0

bảng NTK hóa học thcs

9 33 0
  • bảng NTK hóa học thcs

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:18

bảng NTK hóa học trong chương trình thcs . KN ýg hu i y ệê un ht ó To ửa Sên k ốngu h h t yên ọ ố r ptố c i ị Ng uyê n tử kh ối củ a Hiđ 1ro H I Ng uyê n tử kh ối củ a Hel H 2i e 3Ng Li7 I uyê n tử kh ối Liti Ng uyê n tử kh ối Ber B I 4i e I Ng uyê n tử kh ối củ I a 1I 5Bo B I Ng uyê n tử kh ối củ I a V Cac , bo 1I 6n C I 7Ng N I uyê n tử kh ối củ a Nit I I , I I , I V , Ng uyê n tử kh ối củ a 1I 8Oxi O I Ng uyê n tử kh ối củ a 9Flo F I 1Ng N 0uyê e n tử kh ối củ a Ne on Ng uyê n tử kh ối 1Nat N 1ri a I Ng uyê n tử kh ối Mg (M 1agi M I 2e) g I Ng uyê n tử kh ối I 1Nh A I 3ôm l I 1Ng Si I 4uyê V n tử kh ối củ a Sili c Ng uyê n tử kh ối củ I a I Ph I 1otp , 5ho P V Ng uyê n tử I kh I ối , củ I a V Lư , u V hu I 1ỳn , 6h S 1Ng Cl3 I 7uyê 5, , n tử kh ối củ a Clo Ng uyê n tử kh ối củ a 1Ag A 9, 8on r Ng uyê n tử kh ối 1Kal 9i K I Ng uyê n tử kh ối 2Can C I 0xi a I 2Ng C I 4uyê r I n tử kh ối Cro m , I I I I Ng I uyê , n I tử V kh , ối V I Ma I 2nga M , 5n n Ng uyê n I tử I kh , ối I 2của F I 6Sắt e I Ng uyê n tử kh ối I , 2Đồ C I 9ng u I Ng uyê n tử kh ối 3Kẽ Z I 0m n I Ng uyê n tử kh ối củ a I 3Bro B , 5m r … Ng uyê n tử kh ối Ag 4(BạA 7c) g I 5Ng B I 6uyê a I n tử kh ối Bar i Ng uyê n tử kh ối Th uỷ 8ngâ H 0n g I , I I Ng uyê n tử I kh I ối 2, 8của P I 2Chì b V
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng NTK hóa học thcs,