0

Một số kết quả và kinh nghiệm triển khai đề án Dạy học theo Mobile Learning Technology tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

12 0 0
  • Một số kết quả và kinh nghiệm triển khai đề án Dạy học theo Mobile Learning Technology tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:34

Bài viết Một số kết quả và kinh nghiệm triển khai đề án Dạy học theo Mobile Learning Technology tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được thực hiện nhằm chia sẻ những kết quả, những kinh nghiệm trong thực hiện đề án nghiên cứu về Mobile Learning Technology (MLT) từ năm 2016 và được thực hiện thí điểm từ năm 2018 cho các lớp bồi dưỡng giáo viên về dạy học số. Mời các bạn cùng tham khảo! Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM Đặt vấn đề Chuyển đổi dạy học từ trực tiếp sang dạy học số nói chung áp dụng Mobile Learning Technology (MLT) trình phức tạp, đa chiều đa diện, đòi hỏi nỗ lực từ nhiều phía Vấn đề dạy học số nói chung dạy học theo Mobile Learning Technology, chỗ giảng viên đặc biệt bên liên quan khơng biết mà chỗ họ tưởng biết rõ Thêm vào đó, mơi trường giáo dục chun nghiệp (giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp) lại đa dạng, tồn nhiều khác biệt từ môn học, sở vật chất, người, đặc biệt kỳ vọng,… Bài báo cáo, thực nhằm chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực đề án nghiên cứu Mobile Learning Technology (MLT) từ năm 2016 thực thí điểm từ năm 2018 cho lớp bồi dưỡng giáo viên dạy học số, cho sinh viên đại học qui chức từ học kỳ năm 2019-2020 đến nay, thông qua 06 học kinh nghiệm 09 nhóm câu hỏi thường gặp giảng viên, sinh viên trình thực Nội dung chi tiết Quá trình thực hiện: Năm bắt đầu nghiên cứu dạy học theo MLT: 2016 Năm bắt đầu áp dụng cho Sinh viên qui chức: 2019 – 2020 Các môn học áp dụng: i) “ Tối ưu hóa kỹ thuật”, ii) “Chuyên đề tốt nghiệp 2”, iii) “Bồi dưỡng thực M-Learning” - cho giảng viên trường đại học Tiếp cận sư phạm sử dụng: Blended&Flipped Approach Công nghệ chính: Mobile Learning Technology Cơng cụ CNTT sử dụng: Moodle, Google Meet, Microsoft office Camtasia, Adobe Audition, … 320 Một số kết + Đào tạo sinh viên qui: 05 lớp (~ 200 SV) + Bồi dưỡng thực M-Learning: 05 khóa đại học Nguyễn Tất Thành, đại học Nha trang (~250 GV) + Tọa đàm trực tuyến : 07 buổi (~ 200 GV từ 04 trường ĐH&CĐ) + Fanpage – “Edtech21A”: với ~ 150 video dạy học số, MLT, tiếng anh giao tiếp; link: https://facebook.com/dungspkt 06 học kinh nghiệm 1/ Hiểu mơ hình dạy học dựa công nghệ số giáo dục chuyên nghiệp tiếp cận sư phạm cốt lõi: Để tránh “đứng núi trơng núi nọ”; 2/ Xác định rõ khó khăn, thách thức chọn cách tiếp cận PDCA để giải tỏa áp lực liên tục cải tiến; 3/ Thực theo qui trình, chọn cơng cụ CNTT, trang thiết bị phù hợp để tránh mò mẫm, tạo tư liệu Dạy-Học-KTĐG phù hợp, đỡ tốn tài cơng sức; 4/ Tránh số sai lầm – để không tự tạo thêm áp lực khắc phục sức ỳ thói quen, tâm lý thực hiện; 5/ Áp dụng 06 giải pháp nâng cao hiệu dạy cách ứng xử sư phạm dạy học số; 6/ 06 lực sư phạm cốt lõi để phát triển dạy học số Kinh nghiệm 1: Hiểu mơ hình dạy học dựa cơng nghệ, tiếp cận sư phạm cốt lõi (Nhóm câu hỏi 1: Các mơ hình tổ chức dạy học dựa cơng nghệ tương lai? Tiếp cận sư phạm số nội hàm?) Mơ hình - Các mơ hình tổ chức dạy học dựa cơng nghệ 321 Tiếp cận sư phạm cốt lõi nội hàm: Hội đồng dạy học trực tuyến Bắc Mĩ (NACOL, 2008) dự báo: “Dạy học kết hợp đảo ngược cần nhìn nhận cách tiếp cận sư phạm, tích hợp tính hiệu hội xã hội lớp học với khả thúc đẩy việc học tập tích cực có hỗ trợ công nghệ môi trường trực tuyến không túy cách dạy học! Nói cách khác, dạy học kết hợp đảo ngược cách thiết kế dạy học mà cách tái cấu trúc lại mơ hình dạy học” Các môn học dự án tổ chức theo cấu trúc 50%-50% - 50% học lớp, 50% học online (kể hết hạn chế COVID) Mơ hình Kinh nghiệm 2: Xác định rõ thách thức; cách tiếp cận để giải tỏa áp lực liên tục cải tiến; (Câu hỏi 2: khó khăn, thách thức gặp? Cách xử lý?), theo Report from Group of ASEAN UNDP-APDIP: “ICT for Education”, 2003, khó khăn thách thức bao gồm: 1/ Về nguồn lực - Áp dụng ICT trình phức tạp, đa diện, có nguồn tài cơng nghệ (phần cứng – ICT system) dễ dàng nhất, cịn lại chương trình giáo dục; lực sư phạm, trình độ ICT giáo viên; sẵn sàng thể chế (cơ cấu tổ chức, sách, qui định, qui chế, qui trình, … để thực hiện); 2/ Về quản lý thực hiện: Bất cập lớn “tính tùy tiện”, "biến thể quản lý" gây nhiều khó khăn để theo dõi đánh giá kết thực GV&SV; 322 3/ Về lợi ích: Sự va đập giữa: QL – GV – SV: Thói quen; Sức ỳ tâm lý; Áp lực Quả lý đào tạo, lao độ sư phạm vả học tập; 4/ Chương trình bồi dưỡng giáo viên: nặng việc “dạy công cụ” nhẹ “dạy cách sử dụng công cụ để dạy” Từ kinh nghiệm công tác đảm bảo chất lượng (giai đoạn 2005 – 2019), tiếp cận để tự giải tỏa áp lực liên tục cải tiến Mơ hình 3: Tiếp cận PDCA để đảm bảo chất lượng liên tục cải tiến Kinh nghiệm 3: Thực theo qui trình, chọn cơng cụ CNTT, trang thiết bị phù hợp để tránh mò mẫm, tốn tài chính, tạo tư liệu Dạy-Học-KTĐG phù hợp; (Nhóm câu hỏi 3: Qui trình thiết kế dạy học số? Các công cụ, trang thiết bị cần dùng dạy học số? Tại sao?) Mơ hình 3: Mơ hình Flexible ADDIE (Florida State University, 1985) thiết kế dạy học 323 Mơ hình 4: Qui trình bước tạo tư liệu dạy học thực dạy học Các cơng cụ, trang thiết bị gì?tại sao? Các lợi ích Google meet Google meet hệ thống họp/tư vấn/giảng dạy trực tuyến, tích hợp G-suite Google (hiện trường GDCN hỗ trợ sử dụng miễn phí), người sử dụng Google meet để tổ chức buổi trực tuyến với số lượng người tham gia đồng thời lên đến 250 người, cài đặt, không bị khống chế thời gian họp hay lên lớp Các lợi ích sử dụng Google meet (về kỹ thuật sử dụng): i) Tất người dùng có Email theo miền trường (ví dụ …@hcmute.edu.vn) khởi tạo để chủ trì họp, buổi dạy, tư vấn, … trực tuyến trang web trường ii) Thành viên khác (sinh viên, nhân viên, đồng nghiệp…), muốn tham gia, khơng cần phải có tài khoản email tên miền trường iii) Google Meet hoạt động tốt trình duyệt web Google Chrome iv) Hỗ trợ tất thiết bị thông minh khác IOS Android đăng nhập được(Thông qua ứng dụng Hangouts Meet – tự động hỏi để cài đặt người dung đăng nhập mà 324 thiết bị chưa cài), v) Các icon quen thuộc, thân thiện, thao tác dễ dàng biết Microsoft office, vi) Tích hợp với cơng cụ khác G-suite như: tạo video, Lịch, Classroom, vii) Lưu trữ thông minh (lên Google drive), cộng tác tốt với ZoomIT để hỗ trợ trình bày trực tuyến iix) Có thể sử dụng Google Meet cho loại giảng dạng: Dạy lý thuyết, dạy sử dụng phần mềm ứng dụng, hướng dẫn đồ án, khóa luận, báo cáo tập nhóm, tư vấn, giải đáp thắc mắc,, … Phần mềm Camtasia hãng TechSmith (USA), phần mềm biên tập loại media file có định hướng cho giáo dục đào tạo đặc biệt tính năng: Ghi hình (được xếp số số phần mềm ghi hình); quay video ghi âm Webcam, Camera Microphone để tạo media có độ phân giải cao (Video: Full HD – 4k – 1280 x720p, Audio: 320 kbps); Có nhiều tính biên tập để tạo media file (hình ảnh, âm thanh, video) đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thao tác đơn giản, thân thiện với người dùng, đáp ứng đủ, tốt cho người dùng không chuyên điện ảnh; Yêu cầu phần cứng máy tính khơng cao (Tối thiểu: CPU lõi kép, RAM: 2G, HDD: 2G, …), người dùng tự cài đặt lên PC hay Laptop; link download hướng dẫn cài đặt source file: https://drive.google.com/open?id=1EHDyKy3Ob3VpJ110PuQdCrSrZ7_G8zQa (Sau giải nén, Quí thầy cô cài theo file hướng dẫn cài đặt) Các loại Media nguồn (Source files) để nhập vào (Import) vào Camtasia phong phú định dạng, giúp người dùng tận dụng file liệu cũ để tạo media mới: - Video file: AVI, MP4, MPG, MPEG, MTS, M2TS, WMV, MOV, SWF, TREC, CAMREC, …; - Audio file: WAV, MP3, WMA, M4A; 325 - Image file: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, Other file: PPT, PPTX, SAMI, SRT; Việc học để làm media Camtasia không nhiều thời gian, Camtasia cộng tác tốt với Microsoft Office nhập liệu (import, copypast) cách sử dụng phím nóng (Hot-keys), biểu tượng (icon), thao tác mouse, keyboard, …, sử dụng kết hợp với để tạo media hấp dẫn hơn; Tạo nhiều tư liệu học tập dạng video có tương tác với người học: Video with Quiz - Video có câu hỏi kiểm tra đánh giá; Video with TOC (Table of Content) - video có danh mục nội dung để người học tự lựa chọn nội dung phù hợp với yêu cầu giáo dục 4.0 - Giáo dục cần phải “Cá thể hóa; Cá nhân hóa; Phân hóa”; Dung lượng file media làm nhỏ (đặc biệt hữu dụng cho Mobile learning Technology) Thực hành Camtasia bản: link download https://drive.google.com/open?id=1U-xCUlE131PnKmOmbMiWOM70IFAHYZM; video chạy PC hay Laptop Sau giải nén, q thầy chạy video file : “Basic Camtasia_plaer.html” Minh họa số lợi ích sử dụng Moodle để Kiểm tra, Giám sát, đánh giá chất lượng thi, câu hỏi thi: 326 Báo cáo đánh giá độ tin cậy độ giá trị đề thi Sheet 2: Quiz structure analysis (Báo cáo Đánh giá chất lượng câu hỏi thi) Q# (1) Que Stand Facili ard stio n Questio Attem ty deviat type n name pts index ion (2) (3) (4) (5) (6) MC AD1C01Q001 68 79.4 40.74 MC AD1C01Q002 68 55.8 50.02 MC AD1C01Q003 68 61.7 48.96 MC AD1C01Q004 68 95.5 20.69 MC AD1C01Q005 68 83.8 37.10 MC HIEC01Q001 68 80.8 39.62 MC HIEC01Q002 68 89.7 30.61 MC HIEC01Q003 68 91.1 28.57 Các giá trị cho phép 33% Rando Inten Effec Discrimi m ded tive Discrimi native guess weig weig nation efficien score ht ht cy index (7) (8) (9) (10) (11) 25.00 4.00 4.47 40.47% 51.77% 25.00 4.00 4.79 35.23% 43.79% 25.00 4.00 5.94 64.45% 80.22% 25.00 4.00 2.43 23.65% 38.03% 25.00 4.00 5.02 61.56% 80.78% 25.00 4.00 3.47 21.32% 27.04% 25.00 4.00 3.72 38.42% 53.49% 25.00 4.00 3.87 46.42% 67.57% >30% >50% 70-80 Câu phải loại Độ lệch Độ dễ chuẩn 81-89 Tương đối dễ Khá Dễ 90-94 Quá dễ 94-100 Đặc biệt dễ 327 Độ phân loại Lấy ý kiến phản hồi sinh viên (Hình ảnh thực tế MLS trường) Các câu hỏi thiết kế theo định dạng Likert Scale sau: Được upload lên LMS để sinh viên thực Việc xử lý thống kê thực theo cách Cách 1: Trực thống kê Moodle Cách 2: Xử lý thống kê theo tiêu chuẩn Prakong Kannasoot 2538:117, Thailand, với phân loại mức độ hài lòng người học sau 4.50-5.00 is Excellent 3.50-4.49 is Very Good 2.50-3.49 is Good 1.50-2.49 is Fair 1.00-1.49 is Poor 328 Về đầu tư trang thiết bị Kinh nghiệm 4: Tránh số sai lầm – để không tự tạo thêm áp lực khắc phục sức ỳ thói quen, tâm lý thực hiện; (nhóm câu hỏi 4: Các sai lầm?, thói quen cần khắc phục?) 1/ Muốn áp dụng nguyên xi giải pháp dạy trực tiếp lớp, ví dụ: - Giữ nguyên giảng cũ định dạng bối cảnh nội dung; - Giữ nguyên cách giảng cách tương tác với người học; - Muốn giám sát 100% người học giải pháp CNTT, … 2/ Lo ngại giảm sút chất lượng nên đưa nhiều yêu cầu, qui định, kỳ vọng tải trọng học tập mà thiếu hướng dẫn người học cách học môn học 3/ Thiếu tự tin kỹ thuật luyện tập, kiểm tra lại sản phẩm sư phạm, kèm theo chủ quan lực kinh nghiệm sư phạm; Kinh nghiệm 5: Áp dụng 06 giải pháp nâng cao hiệu dạy online cách ứng xử sư phạm dạy học số; (Nhóm câu hỏi 4: Các giải pháp nâng cao hiệu dạy học online?) 1/ Tái cấu trúc bố cục giảng theo bối cảnh nội dung, nên hiệu chỉnh lại giảng cho phù hợp với hình dạy học số (slide: 16:9; Minimum Font size: >=18pt, nên dùng Inforgraphic style; Animations có duration khoảng 2s, 3s tối đa 5s, không nên phức tạp,…) > Tập giảng trước Camera; 2/ Nên thông báo chi tiết đến người học link, thời gian đăng nhập, nội dung học, … đăng nhập vào lớp trước tối thiểu 10 - 15 phút để: + Điều chỉnh vị trí, góc nghiêng Labtop, camera, webcam cho hình ảnh cân xứng đảm bảo tính mơ phạm; Điều chỉnh Microphone có âm lượng phù hợp; + Xác nhận người học tham gia vào lớp học (là thủ tục bắt buộc Google để xác thực người dùng); Mở sẵn giảng tư liệu cần thiết khác; 329 3/ Để “Giữ chân” người học: Nên chia phiên học Online làm phần, Phần 1: giảng bài, từ 30 – 40 phút, Phần 2: tương tác với người học 4/ Nếu dùng để hướng dẫn làm đồ án môn học, báo cáo, thuyết minh cần hướng dẫn cho sinh viên biết cách thuyết trình google meet 5/ Khi dạy online nên dùng Google meet chế độ Your Entire Screen, kết hợp với chế độ Multitasking, Magnifier window để vừa dạy vừa thấy người học, trình giảng phải chuyển đổi nhiều lần loại tư liệu, có nhiều vẽ, hình vẽ nhỏ, chi tiết, hay cần nhập thêm thông tin 6/ Dùng chức create video để tự tạo video nguồn cho việc biên tập, xử lý thành tư liệu dạy học dạng media sau này, chí sử dụng để thu thập các thắc mắc thường gặp sinh viên nội dung môn học, tự cải thiện liên tục ngôn ngữ dạy học, phương pháp giảng dạy cho Các cách ứng xử sư phạm dạy học số? Carnegie Mellon University + Carnegie Technical Schools (1900–1912) + Carnegie Institute of Technology (1912–1967) + Carnegie-Mellon University (1968–1988) Solve a Teaching Problem: 1- Attitudes & Motivation; 2- Critical Thinking & Applying Knowledge; 3- Prerequisite Knowledge & Preparedness; 4- Group Skills & Dynamics; 5Classroom Behavior & Etiquette; 6- Grading & Assessmentm with 36 situations and ways to handle each situation 330 Kinh nghiệm 6: Các lực cốt lõi để phát triển dạy học số; (Nhóm câu hỏi 6: Các lực cốt lõi để thực dạy học số?) 1/ Sáng tạo; 2/ Tư ngôn ngữ diễn đạt tư thông qua hình thái ngơn ngữ; 3/ Ứng xử xử lý tình sư phạm; 4/ Năng lực quản lý, quản trị trình dạy học vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học hiệu quả, theo định hướng đảm bảo chất lượng; 5/ Phát triển chương trình đào tạo tư liệu dạy – học – kiểm tra đánh giá, qui định học tập tôn trọng đa dạng khác biệt, theo hướng cá nhân hóa, cá thể hóa phân hóa; 6/ Công nghệ thông tin truyền thông Kết luận: Dạy học số cách mạng 4.0 giáo dục đào tạo, cho dù trình phức tạp, đa chiều đa diện, không thực hiện, để thay đổi cần: Tài liệu tham khảo: [1] [2] [3] [4] [5] Report of OEDC, “Student Computer and Learning: Making the connection in context of 21st c”, 2015 Report from Group of ASEAN UNDP-APDIP : “ICT for Education”, 2003 A.W Tony Bates, Teaching in a Digital Age, 2015 MOHAMMAD NAEEMULLAH, Asst Prof Dept of Computer Science, Maulana Azad College, Aurangabad, SWITCHING FROM E-LEARNING TO M-LEARNING IN HIGHER EDUCATION, 2014 Riyadh Alhassan, Mobile Learning as a Method of Ubiquitous Learning: Students’ Attitudes, Readiness, and Possible Barriers to Implementation in Higher Education, Journal of Education and Learning; Vol 5, No 1; 2016, ISSN 1927-5250 E-ISSN 19275269, Published by Canadian Center of Science and Education 331 ... giải pháp nâng cao hiệu dạy cách ứng xử sư phạm dạy học số; 6/ 06 lực sư phạm cốt lõi để phát triển dạy học số Kinh nghiệm 1: Hiểu mơ hình dạy học dựa công nghệ, tiếp cận sư phạm cốt lõi (Nhóm câu... vọng tải trọng học tập mà thiếu hướng dẫn người học cách học môn học 3/ Thiếu tự tin kỹ thuật luyện tập, kiểm tra lại sản phẩm sư phạm, kèm theo chủ quan lực kinh nghiệm sư phạm; Kinh nghiệm 5: Áp... tình sư phạm; 4/ Năng lực quản lý, quản trị trình dạy học vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học hiệu quả, theo định hướng đảm bảo chất lượng; 5/ Phát triển chương trình đào tạo tư liệu dạy – học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kết quả và kinh nghiệm triển khai đề án Dạy học theo Mobile Learning Technology tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM,