0

(Đồ án tốt nghiệp) NGHIÊN cứu CHUYỂN đổi ĐỘNG cơ TĨNH tại sử DỤNG bộ CHẾ hòa KHÍ THÀNH ĐỘNG cơ PHUN LPG điều KHIỂN điện tử

86 1 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) NGHIÊN cứu CHUYỂN đổi ĐỘNG cơ TĨNH tại sử DỤNG bộ CHẾ hòa KHÍ THÀNH ĐỘNG cơ PHUN LPG điều KHIỂN điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:37

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BCHK THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN LPG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 2022 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BỘ CHẾ HỊA KHÍ THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN LPG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ GVHD: ThS Bùi Văn Hùng SVTH: Nguyễn Văn Đúng 1811504210409 Lớp 18DL4 Nguyễn Hữu Ân 1811504210401 Lớp 18DL4 Lê Huỳnh Đức 1811504210111 Lớp 18DL1 Đà Nẵng, 2/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BỘ CHẾ HỊA KHÍ THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN LPG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ GVHD: ThS Bùi Văn Hùng SVTH: Nguyễn Văn Đúng 1811504210409 Lớp 18DL4 Nguyễn Hữu Ân 1811504210401 Lớp 18DL4 Lê Huỳnh Đức 1811504210111 Lớp 18DL1 Đà Nẵng, 2/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ CỘNG HỊA XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: ThS Bùi Văn Hùng Sinh viên thực hiện: - Nguyễn Văn Đúng MSV: 1811504210409 Lớp: 18DL4 - Nguyễn Hữu Ân MSV: 1811504210401 Lớp: 18DL4 - Lê Huỳnh Đức MSV: 1811504210111 Lớp: 18DL1 Tên đề tài: - NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BỘ CHẾ HỊA KHÍ THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN LPG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ Các số liệu, tài liệu ban đầu: [1] Bùi Văn Ga, “Nghiên cứu kỹ thuật tạo hỗn hợp phân lớp cho động dùng nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng LPG” International Conference on Automotive Technology ICAT’99, pp 101-107 Hà Nội, October 21-24, 1999 [2] Bùi Văn Ga, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Hữu Hướng, “Tạo hỗn hợp phân lớp buồng cháy động phun LPG trực tiếp cánh hướng dòng đặt trước xú páp nạp”, Tạp chí Giao Thơng Vận Tải, Số 7/2003, pp 55-58, 2003 [3] Khương Thị Hà, Nguyễn Cao Văn, Văn Đăng Cương, Bùi Văn Chinh: “Nghiên cứu trình cháy HCCI sử dụng hệ thống luân hồi khí thải - study on homogenous charge compression ignition (hcci) by using exhaust gas recirculation system”, Tạp chí Khoa Học Cơng Nghệ, Tập số 56, số (10/2020) [4] Đặng Thái Sơn, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ RCCI vào động AVL 5402 phương pháp mô phỏng, Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2014 [5] Nguyễn Oanh: Giáo trình Ơ tơ hệ - Phun xăng điện tử EFI Nhà xuất Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, năm 2008 Nội dung đồ án: - Tổng quan hệ thống cung cấp nhiên liệu Khái quát chung phun nhiên liệu đánh lửa điều khiển điện tử Cải tạo hệ thống phun nhiên liệu Kết thử nhiệm bàn luận Kết luận kiến nghị Phương hướng phát triển đề tài Các sản phẩm dự kiến - Động phun nhiên liệu điều khiển điện tử Bài báo cáo tổng kết Ngày giao đồ án: 09/9/2021 Ngày nộp đồ án: 16/12/2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trưởng Bộ môn Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người hướng dẫn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử TÓM TẮT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BỘ CHẾ HỊA KHÍ THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN LPG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đúng: 1811504210409 Lớp 18DL4 Nguyễn Hữu Ân: 1811504210401 Lớp 18DL4 Lê Huỳnh Đức: 1811504210111 Lớp 18DL1 Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hòa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử Việc điều khiển thời điểm phun, thời gian phun thời điểm đánh lửa thời gian đánh lửa máy tính đảm nhận Tốc độ động cảm biến Hall gửi tín hiệu hộp điều khiển, hộp điều khiển xử lý tính toán để đưa lượng nhiên liệu phun vào động góc đánh lửa theo hàm số chứa code nạp cho hộp điều khiển theo chế độ hoạt động động Hàm số qua nhiều lần thực nghiệm cho tiếng nổ êm nhất, Năng lượng nhiệt biến thành có hiệu cao động tạo áp lực nổ cực đại vào thời điểm đánh lửa kể từ lúc ban đầu thực nghiệm, tạo áp suất cực đại chậm chút, sau đánh lửa làm giảm mức độ phát thải khí CO x, NOx, HC, SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng vii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử LỜI NĨI ĐẦU Năng lượng có vai trò quan trọng phát triển kinh tế-xã hội quốc gia An ninh quốc gia, an ninh kinh tế gắn liền với an ninh lượng Vì vậy, sách lượng ln đặt lên hàng đầu quốc gia chiến lược phát triển kinh tế-xã hội bền vững Theo dự đoán nhà khoa học với tốc độ khai thác nay, trữ lượng dầu mỏ lại trái đất đủ cho người khai thác vịng khơng q 40 năm Vì đề tài khơng đơn tốn kinh tế mà chiến lược lâu dài cho an ninh quốc gia Khi sử dụng động đốt dùng nhiên liệu xăng Diesel, phát thải ô nhiễm môi trường vấn đề nhức nhối ảnh hưởng đến môi trường sức khoẻ người Vì tìm kiếm nguồn khác thay loại nhiên liệu truyền thống, cải tiến hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ động đốt việc mà nhà nghiên cứu hãng sản xuất thực [1] Đó xu chiến lược nhiều quốc gia phát triển Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hồ khí chạy nhiên liệu xăng thành động tĩnh cung cấp LPG điều khiển điện tử Các cảm biến tiếp nhận thơng số đầu vào truyền tín hiệu điều khiển, điều khiển tiến hành mã hố, tính tốn lệnh cho cấu chấp hành họng phun đóng mở cơng tắt từ hay bơ boin đánh tia lửa điện Khi sử dụng LPG điều khiển hệ thống điện tử mức tiêu hao nhiên liệu cải thiện, hạn chế phát thải ô nhiễm môi trường công suất động giảm phần so với nhiên liệu xăng Đề tài không liên quan đến vấn đề khí mà cịn liên quan lớn tới chuyên ngành điện – điện tử thế, bước đầu nhóm gặp nhiều khó khăn với giúp đỡ tận tình từ thầy, bạn sinh viên khoa Cơ khí đặc biệt từ thầy ThS Bùi Văn Hùng GS TSKH Bùi Văn Ga kết hợp với kiên trì, ham học hỏi nhóm, cuối đề tài hồn thành thời hạn Nhóm sinh viên Sinh viên Nguyễn Văn Đúng Lê Huỳnh Đức Nguyễn Hữu Ân SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng viii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BỘ CHẾ HỊA KHÍ THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN LPG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ” kết nghiên cứu, thực hiện nhóm chúng tơi Ngồi số thơng tin, tài liệu trích dẫn từ nguồn sách báo và từ sự hướng dẫn nhiệt tình Giảng viên ThS Bùi Văn Hùng, đề tài nhóm chép tài liệu, kết nghiên cứu và thực hiện đề tài nhóm khác Nếu hội đồng phát chép, gian dối kết đề tài, nhóm chúng tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chấp nhận định kỷ luật của hội đồng Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2022 Nhóm sinh viên Nguyễn Văn Đúng Lê Huỳnh Đức Nguyễn Hữu Ân SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ix Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử MỤC LỤC TÓM TẮT vii LỜI NÓI ĐẦU viii LỜI CAM ĐOAN .ix MỤC LỤC x DANH MỤC HÌNH ẢNH xiii DANH MỤC BẢNG xv DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT xvi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHIÊN LIỆU LPG, TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ NGUYÊN THUỶ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤP LPG CHO ĐỘNG CƠ 1.1 Nhiên liệu LPG 1.1.1 Tổng quan nhiên liệu LPG .3 1.1.1.1 Thành phần nhiên liệu LPG 1.1.1.2 Một số đặc tính LPG 1.1.2 Những ưu điểm LPG thay cho xăng