0

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM CẬY, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

55 13 0
  • THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM  CẬY, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐẮC THẮNG Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM CẬY, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐẮC THẮNG Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM CẬY, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn: ThS Đỗ Sơn Tùng Thái Nguyên, năm 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhiệt tình giảng dạy thầy, trường nói chung thầy Khoa Quản lý Tài Nguyên nói riêng, em trang bị kiến thức chuyên mơn lối sống, tạo cho hành trang vững cho công tác sau Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy, cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun nói chung, thầy giáo khoa Quản lý Tài nguyên môn Quản lý Đất đai nói riêng tận tình giảng dạy dỗ em thời gian qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Ths ĐỖ SƠN TÙNG, thầy tận tình giúp đỡ, trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Trong thời gian làm việc với thầy, em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà cịn học tập tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, tảng cho tương lai em Đồng thời em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị cơng ty cổ phần trắc địa địa xây dựng Thăng Long Đã tạo điều kiện giúp đỡ em việc cung cấp thông tin đóng góp ý kiến có liên quan đến việc nghiên cứu, giúp em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Sau em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè động viên, đóng góp ý kiến chỗ dựa tinh thần vững cho em trình học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài Với thời gian khả cịn hạn chế, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý chân tình từ thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Nông Đắc Thắng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Diện tích, cấu đất đai năm 2017 Xã Huống Thượng – thành phố Thái Nguyên 31 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp số liệu tình hình kê khai đăng kí chủ sử dụng đất địa bàn xóm Cậy 34 Bảng 4.3: Kết hồ sơ kê khai đăng ký cấp đổi GCNQSDĐ địa bàn xóm Cậy 35 Bảng 4.4: Kết hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ địa bàn xóm Cậy 36 Bảng 4.5: Các trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy 37 Bảng 4.6: Các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy 39 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Vị trí địa lý xã Huống Thượng 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv DANH MỤC VIẾT TẮT UBTV : Ủy ban thường vụ quốc hội BTNMT : Bộ Tài ngun Mơi trường CP : Chính phủ ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QH : Quốc hội QLĐĐ : Quản lý đất đai QSDĐ : Quyền sử dụng đất NĐ : Nghị định TT : Thông tư UBND : Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT .iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU THỰC HIỆN 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý đề tài 2.1.1 Một số quy định chung 2.1.2 Khái quát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1.2.1 Đăng kí đất đai 2.1.2.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 11 2.1.2.3 Vai trị cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20 2.2 Tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước .21 2.2.1 Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước 21 2.2.2 Tình hình cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU24 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .24 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Huống Thượng 24 3.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 3.3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 24 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Huống Thượng .24 3.3.3 Đánh giá kết công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Cậy 25 3.3.