0

Tài liệu Luận văn: “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Hà Nội” doc

78 969 2
  • Tài liệu Luận văn: “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Hà Nội” doc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 10:20

1 Khóa Luận Tốt nghiệp “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Nội” 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 4 1.1 Thưởng trà - nét ẩm thực độc đáo của văn hoá Việt 4 1.2 Thưởng trà – tinh hoa ẩm thực đất thành 4 1.3 Thưởng trà - những giá trị văn hoá truyền thống của Nội cần được bảo tồn 6 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 3. Đối tượng nghiên cứu 9 4. Phạm vi nghiên cứu 10 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 10 6. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu 10 6.1 Nguồn tài liệu 10 6.2 Phương pháp nghiên cứu 10 7. Đóng góp của khóa luận 11 8. Bố cục của khóa luận 12 NỘI DUNG 13 CHƯƠNG 1 13 VĂN HÓA THƯỞNG TRÀ CỦA NGƯỜI NỘI XƯA 13 1.1 Quá trình chuẩn bị 15 1.1.1 Chuẩn bị nguyên liệu 16 1.1.2 Chuẩn bị trà cụ 20 1.1.3 Chuẩn bị không gian và tâm thế thưởng trà 24 1.2 Tiến hành pha chế 26 1.2.1 Trà, nước, trà cụ 26 1.2.2 Pha trà 27 1.2.3 Rót trà 28 1.3 Bắt đầu thưởng thức 28 1.3.1 Thưởng trà độc ẩm 29 1.3.2 Thưởng trà đối ẩm 29 1.3.3 Thưởng trà quần ẩm 30 3 Tiểu kết chương 1 31 CHƯƠNG 2 32 VĂN HÓA THƯỞNG TRÀ CỦA NGƯỜI NỘI NAY 32 2.1 Chuẩn bị 36 2.1.1 Chuẩn bị nguyên liệu 37 2.1.2 Chuẩn bị trà cụ 41 2.1.3 Chuẩn bị không gian, tâm thế thưởng trà 43 2.2 Pha chế 46 2.2.1 Trà, nước, trà cụ 47 2.2.2 Pha trà 47 2.2.3 Rót trà 48 2.3 Thưởng trà 49 2.3.1 Đối tượng thưởng trà 49 2.3.2 Không gian thưởng trà 51 2.3.3 Phương thức thưởng trà 53 Tiểu kết chương 2 54 CHƯƠNG 3 56 NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC TRONG VĂN HÓA THƯỞNG TRÀ CỦA NGƯỜI NỘI 56 3.1 Những giá trị văn hóa vật chất 56 3.1.1 Nguyên liệu 57 3.1.2 Trà cụ 59 3.1.3 Pha chế 61 3.2 Những giá trị văn hóa tinh thần 61 3.2.1 Thưởng trà để tận hưởng tinh hoa trời đất 63 3.2.2 Thưởng trà để kết nối tâm giao 65 3.2.2 Thưởng trà để sống với thế giới tâm linh, chiêm nghiệm về cuộc sống nhân sinh 68 Tiểu kết chương 3 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 4 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Xuất phát từ 3 lý do sau mà chúng tôi đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu: 1.1 Thưởng trà - nét ẩm thực độc đáo của văn hoá Việt Trà là quốc thủy của người Việt, là tinh chất của nền văn minh lúa nước, trà đi vào tâm hồn Việt một cách tự nhiên, tĩnh lặng. Văn hóa trà Việt không chỉ thể hiện là một thứ thức uống phổ biến trong đời sống sinh hoạt của con người mà còn trở thành một thứ quan trọng và thiêng liêng trong phong tục tập quán, là thú vui thanh cao, niềm tự hào của người Việt. Người Việt Nam đã có thói quen dùng trà tự bao đời nay, không một gia đình nào dù ở nông thôn hay thành thị, dù giàu có hay bần hàn mà lại không có trong nhà một bộ ấm chén pha trà. Một thói quen không biết có từ bao giờ và đã tạo thành một nếp sống văn hóa của gia đình người Việt, mỗi khi nhà có khách đến chơi bao giờ việc đầu tiên cũng là pha một ấm trà mới, mời khách rồi sau đó vừa uống trà vừa bàn chuyện. Trà đã là một thứ thức uống quen thuộc, góp phần tạo nên điểm nhấn “vị ẩm” trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt, một thứ nghệ thuật chất chứa tính triết lý và nhân sinh sâu sắc. 1.2 Thưởng trà – tinh hoa ẩm thực đất thành Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến, là nơi tụ hội của nhân tài cả nước, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của toàn dân tộc. Văn hóa thưởng trà của người Nội là hội tụ đỉnh cao của nền văn hóa trà Việt. Đặt trong nhịp sống hiện đại ngày hôm nay, văn hóa thưởng trà của người Nội đã có những thay đổi, chuyển biến. Bên cạnh việc lưu giữ được những nét văn hóa của cha ông thì cũng đã có sự du nhập của phong cách thưởng trà mới. Điều này đã khiến cho bức tranh văn hóa thưởng trà của người Nội thêm sinh động. 5 6 1.3 Thưởng trà - những giá trị văn hoá truyền thống của Nội cần được bảo tồn Có thể nói, trong thời gian gần đây sự xuất hiện ngày càng đậm đặc các phong cách thưởng trà khác nhau trên địa bàn Nội, khiến cho mảng màu về phong cách thưởng trà truyền thống đang bị phai nhạt dần trong bức tranh văn hóa trà Việt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc xây dựng hình ảnh một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Một thực tế là sức lan tỏa của những phong cách thưởng trà ngoại nhập đang dần dần lấn sân so với phong cách thưởng trà truyền thống. Do đó “tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Nội” để thấy được những bước chuyển mình, những nét đặc sắc trong văn hóa thưởng trà nơi đây nhằm có những định hướng bảo lưu những giá trị văn hóa thưởng trà truyền thống đặc sắc và tinh tế đó. Hơn nữa, Việt Nam được coi là quê hương của cây chè, là nơi sáng tạo ra thứ trà sen hảo hạng nổi tiếng sánh ngang cùng ba nền văn hóa trà lớn của nhân loại (Chanoyu của Nhật Bản, Kungfu của Trung Quốc và Panyaro của Triều Tiên). Tuy nhiên, đỉnh cao là vậy nhưng nền văn hóa trà của Việt Nam đến hiện nay chưa có những bước phát triển vượt bậc như các lĩnh vực khác. Vì vậy tìm hiểu về văn hóa thưởng trà của người Nội nhằm nêu ra những giá trị truyền thống còn bảo lưu được đến ngày hôm nay, những vấn đề mới phát sinh trong hiện tại. Nhằm có những cách nhìn đa chiều để hướng đến phát triển nền văn hóa trà tương xứng với tiềm năng sẵn có. Khóa luận nghiên cứu về văn hóa thưởng trà của người Nội từ xưa đến nay để đem đến một cái nhìn tổng quan thành một hệ thống. Và đặc biệt chuẩn bị hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Đông Đô – Nội, chúng tôi muốn đóng góp một chút sức mình nhằm góp phần lưu giữ và phát huy vẻ đẹp truyền thống của một Nội hào hoa, phong nhã. 7 Tất cả những lí do trên cùng sự hướng dẫn tận tình của TS Nguyễn Văn Thắng, tôi đã mạnh dạn lựa chọn vấn đề: “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Văn hóa thưởng trà là một bộ phận cấu thành nên văn hóa ẩm thực. Vấn đề này đã được rất nhiều người đề cập đến. Trong kho tàng văn hóa trà thế giới có rất nhiều những chuyên luận viết và ngợi ca về trà. Từ những công trình đã nghiên cứu, chúng tôi xin có cái nhìn tổng quan mang tính khái lược nhóm thành những vấn đề nghiên cứu theo các hướng sau: Đề cập đến nền văn hóa trà Trung Hoa. Trước hết, là cuốn “Trà kinh” của Lục Vũ, đây là cuốn chuyên khảo đầu tiên về trà trên thế giới. Đây được coi là cuốn bách khoa thư về trà lâu đời nhất đời Nhà Đường và có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến các đời sau này. Một số tác giả như Vũ Thế Ngọc với cuốn “Trà Kinh – nghệ thuật thưởng trà trong lịch sử và văn hóa phương Đông”. Đây là một cuốn sách cũng có thể coi là vô cùng giá trị. Ông đã có một cách nhìn hết sức tinh tế, trên cơ sở kế thừa những kiến thức trong cuốn “Trà Kinh” của Lục Vũ, Vũ Thế Ngọc đã phát triển nghiên cứu về lịch sử cây chè, nghệ thuật thưởng tràvăn hóa phương Đông. Trong đó có một chương bàn về “Trà Việt” tương đối hay. Nói chung, đó là sự tổng hợp những kiến thức về văn hóa trà phương Đông có giá trị to lớn đối với