Diesel 1.1.3 Những vấn đề phát sinh sử dụng nhiên liệu LPG 1.2 Tổng quan động nguyên thuỷ HONDA GX160 .8 1.2.1 Đặc điểm hệ thống nhiên liệu động HONDA GX160 1.2.2 Đặc điểm hệ thống đánh lửa động HONDA GX160 [9] 10 1.3 Lựa chọn phương án cung cấp LPG cho động 11 1.3.1 Các phương án cung cấp LPG cho động 11 1.3.1.1 Van hút chân không 11 1.3.1.2 Phun LPG điều khiển điện tử 12 1.3.2 Lựa chọn phương án 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG PHUN LPG ĐIỆN TỬ VÀ ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ .15 2.1 Tín hiệu đầu vào, điều khiển cấu chấp hành 15 2.1.1 Tín hiệu đầu vào (cảm biến Hall đo tốc độ động cơ) 15 2.1.2 Bộ điều khiển 16 2.1.2.1 Công dụng nhiệm vụ điều khiển 16 2.1.2.2 Cấu tạo điều khiển 16 2.1.2.3 Nguyên lý hoạt động điều khiển 16 2.1.3 Cơ cấu chấp hành 16 2.1.3.1 Đánh lửa .17 SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com x Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử 4.2.2.2 Điều khiển góc đánh lửa, thời gian phun cho động thực nghiệm - Điều chỉnh thời gian phun nhiên liệu Thí nghiệm tiến hành với nhiên liệu LPG, đường kính lưu thơng vòi phun 2,5mm, áp suất phun 1,2 bar, bar 0,6 bar Lưu lượng không tải giữ mức 2,0 l/ph Thí nghiệm tiến hành động Honda GX160 cải tạo sang điều khiển điện tử nêu Động có dung tích xylanh 163cm Tại tốc độ động 3000 v/ph, bướm ga mở hoàn toàn, hệ số nạp động 0,9 lượng khơng khí nạp vào xylanh 0,228 g/ct Biến thiên lượng khơng khí, lượng LPG cung cấp cho chu trình động GX160 theo góc quay trục khuỷu trình bày hình 4.7 Trên sở lượng nhiên liệu cung cấp cho chu trình tính tốn thời gian phun ứng với điều kiện áp suất phun đường kính lưu thơng vịi phun 0.25 0.2 Mct (g/ct) Mct_kk Mct_LPG 0.15 0.1 0.05 0 10 20 30 a () 40 50 60 Hình 8: Biến thiên lượng khơng khí lượng LPG nạp vào xi lanh động chu trình theo góc đóng bướm ga Hình 4.9a, b, c giới thiệu biến thiên thời gian phun cho tính tốn lý thuyết thực nghiệm theo vị trí bướm ga Đường kính lưu thơng lỗ phun dp=2,5mm Trong tất trường hợp, thời gian phun bướm ga gần đóng dao động mạnh Điều thời gian mở vòi phun nhỏ làm vịi phun hoạt động khơng ổn định Khi giảm áp suất phun, thời gian phun tăng giúp cho vòi phun hoạt động vùng tải thấp Để giữ cho động khơng tắt bướm ga đóng nhỏ, phải bố trí đường cấp ga khơng tải Như trình bày trên, lưu lượng ga khơng tải khoảng l/ph đủ để động trì hoạt động bướm ga đóng hồn tồn SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 56 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử 5000 4000 p_phun=1,2 bar, dp=2,5mm p_phun=1 bar, dp=2,5mm 4000 3200 Thực nghiệm 2400 (ms) (ms) Lý thuyết 1600 3000 Thực nghiệm Lý thuyết 2000 1000 800 0 10 20 30 a () 40 50 60 10 20 30 40 50 a () (a) 60 (b) 6000 p_phun=0,6 bar, dp=2,5mm 5000 (ms) 4000 3000 Thực nghiệm Lý thuyết 2000 1000 0 10 20 30 a () 40 50 60 (c) Hình 9: So sánh lý thuyết thực nghiệm thời gian phun nhiên liệu So sánh kết hình 4.9a, hình 4.9b hình 4.9c cho thấy áp suất phun cao thời gian phun thực tế thấp thời gian phun theo tính tốn lý thuyết Khi áp suất phun giảm ngược lại, thời gian phun thực tế cao thời gian phun theo tính tốn lý thuyết Điều giải thích áp suất phun cao nhiên liệu phun sớm hơn, lúc vòi phun vừa mở kết thúc phun muộn vịi phun đóng kín so với áp suất phun thấp Trong trường hợp động Honda GX160 sử dụng nghiên cứu này, tốc độ 3000 v/ph, thời gian dành cho kỳ nạp 10.000 ms, lớn thời gian phun tải cực đại (6.000 ms áp suất phun 0,6 bar đường kính vịi phun 2,5mm) Khi chọn áp suất phun thấp, thời gian mở vịi phun tăng, tăng khả ổn định cung cấp nhiên liệu tải thấp Vì động GX160 chạy LPG áp suất phun khoảng 0,6 - bar phù hợp - Điều chỉnh góc đánh lửa sớm Như trình bày phần cải tạo động cơ, cảm biến Hall đánh lửa lắp