0

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ

127 1 0
  • GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:00

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều VnDoc com TuhocOnline edu vn Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều cả năm Hoạt động trải nghiệm Chủ đề 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC Tuần 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA EM Tiết 1 SINH HOẠT DƯỚI CỜ LÀM QUEN VỚI HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ 1 Mục tiêu HS được tham gia và làm quen với hoạt động Sinh hoạt dưới cờ 2 Gợi ý cách tiến hành Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của năm học mới + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục + Đứng n[.] TuhocOnline.edu.vn Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp sách Cánh Diều năm Hoạt động trải nghiệm Chủ đề 1: TRƯỜNG TIỂU HỌC Tuần 1: TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA EM Tiết 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ LÀM QUEN VỚI HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ Mục tiêu HS tham gia làm quen với hoạt động Sinh hoạt cờ Gợi ý cách tiến hành - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ năm học mới: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ: chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường - GV giới thiệu nhấn mạnh cho HS lớp toàn trường tiết chào cờ đầu tuần: + Thời gian tiết chào cờ: hoạt động sinh hoạt tập thể thực thường xuyên vào đầu tuần + Ý nghĩa tiết chào cờ: giáo dục HS tình yêu Tổ quốc, củng cố nâng cao kiến thức; rèn luyện kĩ sống; gắn bó với trường lớp, phát huy gương sáng học tập rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động HS + Một số hoạt động tiết chào cờ: thực nghi lễ chào cờ, nhận xét thi đua lớp tuần; tổ chức số hoạt động trải nghiệm cho HS, góp phần giáo dục số nội dung: an tồn giao thơng, bảo vệ mơi trường, kĩ sống, giá trị sống TuhocOnline.edu.vn Tiết 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA EM Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Làm quen với trường học mới, trường tiểu học - Bước đầu biết khung cảnh sư phạm nhà trường, hoạt động diễn nhà trường - Vui vẻ, phấn khởi, có hứng thú với hoạt động tập thể môi trường học Chuẩn bị - Tranh ảnh trường tiểu học - Những hình ảnh có ý nghĩa truyền thống trường tiểu học – nơi HS bắt đầu đến trường - Các dụng cụ vui chơi tuỳ thuộc vào trò chơi GV lựa chọn Các hoạt động cụ thể Hoạt động 1: Tham quan trường học a Mục tiêu Giúp HS nhận diện nhiều hình ảnh trường tiểu học, hoạt động, vui chơi HS trường tiểu học b Cách tiến hành - GV hướng dẫn HS xem tranh có danh sách; gợi ý cụ thể để em biết cách quan sát tranh/ảnh với câu hỏi như: +Bức tranh có đẹp khơng? Em thấy tranh này? + Em thích có tranh? + Vào học lớp rồi, em tham gia nhiều hoạt động bạn tranh Em có muốn tham gia hoạt động với bạn khơng? Em thích hoạt động nhất? Vì sao? - GV đưa HS tham quan trường: khu lớp học, phòng chức (phòng âm nhạc, phòng TuhocOnline.edu.vn mĩ thuật, phịng máy tính), sân tập thể dục, phịng ăn, thư viện, vườn trường Sau đó, GV đặt cho HS caau hỏi như: + Trường tiểu học em có khác với trường mẫu giáo mà em học? + Em thích nơi trường? c Kết luận HS quan sát trường học hoạt động học tập, vui chơi nhà trường Qua đó, em bước đầu có hiểu biết trường tiểu học Trường