0

Quan điểm toàn diện và sự vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân

17 8 0
  • Quan điểm toàn diện và sự vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 07:26

TIỂU LUẬN MÔN: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN Đề tài: Quan điểm toàn diện và sự vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THỐNG KÊ -o0o - TIỂU LUẬN MÔN: TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN Đề tài: Quan điểm toàn diện vận dụng vào trình xây dựng phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Phương Ngân : 11193694 : Triết học Mác-Lênin(219)_21 : Ths.Nguyễn Văn Thuân Hà Nội - 2020 MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU………………………………………… I Sơ lược tính yêu cầu tiểu luận II Mục đích, nhiệm vụ tiểu luận III Cơ sở lí luận phương pháp nghiên cứu IV Ý nghĩa lí luận ý nghĩa thực tiễn B NỘI DUNG…………………………………………….5 CHƯƠNG I Lý luận chung quan diểm toàn diện I Nguyên lý mối liên hệ phổ biến……………… II Quan điểm toàn diện lịch sử triết học……… III Quan điểm toàn diện Chủ nghĩa Mác – Lênin…8 CHƯƠNG II Giới thiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân………………………………… I Giới thiệu chung II Lịch sử hình thành………………………………… III Sứ mệnh 10 CHƯƠNG III Quá trình xây dựng phát triển 10 I Nội dung .10 II Thành tựu………………………………………… 11 CHƯƠNG IV Phương hướng, trình phát triển tương lai việc vận dụng quan điểm toàn diện …………………………………………… 12 I Mục tiêu…………………………………………… 12 II Những hạn chế, bất cập…………………………… 13 III Vận dụng quan điểm toàn diện vào phương hướng giải quyết………………………………………………….13 CHƯƠNG V Kết luận 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 LỜI MỞ ĐẦU Trong lịch sử tư tưởng nhân loại tồn nhiều quan điểm khác xung quanh vấn đề nguồn gốc chất phát triển Trước Các Mác, vấn đề chất phát triển chưa giải đáp cách khoa học Khi hình thành quan niệm vật lịch sử, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác khẳng định vai trò cải tạo giới, làm nên lịch sử người Khi lực lượng sản xuất phát triển khả chiếm lĩnh sử dụng lực lượng tự nhiên ngày cao hơn, người tạo ngày nhiều sở vật chất cho thân mình, đồng thời từ thúc đẩy người tự hồn thiện thân họ Dưới phát triển toàn diện, giới diễn nhiều cơng đổi tồn cầu hóa Đơ thị hóa nhanh, cơng nghệ giáo dục phát triển tiêu chuẩn để đánh giá phát triển quốc gia Đặc biệt úa trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu tìm hiểu tri thức nhân loại mở rộng Theo Leonardo da Vinci: “Học hỏi điều mà trí tuệ khơng mệt mỏi, không sợ hãi, không nuối tiếc.”, nhờ có tri thức người dần hồn thiện hiểu biết nhân phẩm bạn thân, từ góp phần xây dựng phát triển cộng đồng, đất nước Trong xu phát triển đó, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, top trường đào tạo khối ngành kinh tế Việt Nam, suốt trình xây dựng phát triển khơng ngừng cống hiến nhiều đóng góp to lớn cho nước nhà Chúng ta biết răng, theo quan điểm toàn diện, hoạt động nhận thức thực tiễn cần phải xem xét vật nhiều mặt, nhiều mối quan hệ Thực điều giúp cho tránh hạn chế phiến diện, siêu hình, máy móc, chiều nhận thức việc giải tình thực tiễn, nhờ tạo khả nhận thức vật vốn có thực tế xử lý xác, có hiệu vấn đề thực tiễn Nhận thức tầm quan trọng quan điểm nhận thức trình phát triển đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng kinh tế nước nhà nói chung, em định lựa chọn đề tài: “Quan điểm tồn diện vận dụng vào q trình xây dựng phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân” Nghiên cứu tiểu luận dựa quan điểm toàn diện chủ nghĩa MácLênin, phương pháp logic lịch sử, phương pháp diễn dịch quy nạp phương