thân động cho nam châm bánh đà quay qua cảm biến trước qua ĐCT Góc quay trục khuỷu kể từ lúc kết thúc xung cảm biến Hall đến mép cuối nam châm qua ĐCT jo độ Trong trường hợp thí nghiệm này, chúng tơi chọn jo = 35 độ SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 57 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử Nếu tốc độ động n v/ph thời gian tương ứng độ góc quay trục khuỷu 10 /(6n) (ms/độ) Nếu tia lửa điện bắt đầu sau kết thúc xung Hall thời gian tdl góc đánh lửa sớm js = jo – 6.10-6.n.tdl Cảm biến Hall ĐCT tdl Xung đánh lửa Xung cảm biến Hall Jo ts to Hình 10: Sơ đồ điều chỉnh góc đánh lửa sớm Hình 4.10 giới thiệu sơ đồ điều chỉnh góc đánh lửa sớm Mốc thời gian để xác định góc đánh lửa sớm kết thúc xung cảm biến Hall Chương trình cài đặt vào vi điều khiển điều khiển hệ thống đánh lửa phát tia lửa điện thời điểm t dl sau kết thúc xung cảm biến Hall Trong q trình thí nghiệm, chế độ cơng tác động điều chỉnh thời gian đánh lửa tdl biến trở để xác định góc đánh lửa tốt tương ứng với cơng suất động đạt giá trị cao Trong công trình thử nghiệm với loại nhiên liệu LPG nên xem xét biến thiên góc đánh lửa sớm thực tế theo tốc độ động Hình 4.11 giới thiệu biến thiên thời gian t dl góc đánh lửa sớm tối ưu theo tốc độ động chạy LPG Chúng ta thấy góc đánh lửa sớm tối ưu tăng từ 12,2o lên 22,4o tốc độ động tăng từ 1000 v/ph lên 3000 v/ph Thời gian từ lúc đánh lửa đến piston đến ĐCT 2033 ms 1244 ms tương ứng với tốc độ động 1000 v/ph 3000 v/ph Khi tốc độ động tăng cường độ xốy lốc dịng khí tăng làm tăng tốc độ lan tràn lửa Vì vậy, góc đánh lửa sớm tăng tăng tốc độ động khơng tăng tuyến tính SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 58 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử 4000 30 jJss js 3200 24 2400 18 1600 12 800 Js js tdl (ms) tdl tdl 1000 1400 1800 2200 n (v/ph) 2600 3000 Hình 11: Biến thiên tdl góc đánh lửa sớm theo tốc độ động SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 59 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử KẾT LUẬN, HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI VÀ KIẾN NGHỊ A Kết luận Sau thời gian thực đồ án tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử” Từ công đoạn nghiên cứu, tham khảo từ nguồn tài liệu khác nhau, nghiên cứu lí thuyết thiết kế chế tạo hoàn thành báo cáo, cuối đề tài hoàn thành thời hạn Việc hoàn thành đề tài cho nhiều đánh giá quan trọng Trong trình thực đề tài, đề tài mới, có kết hợp độc lập việc điều khiển phun LPG đánh lửa điều khiển điện tử, địi hỏi hiểu biết rộng kiến thức không chuyên ngành ô tô mà liên quan đến điện điện tử, nên bước đầu nhóm thực cịn gặp nhiều khó khăn Nhưng với hỗ trợ tận tình lời động viên từ thầy ThS Bùi Văn Hùng nổ lực, cố gắng, học hỏi không ngừng tất thành viên nhóm, chúng tơi hồn thành đề tài tiến độ thời hạn đề Trong trình thực đề tài gặp khó khăn cách tiếp cận phải học hỏi nhiều kiến thức mới, qua giúp chúng tơi củng cố kiến thức học lĩnh hội thêm nhiều kiến thức như: - Hiểu biết rõ tự động hóa tơ mà cụ thể hệ thống phun xăng đánh lửa điện tử Nắm nguyên lý, chức năng, cấu trúc chế độ điều khiển điều khiển Trang bị thêm kiến thức thực hành, kiểm tra, điều chỉnh để từ đưa phương án sửa chữa cho hệ thống phun LPG, đánh lửa thực tế Tăng khả tìm kiếm nguồn tài liệu, tin học nâng cao rõ rệt Trang bị thêm nhiều kỹ mềm: kỹ làm việc nhóm, kỹ giao tiếp, kỹ giải vấn đề,… Bên cạnh điều làm được, nhiều vấn đề chưa giải xong Đề tài hoàn thành thời gian quy định, nhiên kiến thức, kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế thời gian có hạn nên nội dung đề tài khơng tránh khỏi sai sót, mong có góp ý hướng dẫn quý Thầy để đề tài bổ sung hoàn thiện B Hướng phát triển đề tài Do giới hạn đề tài thời gian thực