0

tiểu luận TCCT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI XÃ MINH THẮNG HUYỆN CHƠN THÀNH

11 3 0
  • tiểu luận TCCT  CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI XÃ MINH THẮNG  HUYỆN CHƠN THÀNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:38

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận chính trị hành chính CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI XÃ MINH THẮNG HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên Lớp Trung cấp LLCT HC Phần V 2 – Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và người đứng đầu. TRƯỜNG CHÍNH TRỊ * BÀI THU HOẠCH HẾT HỌC PHẦN Chương trình Trung cấp lý luận trị - hành CHỦ ĐỀ: CƠNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI XÃ MINH THẮNG - HUYỆN CHƠN THÀNH Họ tên học viên: Lớp: Trung cấp LLCT-HC Phần: V.2 – Nghiệp vụ công tác Đảng sở , năm 2021 PHẦN I MỞ ĐẦU Kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng, phận quan trọng công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ thường xuyên cấp ủy người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy trực tiếp tiến hành Tổ chức đảng, đảng viên phải nghiêm chỉnh phục tùng kỷ luật Đảng; chịu KT,GS Đảng chịu giám sát nhân dân Công tác KT,GS Đảng góp phần bảo vệ giữ vững vai trị lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội, nâng cao lĩnh trị, trình độ trí tuệ, lực cầm quyền Đảng, tạo niềm tin nhân dân Đảng Tổ chức sở đảng tảng Đảng, hạt nhân trị sở; nơi trực tiếp quản lý giáo dục, rèn luyện, KT, GS đảng viên Mọi chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, thị cấp có vào sống hay không, phần quan trọng phụ thuộc vào trách nhiệm lực lãnh đạo tổ chức sở đảng Để thực chức lãnh đạo, tổ chức sở đảng phải xây dựng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, có lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao Trong đó, làm tốt cơng tác KT, GS kịp thời phát huy ưu điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm vi phạm kỷ luật; trực tiếp góp phần nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức sở đảng vững mạnh PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG 1.1 Khái niệm kiểm tra, giám sát Theo Quyết định số 46-QĐ/TW “Quyết định ban hành hướng dẫn thực quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng chương VII Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI” ngày 01 tháng 11 năm 2011 Ban Chấp hành Trung ương, quan niệm công tác kiểm tra công tác giám sát Đảng sau: - Kiểm tra Đảng chức lãnh đạo Đảng, việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm vi phạm cấp uỷ, TCĐ cấp đảng viên việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị Đảng pháp luật Nhà nước 2 Tại Khoản 3, Điều Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng quan niệm: “Kiểm tra Đảng việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm vi phạm cấp ủy, tổ chức đảng cấp đảng viên việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng pháp luật Nhà nước” - Giám sát Đảng việc tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp uỷ, tổ chức đảng cấp đảng viên giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định Đảng Tại Khoản 4, Điều Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng quan niệm: “Giám sát Đảng việc tổ chức đảng quan sát, theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp đảng viên giám sát chấp hành nghiêm Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có)” 1.2 Nguyên tắc kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng Theo Quy định 22-QĐ/TW ngày28/7/2021, quy định nguyên tắc kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng sau: - Kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát Tổ chức đảng đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra - Tổ chức đảng cấp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp đảng viên Tổ chức đảng, đảng viên thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phân công tổ chức đảng có thẩm quyền - Cơng tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ đúng, bảo vệ người tốt, cán dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá lợi ích chung; phải chủ động phát sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm tổ chức đảng đảng viên từ manh nha, khơng để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài lan rộng Khi vụ việc vi phạm phát hiện, phải cương xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe giáo dục - Tuân thủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp cơng tác theo quy định Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, xác, nghiêm minh - Mọi tổ chức đảng đảng viên bình đẳng trước kỷ luật Đảng phải chịu kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, khơng có ngoại lệ - Ngun tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng quy định Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mọi tổ chức đảng đảng viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên thống nhất, chặt chẽ, cơng minh, xác, kịp thời 1.3 Hình thức, phương pháp kiểm tra, giám sát Hình thức kiểm tra: Kiểm tra Đảng có hình thức chủ yếu sau: kiểm tra thường xuyên; kiểm tra theo chương trình, kế hoạch; kiểm tra bất thường: - Kiểm tra thường xuyên quan trọng, giúp cho chủ thể nắm tình hình mặt cách có hệ thống theo trình tự thời gian Qua kiểm tra thường xuyên, cấp ủy đánh giá tình hình triển khai thực định có biện pháp bổ sung, uốn nắn kịp thời Kiểm tra thường xuyên thúc đẩy hoạt động nhịp nhàng tổ chức đảng, nhắc nhở đảng viên giữ vững phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, phấn đấu vương lên, chủ động sáng tạo công tác, hướng tới chất lượng hiệu cao - Kiểm tra bất thường giúp chủ thể kiểm tra đánh giá, kết luận việc, tượng cách nhanh chóng, xác, làm cho đối tượng kiểm tra khó che đậy chất giúp chủ thể kiểm tra kịp thời phát khuyết điểm, lệch lạc từ phía đối tượng kiểm tra - Kiểm tra treo chương trình, kế hoạch giúp chủ thể nắm bắt tình hình đặn thời đoạn định để có biện pháp đạo xử lí kịp thời Đây hình thức kiểm tra tốt, khơng có biện pháp tiến hành khéo kết kiểm tra thấp, đối tượng kiểm tra biết trước kế hoạch để chuẩn bị, che chắn khuyết điểm có 4 Phương pháp kiểm tra: Công tác kiểm tra Đảng sử dụng phương pháp chủ yếu sau: - Một là, dựa vào tổ chức đảng để kiểm tra - Hai là, phát huy tính tiên phong gương mẫu đảng viên kiểm tra - Ba là, phát huy vai trò quần chúng tham gia xây dựng Đảng - Bốn là, dựa vào phối hợp hoạt động tổ chức, lực lượng hệ thống trị tham gia cơng tác kiểm tra - Năm là, dựa vào thẩm tra, xác minh Hình thức giám sát: Giám sát có hình thức chủ yếu: giám sát thường xuyên giám sát chuyên đề: - Giám sát thường xuyên hình thức giám sát phổ biến, hoạt động chủ thể giám sát thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá việc đảng viên tổ chức đảng, đối tượng giám sát, chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, sách, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, hoạt động diễn thường xuyên, liên tục - Giám sát chuyên đề hình thức giám sát chủ thể giám sát thực giám sát đối tượng tập trung vào số nhiệm vụ cụ thể đó, có thời gian cụ thể Khi tiến hành giám sát có ban hành định, tổ chức lượng, có kế hoạch chương trình giám sát Phương pháp giám sát: Cơng tác giám sát Đảng sử dụng hai phương pháp chủ yếu sau: giám sát trực tiếp giám sát gián tiếp - Giám sát trực tiếp phương pháp, chủ thể giám sát trực tiếp tiếp xúc với đối tượng giám sát, trực tiếp đối thoại, trực tiếp quan sát, nghe, xem đốitượng giám sát phát biểu, trình bày ý kiến để có nhận thức đối tượng - Giám sát gián tiếp phương pháp chủ thể giám sát nắm thông tin đối tượng giám sát qua nghiên cứu tài liệu, báo cáo nghe phản ánh đối tượng giám sát từ người khác CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ XÃ MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY 2.1 Những kết đạt Xã Minh Thắng nằm phía Đơng Bắc huyện Chơn Thành, Với tổng diện tích là: 3.600,4 ha, 1188 hộ 4600 nhân khẩu, chia thành 05 khu dân cư Trong năm qua, Xác định rõ vị trí, vai trị trị công tác cán bộ, năm qua, Cấp ủy quyền địa phương xã Minh Thắng ln trì có nếp, bám sát quan điểm, nguyên tắc Đảng công tác cán Nhận thức vị trí, vai trị cơng tác kiểm tra giám sát, năm qua Đảng ủy xã Minh Thắng quan tâm lãnh đạo, đạo tiến hành công tác KT, GS Công tác KT, GS đảng ủy chi trực thuộc có chuyển biến, tiến bộ, góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức sở đảng vững mạnh, lãnh đạo quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đảng ủy, chi xã Minh Thắng trọng KT, GS việc chấp hành Điều lệ Đảng, Cương lĩnh Chính trị, đường lối, chủ trương, nghị Đảng; sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân đôi đơn vị; thực nhiệm vụ trị, nhiệm vụ đảng viên; thực nghị quyết, thị cấp, việc thực quy chế dân chủ sở gắn với vận động học tập làm theo tư tư, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, sau Đại hội, Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ hàng năm Công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban kiểm tra Chi thực theo quy chế kế hoạch hoạt động tồn khố, phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra phụ trách chi Xây dựng thực hồn thành Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm (giám sát thường xuyên 14/14 chi 100% đảng viên) kiểm tra, giám sát chuyên đề Ban chấp hành Đảng ủy kiểm tra 17 lượt chi 01 đảng viên ủy viên ban chấp hành đảng ủy; giám sát 23 lượt chi 02 đảng viên ủy viên ban chấp hành đảng ủy; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 10 lượt chi bộ; giám sát 03 lượt chi 05 đảng viên ủy viên ban chấp hành đảng ủy Qua kiểm tra, giám sát, không phát tập thể, cá nhân vi phạm phải chuyển qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm xử lý kỷ luật Trong nhiệm kỳ, Chi trực thuộc đảng ủy xã kiểm điểm, xử lý thi hành kỷ luật Đảng 09 đ/c đảng viên (trong đó: 04 đ/c sinh thứ 3; 01 đ/c vi phạm điều đảng viên không làm); kiểm điểm, nhắc nhở 03 đảng viên 6 Đảng ủy UBKT đảng ủy xã nhận 03 đơn kiến nghị 01 đơn tố cáo liên quan đến đảng viên Kết giải rút 05 đơn kiến nghị; đơn tố cáo xem xét giải đề xuất chi xử lý thi hành kỷ luật khiển trách 01 đảng viên 2.3 Những hạn chế tồn nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, công tác kiểm tra, giáo sát Đảng ủy xã Minh Thắng chi trực thuộc tồn số hạn chế, khuyết điểm Đó Một số cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc đầy đủ cơng tác KT, GS Vẫn cịn cán bộ, đảng viên cho công tác KT, GS không cần thiết, làm rối bận, ảnh hưởng đến công tác khác KT, GS bới lơng, tìm vết, khơng thật thoải mái KT, GS dẫn đến đối phó, thiếu hợp tác, chưa tạo điều kiện cho chủ thể KT, GS, tính đấu tranh tự phê bình phê bình cịn thấp Mặc dù đảng ủy, chi xây dựng kế hoạch cụ thể song nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan nên kế hoạch phải điều chỉnh thường xuyên; chủ yếu kiểm tra vào thời điểm cuối năm nên ảnh hưởng đến chủ động người kiểm tra, giám sát người tiến hành kiểm tra, giám sát; có lúc phát sinh khơng khí căng thẳng áp lực cơng việc người kiểm tra người thực kiểm tra Nội dung kiểm tra, giáo sát có thời điểm xây dựng kế hoạch chưa toàn diện, chưa bao quát tất hoạt động chi bộ, đảng viên Trong trình thực nội dung kiểm tra, giám sát, cịn có cán bộ, đảng viên chưa thực thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm chân thành tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm; tâm lý ưa thành tích, chưa đến cơng tác khắc phục tồn sau kiểm tra Trong trình tổ chức sinh hoạt khơng có ý kiến phản anh ngại va chạm, đồng thời cịn tình trạng phản ánh, ý kiến thiếu tập trung, họp Nguyên nhân khuyết điểm trước hết công tác giáo dục, quán triệt, văn công tác kiểm tra giám sát Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời Đội ngũ cán làm công tác kiểm tra, giám sát thuộc UBKT Đảng ủy chủ yếu kiêm nhiệm nên phương pháp làm việc có lúc chưa khoa học Cùng với đó, nhận thức cơng tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc chưa cao, cần có giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng thời gian tới CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ XÃ MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN NAY Một là, nâng cao nhận thức cấp uỷ, tổ chức đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác tác kiểm tra, giám sát Đây giải pháp nhằm tạo chuyển biến nhận thức cán bộ, đảng viên xã Minh Thắng cơng tác KT, GS, sở xác định trách nhiệm việc nâng cao chất lượng công tác KT, GS tổ chức đảng Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên đảng bộ, nội dung giáo dục phải toàn diện, song cần tập trung vào vấn đề sau: Giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cấp ủy, UBKT đội ngũ cán bộ, đảng viên quan điểm, đường lối, nhiệm vụ trị theo quan điểm Đại hội lần thứ XI Đảng; quan điểm Đảng công tác KT, GS Cấp ủy cấp đảng xã Minh Thắng, UBKT đảng ủy phải trực tiếp tổ chức học tập theo chương trình nội dung, thời gian quy định cấp cho đảng viên tổ chức đảng Đối với cấp ủy viên đảng viên cán cấp phải thường xuyên học tập nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ công tác KT, GS cấp từ Trung ương đến sở Cấp uỷ, UBKT, cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác học tập, chủ động nâng cao trình độ mình, nêu cao ý thức tự nghiên cứu, tự học tập biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo; phải trực tiếp tham gia công tác KT, GS tổ chức đảng để thấy rõ trách nhiệm cá nhân thực nhiệm vụ, xây dựng Đảng tiến hành công tác KT, GS; khắc phục tình trạng lười học tập, lười nghiên cứu đội ngũ cán bộ, đảng viên Hai là, phát huy vai trò trách nhiệm Đảng uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã lãnh đạo, đạo, thực công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy xã Minh Thắng chủ thể lãnh đạo, đạo tổ chức thực cơng tác KT, GS Trong cần trọng việc “Tăng cường lãnh đạo, đạo đảng ủy công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra nội dung trọng tâm, trọng điểm Chủ động kiểm tra khắc phục biểu vi phạm, tiêu cực, xử lý nghiêm khắc vi phạm” Vì vậy, cần phát huy đầy đủ vai trị trách nhiệm Đảng ủy xã nhiệm vụ quan trọng cấp bách, có ý nghĩa trực tiếp định đến chất lượng công tác KT, GS UBKT đảng ủy quan chuyên trách Đảng xã, thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng, thực nhiệm vụ cấp uỷ giao, đạo, kiểm tra UBKT Đảng cấp , tham mưu giúp đảng ủy xã lãnh đạo, tổ chức thực công tác KT, GS, thi hành kỷ luật đảng Ba là, xây dựng, thực tốt quy chế công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình phê bình Quy chế làm việc Đảng ủy, UBKT cụ thể hoá nguyên tắc, quy định Ban chấp hành Trung ương, tỉnh, huyện thành nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác, mối quan hệ cách thức, phương pháp giải mối quan hệ đó, quy định thời gian, nội dung, cách thức thực chế độ phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, tình hình, điều kiện cụ thể địa phương để thống thực trình hoạt động cấp ủy, làm cho hoạt động vào nếp, có chất lượng Đảng ủy, UBKT xã Minh Thắng phải gương mẫu, nghiêm túc thực tự phê bình phê bình Muốn vậy, cấp ủy viên, ủy viên UBKT phải thường xuyên dũng cảm tự phê bình phê bình với mình, chủ động sửa chữa khuyết điểm mình; khơng nể nang, né tránh, “không thiên vị, không thành kiến”, mạnh dạn phê bình với đối tượng KT, GS để làm rõ ưu điểm, kết quả, khuyết điểm, sai lầm, vi phạm nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến khuyết điểm, vi phạm tìm cách sửa chữa khuyết điểm Bốn là, nắm vững thực tốt tư tưởng đạo, phương pháp quy trình tiến hành cơng tác kiểm tra, giám sát Duy trì hoạt động kiểm tra giám sát có nếp Công tác KT, GS hoạt động lãnh đạo sinh hoạt Đảng Do đó, tiến hành công tác KT, GS phải quán triệt, thực tốt tư tưởng đạo, phương pháp quy trình KT, GS Nội dung tư tưởng đạo cơng tác KT, GS có quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn chỉnh thể thống Trên sở đó, xây dựng tổ chức thực chương trình, kế hoạch KT, GS tiến hành công tác KT, GS thường xuyên, có nếp, khơng thụ động chờ vụ việc xảy xem xét, giải quyết; phải thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động tổ chức đảng cấp đảng viên, coi trọng chủ động tự kiểm tra tổ chức đảng đảng viên Hàng năm, chi phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm tổ chức thực nghiêm túc Các đảng viên chi phải xếp công việc khoa học để dành thời gian cho cơng tác kiểm tra, giám sát hồn thành kế hoạch đặt PHẦN III KẾT LUẬN Công tác kiểm tra, giám sát chức lãnh đạo Đảng, phận quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Thường xuyên coi trọng tăng cường công tác KT, GS tất yếu khách quan nhằm nâng cao lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kịp thời phát huy ưu điểm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm tổ chức Đảng đảng viên, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị Những năm qua, công tác KT, GS đảng xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành đạt nhiều thành tựu, ưu điểm, góp phần xây dựng đảng hồn thành tốt nhiệm vụ; song cịn khơng thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục Thực trạng phản ánh thuận lợi, khó khăn việc tiến hành công tác KT, GS cung cấp kinh nghiệm để tăng cường công tác KT, GS Đảng thời gian tới Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta lực thù địch, tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, nguy cơ, thánh thức đất nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu cấp uỷ, tổ chức đảng cấp yêu cầu khách quan phải nâng cao chất lượng cơng tác KT, GS địa phương tình hình cần thực đồng giải pháp cách liệt hoạt động KT, GS ln trọng tâm, trọng điểm, góp phần làm cho tổ chức 10 đảng cấp địa phương sạch, vững mạnh, xứng đáng hạt nhân lãnh đạo, định thắng lợi nghiệp cách mạng TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập II Quy định 22-QĐ/TW ngày28/7/2021, quy định nguyên tắc kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng Học viện Chính trị - Hành quốc gia (2018) – Giáo trình Nghiệp vụ Công tác Đảng sở Báo cáo trị trình đại hội đại biểu đảng xã Minh Thắng nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu lưu hành nội bộ) ... hành công tác kiểm tra, giám sát Tổ chức đảng đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra - Tổ chức đảng cấp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp đảng viên Tổ chức đảng, đảng viên thực nhiệm vụ kiểm tra,. .. đối tượng giám sát qua nghiên cứu tài liệu, báo cáo nghe phản ánh đối tượng giám sát từ người khác CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ XÃ MINH THẮNG, HUYỆN CHƠN THÀNH HIỆN... cơng tác kiểm tra - Năm là, dựa vào thẩm tra, xác minh Hình thức giám sát: Giám sát có hình thức chủ yếu: giám sát thường xuyên giám sát chuyên đề: - Giám sát thường xuyên hình thức giám sát phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận TCCT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI XÃ MINH THẮNG HUYỆN CHƠN THÀNH,