Cấu trúc luận văn

5 2.1K 16
 Cấu trúc luận văn

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Các luận văn không nhất thiết phải tuân theo một cấu trúc hay hình thức tổ chức nào thật sự "cứng". Tuy thế, để đảm bảo tính chất toàn vẹn, và chặt chẽ của các lập luận khoa học, cho tới khi k 123doc.vn

Ngày đăng: 09/08/2012, 21:25

Hình ảnh liên quan

8. Các Phụ lục tính toán, hình vẽ, bảng biểu, các chứng minh định lý, tính -  Cấu trúc luận văn

8..

Các Phụ lục tính toán, hình vẽ, bảng biểu, các chứng minh định lý, tính Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan