0

TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH môn LÃNH đạo đề tài sự LÃNH đạo HIỂU QUẢ QUA CÁCH TIẾP cận LÃNH đạo THEO đặc điểm LÃNH đạo THEO kỹ NĂNG

19 2 0
  • TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH môn LÃNH đạo đề tài sự LÃNH đạo HIỂU QUẢ QUA CÁCH TIẾP cận LÃNH đạo THEO đặc điểm  LÃNH đạo THEO kỹ NĂNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

1 ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH DOANH KHOA QUẢN TRỊ BÀI TIỂU LUẬN KHƠNG THUYẾT TRÌNH MƠN LÃNH ĐẠO ĐỀ TÀI: SỰ LÃNH ĐẠO HIỂU QUẢ QUA CÁCH TIẾP CẬN LÃNH ĐẠO THEO ĐẶC ĐIỂM & LÃNH ĐẠO THEO KỸ NĂNG Mã lớp học phần: 21C1MAN50201807 Giảng viên: Trần Hà Triều Bình Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Khánh Lớp: AD007 – Khóa: K45 Mssv: 31191026457 MỤC LỤC TĨM TẮT TỪ KHÓA GIỚI THIỆU 1.Lý thực 2.Vấn đề nghiên cứu 3.Nội dung ĐÁNH GIÁ VỀ LÝ THUYẾT CỦA HAI CÁCH TIẾP CẬN LÃNH ĐẠO 1.Tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm 1.1 Trí thơng minh 1.2 Sự tự tin 1.3 Sự tâm 1.4 Tính trực 1.5 Khả ngoại giao tốt 1.6 Mơ hình năm yếu tố nhân cách c 1.7 Trí tuệ cảm xúc 1.8 Cách tiếp cận đặc điểm diễn 2.Tiếp cận lãnh đạo theo kỹ 2.1 Ba phương pháp kỹ 2.1.1 Kỹ chuyên môn 2.1.2 Kỹ nhân 2.1.3 Kỹ tư 2.2 Mơ hình kỹ 2.2.1 Năng lực 2.2.2 Thuộc tính cá nhân 2.2.3 Kết lãnh đạo 2.2.4 Kinh nghiệm làm việc 2.2.5 Ảnh hưởng môi trường 2.2.6 Cách tiếp cận kỹ hoạt động 3.Liên hệ thực tiễn THẢO LUẬN VÀ GỢI Ý VỀ CÁC CÁCH TIẾP CẬN 1.Cách tiếp cận đặc điểm 1.1 Ưu điểm 1.2 Nhược điểm 14 Cách tiếp cận kỹ 14 2.1 Ưu điểm 14 2.2 Nhược điểm 14 KẾT LUẬN VÀ ĐƯA RA HƯỚNG LÝ THUYẾT MỚI 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 TĨM TẮT Bài viết nói lên đặc điểm kỹ mà nhà lãnh đạo cần có để tạo lãnh đạo hiểu thơng qua hai cách tiếp cận lãnh đạo, tiếp cận theo đặc điểm theo kỹ Thông qua viết, ta thấy đặc điểm, nhân cách, kỹ người lãnh đạo hiệu Bài viết cho thấy ưu điểm nhược điểm hai cách tiếp cận Từ đó, nhà lãnh đạo xem xét để tiếp thu loại bỏ yếu tố không cần thiết cá nhân để có lãnh đạo hiểu riêng cho Qua ví dụ cụ thể tỷ phú Phạm Nhật Vượng – chủ tịch tập đoàn Vingroup giúp ta hiểu rõ biết cách ứng dụng hai cách tiếp cận lãnh đạo vào tổ chức TỪ KHÓA Lãnh đạo hiệu quả, Tiếp cận theo đặc điểm, Tiếp cận theo kỹ 2 GIỚI THIỆU Lý thực Từ năm 1900 đến nay, lãnh đạo đươc định nghĩa với nhiều khái niệm khác Hiện nay, có khái niệm chung cho lãnh đạo ‘ Lãnh đạo trình theo cá nhân tác động đến nhóm để đạt mục tiêu chung’ Với công ty, doanh nghiệp hay nhóm, tổ chức người đứng đầu, người lãnh đạo ln đóng vai trò quan trọng – người truyền cảm hứng, giữ linh hồn dẫn dắt tổ chức lên Kỹ lãnh đạo nghệ thuật mà hiểu cách thấu đáo Cùng với việc thời đại hội nhập ngày nay, để lãnh đạo tổ chức tồn lâu dài vấn đề khó khăn Lãnh đạo chức quản trị, tất chức quản trị khơng hồn