0

Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (8)

1 3 0
  • Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (8)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 16:15

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 T 12 11 10 36 R 20 P 11 28 N 42 34 M 23 41 43 L 22 40 14 12 K 25 35 J H 31 G 33 F E 32 30 19 29 13 D 27 C 18 B 10 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 TÊN Nhôm 20x40x320 Nhôm 20x40x400 Nhôm 20x20x400 Động bước Cụm căng đai Cố đnh căng đai Giá gắn động trục Z Ty trượt 400mm Giá gắn động truc Z2 Tấm sắt cố định trục Z Pad cố định trượt LM8UU khớp nối mềm Vitme T8 Nhôm 20x20x420 z2 Con trượt MGN12H Ray MGN12 Con trượt MGN12C Cụm căng đai trục X Ray MGN12 dài 360mm Chi tiết liên kết hai trục X Z Bộ dẫn nhựa BMG Ke góc vng Gá đỡ động trục X Part56 pulley Gá gắn động trục Y Khối lót đé Khối lót đé Khối lót đé Tấm đế Khối lót đé Cụm cố định vitme trái Bàn nhiệt Cụm cố định vitme phải Khối gia nhiệt đầu đùn nhựa Đầu đùn nhựa ông dẫn nhựa Cụm liên kết với trượt trục X turbine.STEP danhuonggio pulley T8nut Nắp cố định ống dẫn nhựa Người vẽ 17/04/2022 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Kiểm tra TRẦN HỮU TUYỂN 02/05/2022 11 10 T R P N M L K J H G F E D BẢN VẼ PHÂN RÃ B ti le 1:5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 24 SL 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 C ĐỖ MINH TRUNG HIẾU A A 1:5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án khoa cơ điện, điện tử, đại học lạc hồng (8) ,