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp .25 3.4 Phương pháp nghiên cứu .25 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 3.4.2 Phương pháp thống kê .25 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 3.4.4 Phương pháp so sánh, phân tích, viết báo cáo 26 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Huống Thượng .27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên .27 4.1.1.1 Vị trí địa lý diện tích khu vực 27 4.1.1.2 Đặc điểm địa hình – địa mạo 28 4.1.1.3 Khí hậu - thủy văn 28 4.1.2 Kinh tế - xã hội 29 4.1.2.1 Kinh tế .29 4.1.2.2 Xã hội 29 4.2 Hiện trạng sử dụng đất tình hình quản lí đất đai địa bàn xã Huống Thượng 30 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii 4.2.1 Hiện trạng quỹ đất .30 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai 33 4.3 Đánh giá kết công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Cậy 33 4.3.1 Tình hình kê khai đăng kí chủ sử dụng đất địa bàn xóm Cậy .33 4.3.2 Kết hồ sơ đăng kí, kê khai cấp đổi GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy 35 4.3.3 Kết hồ sơ đăng kí, kê khai cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy 36 4.3.4 Các trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi, cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy 37 4.4: Thuận lợi khó khăn giải pháp 40 4.4.1 Thuận lợi 40 4.4.2 Khó khăn 41 4.4.3 Giải pháp 42 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .44 5.1: Kết luận .44 5.2: Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn gốc trình sống nguồn gốc sản phẩm hàng hoá xã hội Đất đai gắn liền với người với hoạt động sản xuất lĩnh vực khác kinh tế - xã hội, trị an ninh – quốc phịng quốc gia Trong năm gần với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, việc sử dụng quản lý đất nước luôn yêu cầu đặt kinh tế quốc dân nói chung quản lý đất đai nói riêng Muốn cho quản lý đất đai tốt cơng việc cần thiết phải hoàn thiện hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất GCN chứng từ pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp nhà nước người sử dụng đất Đây yếu tố nắm quỹ đất địa phương giúp cho việc quy hoạch sử dụng đất hợp lý loại đất tạo cho việc nâng cao hiệu sản xuất Đăng ký quyền sử dụng đất góp phần hồn thiện hồ sơ địa chính, giúp cho việc nắm quỹ đất số lượng chất lượng Trước yêu cầu thực tế đời sống kinh tế - xã hội nhằm đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nhà nước cần làm tốt yêu cầu quản lý sử dụng đất nhằm mục đích thực quyền quản lý, bảo vệ điều tiết q trình khai thác, sử dụng cụ thể hố triệt để hợp lý Nhà nước phải có biện pháp nắm quỹ đất số lượng chất lượng với hồ sơ địa chính, cấp GCN đất nội dung quan trọng việc quản lý Nhà nước đất đai Từ thực TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 32 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (3) (4) (5) DYT 0,13 3,43 STT Loại đất Mã (1) (2) 2.2.3.2 Đất xây dựng sở y tế Đất xây dựng sở giáo dục đào 2.2.3.3 tạo DGD 3,08 81,27 2.2.3.4 Đất xây dựng sở thể dục thể thao DTT 0,46 12,14 2.2.3 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 47,86 88,76 2.2.3.1 Đất giao thông DGT 42,94 89,72 2.2.3.2 Đất thuỷ lợi DTL 3,75 7,84 2.2.3.3 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 2.2.3.4 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,04 2,17 2.2.3.5 Đất công trình lượng DNL 0,12 0,25 2.2.3.6 Đất cơng trình bưu chính, viễn thơng DBV 0,01 0,02 2.3 Đất sở tôn giáo TON 1,07 0,56 2.4 Đất sở tín ngưỡng TIN 0,36 0,19 2.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 6,62 3,47 2.6 Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối SON 37,49 19,65 2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 43,63 22,86 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 2,01 0,25 Đất chưa sử dụng BCS 2,01 100,00 3.1 (Nguồn: Công ty cổ phần trắc địa Địa Xây dựng Thăng Long) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 33 4.2.2 Tình hình quản lý đất đai Tăng cường cơng tác kiểm sốt việc thực quy trình giải thủ tục hành đất đai, thực nội dung đề án nâng cao lực quản lý nhà nước đất đai mơi trường địa bàn tồn xã Đẩy mạnh, nâng cao công tác quản lý nhà nước đất đai, khắc phục yếu công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khắc phục tồn tại, sai sót giấy chứng nhận cấp, hồn thiện hệ thống