thành tốt nhà quản trị không hiểu yếu tố người hoạt động họ lãnh đạo người để đạt kết mong muốn Để hoàn thành tốt yếu tố trên, người lãnh đạo cần phải có đặc điểm kỹ cần thiết để quản lý hiệu tổ chức Đó lí để tơi thực viết Bài viết nghiên cứu tác động tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm lãnh đạo theo kỹ Qua đó, nhà lãnh đạo hiểu rõ đặc tính kỹ cần có để hiểu người giải vấn đề tổ chức Điều quan trọng nhà lãnh đạo Vấn đề nghiên cứu Hiện nay, với phát triển thay đổi liên tục xã hội việc quản lí đưa doanh nghiệp hay tổ chức phát triển bền vững vấn đề không đơn giản Các nhà lãnh đạo phải tìm hiểu trao dồi đặc điểm cá nhân kỹ cần thiết lãnh đạo hiệu Đó vấn đề liên quan đến tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm lãnh đạo theo kỹ Nội dung Với tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm, nội dung tập trung chủ yếu vào đặc điểm về: trí thơng minh, thơng minh, tâm, trực khả ngoại giao tốt Đó đặc điểm mà cá nhân hy vọng sở hữu muốn rèn luyện họ muốn người khác coi nhà lãnh đạo Ngoài ra, nhà lãnh đạo nên tìm hiểu mơ hình năm yếu tố nhân cách nhà lãnh đạo; trí tuệ cảm xúc tiếp cận đặc điểm diễn nào? Với tiếp cận lãnh đạo theo kỹ năng, cá nhân cần phải tìm hiểu mơ hình ba phương pháp kỹ Katz, là: kỹ chuyên môn, kỹ nhân kỹ tư Bên cạnh đó, mơ hình kỹ phát minh Munford đồng nghiệp kỹ mà cá nhân cần học hỏi để trở thành nhà lãnh đạo hiệu Mơ hình đánh giá mối quan hệ kỹ kiến thức người lãnh đạo với khả hồn thành cơng việc họ Thông qua cách tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm kỹ năng, nhà lãnh đạo biết có đặc điểm kỹ có vấn đề mà cần phải học hỏi cải thiện Tuy nhiên, cách tiếp cận theo đặc điểm kỹ có ưu nhược điểm Do đó, nhà lãnh đạo phải xem xét lựa chọn yếu tố để có lãnh đạo hiệu ĐÁNH GIÁ VỀ LÝ THUYẾT CỦA HAI CÁCH TIẾP CẬN LÃNH ĐẠO Tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm Một danh sách mở rộng đặc điểm mà cá nhân hy vọng sở hữu muốn rèn luyện họ muốn người khác coi nhà lãnh đạo Trọng tâm danh sách bao gồm yếu tố: trí thơng minh, tự tin, tâm, tính trực khả ngoại giao tốt Ngồi ra, mơ hình năm yếu tố nhân cách lãnh đạo trí tuệ cảm xúc, cá nhân cần phải quan tâm học hỏi để trở thành nhà lãnh đạo hiệu 1.1 Trí thơng minh Trí thơng minh hay cịn gọi khả trí tuệ có liên quan tích cực đến khả lãnh đạo Dựa phân tích loạt nghiên cứu trí thơng minh số lãnh đạo khác nhau, Zaccaro et al (2004) cho ta thấy nhà lãnh đạo có xu hướng có trí thơng minh cao người không lãnh đạo Khả giao tiếp mạnh mẽ khả nhận thức lý luận khiến người trở thành người lãnh đạo tốt Mặc dù thông minh tốt, nghiên cứu rằng, trí thơng minh nhà lãnh đạo không nên khác biệt nhiều nhân viên Nếu số IQ nhà lãnh đạo khác biệt với nhân viên cấp dưới, gây tác động ngược trở lại với khả lãnh đạo Các nhà lãnh đạo có lực cao gặp khó khăn giao tiếp với nhân viên ý tưởng suy nghĩ nhà lãnh đạo tiên tiến nâng cao khiến nhân viên họ không hiểu rõ không chấp nhận 1.2 Sự tự tin Sự tự tin đặc điểm mà cá nhân cần phải có để trở thành nhà lãnh đạo Sự tự tin khả chắn lực kỹ thân Nó bao gồm cảm giác tự trọng tự đảm bảo tin tưởng người tạo khác biệt Lãnh đạo liên quan đến việc ảnh hưởng đến người khác, tự tin cho phép người lãnh đạo cảm thấy yên tâm nỗ lực họ để gây ảnh hưởng đến người khác phù hợp đắn 1.3 Sự tâm Các nhà lãnh đạo cần thể tâm Quyết tâm mong muốn hồn thành cơng việc bao gồm đặc điểm chủ động, kiên trì, uy cương Một người có tính tâm ln sẵn sàng khẳng định mình, chủ động, có khả kiên trì đối mặt với trở ngại Và ảnh hưởng lớn đến nhân viên Họ cần có người lãnh đạo đầy tâm để trì thực tốt nhiệm vụ tổ chức, vượt qua trở ngại phía trước 1.4 Tính trực Tính trực đặc điểm lãnh đạo quan trọng Tính trực chất lượng trung thực đáng tin cậy Người trực người tuân thủ nguyên tắc mạnh mẽ chịu trách nhiệm hành động họ Các nhà lãnh đạo có tính trực truyền cảm hứng cho nhân viên họ niềm tin nhân viên tin tưởng vào họ nói họ làm Nói chung, tính trực làm cho nhà lãnh đạo đáng tin cậy đáng tin tưởng Trong xã hội ngày nay, tính trực nhận nhiều quan tâm lĩnh vực không riêng kinh doanh giáo dục, trị, Do đó, xã hội địi hỏi tính trực cao nhà lãnh đạo 5 1.5 Khả ngoại giao tốt Một đặc điểm quan trọng mà nhà lãnh đạo cần có khả ngoại giao tốt Khả ngoại giao khuynh hướng nhà lãnh đạo tìm kiếm mối quan hệ xã hội thích hợp Những nhà lãnh đạo có khả giao tiếp tốt thường thân thiện, phóng khống, nhã nhặn, lịch thiệp khéo léo Để trở thành nhà lãnh đạo tài có hiệu cá nhân khơng cần có năm đặc điểm quan trọng mà cịn cần có đặc điểm lãnh đạo khác đặc điểm Stogdil (1940), Mann (1959), Stogdil (1974), Tuy nhiên, hầu hết đánh giá đặc điểm lãnh đạo định tính 1.6 Mơ hình năm yếu tố nhân cách nhà lãnh đạo Trong 25 năm qua, nhà nghiên cứu trí cao yếu tố tạo nên mà gọi nhân cách (Goldberg, 1990; McCrae & Costa, 1987) Những yếu tố này, thường gọi Big Five, bao gồm tâm lý bất ổn, hướng ngoại, cởi mở, dễ chịu tận tâm Tâm lý bất ổn: Xu hướng hay chán nản, lo lắng, cảm thấy khơng an tồn, dễ bị tổn thương hay hằn học Hướng ngoại: Xu hướng người có tính hồ đồng, đốn có hành động tích cực Cởi mở: Xu hướng người có hiểu biết rộng, sáng tạo, sâu sắc ham học hỏi Dễ chịu: Xu hướng người dễ chấp nhận, dễ thích nghi, dễ tin, biết chăm sóc Tận tâm: Xu hướng người chu đáo, ngăn nắp, biết kiểm soát, đáng tin Trong đó, Hướng ngoại yếu tố có liên hệ mạnh đến lãnh đạo Nó đặc điểm quan trọng người lãnh đạo Sau đó, theo thứ tự tận tâm, cởi mở tâm lý bất ổn Yếu tố cuối tính dễ chịu cho có mối quan hệ nhỏ đến lãnh đạo Để đánh giá mối liên hệ Big Five khả lãnh đạo, Judge, Bono, Ilies, Gerhardt (2002) tiến hành phân tích tổng