những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa trà. Ngoài ra còn công trình “Trà văn hóa đặc sắc Trung Hoa” của Đông A Sáng, đây cũng là kết quả kế thừa từ “Trà Kinh” của Lục Vũ. Cuốn sách ca ngợi nền văn hóa trà Trung Hoa, từ việc nói về lịch sử cây chè, mạn đàm về danh trà, trà cụ, nước, trà và những vai trò của trà trong cuộc sống người Trung Hoa. Đề cập đến nghệ thuật trà đạo Nhật Bản. Đầu tiên là cuốn Trà Thư của Kakuro Okakura viết bằng tiếng Anh và xuất bản lần đầu năm 1906 tại 8 Mỹ, cuốn sách đã được dịch ra rất nhiều các thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Cuốn sách là niềm tự hào của người Nhật về nghệ thuật Trà Đạo. Trong đó là việc giới thiệu hết sức tỉ mỉ bằng một văn phong vô cùng thu hút từ cách nhìn tổng quan về Trà Đạo đến cách thực hành, nghệ thuật thưởng ngoạn, nói về chất đạo và thiền trong trà, các môn phái tràtrà sư,… Tác giả Nguyễn Bá Hoàn với hai công trình “Trà Đạo” và “Trà luận – Tinh hoa văn hóa phương Đông”, cả hai công trình này đều là sự ngưỡng mộ và kính trọng của tác giả đối với Thiền và Đạo, cùng cảm hứng từ cuốn “Trà Thư” của Kakura Okakuro. Đó là những trang viết có giá trị cho người Việt Nam có thể tham khảo và hiểu hơn về trà đạo Nhật Bản từ triết lý cho đến văn hóa Trà Đạo của người Nhật. Các công trình viết về Văn hóa trà Việt. Một điều không thể phủ nhận được rằng, mặc dù Việt Nam là quê hương của cây chè nhưng những chuyên khảo về trà của người Việt đến tận thời điểm này vẫn còn là những ẩn số. Có chăng chỉ là một vài công trình nghiên cứu ở tầm khái luận, bài báo và những bài viết mang tính cảm nhận cá nhân. Đầu tiên là cuốn “Văn hóa trà xưa và nay” do Tổng Công ty chè Việt Nam xuất bản, cuốn sách chỉ là tập hợp những bài viết của cá nhân nhằm tôn vinh Trà Việt, điểm lại sự xuất hiện của trà trong những trước tác của vĩ nhân Việt Nam, và mới chỉ bước đầu tìm hiểu về văn hóa trà thế giới. Nhưng nhìn chung còn rất sơ sài, chưa tạo được sự gắn kết giữa các phần để tạo được cảm hứng cho độc giả. Ngoài ra, năm 2008 GS Đỗ Ngọc Quỹ đã xuất bản cuốn “Khoa học văn hóa trà Thế giới và Việt Nam”. Cuốn sách tìm hiểu về lịch sử phát triển văn hóa trà thế giới và Việt Nam, khoa học sản xuất chè, phong tục tập quán uống chè, công dụng và giá trị tinh thần (phi vật thể) của trà. Ngoài ra còn một số báo cáo khoa học cấp khoa của sinh viên nghiên cứu về trà Nội. Như báo cáo khoa học năm 2006, Khoa Việt Nam học của hai sinh viên là Vũ Thị Như Trang và Trần Thị Hương Trà với đề tài “Trà với 9 người Nội”. Báo cáo có đề cập đến trà Nội xưa và nay, nêu ra được thực trạng và một số giải pháp. Tuy nhiên, báo cáo chưa thật sự nghiên cứu đúng hướng và sâu sắc theo tên của đề tài đưa ra, không tạo thành một hệ thống kiến thức khiến người đọc không nắm bắt được ý tưởng của tác giả. Ngoài ra, phải kể đến báo cáo khoa học năm 2008, Khoa Việt Nam học của tác giả Trần Thị Kim Hoa với đề tài “Trà Nội dưới góc nhìn văn hóa”. Báo cáo đã nêu ra được quá trình phát triển của văn hóa trà Nội từ truyền thống đến hiện đại, có sự khảo sát thực tế tại một số quán trà trên địa bàn Nội, và đặt địa điểm nghiên cứu sâu là Lư Trà quán. Để từ đó thấy được thực trạng phát triển của trà Nội hiện nay và đề ra những giải pháp cho quá trình phát triển trà Nội. Tuy nhiên, những tác phẩm và các công trình nghiên cứu trên phần thì thiên về nghiên cứu các nền văn hóa trà lớn trên thế giới như Nhật Bản, Trung Hoa. Còn những chuyên khảo về Trà Việt vẫn đang là một câu bỏ ngỏ. Một số báo cáo nghiên cứu về văn hóa trà Nội thì chưa thật sự nghiên cứu thành một hệ thống rõ ràng, hoặc có nghiên cứu thì chỉ mới trên phương diện cảm tính, chưa có những số liệu cụ thể để minh chứng cho tình hình phát triển văn hóa thưởng trà của người Nội. Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có một tác giả nào nghiên cứu vấn đề về văn hóa thưởng trà của người Nội theo một quá trình xuyên suốt từ xưa đến nay, để thấy được hệ giá trị đặc sắc của nó. Vì vậy mà quá trình tìm hiểu về văn hóa thưởng trà của người Nội cần được nghiên cứu thành một hệ thống kiến thức để thấy được quá trình phát triển, bước chuyển mình của văn hóa thưởng trà của người Nội từ xưa đến nay, đồng thời rút ra được những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần đặc sắc nhất còn được bảo lưu, và phát triển thêm mới trong xã hội hiện nay. 3. Đối tượng nghiên cứu Như tên đề tài đã nêu rõ, đối tượng nghiên cứu của khóa luận này là văn hóa thưởng trà của người Nội. 10 4. Phạm vi nghiên cứu Trong khóa luận này, chúng tôi xin giới hạn phạm vi nghiên cứu của mình là tìm hiểu về văn hóa thưởng trà của người Nội theo một quá trình lịch sử từ xưa đến nay, thông qua việc khảo sát trên địa bàn Nội (tính trên địa bàn Nội đến trước tháng 8 năm 2008). Trong quá trình khảo sát để thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu ở hầu khắp các quán trà với những phong cách khác nhau trên địa bàn Nội và lấy trọng tâm là Hiên Trà Trường Xuân (13 Ngô Tất Tố). 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu vị trí, vai trò của văn hóa thưởng trà của người Nội trong nền văn hóa trà Việt. Làm rõ bước chuyển mình của văn hóa thưởng trà của người Nội từ xưa tới nay, những giá trị văn hóa truyền thống còn được bảo lưu, những giá trị văn hóa mới được hình thành. 6. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu 6.1. Nguồn tài liệu Khóa luận đã sử dụng tổng hợp nhiều nguồn tài liệu. Trước hết là những tác phẩm đề cập tới vấn đề văn hóa trà nói chung vì chưa có chuyên luận nào viết đầy đủ và sâu sắc về văn hóa thưởng trà của người Nội. Bên cạnh đó, khóa luận cũng tham khảo một số trang báo điện tử viết về văn hóa trà, đặc biệt là trang http://www.traviet.org, đây là chuyên trang điện tử của câu lạc bộ Trà Việt, đã cung cấp một nguồn tư liệu khá quan trọng cho khóa luận. Ngoài ra, khóa luận còn sử dụng rất nhiều tư liệu thu thập được từ quá trình điền dã nghiêm túc của người viết. 6.2. Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành khóa luận, trong quá trình viết chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp sau: [...]... thành, từ đó cho thấy bức tranh văn hoá thưởng trà của người Nội đang được tô thêm màu sắc mới Góp phần khẳng định chất thanh lịch của người Tràng An thông qua văn hoá thưởng trà xưa và nay 8 Bố cục của khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, phần nội dung của khóa luận bao gồm ba chương Chương 1: Văn hóa thưởng trà của người Nội xưa Chương 2: Văn hóa thưởng trà của. .. thú thanh nhàn, thú đàm đạo và thú giao thiệp” Đối tượng thưởng trà của người Nội xưa thông thường là những người “sang” và “nhàn” Chính vì vậy mà văn hóa thưởng trà người Nội xưa rất tinh tế và độc đáo Điều này được thể hiện qua quá trình chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị không gian và tâm thế thưởng trà, cho đến quá trình pha chế, thưởng thức cũng mang dáng dấp thanh lịch của người thành 1.1... hoa, thưởng trà, sau đó đại gia đình mới quây quần quanh bàn trà chúc thọ các cụ Các hình thức thưởng trà theo số lượng người là cách thưởng trà độc đáo và tinh tế Nó phù hợp với trạng thái tâm lý, cảm xúc của đối tượng thưởng trà 1.3.1 Thưởng trà độc ẩm Thưởng trà độc ẩm là một người ngồi thưởng trà với chiếc ấm pha trà độc ẩm nhỏ xíu xinh xắn với gam màu trầm gợi về nỗi ưu tư, một niềm riêng của người. .. trọng 1.3.3 Thưởng trà quần ẩm Thưởng trà quần ẩm là hình thức nhiều người (từ ba đến năm) cùng ngồi thưởng trà trong một bàn trà Người Nội xưa thường chỉ tham dự từ ba đến năm người trong một bàn quần ẩm Vì như vậy sẽ không quá nhiều người làm ảnh hưởng đến không khí thanh tịnh của buổi thưởng trà Ngoài cách uống trà trong gia đình, người Nội xưa còn có các hình thức hội trà, uống trà thưởng hoa... tụ những bậc hiền tài của quốc gia, những con người có tầm hiểu biết sâu rộng về nền văn hóa dân tộc Và văn hóa thưởng trà là một trong những nét văn hóa độc đáo và tinh tế nhất của người Tràng An xưa Sự tinh tế và cẩn trọng được thể hiện qua từng cung đoạn từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, trà cụ, không gian và tâm thế thưởng trà đến cách thức pha chế và cao độ là nghệ thuật thưởng thức trà Hiếm có nơi... nguyên liệutrà cụ thì việc chuẩn bị một không gian và tâm thế thưởng trà cũng được các cụ xưa hết sức để tâm 1.1.3 Chuẩn bị không gian và tâm thế thưởng trà Không gian thưởng trà Không gian thưởng trà chính là địa điểm ngồi thưởng trà Các vị sành đất thành xưa thường chọn cho mình một không gian thưởng trà thật hợp lý Có khi cả gia đình ngồi thưởng trà quanh bàn trà đặt trong phòng khách của gia... nhiều hình thức thưởng trà khác nhau Với mỗi hình thức như độc ẩm, đối ẩm, hay quần ẩm đều mang đến những nét đặc trưng riêng và phù hợp cho mọi người trong từng trạng thái cảm xúc Và mỗi hình thức thưởng trà đều mang tính nghệ thuật cao Tiểu kết chương 1 Văn hóa thể hiện được con người Văn hóa thưởng trà của người Nội xưa là đỉnh cao của nền văn hóa trà Việt Bởi nơi đây là thủ đô của đất nước, nơi... nước trà vì phải uống nóng Chất liệu của các trà cụ chủ yếu là gốm sứ và kim loại Khác với Nhật Bản trong bộ trà cụ của người Nội sử dụng chén thưởng trà theo mùa và theo số lượng người chứ không dùng bát uống trà Điều đó cho thấy sự thích ứng cũng như nét tinh tế, chu đáo của con người Nội Các loại trà cụ khác Bên cạnh những trà cụ vô cùng quan trọng như ấm đun nước, ấm pha trà, chén thưởng trà. .. bó hẹp đối tượng thưởng thức là những người “sang” và “nhàn” nữa Mà hiện nay, văn hóa thưởng trà của người Nội là sự tổng hợp của nhiều phong cách trà khác nhau từ văn hóa trà châu Âu, đến những quán trà mang đậm phong cách trà Trung Hoa, hay những quán trà mang phong cách rất Việt,… 32 Thông qua quá trình khảo sát trên địa bàn thủ đô Nội hiện nay chúng tôi nhận thấy mật độ quán trà ngày càng nhiều... trọng ở người thưởng trà là cái tâm với trà Để thưởng thức được hương vị của trà thì người thưởng trà phải có những hiểu biết về trà thì mới mong cảm nhận được “chân” của trà, nếu không thì thưởng trà cũng chỉ là một cách thay thế cho uống nước lọc bằng uống một loại nước có màu mà thôi Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi định hướng nghiên cứu theo phong cách thưởng trà truyền thống ở Nội . đề: “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Hà Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Văn hóa thưởng trà. 1: Văn hóa thưởng trà của người Hà Nội xưa. Chương 2: Văn hóa thưởng trà của người Hà Nội nay. Chương 3: Những giá trị đặc sắc trong văn hóa thưởng trà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn: “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Hà Nội” doc, Tài liệu Luận văn: “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Hà Nội” doc, Tài liệu Luận văn: “Tìm hiểu văn hóa thưởng trà của người Hà Nội” doc

Từ khóa liên quan