0

Thiết kế và chế tạo một hệ thống robot có thể chạy thẳng và tránh chướng ngại vật

21 3 0
  • Thiết kế và chế tạo một hệ thống robot có thể chạy thẳng và tránh chướng ngại vật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:50

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NHÓM TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Yêu cầu dự án TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Sơ đồ kết nối Nguồn 12V MPU 6050 I2C Software Serial L298 Arduino Cảm biến hồng ngoại Động 12VDC Zone ESP8266 Blynk TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com SƠ ĐỒ KẾT NỐI TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Arduino UNO cấp nguồn 5V thơng qua cổng USB cấp nguồn Vi điều khiển Node MCU nhận nguồn thông qua Arduino UNO Nếu cấp nguồn vượt ngưỡng giới hạn trên, bạn làm hỏng Arduino UNO TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com chân analog (A0 đến A5), độ phân giải 10 bit, đọc giá trị điện áp khoảng – 5V Chân Rx (6) Tx (7) dùng để kết nối SoftwareSerial với NODE MCU SDA (A4) SCL (A5) hỗ trợ giao tiếp TWI/I2C Chân 3,5,6,9,10,11 PWM 14 chân digital để đọc/ tín hiệu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NODE MCU8266 ESP8266 mạch vi điều khiển tích hợp wi-fi 2.4GHz Điều khiển từ xa qua App Web TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com SƠ ĐỒ NỐI CHÂN NODE MCU VỚI ARDUINO Node MCU 8266 Vin GND Sử dụng thư viện Software Serial để kết nối với Arduino 5(RX) 4(TX) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Module Driver L298 chân INPUT: IN1, IN2, IN3, IN4 nối với chân 12, 11, 10, Arduino UNO Đây chân nhận tín hiệu điều khiển chân OUTUT: OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 (tương ứng với chân INPUT) Các chân nối với động Hai chân ENA ENB dùng để điều khiển mạch cầu H L298 Nếu mức logic “1” (nối với nguồn 5V) cho phép mạch cầu H hoạt động, mức logic “0” mạch cầu H khơng hoạt động TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Wire connection between Arduino and motor driver Motor Driver (L298) ENA IN1 IN2 IN3 IN4 ENB TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LM2596 DC - DC IC hạ áp, có đầu vào IN, OUT biến trở để chỉnh áp đầu Điện áp đầu vào từ 4-35V, điện áp từ 1,25-30V, dòng Max 3A, cấp nguồn sử dụng tốt cho Arduino UNO TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Cảm biến hồng ngoại Phát xạ hồng ngoại môi trường xung quanh Cảm biến hồng ngoại hoạt động giống cách cảm biến phát vật thể làm Cảm biến thường có đèn LED hồng ngoại & điốt quang IR việc kết hợp hai loại tạo ghép ảnh ghép quang TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Wire connection between Arduino and infrared sensor Infrared sensor OUT Vcc GND TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MPU 6050 MPU6050 hệ thống điện tử vi mô (MEMS), Vận tốc, định hướng, gia tốc, góc nhiệt độ Bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP), giải phép tính phức tạp ADC 16 bit Máy bay không người lái, Robot tự cân bằng, Ơ tơ điều khiển sóng vô tuyến Mô-đun sử dụng mô-đun I2C để giao tiếp với Arduino TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Sơ đồ kết nối MPU 6050 SDA SCL Vcc GND TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Hệ thống thời gian thực • Chia task ntn • Task lái xe • Task check Zone • Task xử lý giá trị MPU • Task truyền thơng, cần truyền xuống Arduino đủ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com • Dùng chân ena enb để băm xung, chân in1234 để set chiều quay xe TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com • Vấn đề thư viện MPU có điều chỉnh nhanh không TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... biến hồng ngoại hoạt động giống cách cảm biến phát vật thể làm Cảm biến thường có đèn LED hồng ngoại & điốt quang IR việc kết hợp hai loại tạo ghép ảnh ghép quang TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com... TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LM2596 DC - DC IC hạ áp, có đầu vào IN, OUT biến trở để chỉnh áp đầu Điện áp đầu vào từ 4-35V, điện áp từ 1,25-30V, dịng Max 3A, cấp nguồn sử dụng tốt... MPU6050 hệ thống điện tử vi mô (MEMS), Vận tốc, định hướng, gia tốc, góc nhiệt độ Bộ xử lý chuyển động kỹ thuật số (DMP), giải phép tính phức tạp ADC 16 bit Máy bay không người lái, Robot tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế và chế tạo một hệ thống robot có thể chạy thẳng và tránh chướng ngại vật ,