0

Thị trường lao động cơ sở lý thuyết và những tác động của đại dịch covid 19 đến thị trường lao động việt nam

22 0 0
  • Thị trường lao động cơ sở lý thuyết và những tác động của đại dịch covid 19 đến thị trường lao động việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:02

I Lý chọn đề tài II Mục tiêu nghiên cứu III Phương pháp nghiên cứu IV Cơ sở lý luận thị trường lao động Khái niệm 2.Những yếu tố cấu thành 2.3 Giá sức lao động 3.Đặc trưng thị trường 4.Phân loại thị trường lao đ 5.Ý nghĩa thị trường la V Liên hệ đến ảnh hưởng dịch covid 19 thị trường lao động Việt Nam 1.Tình hình chung 2.Ảnh hưởng dịch covi 2.3 Tác động đến lao độn Ảnh hưởng covid 19 đến cầu lao động 3.1 Ảnh hưởng đến nhu c 3.3 Ảnh hưởng đến nhu cầu lao động theo chất lượng, trình độ kỹ thuật – văn hóa 14 Giá hàng hóa sức lao động thu nhập lao động 15 VI Kiến nghị, giải pháp 15 V Kết luận 16 I Lý chọn đề tài Sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố cốt lõi dựa vào nguồn lực sẵn có đất nước, gồm có nguồn lực nguồn lực người Ở cốt yếu muốn nhắc đến lao động Con người trung tâm tạo cải vật chất, trình độ lao động nâng cao, suất cải tiến chất lượng số lượng sản phẩm tăng dần theo cấp số nhân đảm bảo tính khả quan cho sản xuất, tiêu dùng xuất Nhưng nguồn lao động có chất lượng thấp, cấu chưa chuyển dịch theo xu hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa kinh tế chắn rơi vào khủng hoảng, cấu kinh tế theo ngành rơi vào tình trạng kỷ trước (nơng nghiệp chiếm gần 70-80%), quốc gia trở nên lạc hậu Chính nhận thức quan trọng thị trường lao động, nên hôm chọn đề tài “Thị trường lao động: sở lý thuyết tác động đại dịch covid 19 đến Thị trường lao động Việt Nam” để thực tiểu luận Mong phần thơng tin, kiến thức góp phần cơng trình nghiên cứu kinh tế vĩ mô Việt Nam II Mục tiêu nghiên cứu Kiến thức kinh tế vĩ mô nói chung kiến thức thị trường lao động nói riêng vơ rộng lớn phức tạp Để hiểu khó để vận dụng vào phân tích thực tiễn lại khó Vì để hiểu sâu khái niệm nắm đặc điểm thị trường lao động cần thực hệ thống hóa kiến thức cách logic, hợp lý dễ ghi nhớ Đây tiêu chí tơi ưu tiên hàng đầu đưa sở lý luận đề tài Có thể nói kinh tế Việt Nam toàn cầu phải đối diện với biến chuyển lớn hết bất ngờ xuất đại dịch covid 19 Đại dịch gây ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng nhiều lĩnh vực để tạo phịng tuyến vững vàng chiến dai dẳng cần tìm hiểu ngun nhân, phân tích thực trạng thật chi tiết Qua nâng cao tầm ý thức người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh Nếu phân tích thực trạng cách vơ chủ đích chẳng có vấn đề giải trái lại gây hoang mang lòng dân khiến tình hình phức tạp Vì cần lấy số liệu, đánh giá thực tế làm sở để đưa giải pháp chi tiết, phù hợp với khu vực, thành phố, kịp thời giúp dân khỏi khó khăn, đặc biệt dân lao động Đây mục tiêu cuối mà thực tiểu luận III Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích đánh giá IV Cơ sở lý luận thị trường lao động Khái niệm Thị trường lao động trao đổi hàng hóa sức lao động bên người sở hữu sức loa động bên người cần thuê sức lao động Sự trao đổi thỏa thuận sở mối quan hệ lao động tiền lương, tiền công, điều kiện làm việc, thông qua hợp đồng làm việc văn hay