0

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ

205 1 0
  • GIÁO ÁN TOÁN LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:02

Giáo án Toán lớp 1 sách Cánh Diều (Trọn bộ cả năm) VnDoc com TuhocOnline edu vn Giáo án môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều cả năm Bài 1 TRÊN DƯỚI, PHẢI TRÁI TRƯỚC – SAU Ở GIỮA I Mục tiêu Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau Xác định được các vị trí trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa trong tình huống cụ thế và có thế diễn đạt được bằng ngôn ngữ Thực hành trải nghiệm sử dụng các từ ngữ trên, dưới, phải, trái, trước, sau,ở giữa để mô tả vị trí các đối tượng cụ thể trong các tình huống thự[.] TuhocOnline.edu.vn Giáo án mơn Tốn lớp sách Cánh Diều năm Bài TRÊN - DƯỚI, PHẢI - TRÁI TRƯỚC – SAU Ở GIỮA I Mục tiêu: Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Xác định vị trí: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, tình cụ diễn đạt ngơn ngữ - Thực hành trải nghiệm sử dụng từ ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau,ở để mơ tả vị trí đối tượng cụ thể tình thực tế - Bước đầu rèn luyện kĩ quan sát, phát triển lực toán học II Chuẩn bị - Tranh tình - Bộ đồ dùng Tốn III Các hoạt động dạy học: A Hoạt động khởi động - GV giới thiệu: Học toán lớp 1, học số, học phép tính, hình đơn giản thực hành lắp ghép, đo độ dài, xem đồng hồ, xem lịch HS làm quen với đồ dùng để học toán - GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân, nhóm, cặp, cách phát biểu, - HS xem tranh khởi động, chia sẻ theo nhóm bàn em nhìn thấy B Hoạt động hình thành kiến thức - HS quan sát tranh khung kiến thức trao đổi thảo luận theo nhóm bàn - HS sử dụng từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để nói vị trí vật tranh theo cách quan sát cách diễn đạt em Ví dụ: Bạn gái đứng sau cây, GV vào tranh nhỏ khung kiến thức nhấn mạnh thuật ngữ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, Lưu ý: Để HS hứng thú, sử dụng ngơn ngữ cách tự nhiên, GV kể chuyện tạo bối cảnh cho tình tranh Vì quan hệ vị trí có tính tương đối nên mơ tả vị trí đồ vật, vật, cần xác định rõ vị trí đối tượng so với đối tượng TuhocOnline.edu.vn C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài HS quan sát tranh trao đổi thảo luận theo nhóm bàn - HS sử dụng từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để nói vị trí đồ vật tranh Chẳng hạn: Hộp bút mặt bàn, GV đặt thêm câu hỏi liên quan đến tranh: + Kể tên vật gầm bàn + Kể tên vật mặt bàn + Trên bàn có vật bên tay trái bạn gái? + Trên bàn có vật bên tay phải bạn gái? - GV hướng dẫn để HS thao tác: Lấy bút chì, tẩy, hộp bút đặt chúng cho bút chì giữa, hộp bút bên phải bút chì, tẩy bên trái bút chì, Bài HS quan sát tranh trao đổi thảo luận theo nhóm bàn - HS sử dụng từ: bên phải, bên trái để nói dẫn cho bạn nhỏ tranh muốn đến trường học rẽ sang bên nào, muốn đến bưu điện rẽ sang bên - GV đặt câu hỏi giúp HS sử dụng từ “phải, trái” để định hướng khơng gian Ví dụ: Nếu muốn nhà, khỏi cổng trường em rẽ sang bên nào? Bài HS thực động tác theo yêu cầu toán dẫn GV HS trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em bạn nào? Lưu ý: GV tổ chức thành trị chơi “Làm theo tơi nói, không làm theo làm” cho HS hoạt động Chẳng hạn: GV (hoặc chủ trị) giơ tay phải hơ thành: “Các em giơ tay trái.”, HS giơ tay trái theo lời GV (hoặc chủ trị) nói,ai làm sai bị phạt D Hoạt động vận dụng - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? Những điều giúp ích cho em sống ngày? - Khi tham gia giao thông em đường bên nào? - Khi lên xuống cầu thang em bên nào? - Sự khác hai biển báo giao thơng gì? TuhocOnline.edu.vn E Củng cố, dặn dị Có nhiều quy tắc sống xây dựng liên quan đến “phải - trái”, người làm việc theo quy tắc sống trở nên có trật tự nhà, em tìm hiểu thêm quy định liên quan đến “phải - trái” (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho học sinh - Thông qua việc quan sát tranh sử dụng từ: trên, dưới, phải, trái, trước, sau, để nói vị trí vật tranh; thảo luận, đặt câu hỏi cho vị trí đồ vật, HS có hội phát triển NL giao tiếp toán học,NL tư lập luận tốn học - Thơng qua việc thao tác: lấy bút chì, tẩy, hộp bút đặt chúng cho bút chì giữa, hộp bút bên phải bút chì, tẩy bên trái bút chì, ; liên hệ quy tắc sông liên quan đến “phải - trái”, , HS có hội phát triển NL giải vấn đề tốn học Bài HÌNH VNG - HÌNH TRỊN HÌNH TAM GIÁC - HÌNH CHỮ NHẬT I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt u cầu sau: - Nhận biết hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật Gọi tên hình - Nhận hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật từ vật thật - Ghép hình biết thành hình - Phát triển NL toán học II CHUẨN BỊ Các thẻ hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Hoạt động khởi động TuhocOnline.edu.vn HS xem tranh khởi động chia sẻ theo cặp đơi hình dạng đồ vật tranh Chẳng hạn: mặt đồng hồ có dạng hình trịn, cờ có dạng hình tam giác B Hoạt động hình thành kiến thức GV yêu cầu HS thực hoạt động sau: - HS lấy nhóm đồ vật có hình dạng màu sắc khác nhau: hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - GV hướng dần HS quan sát bìa hình vng (có màu sắc,kích thước khác nhau) nói: “Hình vng” - HS lấy số hình vng khác có đồ dùng, nói: “Hình vng” - Thực tương tự với hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật HS thảo luận nhóm: Kể tên đồ vật thực tế có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật Sau đó, nhóm chia sẻ trước lớp C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài HS thực theo cặp: - HS xem hình vẽ nói cho bạn nghe đồ vật có dạng hình vng, hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật - GV hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe lắng nghe bạn nói Bài HS thực theo cặp: - HS quan sát hình vẽ, vào hình vẽ nói: hình tam giác có màu vàng, hình vng có màu xanh, hình trịn hình chữ nhật có màu đỏ, - GV khuyến khích HS diễn đạt ngơn ngữ em; rèn cho HS cách đặtcâu hỏi, cách trả lời, cách quan sát phân loại hình theo màu sắc, theo hình dạng Bài HS thực theo nhóm: - Các nhóm HS suy nghĩ, sử dụng hình vng, hình trịn, hình tam giác,hình chữ nhật đế ghép thành gợi ý hình theo ý thích - HS chia sẻ với bạn hình ghép ý tưởng ghép hình GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn TuhocOnline.edu.vn Hoạt động vận dụng D Bài HS quan sát xung quanh lớp học, đồ vật có dạng hình vng,hình trịn, hình tam giác, hình chữ nhật Củng cố, dặn dị E - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho học sinh - Thông qua việc quan sát, nhận dạng phân loại hình, HS có hội phát triển NL mơ hình hố tốn học, NL tư lập luận tốn học - Thơng qua việc lắp ghép tạo hình từ hình học, HS có hội phát triển NL sử dụng công cụ phương tiện học tốn - Thơng qua việc trình bày ý tưởng, đặt câu hỏi trả lời hình học,HS có hội phát triển NL giao tiếp toán học Bài CÁC SỐ 