nên đề tài nghiên cứu chế tạo thực nghiệm hệ thống phun nhiên liệu LPG điều khiển điện tử cho động tĩnh SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 60 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hòa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử tại, khơng nghiên cứu q trình cháy động Vì thế, đề tài mở trộng nghiên cứu phát triển số nội dung cụ thể sau:  Nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng nhiên liệu LPG lên chi tiết như: piston, xylanh, ảnh hưởng đến tính bơi trơn nhiên liệu, tính kích nổ q trình cháy  Khảo sát trình cháy động sử dụng nhiên liệu LPG nhằm có cải tiến kết cấu buồng đốt, đường ống nạp, vị trí đặt kim phun, tăng tỷ số nén để nhiên liệu cháy kiệt hơn, nâng cao công suất động  Lắp đặt hệ thống phun nhiên liệu LPG lên động nhiều xylanh với công suất vừa lớn  Kết hợp lập trình điều khiển phun LPG phun xăng khí thiên nhiên khác C Kiến nghị Kết thực nghiệm động tĩnh cho thấy đặc tính cơng suất đảm bảo, tiết kiệm chi phí nhiên liệu nhiễm Đó chứng thực tế cho tính ưu việt động phun nhiên liệu LPG Hệ thống nhiên liệu góp phần vào việc bảo vệ mơi trường giảm sức ép lên nhiên liệu truyền thống quan chức có quan tâm mức Điều cần phải có sách hỗ trợ nghiên cứu để hoàn thiện đề tài áp dụng rộng rãi thực tế Chắc chắn, đầu tư mang lại lợi nhuận lớn trước mắt lâu dài Việc có thực hay khơng địi hỏi nhà quản lý phải có sách hợp lý áp dụng chuẩn nồng độ khí xả cho xe gắn máy, xe tơ phạm vi nước, khuyến khích người dân sử dụng LPG, nghiên cứu thực có hiệu nhược điểm mà đề tài đề cập đến có ủng hộ mạnh mẽ từ phía cộng đồng SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 61 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Văn Thị Bông, Huỳnh Văn Công, Lý thuyết động đốt trong, NXB Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2016 [2] Đỗ Văn Dũng, Trang bị điện điện tử ô tô đại, NXB Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2004 [3] Bùi Văn Ga, Ơtơ nhiễm mơi trường, Nhà xuất Giáo Dục, 1999 [4] Tống Văn On, Họ vi điều khiển 8051, NXB Lao động - Xã hội, 2004 [5] Phạm Đình Vượng, Nguyễn Văn Dương, Nghề sửa chữa xe máy, Nhà xuất Giáo dục, 2009 [6] U Kiencke, L Nielsen, Automotive control systems for Engine, Driveline and Vehicle, Springer, Berlin 2000 [7] Võ Văn Chinh, Trần Văn Hiệu, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo board mạch điều khiển phun xăng, đánh lửa điện tử trang bị ô tô đại, Đại học Nha Trang, khoa Kỹ thuật Giao thông, 6/2014 [8] Bùi Văn Ga, Sử dụng LPG xe gắn máy xe buýt nhỏ, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 2002 [9] Bùi Văn Ga, Bùi Văn Hùng, Lê Minh Tiến, Lê Minh Triết, Chuyển đổi động tĩnh truyền thống thành động phun xăng đường nạp, Tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học Đà Nẵng, 2019 [10] Dương Quốc Thạnh, Nghiên cứu xử lý khí thải xe gắn máy chuyển đổi xúc tác, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008 [11] Lê Minh Triết, Nghiên cứu cải tạo động tĩnh đánh lửa cưỡng truyền thống thành động điều khiển điện tử, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, 2019 [12] Phan Tấn Tài, “Xác định lượng nhiên liệu cung cấp hệ thống phun LPG xe gắn máy”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, , Số 11, tháng 12/2013 [13] Nguyễn Thanh Tuấn, Stanisnav Beroun, “Sử dụng khí dầu mỏ hố lỏng (LPG) làm nhiên liệu cho động xăng phương pháp phun trực tiếp LPG đường ống nạp”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thuỷ sản, số đặc biệt 2009 [14] “Kiểm sốt khí thải mơ tơ xe máy để giảm thiểu ô nhiễm không khí” Tạp chí Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, ngày 20/11/2008 [15] Catalogue, Honda owner’s manual manuel de l’utilisateur manual del propietario damage prevention