0

BÀI THU HOẠCH CUỐI kì môn học tư DUY PHẢN BIỆN và SÁNG tạo sự HIỂU BIẾT về tư DUY PHẢN BIỆN và SÁNG tạo PHẢN BIỆN

15 1 0
  • BÀI THU HOẠCH CUỐI kì môn học tư DUY PHẢN BIỆN và SÁNG tạo sự HIỂU BIẾT về tư DUY PHẢN BIỆN và SÁNG tạo PHẢN BIỆN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI THU HOẠCH CUỐI KÌ MƠN HỌC: TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ SÁNG TẠO NĂM HỌC: 2019-2020 GVHD: BÙI CƠNG TUẤN ANH SINH VIÊN: MAI HỒI PHƯƠNG MSSV:1954112064 Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo PHẦN 1: SỰ HIỂU BIẾT VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ SÁNG TẠO: PHẢN BIỆN  Phản biện gì?  Phản đặt câu hỏi, nghi ngờ việc đó…  Biện luận chứng, luận để thuyết phục đối phương,…  Theo em phản biện ta đặt câu hỏi chủ đề hay việc đưa luận chứng, luận có logic khoa học để phản bác lại ý kiến đối phương  Tư phản biện là:  Nêu quan điểm bảo vệ quan điểm  Thu thập thông tin, liệu để đưa chứng thuyết phục  Tạo mối liên kết chặt chẽ ý, logic rõ ràng  Đánh giá, phân tích, tổng hợp, so sánh,…  Rút kinh nghiệm đưa biện pháp khắc phục  Tư phản biện chia làm là:  Tư tự phản biện: ý kiến, quan điểm hành động thân mình,  Tư phản biện ngoại cảnh: tiếp thu ý kiến, quan điểm người khác từ bên chọn lọc ý kiến hay hợp lý -2- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa  Khi phản biện ta theo thứ tự: Vấn đề- Suy nghĩ- Giải pháp  Bài học rút từ buổi học:  Khi ta bàn luận vấn đề việc, tượng ta nên nhìn nhận mặt vấn đề Phân tích mặt tốt mặt xấu vấn đề, sau đưa luận chứng, luận bảo vệ quan điểm mà bạn cho  Khi đưa quan điểm bạn phải có chứng, biết quan sát, suy luận hợp lý thuyết phục người nghe Phản biện nói chuyện lành mạnh có người nói người nghe khơng phải cải lộn, dễ gây ẩu đả  Vẻ mặt, thần thái, hành động đóng vai trị việc thuyết phục đối phương làm cho họ đồng ý với quan điểm ta  Khi tranh luận ta cần bám vào thật công nhận để làm luận chứng, sau đưa quan điểm thân đưa giải pháp cho vấn đề cách hợp lý  Thu thập thơng tin:  Ta có cách để thu thập thơng tin sau:  Trả lời câu hỏi: What: Sự việc gì? Where: Nó diễn đâu? When: Vào thời điểm nào? Why: Lý xảy ra? How: Nó xảy nào? -3- Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo  Khi ta đặt câu hỏi cần nhìn rõ vấn đề  thu thập thơng tin  phân tích vấn đề  đưa hướng giải quyết đánh giá tổng hợp lại Khẳng định lại vấn đề  Khi ta trả lời câu hỏi ta hiểu vấn đề nói gì, lý diễn diễn Từ ta tiến hành thu thập liệu liên quan đến vấn đề đưa quan điểm cho vấn đề  Thu thập liệu từ báo chí, truyền thơng, internet,… nguồn tin đáng tin cậy, có độ xác cao nhà nước kiểm tra quản lý Nó thật ta sử dụng để làm chứng cho tranh luận  Biểu đồ xương cá:  Sau ta thu thập đầy đủ thông tin, ta tổng hợp chúng lại thành dạng biểu đồ hình xương cá Khi ta nhìn vào ta thấy ý phụ liên quan cách rõ ràng nhanh chóng, làm cho trình bày ta diễn tra trơn tru mạch lạc Giúp ta tự tin tranh luận ý liên kết chặt chẽ có tính thuyết phục cao  Tư mũ:  Mũ trắng: trung lập, khơng cảm xúc,dữ liệu kiện gì, thật số liệu Đưa thơng tin  Mũ xanh lá: nhìn vấn đề sáng tạo,giải lời giải.Lờigiảisáng -4- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa tạo,phương pháp sáng tạo nhiều vấn đề khác nhau,rộng hơn, nhiều khía cạnh góc độ  Mũ vàng: mặt tích cực, lạc quan Là động lực để làm thực điều đó.Nếu làm gì, điều tốt nhận làm  Mũ đen: mặt tiêu cực, bi quan,nhìn rủi ro,bi đát xảy ra, tích cự làm ảo tưởng,nên cần có mạt tích cực để dự phịng cho vấn đề xấu xảy ra, chuẩn bị trước để lường trước việc  Mũ đỏ: nhìn vấn đề theo cảm xúc, chủ quan, đưa định dựa cảm xúc tực giác thân  Mũ xanh dương: đưa định  Có cách trình bày phần tranh luận diễn dịch quy nạp  Diễn dịch nêu quan điểm từ đưa chứng làm rõ quan điểm  Quy nạp đưa ý kiến luận chứng, luận trước sau tổng kết lại đưa quan điểm cuối  Cả cách giúp cho hệ thống liệu ta cần trình bày, giúp ý có tính liên kết chặt chẽ tạo hiệu cao  Bài học rút là:  Khi ta tranh luận chủ đề cụ thể đó, ta phải hệ thống vấn đề Nhìn vấn đề cách trung lập không vội phán xét, quan sát tỉ mỉ vấn đề  Khi phân tích vấn đề ta phải nhìn mặt tiêu cực tích cực vấn đề Từ ta ủng hộ phát triển ý kiến tích cực phê phán, đưa biện pháp khắc phục cho mặt tiêu cực  Theo em thấy, mũ quan trọng mũ xanh Vì mũ sáng mũ sáng tạo, đưa ý kiến hay, độc lạ giúp giải vấn đề cách hợp lý có hiệu  Bên cạnh ta đánh giá phân tích vấn đề ta phải dựa vào cảm xúc ta để giải vấn đề có tính hiệu hợp tình người Khơng nên cứng nhắc theo ngun tắc định -5- Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo  Mơn học địn đẩy giúp cho sinh viên chúng em biết cách phản biện thuyết phục đối phương tranh luận  Trong phần phản biện tụi em có buổi tranh luận vấn đề học online học offline mùa dịch COVID quay trở lại Ở chủ đề chúng em đưa quan điểm dựa vào thơng tin tìm kiếm từ báo chí, truyền thống từ đưa chứng để bảo vệ quan điểm Bên cạnh cịn kèm theo yếu tố cảm xúc để đưa kết có tình người hợp lý Ở tranh luận em đồng ý với quan điểm học online thời điểm dịch quay trở lại Mặc dù học online nhiều bất cập như: đường truyền khơng ổn định, làm việc nhóm khơng hiệu quả, tiêu cực việc học,… Nhưng lại sức khỏe cộng đồng, an tồn cho thân gia đình nên quan điểm học online nhiều bạn sinh viên ủng hộ SÁNG TẠO  Vậy sáng tạo gì?  Sáng tạo ta tạo một ý tưởng hay vật thể mà đem lại lợi ích cho ta khoảng không gian thời gian định Nó phải phù hợp với hồn cảnh định có giá trị  Khi sáng tạo ta trả lời câu hỏi như: What, Why, Who -6- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa  Ta sáng tạo gì? Tại phải sáng tạo? Những sáng tạo?  Sáng tạo lạc hậu khơng đạt suất tối đa ta sử dụng trước Ta cần phải sáng tạo để tìm thay hiệu Ai có quyền sáng tạo cần đảm phù hợp với thời điểm hành  Ví dụ như: lúc trước máy cắt lúa phóng lúa hoạt động riêng lẻ  hoạt động khơng có suất cao, giá thành đắt, khó cắt lúa ngã,…  Sau người sáng tạo cách tích hợp hai tính máy trước thành máy “ máy phóng liên hợp” tạo suất làm việc cao hơn, giảm giá thành tiện lợi hơn,…   Các lỗi thường gặp sáng tạo:  Suy nghĩ theo lối mòn  Chúng ta thường hay chấp nhận kết có theo trật tự định Ta thường bị tâm lý khơng thích suy nghĩ hay làm việc đó, khơng dám khỏi vùng an tồn mình tiêu