0

Quy chế đại hội chi đoàn trung tâm y tế

2 15 0
  • Quy chế đại hội chi đoàn trung tâm y tế

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 09:32

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 2024 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ba Vì, ngày 25 tháng 03 năm 2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Vì lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 2024 Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Hướng dẫn số 38 HDĐTN ngày 10112021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Ba Vì về việc tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Vì lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 2. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA VÌ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022- 2024 *** ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Ba Vì, ngày 25 tháng 03 năm 2022 QUY CHẾ LÀM VIỆC Đại hội Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Vì lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2024 Căn Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh; Căn Hướng dẫn số 38-HD/ĐTN ngày 10/11/2021 Ban Thường vụ Huyện đồn Ba Vì việc tổ chức đại hội đoàn cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Vì lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024 thống Quy chế làm việc Đại hội với nội dung cụ thể sau: Điều Đại hội Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, lần thứ V, nhiệm kỳ 20222024 có nhiệm vụ: Tổng kết cơng tác Đồn phong trào niên Khóa IV, nhiệm kỳ 20192022; Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác Đoàn phong trào niên Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2024; Bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Ba Vì, khóa V, nhiệm kỳ 2022-2024; Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo trị Đại hội đại biểu Đồn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Vì lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027 Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn cấp Điều Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Thời gian: Đại hội tổ chức từ 13h30 phút ngày 25/3/2022 Địa điểm: Hội trường Trung tâm Điều Đoàn Chủ tịch quan điều hành cơng việc Đại hội Đồn Chủ tịch có nhiệm vụ sau: Điều hành cơng việc Đại hội theo chương trình, quy chế Đại hội thông qua Giải vấn đề phát sinh Đại hội Điều Đoàn Thư ký quan giúp việc cho Đoàn Chủ tịch Đại hội Đồn Thư ký có nhiệm vụ sau: Ghi biên Đại hội; tổng hợp ý kiến thảo luận dự thảo văn kết luận, nghị Đại hội; trình bày dự thảo nghị đại hội 2 Quản lý phát tài liệu, ấn phẩm đại hội theo đạo Đoàn Chủ tịch; tiếp nhận hoa… Thu nhận, bảo quản gửi đến Ban Chấp hành khóa đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm đại hội Điều Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử, điều kiện trúng cử cách thức bỏ phiếu Lập biên kiểm phiếu; công bố kết bầu cử; niêm phong phiếu bầu theo quy định Điều Phát biểu ý kiến Đại hội Đồn viên có ý kiến phát biểu, tham luận Đại hội phải đăng ký trước với Đoàn thư ký phải đồng ý Đoàn Chủ tịch phát biểu Đồn viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngơn; khơng cung cấp thông tin không việc, việc không thuộc trách nhiệm giao, vấn đề không thông tin rộng rãi, không uỷ quyền phát biểu Điều Về chế độ thông tin bảo quản, sử dụng tài liệu Đoàn viên dự Đại hội có trách nhiệm bảo quản, khơng để thất lạc, làm tài liệu Đại hội Khi tài liệu đó, đồn viên cần báo với Ban Tổ chức Đại hội để kịp thời xử lý Đoàn viên dự Đại hội trang bị thẻ để vào khu vực hội trường, không đưa thẻ cho người khác sử dụng Khơng lưu hành, phát tán, cơng bố tài liệu khơng Đồn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội phát hành Điều Giữ gìn trật tự, vệ sinh, chấp hành thời gian làm việc, hoạt động Đại hội Đoàn viên dự Đại hội tham gia đầy đủ chương trình Đại hội Trường hợp đặc biệt phải vắng mặt, Đoàn viên phải báo cáo với Ban tổ chức Đại hội vắng mặt Ban tổ chức Đại hội đồng ý Trong thời gian diễn Đại hội, Đoàn viên tuân thủ theo điều hành, định Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội Đoàn viên ngồi vị trí Ban Tổ chức Đại hội xếp; khơng tự lại, nói chuyện riêng gây ảnh hưởng tới Đại hội; điện thoại động để chế độ im lặng Trường hợp thật cần thiết, Đoàn viên muốn ngồi khu vực Đại hội phút phải báo cáo với Ban tổ chức Đại hội Đồn viên có trách nhiệm phải đảm bảo an ninh, trật tự giữ gìn vệ sinh chung Đồn viên phải thực theo quy định sử dụng hội trường Điều Đồn viên dự đại hội có trách nhiệm thực nghiêm Quy chế làm việc Đại hội BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ... giữ gìn vệ sinh chung Đoàn viên phải thực theo quy định sử dụng hội trường Điều Đoàn viên dự đại hội có trách nhiệm thực nghiêm Quy chế làm việc Đại hội BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ... chức Đại hội vắng mặt Ban tổ chức Đại hội đồng ý Trong thời gian diễn Đại hội, Đoàn viên tuân thủ theo điều hành, định Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội Đồn viên ngồi vị trí Ban Tổ chức Đại hội. .. Đại hội phát hành Điều Giữ gìn trật tự, vệ sinh, chấp hành thời gian làm việc, hoạt động Đại hội Đoàn viên dự Đại hội tham gia đ? ?y đủ chương trình Đại hội Trường hợp đặc biệt phải vắng mặt, Đoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế đại hội chi đoàn trung tâm y tế,