0

Yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị tài trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây để thích ứng với chuyển đổi số trong giáo dục

8 1 0
  • Yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị tài trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây để thích ứng với chuyển đổi số trong giáo dục

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:40

Bài viết Yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị tài trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây để thích ứng với chuyển đổi số trong giáo dục phân tích những yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong giảng dạy môn giáo dục chính trị để thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo! Thân Thị Giang Bùi Thị Ngọc Lan Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây Tóm tắt: Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư, hay gọi cách mạng số đã, tiếp tục tạo nên biến động mạnh mẽ, gây ảnh hưởng đến mặt sống xã hội kỷ XXI nói chung, có giáo dục nghề nghiệp nói riêng Giảng dạy mơn giáo dục trị sở giáo dục nghề nghiệp có vị trí quan trọng việc hình thành giới quan cộng sản, nhân sinh quan cách mạng phương pháp luận khoa học đóng vai trị tảng cho sinh viên cịn ngồi ghế giảng đường Bài viết, phân tích yêu cầu kỹ giảng dạy mơn giáo dục trị để thích ứng với trình chuyển đổi số giáo dục Từ khóa: Giáo dục trị, cách mạng số, E-learning Mở đầu Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) diễn ngày, giờ, tác động mạnh mẽ đến giáo dục - nơi tri thức hóa nguồn nhân lực, nhà tuyển dụng - nơi kiểm nghiệm sản phẩm trình tri thức hóa Bởi vậy, sở giáo dục, có sở giáo dục nghề nghiệp khơng thể thỏa mãn với kết kiểm định đạt tiêu chuẩn mà cần chủ động tiếp cận với thực tiễn biến động CMCN 4.0 nhằm bổ sung, phát triển để đáp ứng địi hỏi trình độ, lực, kỹ năng, kỹ xảo cần có người lao động mà kinh tế số đặt Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tận dụng tối đa mạnh công nghệ thông tin (CNTT), giáo dục giới đổi tồn diện theo mơ hình giáo dục số Giáo dục 4.0 mơ hình giáo dục thơng minh, tảng mơ hình giáo dục dựa liên kết ba yếu tố nhà trường - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo suất lao động xã hội tri thức Trước bối cảnh đó, địi hỏi cơng tác giảng dạy mơn giáo dục trị phải đổi mới, chuẩn bị chu đáo cho thay đổi lớn chuyển đối số giáo dục 545 Nội dung 2.1 Nội dung cần quan tâm trình giảng dạy mơn giáo dục trị thực chuyển đối số giáo dục Trước tác động CMCN 4.0, việc đổi toàn diện giáo dục, đổi hoạt động dạy học sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, mơn giáo dục trị (GDCT) nói riêng yêu cầu tất yếu khách quan Qua thực tiễn quản lý, nghiên cứu giảng dạy môn GDCT trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây, theo quan điểm chúng tôi, để nâng cao chất lượng giảng dạy mơn học thích ứng với q trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp, cần tập trung vào nội dung sau: Một là, cần triển khai, ứng dụng E-Learning hoạt động giảng dạy học tập yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học trình thực chuyển đổi số Hiện nay, việc ứng dụng CNTT dạy học phổ biến cách học đại, thơng minh Elearning hình thức sinh viên sử dụng máy tính để tự học giảng mà giảng viên biên soạn, xem đoạn phim tiết dạy giảng viên, trao đổi trực tuyến với giảng viên bạn học thơng mạng Internet Điểm khác hình thức E-Learning so với hình thức giáo dục truyền thống lấy sinh viên làm trung tâm, sinh viên tự làm chủ trình học tập mình, giảng viên đóng vai trị trợ lý, hướng dẫn hỗ trợ việc học tập cho sinh viên Hiểu theo nghĩa rộng, E-Learning thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa công nghệ thông tin truyền thông (CNTT&TT), đặc biệt CNTT Theo quan điểm đại, E-Learning phân phát nội dung học, sử dụng công cụ điện tử đại: Máy tính, laptop, smartphone, mạng vệ tinh, mạng Internet, Intranet, nội dung học thu từ website, đĩa CD, băng video, audio, thông qua máy tính hay ti vi; người dạy người học giao tiếp với qua mạng internet hình thức: email, forum, chat, facebook, hội thảo video, Có hai hình thức giao tiếp người dạy người học: giao tiếp đồng giao tiếp không đồng Giao tiếp đồng bộ: Nhiều người truy cập mạng thời điểm trao đổi thông tin trực tiếp với như: thảo luận trực tuyến, hội thảo video, nghe đài phát sóng trực tiếp, xem tivi phát sóng trực tiếp, Giao tiếp khơng đồng bộ: Những người giao tiếp không thiết phải truy cập mạng thời điểm, ví dụ: khoá tự học qua Internet, CD-ROM, E-mail, diễn đàn Đặc trưng kiểu học giảng viên phải chuẩn bị tài liệu khoá học trước khoá học diễn ra, sinh viên tự chọn lựa thời gian tham gia khoá học 546 Khi giới trở nên “phẳng hơn” nay, cách học mơn khoa học nói chung, mơn GDCT nói riêng theo hình thức E-Learning góp phần đáp ứng tiêu chí giáo dục số: Học nơi, học lúc, học theo sở thích, học suốt đời Ở góc độ đó, E-Learning bổ sung cho cách học tập truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng việc dạy học môn GDCT bối cảnh tồn cầu hóa Thực tiễn nghiên cứu áp dụng, nhận thấy rằng, việc dạy học mơn GDCT E-Learning có số hình thức chủ yếu: (1).Đào tạo từ xa: hình thức đào tạo đó, giảng viên sinh viên khơng vị trí, địa điểm; (2).Đào tạo dựa máy tính: Ứng dụng (phần mềm) đào tạo đĩa CD-ROM cài máy tính độc lập, khơng nối mạng, khơng có giao tiếp với giới bên ngồi; (3).Đào tạo dựa web: Các thơng tin quản lý khố học, thơng tin giảng viên lưu trữ máy chủ người dùng dễ dàng truy nhập thơng qua trình duyệt Web Sinh viên giao tiếp với với giảng viên, sử dụng chức trao đổi trực tiếp, diễn đàn, e-mail chí nghe giọng nói nhìn thấy hình ảnh người giao tiếp với mình; (4) Đào tạo trực tuyến: Sử dụng kết nối mạng để thực việc học, lấy tài liệu học tập, giao tiếp sinh viên với với giảng viên; (5).Đào tạo dựa công nghệ: Áp dụng công nghệ, đặc biệt dựa công nghệ thông tin Như vậy, việc ứng dụng rộng rãi E-Learning vào việc dạy - học mơn GDCT, có ưu điểm sau: Thứ nhất, tạo thuận lợi tối đa cho sinh viên, giúp sinh viên không bị hạn chế mặt thời gian địa điểm; Thứ hai, kinh phí chi trả cho việc học giảm nhiều so với việc sinh viên phải đến lớp theo hình thức lớp học truyền thống; Thứ ba, sinh viên hoàn toàn chủ động việc học, xây dựng thời gian biểu tự quản lý thời gian học cá nhân; Thứ tư, sinh viên có nhiều thời gian đầu tư cho việc đọc, nghiên cứu tài liệu làm đề tài nghiên cứu khoa học khơng phải tồn thời gian ngày để đến giảng đường nghe giảng Đây lợi tốt giáo dục trực tuyến; Thứ năm, học trực tuyến giúp sinh viên nâng cao trình độ sử dụng máy tính, Internet nhiều phần mềm có liên quan khác Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, việc sử dụng E-Learning vào dạy - học mơn GDCT có số hạn chế: Thứ nhất, mơi trường học khơng kích thích chủ động sáng tạo, tích cực trao đổi, tranh luận ý kiến, sinh viên lớp học truyền thống Thậm chí làm giảm tương tác giảng viên giảng viên thiếu nhiệt huyết, sinh viên thiếu chủ động, tích cực, Thứ hai, học tập theo phương pháp E-Learning địi hỏi người học phải có tinh thần tự học, ảnh hưởng cách học thụ động truyền thống, tâm lí học phải có thầy, nội dung học, mơn học cịn nặng thiên lý luận nên việc tham gia học E-Learning chưa trở thành động lực học tập sinh viên Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế người học khơng giống nhau, vùng sâu vùng xa, 547 chưa thể trang bị máy vi tính kết nối Internet, nhiều thơng tin mạng Internet chưa kiểm sốt dẫn đến gia đình lo lắng em vào mạng, Thứ ba, để triển khai hiệu phương thức đào tạo E-Learning hiệu quả, địi hỏi phải có hạ tầng CNTT đủ mạnh, có đường truyền cáp quang ổn định, xây dựng Website trường học Website E-Learning hồn chỉnh chi phí cao, khơng tận dụng hết khả Web gây lãng phí Đồng thời, phải có đội ngũ cán chuyên trách phục vụ hoạt động hệ thống E-Learning Tuy nhiên, theo quy định chưa có chế cho hoạt động nhà trường Hai là, song song với việc triển khai áp dụng E-Learing vào giảng dạy môn GDCT cần lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung tri thức môn học Theo quan điểm lý luận dạy học hiện, phương pháp dạy học tích cực gắn truyền thụ kiến thức giảng viên với việc phát huy trí lực sinh viên, chủ động hoạt động trí não q trình dạy - học nghiên cứu học Do đó, đổi phương pháp dạy - học môn GDCT phải dựa sở xác định trung tâm hoạt động dạy giảng viên sinh viên Bởi vậy, giảng viên cần sử dụng nhiều phương pháp khác học, không nên lạm dụng, ôm đồm nhiều phương pháp Sử dụng phương pháp phải phù hợp với đối tượng người học, dung lượng giảng lý luận thực tiễn cho giảng phải có kết hợp phương pháp phù hợp tốt với kết hợp phương tiện dạy học khác làm cho giảng phong phú thiết thực Khi giảng dạy môn GDCT, để tạo hứng thú cho sinh viên, giảng viên cần đổi theo hướng gợi mở, nêu vấn đề, giảm thời gian thuyết trình, tăng thời gian đàm thoại, thảo luận, tranh luận sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên, đối thoại sinh viên với giảng viên, tình có vấn đề Để thực điều này, địi hỏi giảng viên phải giỏi chun mơn, vững kỹ nghề, linh hoạt nhanh nhẹn việc giải ứng phó với tình sư phạm nảy sinh ngồi dự kiến, biết hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu, tập phân tích, đánh giá, nêu ý kiến riêng vấn đề mà tài liệu đề cập, Như thế, sinh viên chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học học, mơn học, kích thích tính chủ động, độc lập suy nghĩ suy nghĩ, tập phê phán, phản biện có khoa học, mà không thừa nhận tri thức cách giản đơn, thụ động Bản chất vấn đề đổi phương pháp dạy hướng vào mục tiêu trau dồi tư khoa học cho sinh viên, giúp sinh viên làm quen với phương pháp học tập theo kiểu nghiên cứu Tinh thần phương pháp dạy lý luận gắn liền với thực tiễn, dùng lý luận để soi sáng thực tiễn, dùng thực tiễn để kiểm chứng lý luận, học đôi với hành 548 Ba là, tiền đề quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy- học môn GDCT, vấn đề người, gồm chủ thể khách thể trình giáo dục (giảng viên sinh viên) Trước yêu cầu trình chuyển đổi số giáo dục, địi hỏi đội ngũ nhà giáo nói chung, giảng viên giảng dạy mơn GDCT nói riêng phải khơng ngừng tự học tập, cập nhật thông tin để trau tri thức, nâng cao hiểu biết phương diện đời sống cần thực số nội dung sau: Thứ nhất, giảng viên cần xây dựng đề cương chi tiết môn học cung cấp sinh viên trước bắt đầu vào giảng dạy chuyên đề hay Trong có ghi rõ phần học giảng đường, phần đọc sách, phần tự nghiên cứu phần yêu cầu sinh viên tự học nhà làm tiểu luận Trong chương, phần yêu cầu người học tự học giảng viên nên nêu rõ mục tiêu chương, phần đó, Thứ hai, giảng viên cần hướng dẫn sinh viên cách lập kế hoạch học tập Điều giúp sinh viên có kế hoạch phân bổ thời gian cụ thể tuần, ngày dựa kế hoạch học tập học kỳ, năm học để làm chủ thời gian chủ động thời gian tự học, tự nghiên cứu, không bị động trước nhiều tài liệu cần phải đọc, Thứ ba, giảng viên nên cần dành thời gian hướng dẫn sinh viên cách nghe giảng, cách ghi lớp, cách học bài, nghiên cứu tài liệu, đọc sách bút ký vấn đề liên quan đến tri thức học, Thứ tư, cần hướng dẫn sinh viên cách tự học nhà, hướng dẫn sinh viên cách vận dụng, phân tích, tổng hợp bình luận, hướng dẫn cho sinh viên cách học nhóm, cách quản lý tổ chức học nhóm, Thứ năm, giáo dục số vai trò tự học sinh viên mấu chốt quan trọng góp phần nâng cao chất lượng học tập mơn GDCT Thực tế khung chương trình thời lượng giảng dạy môn GDTC sở giáo dục nghề nghiệp cho thấy, thời lượng dạy lớp ngắn, nội dung tri thức cần truyền đạt nhiều Do vậy, sinh viên phải tự học chuẩn bị trước lên lớp điều tất yếu Hoạt động tự học sinh viên gồm tồn mơi trường học tập tổ chức giảng viên với mục tiêu hướng đến trình tự đào tạo sinh viên Tự học hoạt động học tập diễn mà khơng có tham gia trực tiếp giảng viên Thời gian tự học lúc sinh viên có nhiều thời suy nghĩ, đào sâu vấn đề, đặt tình có vấn đề trình nhận thức, đề xuất thắc mắc để giảng viên giải đáp, suy nghĩ liên hệ vận dụng vào thực tế Tự học biện pháp ghi nhớ, khắc sâu tri thức óc hữu dụng nhất, giúp tri thức khó rơi vào “vùng quên” não Tự học vừa mang nghĩa củng cố, trau dồi tri thức có ý nghĩa mở rộng hiểu biết Bởi, sinh viên phải độc lập, 549 tự xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập cho mình, tự động tìm tịi, phân tích tài liệu, sách tiến tới làm chủ tri thức, kỹ Nếu thiếu kiên trì, nhẫn nại nghiêm túc thân sinh viên khơng thực kế hoạch học tập đặt Có thể nói, giáo dục số, tự học, tự nghiên cứu có ý nghĩa to lớn thân sinh viên chất lượng , hiệu trình dạy học - đào tạo nhà trường 2.2.Một số kiến nghị với ban giám hiệu trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn giáo dục trị bối cảnh Trong xu phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, CNTT&TT nay, để nâng cao chất dạy - học GDCT trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, cần thực tốt số nội dung sau: Một là, Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn việc sử dụng đội ngũ giảng viên mơn có nhà trường cách hợp lý gắn với thực tế công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý, nhà trường Ví dụ, có sách hỗ trợ tài phù hợp việc huy động, khuyến khích tạo động lực để giảng viên giàu kinh nghiệm, vững chun mơn đầu tư trí tuệ, thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học, viết tài liệu tham khảo môn học, đề cương giảng, viết tham gia hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế trường đại học, học viện, viện nghiên cứu lớn nước liên quan trực tiếp đến đổi phương pháp dạy - học tổ chức, viết đăng Tạp chí khoa học chuyên ngành, Tạp chí khoa học trường đại học lớn có nhiều chun ngành đào tạo trình độ đại học gần với ngành đào tạo nhà trường như: Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Lâm nghiệp, có số ISSN ISBN Hai là, Hồn thiện quy trình kiểm tra, đánh giá kết học tập môn học sinh viên, thống tiêu chí đánh giá sinh viên, thể khía cạnh sau: điểm chuyên cần, điểm đánh giá ý thức, thái độ, tính chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu môn học, tiết thảo luận, thi kết thúc học phần, nhanh chóng tham gia hồn thiện quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Ba là, khoa khoa học bản, trực tiếp tổ môn cần thường xuyên rà sốt, cập nhật, chỉnh sửa hồn thiện hệ thống giáo trình, học hiệu tham khảo mơn học phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu sinh viên Tài liệu cần xây dựng theo hướng gắn với hoạt động tự học, tự nghiên cứu sinh viên, thống cách viết đề cương giảng toàn môn học, sau học 550 cần xây dựng nhiều dạng tập như: Trắc