cực mà kìm chế giúp bạn phát triển sáng tạo  Ví dụ chơi trị đố vui “ có thằng điếc ba thằng mù ăn phở Mỗi tô phở 10k Hỏi tổng cộng họ phải trả tiền” câu -7- Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo đố ta thường nghĩ đến 40k 1+3=4*10k=40k, ta theo lối mòn tư duy, ta sáng tạo thằng mù ba thằng điếc  trường hợp có người họ trả tiền cho tơ phở  Tính ì tâm lý hay cịn gọi qn tính:  Tính ì tâm lý hay quán tính việc làm người lập lập lại thường xuyên làm cho trở nên quen thuộc với người Tính ì tâm lý giúp người làm việc đơn giản ngày cách nhanh chóng tiết kiệm thời gian Tuy nhiên tính ì tâm lí lại làm cản trở khả suy nghĩ tư sáng tạo ta làm ta bị bỏ lại phía sau, khơng thể phát triển Như doanh nhân giới nói rằng:” người phải ln sáng tạo, khơng muốn bị bỏ lại phía sau” -8- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa  Ví dụ như: ta leo núi ta thường có nhiều đường để leo lên đỉnh núi Ta thường có tâm lý chọn đường mịn có sẵn từ trước, có kí hiệu chướng ngại vật để đường thơng dụng bị lạc Tuy nhiên đường chưa có đường mịn để lại chứa đựng nhiều điều thú vị cảnh quang lãng mạn, đường chông chênh đầy mạo hiểm  Đây ví dụ tính ì tâm lý tác dụng lợi ích tính ì tâm lý Khi sử dụng theo cũ có trước ta dễ lường trước khó khăn dễ dàng đến đích hơn, sáng tạo có nhiều điều thú vị đầy rũi ro  Những biểu tính ì tâm lý:  Ngựa quen đường cũ  Không dám thử thách sợ thất bại  Ham ngủ, lười vận động  Hay trễ  Trì trệ hẹn khơng làm…  Tất biểu ì tâm lý giúp ta khơng thể phát triển tốt -9- Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo  Ngồi tính lười biếng ngun nhân làm ta khơng thể sáng tạo, ta thích sung sướng khơng dám khỏi vùng an tồn  Những yếu tố cần sáng tạo là:  Tính khếch tán: ta suy nghĩ rộng ra, vĩ mơ bất bình thường  Tính đổi ta cần phát triển khơng suy nghĩ đơn giản trước Ví dụ nón bảo hiểm ta cải tiến thành Hồ cá kiểng,… -10- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa  Tính độc đáo ta sáng tạo mẻ Ví dụ cafebike họ sáng tạo độc đáo màu sắc màu cam kết hợp café đường phố với café tạo nên sản phẩm cho người tiêu dùng  Những giải pháp thúc đẩy sáng tạo:  Giảm stress  Ngủ sâu đủ giấc  Khi không tập trung ta nên nghỉ ngơi  Đừng sợ khác biệt người khác biệt  Khi làm việc nên tập trung cao độ khơng ngừng nghỉ nó,…  Cách khắc phục tính ì tâm lý như:  Ngủ giờ, dậy lúc  Luyện tập xếp thời gian hợp lý  Thiết lập danh sách thực công việc  Không tự giam thân tư mịn, khn mẫu,…  Cịn phương pháp sáng tạo áp dụng não công quan sát vật mẫu  Phương pháp não công là: o Càng nhiều ý tưởng tốt o Ý ln khuyến khích o Ai có quyền sáng tạo o Mỗi người phát huy ý tưởng -11- Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo  Phương pháp quan sát vật mẫu phương pháp thứ có sẵn thuộc tự nhiên sau sáng tạo thành sản phẩm mà có tính nhiều sản phẩm khác Ví dụ: quạt đứng lấy ý tưởng ánh sáng từ mặt trăng, mặt trời mà người ta sáng tạo quạt có đèn để tiện lợi cho việc sử dụng vào ban đêm  Qua buổi học phần sáng tạo em tâm đắc hoạt động chế tạo quán cà phê độc đáo, sáng tạo Nó giúp chúng em thỏa sức sáng tạo thách thức tay nghề