miệng [ CITATION Wik20 \l 1066 ] Thị trường lao động thị trường chiếm thị phần lớn nắm vai trị quan trọng lao động hoạt động chiếm thời gian lớn kết trình trao đổi việc làm trả công Những yếu tố cấu thành Cầu lao động 2.1.1 Khái niệm Cầu lao động khái niệm mô tả lượng nhu cầu lao động mà kinh tế công ty sẵn sàng sử dụng thời điểm định nhu cầu xác định mức lương thực tế mà công ty sẵn sàng trả cho lao động số lượng lao động sẵn sàng làm việc với mức lương 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng Giá sản phẩm: giá thay đổi làm cho doanh thu cận biên thay đổi đường cầu lao động doanh nghiệp dịch chuyển Thay đổi quỹ máy móc thiết bị yếu tố khác mà lao động sử dụng trình sản xuất Nếu quỹ tăng lên đồng nghĩa với việc số vốn vật mà người lao động sử dụng tăng lên, hiệu suất cận biên tăng khiến đường cầu lao động dịch sang phải, cầu lao động tăng ngược lại Trình độ khoa học cơng nghệ ảnh hưởng đến cầu lao động Công nghệ cải tiến lượng sản phẩm trung bình mà cơng nhân sản xuấy nhiều hơn, sản phẩm cận biên MPL tăng làm MRL tăng lên đường cầu lao động dịch sang phải, cầu lao động tăng ngược lại 2.2 Cung lao động 2.2.1 Khái niệm Cung lao động lượng sức lao động mà người lao động có khả sẵn sàng cho doanh nghiệp thuê theo mức tiền công khác khoảng thời gian định 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng Mức tiền công trả cho đơn vị lao động: Mức tiền công cao khả tính sẵn sàng cung ứng sức lao động người lao động cao ngược lại Áp lực kinh tế: Cuộc sống ngày đại nhu cầu người vô hạn để đáp ứng thỏa mãn thân người cần có thu nhập – chình mức lương đánh đổi sức lao động thân Áp lực tâm lý xã hội: Xã hội thường hay lên án người lười biến, vơ cơng rỗi nghề để tránh sức ép từ cộng đồng người lao động có thêm động lực đẻ tham gia sản xuất, cung cấp sức lao động cho nhà cung ứng Nhu cầu giải trí: Con người lao động thời gian dài khơng có nhu cầu nghỉ ngơi để phục hồi lượng, lý ảnh hưởng đến nguồn cung lao động cho doanh nghiệp Các nhân tố khác: thời tiết, dịch bệnh, môi trường lao động tác động không nhỏ đến người lao động làm giảm suất lao động 2.3 Giá sức lao động  Cân thị trường lao động Trạng thái cân thị trường lao động trạng thái mà cung lao động với cầu lao động hay nói cách khác đường cung đường cầu lao động cắt điểm cân có giá lao động cân giá doanh nghiệp muốn mua lượng cân mà người lao động muốn bán gọi điểm cân Đường cầu lao động DL cắt đường cung lao động SL điểm E nơi có mức lương W mức giá thuê lao động W0 mức thuê lao động L0 Ở mức lương W1 thấp mức cân W , số lượng lao động muốn cung ứng L1 xảy tình trạng thiếu hụt Và giá lao động mức W cao mức W0 lượng lao động cung ứng lớn tình Nguồn: Vietbiz trạng dư thừa xảy  Từ việc tác động qua lại cung cầu thị trường lao động tạo giá lao động mức tiền lương mà người công nhân trả Nếu cung cầu không co giãn linh hoạt với độ tăng giá tình trạng thất nghiệp xảy Đặc trưng thị trường lao động Hàng hóa thị trường hàng hóa đặc biệt – sức lao động, hàng hóa gắn chạt với nguồn cung Hay nói cách khác người lao động nắm giữ quyền kiểm soát số lượng chất lượng sức lao động trình sản xuất người lao động cần có thời gian để tích lũy, bù đắp lại lượng lượng sử dụng Vì người sử dụng lao động phải biết cách xây dụng mối quan hệ, chế đãi ngộ cho người lao động thích hợp nhằm khuyến khích, tạo động lực để người lao động làm việc hiệu Hàng hóa sức lao động khơng đồng với nhau, sức lao động người, độ tuổi, giới tình, trình độ học vấn, tư duy, khác nhau, chưa kể ngành nghề khác hình thành nên kinh nghiệm, lực khác cho người lao động từ làm khác hàng hóa sức lao động người Gía sức lao động thị trường lao động quan hệ cung – cầu lao động xác định hay thông qua thỏa thuận người lao động người thuê lao động Khi cung lớn cầu giá lao động thấp mức giá cân cung nhỏ cầu trường hợp số lượng thấp lao động kỹ thuật cao nước ta mức lương lao động mơ ước nhiều người khác Lao động vừa yếu tố đầu vào sản xuất lại vừa quy định chất lượng, số lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ sản xuất Đây lý thực sách lên giá hàng hóa dịch vụ ảnh hưởng đến mức lương việc làm Giới hạn thị trường lao động theo nguồn cung địa lý giới hạn chun mơn theo ngành, nghề Vì để tận dụng tối đa nguồn cần cần điều tra vị trí địa lý, đặc trưng ngành nghề liên kết loại thị trường lao động khác Trong thỏa thuận hay đàm phán người lao động phía yếu nguồn cung lao động nhiều tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tốc độ gia tăng dân số, người lao động với chất lượng chưa cao, khơng có tư liệu sản xuất nên bị nhà tuyển dụng trả lương thấp, yêu cầu công việc khắt khe Nhưng nguồn cung lao động chất lượng cao cân cung cầu ổn định phần nội dung hợp đồng Thị trường lao động thị trường khác chị tác động Chính phủ thơng qua quy chế, hình phạt, mức tiền lương tối thiểu Các thể chế luật hóa tác động đến người sử dụng lao động người cung cấp sức lao động trình thỏa thuận hợp đồng Phân loại thị trường lao động Xét theo góc độ pháp lý: Thị trường lao động hợp pháp: hoạt động theo quy định Pháp luật Thị trường lao động bất hợp pháp: hoạt động ngồi quy định Pháp luật Xét theo góc độ quản lý: Thị trường lao động đặc thù: hoạt động quản lý, điều tiết Chính phủ Thị trường lao động tự do: hoạt động sách thị trường lao động Xét theo góc độ địa lý: Thị trường lao động địa phương Thị trường lao động thành thị Thị trường lao động nông thôn Thị trường lao động quốc gia Thị trường lao động quốc tế Xét theo góc độ hình thức Thị trường lao động thức Thị trường lao động phi thức Xét theo góc độ kỹ Thị trường lao động giản đơn Thị trường lao động chuyên môn kỹ thuật Thị trường lao động chất xám Xét theo mức độ phát triển Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Thị trường lao động độc quyền mua Thị trường lao động độc quyền bán Thị trường lao động song phương Ý nghĩa thị trường lao động Sự phát triển thị trường lao động tác động trực tiếp đến thu hút đầu tư phát triển kinh tế Lao động yếu tố đầu vào quan trọng định hiệu sử dụng yếu tố sản xuất khác chất lượng sản phẩm đầu Vậy thị trường lao động gọi tiềm có số lượng lao động lớn đủ đáp ứng nhu cầu nhà sản xuất đảm bảo thực kế hoạch kinh doanh Thị trường lao động có nguồn lực dồi dào, chất lượng tốt điểm sáng thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước lẫn nước đặc biệt xu hướng hội nhập toàn cầu nay, yếu tố định đến khả cạnh tranh tồn doanh nghiệp thị trường chung, Chi phí lao động chiếm tỷ trọng lớn gias sản phẩm thị trường lao động có chi phí thích hợp thu hút nhà đầu tư mạnh lâu dài Điều kiện giao dịch thị trường có vai trị khơng nhỏ, thị trường lao động có điều kiện thỏa thuận “dễ thở” tất nhiên có khả kích thích nhà tuyển dụng V Liên hệ đến ảnh hưởng dịch covid 19 thị trường lao động Việt Nam Tình hình chung giới Việt Nam mùa đại dịch Vào tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế giới có nhiều khả quan bắt đầu phục hồi Ngân hàng giới WB dự báo tăng trưởng kinh tế giới đạt mức 5,6% năm 2021 đẩy tốc độ phục hồi sau khủng hoảng nhanh vòng 80 năm qua, quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến GDP toàn cầu tăng 6% năm 2021, kinh tế lớn Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi Báo cáo WB cho rằng, động lực chủ yếu thúc đẩy tốc độ phát triển nhờ vào chương trình tiêm phịng vacxin covid 19 kết hợp chặt chẽ với sách vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng khác Nhưng tháng trở lại dịch bệnh bắt đầu bùng phát trở lại với xuất virus chủng Sars- cov2, theo đánh giá Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, khủng hoảng kinh tế lao động Covid – 19 gây làm tăng thêm 25 triệu người thất nghiệp toàn cầu Số lượng thất nghiệp tương đương với số 22 triệu vào năm xảy khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 Đối với Việt Nam, đợt dịch thứ tư bùng phát làm gián đoạn tiến trình khơi phục kinh tế đất nước khiến trung tâm kinh tế lớn Hà Nội Đà Nẵng ảnh hưởng nghiêm trọng cịn thành phố Hồ Chí Minh dường bị tê liệt hoàn toàn Tuy vậy, theo điều tra Tổng cục thống kê tình hình lao động quý II có phần khả quan tỷ lệ lao động có việc làm phi thức, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Ảnh hưởng dịch covid 19 đến cung lao động Việt Nam Tác động đến lực lượng lao động Trong quý II/2021 số lượng người lao động việc làm, phải nghỉ làm, giảm thu nhập 12,8 triệu người thuộc nhóm 15 tuổi trở lên, cao 3,7 triệu lao động so với quý I Trong có 557 nghìn người bị việc, chiếm 4,4%; 4,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh chiếm 31,8 %; 4,3 triệu người bị cắt giảm làm buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 34,1% 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 66,4% Lao động thành thị chịu tác động nặng nề khu vực nông thôn thực biện pháp phòng chống dịch nhà máy, cơng xưởng Có 21,9% lao đơngg̣ khu vưc thi bi anh hương xấu, đo sô nông thôn la 14,3% Trong độ tuổi từ 15 trở lên, tỷ lệ thất nghiệp 36,3% vào quý II/2021 tăng thêm 11,8% quý II cịn 22,6% cịn có việc làm khu vực, thành phố chưa bị ảnh hưởng sâu dịch bệnh So với kỳ năm 2019 thời điểm chưa có dịch lực lượng lao động thấp 304 người Đại dịch Covid 19 làm hao hụt 1,7 triệu dân số từ 15 tuổi trở lên – nguồn lực tiềm cho thị trường lao động nước ta 10 Lao động khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề 30,6% lao động khu vực cho biết họ chịu ảnh hưởng Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực chia theo tình trạng tham gia thị trường lao động, Quý I Quý II năm 2021 (Đơn vị: %) nặng nề đại dịch Nguồn: Tổng Cục thống kê 2.2 Tác động đến lao động có việc làm Tăng trưởng quy mơ lao động có việc làm q II/2021 khơng đạt mong đọi