messages GX120 - GX160 - GX160 [16] Hướng dẫn sử dụng Arduino, Học viện Hàng không Việt Nam khoa Điện tử Viễn thông TP.HCM, tháng 5, năm 2014 SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 62 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử [17] Huỳnh Minh Phú, Tự học nhanh Arduino cho người bắt đầu, TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2015 [18] https://maybomnguyenduc.com/news/suat-tieu-hao-nhien-lieu SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng 63 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử PHỤ LỤC Chương trình điều khiển hộp điều khiển #include #include // #include LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); const int hall_pulse = 3; const int display_mode = 7; const int ledtest = 10; const int ledphun = 11; const int phun = 12; const int leddanhlua = 10; const int danhlua = 9; // Servo myservo; const int bientro_tai = A2; const int bientro_danhlua = A1; // const int servoPin = 4; //volatile unsigned int pulses; int n_namcham, servoPos; unsigned long rpm, pulse, k, j, tdc_ms, prev_tdc_ms, t_cyc, prev_t_cyc; unsigned long start_pulse, stop_pulse, inject_start_moment, inject_stop_moment; unsigned long ignition_start_moment, ignition_stop_moment, pulse_width, js, fs, pulse_width_chuan, prev_ignition_start_moment; unsigned long inject_duration; bool dct, hienthi; bool inject_start, ignition_start, inject_stop, ignition_stop; void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("X:"); SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng PL-1 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("N:"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print("t:"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("j:"); pinMode(hall_pulse, INPUT_PULLUP); pinMode(ledtest, OUTPUT); pinMode(ledphun, OUTPUT); pinMode(leddanhlua, OUTPUT); pinMode(danhlua, OUTPUT); pinMode(phun, OUTPUT); pinMode(display_mode, INPUT); // pinMode(servoPin, OUTPUT); n_namcham = 1; pulse = 0; k = 0; js=0; inject_start = false; ignition_start = false; hienthi = true; // myservo.attach(servoPin); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(hall_pulse), falling_handler, HIGH); } void falling_handler() { start_pulse = micros(); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(hall_pulse), rising_handler, LOW); } void rising_handler() { stop_pulse = micros(); pulse_width = stop_pulse - start_pulse; // if ((pulse_width > 1000) && (pulse_width < 5000)) SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng PL-2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hòa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử if (pulse_width > 700) {tdc_ms = stop_pulse; t_cyc = tdc_ms - prev_tdc_ms; pulse++; if (t_cyc >= prev_t_cyc) { ignition_start_moment = tdc_ms + js; ignition_stop_moment = ignition_start_moment + 2000; ignition_start = true; } else { inject_start_moment = tdc_ms + 200; inject_stop_moment = inject_start_moment + inject_duration; inject_start = true; } prev_tdc_ms = tdc_ms; prev_t_cyc = t_cyc; pulse_width_chuan = pulse_width; } else; attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(hall_pulse), falling_handler, HIGH); } void injection() { // -INJ PULSE START if ((inject_start) && (micros() >= inject_start_moment)) { // digitalWrite(ledphun,HIGH); digitalWrite(phun, HIGH); inject_start = false; inject_stop = true; } else; // -INJ PULSE STOP if ((inject_stop) && (micros() >= inject_stop_moment)) { SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng PL-3 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử // digitalWrite(ledphun,LOW); digitalWrite(phun, LOW); inject_stop = false; } else; } void ignition() { // -IGNITION PULSE START if ((ignition_start) && (micros() >= ignition_start_moment)) { // digitalWrite(leddanhlua, LOW); digitalWrite(danhlua, HIGH); ignition_start = false; ignition_stop = true; } else ; // -IGNITION PULSE STOP if ((ignition_stop) && (micros() >= ignition_stop_moment)) { // digitalWrite(leddanhlua, HIGH); digitalWrite(danhlua, LOW); ignition_stop = false; } else ; } void display() { lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(pulse_width_chuan); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(rpm); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(11, 0); SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng PL-4 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử lcd.print(inject_duration); //lcd.print(t_cyc); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(js); hienthi = false; } void loop() { if (k % 2000 == 1) digitalWrite(ledtest, HIGH); if (k % 2000 == 100) digitalWrite(ledtest, LOW); k++; unsigned long value_phun = analogRead(bientro_tai); servoPos = map(value_phun, 0, 1023, 60, 0); // myservo.write(servoPos); inject_duration = 2000.0 * (servoPos * servoPos / 240.0 + 0.5); // if (inject_duration > t_cyc / 2) inject_duration = t_cyc / 2; unsigned long value_danhlua = analogRead(bientro_danhlua); fs = map(value_danhlua,0,1023,1,15); js = fs * 60000000.0 / (rpm * 360.0); injection(); ignition(); if ((digitalRead(display_mode) == HIGH) && hienthi) display(); if (digitalRead(display_mode) == LOW) hienthi = true; static uint32_t next_ms1 = 0; if (millis() >= next_ms1) { next_ms1 += 1000; rpm = 60 * pulse / n_namcham; pulse = 0; // display(); } SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng PL-5 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử } Chương trình điều khiển hộp điều khiển tải #include #include #include "ACS712.h" EnergyMonitor do_dien_ap; ACS712 do_dong_dien(A1, 5.0, 1023, 66); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // set the LCD address to 0x3F for a 16 chars and line display float mA = 0; float V = 0; float P = 0; void setup() { Serial.begin(9600); do_dien_ap.voltage(2, 210, 1.7); do_dong_dien.autoMidPoint(60); lcd.init(); lcd.clear(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("M: P: "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("I: U: "); } void loop() { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print((String)map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 100) + ' '); do_dien_ap.calcVI(25, 1000); V = do_dien_ap.Vrms; if (V < 50) { V = 0; } lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(V, 1); SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng PL-6 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun lpg điều khiển điện tử lcd.print(" "); for (int x = 0; x < 20; x++) { mA += do_dong_dien.mA_AC(); } if (mA / 20 < 100) { mA = 0; } mA = (mA / 20) / 1000; lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(mA, 2); P = V * mA * cos(0.95); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(P, 1); lcd.print(" "); } SVTH: Nguyễn Văn Đúng, Nguyễn Hữu Ân, Lê Huỳnh Đức GVHD: ThS Bùi Văn Hùng PL-7 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử TÓM TẮT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BỘ CHẾ HỊA KHÍ THÀNH ĐỘNG CƠ PHUN. .. skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hịa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI SỬ DỤNG BỘ CHẾ HỊA KHÍ... skknchat@gmail.com Nghiên cứu chuyển đổi động tĩnh sử dụng chế hòa khí thành động phun LPG điều khiển điện tử MỞ ĐẦU Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu về nhiên liệu LPG, động phun LPG, đánh lửa điện tử Các
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) NGHIÊN cứu CHUYỂN đổi ĐỘNG cơ TĨNH tại sử DỤNG bộ CHẾ hòa KHÍ THÀNH ĐỘNG cơ PHUN LPG điều KHIỂN điện tử ,