thủ công chúng em Tuy nhiên hoạt động thân em nhóm chưa thể tạo sản phẩm tối ưu theo ý tưởng  Yếu tố kèm với sáng tạo, giúp sáng tạo sản phẩm gan dạ, dũng cảm dám thử phát minh để tìm lỗi sai sản phẩm có nhiều người phải hi sinh sáng kiến thân  Bài học rút ra: để sáng tạo ta cần loại bỏ suy nghĩ “ không được” khỏi tư tưởng mình, khơng lười biếng suy nghĩ theo lối mòn ý tưởng Khi sáng tạo đòi hỏi ta phải có tính mày mị, chịu khó kiên trì suy nghĩ phát triển sản phẩm Bên cạnh tính gan can đảm vô cần thiết cho sáng tạo Chúng ta áp dụng cơng thức cho sáng tạo như: não công hay quan sát vật chủ tạo tính tượng tự PHẦN 2: NHỮNG THAY ĐỔI BẢN THÂN BÀI HỌC RÚT RA TỪ CÁC BUỒI HỌC: -12- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa  Qua buổi học thân em có nhìn sáng tạo phản biện hơn, sâu sắc hiểu rõ Nó tiền đề để chúng em phát triển sau làm sống ngày  Em nhận thấy thân có thay đổi sau học như:  Khi gặp vấn đề phải đặt câu hỏi ngược lại vấn đề trả lời câu hỏi để giúp giải vấn đề nhanh bao quát  Khi thuyết trình phải tự tin, giới thiệu khái quát thân  Khi trình bày vấn đề cần phải đưa ví dụ để thu hút người nghe Các ví dụ thực tiễn, gắn liền với đời sống trải nghiệm thân ln khuyến khích áp dụng  Các nguồn tìm thơng tin thống báo chí, internet,… khơng sử dụng đề xuất hay dự thảo làm ví dụ khơng có độ xác cao  Khi trình bày quan điểm hay nhận xét vấn đề phải nhìn mặt vấn đề trái phải chốt vấn đề theo hướng mà tâm đắc  Khi giải vấn đề phải dùng tâm lý khơng nên cứng nhắc theo quy định hay luật pháp Nhưng không thiên nhiều cảm xúc  Để sáng tạo tốt ta nên giữ tâm lý bình tĩnh thoải mái ln suy nghĩ nhiều lần để sáng tạo  Ta nên dùng biện pháp để tăng tính sáng tạo não công hay quan sát vật thể xung quanh làm động lực để sáng tạo  Để sáng tạo cần khắc phục tính lười biếng ì tâm lý Khi học môn xong em tự nhũ đầu khơng có từ “ Khơng thể” từ điển thân PHẦN RÈN LUYỆN BẢN THÂN Kỹ Thời gian Với -13- Trong việc gì? Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo Phản Biện 24/08/ - 24/08/ Sáng tạo 24/08/ - 24/08/ -14- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa LỜI KẾT: Em cảm ơn thầy giảng dạy chúng em thời gian qua, tạo điều kiện cho chúng em làm việc với truyền dạy cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích Một lần em cảm ơn thầy Chúc thầy gia đình ln mạnh khỏe HẾT -15- .. .Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo PHẦN 1: SỰ HIỂU BIẾT VỀ TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ SÁNG TẠO: PHẢN BIỆN  Phản biện gì?  Phản đặt câu hỏi, nghi ngờ việc đó…  Biện luận... -6- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa  Ta sáng tạo gì? Tại phải sáng tạo? Những sáng tạo?  Sáng tạo lạc hậu khơng cịn đạt suất tối đa ta sử dụng trước Ta cần phải sáng tạo. .. Trong việc gì? Bài tiểu luận cuối khóa Tư phản biện sáng tạo Phản Biện 24/08/ - 24/08/ Sáng tạo 24/08/ - 24/08/ -14- Tư phản biện sáng tạo Bài tiểu luận cuối khóa LỜI KẾT: Em cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CUỐI kì môn học tư DUY PHẢN BIỆN và SÁNG tạo sự HIỂU BIẾT về tư DUY PHẢN BIỆN và SÁNG tạo PHẢN BIỆN ,