chí thấp so với kỳ năm trước So với quý trước tổng lao động có việc làm giảm 65 nghìn người, lao động có việc làm nơng thơn giảm tới 369,3 nghìn người Nếu so với kỳ năm ngối mức tăng trưởng lao động có việc làm năm cao (tăng đến 1,8 triệu lao động) so với kinh tế suy thối trước đại dịch năm 2020 cịn so với năm trước chưa có đại dịch xảy số 1,8 triệu lượng tăng thêm mà lượng lực lượng lao động có việc làm Nhưng “thời lại tạo anh hùng”, thời gian lại điều kiện thuận lợi cho lao động việc làm hay tạm nghỉ/tạm dừng sản xuất chuyển sang hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực khác khiến số người có việc làm phi thức 20,9 triệu người tăng 251,4 nghìn người so với quý trước tăng 1,6 điểm phần trăm so với kỳ năm trước, tỷ lệ kỳ năm 2020 đạt 0,3 điểm phần trăm Như quý II/2021 đánh giá quý có tốc độ tăng trưởng lao động phi thức cao năm trở lại Tỷ lệ lao động phi thức khu vực thành thị 48,6%; khu vực nông thôn 64,5% Trong tình hình dịch bệnh cịn xuất thêm loại hình lao động sản xuất tự sản tự tiêu đạt 4,2 triêu người quý II tăng gần 0,6 triệu người so với quý trước 0,5 triệu người so với kỳ năm trước số lao động tăng chủ yếu nơng thơn nơ có điều kiện tư nhiên thuận lợi, khơng gị bó quy mô thành thị 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.8 55.5 55.0 54.5 54.0 Quý I năm 2019 năm 2019 năm 2019 năm 2019 năm 2020 năm 2020 năm 2020 năm 2020 năm 2021 năm 2021 Tỷ lệ lao động phi thức quý, giai đoạn 2019-2021(Đơn vị: %) Nguồn: Tổng cục thống kê Trong thời gian này, lao động có việc làm ngành nơng, lâm, ngư nghiệp 13,8% giảm 2,25% so với quý trước tăng 3,47% so với kỳ năm ngoái; khu vực cơng nghiệp xây dựng có 16,6 triệu người làm việc tăng 19% so với quý trước 3,64% so với kỳ năm trước; lao động có việc làm ngành dịch vụ 19,4 triệu người, giảm 1,32% so với quý trước tăng 2,79% so với kỳ năm ngoái Lao động ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thời gian qua việc thực thị giãn cách xã hội thời gian dài, khả trì việc kinh doanh lĩnh vực không lớn 90% công ty du lịch lữ hành tuyên bố đóng cửa, chuỗi nhà hàng tiếng bị cấm hoạt động, phục vụ khách hàng 2.3 Tác động đến lao động thiếu việc làm thất nghiệp Tỷ lệ lao động thiếu việc làm theo khu vực kinh tế 36 2,6%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước giảm 0,38% điểm phần trăm kỳ năm trước Số người thiếu việc làm độ tuổi thời gian 1,1 triệu người tăng 173,5 nghìn người so với quý trước giảm 137,1 nghìn người so với kỳ năm trước Khu vực đô thị nơi tập trung đông đúc dân cư, mật độ dân cư cao, số lượng công sở, công xưởng, nhà máy xí nghiệp khơng đếm gây khó khăn việc kiểm sốt dịch, tốc độ dịch lây lan nhanh khiến cho tỷ lệ thiếu việc làm thành thị cao nơng thơn tình hình tiêu cực bất ngờ xảy đợt dịch thứ tư khiến tỷ lệ thiếc việc làm thành thị lên đến 2,8% cao 0,4% so với khu vực nông thôn Vẫn “cái kết đắng” cho ngành dịch vụ tỷ lệ lao động thiếu việc làm khu vực dịch vụ lại dẫn đầu với số lượng lên đến 410 nghìn người chiếm tỷ trọng lầ 35,8%, khu vực nơng-lâm-ngư nghiệp chiếm 35,6% vị trí thấp thuộc khu vực cơng nghiệp với 327 nghìn người chiếm 28,6% So với kỳ năm 2020, số lao động thiếu việc làm khu vực dịch vụ quý II năm 2021 tăng gần 100 nghìn người Dịch bệnh “tiêu hủy” điều kiện tồn phát triển ngành dịch vụ lại tạo điều kiện cho chuyển đổi cấu lao động theo khu vực kinh tế lao động thiếu việc làm khu vực dịch vụ có xu hướng chuyển qua ngành công nghiệp khả cao quê nhà phát triển nông – lâm – ngư nghiệp Trong số lao động thiếc việc làm đến ba phần tư lao động khơng có chun mơn kỹ thuật tăng triệu so với với kỳ năm trước 82,5% so với năm 2019 Đây lý người lao động không ưu tiên giữ lại công ty bị liệt vào danh sách cho nghỉ việc thời buổi khó khăn Đây thật cảnh tỉnh lao động tương lai sinh viên chúng ta, muốn tồn thương trường cạnh tranh trước hết phải tập trung rèn luyện thân nâng cao trình độ chun mơn Tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động giai đoạn không khả quan lao động chưa ký hợp động bị cho nghỉ việc vốn trì kinh doanh doanh nghiệp chạm đáy lại vượt qua rào cản thủ tục rườm rà từ sách cho vay Chính Phủ nên buộc lịng chủ doanh nghiệp phải cân nhắc cắt giảm nhân có cơng ty, xưởng, nhà má phải tạm dừng hoạt động Tình hình giãn cách xã hội ngày gay gắt khiến tâm ký lao động hoang mang, bất mãn, lo ngại chỗ ở, lương thực khiến họ khơng cịn đủ hi vọng, tỉnh táo để tìm kiếm việc làm tăng thêm tỷ lệ người rời khỏi lực lượng lao động giảm khả năng, mong muốn tìm việc làm Cũng điều mà số lượng người thất nghiệp không 13 tăng ứng với số người việc, bị đẩy khỏi thị trường lao động khiến tỷ lệ lao động dao động quan mức 2% Ảnh hưởng covid 19 đến cầu lao động Mặc dù dịch bệnh quay lại bất ngờ nhờ vào kinh nghiệm năm trước mà doanh nghiệp chủ động việc xây dựng đề án kế hoạch tuyển dụng Nhờ mà giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp Bằng phương pháp tuyển dụng qua online mà doanh nghiệp giữ ổn định công tác nhân 3.1 Ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng theo khu vực Lao động tập trung thành phố lớn, gần khu công nghiệp, vành đai kinh tế trọng điểm nên nhà tuyển dụng xếp cơng tuyển nhân theo khu vực Hai khu vực coi môi trường thuận lợi để thu hút lao động Hà Nội Đông Nam Bộ Theo trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, tháng đầu năm, tư vấn cho 5271 lượt người sử dụng lao động 435.215 lượt người lao động giới thiệu việc làm cho 23.655 lượt ngườ, gần 6.000 người tuyển dụng Nhu cầu tiềm kiếm lao động ảnh hưởng dịch bệnh nên giảm mạnh khu công nghiệp liên kết với tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, nhu cầu tập trung khu nhà máy thuộc Hà Nội chuyên sản xuất lương thực thực phẩm khu cơng nghiệp Việt Trì, Phú Thọ, khu cơng nghệ cao Hịa Lạc, Về vùng Đơng Nam Bộ tuyển dụng nhân công tập trung thành phố “cơng nghiệp” Bình Dương, Thủ Dầu Một,Dĩ An, Thuận An, Đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương cho hay, thời gian sau Tết thị trường lao động xảy tượng cầu lớn cung, khan lao động, nhiều nhà máy, công xưởng cần gấp công nhân lao động với sô lượng lớn Đa số nhu cầu lao động tập trung vào la động phổ thông, làm việc chân tay nhà máy 3.2 Ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng theo ngành nghề Hơn 50% nhu cầu tuyển dụng mùa dịch tập trung chủ yếu vào ngành sản xuất chế biến chế tạo, xây dựng, bán buôn, bán lẻ thương mại Lĩnh vực chế biễn 14 sản xuất có tiềm phát