0

CHƯƠNG IV. XÃ HỘI HÓA. VỊ TRÍ VAI TRÒ XÃ HỘI

40 0 0
  • CHƯƠNG IV. XÃ HỘI HÓA. VỊ TRÍ  VAI TRÒ XÃ HỘI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 22:58

CHƯƠNG IV XÃ HỘI HĨA VỊ TRÍ & VAI TRỊ XÃ HỘI ThS Huỳnh Quốc Tuấn Trường đại học Mở TPHCM NỘI DUNG BÀI HỌC Một số khái niệm Các lý thuyết giải thích q trình xã hội hóa Các giai đoạn q trình Xã hội hóa Vị trí vai trị xã hội Khn mẫu hành vi Các lý thuyết giải thích vai trị cấu xã hội Các tác nhân Xã hội hóa Khn mẫu hành vi, Vị trí vai trị xã hội Q trình Xã hội hóa I Q trình Xã hội hóa Một số khái niệm Quan điểm Xã hội học Xã hội hóa phương cách mà người học hỏi, tuân thủ giá trị, chuẩn mực, vai trò mà xã hội đặt Văn phong báo chí Xã hội hóa quan tâm đóng góp tồn xã hội xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế,…(cho tư nhân đấu thầu cơng trình, sở nhà nước, nhân dân kinh phí qua thu vé vào cửa xa lộ, di tích, khu du lịch, ) I Q trình Xã hội hóa Một số khái niệm I Q trình Xã hội hóa Một số khái niệm I Q trình Xã hội hóa Một số khái niệm "Con chặt tay cướp đâu có giết người lại bị tử hình ?" "Sao lại ác chứ?" “Tao biết tao bị tử hình tao chuẩn bị dao giết Thúy (nạn nhân bị chặt tay, cướp SH) tòa" "Một lũ nhà giàu hùa đẩy thằng Trúc bị tử hình, kêu đeo hột xồn, xe tay ga chi cho chém” "Giết người cịn chưa tử kìa, biết chém chết lúc cho Tao nhớ mặt tụi bây nha, mà khơng lo rời tồ sớm chém chết " I Q trình Xã hội hóa Một số khái niệm Tiến trình xã hội hóa mà người ta diễn tập vị trí, nghề nghiệp quan hệ xã hội tương lai Xã hội hóa trước Tiến trình loại bỏ cấu trúc hành vi trước thu nhận phần biến đổi đời người Tái xã hội hóa I Q trình Xã hội hóa Một số khái niệm Nhân cách: hệ thống có tổ chức, tồn suy nghĩ, cảm nghĩ, ứng xử người hình thành tảng, giá trị chuẩn mực định Nhân cách hình thành từ khía cạnh chủ yếu: sinh học, giáo dục xã hội, tiểu sử cá nhân Nội tâm hóa: q trình cá nhân biến xã hội dạy cho trở thành riêng I Q trình Xã hội hóa Các lý thuyết quan điểm giải thích q trình xã hội hóa 2.1 Hai lý thuyết cực đoan: 2.1.1 Khuynh hướng cho hành vi người sản phẩm yếu tố di truyền cấu tạo gen Lý thuyết tội phạm sinh học Đặc điểm tội phạm: Lombroso (1835-1909) • • • • • Trán thấp, miệng rộng, hàm khỏe Xương gị má nhơ cao, mũi tẹt Tai vểnh Mũi diều hâu, môi to dày, mắt gian giảo, lông mày rậm Cánh tay dài bất thường I Quá trình Xã hội hóa Các tác nhân q trình xã hội hóa Thảo luận nhóm 1987, Wilson cho cần cho ơng 10 đứa trẻ khỏe mạnh bất kì, với mơi trường xã hội hóa cá nhân riêng tơi, tơi lựa chọn ngẫu nhiên đứa trẻ biến chúng thành bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học,… hay tên tội phạm, nhà khất thực Các bạn suy nghĩ tình trên? II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Khuôn mẫu hành vi Những cách thức hành động, suy nghĩ lặp lặp lại mang ý nghĩa Mẫu mực ứng xử II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trị xã hội Vị trí xã hội (social status) Là đứng cá nhân nhóm, đồn thể xác định Là khái niệm khách quan, độc lập với cá nhân Vị trí xã hội thường đa dạng Ví dụ: Trong định chế gia đình, vị trí xã hội là: Ông, bà, cha, mẹ, con,… II Khuôn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trò xã hội Vai trò (role) Cách xã hội quy định cá nhân phải ứng xử vào vị trí xã hội cụ thể Ví dụ: Trong định chế gia đình, vị trí xã hội là: Ơng, bà, cha, mẹ, con,… Vai trị người mẹ ni dưỡng chăm sóc II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trị xã hội Vai trò (role) Vai trò bao gồm tập hợp số khuôn mẫu hành vi định Ứng xử đòi hỏi Các loại ứng xử Ứng xử chấp nhận Ứng xử bị cấm đốn II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trị xã hội Vai trị (role) • Vai trị cân xứng khơng cân xứng • Vai trị định thành đạt Phân loại vai trị: • Vai trị giản dị phức tạp • Vai trị chủ yếu khơng chủ yếu • Vai trị phổ qt đặc thù II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trị xã hội Vai trị văn hóa Cách ứng xử, địi hỏi xã hội thay đổi theo bối cảnh văn hóa xã hội Lối ửng xử phụ thuộc vào cá tính nhận thức cá nhân vai trị đảm nhận II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trị xã hội Vai trị nhân cách Tồn vai trò mà cá nhân đảm nhận Nhân cách Tổng thể phương diện lối sống Tổng thể lối ứng xử Nhân cách vai trị có ảnh hưởng biện chứng II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trò xã hội Xung đột vai trò căng thẳng vai trò Sự căng thẳng vai trò (role strain): yêu cầu mâu thuẫn với vai trò khơng thể đáp ứng địi hỏi vai trị Xung đột vai trị (role conflict): cố gắng hồn thành tốt vai trò ta phải hi sinh việc hồn thành tốt vai trị khác II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trị xã hội Những kỳ vọng nơi vai trò chế tài xã hội Trong xã hội, chờ đợi vai trò định Trong thực tế, ln có khoảng cách vai trò kỳ vọng vai trò thực tế Sự kỳ vọng không đáp ứng chịu chế tài từ xã hội II Khuôn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Những lý thuyết vai trò cấu xã hội Lý thuyết tương tác xã hội Lý thuyết chức Lý thuyết xung đột xã hội Vai trò cấu xã hội Sự phối hợp khuôn mẫu ứng xử, vai trị hình thành nên tương quan cá nhân với đoàn thể xã hội II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Những lý thuyết vai trò cấu xã hội Lý thuyết tương tác xã hội Vai trị kết q trình tương tác mang tính học hỏi sáng tạo Qua q trình mặc cả, thương lượng Thay đổi theo nhận thức cá nhân mình, người khác tình II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Những lý thuyết vai trò cấu xã hội Lý thuyết chức Vai trò loại ứng xử quy định Các vai trò bổ sung cho Cơ cấu xã hội quy định hành động Cá nhân tồn qua vai trị, chức II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Những lý thuyết vai trò cấu xã hội Lý thuyết xung đột xã hội Việc thực vai trò phụ thuộc vào cấu xã hội nhận thức cá nhân Con người liên kết với để thay đổi cấu xã hội ... nhân Vị trí xã hội thường đa dạng Ví dụ: Trong định chế gia đình, vị trí xã hội là: Ơng, bà, cha, mẹ, con,… II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trị xã hội Vị trí vai trị xã hội Vai trò (role) Cách xã. .. chế tài từ xã hội II Khn mẫu hành vi, vị trí & vai trò xã hội Những lý thuyết vai trò cấu xã hội Lý thuyết tương tác xã hội Lý thuyết chức Lý thuyết xung đột xã hội Vai trò cấu xã hội Sự phối... trình xã hội hóa Các giai đoạn q trình Xã hội hóa Vị trí vai trị xã hội Khn mẫu hành vi Các lý thuyết giải thích vai trị cấu xã hội Các tác nhân Xã hội hóa Khn mẫu hành vi, Vị trí vai trị xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG IV. XÃ HỘI HÓA. VỊ TRÍ VAI TRÒ XÃ HỘI,