hồ sơ địa để phục vụ tốt công tác quản lý Công tác quản lý đất đai vào nề nếp Thường xuyên kiểm tra rà soát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giám sát việc thực quyền nghĩa vụ đối tượng sử dụng đất Bộ phận chuyên mơn tiếp tục kiểm tra hướng dẫn nhân dân hồn chỉnh hồ sơ đất đai theo quy định pháp luật 4.3 Đánh giá kết công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xóm Cậy 4.3.1 Tình hình kê khai đăng kí chủ sử dụng đất địa bàn xóm Cậy - Tiến hành kê khai: Sau trình thực đến thơn phối hợp với trưởng thơn tiến hành kiểm tra, rà sốt, phân tích, tổng hợp số liệu chịu đạo trực tiếp ban đạo cấp giấy chứng nhận thành phố Thái Nguyên Tổ công tác thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thu kết kê khai hộ gia đình cá nhân địa bàn xóm Cậy, xã Huống Thượng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thu kết sau: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 34 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp số liệu tình hình kê khai đăng kí chủ sử dụng đất địa bàn xóm Cậy STT Tên Tổng số Tình hình kê Xóm chủ sử khai dụng đất Đã kê Xóm Cậy 330 khai Chưa kê khai Tỉ lệ Tổng số hồ sơ kê (%) khai 310 95% 20 5% Tổng số hồ sơ : 720 hồ sơ Cấp đổi: Cấp mới: 380 hồ sơ 340 hồ sơ (Nguồn:Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) Qua vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tổ công tác kê khai với người dân địa bàn xóm Cậy thu kết sau: - Tồn xóm có 330 chủ sử dụng đất có 310 chủ sử dụng đất đến nhà văn hóa kê khai đăng ký đạt 95% tổng số chủ sử dụng đất Số chủ sử dụng đất chưa đến đăng ký 20 chiếm tỷ lệ 5% so với tổng số chủ sử dụng tồn xóm Qua kết cho thấy kết đăng ký tốt để đạt kết đáng ghi nhận cố gắng, nỗ lực toàn thể ban ngành lãnh đạo nhân dân xã Công tác tuyên truyền tầm quan trọng việc đăng ký đất đai đến với người dân người dân nhận thức tàm quan trọng việc cấp GCNQSDĐ - Về số hồ sơ mà chủ sử dụng đất đến kê khai đăng ký 380 hồ sơ cấp đổi 340 hồ sơ cấp Cơng tác hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ diễn cách nghiêm túc, đạt hiệu cao Không xảy tình trạng người dân chen lấn, gây trật tự ảnh hưởng đến trình kê khai đăng ký TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 35 4.3.2 Kết hồ sơ đăng kí, kê khai cấp đổi GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy Sau hồn thành khâu kê khai đăng ký sau hồn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân tổ cơng tác tiến hành trình hồ sơ lên UBND xã Huống Thượng xét duyệt đề nghị cấp GCNQSDĐ theo quy định Kết thu sau: Bảng 4.3: Kết hồ sơ kê khai đăng ký cấp đổi GCNQSDĐ địa bàn xóm Cậy STT Tên xóm Tổng số hồ Tổng Diện Loại đất sơ trình số tích(m2) Xóm Cậy Tổng 364 Tỉ lệ (%) 12 4265.3 ONT 1.2 104 90868.9 ONT+CLN 26.6 646 CLN 0.2 306 142921.3 LUC 41.8 289 89865 LUK 26.3 37 11201.4 BHK 3.3 1920 NTS 0.6 807 341687.9 100 (Nguồn:Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) Tổng số hồ sơ trình UBND xã xét duyệt cấp đổi GCNQSD đất 364 hồ sơ Trong loại đất chiếm tỉ lệ cấp đổi lớn đất LUC ( đất chuyên trồng lúa nước ) có 306 với diện tích là: 142921.3m2 chiếm 41.8 %, thứ hai đất ONT+CLN( đất nơng thơn đất lâu năm) có 104 với diện tích là: 90868.9 m2 chiếm 26.6 %, thứ ba đất LUK( đât trồng lúa nước lại) có 289 với diện tích có 37 với diện tích là: 11201.4m2 chiếm 3.3%,thứ năm đất ONT( đất nơng thơn) có 12 với diện tích là: 4265.3m2 chiếm 1.2%, thứ sáu đất NTS(đất ni trồng thủy sản) có TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 36 với diện tích là: 1920m2 chiếm 0.6%, cuối đất CLN( đất trồng lâu năm) có với diện tích là: 646m2 chiếm 0.2% 4.3.3 Kết hồ sơ đăng kí, kê khai cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy - Đối với hồ sơ cấp tiến hành công khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ + Sau hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân tổ công tác phối hợp với UBND xã Huống Thượng ban lãnh đạo xóm Cậy tiến hành họp xóm hoàn thiện phiếu lấy ý kiến khu dân cư nguồn gốc, diện tích đất Sau thông qua UBND xã tiến hành niêm yết công khai danh sách hồ sơ cấp GCNQSD đất UBND xã nhà văn hóa xóm + Thời gian cơng khai 15 