0

BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN : KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: SẢN XUẤT 5 SẢN PHẨM TRANG TRÍ TỪ NHỰA TÁI CHẾ

36 10 0
  • BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN : KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  CHỦ ĐỀ: SẢN XUẤT 5 SẢN PHẨM TRANG TRÍ TỪ NHỰA TÁI CHẾ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:52

GV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIẾP TP HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ SẢN XUẤT 5 SẢN PHẨM TRANG TRÍ TỪ NHỰA TÁI CHẾ Giảng viên hướng dẫn TRƯƠNG CÔNG HẬU Nhóm thực hiện nhóm RẠP XIẾC Lớp DHDI16ATT Hồ sơ gồm 1 Các biểu mẫu thành lập nhóm 4 Video thực hiện kế hoạch 2 Kế hoạch thực hiện việc nhóm 5 Báo cáo kế hoạch thực hiện 3 Hình ảnh thực hiện kế hoạch 6 Biên bản họp nhóm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2021 GV Trương Công Hậu 1 Lời mở đầu Đồ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIẾP TP.HCM TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁO CÁO CUỐI KÌ MƠN : KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRANG TRÍ TỪ NHỰA TÁI CHẾ Giảng viên hướng dẫn: TRƯƠNG CƠNG HẬU Nhóm thực hiện: nhóm RẠP XIẾC Lớp: DHDI16ATT Hồ sơ gồm: Các biểu mẫu thành lập nhóm Video thực kế hoạch Kế hoạch thực việc nhóm Báo cáo kế hoạch thực Hình ảnh thực kế hoạch Biên họp nhóm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 Lời mở đầu Đồ tái chế sản phẩm tạo từ việc tận dụng số loại rác thải, vật dụng hư hỏng để làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm mới, vật liệu mà mang đến lợi ích tốt cho sống người Ngoài cịn giúp làm giảm hiệu ứng nhiễm từ việc sử dụng lượng, ô nhiễm bầu không khí, nhiễm đất việc chơn lấp Do thay vứt bạn tận dụng để làm sản phẩm tái chế Tùy thuộc vào cách sản xuất cách sử dụng người đồ tái chế trở nên có ích có hại Một số đồ tái chế độc hại với thể người sản phẩm từ nhựa tái chế từ ống kim bệnh viện, loại nhựa độc để tái chế thìa, ống hút nhựa Một số cách làm sản phẩm tái chế từ nhựa, nilon, thủy tinh để làm đồ trang trí, đồ chơi khơng có hại cho sức khỏe người chúng thường làm tăng tính thẩm mỹ việc trang trí Có nhiều ngun liệu tận dụng để làm đồ tái chế Chẳng hạn loại chai nhựa, nắp chai, nilon, thủy tinh Với nguyên liệu cho sản phẩm làm từ đồ tái chế vô tiện lợi đẹp Nhóm mong rằng, với nội dung mà nhóm trình bày, bạn có học rút vấn đề rác thải đời sống ngày Và khuyên bạn bỏ rác nơi quy định, nên tái chế rác thải loại tái chế nhằm bảo vệ môi trường tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên GV: Trương Công Hậu I CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NHĨM 1) Mục tiêu nhóm  Hồn thành báo cáo, đạt kết cao môn học  Gắn kết mối quan hệ công việc sống  Rèn luyện kĩ năng, giao tiếp tốt trước đám đồng, hoạt bát,…  Giúp đỡ hồn thành tốt cơng việc  Hồn thành công việc tiến độ 2) Các hoạt động kiến thức  Lên thời gian họp nhóm, phương tiện di chuyển, kinh phí để thực  Thống nội dung đề tài  Thống thời gian  Họp nhóm lên kế hoạch cụ thể  Lên kịch bản, chụp ảnh, quay video 3) Các kết dự kiến  Hồn thành tập nhóm video  Giúp thành viên nhóm hiểu gắn kết  Rút nhiều kinh nghiệm sống cho thân người 4) Những nguồn lực có sẵn  Nhân lực: thành viên (8 nam, nữ)  Kinh tế (tiền quỹ…)  Thiết bị phương tiện di chuyển: loptop, điện thoại, xe máy … 5) Những điểm hạn chế  Một số bạn khơng có phương tiện di chuyển nên khó khăn  Không chọn thời gian phù hợp  Quan điểm, tính cách cá nhân khác nên cần thời gian để hiểu thống quan điểm trình làm việc  Phụ thuộc vào thời tiết 6) Những kĩ khả cần thiết  Kỹ tổ chức họp tốt  Kỹ giao tiếp lắng nghe, điều hành lập kế hoạch GV: Trương Công Hậu  Kỹ làm việc nhóm, giải xung đột  Khả làm việc phần mềm ứng dụng, sử lí tình xấu xảy  Kỹ giải vấn đề  Kỹ thuyết phục 7) Khoảng thời gian GV: Trương Công Hậu  BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM Hơm nay, ngày 18/03/2021 Tên nhóm: RẠP XIẾC Số lượng thành viên: Mục tiêu nhóm: - Rèn luyện kĩ nhóm qua cơng việc sản xuất sản phẩm từ nhựa tái chế - Thực hoạt động kĩ làm việc nhóm có hiệu quả, thể tinh thần trách nhiệm cá nhân để đạt kết cao học tập Thời gian: 10/03/2021 đến 20/03/2021 Các thành viên nhóm Chức vụ Họ tên Trưởng Lê nhóm Nguyễn Gia Khánh MSSV Chun mơn (ngành học) Công việc phụ trách Liên hệ 20012831 DHDI16ATT -Nhận định lực thành viên lập kế hoạch làm việc nhóm Email: lenguyengiakhanh 16100 2@gmail.com - Gắn kết thành viên, đạo giám sát công việc thành viên Sđt : 0767989978 - Điều hành, phân công công việc, nhiệm vụ phù hợp với lực cá nhân GV: Trương Công Hậu Người giám sát Lê Nguyễn Gia Khánh 20012831 DHDI16ATT -Đánh giá kết thực thiếu xót cơng việc -Áp dụng tiêu chuẩn khắc khe nhóm Email: lenguyengiakhanh 16100 2@gmail.com Sđt : 0767989978 -Bình tĩnh đánh giá vấn đề theo hình thức làm việc nhóm Người thực Nguyễn Văn Quốc Đạt 20006911 Lê Sơn Tùng 20014801 DHDI16ATT DHDI16ATT -Theo dõi tiến độ cơng việc Email: -Tổng hợp cơng việc nhóm Sdt:359973174 -Đánh giá thuyết phục nguy gây chậm tiến độ Email: -Có tinh thần dám nghĩ dám làm Sdt: 0933464184 dt01689865217@gmai l.com andiezblunder365@g mail.com -Cùng người thống ý kiến để hoàn thành mục tiêu Người ngoại giao Vũ Phi Long Phạm Đình Nhật 20028771 20014801 GV: Trương Cơng Hậu DHDI16ATT DHDI16ATT -Có khiếu ngoại giao khả đánh giá nhu cầu người khác Email: vuphilong365@g mail.com -Tự tin đoán Sdt :089670228 -Thận trọng xử lý thông tin mật Email: phamdinhnhat050 901@gmail.com -Nắm bắt tranh tổng thể nhóm thực kế hoạch Sdt: 0773331645 Người phản biện Phạm Minh Khoa Vũ Phi Long 20064831 20028771 DHDI16ATT DHDI16ATT -Không chấp nhận giải pháp không mang lại hiệu tối ưu Email: quanvt11113@g mail.com Sdt: 0938905303 -Phân tích giải pháp để tìm yếu giải pháp đưa Email: -Xây dựng biện pháp sửa vuphilong365@g chữa tốt mail.com Sdt:089670228 Người phát triển Người điều phối Võ Khánh Hưng 20006341 DHDI16ATT -Nhiệt tình linh hoạt để Email: đưa nhiều ý tưởng vohung08989186 18@gmail.com -Sẵn sàng đón nhận ý kiến Sdt: 0898666375 người khác Phạm Đăng Anh Tuấn 20002148 DHDI16ATT -Luôn có ý kiến lạc Email: danganhtuan0607 quan, sinh động thú vị 01@gmail.com -Luôn tiếp nhận ý Sdt:0979775699 kiến khả thi Võ Kim Ngân 20064831 DHKT16CTT -Hiểu nhiệm vụ khó khăn nhóm -Có khả xử lí vấn đề lúc Nguyễn Văn Quốc Đạt 20006911 DHDI16ATT -Nhìn nhận ưu tiên -Khả nắm giữ công việc Email: kn1892002@gma il.com Sdt: 0775450800 Email: dt01689865217@ gmail.com Sdt: 0359973174 -Duy trì tốt mối quan hệ nội Xác nhận nhóm Trưởng thành viên nhóm GV: Trương Cơng Hậu (Ký tên ghi rõ họ tên) Trưởng nhóm Lê Nguyễn Gia Khánh Thư ký Võ Kim Ngân Các thành viên nhóm Lê Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Văn Quốc Đạt Phạm Đình Nhật Võ Kim Ngân Phạm Minh Khoa Lê Sơn Tùng Vũ Phi Long Võ Khánh Hưng Phạm Đăng Anh Tuấn NỘI QUY CỦA NHÓM Điều 1: Qui định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm - Địa điểm: nhà sử dụng trang mạng để họp nhóm - Thời gian: từ ngày 27/5 – 2/5/2021 Điều 2: Qui định nói, nghe, phát biểu, đóng góp ý kiến họp nhóm - Nhắc lại điễn đạt rõ ràng nội dung, hỏi đề làm rõ vấn đề - Lắng nghe ý kiến thành viên GV: Trương Công Hậu Điều 3: Qui định thành viên nhóm phải thực hiện:  Những thành viên nhóm phải thực hiện: - Tơn trọng lẫn - Có tính đồn kết - Có tinh thần trách nhiệm hồn thành tốt cơng việc giao - Biết lắng nghe - Vào họp giờ, nghiêm túc tham gia hoạt động nhóm - Có ý kiến phát biểu riêng, thông điệp rõ ràng - Tin tưởng lẫn - Biết tổ chức xếp công việc - Đóng quỹ nhóm  Những điều thành viên nhóm khơng thực hiện: - Vắng mặt khơng lí - Gây đồn kết nhóm - Khơng đổ lỗi cho thành viên nhóm nhóm khơng đạt kết tốt - Khơng qua loa, phải có ý kiến riêng lúc hoạt động nhóm - Khơng tơn trọng lẫn - Vào họp không - Từ chối cơng việc phân cơng - Khơng hồn thành công việc phân công - Không đùn đẩy trách nhiệm Điều 4: Qui định bảo mật thông tin chung nhóm: Khơng tiết lộ thơng tin, ý tưởng, tài liệu độc quyền nhóm GV: Trương Cơng Hậu Điều 5: Qui định quyền lợi thành viên nhóm: Năng nổ, hợp tác, tham gia đầy đủ giờ, hoàn thành nhiệm vụ giao Tham gia sơi đóng góp ý kiến trưởng nhóm khen thưởng cơng khai trước nhóm phần quà nhỏ từ nhóm trưởng kết cao Điều 6: Qui định bổ sung, loại bớt thành viên nhóm:  Bổ sung thành viên nhóm khi: - Cơng việc nhóm nhiều mà số lượng thành viên ít, không đảm bảo thời gian để thành viên hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu - Các thành viên nhóm thiếu kiến thức, kĩ cần thiết để hồn thành nhiệm vụ, mục tiêu nhóm  Loại bớt thành viên nhóm khi: - Thành viên nhóm khơng tận tâm mục tiêu chung nhóm, nhóm góp ý, nhắc nhở khơng sửa đổi - Thành viên có tính cá nhân, ích kỹ cao, hợp tác, thỏa hiệp với thành viên khác nhóm - Thường xuyên gây rối, làm ảnh hưởng đến hoạt động nhóm  Lưu ý: - Mối liên kết thành viên nhóm bị suy yếu có nhiều người than gia rời khỏi nhóm Do đó, cần hạn chế đến mức thấp thay đổi thành viên nhóm - Khơng bổ sung thành viên nhóm ổn định Điều 7: Qui định giải thể nhóm:  Khi hồn thành mục tiêu nhóm, kết thúc mơn Điều 8: Tổ chức thực hiện: - Đề mục tiêu - Lên kế hoạch - Thực nhiệm vụ - Điểu hành để thực nhiệm vụ GV: Trương Công Hậu Báo cáo tiến độ thực hiện: Công việc Nội dung Thời gian Người phụ trách Tùng, Nhật, Khoa, Khánh, Hưng Đã thực Tìm chai nhựa, lon 28/5/2021 Chuẩn bị công cụ để tạo sản phẩm 29/5/2021 Đang thực Chế tạo sản phẩm 30/5/2021 Tùng, Nhật, Khoa, Khánh, Hưng Sẽ thực Viết, chỉnh sửa lỗi báo cáo 30/5 – 1/6/2021 Ngân, Đạt, Long, Tuấn Kết thúc Tổng kết 5/6/2021 Cả nhóm Kinh phí III HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHĨM Hình ảnh họp nhóm qua Zoom: GV: Trương Cơng Hậu 21 GV: Trương Công Hậu 22 GV: Trương Công Hậu 23 Sản phẩm 1: Làm đèn ngủ từ nắp chai C2 GV: Trương Công Hậu 24 GV: Trương Công Hậu 25 Sản phẩm thứ 2: Làm chậu hoa chai nhựa GV: Trương Công Hậu 26 Sản phẩm thứ 3: Chậu hình Pikachu GV: Trương Cơng Hậu 27 Sản phẩm thứ 4: Làm chậu bình nước rửa chén Sản phẩm thứ 5: Làm chậu chai nhựa GV: Trương Công Hậu 28 IV TỔNG HỢP VIDEO Link: https://drive.google.com/file/d/1o0MsUe8To6PBIudI2VGhHh0P7zS0p1oc/v iew TRƯƠNG CƠNG HẬU_HK2_2021-2022_DHDI16ATT_NHĨM RẠP XIẾC - Thời lượng: phút 22 giây - Nội dung: giới thiệu nhóm sản phẩm nhóm GV: Trương Cơng Hậu 29 V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: Tên nhóm: RẠP XIẾC Chủ đề báo cáo: Sản xuất sản phẩm trang trí chế tạo nhựa Thời gian thực kế hoạch: 28/5 – 10/6/2021 Mức độ hoàn thành kế hoạch đạt : 100% Kết đạt được: - Chế tạo thành công sản phẩm - Công tác phân chia nhiệm vụ thành công - Những sản phẩm đẹp mắt, tiện lợi gia đình - Hồn thành chủ đề cuối kì mơn Kĩ làm việc nhóm Những thuận lợi thuật kế hoạch: - Các thành viên có tinh thần tự giác tích cực hồn thành nhiệm vụ - Ngun liệu chủ yếu có sẳn - Khơng tốn nhiều chi phí - Ít tốn thời gian - Được nhiều gợi ý từ người xung quanh, mạng xã hội Những bất lợi khó khăn thực kế hoạch: - Trao đổi qua phần mền trực tuyến - Không giúp đỡ thành viên Những kinh nghiệm rút ra: - Thành thạo kĩ word, powerpoint, - Biết sử dụng phần mền họp trực tiếp Zoom - Giảm rác thải từ nhựa - Giúp nhóm hoạt động hiệu - Thận trọng lỗi ta file word Đề xuất: GV: Trương Công Hậu 30  Nền kinh tế tuần hoàn xem giải pháp cho bao bì sau sử dụng vỏ chai nhựa thu gom tái chế thành chai hoàn toàn an toàn để sử dụng cho lần Với mơ hình này, chai nhựa khơng khơng bị thải bỏ mơi trường mà cịn trở thành nguồn nguyên liệu giá trị  Ngoài cịn tận dụng chúng thành sản phẩm trang trí, tiện lời,… gia đình như: đèn trang trí lung linh, chậu cây, vật trang trí, làm hộp bút trang trí chai nhựa, tái chế chai nhựa thành