0

Ứng dụng công nghệ gnss để thành lập bản đồ lâm nghiệp tại xã nam quan, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn năm 2018

65 1 0
  • Ứng dụng công nghệ gnss để thành lập bản đồ lâm nghiệp tại xã nam quan, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn năm 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 16:21

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG QUÝ NHÂN Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LÂM NGHIÊP TẠI XÃ NAM QUAN – HUYỆN LỘC BÌNH – TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2018’’ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản Lý Đất Đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 Thái Nguyên – Năm 2017 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG QUÝ NHÂN Tên đề tài: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LÂM NGHIÊP TẠI XÃ NAM QUAN – HUYỆN LỘC BÌNH – TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2018’’ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Quản Lý Đất Đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2014 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN - 2018 Thái Nguyên – Năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian năm học tập rèn luyện đạo đức trường, thân em dạy dỗ, bảo tận tình thầy, giáo khoa Quản Lý Tài nguyên, thầy, cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hồn thành Em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giảng dạy hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập rèn luyện trường, thời gian vừa qua thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên tạo điều kiện cho em trải nghiệm thực tế công việc ngành nghề mà học Cơng ty cổ phần Tài nguyên môi trường Phương Bắc Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Phương Bắc, chú, anh Đội đo đạc số tận tình giúp đỡ, bảo cho em thời gian thực tập Cuối em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích em suốt q trình học tập hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 08 tháng năm 2018 Sinh viên Nông Quý Nhân iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Bản đồ lâm nghiệp 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các yếu tố nội dung đồ lâm nghiệp 2.1.3.Cơ sở toán học đồ lâm nghiệp 2.2 Các phương pháp thành lập đồ lâm nghiệp 2.2.1 Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập đồ lâm nghiệp 2.2.2 Đo vẽ đồ lâm nghiệp phương pháp GNSS 2.3 Khái quát lưới tọa độ địa 2.4 Đo vẽ chi tiết, thành lập đồ 2.4.1 Đo chi tiết xử lý số liệu 2.4.2 Phương pháp đo vẽ đồ lâm nghiệp máy GNSS điện tử 2.5 Ứng dụng số phần mềm tin học biên tập đồ lâm nghiệp 2.5.1 Phần mềm MicroStation,Famis 2.5.2 Phần mềm famis 10 2.6 Giới thiệu sơ lược máy GNSS điện tử 14 2.6.1 Đặc điểm chức máy GNSS điện tử 15 iv 2.6.2 Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi 16 2.6.3 Đo vẽ chi tiết máy GNSS điện tử 16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung 17 3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội xã Nam Quan 17 3.3.2 Thành lập mảnh đồ lâm nghiệp xã từ số liệu đo chi tiết 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 20 4.1 Điều kiện tự nhiên,tài nguyên thiên nhiên, kinh tế, xã hội xã Nam Quan 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 22 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 22 4.1.4 Tình hình quản lý đất đai xã 32 4.1.5 Đánh giá hiệu tính hợp lý việc sử dụng đất 35 4.2 Đo vẽ chi tiết biên tập đồ phần mềm Microstation Famis 36 4.2.1 Đo vẽ chi tiết 36 4.2.2 Ứng dụng phần mềm FAMIS, Microstation thành lập đồ lâm nghiệp 37 4.2.