ngày làm việc niêm yết công khai UBND xã Huống Thượng nhà văn hóa xóm Cậy Những trường hợp hồ sơ có thắc mắc nguồn gốc, diện tích đất loại có lập biên hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất, sau 15 ngày niêm yết công khai tiến hành lập biên kết thúc công khai + Sau thời gian công khai hồ sơ thu kết sau: Bảng 4.4: Kết hồ sơ kê khai đăng ký cấp GCNQSDĐ địa bàn xóm Cậy STT Tên xóm Xóm Cậy Tổng Tổng số hồ sơ trình 328 Tổng Diện số tích(m2) 22 6571.2 Loại đất LUC Tỉ lệ (%) 3.3 207 388 41303.4 145007.9 LUK BHK 21.1 74.2 2305.6 NTS 1.2 622 316.6 195504.7 RSX 0.2 100 (Nguồn:Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 37 Tổng số hồ sơ trình UBND xã xét duyệt cấp GCMQSD đất 328 hồ sơ Trong loại đất chiếm tỉ lệ cấp lớn đất BHK ( đất trồng hàng năm khác ) có 388 với diện tích là: 145007.9m2 chiếm 74.2 %, thứ hai đất LUK( đât trồng lúa nước cịn lại) có 207 với diện tíchlà: 41303.4m2 chiếm 21.1 %, thứ ba đất LUC(đất chuyên trồng lúa nước) có 22 với diện tích là: 6571.2m2 chiếm 3.3%, thứ tư đất NTS(đất ni trồng thủy sản) có với diện tích là: 2305.6m2 chiếm 1.2%, cuối đất RSX(đất rừng sản xuất) có với diện tích là: 316.6m2 chiếm 0.2% 4.3.4 Các trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi, cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy Bảng 4.5: Các trường hợp khơng đủ điều kiện cấp đổi GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy STT Tên CSD đất Nguyễn Kim Hùng Trần Văn Toản Vương Văn Hải Trần Văn Hồng Nguyễn Ngọc Tuy Lí vướng mắc Đang xảy tranh chấp với Dương Trọng Minh Gia đình chưa đồng ý diện tích kê khai Tranh chấp với Trọng Khơi, Đồn Bá Nghiêm Đang xảy tranh chấp với ơng Trần Văn Hồn Tranh chấp với Dương Thị Tiến Số tờ Số Diện tích MĐSD 10 1919 573.1 LUK 10 858 581.6 LUC 10 763 390.7 LUC 10 866 1754.0 ONT+ CLN 10 2564 161.0 ONT+ CLN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 38 Dương Trọng Minh Tranh chấp với Nguyễn Kim Hùng 10 1920 227.5 LUK Phạm Thế Hùng Tranh chấp với Lương Ngọc Phúc 10 710 565.8 LUC 10 2618 809.5 ONT+ CLN 10 840 427.3 LUC 2820 63 ONT 20 94 276.3 BHK 20 95 152.1 BHK Gia đình chưa đồng ý diện tích kê khai chưa làm gia đình k đồng ý với diện tích chưa làm gia đình k đồng ý với diện tích Đang xảy tranh chấp với ông Phan Đình Thư Đang xảy tranh chấp với bà Trần Thị Hường Lương Ngọc Hoàn Dương Thị Dũng 10 Dương Trọng Lạc 11 Trần Thị Hường 12 Phan Đình Thư 13 Nguyễn Quang Phong Đất làm thủ tục tách đất xã 10 1457 1130.7 ONT+ CLN 14 Dương Thị Tiến Tranh chấp với ông Nguyễn Ngọc Tuy 10 1858 255.7 ONT+ CLN 15 Dương Thị Phiên Chưa làm k có CMT 10 1683 141.3 LUK Trần Thị Nghệ chưa làm đất lấp ao, sử dụng sai mục đích 10 880 1302.3 16 Tổng số (Nguồn:Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) ONT+ CLN 8811.9 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 39 STT Bảng 4.6: Các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất địa bàn xóm Cậy Số Số Diện MĐSD Tên CSD đất Lí vướng mắc tờ tích Dương Trọng Nguyện khơng đồng ý với diện tích kê khai 10 236 360.7 BHK Dương Thị Dũng Gia đình khơng đồng ý với diện tích kê khai 10 1477 189.7 LUC Phan Đình Tình Tranh chấp với gia đình ơng Nguyễn Thanh Nhượng 19 222 417.2 BHK Nguyễn Thanh Nhượng Tranh chấp với gia đình ơng Phan Đình Tình 19 221 276.4 BHK Vũ Ngọc Nguyễn Gia đình khơng đồng ý với diện tích kê khai 10 595 303.4 LUC Thẩm Thị Liên Tranh chấp với gia đình ông Phan Đình Tình 10 2014 100.4 LUK Vũ Ngọc Thăng Gia đình khơng đồng ý với diện tích kê khai 10 374 253.7 CLN Nguyễn Thị Oanh Tranh chấp với gia đình ơng Lương Ngọc Phúc 16 10 461.8 BHK Lương Ngọc Phúc Tranh chấp với gia đình bà Nguyễn Thị Oanh 16 269.7 BHK 10 Phan Đình Tình Tranh chấp với gia đình bà Thẩm Thị Liên 10 2013 157.9 LUK 11 Trần Thị Lan Tranh chấp với gia đình ơng Lê Cơng Dũng 16 26 256.9 BHK 12 Lê Công Dũng Tranh chấp với gia đình bà Trần Thị Lan 16 29 280.6 BHK Tổng số 3328.4 (Nguồn:Điều tra thu thập từ tổ công tác kê khai) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 40 Trong trình kê khai địa bàn xóm Cậy cịn số hộ gia đình xảy tranh chấp, chưa thống ranh giới diện tích đất mình, số gia đình nhận