tiểu học khác xa với trường mẫu giáo em học trước đây, có nhiều phịng học, phịng chức nhiều hoạt động học tập, vui chơi đa dạng Hoạt động 2: Chia sẻ cảm xúc a) Mục tiêu Giúp HS tập luyện cách chia sẻ với bạn bè điều mà em biết qua hoạt động thứ trước em biết trường tiểu học b) Cách tiến hành - GV hướng dẫn HS chia sẻ theo bàn theo cặp đôi điều mà em nhận biết sau tham quan trường học xem ảnh GV giới thiệu - GV quan sát hoạt động HS, giúp đỡ bàn/cặp đơi HS cịn lúng túng c) Kết luận - HS rèn luyện kĩ làm việc tập thể theo nhóm hoạt động chung lớp - HS biết cách chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc Hoạt động 3: Trị chơi “ đích” a) Mục tiêu Giúp HS biết cách vui chơi với qua việc chơi trò chơi HS tiểu học b)Cách tiến hành - GV giới thiệu trò chơi, phổ biến luật chơi, hướng dẫn HS làm mẫu HS làm thử theo hướng dẫn HS TuhocOnline.edu.vn - Luật chơi: + Mỗi đội chơi có em xếp thành hàng dọc, nắm tay Các đội đứng vào vị trí xuất phát Khi nghe hiệu lệnh “Xuất phát”, đội bắt đầu di chuyển Đội đích trước mà giữ ngun hàng (khơng em bị tuột tay) đội thắng + HS thực trò chơi theo hướng dẫn GV làm theo luật chới Các em nhắc nhở giúp đỡ thực trò chơi thật vui vẻ - GV theo dõi, quan sát, động viên, giúp đỡ đội chơi lúng túng c) Kết luận HS làm quen với thơng qua trị chơi tập thể, qua em biết trò chơi HS tiểu học Tiết 3: SINH HOẠT LỚP CÁC BẠN CỦA EM Mục tiêu HS bước đầu giới thiệu thân làm quen với số bạn lớp Gợi ý cách tiến hành - GV ổn định xếp, đổi lại chỗ ngồi HS lớp (nếu cần) - Tổ chức cho HS bàn giới thiệu làm quen với GV gợi ý số câu hỏi: Tên bạn gì? Nhà bạn đâu? Bạn thường tham gia hoạt động giừo học? Bạn biết bạn lớp? - Một số cặp HS lên trước lớp giới thiệu thân - GV nhận xét nhấn mạnh với HS việc làm quen với hoạt động học tập, vui chơi thân thiện, đoàn kết với bạn trường Tuần 2: LÀM QUEN VỚI BẠN MỚI Tiết 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ XÂY DỰNG ĐƠI BẠN CÙNG TIẾN TuhocOnline.edu.vn Mục tiêu HS có ý thức đoàn kết, giúp đỡ bạn bè học tập rèn luyện Gợi ý cách tiến hành Nhà trường triển khai số nội dung phát động phong trào “Đơi bạn tiến” Có thể có hoạt động sau: - Nhắc nhở HS tham gia giúp đỡ bạn lớp việc học tập rèn luyện - Các lớp đăng kí thành lập đôi bạn tiến để giúp đỡ học tập tốt, khuyến khích bạn gần nhà đăng kí thành đơi - Hướng dẫn số việc làm để HS thực hiện: hăng hái tham gia xây dựng bài; giảng cho bạn bạn không hiểu; tranh thủ hướng dẫn, giúp đỡ bạn làm GV vừa dạy chơi, nghỉ giải lao, chuẩn bị nhà Tiết 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ LÀM QUEN VỚI BẠN MỚI Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Nhanh chóng làm quen với bạn học lớp trường tiểu học - Biết trò chuyện, trao đổi với bạn lớp cảm xúc thân - Phấn khởi, mạnh dạn, tự tin làm quen, trò chuyện bạn lớp Chuẩn bị - Tranh ảnh khung cảnh buổi gặp gỡ HS lớp với HS trường tiểu học - Những bơng hoa q nhỏ phục vụ cho hoạt động - Lựa chọn số hát phù hợp với HS lớp Các hoạt động cụ thể Hoạt động 1: Giới thiệu làm quen TuhocOnline.edu.vn a) Mục tiêu Giúp HS làm quen, tìm hiểu gắn mối quan hệ bạn bè lớp học b) Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động “Giới thiệu cà làm quen” sân trường HS đứng thành vòng tròn, GV làm mẫu: cầm bơng hoa giới thiệu (họ tên, tuổi, sở thích, thói quen) Sau đó, GV mời em lớp trưởng tự giới thiệu thân tặng hoa cho bạn khác - Trò chơi tiếp diễn hết lượt HS lớp Sau GV gọi HS yêu cầu em nói tên bạn bên cạnh tên bạn lớp trưởng hay tên cô giáo c) Kết luận Trong lớp có nhiều bạn với đặc điểm, tính cách, sở thích khác Việc tìm hiểu cô giáo bạn lớp qua hoạt động tự giới thiệu nhận diện giúp HS tự tin trước tập thể, bước đầu tạo gắn kết mối quan hệ bạn bè Hoạt động 2: Tìm bạn sở thích a) Mục tiêu Giúp HS biết cách chia sẻ, thể sở thích thân để kết bạn sở thích b) Cách tiến hành GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động “Tìm bạn sở thích” sau: - HS đứng góc sân trường để thực hoạt động GV hỏi để tìm đại diện vài em với sở thích khác như: thích hát, thích múa, thích đá bóng, thích nhảy dây GV nêu hiệu lệnh “ Hãy với bạn sở thích với mình” HS tự động di chuyển phía bạn có sở thích - GV quan sát hoạt động HS, giúp đỡ HS lúng túng chưa biết chọn bạn c) Kết luận HS bước đầu biết thể sở thích tham gia vào hoạt động tìm người bạn có sở thích giống để chia sẻ TuhocOnline.edu.vn Tiết 3: SINH HOẠT LỚP HÁT VỀ TÌNH BẠN Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: -Tự đánh giá việc thực phong trào “ Đơi bạn tiến” - u q, đồn kết với bạn bè Gợi ý cách tiến hành (1) Nhận xét, đánh giá việc thực phong trào “Đôi bạn tiến” lớp: - GV tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi chia sẻ trước lớp việc thân làm mong muốn tiếp tục thực việc làm để giúp đỡ học tập - Tuyên dương gương đôi bạn tiến lớp (2) Tổ chức HS hát tình bạn - GV lựa chọn chuẩn bị số video, đĩa nhạc số hát tình bạn Gới ý số hát tìn bạn chuẩn bị như: Chào người bạn đến ( Sáng tác: Lương Bằng Vinh), Tình bạn tuổi thơ (Sáng tác: Kiều Hồng Phượng, Nguyễn Quốc Việt), Tình bạn(Sáng tác: Yêu Lam) - Tổ chức cho HS hát tập thể thi hát biểu diễn tổ, nhóm Tuần 3: MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ: TÌM HIỂU AN TOÀN TRƯỜNG HỌC Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết số quy tắc an tồn tham gia giao thơng - Có ý thức chấp hành tham gia giao thơng an tồn, đặc biết cổng trường Gợi ý cách tiến hành TuhocOnline.edu.vn Nhà trường triển khai số nội dung phát động phong trào “An toàn trường học”, thực số chủ đề có liên quan đến việc đảm bảo an tồn trường “Cổng trường an tồn giao thơng” (Có thể mời cảnh sát giao thông hướng dẫn cho HS) - Giới thiệu cho HS biết ý nghĩa việc tham gia thực “ Cổng trường an toàn giao thơng”, đảm bảo an tồn cho HS, xây dựng nhà trường văn minh, tránh gây ùn tắc cổng trường - Tuyên truyền nhắc nhở HS số lưu ý tham gia giao thông để xây dựng “Cổng trường an tồn giao thơng”: xếp hàng ngắn lớp về, để xe nơi quy định theo hàng, lối; đội mũ bảo hiểm ngồi sau xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện; nhắc nhở bố mẹ, người thân đứng đón xếp hàng theo khu vực quy định, không dừng, đỗ xe gần cổng trường để chờ đón HS HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: MỘT NGÀY Ở TRƯỜNG Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Nêu số hoạt động học tập vui chơi bạn trường; cần thiết phải có bạn học tập vuichơi - Bước đầu hình thành số thói quen tự phục vụ thân ởtrường Chuẩn bị Tranh ảnh hoạt động học tập vui chơi HS trường học 3.Các hoạt động cụthể Hoạt động 1: Trò chơi “Kết bạn” a)Mục tiêu: HS nêu số hoạt động học tập vui chơi bạn trường; cần thiết phải có bạn học tập vuichơi b)Cách tiếnhành: (1) Thực trò chơi theonhóm TuhocOnline.edu.vn - HS chia thành nhóm 6- 10người - GVphổbiếnluậtchơi:HScácnhómđứngtheovịngtrịn,mộtbạnlàmquản trị đứng vịng trịn Khi quản trị hơ: “Kết bạn, kết bạn”, HS xung quanh đáp “Kết mấy? Kết mấy?” Lúc đó, quản trị nêu số lượng tuỳ thích, ví dụ: “kết đôi, kết đôi”; “kết ba, kết ba”… Ngay sau quản trị hơ, bạn HS nhóm chạy vào với để tạo thành nhóm có số người quản trị u cầu Bạn khơng có nhóm người thuacuộc (2) Làm việc cảlớp - HS trả lời câu hỏi để nêu cảm nhận sau tham gia trò chơi: Em có vui tham gia trị chơi khơng? Em có bị thua lần khơng? Khi bạn có nhóm kết bạn mà em khơng có em có cảm xúc nào? Khi có bạn trường, em bạn làm việc gì? ) c)Kết luận Khi trường, em bạn tham gia nhiều hoạt động khác như: thảo luận nhóm để học tập tiết học, giúp đỡ gặp khó, tham gia trị chơi nghỉ Có bạn, chúng em học tốt hơn, có bạn, chúng em vui Hoạt động 2: Quan sát liên hệ, chia sẻ hoạt động tự phục vụ trường a)Mụctiêu: - Liên hệ tự đánh gía việc thân thực ởtrường - Họcsinhhìnhthànhcáccảmxúctíchcựcvàbàytỏýkiếnvềviệcthamgiacác hoạt động tự phục vụ ởtrường b)Cách tiếnhành: (1) - Làm việc cảlớp HS quan sát tranh SHS (hoặc GV trình chiếu lên bảng) trả lời số câu hỏi: Các bạn tranh tham gia hoạt động nào? Hoạt động mang lại ích lợigì? TuhocOnline.edu.vn (2) - Làm việc theo nhóm đến họcsinh HS ngồi nhóm người Các nhóm thảo luận theo câuhỏi: + Ở trường, em bạn tham gia hoạt động nào? + Em tự làm việc trường? + Việc làm em mang lại ích lợi gì? - HS bày tỏ ý kiến; GV nhận xét rút kếtluận c)Kếtluận: Khiởtrường,cácemnêntựthựchiệnnhữngviệcnhư:sắpxếp,dọn đồ ăn trước sau ăn; gấp cất chăn gối sau ngủ trưa; vứt, nhặt rác để giúp sân trường hơn; cất xếp ghế sau chào cờ hoạt động tập thể; uống nước vệ sinh cá nhân; chăm sóc hoa, cối vườntrường… SINH HOẠT LỚP: CHIA SẺ VIỆC THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG Ở CỔNG TRƯỜNG Mụctiêu HS tự liên hệ đánh giá việc thân bạn lớp làm để tham gia xây dựng “Cổng trường an tồn giao thơng” Cách tiến hành GV tổ chức cho HS tham gia số hoạt động như: - Chơicáctrịchơi:thinhậnbiếtnhanhvềcácbiểnbáogiaothơngđườngbộ; thisắmvaithamgiagiaothơng;sắmvaixửlícáctìnhhuốngkhithamgiagiaothơng đườngbộ… - Thảo luận chia sẻ cặp đơi tồn lớp về: việc mà thân chứng kiến, quan sát tình khơng an tồn tham gia giao thông; việc mà thân thực tham gia phong trào Cổng trường giaothơng;nhữnglờikhuntớicácbạntronglớpđểthamgiagiaothơngantồn… - Múa hát theo chủ đề An tồn giaothơng an tồn TuhocOnline.edu.vn thể hợp tác với người sống ngày gia đình, trường hay nơi công cộng c Kết luận HS hiểu thực nhiều hoạt động hợp tác cụ thể đời sống ngày Hoạt động 2: Chia sẻ a Mục tiêu Tập cho HS biết cách trao đổi việc làm thể hợp tác sống ngày b Cách tiến hành GV tổ chức cho HS chia sẻ cặp đôi việc làm lớp Các em trao đổi công việc cụ thể làm như: tưới cây, dọn vệ sinh bỏ rác vào thùng rác (cùng trực nhật) hay tập văn nghệ, làm vòng, làm hộp bút c Kết luận HS học cách hợp tác bạn làm việc tập thể mang lại nhiều điều lí thú bổ ích Hoạt động 3” Trị chơi: “Đưa bóng vào rổ” a Mục tiêu Giúp HS biết hợp tác tham gia trị chơi b Cách tiến hành Tồn lớp xếp thành hai hàng Phía trước rổ rỗng đựng bóng HS đưa bóng vào rổ Khi có hiệu lệnh từ phía GV, HS đại diện hàng nhanh chóng chạy lên đưa bóng vào rổ cách để bóng vào trán bạn, di chuyển cho bóng khơng bị rơi Khi đến rổ, bạn cần khéo léo để thả bóng vào rổ c Kết luận Nếu biết hợp tác chơi trò chơi hay làm việc đạt kết TuhocOnline.edu.vn SINH HOẠT LỚP: EM HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CHỦ ĐỀ “CHIA SẺ VÀ HỢP TÁC”? Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết chia sẻ điều học lợi ích hợp tác, làm việc - Tích cực làm việc bạn khác Gợi ý cách tiến hành - GV cho HS trao đổi theo nhóm nhỏ với nội dung: + Em học làm việc bạn? + Em có cảm xúc giúp đỡ bạn gặp khó khăn? - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp kết nhóm + GV khen ngợi HS có cảm xúc tích cực sản phẩm đẹp thông qua hoạt động theo chủ đề + Hướng dẫn HS chuẩn bị cho hoạt động GỢI Ý ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ Kết HS đạt chủ đề - Hiểu lợi ích sẻ chia hợp tác học tập, lao động sống hàng ngày - Biết cảm thông chia sẻ với khó khăn bạn, người xung quanh Biết thể tơn trọng hàng xóm - Có hành động thiết thực giúp đỡ bạn bè người xung quanh họ gặp khó khăn - Biết thực việc làm thể hợp tác, như: chăm sóc vườn hoa cảnh; làm vệ sinh sân trường, lớp học; làm quà tặng bạn; hát múa Gợi ý đánh giá tự đánh giá 2.1 Các biểu HS mà GV quan sát để đánh giá TuhocOnline.edu.vn - Giúp học tập, làm số việc đơn giản như: trực nhật, chăm sóc cây, chơi trị chơi, múa hát - Làm số việc giúp đỡ bạn người gặp khó khăn như: làm hộp bút, quyên góp sách vở, quần áo, đỡ bạn bị ngã,… - Thái độ tôn trọng, yêu thương, cảm thơng với bạn gặp hồn cảnh khó khăn 2.2 Một số câu hỏi mẫu phiếu gợi ý để đánh giá Các việc làm để giúp đỡ bạn bè người xung quanh TT Việc làm Người giúp đỡ Đánh dấu + vào cột có khn mặt phù hợp với việc em làm thể chia sẻ với bạn bè người gặp khó khăn TT Đánh giá em Việc làm Em cho bạn mượn dụng cụ học tập Em giảng lại cho bạn nghỉ học, đường đến trường bị ngập lụt Em bóp chân tay cho bà bà đau yếu Hỏi thăm sức khỏe bác hàng xóm bệnh tình bác ☺ � ☹ TuhocOnline.edu.vn TuhocOnline.edu.vn CHỦ ĐỀ 9: CHÁU NGOAN BÁC HỒ Tuần 33: BÁC HỒ KÍNH YÊU SINH HOẠT DƯỚI CỜ: MỪNG NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ Mục tiêu Định hướng hoạt động kỉ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ mà HS khối lớp tham gia phù hợp với lứa tuổi Gợi ý cách tiến hành - Đại diện nhà trường phổ biến nội dung hoạt động tháng hướng kỉ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu chuẩn bị tổng kết năm học Định hướng nội dung hoạt động khối lớp - Các lớp đăng kí thực nội dung hoạt động tháng - Ca hát Bác Hồ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ KÍNH YÊU Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Hiểu tình cảm Bác Hồ với cháu thiếu nhi - Thể thái độ yêu quý Bác Hồ TuhocOnline.edu.vn Chuẩn bị - Chương trình hát Bác Hồ kính yêu - Câu chuyện táo Bác Hồ - Một vài phần thưởng nhỏ như: vở, hộp bút, tranh ảnh Bác Hồ Các hoạt động cụ thể Hoạt động 1: Hát Bác Hồ a Mục tiêu Tạo hội để HS tập luyện hát Bác Hồ kính yêu b Cách tiến hành GV HS bắt nhịp cho toàn lớp hát Em mơ gặp Bác Hồ (Sáng tác: Xuân Giao) Sau hát Bác Hồ HS trình bày theo chương trình chuẩn bị c Kết luận HS ghi nhớ hình ảnh Bác Hồ qua lời hát Hoạt động 2: Kể chuyện Bác Hồ a Mục tiêu Tạo hứng thú cho HS tham gia hoạt động Kể chuyện Bác Hồ b Cách tiến hành - Mỗi tổ cử đại diện lên kể chuyện theo câu chuyện Quả táo Bác Hồ thời gian quy định Kể chuyện phải kết hợp động tác, cử chỉ, lời kể hấp dẫn rõ ràng để lôi bạn lớp lắng nghe - Đại diện tổ lên kể chuyện Kết thúc kể chuyện, GV yêu cầu toàn lớp nhận xét, lựa chọn tổ kể chuyện hay hấp dẫn phát thưởng cho tổ - GV mời vài HS phát biểu cảm tưởng sau nghe câu chuyện Bác Hồ c Kết luận Bác Hồ yêu quý quan tâm tới học sinh bận trăm cơng nghìn việc Mỗi HS TuhocOnline.edu.vn cố gắng chăm ngoan học giỏi để xứng đáng Cháu ngoan Bác Hồ SINH HOẠT LỚP: ĐỌC THƠ VỀ BÁC HỒ Mục tiêu Giúp HS biết lựa chọn thơ Bác Hồ thể tình cảm đọc thơ trước lớp Gợi ý cách tiến hành - HS giới thiệu thơ viết Bác Hồ kính yêu để bạn biết.Từng HS đọc tên thơ mà biết GV tổng hợp số thơ mà HS giới thiệu - Một HS lên đọc thơ số thơ mà u thích - Các em khác lắng nghe chuẩn bị xung phong đọc thơ - GV hỏi học sinh nội dung thơ để khuyến khích em suy nghĩ, trình bày TUẦN 34: SAO NHI ĐỒNG CỦA EM SINH HOẠT DƯỚI CỜ: NGHE KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ Mục tiêu Tạo hội để HS trực tiếp nghe câu chuyện Bác Hồ qua lời kể người lớn Gợi ý cách tiến hành Trên sân khấu, đứng tuổi đại diện thầy cô kể chuyện cho HS toàn trường nghe câu chuyện Bác Hồ Khi kể chuyện, người kể dừng lại hỏi HS vài câu tùy theo nội dung câu chuyện, chẳng hạn như: câu chuyện nói nhỉ? Bác Hồ yêu thương nhi đồng, em có u q Bác Hồ khơng nào? Các em vào Lăng viếng Bác Hồ chưa? HS đống trả lời, vài em lên sân khấu nêu ý kiến trước toàn trường HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: SAO NHI ĐỒNG CỦA EM Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Hiểu hoạt động Sao Nhi đồng thiết thực cho thân người HS lớp TuhocOnline.edu.vn - Rèn luyện kĩ tham gia sinh hoạt Sao Nhi đồng - Hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động Sao Nhi đồng Chuẩn bị - Tranh cờ Đội huy hiệu Đội SGK Nếu có cờ huy hiệu Đội thi HS nhìn thực tế - Bảng lời hứa nhi đồng - Một vài dụng cụ để tổ chức sinh hoạt Sao Nhi đồng Các hoạt động cụ thể Hoạt động 1: Giới thiệu cờ Đội huy hiệu Đội a Mục tiêu Giúp HS nhận biết cờ Đội huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh b Cách tiến hành - HS xem hình ảnh cờ Đội huy hiệu Đội SGK - GV gọi vài HS phát biểu em thấy hình ảnh cờ Đội huy hiệu Đội - GV giới thiệu, mô tả rõ cờ Đội, huy hiệu Đội giải thích cờ huy hiệu Đội lại dùng hình ảnh búp măng non, có chữ “SẴN SÀNG” Ngồi ra, GV giới thiệu thêm cho HS khăn quàng đỏ Đội ca + Cờ Đội: đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng hai phần ba chiều dài Ở có hình huy hiệu Đội, đường kính huy hiệu hai phần năm chiều rộng cờ Cờ Đội tương trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự tự hào Đội Dưới cờ Đội hàng ngũ chỉnh tề hơn, thúc giục đội viên tiến lên Mỗi chi đội liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có cờ Đội Chiều rộng cờ hai phần năm chiều dài cán cờ TuhocOnline.edu.vn + Huy hiệu Đội: hình trịn, có hình búp măng non cờ đỏ vàng, có băng chữ “SẴN SÀNG” Nền đỏ vàng cờ Tổ quốc, Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên hệ tương lai dân tộc Việt Nam anh hùng Băng chữ “SẴN SÀNG” hiệu hành động Đội Thiên niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đeo huy hiệu Đội nhắc nhở đội viên học tập rèn luyện để sẵn sàng kế tục nghiệp cách mạng vinh quang Đảng, Bác Hồ dân tộc + Khăn quàng vải màu đỏ (gọi Khăn quàng đỏ): hình tam giác cân, có đường cao phần tư cạnh đáy Khăn quàng đỏ phần cờ Tổ quốc, màu đỏ tượng trưng cho lý tưởng cách mạng Đeo khăn quàng đỏ, đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tự hào Tổ quốc, Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng nguyện phấn đấu để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đội viên đeo khăn quàng đỏ đến trường, sinh hoạt hoạt động Đội + Đội ca: hát Cùng ta lên, nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác mang nội dung kêu gọi đội viên theo bước Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kêu gọi yêu nước, yêu lao động, chăm học - GV mời vài HS đọc Lời hứa nhi đồng: Vâng lời Bác Hồ dạy TuhocOnline.edu.vn Em xin hứa sẵn sàng Là ngoan trò giỏi Cháu Bác Hồ kính yêu c Kết luận HS biết cờ Đội huy hiệu Đội biểu tượng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Hoạt động 2: Sinh hoạt Sao a Mục tiêu Giúp HS hào hứng tham gia hoạt động buổi sinh hoạt Sao Nhi đồng b Cách tiến hành - Anh/chị phụ trách Sao tổ chức cho đội viên nhi đồng tham gia hoạt động khác nhau, chẳng hạn như: tập hát mới, kể chuyện, chơi trò chơi, chọn lựa tên cho c Kết luận Sinh hoạt Sao Nhi đồng vừa quyền lợi, vừa dịp để HS thể khả trước bạn SINH HOẠT LỚP: TRIỂN LÃM TRANH “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI” Mục tiêu Hiểu tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi, thể thái độ kính yêu Bác Hồ việc làm cụ thể học tập rèn luyện hàng ngày Gợi ý cách tiến hành - Tranh/ảnh Bác Hồ treo xung quanh lớp, để bàn HS HS quan sát, chia sẻ tranh/ảnh để lựa chọn tranh/ảnh mà u thích - Khi giơ cao tranh/ảnh đó, HS nói rõ lại thích, giải thích nội dung tranh/ảnh Tuần 35: KHI MÙA HÈ VỀ SINH HOẠT DƯỚI CỜ: HỘI DIỄN SEN DÂNG BÁC TuhocOnline.edu.vn Mục tiêu Tạo hội để HS tham gia hoạt động thể khả trước HS tồn trường Gợi ý cách tiến hành - HS tồn trường, có góp mặt HS lớp thể chương trình hội diễn “Đài sen dâng Bác” tập luyện - Kết thúc hội diễn, nhà trường phát phần thưởng cho cá nhân tập thể lớp có nhiều cố gắng thực tốt chủ đề “Cháu ngoan Bác Hồ” HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: KHI MÙA HÈ VỀ Mục tiêu Sau hoạt động, HS có khả năng: - Bày tỏ cảm xúc cá nhân với bạn bè, thầy cô mùa hè đến - Sử dụng lời nói để bày tỏ mong muốn thân hè - Thực vui chơi an toàn nghỉ hè Chuẩn bị - Băng, đĩa nhạc hát mùa hè (ví dụ: Bài hát Mùa hè đến - Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung) Các hoạt động cụ thể Hoạt động 1: Chia sẻ mong ước hè a Mục tiêu HS bày tỏ cảm xúc, mong muốn thân hè b Cách tiến hành - HS chia sẻ cặp đôi theo câu hỏi: + Khi mùa hè đến, bạn thường làm gì? + Khi nghỉ hè, tạm xa mái trường, xa bạn bè, bạn có buồn khơng? TuhocOnline.edu.vn + Em muốn làm kì nghỉ hè? - Một số HS chia sẻ trước lớp mong muốn thân hè đến c Kết luận Mùa hè muốn vui chơi tham gia hoạt động khiếu theo sở thích Hoạt động 2: Quan sát tranh liên hệ thực tế a Mục tiêu - HS liên hệ tự đánh giá hoạt động vui chơi mà thân tham gia kì nghỉ hè - Nhận biết việc nên làm không nên làm kì nghỉ hè để đảm bảo vui chơi an toàn b Cách tiến hành (1) Làm việc lớp: HS quan sát tranh SGK (hoặc Gv trình chiếu lên bảng) trả lời số câu hỏi: Các bạn tranh làm gì? Việc làm nên làm hay khơng nên làm? Vì sao? (2) Làm việc theo nhóm: - HS ngồi nhóm người Các nhóm thảo luận theo câu hỏi: + Em thực việc làm giống bạn tranh trên? + Em cần làm để đảm bảo vui chơi an tồn? + HS bày tỏ ý kiến GV nhận xét rút kết luận - GV nhấn mạnh: Mùa hè, em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, học tập khác nhau: bạn muốn học bơi, bạn muốn tắm biển, bạn muốn quê thả diều Chúc cho kì nghỉ hè em đạt mong muốn em cần lưu ý nguyên tắc an toàn bơi, tắm biển, tắm ao, hồ, sông suối c Kết luận Mùa hè đến, HS nghỉ học tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác Các em vừa cần ý đảm bảo vui chơi an toàn kì nghỉ hè TuhocOnline.edu.vn Hoạt động 3: Cùng hát mùa hè a Mục tiêu HS trải nghiệm cảm xúc, thái độ với nhân vật lời hát, từ bày tỏ cảm xúc cá nhân hè b Cách tiến hành - HS đứng dậy (có thể đứng thành hàng dọc lối đi), Gv bật nhạc khơng có lời, HS hát theo lời hát Mùa hè đến (Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung) - đến HS trả lời câu hỏi: Em có thích mùa hè khơng? Bạn nhỏ lời hát có vui hè khơng? c Kết luận Mùa hè đến, em nghỉ học để vui chơi, thư giãn sau năm học tập chăm Nhưng đó, lúc tạm chia tay nhau, chia tay cô giáo cũ để vào lớp 2, tạm chia xa bạn trước vào năm học bạn có cảm xúc, tâm trạng khác Lưu ý: Giáo viên tổ chức thêm hoạt động đủ thời gian SINH HOẠT LỚP: CHÁU NGOAN BÁC HỒ Mục tiêu Giúp HS phấn khởi tự tin nhìn lại trình rèn luyện sau năm học trường tiểu học Cách tiến hành - Từng cặp HS chia sẻ với giấy chứng nhận đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ Các em nêu lên cảm xúc mình, lời hứa với Bác kính yêu việc làm cụ thể năm học tới để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ kính yêu - Kết thúc hoạt động, lớp hát Ai yêu nhi đồng BÁc Hồ Chí Minh (Sáng tác: Phạm Tuyên) GỢI Ý ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ Kết HS đạt chủ đề TuhocOnline.edu.vn - Có hiểu biết tình cảm yêu thương Bác Hồ người dân nói chung, với thiếu nhi nói riêng - Thể tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ qua lời ca, tiếng hát qua việc tham gia hoạt động khác nhà trường tổ chức - Kính dâng lên Bác kết đạt năm học thông qua việc tham gia hoạt động trải nghiệm hàng tuần Gợi ý đánh giá tự đánh giá 2.1 Các biểu HS mà GV quan sát để đánh giá - Nêu số thơng tin, đặc điểm, tính cách Bác Hồ - Hiểu tình cảm yêu thương Bác Hồ với thiếu nhi thể tình cảm yêu quý với Bác cách: hát Bác, kể câu chuyện Bác 2.1 Một số câu hỏi mẫu phiếu gợi ý để đánh giá Sử dụng biểu tượng mặt cười, mặt mếu để đánh giá kết trước sau tham gia hoạt động theo chủ đề ☺� ☹ Nội dung đánh giá Trước tham gia Trước tham gia hoạt động hoạt động Ghi Có hiểu biết tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi Thể tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ Kết đạt kính dâng Bác Hồ Em thích hoạt động chủ đề “Cháu ngoan Bác Hồ” Hãy khoanh tròn vào chữ trước hoạt động A Hát hát Bác Hồ TuhocOnline.edu.vn B Đọc thơ viết Bác Hồ C Hội diễn Đài sen dâng Bác ... xếp hoạt động với việc học tập vào thời gian phù hợp Lưu ý: Tùy đối tượng HS thời gian tổ chức hoạt động mà GV linh hoạt chọn hoạt động hoạt động hai hoạt động để tổ chức cho HS tham gia trải nghiệm. .. Tên hoạt động Cảm xúc em TuhocOnline.edu.vn � ☺ ☹ Tham gia buổi lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11 Đánh dấu + vào khuôn mặt thể cảm xúc cảu em tham gia hoạt động trang trí Cây tri ân Tên hoạt. .. bạn lớp Chuẩn bị - Tranh ảnh khung cảnh buổi gặp gỡ HS lớp với HS trường tiểu học - Những hoa quà nhỏ phục vụ cho hoạt động - Lựa chọn số hát phù hợp với HS lớp Các hoạt động cụ thể Hoạt động 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ,