0

Khí hóa lỏng có rất nhiều loại và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và sản xuất nhưng chúng ta chỉ xét ba loại chính là LPG, LNG, CNG

47 1 0
  • Khí hóa lỏng có rất nhiều loại và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và sản xuất  nhưng chúng ta chỉ xét ba loại chính là  LPG, LNG, CNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

EBOOKBKMT.COM Bố cục tiểu luận Phần mở đầu I Phần nội dung I.1 LPG 1, LPG ? 2, Phân loại 3, Nguồn gốc 4, Thành phần LPG 5, Tính chất LPG 6, Chỉ tiêu đánh giá chất lượng LPG 7, Ưu – nhược điểm LPG 8, So sánh tính LPG với loại nhiên liệu khác 9, Ứng dụng 10, Thị trường LPG Việt Nam giới 11, Các phương pháp sản xuất LPG 12, Các vấn đề thường gặp sử dụng GAS khắc phục I.2 LNG 1, LNG ? 2, Phân loại EBOOKBKMT.COM 3, Nguồn gốc 4,Thành phần LNG 5,Tính chất LNG 6, Chỉ tiêu đánh giá chất lượng LNG 7,Ưu – nhược điểm LNG 8, Các công đoạn sản xuất LNG 9, Các cơng nghệ sản xuất 10, Ứng dụng 11, Thị trường LNG 12, Lịch sử phát triển LNG I.3 CNG 1, CNG ? 2, Phân loại 3, Nguồn gốc 4,Thành phần CNG 5,Tính chất CNG 6,Ưu – nhược điểm CNG 7, Ứng dụng 8, Thị trường CNG Việt Nam giới EBOOKBKMT.COM 9, An toàn sử dụng CNG Phần kết luận Tài liệu tham khảo EBOOKBKMT.COM Chi tiết Phần mở đầu I Phần nội dung Khí hóa lỏng có nhiều loại có nhiều ứng dụng nhiều lĩnh vực sống sản xuất Nhưng xét ba loại : LPG, LNG, CNG I.1 LPG 1, LPG ? LPG ( Liquefied Petroleum Gas) khí dầu mỏ hóa lỏng hay khí hóa lỏng có thành phần Propane Butane 2, Phân loại Chủ yếu LPG phân loại theo tiêu khác độ tinh khiết (hàm lượng propan butan) tỉ lệ thành phần propan : butan 3, Nguồn gốc LPG tồn thiên nhiên giếng dầu giếng gas sản xuất nhà máy lọc dầu Nguyên liệu ban đầu dùng để sản xuất LPG dòng khí thiên nhiên khai thác từ mỏ dầu qua q trình xử lý dầu thơ để thu LPG Về bản, quy trình sản xuất LPG gồm bước sau: • Làm khí: loại bỏ tạp chất phương pháp lắng, lọc Sau loại bỏ tạp chất, khí ngun liệu cịn lại chủ yếu hydrocarbon etan, propan, butan… EBOOKBKMT.COM • Tách khí: hỗn hợp khí nguyên liệu cần tách riêng khí để sử dụng pha trộn cho mục đích sử dụng khác Có thể dùng phương pháp tách khí phương pháp nén, hấp thụ, làm lạnh bậc, làm lạnh giãn nở khí… Qua hệ thống dây chuyền tách khí thu propan butan tương đối tinh khiết với nồng độ từ 96-98% • Pha trộn: khí thu riêng biệt lại pha trộn theo tỷ lệ thể tích khác tùy theo yêu cầu Hiện thị trường Việt Nam có nhiều loại LPG khác hãng cung cấp với tỷ lệ propan: butan 30:70, 40:60, 50:50… Đối với LPG có tỷ lệ 30:70, 40:60 thường sử dụng sinh hoạt Còn tỷ lệ pha trộn 50:50 thường sử dụng làm nguyên liệu ngành công nghiệp nấu thủy tinh, sản xuất ắc quy, khí đóng tàu Khi chuyển từ thể lỏng sang thể khí, LPG có tỷ lệ giãn nở lớn lít LPG lỏng tạo khoảng 250 lít khí Do bồn chứa LPG không nạp đầy, chúng quy định chứa từ 80% - 85% dung tích Sản xuất LPG khơng khó có lẽ vấn đề tồn trữ LPG ln trở ngại chi phí xây dựng bồn chứa LPG cao Để có kho chứa LPG 1.000 theo tiêu chuẩn, cần khoảng 60 tỷ đồng Vì bồn chứa chịu áp lực cao nên phải tuân thủ quy định tiêu chuẩn TCVN 6486-1999 hay TCVN 7441-2004 Kho LPG PVGas Việt Nam có sức chứa lớn nước chứa tối đa 7.000 Với số lượng này, hai tàu bơm vài ngày hết Do khơng có kho chứa đủ lớn nên doanh nghiệp thường không dám ký hợp đồng nhập dài hạn với số lượng lớn; ký hợp đồng EBOOKBKMT.COM lúc chuyển với khối lượng lớn Vì doanh nghiệp thường bị động việc bình ổn thị trường, lý khiến thị trường LPG nước thường có nhiều biến động giá so với giới 4, Thành phần LPG Thành phần LPG chủ yếu propan butan ngồi có số chất khác tinh chế chưa cho thêm vào để cải thiện tính chất LPG với mục đích (chất tạo mùi…) Thành phần LPG biến động theo sở sản xuất ứng dụng Nhưng thơng thường tỉ lệ propan : butan = 50 : 50 30:70, 40:60 tùy thuộc sở mục đích sử dụng 5, Tính chất LPG Tính chất LPG phụ thuộc vào thành phần Ta có tính chất thành phần sau: ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT CỦA LPG Số TT ĐẶC TÍNH Tỉ trọng 150C Áp suất 37.80C (Kpa) Thành phần (% khối lượng ): EBOOKBKMT.COM + Ethane + Propane + Butane Pentane thành phần khác 40 40 + Ăn mòn đồng (37.80C /giờ) Nước tự do( % khối lượng ): Sulphur sau tạo mùi (PPM) Cặn cịn lại sau hố ( % khối lượng ): H2S ( % khối lượng ): Nhiệt lượng : + KJ/Kg 1A 20 0 + Kcal/m3 (150C , 760 mm Hg) + Kcal/kg 10 Nhiệt lượng kg LPG tương đương : + Điện (KW.h) + Dầu hỏa (Lít) + Than (kg) 11.300 12.000 14 1.5-2 3-4 7-9 EBOOKBKMT.COM + Củi gỗ (kg) Nhiệt độ cháy (0C) : + Trong khơng khí 1900 + Trong oxy 2900 12 Tỉ lệ hoá : Lỏng -> Hơi 250 13 Giới hạn cháy khơng khí (% thể tích) 11 lần 2-10 Nhưng nói chung LPG: -Khơng màu , khơng mùi , không độc hại ( pha thêm chất Etylmecaptan có mùi đặc trưng để dễ phát có rị xì gas ) - Nhiệt độ sơi gas thấp ( từ - 45 đến - 2oC ) nên để gas lỏng tiếp xúc trực tiếp với da bị lạnh -Trong điều kiện nhiệt độ môi trường gas bốc mãnh liệt , gas chuyển từ trạng thái lỏng sang thể tích tăng đến 250 lần -Áp suất gas phụ thuộc vào nhiệt độ mơi trường , nhiệt độ tăng áp suất gas tăng ngược lại Trong điều kiện nhiệt độ khu vực phía nam áp suất gas dao động khoảng từ - kg/cm2 EBOOKBKMT.COM -Tỉ trọng gas lỏng nhẹ nước , khối lượng riêng khoảng DL = 0.51 0.575 Kg/Lít -Tỉ trọng gas nặng khơng khí DH = 1.51 - lần , nên gas bị rò xì tích nơi trũng , thấp mặt xung quanh ( cống , rãnh ) 6, Chỉ tiêu đánh giá chất lượng LPG Các tiêu để đánh giá chất lượng LPG liệt kê bảng sau: STT Đơn vị Các tiêu Áp suất 37,8 °C tính Kpa Hàmmax lượng lưu huỳnh, Ppm % kl Hàm lượng nước tự Độ ăn mòn đồng 01 37,8 °C Tỷ trọng 15°C Thành phần: - Hàm lượng Etan - Hàm lượng Butan chất nặng hơn, max - Hàm lượng Pentan chất nặng hơn, max - Hydrocarbon kh ơng bão hịa - Số 1ASTM D1838 - 91 Kg/l % mol % mol % mol % mol EBOOKBKMT.COM Thành phần số LNG vùng lãnh thổ 3, Nguồn gốc LNG có thành phần chủ yếu Methane Ethane, Propane Hydrocacbon nặng LNG có thành phần tồn mỏ khí tự nhiên, mỏ dầu (khai thác với mỏ dầu thơ – khí đồng hành), thu q trình nhà máy lọc dầu (quá trình Cracking nhiệt…) Tuy nhiên, thành phần chủ yếu Methane (C1) nên khai thác chủ yếu mỏ khí tự nhiên EBOOKBKMT.COM Thành phần khí thiên nhiên 4, Thành phần LNG có thành phần biến dổi theo khu vực quốc gia Tuy nhiên thành phần LNG nói chung gồm chủ yếu Methane (chiếm tới 95%) số khí khác (Ethane, Propane…) EBOOKBKMT.COM Thành phần chủ yếu LNG 5, Tính chất LNG khí thiên nhiên hóa lỏng nhờ làm lạnh sâu đến -160 oC (- 256o F) áp suất khí (áp suất cao chuyển hóa khoảng 25 kPa/3,6 psi) , sau loại bỏ tạp chất ( nước – H2O, khí Cacbonic – CO2, khí Hydro Sunfua H2S, …) LNG tích 1/600 khí thiên nhiên Như khí thiên nhiên chịu nén ép tốt an toàn LNG khí khơng màu, khơng mùi ,khơng ăn mịn, khơng độc…nên an toàn tàng chứa vận chuyển LNG khí chứa tạp chất nặng , có khối lượng riêng khoảng 45% khối lượng riêng nước (tức vào khoảng 0.45kg/lit) LNG có nhiệt trị vào khoảng 60% nhiệt trị nhiên liệu Diesel ( khoảng 24 MJ/L) Nhưng thường với LNG có thành phần Methane > 90% vào khoảng 21 MJ/L 6, Chỉ tiêu đánh giá chất lượng LNG Chất lượng LNG tiêu quan trọng việc đánh giá LNG thương mại Một số khí khơng phù hợp với tiêu cần có thương mại gọi “off-specification’ hay “off-quality” Chất lượng thường đánh giá theo số tiêu chuẩn sau: EBOOKBKMT.COM 1-Để chắn khí khơng ăn mịn khơng độc, hạn chế mức cao hàm lượng H2S , tổng hàm lượng Sunphua, hàm lượng CO2 Hg - Để bảo vệ chống lại hình thành chất lỏng Hydrat đường ống vận chuyển (đường ống bồn chứa), qua tiêu chuẩn lượng nước lớn điểm sương (dewpoint) - Để đặc trưng cho biến đổi loai khí , qua khoảng dao động tối đa với thông số làm bốc cháy : Hàm lượng khí trơ, giá trị Calo, số Wobbe – Wobbe index (chỉ số tạo dao động nhiệt) , số Soot – Soot index (độ phủ muội) , hệ số cháy hoàn toàn – Incomplete Combustion Factor , số độ vàng ngon lửa – Yellow Tip Index,… Chất lượng LNG đo điểm cấp phối thiết bị máy sắc kí khí ( Gas Chromatograph) Tính chất quan trọng cảu khí thành phần Sunphua, thủy ngân, giá trị Calo Tuy nhiên, liên quan giá trị nhiệt trị khí Khí thiên nhiên thương mại thường phân chia theo khoảng theo giá trị nhiệt trị: + Châu Á ( Japan, Korea, Taiwan) khí phân bố giàu, với GCV ( Generalized Cross Validation) cao 43 MJ/m3 (n), tương ứng :1090 Btu/scf + Ở Anh Mỹ khí phân bố nghèo , với GCV thường thấp 42 MJ/m3 (n) , tương ứng : 1065Btu/scf + Liên Minh Châu Âu (EU) khí chấp nhận với GCV khoảng dao động 39-46 MJ/m3 , tương ứng :900 tới 1160 Btu/scf 7, Ưu – Nhươc điểm LNG EBOOKBKMT.COM -Ưu điểm: + LNG làm lạnh áp suất khí nên an tồn khí hóa lỏng áp suất cao + Dễ vận chuyển chất khí hóa lỏng khác, vận chuyển đường ống bồn bể chứa thuyền chuyên chở tới nơi giới + LNG nguồn lượng có hàm lượng khí thải vào khơng khí thấp nhều so với nhiên liệu hóa thạch dầu than + LNG khí khơng mùi, khơng màu, khơng ăn mịn, khơng độc Điều có ý nghĩa lớn mặt thiết bị thiết bị an tồn hơn, giảm ăn mịn hay hỏng hóc + LNG kiểm chứng, tin cậy an tồn cho động