1, 2, I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến Thơng qua đó, HS nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 1, 2, - Đọc, viết số 1, 2, - Lập nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, - Phát triển NL toán học II CHUẨN BỊ Tranh tình - Một số chấm trịn; thẻ số 1, 2, (trong đồ dùng Toán 1) - Một số đồ vật quen thuộc với HS: bút chì, que tính, vở, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A Hoạt động khởi động HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe quan sát HS chia sẻ nhóm học tập (hoặc cặp đơi) TuhocOnline.edu.vn B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 1, 2, a) HS quan sát khung kiến thức: - HS đếm số vật số chấm tròn tương ứng - HS nói, chẳng hạn: “Có mèo Có chấm tròn.Số 1” Tương tự với số 2, b) HS tự lấy đồ vật (chấm trịn que tính, ) đếm (1, 2, đồ vật) - HS giơ ngón tay lấy chấm tròn số lượng GV yêu cầu HS lấy thẻ số phù hợp với tiếng vồ tay GV (ví dụ: GV vỗ tay - cái,HS lấy thẻ số 3) Viết số 1, 2, - HS nghe GV hướng dẫn cách viết số thực hành viết số vào bảng - Tương tự với số 2, Lưu ý: GV nên đưa số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc nhở HS tránh lỗi sai C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài HS thực thao tác: - Đếm số lượng vật, đọc số tương ứng - Trao đổi, nói với bạn số lượng vật vừa đếm Chẳng hạn: HS vào hai mèo nói: “Có mèo”; đặt thẻ số Bài HS thực thao tác: - Quan sát hình vẽ bên trái có chấm trịn ghi số - Đọc số ghi hình, xác định số lượng chấm trịn cần lấy cho phù hợp - Lấy số chấm tròn cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại - Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe kết Bài3 - HS đếm khối lập phương, đọc số tương ứng - HS đếm tiếp từ đến tập đếm lùi từ đến D Hoạt động vận dụng - Mỗi HS quan sát tranh, suy nghĩ, nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo TuhocOnline.edu.vn tình yêu cầu Chia sẻ trước lớp GV lưu ý hướng dẫn HS cách đếm dùng mẫu câu nói Chẳng hạn: Có - GV khuyến khích HS đếm đồ dùng học tập bàn mình, đặt câu hỏi trả lời theo cặp Chẳng hạn: Trên bàn có vở? E Củng cố, dặn dò - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ toán học em cần ý? (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho học sinh - Thông qua hoạt động: quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng; đọc sổ, xác định số lượng hình cần lấy, HS có hội phát triển số NL: N Lgiải vấn đề toán học, NL tư lập luận tốn học - Thơng qua việc đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn số lượng đồ vật, vật tình huống, HS có hội phát triển NL giao tiếp toán học LƯU Ý Đây chuỗi số phạm vi 10 Vì vậy, bên cạnh nội dung kiến thức, GV cần ý rèn cho HS kĩ học tập mơn Tốn như: làm việc nhóm đôi, quan sát tranh khởi động thảo luận với bạn, cách đếm số lượng vật tranh GV cần ý khai thác kinh nghiệm, trải nghiệm số lượng mà HS biết học Mầu giáo sống Bài CÁC SỐ 4, 5, I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến Thơng qua đó, HS nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 4, 5, - Đọc, viết số 4, 5, - Lập nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, TuhocOnline.edu.vn - Phát triển NL toán học II CHUẨN BỊ - Tranh tình - Một số chấm trịn, hình vng; thẻ số từ đến 6, (trong đồ dùng Toán 1) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYHỌC A Hoạt động khởi động HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe quan sát HS chia sẻ nhóm học tập (hoặc cặp đơi) B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 4, 5, a) HS quan sát khung kiến thức: - HS đếm số bơng hoa số chấm trịn - HS nói, chẳng hạn: “Có bơng hoa Có chấm trịn, số 4” Tương tự với số 5, b) HS tự lấy đồ vật (chấm tròn que tính, ) đếm (4, 5, đồ - HS giơ ngón tay lấy chấm trịn số lượng GV yêu cầu - HS lấy thẻ số phù họp với tiếng vồ tay GV (ví dụ: GV vồ tay vật) cái, HS lấy thẻ số 4) Viết số 4, 5, - HS nghe GV hướng dẫn cách viết số thực hành viết số vào bảng - Tương tự với số 5, Lưu ý: GV nên đưa số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc HS tránh lỗi sai C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài HS thực thao tác: - Đếm số lượng loại quả, đọc số tương ứng TuhocOnline.edu.vn Trao đổi, nói với bạn số lượng loại vừa đếm Chẳng hạn: Chỉ Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm kết - Lưu ý: Khi chữa GV nên đặt câu hỏi đề HS nói cách nghĩ, cách làm Bài HS thực theo cặp: Đếm số theo thứ tự từ đến 6, đọc số thiếu bơng hoa - GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi trả lời theo cặp số lượng đồ vật khác có tranh Chẳng hạn hỏi: Có mẩy tủ lạnh? Trả lời: Có tủ lạnh E Củng cố, dặn dị - Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì? - Từ ngữ tốn học em cần ý? - Lấy ví dụ sử dụng số học để nói số lượng đồ vật, vật xung quanh em - Về nhà, em tìm thêm ví dụ sử dụng sổ học sống để hôm sau chia sẻ với bạn (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho học sinh - Thông qua hoạt động: quan sát tranh, đếm số lượng, nêu số tương ứng;đọc số, lấy số hình phù hợp, HS có hội phát triển NL giải vấn đề toán học, NL tư lập luận toán học - Thông qua việc đếm, sử dụng số để biểu thị số lượng, trao đổi chia sẻ với bạn số lượng đồ vật, vật tình sử dụng từ ngữ toán học để diễn đạt cách làm mình, HS có hội phát triển NL mơ hình hố tốn học, NL giao tiếp toán học Bài CÁC SỐ 7, 8, I MỤC TIÊU Học xong này, HS đạt yêu cầu sau: TuhocOnline.edu.vn - Biết cách đếm nhóm đồ vật có số lượng đến Thơng qua đó, HS nhận biết số lượng, hình thành biểu tượng số 7, 8, II - Đọc, viết số 7, 8, - Lập nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, - Phát triển NL tốn học CHUẨN BỊ - Tranh tình - Một số que tính, chấm trịn, hình tam giác; thẻ số từ đến 9, (trong đồ dùng Toán 1) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A Hoạt động khởi động HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe tranh vẽ Chia sẻ nhóm học tập (hoặc cặp đơi) B Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành số 7, 8, a) HS quan sát khung kiến thức: - HS đếm số trống sổ chấm tròn - HS nói, chẳng hạn: “Có trống Có chấm tròn, số 7” Tương tự với số 8, b) HS tự lấy đồ vật (chấm trịn que tính, ) đếm (7, 8, đồ vật) - HS giơ ngón tay lấy đồ vật số lượng GV yêu cầu - HS lấy thẻ số phù họp với số lần vồ tay GV (ví dụ: GV vỗ tay lần,HS lấy thẻ số 8) Viết số 7, 8, - HS nghe GV hướng dẫn cách viết số thực hành viết số vào bảng - Tương tự với số 8, Lưu ỷ: GV nên đưa số trường hợp viết số sai, ngược đê nhắc HS tránh lồi sai C Hoạt động thực hành, luyện tập Bài HS thực thao tác: E Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em ơn lại gì? - Đe làm tốt trên, em nhắn bạn điều gì? (*) Cơ hội học tập trải nghiệm phát triển lực cho học sinh - Thông qua hoạt động: đếm số lượng, nêu số tương ứng so sánh số lượng sử dụng kí hiệu (>,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ,