0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu đa dạng sinh học của hải miên (porifera) tại đảo cồn cỏ, tỉnh quảng trị

59 1 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu đa dạng sinh học của hải miên (porifera) tại đảo cồn cỏ, tỉnh quảng trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:21

Nghiên cứu đa dạng sinh học Hải miên (Porifera) Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị LÊ THÀNH LONG download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới TS Trần Mỹ Linh, người tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ hỗ trợ suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành tốt luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ths Phan Minh Tuấn cán Phịng Phát triển Cơng nghệ y sinh, Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam t ận tình giúp đỡ hỗ trợ suốt thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cán Phòng tài nguyên sinh vật Phòng nghiên cứu cấu trúc, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi thời gian thu thập số liệu vật liệu nghiên cứu để thực luận án Nhân dịp tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy cô, bạn bè gia đình dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Lê Thành Long download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung hải miên 1.2 Đặc điểm cấu tạo sinh lý 1.3 Đặc điểm sinh sản phát triển 1.4 Đa dạng sinh học hải miên 1.4.1 Hệ thống phân loại hải miên 1.4.2 Tình hình nghiên cứu đa dạng sinh học phát sinh chủng loại hải miên 1.5 Chỉ thị đánh giá đa dạng sinh học 12 1.6 Các thị DNA đánh giá đa dạng sinh học hải miên 14 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1 Vật liệu 16 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 16 2.1.2 Hóa chất 16 2.1.2 Trang thiết bị 17 2.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Phương pháp xử lý mẫu nghiên cứu 18 2.2.2 Phương pháp tách DNA tổng số từ hải miên 18 2.2.3 Phương pháp PCR 19 2.2.4 Phương pháp điện di kiểm tra kết 20 2.2.5 Phương pháp xử lý trình tự nucleotide 20 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 3.1 Kết tách chiết DNA tổng số 23 3.2 Kết PCR xác định trình tự đoạn DNA thị 24 3.3 Phân tích đa dạng di truyền mẫu hải miên nghiên cứu 25 3.4 Cây phát sinh chủng loại 30 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 4.1 Kết luận 32 4.2 Kiến nghị 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 PHỤ LỤC 36 download by : skknchat@gmail.com CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU CTAB Cetyl Trimethyl Amoni Bromid DNA Deoxyribonucleic acid rDNA 18S Gen ribosome DNA 18S ETDA Ethylenediamine tetraacetic acid PCR Polymerase Chain Reaction RAPD Random Amplified Polymorphism DNA RFLP Restriction fragment length polymorphism RNA Ribonucleic acid TAE Tris Acetate EDTA Taq Thermus aquaticus Tm Nhiệt độ nóng chảy (Melting Temperatures) UV Ultraviolet (light) download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: So sánh số đặc điểm cấu tạo lớp hải miên Bảng 1.2: Số lượng loài hải miên qua nghiên cứu Việt Nam 11 Bảng 2.1: Danh sách mẫu hải miên 16 Bảng 2.2: Danh sách mẫu hải miên 17 Bảng 2.3: Thành phần cho phản ứng PCR với thể tích 25µl 19 Bảng 2.4: Chu trình nhiệt phản ứng PCR 20 Bảng 2.5: Danh sách trình tự