pháp đối chiếu so sánh Đồng thời, em trao đổi ý kiến tham khảo tư liệu để làm sáng tỏ đề tài cần nghiên cứu Trong trình thực đề tài, em cố gắng đưa liệu, phân tích, tài liệu tham khảo sách, nguồn internet, giảng thầy… nhiều nguồn khác Tuy nhiên tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hạn chế thời gian kiến thức nên chắn làm có nhiều sai sót Rất mong thầy góp ý thêm để em hồn thiện đề tài tốt Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Nguyễn Văn Thuân tậ tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành tiểu luận này! NỘI DUNG Chương I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN I Nguyên lý mối liên hệ phổ biến Theo quan điểm siêu hình, vật tượng tồn cách tách rời, bên cạnh kia, chúng khơng có phụ thuộc, khơng có ràng buộc lẫn nhau, mối liên hệ có hời hợt, bề ngồi mang tính ngẫu nhiên Một số người theo quan điểm siêu hình thừa nhận liên hệ tính đa dạng lại phủ nhận khả chuyển hóa lẫn hình thức liên hệ khác Ngược lại quan điểm biện chứng cho giới tồn chỉnh thể thông Các vật tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt vừa có sựu liên kết qua lại, thâm nhập chuyển hóa lẫn Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định sở liên hệ quan lại vật tượng tính thống vật chất giới Quan điểm vật biện chứng khơng khẳng định tính khách quan, tính phổ biến liên hệ vật tượng, q trính, mà cịn nêu rõ tính đa dạng liên hệ qua lại: có mối liên hệ bên mối liên hệ bên ngồi, có mối liên hệ chung bao qt tồn giới mối liên hệ bao quát số lĩnh vực số lĩnh vực riêng biệt giới, có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp mà tác động qua lại thể thông qua hay số khâu trung gian, có mối liên hệ chất, có mối liên hệ tất nhiên liên hệ ngẫu nhiên, có mối liên hệ sựu vật khác mối liên hệ mặt khác vật Sự vật, tượng vận động phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau, giai đoạn có mối liên hệ với tạo thành lịch sử phát triển thực vật trình tương ứng Mối liên hệ bên mối liên hệ qua lại, tác động lẫn phận, yếu tố, thuộc tính, mặt khác vật, giữ vai trị định tồn tại, vận động phát triển vật Mối liên hệ bên mối liên hệ sựu vật, tượng khác nhau, nói chung khơng có ý nghĩa định Hơn nữa, thường phải thơng qua mối liên hệ bên mà phát huy tác dụng vận động phát triển vật Tuy nhiên, nói khơng có nghĩa phủ nhận hồn tồn vai trị mối liên hệ bên vận động phát triển vật, tượng Như vậy, quan điểm vật biện chứng liên hệ đòi hỏi phải thừa nhận tính tương đối phân loại mối liên hệ Các loại liên hệ khác chuyển hóa lẫn Sự chuyển hóa diễ thay đổi phạm vi bao quát xem xét, kết vận động khác quan vật tượng Trong tính đa dạng hình thức loại liên hệ tồn tự nhiên, xã hội tư người, phép biện chứng vật, tập trung nghiên cứu loại liên hệ chung, mang tính chất phổ biến Những hình thức kiểu liên hệ riêng biệt phận khác giới đối tượng nghiên cứu ngành khoa học khác II Quan điểm toàn diện lịch sử triết học Quan điểm toàn diện lịch sử triết học Trong lịch sử Triết học, trả lời cho câu hỏi: “Thế giới xung quanh ta có vơ vàn vật, tượng q trình khác nhau, chúng có mối liên hệ với hay khơng?” có nhiều quan điểm khác Tựu trung lại, chia thành hai nhóm quan điểm mối liên hệ: Đó quan điểm siêu hình quan điểm biện chứng Những người theo quan điểm siêu hình cho vật, tượng trình giới thực tồn biệt lập, tách rời nhau, tồn bên cạnh mà khơng có tác động qua lại Nếu chúng có quy định lẫn biểu bề ngồi, mang tính ngẫu nhiên Đại diện bật người theo quan điểm siêu hình mối liên hệ kể đến nhà triết học Thomas Hobbes (1588-1679), Rene Descartes (1596-1650) Baruch Spinoza (1632-1677) Cũng thuộc quan điểm siêu hình, số nhà triết học có thừa nhận vật, tượng có mối liên hệ với mối liên hệ đa dạng, phong phú, nhiên chúng khơng diễn q trình chuyển hóa lẫn nhau, không liên hệ lẫn nhau, thâm nhập vào chúng tồn độc lập Quan điểm siêu hình phủ nhận biến đổi giới tự nhiên, vật tượng có phát triển, có tương đối Do vậy, họ “chỉ nhìn thấy vật riêng biệt mà khơng nhìn thấy phát sinh tiêu vong vật ấy, nhìn thấy trạng thái tĩnh vật mà quên vận động vật ấy, nhìn thấy mà khơng thấy rừng”[24, tr 39] C.Mác Ph Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đối lập với quan điểm siêu hình, nhà triết học có nhìn biện chứng mối liên hệ tìm cách lý giải cho nguồn gốc mối liên hệ Cho rằng, vật tượng có mối liên hệ với nhà triết gia Hy lạp cổ đại tìm mối liên hệ vật tượng từ yếu tố nguyên hay sở đầu tiên, “nước” (Thales), “khí” (Anaximen), “Apeiron” (Anaximandre), “lửa” (Hêraclít) Đến hệ thống triết học cổ điển Đức, phép biện chứng tâm khách quan xuất triết học Kant hoàn thiện triết học Hêghen với phương pháp biện chứng hạt nhân hợp lý, chứa đựng tư tưởng thiên tài mối liên hệ, song hạn chế hệ thống triết học tâm ơng phủ nhận tính chất khách quan nguyên nhân bên trong, vốn có liên hệ tự nhiên xã hội Ông cho khởi nguyên giới vật chất mà "ý niệm tuyệt đối" hay "tinh thần giới" Như vậy, có nhiều quan điểm khác nhau, chí trái ngược mối liên hệ vật tượng lịch sử triết học Mặc dù quan điểm chưa phản ánh đắn, chưa có nhìn tồn diện mối liên hệ, chí có quan điểm sai lầm không thừa nhận mối liên hệ, tiền đề cho Chủ nghĩa Mác kế thừa để xây dựng nên phép biện chứng chủ nghĩa vật biện chứng Trong đó, nguyên lý mối liên hệ phổ biến - sở lý luận quan điểm toàn diện nguyên lý phản ánh giới cách đầy đủ đắn III Quan điểm toàn diện Chủ nghĩa Mác – Lênin Quan điểm toàn diện, phát triển lịch sử cụ thể quan điểm thuộc phương pháp luận phép biện chứng vật Chúng xây dựng sở lý giải theo quan điểm vật biện chứng tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng phong phú mối liên hệ phát triển vật, tượng tự nhiên, xã hội tư Khi nhận thức vật, tượng phải có quan điểm toàn diện, để đánh giá vật, tượng, tránh quan điểm phiến diện xét vật, tượng mối liên hệ vội vàng kết luận chất hay tính quy luật chúng Quan điểm toàn diện yêu cầu, nhận thức hoạt động thực tiễn cần tránh chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện Cả chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện biểu khác phương pháp luận sai lầm việc xem xét vật, tượng Nắm quan điểm toàn diện xem xét vật, tượng giúp người có nhận thức sâu sắc, toàn diện vật tượng Chương II GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN I Giới thiệu chung Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University) vinh dự trường đại học đào tạo khối ngành kinh tế quản lý Việt Nam Đồng thời, trường trung tâm nghiên cứu kinh tế chun sâu, tư vấn sách vĩ mơ cho Nhà nước Việt Nam, chuyển giao tư vấn công nghệ quản lý quản trị II Lịch sử hình thành Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập theo Nghị định số 678TTg ngày 25 tháng năm 1956 với tên gọi ban đầu Trường Kinh tế Tài Lúc đó, Trường đặt hệ thống Đại học nhân dân Việt Nam trực thuộc Thủ tướng Chính phủ 10 Ngày 22 tháng năm 1958, Thủ tướng Chính Phủ Nghị định số 252TTg đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh tế Tài trực thuộc Bộ Giáo dục Tháng năm 1965 Trường lại lần đổi tên thành trường Đại học Kinh tế Kế hoạch Ngày 22 tháng 10 năm 1985, Bộ trưởng Bộ đại học Trung học chuyên nghiệp (nay Bộ Giáo dục Đào tạo) Quyết định số 1443/QĐ-KH đổi tên Trường thành trường Đại học Kinh tế Quốc dân III Sứ mệnh Sứ mệnh: Là trường trọng điểm quốc gia, trường Đại học hàng đầu kinh tế, quản lý quản trị kinh doanh hệ thống trường đại học Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sứ mệnh cung cấp cho xã hội sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu danh tiếng, đạt đẳng cấp khu vực quốc tế lĩnh vực kinh tế, quản lý quản trị kinh doanh, góp phần quan trọng vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước bối cảnh hội nhập kinh tế giới Chương III QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN I Nội dung Trường Đại học KTQD thành lập năm 1956 với tên gọi Trường Kinh tế Tài Sau 60 năm xây dựng phát triển, trường trở thành trường đại học top đầu Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chính phủ giao thực nhiệm vụ là: 11 Tư vấn sách kinh tế vĩ mô Đào tạo kinh tế, quản lý quản trị kinh doanh bậc đại học sau đại học Đào tạo cán quản lý cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế II Thành tựu Trải qua 60 năm xây dựng phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân ln giữ vững vị trí là:  Một trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán quản lý kinh tế quản trị kinh doanh lớn Việt Nam Bên cạnh chương trình đào tạo cấp cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ, Trường thường xuyên tổ chức khoá bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn quản lý kinh tế quản trị kinh doanh cho nhà quản lý doanh nghiệp cán kinh tế phạm vi toàn quốc  Cho đến nay, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo nhiều hệ cán quản lý quy, động, dễ thích nghi với kinh tế thị trường có khả tiếp thu công nghệ Trong số sinh viên tốt nghiệp Trường, nhiều người giữ chức vụ quan trọng quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ doanh nghiệp  Trung tâm nghiên cứu khoa học kinh tế phục vụ đào tạo, hoạch định sách kinh tế – xã hội Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Trường triển khai nhiều cơng trình nghiên cứu lớn kinh tế kinh doanh Việt Nam, Chính phủ trực tiếp giao nhiều đề tài nghiên cứu lớn quan trọng Ngoài ra, Trường hợp tác nghiên cứu với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu tổ chức quốc tế – Trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ quản lý kinh tế quản trị kinh doanh Trường có nhiều góp to lớn việc tư vấn cho tổ chức Trung ương, địa phương doanh nghiệp Ảnh hưởng sâu rộng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến tồn cơng đổi 12 tăng cường mối liên kết chặt chẽ Trường với quan thực tiễn Không thế, ngơi trường cịn vinh dự nhận nhiều danh hiệu cao quý Đảng Nhà nước: * Huân chương Lao Động hạng ba (năm 1972) * Huân chương Lao Động hạng nhì (năm 1978) * Huân chương Lao Động hạng (năm 1983 * Huân chương Độc Lập hạng (năm 1986 * Huân chương Độc Lập hạng (năm 1991) * Huân chương Độc Lập hạng (năm 1996) * Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2000) * Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001) * Huy chương Hữu nghị Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (1987, 2008) Chương IV PHƯƠNG HƯỚNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI VÀ VIỆC VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN I Mục tiêu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mang tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm trường đại học hàng đầu Việt Nam, trở thành 100 trường đại học tốt châu Á lĩnh vực kinh tế, quản lý quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế, hướng tới kiểu mẫu trường đại học quốc tế, tự chủ, có hệ thống quản trị đại, thông minh chuyên nghiệp Mục tiêu phát triển trường tương lai: * Mục tiêu chung: Giữ vững, phát huy khẳng định vị trường trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành hệ thống giáo dục đại học nước, phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành trường đại học đa ngành kinh tế, quản lý quản trị kinh doanh, đạt đẳng cấp khu vực quốc tế nhằm phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước, phục vụ có hiệu nhu cầu phát triển nhanh bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam 13 * Các mục tiêu cụ thể: - Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo tồn diện, chuẩn hố đội ngũ giảng dạy phục vụ; tạo đột phá chất lượng đào tạo số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực quốc tế đảm bảo lan toả làm sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện hệ đào tạo - Mở rộng, phát triển khẳng định vị trung tâm nghiên cứu khoa học tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh lớn có uy tín hàng đầu Việt Nam - Phát triển quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ nâng cao vai trò đào tạo, nghiên cứu tư vấn mạng lưới trường đại học có đào tạo kinh tế quản trị kinh doanh, hệ thống giáo dục đại học,Viện nghiên cứu, doanh nghiệp Việt Nam; mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi có hiệu với trường đại học, Viện nghiên cứu Tổ chức quốc tế khu vực giới Mở rộng ảnh hưởng khơng ngừng nâng cao hình ảnh uy tín trường ngồi nước - Phấn đấu trở thành trường đại học đại với đầy đủ sở vật chất trang thiết bị tiên tiến, môi trường phục vụ đào tạo nghiên cứu đạt tiêu chuẩn khu vực với hệ thống giảng đường đủ tiêu chuẩn, hệ thống thư viện đại hệ thống dịch vụ chất lượng cao II Những hạn chế, bất cập Bên cạnh thành tích đáng biểu dương, nhà trường gặp phải số hạn chế bất cập trình phát triển, kể tên vài hạn chế sau: - Cơ sở vật chất đại tiện nghi, nhiên lại chưa đủ đáp ứng hết nhu cầu sử dụng q trình học tập tồn sinh viên - Thư viện số chưa cập nhật đầu sách cách đầy đủ liên tục - Cịn nhiều bất cập cơng tác tổ chức đào tạo III Vận dụng quan điểm toàn diện vào phương án giải phương hướng phát triển tương lai Như em đề cập chương I, quan điểm tồn diện địi hỏi nhận thức vật mối quan hệ qua lại phận, yếu tố, mặt vật tác động qua lại vật với vật khác, kể mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp, sở nhận thức vật, Chẳng hạn, muốn nhan thức đắ đầy đủ tri thức triết học, cần phải tìm mối 14 liên hệ tri thức triết học với tri thức khoa học khác với tri thức sống ngược lại, tri thức triết học khái quát từ tri thức khoa học khác hoạt động người Đồng thời, quan điểm tồn diện địi hỏi phải biết phân biệt mối liên hệ để hiểu rõ chất vật có phương pháp tác động phù hợp nhằm đem lại hiệu cao phát triển Đối với phương hướng phát triển tương lai Đại học Kinh tế Quốc dân, quan điểm tồn diện đóng vai trị quan trọng định hướng phát triển tồn diện Theo quan điểm tồn diện, q trình xây dựng phát triển trường phải phân chia thành giai đoạn phát triển xây dựng tảng vững chắc, phát triển sở hạ tầng, nâng cao trình độ chun mơn học vấn,…Trên sở đó, tìm phương pháp nhận thức cách tác động phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển có lợi hay có hại mái trường Ví dụ giả thiết việc trường tập trung vào đào tạo chuyên môn học vấn viên mà quên việc cần thiết cung cấp cho sinh viên sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu học tập làm việc cách tồn diện thư viện, phịng học, khu học tập nghiên cứu tự do,…Nhận thấy điều đó, nhà trường cho khởi công trung tâm đào tạo bao gồm tịa nhà A1 khu hành chính, văn phịng thầy cơ, tịa nhà