0

phân tích quan điểm của hồ chí minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, hãy liên hệ với việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh của s

11 4 0
  • phân tích quan điểm của hồ chí minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, hãy liên hệ với việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh của s

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 13:19

lOMoARcPSD|9234052 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề số: 06 Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Lớp: D17 Cầu Lơng Khóa: 52 Giảng viên giảng dạy: Lê Thị Vân Liêm Hà Nội - 2021 lOMoARcPSD|9234052 Câu 1: Trên sở phân tích quan điểm Hồ Chí minh chuẩn mực đạo đức cách mạng, anh(chị) liên hệ với việc học tập, rèn luyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên nay? A Đặt vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh người nêu gương mẫu mực thực hành đạo đức cách mạng cho tồn Đảng, tồn dân Trong q trình hoạt động cách mạng mình, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên cá nhân Theo di sản Hồ Chí Minh để lại gần 50 báo tiểu luận vấn đề đạo đức Có thể nói, vấn đề quan tâm hàng đầu Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng đạo đức Bởi, Bác gương sáng điển hình đạo đức cách mạng để Đảng dân ta noi theo B.Giải vấn đề Đối với cá nhân có nhìn nhận đạo đức cách mạng khơng hồn tồn giống Về cần thiết phải học tập, rèn luyện giữ gìn đạo đức, lối sống thời buổi nay: Theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nói đến đạo đức cách mạng biết, muôn đời Bác Hồ nói: Đạo đức gốc cách mạng Bác Hồ coi đạo đức người gốc cây, nguồn sông Người đề cao vai trị quan trọng tích cực đạo đức sống Vì vậy, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo đường lối Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cần thiết quan trọng * Về tư tưởng trị: lOMoARcPSD|9234052 - Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng; - Tin tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; - Chấp hành tốt chủ chương đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; - Tích cực đấu tranh với biểu suy thối tư tưởng trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; - Gương mẫu thực có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình nhân dân thực theo đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; - Bản thân ln tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu để tự học; tham gia đầy đủ lớp tập huấn, bồi dưỡng nhà trường cấp tổ chức, có ý thức học hỏi bạn bè đồng nghiệp để khơng ngừng nâng cao trình độ lý luận chuyên môn, nghiệp vụ lực công tác * Về phẩm chất đạo đức, lối sống: - Thực tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; - Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói khơng đôi với làm, lợi dụng chức vụ để thu vén lợi ích cho thân gia đình; - Bản thân ln giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tính tiền phong, gương mẫu người đảng viên; thực tốt Quy định Ban chấp hành Trung ương điều đảng viên không làm; lOMoARcPSD|9234052 - Bản thân nêu cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục nhân dân; giải tốt đề xuất, kiến nghị quyền lợi ích đáng đảng viên quần chúng đơn vị tổ; tích cực đấu tranh với biểu vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân - Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, sống sống đoàn kết tập thể, hoà nhã, gần gũi với bạn bè đồng nghiệp nhân dân nơi cư trú Quan hệ mật thiết với nhân dân Tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân thực tốt quy chế dân chủ sở; - Có ý thức tự phê bình phê bình; biết tơn trọng lắng nghe ý kiến người khác; tích cực đấu tranh với biểu chia rẽ, bè C Kết luận Mỗi hiểu trình hội nhập sâu kinh tế giao lưu văn hoá , khoa học kỷ thuật ngày mạnh mẽ với bên , bên cạnh thời lớn có thách thức khơng nhỏ, có thách thức đạo đức lối sống luồng tư tưởng văn hoá ngoại lai du nhập Mặt khác, thực tiễn sống cho thấy xẩy tình trạng suy thoái đạo đức lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức tầng lớp nhân dân Vì với đợt học tập lại có ý nghĩa to lớn nhiều mặt Câu 2: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh? Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng cần ý điều gì? A.Đặt vấn đề lOMoARcPSD|9234052 Hồ Chí Minh người sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đảng ta Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh để lại luận điểm quan trọng, có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa đạo quan trọng cơng tác xây dựng Đảng tình hình B.Giải vấn đề * Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam sạch, vững mạnh 1.Xây dựng Đảng - Quy luật tồn phát triển Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh chiếm vị trí đặc biệt quan trọng tồn di sản tư tưởng Ng Với Hồ Chí MIinh, xây dựng Đảng nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng hồn thành vai trị chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, dân tộc, nhân dân Theo Người, xây dựng Đảng nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài Khi cách mạng gặp khó khăn, xây dựng Đảng để cán bộ, đảng viên cố lập trường, quan điểm, bình tĩnh, sáng suốt, khơng bi quan, nao núng, bị động Khi cách mạng đà thắng lợi cần đến xây dựng Đảng để xây dựng quan điểm, tư tưởng cách mạng, khoa học, ngăn ngừa bệnh chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu bệnh "kiêu ngạo cộng sản" Xây dựng, chỉnh đốn Đảng công việc định sống Đảng - Căn định tính khách quan cơng tác xây dựng Đảng: + Sự nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo trình, bao gồm nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn; thời kỳ, giai đoạn có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể yêu cầu riêng Trước diễn biến yêu cầu khách quan, thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp dân tộc; Đảng phận cấu thành xã hội, cán bộ, đảng viên chịu ảnh hưởng, tác động môi trường xã hội (cả yếu tố tích cực, tiến lẫn lOMoARcPSD|9234052 yếu tố tiêu cực, phản tiến bộ) Phải thường xuyên chỉnh đốn Đảng để phát huy mặt tích cực, chống lại thói xấu cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng sạch, vững mạnh; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng hội để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục tu dưỡng tốt hơn, giữ vững đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ Đảng nhân dân giao phó; Trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền cơng tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần nhấn mạnh Vì, theo Hồ Chí Minh, quyền lực có tính hai mặt: mặt, có sức mạnh to lớn để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội biết sử dụng đúng; mặt khác, quyền lực có sức phá hoại ghê gớm người nắm quyền lực bị tha hoá, biến chất, tham quyền lực, lộng quyền, Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn, đổi để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi, tẩy trừ tệ nạn thối hố, biến chất gây nên Tóm lại, theo Hồ Chí Minh, xây dựng chỉnh đốn Đảng vấn đề mang tính quy luật nhu cầu tồn phát triển thân Đảng Chỉnh đốn đổi Đảng nhằm làm cho Đảng thực sạch, vững vàng trị, tư tưởng tổ chức; làm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất lực trước yêu cầu, đòi hỏi ngày cao, phức tạp nhiệm vụ cách mạng Đổi chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trở thành khối thống nhất, vững mạnh, đủ sức lái thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khúc quanh đầy thử thách để cập bến thắng lợi Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam a) Xây dựng Đảng tư tưởng - lý luận Theo Bác " có đảng theo lý luận cách mạng tiền phong, đảng cách mạng làm trách nhiệm cách mạng tiền phong", "Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy" "bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng chủ nghĩa Lênin" lOMoARcPSD|9234052 Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác Lênin, phải làm cho chủ nghĩa Mác Lênin trở thành tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm cốt có nghĩa Đảng ta nắm vững tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin, lập trường, quan điểm phương pháp chủ nghĩa Mác Lênin, đồng thời nắm vững tinh hoa văn hoá dân tộc trí tuệ thời đại vận dụng sáng tạo vào hồn cảnh cụ thể nước ta Khơng máy móc, kinh viện, giáo điều Vì vậy, tiếp nhận vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý điểm sau đây: Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin phải ln phù hợp với hồn cảnh đối tượng Vận dụng phải phù hợp hoàn cảnh Chú ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt Đảng cộng sản khác, tổng kết kinh nghiệm để bổ sung cho chủ nghĩa Mác Lênin - Đảng tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác Lênin b) Xây dựng Đảng trị Tư tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng Đảng trị có nhiều nội dung, đường lối trị vấn đề cốt tử tồn phát triển Đảng Muốn xây dựng đường lối trị đắn, Đảng phải: dựa sở lý luận Mác Lênin, vận dụng sáng tạo tảng điều kiện VN qua giai đoạn định, học tập kinh nghiệm Đảng Cộng sản anh em, Người lưu ý phải giáo dục đường lối sách Đảng, thông tin thời cho cán bộ, đảng viên để họ kiên định lập trường, giữ vững lĩnh trị hồn cảnh Đồng thời người cảnh báo nguy sai lầm đường lối trị, gây hậu nghiêm trọng đến vận mệnh tổ quốc, sinh mệnh cán bộ, đảng viên nhân dân c) Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán - Hệ thống tổ chức Đảng lOMoARcPSD|9234052 + Hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao Mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng; Hồ Chí Minh coi trọng tổ chức Đảng sở, đặc biệt chi bộ, tổ chức hạt nhân, định chất lượng lãnh đạo Đảng d) Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán - Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng: + Tập trung dân chủ - Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng Đây nguyên tắc xây dựng Đảng Giữa tập trung dân chủ có mối quan hệ khăng khít với nhau, hai yếu tố nguyên tắc Tập trung tảng dân chủ, dân chủ đạo tập trung Tập trung thống tư tưởng, tổ chức, hành động Thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, đảng viên chấp hành nghị tổ chức Đảng Đảng nhiều người, tiến hành người Dân chủ của quý báu nhân dân, thành cách mạng Tất người tự bày tỏ ý kiến mình, góp phần tìm chân lý Phải phát huy dân chủ nội không suy yếu từ bên e) Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán - Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng + Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tập thể lãnh đạo vì, nhiều người thấy hết việc, hiểu hết mặt vấn đề, có nhiều kiến thức, tránh tệ bao biện, quan liêu, độc đoán, chủ quan Cá nhân phụ trách vì, Việc bàn kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, cần phải giao cho người nhóm người phụ trách kế hoạch mà thi hành Như có chuyên trách, công việc chạy, tránh bừa bãi, lộn xộn, vơ phủ dễ hỏng việc Phải khắc phục tệ độc đốn, chun quyền, đồng thời chống tình trạng dựa dẫm tập thể, khơng dám đốn, khơng dám chịu trách nhiệm lOMoARcPSD|9234052 f) Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán - Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng + Tự phê bình phê bình: Đây nguyên tắc sinh hoạt đảng, quy luật phát triển đảng Mục đích tự phê bình phê bình để làm cho phần tốt người, tổ chức nảy nở hoa mùa xuân, phần xấu dần Người khẳng định: Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm đảng hỏng Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hồn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm cách để sửa chữa khuyết điểm Như đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn, chân Thái độ, phương pháp tự phê bình phê bình Hồ Chí Minh nêu rõ: Phải tiến hành thường xuyên người ta rửa mặt hàng ngày; phải thẳng thắn, chân thành, trung thực, không nể nang, không giấu diếm khơng thêm bớt khuyết điểm; "phải có tình đồng chí u thương lẫn nhau", tránh lợi dụng phê bình để nói xấu nhau, bơi nhọ nhau, đả kích g) Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán - Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng + Kỷ luật nghiêm minh tự giác Sức mạnh tổ chức cộng sản đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh tự giác Nghiêm minh thuộc tổ chức đảng, kỷ luật đảng viên khơng phân biệt Mọi đảng viên bình đẳng trước Điều lệ Đảng Tự giác thuộc cá nhân cán đảng viên Đảng Kỷ luật lòng tự giác họ nhiệm vụ Đảng Yêu cầu cao kỷ luật đảng chấp hành chủ trương, nghị Đảng, tuân theo nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo sinh hoạt Đảng Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng lOMoARcPSD|9234052 kỷ luật, kỷ luật đảng, mà kỷ luật đoàn thể nhân dân quan quyền cách mạng + Đồn kết thống Đảng Theo Hồ Chí Minh: Đoàn kết truyền thống quý báu Đảng ta, nhân dân ta phải giữ gìn đồn kết Đảng giữ gìn mắt Cơ sở để đồn kết trí Đảng đường lối, quan điểm Đảng, điều lệ Đảng h) Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán Cán bộ, công tác cán Đảng Nhận thức rõ tầm quan trọng cán nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng, cán dây chuyền máy, mắt khâu trung gian nối liền Đảng, Nhà nước nhân dân Muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Cho nên người cán phải có đủ đức, đủ tài để phục vụ cách mạng Công tác cán công tác gốc Đảng Nội dung bao hàm mắt khâu liên hồn, liên quan chặt chẽ với nhau, gồm: tuyển chọn cán bộ; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, xếp, bố trí cán bộ; thực sách cán j) Xây dựng Đảng đạo đức Khẳng định đảng chân phải có đạo đức, Người quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức Đảng Đạo đức Đảng ta đạo đức mới, đạo đức cách mạng Mỗi đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí cơng vô tư Giáo dục đạo đức cách mạng nội dung quan trọng việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên Nó gắn chặt với đấu tranh chống chủ lOMoARcPSD|9234052 nghĩa cá nhân nhằm làm cho Đảng thực sạch, xứng đáng đảng cầm quyền * Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng Trong bối cảnh, điều kiện mới, đứng trước hội thách thức không nhỏ, Đảng ta kiên trì chủ nghĩa Mac lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, xây dựng Đảng then chốt, đồng thời xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tạo tảng tinh thần cho phát triển xã hội Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng mặt, nhằm làm cho Đảng thực sạch, vững mạnh; phát huy thành đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo Cách mạng Việt Nam Bởi vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh phải quán triệt đến tổ chức sở đảng, cán bộ, đảng viên C.Kết luận Trong giai đoạn cách mạng nay, bên cạnh thời mới, vận hội mới, dân tộc ta đứng trước khơng khó khăn, thách thức Vai trò lãnh đạo Đảng phải khẳng định, lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng cần nâng cao hết để xứng tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó Đảng cần xác định xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt, đó, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần làm cho Đảng ta sạch, vững mạnh, “là đạo đức, văn minh”, vững vàng trước thử thách lịch sử Downloaded by Heo Út (quangutbin@gmail.com) ...lOMoARcPSD|9234052 Câu 1: Trên s? ?? phân tích quan điểm Hồ Chí minh chuẩn mực đạo đức cách mạng, anh(chị) liên hệ với việc học tập, rèn luyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên nay?... tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng s? ??n Việt Nam s? ??ch, vững mạnh? Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng cần ý điều gì? A.Đặt vấn đề lOMoARcPSD|9234052 Hồ Chí Minh người s? ?ng lập, lãnh... Hồ Chí Minh để lại luận điểm quan trọng, có ý nghĩa lý luận thực tiễn s? ?u s? ??c, có ý nghĩa đạo quan trọng công tác xây dựng Đảng tình hình B.Giải vấn đề * Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng s? ??n Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích quan điểm của hồ chí minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, hãy liên hệ với việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh của s , phân tích quan điểm của hồ chí minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, hãy liên hệ với việc học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức hồ chí minh của s

Từ khóa liên quan