0

Mô tả tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi đến khám tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện trẻ em hải phòng từ tháng 52020 đến tháng 52021

33 1 0
  • Mô tả tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi đến khám tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện trẻ em hải phòng từ tháng 52020 đến tháng 52021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Dinh dưỡng đóng vai trị quan trọng đến tồn phát triển người suốt đời, đặt biệt trẻ em, thể lớn phát triển Vì chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em mục tiêu hàng đầu Đảng Nhà nước ta Suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em tình trạng phổ biến nước nghèo nước phát triển, nguyên nhân làm cản trở hội hàng triệu trẻ em phát triển phát huy hết tiềm Trong kỷ 21, cần nhìn nhận suy dinh dưỡng trẻ em bối cảnh có nhiều thay đổi diễn nhanh chóng đại dịch COVID - 19, gia tăng dân số thành thị, tồn cầu hóa hệ thống thực phẩm, … Trẻ bị suy dinh dưỡng có hệ thống miễn dịch yếu đối mặt với nguy tử vong COVID-19 cao Đồng thời, đứa trẻ gặp khó khăn việc tiếp cận với việc điều trị chăm sóc mà chúng cần để tồn phát triển Đặc biệt giai đoạn từ đến tuổi, trẻ em có nguy bị thiếu hụt dinh dưỡng cao SDD lứa tuổi ảnh hưởng lớn đến phát triển thể chất tinh thần trẻ sau Theo Báo cáo Tình hình trẻ em Thế giới năm 2019 phân tích, cịn 144 triệu trẻ em tuổi bị thấp còi 47 triệu trẻ em bị gầy còm Trong 30 năm qua (1999 – 2019), Việt Nam có tiến lớn công tác nâng cao sức khỏe cho người dân, có dinh dưỡng Theo Báo cáo Viện Dinh dưỡng quốc gia, Việt Nam đạt thành tựu đáng kể cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm nhanh bền vững Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 30% năm 2000 xuống 14% năm 2015 năm 2016 tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân trẻ tuổi 13,8% Về kết Tổng điều tra Dinh dưỡng tồn quốc (20182020) cơng bố Hội nghị tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi (chiều cao/tuổi) trẻ em tuổi toàn quốc 19,6% (mức
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô tả tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi đến khám tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện trẻ em hải phòng từ tháng 52020 đến tháng 52021 , Mô tả tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi đến khám tại phòng khám dinh dưỡng bệnh viện trẻ em hải phòng từ tháng 52020 đến tháng 52021