trùng lên nhau, số gia đình khơng cung cấp đủ giấy tờ cần thiết cho việc lấp hồ sơ cấp đổi cấp GCNQSDĐ số hộ gia đình khơng hợp tác q trình kê khai đăng kí cấp giấy nên chưa thể thực việc lập hồ sơ cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 4.4: Thuận lợi khó khăn giải pháp 4.4.1 Thuận lợi - Trong năm trở lại trình độ dân trí người dân ngày nâng cao người dân nhận thức tầm quan trọng việc cấp GCNQSDĐ - Luật Đất đai năm 2013 đời văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cụ thể tăng tính pháp lý trình tự, thủ tục hành phần khắc phục tình trạng quy định thủ tục hành gây phiền hà cho đối tượng sử dụng đất xin cấp GCNQSDĐ - Trong trình kê khai, trưởng thơn phối hợp cán địa xã, hướng dẫn, vận động người dân đăng ký cấp GCNQSD đất Vì mà việc kê khai diễn cách nghiêm túc đạt hiệu cao - Hệ thống hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác cấp giấy đầy đủ, rõ ràng chỉnh lý thường xuyên Xã có đủ đồ địa chính, từ cơng tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất dễ dàng Luôn đạo quan tâm cấp ủy, quyền huyện, người dân tuyên truyền tầm quan trọng lợi ích việc cấp GCNQSD đất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 41 Cán địa xã tập huấn nghiệp vụ, chuyên mơn, nhiệt tình, nổ q trình giúp dân kê khai vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4.4.2 Khó khăn - Trong trình tiến hành kê khai đăng kí có xảy q trình chuyển dịch địa giới hành xác nhập xã Huống Thượng vào Thành phố Thái Nguyên Quyết định chuyển dịch địa giới hành có hiệu lực thức từ ngày 01/10/2017, hồ sơ đăng kí kê khai xóm Cậy địa thường trú địa đất tài liệu liên quan đến hồ sơ ghi : xóm Cậy, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Công tác quản lý Nhà nước đất đai thường gặp khó khăn việc quản lý trước để lại, quản lý lỏng lẻo trước dẫn đến tình trạng lấn chiếm, tranh chấp làm cho công tác cấp GCN gặp khơng khó khăn - Một số hộ gia đình, cá nhân cịn chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất - Kinh phí để thực cơng tác cấp giấy hạn hẹp nên chưa đáp ứng u cầu cơng tác, bên cạnh ý thức người dân công tác chưa cao - Điều kiện cấp GCNQSD đất phải phù hợp với quy hoạch mà thực tế nhiều khu vực chưa có quy hoạch chi tiết nên gây trở ngại cho công tác cấp giấy - Do người dân trước mua bán, chuyển nhượng lời nói không thông báo với quan nhà nước nên nhiều trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất - Ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, hộ kê khai cấp GCNQSD đất phần lớn khơng có giấy tờ, nguồn gốc sử dụng họ tự khai phá Do vậy, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 42 q trình lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSD đất địa bàn xã Một số hộ gia đình chưa tích cực thực đạo xã, khơng hồn thành nghĩa vụ tài với Nhà nước, nhiều hộ gia đình cịn có tranh chấp, khiếu kiện, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích… làm cho q trình cấp GCNQSD đất xã chậm tiến độ 4.4.3 Giải pháp - Để giải việc sai địa ghi hồ sơ kê khai đăng kí cấp GCNQSDĐ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có phương án: hồ sơ địa ghi xóm Cậy, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên sau cấp GCNQSDĐ tiến hành chỉnh lý lại địa ghi chỉnh vào giấy chứng nhận - Để công tác cấp GCNQSD đất sớm hồn thành thời gian tới cần đưa giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy: + Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai tạo điều kiện để người dân ý thức quyền nghĩa vụ việc sử dụng đất + Tiếp tục rà soát nắm bắt đến xóm, hộ gia đình chưa cấp GCNQSD đất + Cần có quy định hợp lý để hộ gia đình sử dụng đất khơng có giấy tờ hợp pháp xong sử dụng đất ổn định trước 15/10/1993 + Tiếp tục giải dứt điểm trường hợp tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật Kiên xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất chưa có cho phép cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật + Tổ chức tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân tầm quan trọng cấp GCNQSD đất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 43 + Cần đầu tư trang thiết bị cho công tác quản lý đất đai