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu 52 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa CSDL Cơ sở liệu BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trường TT Thông tư QĐ Quyết định LS Lạng Sơn UTM Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc VN-2000 Hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia VN-2000 BĐLN Bản đồ lâm nghiệp KHHGD Kế hoạch hóa gia đình vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Diện tích, suất, sản lượng số trồng xã Nam Quan - năm 2017 24 Bảng 4.2: Dân số, dân tộc xã Nam Quan có đến năm 2017 27 Bảng 4.3: Hiện trạng quỹ đất xã Nam Quan năm 2017 33 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ đo vẽ đồ lâm nghiệp Hình 2.2: Quy trình thành lập đồ địa phần mềm famis 14 Hình 2.3 Máy GNSS điện tử 15 Hình 4.1 : Bản đồ xã Nam Quan 20 Hình 4.2 : Bảng tọa độ mốc địa sở 36 Hình 4.3 : Kết đo vẽ số điểm chi tiết 37 Hình 4.4 : File số liệu thơ chưa xử lý 37 Hình 4.5 : File số liệu sau sử lý 38 Hình 4.6 Nhập số liệu phần mềm famis 38 Hình 4.7 : Phun điểm chi tiết lên vẽ 39 Hình 4.8 : Một số điểm đo chi tiết 40 Hình 4.9 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean 45 Hình 4.10 : Màn hình hiển thị lỗi đất 46 Hình 4.11: Các đất sau sửa lỗi 47 Hình 4.12 : Bản đồ sau phân mảnh 47 Hình 4.13 : Thửa đất sau tạo tâm 48 Hình 4.14 : Đánh số tự động 49 Hình 4.15: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn 49 Hình 4.16 : Vẽ nhãn 50 Hình 4.17 : Sửa bảng nhãn 51 Hình 4.18 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 52 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai sản phẩm tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quốc gia Đất đai cội nguồn hoạt động sống; đặc biệt hoạt động sống người; khơng có đất khơng có sản xuất khơng có tồn người Không nghiệp quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng, đất ln chiếm giữ vị trí quan trọng; đất nguồn đầu vào nhiều ngành kinh tế khác nhau; tư liệu sản xuất ngành nông nghiệp Song phân bố đất đai lại khác dẫn đến nảy sinh mối quan hệ đất đai phức tạp, vấn đề đặt quản lý đất đai cách có hiệu để góp phần giải tốt quan hệ đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Công tác đo đạc thành lập đồ lâm nghiệp, lập hồ sơ lâm nghiệp, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản lý Nhà nước đất đai, chủ trương lớn Đảng Nhà nước Để quản lý đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ lâm nghiệp quy hồ sơ lâm nghiệp hoàn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Hiện hoạt động người thay đổi tự nhiên làm cho đất đai có biến đổi khơng ngừng Để bảo vệ quỹ đất đai để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai đồ lâm nghiệp tài liệu cần thiết nguồn tài liệu sở cung cấp thơng tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tài liệu hồ sơ lâm nghiệp mang tính pháp lý cao Với tính chất quan trọng hệ thống đồ lâm nghiệp Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ lâm nghiệp cho toàn khu vực xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, với phân công, giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Đội đo đạc thuộc Công ty Phương Bắc với hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ GNSS để thành lập đồ lâm nghiệp xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn năm 2018” 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu cơng nghệ GNSS điện tử tính nó, nắm rõ quy trình thành lập đồ phương pháp GNSS điện tử, thực tập ứng dụng công nghệ tin học máy GNSS điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết biên tập tờ đồ lâm nghiệp xã Nam Quan Lồng ghép việc hỗ trợ việc quản lý, xây dựng hồ sơ địa chính, sở liệu địa chính, cơng tác quản lý nhà nước UBND xã, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.3 Ý nghĩa đề tài - Trong học tập nghiên cứu khoa học + Thực tập tốt nghiệp hội tốt để hệ thống củng cố lại kiến thức học nhà trường áp dụng vào thực tiễn công việc - Trong thực tiễn + Qua nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng máy GNSS công tác đo đạc thành lập đồ lâm nghiệp giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai nhanh đầy đủ xác + Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập đồ lâm nghiệp theo công nghệ số, đại hóa hệ thống hồ sơ lâm nghiệp theo quy định Bộ Tài Nguyên Môi Trường 43 + Ranh giới đất đường gấp khúc tạo cạnh nối liền, bao khép kín phần diện tích thuộc đất đó; + Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ởthì ranh giới đất xác định đường bao toàn diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà đó; + Đối với ruộng bậc thang ranh giới đất xác định đường bao cùng, bao gồm bậc thang liền kề có mục đích sử dụng đất, thuộc phạm vi sử dụng người sử dụng đất nhóm người sử dụng đất (không phân biệt theo đường bờ chia cắt bậc thang bên khu đất thực địa); + Trường hợp ranh giới đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng bờ thửa, đường rãnh nước dùng chung khơng thuộc đất có độ rộng 0,5m ranh giới đất xác định theo đường tâm đường bờ thửa, đường rãnh nước Trường hợp độ rộng đường bờ thửa, đường rãnh nước lớn 0,5m ranh giới đất xác định theo mép đường bờ thửa, đường rãnh nước - Loại đất + Loại đất thể đồ lâm nghiệp ký hiệu quy định điểm 13 mục III Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 25/2014/BTNMT + Loại đất thể đồ lâm nghiệp phải theo trạng sử dụng đất Trường hợp có định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích khác với trạng mà việc đưa đất vào sử dụng theo định cịn thời hạn quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai thể loại đất đồ lâm nghiệp theo định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Trường hợp loại đất trạng khác với loại đất ghi giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất thời hạn đưa đất vào sử dụng quy định Điểm h i Khoản Điều 64 Luật Đất đai ngồi việc thể loại đất theo trạng phải thể thêm loại đất theo giấy tờ lớp (level) khác; đơn vị đo đạc có trách nhiệm tổng hợp báo cáo quan tài nguyên mơi trường cấp 44 có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trường hợp đất có loại đất theo trạng khác với loại đất giấy tờ thời điểm đo đạc Trường hợp đất sử dụng vào nhiều mục đích phải thể mục đích sử dụng đất Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà Nhà nước cơng nhận (cấp Giấy chứng nhận) tồn diện tích đất đất thể loại đất đất - Các đối tượng nhân tạo, tự nhiên có đất + Ranh giới chiếm đất nhà cơng trình xây dựng mặt đất xác định theo mép tường bao nơi tiếp giáp với mặt đất, mép ngồi hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất kết cấu xây dựng cột, kết cấu khơng tiếp giáp mặt đất vượt ngồi phạm vi tường bao tiếp giáp mặt đất (không bao gồm phần ban công, chi tiết phụ tường nhà, mái che) Ranh giới chiếm đất công trình ngầm xác định theo mép ngồi hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất cơng trình + Hệ thống giao thơng biểu thị phạm vi chiếm đất đường sắt, đường (kể đường trong khu dân cư, đường khu vực đất nơng nghiệp, lâm nghiệp phục vụ mục đích cơng cộng) cơng trình có liên quan đến đường giao thông cầu, cống, hè phố, lề đường, giới đường, phần đắp cao, xẻ sâu + Hệ thống thủy văn biểu thị phạm vi chiếm đất sơng, ngịi, suối, kênh, mương, máng hệ thống rãnh nước Đối với hệ thống thủy văn tự nhiên phải thể đường bờ ổn định đường mép nước thời điểm đo vẽ thời điểm điều vẽ ảnh Đối với hệ thống thủy văn nhân tạo thể ranh giới theo phạm vi chiếm đất cơng trình 4.2.2.4 Kết nối với sở liệu đồ Từ menu chọn sở liệu đồ / quản lý đồ / kết nối với sở liệu Để thực nhóm chức phần mềm sở liệu đồ đánh số thửa, tính diện tích tự động ta phải tạo tâm ( topology) Công việc chuyển sang bước 45 4.2.2.5 Sửa lỗi Topology mơ hình lưu trữ liệu đồ ( khơng gian ) chuẩn hóa Nó khơng lưu trữ thông tin địa lý, mô tả vị trí, kích thước, hình dạng đối tượng đồ riêng rẽ mà cịn cịn mơ tả quan hệ không gian chúng với nối nhau, kề Chức quan trọng công việc xây dựng đồ Sau đóng vùng sửa lỗi, topology mơ hình đảm bảo việc tự động tính diên tích, đầu vào chức tạo đồ lâm nghiệp, tạo hồ sơ đất, tạo đồ chủ đề, vẽ nhãn * Sửa lỗi cho mảnh đồ vừa tạo Như nói tâm tạo đóng vùng hay khép kín Tuy nhiên q trình thực vẽ khơng tránh khỏi sai sót Famis cung cấp cho chức tự động tìm sửa lỗi Tính gồm cơng cụ MRFClean MRF Flag Editor Từ menu phần mềm trước tiên vào Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Tự động tìm sửa lỗi ( CLEAN ) Hình 4.9 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean Vào Parameters đặt thông số cần thiết cho chức MRFClean để tự sửa lỗi Chức sửa lỗi thông thường : Bắt quá, bắt chưa tới, trùng Các lỗi thể cụ thể hình minh hoạ : 46 Các lỗi lại phải tiếp tục dùng chức MRF Flag Editor để sửa Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ / Tạo Topology / Sửa lỗi Kích chuột vào nút Next để hiển thị lỗi mà chức MRF Flag báo hình đồ xuất hiện, nơi có chữ D nơi cịn lỗi, cần tự sửa tay sử dụng công cụ modifi Microstaion với chức vươn dài đối tượng, cắt đối tượng Các hình minh hoạ hình cơng cụ Modify Microstaion lỗi tính sửa lỗi MRF Flag báo để sửa với hình minh hoạ đất sau sửa lỗi Hình 4.10 : Màn hình hiển thị lỗi đất 47 Hình 4.11: Các đất sau sửa lỗi 4.2.2.6 Chia mảnh đồ Sau sửa hết lỗi đồ, ta tiến hành tạo bảng chắp chia mảnh đồ - Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Bản đồ địa → Tạo Bản đồ địa Tại ta chọn tỷ lệ, loại đồ, vị trí mảnh phương pháp chia mảnh Hình 4.12 : Bản đồ sau phân mảnh 4.2.2.7 Thực mảnh đồ tiến hành sau : * Tạo vùng Từ cửa sổ Cơ sở liệu đồ → Tạo Topology → Tạo vùng Chọn Level cần tạo vùng (ở level đất) nhiều lớp tham gia tính 48 diện tích đất ta phải tạo tất lớp lớp cách dấu phẩy Sau chương trình tự tạo lớp tâm cho đất Tạo vùng xong ta vào Cơ sở liệu đồ → quản lý đồ → kết nối với sở liệu Hình 4.13 : Thửa đất sau tạo tâm Một góc đất tờ đồ gốc sau tạo tâm * Đánh số Từ menu Cơ sở liệu đồ → đồ lâm nghiệp → đánh số tự động hộp thoại đánh số tự dộng : 49 Hình 4.14 : Đánh số tự động Tại mục bắt đằu từ chọn 1, chọn khoảng băng rộng theo chiều ngang mục độ rộng 20, chọn kiểu đánh Đánh tất Chon kiểu đánh zích zắc, kích vào hộp thoại Đánh số Chương trình thực đánh số từ xuống dưới, từ trái qua phải * Gán liệu từ nhãn Để phục vụ cho việc thành lập tài liệu quản lý đất loại hồ sơ địa chinh, bước gán liệu từ nhãn cung cấp đầy đủ thông tin số liệu cho việc tành lập loại hồ sơ lâm nghiệp Trước tiến hành bước thông tin đất phải thu thập đầy đủ gắn nằm Các lớp thông tin đất gắn lớp bước gán thơng tin từ nhãn tiến hành gán nhãn lớp đó: Từ menu Cơ sở liệu đồ → Gán thông tin lâm nghiệp ban đầu → Gán liệu từ nhãn Hình 4.15: Thửa đất sau gán liệu từ nhãn Trong bước gắn nhãn ta gắn ( họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ) lớp 53 ta gắn thông tin từ nhãn lớp 53 cho hai loại thông tin (họ tên chủ sử dụng đất, loại đất, địa ), gán địa chủ sử dụng 50 đất lớp 52, vvv gán xong lớp thông tin ta phải kết nối với sở liệu đồ * Vẽ, sửa bảng nhãn thửa: - Vẽ nhãn Vẽ nhãn công cụ thường dùng để hiển thị liệu thuộc tính thành đối tượng đồ hoạ theo cách định dạng cho trước Có thể có nhiều liệu thuộc tính kèm theo thời điểm hiển thị tất liệu Sử dụng công cụ vẽ nhãn Emap, khởi động Emap cách Utilities → MDL Appliations → Browse → Tìm đến đường dẫn chứa emap.ma Từ menu Cơ sở liệu đồ → Xử lý đồ → Vẽ nhãn Hình 4.16 : Vẽ nhãn Đánh dấu vào vẽ tự động vẽ nhãn chương trình tự động vẽ nhãn tồn đồ với mục đích sử dụng mục đích lúc tạo tâm số ứng với số đánh * Sửa bảng nhãn Để đảm bảo cho đầy đủ thông tin lâm nghiệp cập nhật file báo cáo, ta phải kiểm tra bảng nhãn xem file báo cáo cập nhật đầy đủ hay chưa Có trường hợp thông tin đất gắn bị 51 chồng đè lên ranh thửa, gán nhãn file báo cáo không cập nhật thông tin vào nhãn Từ menu Cơ sở liệu đồ → Sửa bảng nhãn Hình 4.17 : Sửa bảng nhãn Kiểm tra bảng sở liệu lâm nghiệp xem thông tin bảng đầy đủ chưa nêu thiếu ta có đầy đủ cửa sổ cho phép ta thay đổi bổ sung thông tin (Tên chủ sử dụng, địa chủ sử dụng đất, xứ đồng, loại đất) sửa chữa bổ sung xong ta ghi lại báo cáo vào file (báo cáo.TXT) để thông tin cập nhật đầy đủ * Tạo khung đồ lâm nghiệp Khung đồ lâm nghiệp cần phải tạo với vị trí cách thể theo quy định pham vi thành lập đồ lâm nghiệp Bộ TN – MT ban hành Từ menu chọn Cơ sở liệu đồ → Bản đồ lâm nghiệp → Tạo khung đồ 52 Hình 4.18 : Tờ đồ sau biên tập hoàn chỉnh 4.2.2.8 Kiểm tra kết đo Sau biên tập hoàn chỉnh, đồ in thử, tiến hành rà soát, kiểm tra, so sánh, mức độ xác đồ so với thực địa Lựa chon khả nghi có sai số lớn, tiến hành đo khoảng cách đồ Sau chuyển khoảng cách thực địa đồng thời dùng thước dây đo khoảng cách thực địa so sánh kết chúng với Những sai số nằm giới hạn cho phép Như vậy, độ xác đồ sau biên tập đạt yêu cầu kỹ thuật 4.2.3 Kiểm tra nghiệm thu tài liệu Sau xem xét tài liệu đạt chuẩn quy phạm đồ luận chứng kinh tế kỹ thuật cơng trình, chúng tơi đóng gói giao nộp tài liệu: 53 - Các loại sổ đo - Các loại bảng biểu - Biên kiểm tra - Biên bàn giao kết đo đạc thực địa - Bản đồ lâm nghiệp tỉ lệ 1:5000 xã Nam Quan tờ số 02 54 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bản đồ lâm nghiệp xã Nam Quan năm 1995 đến có nhiều thay đổi, không đáp ứng nhu cầu quản lý đất đai xã nên Công ty cổ phần Tài nguyên Môi trường Phương Bắc phê duyệt Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn tiến hành đo vẽ thành lập đồ lâm nghiệp cho tồn xã Nam Quan Cơng ty Cổ phần Tài ngun Mơi trường Phương Bắc hồn thành sản phẩm khối lượng hạng mục công việc cơng trình so với hợp đồng - Tổng số tờ đồ địa tồn xã: 213 tờ tỉ lệ 1:1000 - Đã thành lập mảnh đồ lâm nghiệp 1:5000 thuộc xã Nam Quan huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn ,số hiệu tờ đồ thành lập kết thúc đợt thực tập tờ 02 số 213 tờ đồ, tờ đồ đo đạc, xử lý, biên tập theo phần mềm MicroStationSE, FAMIS đạt kết tốt 5.2 Kiến nghị - Phát triển nguồn nhân lực cho ngành địa chính, đào tạo kỹ thuật viên sử dụng thành thạo phần mềm MicroStation, Famis modul, phần mềm khác có liên quan đến thành lập, biên tập đồ không ngừng phổ biến, ứng dụng khoa học công nghệ - Đổi mới, đại hố cơng nghệ đo đạc đồ Các đồ nên xử lý, biên tập Famis để có hệ thống liệu thống nhất, đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý khai thác - Nhà nước cần tập trung kinh phí đầu tư xây dựng quy trình cơng nghệ tiên tiến, thống văn pháp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngành 55 - Nhà nước cần quan tâm bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho tất đội ngũ làm công tác quản lý đất đai câp, tạo điều kiện phát triển ngành Quản lý đất đai để bắt kịp tiến độ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ngọc Anh, (2013), Bài giảng thực hành tin học chuyên ngành – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [2] Bản đồ lâm nghiệp http//:http://www.timtailieu.vn/tai-lieu/quan-ly-va-sudung-ban-do-lam-nghiep-22110/ [3]Công văn số 2574/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/6/2016 Tổng cục Quản lý đất đai thực Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 Thủ tướng Chính phủ thực Nghị số 112/2017/NQ-QH13 ngày 27/11/2017 Quốc hội tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; [4] Công văn 1246/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 12/7/2016 Tổng Cục quản lý đất đai việc hướng dẫn Đề cương chi tiết xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất có nguồn gốc từ nơng lâm trường quốc doanh [5] (Dự thảo Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp GCNQSD đất, cho đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nơng, lâm trường đăng tải trang Web: http://tnmtlangson.gov.vn) [6] Nguyễn Thị Kim Hiệp (Chủ biên) Vũ Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, Giáo trình đồ địa (2006) Nxb Nông nghiệp Hà Nội [7] Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013 [8] Quy phạm Thành lập Bản đồ lâm nghiệp năm 2008 Bộ TN & MT [9] Lê Văn Thơ (2009), Bài giảng môn trắc địa I – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 57 [10] Vũ Thị Thanh Thủy (2009) Bài giảng trắc địa II – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên [11] TT25-2014 ngày 19/05/2014, Quy định thành lập BĐĐC, Bộ TN&MT [12] Tổng cục lâm nghiệp, Hướng dẫn sử dụng máy GNSS điện tử [13] Tổng cục lâm nghiệp Hướng dẫn sử dụng phần mềm famis – caddb ... ? ?Ứng dụng công nghệ GNSS để thành lập đồ lâm nghiệp xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn năm 2018? ?? 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu cơng nghệ GNSS điện tử tính nó, nắm rõ quy trình thành lập. .. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG QUÝ NHÂN Tên đề tài: ? ?ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LÂM NGHIÊP TẠI XÃ NAM QUAN – HUYỆN LỘC BÌNH – TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2018? ??’ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... dung đồ lâm nghiệp 2.1.2.1 Các yếu tố đồ lâm nghiệp Bản đồ lâm nghiệp sử dụng quản lý đất đai đồ biên tập riêng cho đơn vị hành sở xã, phường có đất lâm nghiệp Mỗi đồ nhiều tờ đồ ghép lại Để đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ gnss để thành lập bản đồ lâm nghiệp tại xã nam quan, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn năm 2018 ,