nghiệm khách quan, tự luận, dạng kiến thức mở, chuẩn hóa chuyên đề thuyết trình cho chương, bài, tập nhóm, tập cá nhân môn học công bố công khai website nhà trường Bốn là, tạo điều kiện để sinh viên nhà trường bày tỏ quan điểm, ý kiến việc học tập, nghiên cứu môn học với cán quản lý giáo dục khoa: Giáo vụ khoa, giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên phòng đào tạo nghiên cứu khoa học, đặc biệt giảng viên trực tiếp phụ trách môn học Bên cạnh đó, cần điều chỉnh, rà sốt thường xuyên tiến hành việc khảo sát thực tế vấn đề: kỹ năng, thái độ, lực làm việc, trách nhiệm công việc người lao động sau q trình đào tạo từ phía nhà tuyển dụng nhiều kênh thông tin khác nhau: qua thư điện tử, trao đổi thông tin qua điện thoại, phiếu điều tra, khảo sát thực tế, để có thơng tin sát thực từ xây dựng mục tiêu chuẩn đầu phù hợp với nhu cầu thực tiễn Năm là, nhà trường cần đầu tư nhiều tài cho cơng tác xây dựng sở hạ tầng: trang bị hệ thống máy tính, sở hạ tầng viễn thông, xây dựng hệ thống thư viện tra, phòng tư liệu, máy quay, máy chiếu, đồng đại phục vụ hoạt động giảng dạy giảng viên hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học sinh viên với tất mơn học nói chung, mơn GDCT nói riêng Xây dựng mối quan hệ gắn bó, thơng suốt đơn vị chức nhà trương việc quản lý hoạt động học tập sinh viên Kết luận Chất lượng hiệu qủa dạy - học môn GDCT trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trước xu chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao hàm nhân tố khách quan nhân tố chủ quan trình giảng dạy, chịu chi phối tác động nhiều nguyên nhân Trên tảng số mà CMCN 4.0 mang lại, tất lĩnh vực đời sống nhân loại chịu tác động mạnh mẽ, giáo dục đào tạo ngoại lệ Trái lại tác động cơng nghệ sinh học, điện tốn đốn mây, kho liệu số, công nghệ in 3D, công nghệ nano, trí tuệ nhân tạo - thành tất yếu phát triển công nghệ cách mạng số đặt yêu cầu mới, đòi hỏi ngày khắt khe với giáo dục đào tạo Do vậy, công tác dạy - học môn GCDT trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây cần có thay đổi tầm nhìn chiến lược để chuẩn bị cho biến đổi lớn, đáp ứng yêu cầu trình chuyển đổi giáo dục số 551 Tài liệu tham khảo [1] [2] [3] [4] [5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, tập Nxb Chính trị - Sự thật Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đức Khiêm (2018), Một số giải pháp nhằm nâng cao lực nghiên cứu khoa học giảng viên trường cao đẳng Vĩnh Phúc trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Đào tạo nghiên cứu khoa học cách mạng công nghiệp 4.0”, Nxb Nông nghiệp Việt Nam Trần Mai Ước (2014), Đảm bảo tính thực tiễn chương trình đào tạo ngành giáo dục trị trường đại học, cao đẳng nay, Tạp chí Đại học Sài Gịn, số 23 552 ... trình giảng dạy mơn giáo dục trị thực chuyển đối số giáo dục Trước tác động CMCN 4.0, việc đổi toàn diện giáo dục, đổi hoạt động dạy học sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, mơn giáo dục trị (GDCT)... riêng yêu cầu tất yếu khách quan Qua thực tiễn quản lý, nghiên cứu giảng dạy môn GDCT trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây, theo quan điểm chúng tôi, để nâng cao chất lượng giảng dạy mơn học thích ứng. .. lượng , hiệu trình dạy học - đào tạo nhà trường 2.2.Một số kiến nghị với ban giám hiệu trường cao đẳng cộng đồng Hà Tây nhằm nâng cao chất lượng dạy học mơn giáo dục trị bối cảnh Trong xu phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Yêu cầu và kỹ năng cơ bản trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị tài trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây để thích ứng với chuyển đổi số trong giáo dục,