 in.) Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 56 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota 4.4 Kiểm tra số chi tiết cấu phân phối khí thơng VVT-i 4.4.1 Kiểm tra cị mổ cấu phân phối khí Q trình kiểm tra mơ tả hình 4.20 Hình Quy trình kiểm tra cò mổ 1- Nắp cắm dây; 2- Dây cắm; 3- Kẹp dây cắm; 4- Cò mổ Các bước tiến hành: -Cài xylanh số điểm chết -Tháo nắp dây cắm dây cắm -Tháo kẹp cắm tháo nắp máy -Tháo lấy trục cam ra, xem kiểm tra cò mổ lắp đặt Như (Hình 4.21) Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 57 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota 4.4.2 Kiểm tra bánh phân phối khí trục cam - Đo khoảng cách đỉnh mòn bắt đầu vùng mịn đỉnh (Hình 4.22) -Nếu khoảng cách nhỏ giá trị nhỏ nhất, thay bánh phối khí Khoảng cách nhỏ nhất: 1,0 mm (0.039 in.) 4.4.3 Kiểm tra xích - Dịch chuyển hãm lên để nhả khố Đẩy píttơng kiểm tra chuyển động êm (Hình 4.23) 4.4.4 Kiểm tra piston thuỷ lực -Đặt điều chỉnh khe hở xupáp vào khay chứa đầy dầu động cơ.(Hình 7.24) -Cắm đầu SST vào píttơng điều chỉnh khe hở xupáp dùng đầu ta ấn viên bi chiều xuống vào bên píttơng -Kiểm tra dịch chuyển píttơng xả khí: Píttơng chuyển động lên xuống -Sau xả khí, Sau đó, thử đẩy nhanh píttơng ngón tay: Píttơng khó dịch chuyển Nếu kết khơng tiêu chuẩn, thay 4.4.5 Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 58 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota Chương KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Sau thời gian ba tháng làm đồ án với đề tài “Khảo sát cấu phối khí đại” em hồn thành với giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn thầy cô mơn Trong đề tài em sâu tìm hiểu tính hoạt động khảo sát động 1TR-FE, Phần trọng tâm đồ án em sâu khảo sát cấu phân phối khí thơng minh VVT-I động 1TR-FE Qua giúp em hiểu sâu tầm quan trọng cấu phối khí Qua đề tài bổ sung cho em thêm nhiều kiến thức chuyên ngành động đốt đặc biệt hệ thống cấu phối khí, Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em giúp em nâng cao kiến thức kỹ thực hành word, excel, acad kiến thức công nghệ thơng tin Em mong góp ý bảo thầy cô giáo để em hoàn thiện kiến thức đề tài Do thời gian hạn chế, nhiều phần chưa trang bị thời gian học tập trường, tài liệu tham khảo hạn chế chưa cập nhật đủ nên cần phải hoàn thiện thêm Chúng em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 59 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tất Tiến “Nguyên lý động đốt trong” NXB Giáo dục, 2000 [2] Phạm Minh Tuấn “Động đốt trong” NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1999 [3] Hồ Tấn Chuẩn, Nguyễn Đức Phú, Trần Văn Tế, Nguyễn Tất Tiến “Kết cấu tính tốn động đốt tập II” NXB Giáo dục, 1996 [4] Nguyễn Đức Phú, Trần Văn Tế “Kết cấu tính tốn động đốt trong” Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1995 [5] Furahama Shoichi Internal Combustion Engine NXB Morikita, Tokyo, Japan 1999 [6] TOYOTA SERVICE TRAINING TEXTBOOK VVT-i - Construction and Maintenance [7] HONDA- New HSTC SERVICE TRAINING TEXTBOOK VTEC - Construction and Maintenance [6] “INNOVA Overhaul Manual” 2007 [7] http://www.TOYOTA.htm Tháng – 2009 Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 60 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota PHỤ LỤC Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 61 Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân phối khí VVT-I động 1TR-FE Toyota Sinh viên thực hiện: N.T Tuấn; N.Đ Tấn; Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Lê Châu Thành TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 62 ... phân ph? ?i khí VVT- I động 1TR- FE Tính tốn thơng số câu phân ph? ?i khí VVT- I động 1TR- FE Thiết kế chi tiết cấu phân ph? ?i khí VVT- I động 1TRFE Kiểm tra, hư hỏng, sữa chửa cấu phân ph? ?i khí VVTI động. .. skknchat@gmail.com Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân ph? ?i khí VVT- I động 1TR- FE Toyota Chương NGUYÊN LÝ VÀ KẾT CẤU CƠ CẤU PHÂN PH? ?I KHÍ VVT- I TRÊN ĐỘNG CƠ TOYOTA 2.1 Đặc ? ?i? ??m cấu phân ph? ?i khí. .. skknchat@gmail.com Ứng dụng máy tính, khảo sát tính tốn cấu phân ph? ?i khí VVT- I động 1TR- FE Toyota Chương TỔNG QUAN VỀ ĐỀ T? ?I 1.1 Cơ cấu phân ph? ?i khí 1.1.1 Nhiệm vụ Cơ cấu phân ph? ?i khí có nhiệm vụ ? ?i? ??u
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) ỨNG DỤNG máy TÍNH, KHẢO sát TÍNH TOÁN cơ cấu PHÂN PHỐI KHÍ VVT – i TRÊN ĐỘNG cơ 1TR – FE của TOYOTA ,