để tiến tới quản lý lưu trữ đồ, hồ sơ địa + Cần có phân cơng trách nhiệm cụ thể tới ban ngành đặc biệt cán địa xã để thực tốt cơng tác quản lý sử dụng đất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1: Kết luận Công tác cấp GCNQSDĐ nội dung quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai, cơng tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã triển khai cách khẩn trương theo quy trình mà Nhà nước quy định Trong q trình kê khai đăng kí cấp giấy chứng nhận gặp khơng khó khăn quan tâm đạo UBND Xã Huống Thượng kê khai, đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết xóm Cậy Tính đến 17/08/2017 đạt kết sau: Tổng số hồ sơ kê khai đăng kí cấp đổi cấp GCNQSD đất 720 hồ sơ Tổng số hồ sơ cấp đổi cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất địa bàn xóm Cậy trình xét cấp 692 hồ sơ với tổng diện tích 537192.6 m2 Trong đó: - Tổng số hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất kê khai là: 380 hồ sơ Tổng số hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất hồn thiện trình UBND xã xét duyệt 364 hồ sơ, đó: + Đất chun trồng lúa nước (LUC) có diện tích là: 142921.3 m2 + Đất nông thôn đất lâu năm (ONT+CLN) có diện tích là: 90868.9 m2 + Đất trồng lúa nước cịn lại (LUK) có diện tích là: 89865 m2 + Đất trồng hàng năm khác (BHK) có diện tích là: 11201.4 m2 + Đất nơng thơn (ONT) có diện tích là: 4265.3 m2 + Đất ni trồng thủy sản (NTS) có diện tích là: 1920 m2 + Đất trồng lâu năm (CLN) có diện tích là: 646 m2 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 45 Tổng số hồ sơ cấp GCNQSD đất kê khai là: 340 hồ sơ.Tổng số hồ sơ cấp GCNQSD đất hồn thiện trình UBND xã xét duyệt 328 hồ sơ, đó: + Đất trồng hàng năm khác (BHK) có diện tích là: 145007.9 m2 + Đất trồng lúa nước cịn lại (LUK) có diện tích là: 41303.4 m2 + Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) có diện tích là: 6571.2 m2 + Đất ni trồng thủy sản (NTS) có diện tích là: 2305.6 m2 + Đất rừng sản xuất (RSX) có diện tích là: 316.6 m2 - Số hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất không đủ điều kiện là: 16 hồ sơ với diện tích 8811.9 m2 - Số hồ sơ cấp GCNQSD đất không đủ điều kiện là: 12 hồ sơ với diện tích 3328.4 m2 5.2: Đề nghị Qua tìm hiểu công tác đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ địa bàn xóm thời gian qua, em mạnh dạn đưa số đề nghị sau: Đối với trường hợp chưa kê khai đăng ký: trường hợp cố tình khơng kê khai, đăng ký đất đai cần có biện pháp tun truyền, vận động đăng ký cấp giấy Còn hộ cịn thiếu sót tiến hành rà sốt lại để cấp giấy chứng nhận cho hộ Đối với hộ khơng cấp giấy đất có tranh chấp, lấn chiếm tiến hành thẩm định lại diện tích, xác định phần diện tích lấn chiếm tiến hành phạt tiền diện tích Phải tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Cần tăng cường đầu tư nguồn vốn kinh phí cho việc cấp GCNQSD đất hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán địa sở TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2013), Luật đất đai 2013, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai Nguyễn Thị Lợi (2010), Giáo trình Đăng kí thống kê đất đai Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2016) Báo cáo Tổng cục quản lý đất đai năm 2016 lĩnh vực đất đai (http://www.dangcongsan.vn/khoagiao/nam-20165-ca-nuoc-da-cap-42-3-trieu-giay-chung-nhan-quyen-sudung-dat-365129.html) Ngày 12/06/2016 Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên “Báo cáo đánh giá kết thực nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2017” TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo kết đo đạc chỉnh lý đồ địa 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Được thực địa bàn xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cụ... HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Giảng viên...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG ĐẮC THẮNG Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM CẬY, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP ĐỔI, CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÓM CẬY, XÃ HUỐNG THƯỢNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN,

Từ khóa liên quan