cơ, người mơi trường Nó khí loại nhiên liệu -Nhược điểm: + LNG hóa lỏng nhiệt độ thấp việc đảm bảo điều kiện để thực trình nghiêm ngặt + LNG nhẹ nước khoảng ½ nên dễ tạo “vũng LNG” (Pool LNG) Điều nguy hiểm rị rỉ, LNG di chuyển tới vùng trũng tích tụ lại Khi gặp lửa gây cháy,nổ tỏa nhiều nhiệt (nhiệt độ cao) gây tai hại khôn lường Thực tế xảy số tai nạn nghiêm trọng : Công ty Skikda Algeria 8, Các công đoạn sản xuất LNG EBOOKBKMT.COM - Thăm dị : Đây cơng đoạn để tìm khí thiên nhiên vỏ trái đất sản xuất khí để phân phối đến người sử dụng Hầu hết mỏ khí tự nhiên phát trình tìm dầu - Hóa lỏng : để chuyển hóa khí tự nhiên thành dạng chất lỏng vận chuyển tàu Chú ý : Sau khai thác khí thiên nhiên, trước cơng đoạn hóa lỏng cần phải loại bỏ tạp chất như: + Lưu huỳnh, Cacbondioxit thủy ngân : chất gây ăn mịn cho thiết bị LNG + Nước : gây đóng băng gây tượng tác nghẽn thiết bị làm việc vận chuyển + Các Hydrocacbon nặng gây tắc nghẽn giống nước - Vận chuyển (Shipping) : LNG chứa đựng bình (bồn ) chứa đặc biệt Và vận chuyển tới khách hàng, công ty lượng, nghành công nghiệp khác khắp đất nước giới EBOOKBKMT.COM - Tàng chứa hóa khí : Để chuyển hóa LNG dự trữ bồn bể chứa đặc biệt, từ pha lỏng chuyển sang pha khí, sẵn sàng để chuyển tới đích cuối hệ thống đường ống 9, Các công nghệ sử dụng Hiện có cơng nghệ hóa lỏng sử dụng: 1.C3MR ( đơi coi APCI) : thiết kế tập đoàn Air Products & Chemicals 2.Cascade : thiết kế ConocoPhilips 3.Shell DMR Linde Với kỳ vọng tới hết năm 2012, giới có 100 nhà máy với tổng công suất khoảng 297,2 MMTPA Hầu hết nhà máy sử dụng công nghệ APCI Cascade q trình hóa lỏng Những cơng nghệ khác, sử dụng số nhà máy nhỏ hơn, bao gồm Shell’s với công nghệ DRM công nghệ Linde Công nghệ APCI sử dụng nhiều q trình hóa lỏng nhà máy LNG :Trong 100 nhà máy hóa lỏng hoạt động xây dựng, 86 nhà máy với tổng công suất 243 MMTPA thiết kế sở công nghệ APCI Tiếp đến cơng nghệ Philips Casade sử dụng 10 nhà máy với tổng công suất 36,16 MMTPA Công nghệ Shell DMR sử dụng nhà máy với tổng công suất 13,9 MMTPA Và cuối Công nghệ Linde/Statoil sử dụng Snohvit với công suất 4,2 MMTPA EBOOKBKMT.COM 10, Ứng dụng Như ta biết LNG nguồn nhiên liệu phục vụ hoạt động công nghiệp,vận chuyển, lượng… + LNG nguồn nhiên liệu đốt cho nghành công nghiệp : Gốm, sứ, thủy tinh, gia công…cung cấp nhiệt trị lớn + LNG vận tải: Một số nước tiên tiến sử dụng LNG làm nhiên liệu cho động cơ, phương tiện giao thơng Nguồn nhiên liệu có ưu điểm nhiệt trị cao LPG, thân thiên môi trường an toàn hơn… + LNG phục vụ cho nhà máy nhiệt điện : Đây nguồn cung cấp khí đốt để chạy nhà máy nhiệt điện…tạo hiệu suất cao Ở nước ta nhà máy điện đạm Phú Mỹ, Cà Mau dùng nguồn LNG phục vụ cho chạy máy phát điện 11, Thị trường LNG Việt Nam giới Việt Nam Sản xuất nhập LNG Theo dự báo cân đối cung cầu khí, từ năm 2010 trở thị trường khí Việt Nam nằm tình trạng cung thấp cầu Do đó, PV GAS triển khai dự án khí thiên nhiên hóa lỏng LNG: Dự án LNG quy mơ nhỏ (SSL): sử dụng nguồn