triển mạnh thời gian tới nhu cầu tích trữ lương thực mạnh, bên cạnh cịn ó ngành xây dựng, hai ngành chiếm 19% số doanh nghiệp kỳ vọng tuyển dụng phục hồi 3-6 tháng tới nhu cầu tuyển dụng lao động ngành chắn tăng mạnh thời gian từ đến cuối năm Theo thống kê năm 2021 doanh nghiệp Việt Nam cần thêm 150.000 người lao động công việc liên quan đến công nghệ thông tin số tăng đến 50% năm trở lại đây; số lượng doanh nghiệp lớn, tập đoàn danh tiếng “khát” nguồn nhân lực lập trình viên, kỹ sư cơng nghệ, Lý nhu cầu ngành tăng mạnh tác động thị thực giãn cách xã hội, cơng việc, nghỉ ngơi, giải trí người phải thông qua internet Ngành dệt may tăng tuyển dụng từ 50-60% so với kỳ năm 2020 đặc biệt vị trí quản lý cấp trung cấp cao 3.3 Ảnh hưởng đến nhu cầu lao động theo chất lượng, trình độ kỹ thuật – văn hóa Xu hướng đại hóa ngày mở rộng, địi hỏi người lao động cần có chất lượng đào tạo tương xứng khơng bị đào thải khỏi thị trường lao động Hiện thực trạng lao động có chất lượng thị trường cịn phức tạp số lượng lao động chủ yếu xuất phát từ tình trạng bỏ học, tảo hôn, lực lượng thiếu việc làm nơng thơn, vùng sâu vùng xa Những doanh nghiệp có nhu cầu nguồn lao động dồi giá rẻ chủ yếu nhà máy, công xưởng Nhưng chắn không tồn thị trường cạnh tranh khốc liệt trong tương lai đối thủ cạnh tranh họ khơng cịn người mà máy móc đại Bắt kịp xu hướng này, nhu cầu lao động theo trình độ thay đổi dần, năm 2021 dự báo có nhu cầu nhân lực theo trình độ học vấn trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ 19,93%, cao đẳng chiếm 15,8%, đại học trở lên chiếm 20,67% Như thấy xu hướng ưa chuộng lao động có trình độ nhu cầu tiềm kiếm nhân lực nhà tuyển dụng Không ưu tiên cấp, kinh nghiệm làm việc xem yếu tố then chốt định suất làm việc nhân viên 15 Giá hàng hóa sức lao động thu nhập lao động Vì tác động nghiêm trọng dịch Covid 19 mà Chính phủ phải thực sát xao thị giãn cách xã hội, buộc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất ngành kinh tế công nghệ thông tin, dệt may, sản xuất chế biến thiếu lao động nên nhu cầu lao động tăng Bên cạnh nhân viên công ty bị phá sản, tạm nghỉ khiến cung lao động giảm mạnh Trên thị trường lao động cầu tăng, cung giảm giá cân tăng nghĩa tiền lương cho lao động tăng cải thiện so với kỳ năm trước Sự thay đổi giá sức lao động tác động đến thu nhập bình quân lao động theo hướng đa chiều Thu nhập bình quân người lao động đạt 6,1 triệu/1 tháng/ người, giảm 226 nghìn tỷ đồng so với quý trước, tỷ lệ lao động nam gấp 1,44 lần so với lao động nữ, thu nhập bình quân theo tháng dân lao động thành thị đạt 7,5 triệu đồng/1 tháng/1 người cao gấp 1,41 lần so với dân lao động nông thôn VI Kiến nghị, giải pháp Tiếp tục thực nghiêm túc mục tiêu kép, đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin để tạo miện dịch cho cộng đồng, nhanh chóng kết thúc giãn cách Đảm bảo an tồn cho lao động nhà máy sản xuất nhu yếu phẩm để tránh phá vỡ nguồn cung thị trường Ưu tiên thực sách hỗ trợ người lao dộng đặc biệc lao động việc, tạm nghỉ ảnh hưởng dịch bệnh Tối ưu hóa thủ tục để người dân dễ dàng tiếp cận sách hỗ trợ Nhà nước cần thực tốt sách tiền tệ lãi suất cho vay để giảm bớt gánh nặng mùa dịch cho chủ doanh nghiệp, tạo điều kiện nâng cao nguồn vốn, tăng thêm nguyên liệu, hỗ trợ người lao động Nâng cao hiệu vai trò Trung tâm giới thiệu việc làm, tăng cường kết nối cung cầu, tạo lối thoát cho người lao động, tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tỷ lệ người tuyển dụng vừa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp lại vừa giúp thiện thu nhập cho dân lao động 16 Trong thời gian giãn cách khuyến khích hệ lao động trẻ có khả tiếp thu khoa học kỹ thuật tăng cường trao dồi kiến thức, kinh nghiệm qua lớp học trực tuyến để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lao động, đáp ứng yêu cầu khắt khe người tuyển dụng Hỗ trợ người lao động lương thực thực phẩm tăng thêm lương mùa dịch bệnh, tổ chức khử khuẩn nhà máy, cấp đồ bảo hộ cho nhân viên từ tạo niềm tin làm việc, suất tự động tăng lên V Kết luận Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày phức tạp hoạt động sản xuất nước ta gặp khó khăn, hàng loạt thị giãn cách ban hành, trở ngại lớn khiến thị trường lao động cân chí có nguy suy thối Vì Chính phủ cần cân nhắc kỹ trước thực phong tỏa, song song với lệnh phong tỏa hỗ trợ kịp thời cho nhân dân lao động tránh gây bất mãng Người dân lao động chủ doanh nghiệp cần linh hoạt thực chống dịch tham gia kinh tế để giữ ổn định thị trường lao động Bài tiểu luận nhiều điều sai sót mong thầy người đọc đóng góp ý kiến để kiến thức kỹ mở rộng nâng cao 17 DANH MỤC THAM KHẢO (2020, 4) Đươc truy luc tư Wikipedia Bách khoa toàn thư mở: https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lao_%C4%91%E1%BB%99ng_(kinh_t %E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc)&oldid=63167956 (2021, 24) Đươc truy luc tư VNECONOMY: https://vneconomy.vn/nganh-nghe-naoco-nhu-cau-tuyen-dung-lon-trong-nua-dau-nam-2021.htm Báo tin tức (2021, 5) Nhu cầu tuyển dụng lao động khối sản xuất tăng nhẹ Đươc truy luc tư Báo tin tức: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhu-cau-tuyen-dung-lao-dong-khoisan-xuat-tang-nhe-20210304171112357.htm ILO (2020, 18) Covid 19 việc làm: Tác động ứng phó Đươc truy luc tư https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ -asia/ -ro-bangkok/ -ilohanoi/documents/briefingnote/wcms_740946.pdf Tổng cục thống kê (2021, 6) BÁO CÁO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm, quý II/2021 Đươc truy luc tư Tổng cục thống kê; 18 19 20 ... hậu Chính nhận thức quan trọng thị trường lao động, nên hôm chọn đề tài ? ?Thị trường lao động: sở lý thuyết tác động đại dịch covid 19 đến Thị trường lao động Việt Nam? ?? để thực tiểu luận Mong phần... phương Thị trường lao động thành thị Thị trường lao động nông thôn Thị trường lao động quốc gia Thị trường lao động quốc tế Xét theo góc độ hình thức Thị trường lao động thức Thị trường lao động phi... quản lý: Thị trường lao động đặc thù: hoạt động quản lý, điều tiết Chính phủ Thị trường lao động tự do: hoạt động sách thị trường lao động Xét theo góc độ địa lý: Thị trường lao động địa phương Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường lao động cơ sở lý thuyết và những tác động của đại dịch covid 19 đến thị trường lao động việt nam , Thị trường lao động cơ sở lý thuyết và những tác động của đại dịch covid 19 đến thị trường lao động việt nam