A2 khu vực giảng đường thư viện số đại mang tên hiệu trưởng danh dự trường thư viện Phạm Văn Đồng Chính nhận biết kịp thời chuẩn xác nhà trường giúp giải vấn đề q trình cơng tác nghiên cứu học tập hàng ngàn giảng viên, sinh viên Không thế, quan điểm tồn diện cịn giúp trường khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ định kiến hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Do vậy, tương lai, trường ngày nắm bắt điểm mạnh, khắc phục điểm yếu phát huy nỗ lực khơng ngừng nghỉ q trình đào tạo củ nhân Kinh tế xuất sắc nhằm phục vụ nhu cầu, lợi ích tồn xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày phồn vinh tươi đẹp Tuy nhiên, “Số hoàn hảo giống người hoàn hảo, có ” (Voltaire), ngơi trường cố gắng khắc phục hạn chế, bất cập vấn đề đào tạo, hệ thống quản trị, nghiên cứu khoa học, tài chính, với lộ trình rõ ràng: + Giai đoạn 1: 2020 – 2025 Tập trung tái cấu trúc để thành lập trường dựa lĩnh vực đào tạo truyền thống bao gồm: Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế Quản lý công; Trường Khoa học Công nghệ Một hai trường khác thành lập tùy thuộc vào điều kiện quy định pháp lý - Triển khai hoàn thành thủ tục xin phép phát triển sở 15 - Phát triển sở vật chất cho trung tâm khởi nghiệp sáng tạo (theo hướng vườn ươm doanh nghiệp) + Giai đoạn 2: 2026 – 2030 Phát triển xây dựng môn học/ khoa/ mơn có liên quan nhiều đến cơng nghệ như: cơng nghệ thơng tin (khoa học máy tính, cơng nghệ phần mềm, mạng truyền thông); du lịch khách sạn (quy hoạch, kiến trúc, quản lý kỹ thuật); cơng nghệ mơi trường (xử lý nước thải, khí thải, ứng phó biến đổi khí hậu) Thành lập thêm hai trường trực thuộc theo hướng mở rộng sang lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ Luôn trọng gắn kết đào tạo kinh tế, quản lý kỹ thuật công nghệ Tin với vận dụng quan điểm toàn diện vào phương hướng chiến lược tương lai, trường Đại hcoj kinh tế Quốc dan ngày phát triển lớn mạnh, xứng đáng chim đầu đàn khối trường đào tạo khối ngành Kinh tế Việt Nam khu vực vươn tầm quốc tế Chương V KẾT LUẬN Như thơng qua đề tài “Quan điểm tồn diện vận dụng vào trình xây dựng phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân”, nhận thấy mối liên hệ quan điểm tồn diện q trình xây dựng phát triển mái trường danh giá gắn bó, liên hệ chặt chẽ với Tuy nhiên phủ nhận nỗ lực cố gắng trường che mờ bất cập, hạn chế chờ khắc phục DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide giảng Ths Nguyễn Văn Thuân Khoa Lý luận Chính trị Đại học Kinh tế Quốc dân Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Lịch sử hình thành phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân http://dec.neu.edu.vn/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-truong-daihoc-kinh-te-quoc-dan/ (ngày truy cập 27/4/2020) 17 ... khối trường đào tạo khối ngành Kinh tế Việt Nam khu vực vươn tầm quốc tế Chương V KẾT LUẬN Như thơng qua đề tài ? ?Quan điểm tồn diện vận dụng vào trình xây dựng phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc. .. Kinh tế Quốc dân, quan điểm tồn diện đóng vai trò quan trọng định hướng phát triển tồn diện Theo quan điểm tồn diện, q trình xây dựng phát triển trường phải phân chia thành giai đoạn phát triển xây. .. em định lựa chọn đề tài: ? ?Quan điểm tồn diện vận dụng vào q trình xây dựng phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân? ?? Nghiên cứu tiểu luận dựa quan điểm toàn diện chủ nghĩa MácLênin, phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm toàn diện và sự vận dụng vào quá trình xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Từ khóa liên quan