khí thiên nhiên để sản xuất LNG sau vận chuyển xe bồn, sà lan đến hộ tiêu thụ công nghiệp để tái hóa khí sử dụng Dự án nhằm mục đích thí điểm, giới thiệu cho khách hàng tiếp cận làm quen với sản phẩm LNG Công suất dự án 50 triệu m 3/năm Dự kiến 2013 dự án hoàn thành EBOOKBKMT.COM Dự án nhập LNG tàu (FSRU) : dự án xây dựng cảng tiếp nhận tàu chở LNG lạnh khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cới công suất ban đầu khaongr 1-1,5 tỷ m3 khí/năm Dự kiến cuối năm 2013 vào hoạt động Thị trường cho sản phẩm LNG Đối tượng khách hàng dự án hộ công nghiệp nhà máy điện sử dụng dầu làm nhiên liệu Mặc dù vậy, nghiên cứu khảo sát PV GAS cho thấy thời điểm có hội dành cho khí (LNG) nhập thị trường khu vực, với điều kiện giá khí đến tay khách hàng cạnh tranh với nhiên liệu truyền thống DO, FO, LPG, xăng (Theo khảo sát PV GAS theo kinh nghiệm Malaysia, giá khí thiên nhiên khơng vượt q 85% giá dầu FO có nhiều khả thị trường chấp nhận) Thế giới Các mỏ dầu ngày vào giai đoạn tận thu nên ngày phải tận dụng tối đa sản phẩm dầu mỏ Vì việc xử lý thu hồi khí đồng hành quan trọng quốc gia giới nghiên cứu ngày đẩy mạnh phát triển EBOOKBKMT.COM Sự phát triển LNG giới từ 1970 tới 2002 Sự phát triển số lượng tàu vận chuyển LNG EBOOKBKMT.COM Giá theo phương pháp vận chuyển Nhu cầu sản xuất LNG giới ngày lớn việc mở rộng nâng cao sản lượng, quy mô sản xuất tất yếu giới 12, Lịch sử phát triển LNG Khí tự nhiên hóa lỏng biết đến từ kỷ 19th nhà hóa học lý học người Anh Michael Faraday thí nghiệm với loại chất khí khác nhau, bao gồm khí tự nhiên Một kĩ sư người Đức Karl Von Linde xây dựng máy nén khí ly tâm Munich năm 1873 Nhà máy LNG xây dựng phía tây Virginia vào năm 1912.Nó bắt đầu vào hoạt động từ năm 1917 Nhà máy sản xuất LNG thương phẩm xây dựng Cleveland, Ohio năm 1941 LNG chứa bể áp suất khí Q trình hóa lỏng khí thiên nhiên EBOOKBKMT.COM xây dựng nhiều nâng cao khả vận chuyển tới khoảng cách xa Vào tháng năm 1959, bồn chứa LNG giới, bồn Methane Pioneer, chuyển biến chiến tranh giới thứ II hàng hóa tự vận chuyển bao gồm bể (dung tích 7000 thùng) nhơm lăng trụ với gỗ nhẹ hỗ trợ cách gỗ dán Urethane, LNG thương phẩm mang từ hồ Charles, Louisiana tới đảo Canvey, Anh Điều chứng minh chất lượng lớn khí thiên nhiên hóa lỏng vận chuyển an toàn qua đại dương Hơn 14 tháng tiếp theo, chuyến hàng hóa phân phối mà gặp vấn đề nhỏ Tiếp theo thành cơng Methane Pioneer, hội đồng người làm khí Anh thực kế hoạch để nhập LNG từ Venezuela tới đảo Canvey Tuy nhiên, trước thỏa thuận cuối đạt được, khí thiên nhiên chất lượng cao phát Libya khu mỏ khổng lồ Hassi R’ Mel Algeria, nơi với khoảng cách nửa từ Anh tới Venezuela Với lượng ban đầu 260 triệu cubit feet day (mmcfd) Arzew GL4Z nhà máy Camel năm 1964, nước Anh trở thành nước nhập LNG giới Algeria trở thành EBOOKBKMT.COM nước xuất LNG Algeria từ trở thành nước cung cấp khí tự nhiên giới Sau lý thuyêt đưa hoạt động Anh, thêm nhà máy hóa lỏng cơng đoạn nhập cuối xây dựng Đại Tây Dương Thái