số lồi hải miên lưu trữ ngân hàng Genbank 21 Bảng 3.1: Độ tương đồng (%) trình tự nucleoitde mẫu hải miên nghiên cứu trình tự tham khảo tương ứng 25 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ kiểu cấu tạo thể hải miên Hình 1.2: Sơ đồ Khu vực nghiên cứu Đảo Cồn Cỏ 12 Hình 3.1: Kết điện di DNA tổng số mẫu Hải miên 23 Hình 3.2: Ảnh điện di sản phẩm PCR mẫu hải miên mồi 18S 24 Hình 3.3: Trình tự gen 18S mẫu hải miên 27 Hình 3.4: Cây phát sinh chủng loại mẫu hải miên trình tự tham khảo dựa vào đoạn DNA thị rDNA 18S 30 download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Ngành Porifera (được Grant phân loại năm 1836), tên thường gọi hải miên, loài động vật biển có độ đa dạng cao đồng thời đóng vai trò quan trọng hệ sinh thái biển Đặc biệt, hải miên đánh giá nhóm sinh vật biển chứa nhiều hợp chất mang hoạt tính sinh học liên quan y dược chống ung thư, hỗ trợ điều trị thần kinh, tăng khả miễn dịch, giảm đau, kháng virus, kháng vi sinh vật, vi khuẩn lao Việt Nam có nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú, đặc biệt loài hải miên Tuy nhiên, có số nghiên cứu hải miên biển Việt Nam liên quan tới thành phần loài phân bố hải miên vùng biển thuộc vịnh Nha Trang vịnh Hạ Long Gần đây, nghiên cứu thành phần hóa học số loài hải miên biển Việt Nam phân lập nhiều hợp chất có cấu trúc nhiều hoạt chất có giá trị Mặc dù vậy, hướng nghiên cứu hải miên mẻ, đáng ý chưa có nghiên cứu mức độ sinh học phân tử hay đánh giá đa dạng di truyền hải miên biển Việt Nam Từ trước tới nay, nghiên cứu đa dạng lồi hải miên dừng đa dạng hình thái Số lượng loài hải miên Việt Nam nhiều, nhiều lồi có hình thái tương đối giống nhau; vậy, nghiên cứu đánh giá đa dạng hải miên cấp độ sinh học phân tử góp phần tìm hiểu phát triển tiềm ứng dụng hải miên Do đó, vấn đề cấp thiết phải phát huy giá trị tiềm ứng dụng hải miên nghiên cứu thích hợp có hệ thống Khu vực nghiên cứu lựa chọn Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị Đây khu vực biển đánh giá vùng có mức độ đa dạng sinh học biển cao Việt Nam, nhóm hải miên xuất phong phú số lượng thành phần loài Trên sở đó, luận văn “Nghiên cứu đa dạng sinh học Hải miên (Porifera) Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị” thực Luận văn có mục tiêu bước đầu nghiên cứu phát triển thị sinh học phân tử nhằm đánh giá đa dạng di truyền đa dạng sinh học, góp phần hỗ trợ cho việc định loài số mẫu hải miên thu thập Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị download by : skknchat@gmail.com Nội dung luận văn gồm: Tách chiết DNA tổng số từ mẫu hải miên nghiên cứu Tối ưu hóa điều kiện PCR để nhân dòng đoạn DNA thị Đánh giá đa dạng di truyền mẫu hải miên nghiên cứu download by : skknchat@gmail.com CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung hải miên Ngành Porifera (được Grant phân loại năm 1836), tên thường gọi hải miên hay bọt biển, tìm thấy hầu hết mơi trường nước, nhiên, hải miên sinh sống phổ biến đa dạng môi trường biển Theo Van Soest cộng sự, 2016, có 8701 lồi hải miên ghi nhận [20], phân loại thành lớp, lớp Demospongiae (được Sollas phân loại năm 1885) lớp đa dạng nhất, chiếm 80% số loài hải miên biết Hải miên coi động vật đa bào chưa hồn thiện (Parazoa) Hải miên nhóm động vật sống bám, số lồi có khả vận động nhờ vào tế bào chất hay roi Màu sắc, hình dạng, kích thước thể loài hải miên đa dạng: loài bé khoảng vài milimét, lồi lớn tới hàng mét Hải miên có mặt tồn giới, sinh sống loạt môi trường đại dương, từ vùng cực đến vùng nhiệt đới [11] Thường hải miên phân bố vùng yên tĩnh, trầm tích khuấy động sóng dịng chặn lỗ chân lơng, làm cho chúng khó khăn việc ăn thở [7] Phần lớn hải miên thường tìm thấy bề mặt vững đá, số lồi gắn vào trầm tích mềm mại [9] Hải miên dồi vùng biển ơn đới đa dạng so với vùng nhiệt đới, sinh vật mồi chúng phong phú vùng biển nhiệt đới [11] Hải miên thuộc lớp Hexactinellida (hải miên thủy tinh) phổ biến vùng biển Bắc cực khu vực sâu vùng biển ôn đới nhiệt đới thể hải miên thủy tinh xốp cho phép trích xuất thực phẩm từ vùng biển nghèo thức ăn mà không cần phải hoạt động nhiều Hải miên thuộc lớp Demospongiae hải miên lớp Calcarea (hải miên đá vôi) phong phú đa dạng vùng nước có độ sâu [14] download by : skknchat@gmail.com 1.2 Đặc điểm cấu tạo sinh lý Hải miên coi động vật đa bào chưa hồn thiện (Parazoa) có đặc điểm sau [3]: - Cơ thể đa bào chưa có mơ phân hóa Có nhiều lỗ thủng thân, thân có khe, rãnh - Đối xứng phóng xạ hay chưa có kiểu đối xứng ổn định - Biểu bì có tế bào gai dẹp, có lớp tế bào cổ áo làm nhiệm vụ dẫn nước vào đẩy nước - Tầng trung gian dày có tế bào amip gai xương Xương canxi, silic hay sợi collagen (spongin) - Chưa có miệng, tiêu hóa nội bào, tiết hơ hấp thẩm thấu - Chưa có tế bào thần kinh, phản ứng với kích thích theo kiểu cảm ứng - Sinh sản vơ tính chồi hay mầm, sinh sản hữu tính trứng tinh trùng Phân hóa phơi chưa ổn định, ấu trùng sống tự Các lồi hải miên có hình dạng phong phú, trường hợp đơn giản thể có dạng cốc, có đáy bám vào giá thể, đối diện với đáy lỗ thoát nước (osculum) thành thể có nhiều lỗ thủng thơng nước (được gọi ostium) Nước từ vào xoang thể qua ostium thoát theo osculum Nước vào xoang khơng theo ống thẳng mà qua nhiều khoang khác có lát cắt tế bào cổ áo Xoang thể gọi xoang trung tâm hay xoang vị giả (pseudogastrula) Tùy theo mức độ phức tạp hệ ống dẫn nước phòng roi lát tế bào cổ áo mà chia thành kiểu cấu tạo thể hải miên khác [3] Có kiểu cấu trúc thể: - Kiểu ascon: có rãnh dẫn nước thơng trực tiếp với xoang - Kiểu sycon: nước qua hốc lõm vào xoang vị giả - Kiểu leucon: có hệ thống rãnh hốc phức tạp - Kiểu ragon: có hệ thống phức tạp nhiều (ví dụ Leuconic aspera cao 7cm, dày 1cm có tới 20.000 khoang 80.000 rãnh dẫn nước) download by : skknchat@gmail.com ... mức độ đa dạng sinh học biển cao Việt Nam, nhóm hải miên xuất phong phú số lượng thành phần lồi Trên sở đó, luận văn ? ?Nghiên cứu đa dạng sinh học Hải miên (Porifera) Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị? ??... Việc nghiên cứu tính đa dạng sinh học đánh giá đa dạng di truyền loài hải miên thuộc Khu bảo tồn biển Đảo Cồn Cỏ có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học loài hải miên. .. vực nghiên cứu Đảo Cồn Cỏ 1.5 Chỉ thị đánh giá đa dạng sinh học Đa dạng sinh học thuật ngữ thể tính đa dạng thể sống, lồi quần thể, tính biến động di truyền chúng quần xã hệ sinh thái Đa dạng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu đa dạng sinh học của hải miên (porifera) tại đảo cồn cỏ, tỉnh quảng trị ,

Từ khóa liên quan