đồ chơi, đồng hồ trang trí, đèn trang trí nội thất,… VI BIÊN BẢN HỌP NHĨM GỒM: Biên họp để thành lập nhóm: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GV: Trương Công Hậu 31 BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM Hơm nay, Ngày 18 tháng năm 2021 vào lúc phòng B2.03 Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM diễn họp với nội dung sau: Thành phần tham dự gồm thành viên lớp Kỹ làm việc nhóm DHDI16ATT_ ( GVHD: Th.s Trương Cơng Hậu) Nội dung họp: - Thành lập nhóm mơn học Kỹ làm việc nhóm gồm thành viên có tên danh sách - Bầu chọn nhóm trưởng, thư ký, người giám sát - Tạo nhóm liện lạc mạng xã hội với tham gia tất thành viên ( Facebook, Zalo, Messenger, ) Phân công nhiệm vụ: - Lập danh sách thành viên nhóm - Tạo nhóm liên lạc mạng xã hội Biên họp để xác định mục tiêu- nhiệm vụ thực kế hoạch theo chủ đề chọn : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM Hơm nay, ngày tháng năm 2021 vào lúc 15h thư viện trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM họp với nội dung sau: GV: Trương Công Hậu 32 Thành phần tham dự gồm thành viên nhóm RẠP XIẾC lớp DHDI16ATT _ ( GVHD: Th.s Trương Công Hậu) Nội dung họp: - Xác định chủ đề cho báo cáo cuối kì - Xác định cơng việc cụ thể cần thực theo chủ đề - Phân cơng cơng việc cho thành viên nhóm - Xác định ngày thực chủ đề Kết luận: - Xác định chủ đề công việc cần hoàn thành - Thống ngày thực chủ đề tổng kết Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h ngày Biên họp tổng kết: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT Hôm nay, vào lúc 20 giờ, ngày 13 tháng năm 2021 ứng dụng Zoom diễn họp với nội dung sau: Thành phần tham dự gồm thành viên nhóm RẠP XIẾC lớp DHDI16ATT ( GVHD: Th.s TRƯƠNG CÔNG HẬU) Nội dung họp: - Tổng hợp kết đạt sau trình thực chủ đề GV: Trương Cơng Hậu 33 - Các thành viên nhóm chia hình ảnh trình thực chủ đề - Chuẩn bị hồn thành báo cáo Phân cơng nhiệm vụ: - Hoàn thành báo cáo theo mẫu Giáo trình Kỹ làm việc nhóm - Hồn thành video trình thực chủ đề Kết luận: - Tổng kết kết đạt sau q trình thực chủ đề GV: Trương Cơng Hậu 34 GV: Trương Công Hậu 35 ... lượng: phút 22 giây - Nội dung: giới thiệu nhóm sản phẩm nhóm GV: Trương Công Hậu 29 V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: Tên nhóm: RẠP XIẾC Chủ đề báo cáo: Sản xuất sản phẩm trang trí chế tạo nhựa. .. đồ tái chế độc hại với thể người sản phẩm từ nhựa tái chế từ ống kim bệnh viện, loại nhựa độc để tái chế thìa, ống hút nhựa Một số cách làm sản phẩm tái chế từ nhựa, nilon, thủy tinh để làm. .. nay, ngày 18/03/2021 Tên nhóm: RẠP XIẾC Số lượng thành viên: Mục tiêu nhóm: - Rèn luyện kĩ nhóm qua cơng việc sản xuất sản phẩm từ nhựa tái chế - Thực hoạt động kĩ làm việc nhóm có hiệu quả, thể
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CUỐI KÌ MÔN : KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: SẢN XUẤT 5 SẢN PHẨM TRANG TRÍ TỪ NHỰA TÁI CHẾ,