Binh Dương Bốn đừng nhập xây dựng Mỹ 1971 1980 Chúng tập trung hồ Charles ( hoạt động CMS Energy), Everett, Massachusetts (hoạt động Tractebel hệ thống phụ trợ Distrigas) ,đảo Elba, Georgia (hoạt động El Paso Enery), Cove Point, Maryland ( hoạt động Dominion Enery) Xuất cảu LNG từ U.S tới Châu Á xảy năm 1969 LNG Alaskan gửi tới Japan Alaskan LNG phân phối từ khí thiên nhiên sản xuất ConocoPhillips Marathon từ mỏ phía nam phần Alaska, hóa lỏng nhà máy LNG Kenai Peninsula vận chuyển tới Nhật Khu giao dịch Châu Âu Châu Á tiếp tục phát triển nhanh từ điểm I.3 CNG 1, CNG ? CNG (Compressed Natural Gas) khí tự nhiên nén, thành phần chủ yếu methane (CH4) lấy từ mỏ khí thiên nhiên, xử lý nén áp suất cao (200bar) để tồn trữ vận chuyển tới hộ tiêu thụ nhà máy có sử dụng nhiệt năng, khu chung cư… Do thành phần đơn giản dễ xử lý để loại bỏ hợp chất độc hại SOx , NOx, CO2 , khơng có benzen hydrocarbon thơm theo EBOOKBKMT.COM CNG nhiên liệu khơng có benzene hydrocarbon thơm kèm theo, nên đốt nhiên liệu không cho nhiều khí độc NO2, CO lượng phát thải CO2 thấp xăng dầu diesel Ngoài CNG dễ phát tán, khơng tích tụ xăng bị rị rỉ mơi trường khơng khí, hạn chế nguy cháy nổ, chúng khơng gây đóng cặn chế hịa khí phương tiện nên kéo dài chu kỳ bảo dưỡng động cơ, cháy không tạo màng không phát sinh bụi 2, Phân loại Cũng giống LNG, phân loại CNG phụ thuộc vào hàm lượng thành phần cấu tử, vào sản phẩm nhà máy quốc gia, vùng lãnh thổ 3, Nguồn gốc CNG nén thừ nguồn nguyên liệu khí thiên nhiên Do coi nguồn nhiên liệu hóa thạch Nhiên liệu CNG loại khí nén Methane tự nhiên, phát sinh từ bùn, trình phân hủy xác thực vật, khai thác dầu khí…Trong nguồn cung cấp khí thiên nhiên chủ yếu phục vụ cho công nghệ sản xuất CNG từ mỏ khí khí tồn mỏ dầu (khí đồng hành) 4, Thành phần CNG CNG khí thiên nhiên nén, chủ yếu hợp phần Methane (chiếm 85% 95%) lại khoảng (5% - 15%) Ethane EBOOKBKMT.COM CH4 (85%-95%) C2H6 (5% -15%) Chú ý: với số loại khí nén, hàm lượng Methane cịn cao hơn, nén hồn tồn Methane Tính chất CNG ... dung Khí hóa lỏng có nhiều loại có nhiều ứng dụng nhiều lĩnh vực sống sản xuất Nhưng xét ba loại : LPG, LNG, CNG I.1 LPG 1, LPG ? LPG ( Liquefied Petroleum Gas) khí dầu mỏ hóa lỏng hay khí hóa lỏng. .. Nguyên liệu khí tự nhiên đưa vào tháp tách metan, sản phẩm đỉnh tháp metan đưa tới để hóa lỏng sản xuất LNG, sản phẩm từ đáy tháp đưa vào tháp tách etan Etan tách đỉnh tháp tách etan, sản phẩm đáy... pháp giãn nở, khí nguyên liệu làm lạnh hóa lỏng Sau vào tháp tách metan, khí metan tách đưa làm khí đốt Sản phẩm q trình LPG xăng tự nhiên d Phương pháp hấp thụ Nguyên liệu đưa vào tháp chưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khí hóa lỏng có rất nhiều loại và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và sản xuất nhưng chúng ta chỉ xét ba loại chính là LPG, LNG, CNG , Khí hóa lỏng có rất nhiều loại và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và sản xuất nhưng chúng ta chỉ xét ba loại chính là LPG, LNG, CNG