hợp 78 nghiên cứu tính cách lãnh đạo cơng bố từ năm 1967 đến 1998 Do đó, mơ hình năm yếu tố nhân cách nhà lãnh đạo mang tính định lượng 1.7 Trí tuệ cảm xúc Một cách khác để đánh giá tác động đặc điểm khả lãnh đạo thông qua khái niệm trí tuệ cảm xúc, xuất vào năm 1990 lĩnh vực nghiên cứu quan trọng tâm lý học Trí tuệ cảm xúc khả nhận thức biểu lộ cảm xúc, để thuận tiện cho việc suy nghĩ, thấu hiểu suy luận với cảm xúc quản lý cảm xúc cách hiệu bên cá nhân người mối quan hệ với người khác Trí tuệ cảm xúc có liên quan đến cảm xúc (xúc cảm) suy nghĩ (trí năng) tác động qua lại hai miền Trong trí thơng minh liên quan đến khả để tìm hiểu thơng tin áp dụng vào nhiệm vụ sống, trí tuệ cảm xúc quan tâm đến khả hiểu cảm xúc áp dụng chúng vào sống Thang đo MSCEIT đo lường trí tuệ cảm xúc tập hợp khả trí tuệ, bao gồm khả nhận thức, dễ hiểu quản lý cảm xúc Trí tuệ cảm xúc dường cấu trúc quan trọng Những người nhạy cảm với cảm xúc họ tác động cảm xúc họ lên người khác nhà lãnh đạo hiệu 1.8 Cách tiếp cận đặc điểm diễn nào? Cách tiếp cận đặc điểm tập trung chủ yếu vào nhà lãnh đạo mà không tập trung vào người theo hoàn cảnh Điều làm cho phương pháp tiếp cận đặc điểm mặt lý thuyết trở nên đơn giản so với phương pháp khác Về chất, phương pháp tiếp cận theo đặc điểm quan tâm đến đặc điểm mà nhà lãnh đạo thể có đặc điểm Cách tiếp cận đặc điểm gợi ý tổ chức hoạt động tốt người vị trí quản lý có hồ sơ lãnh đạo định Để tìm người phù hợp, tổ chức thường sử dụng công cụ đánh giá đặc điểm Phương pháp tiếp cận đặc điểm sử dụng để nâng cao nhận thức phát triển cá nhân Bằng cách phân tích đặc điểm riêng họ, nhà quản lý biết điểm mạnh điểm yếu họ, cảm nhận cách người khác tổ chức nhìn nhận họ Đánh giá đặc điểm giúp người quản lý xác định xem họ có đủ phẩm chất để thăng tiến chuyển sang vị trí khác cơng ty hay khơng Thơng qua phân tích đặc điểm thân, quản lý biết điểm mạnh điểm yếu họ cảm nhận người khác tổ chức thấy họ Đánh giá đặc điểm đưa cho cá nhân nhìn rõ ràng họ Nên làm để phù hợp với hệ thống cấp bậc tổ chức? Nên thay đổi để phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu thân? Tiếp cận lãnh đạo theo kỹ Dựa nghiên cứu quản trị quan sát trực tiếp Katz giám đốc điều hành nơi làm việc, ông cho quản trị hiệu (tức lãnh đạo) phụ thuộc vào ba kỹ cá nhân bản: chuyên môn, nhân tư Katz lập luận kỹ hoàn toàn khác với đặc điểm phẩm chất nhà lãnh đạo Kỹ nhà lãnh đạo hồn thành, đặc điểm cho biết nhà lãnh đạo (tức đặc điểm bẩm sinh họ) Các kỹ nhà lãnh khả sử dụng kiến thức lực người để hoàn thành mục tiêu Những kỹ lãnh đạo có sẵn nhà lãnh đạo đào tạo để phát triển chúng 2.1 Ba phương pháp kỹ 2.1.1 Kỹ chuyên môn Kỹ chuyên môn kiến thức kĩ thành thục cơng việc định Nó bao gồm khả chun mơn, khả phân tích khả vận dụng công cụ kĩ thuật Kỹ chuyên môn quan trọng cấp quản lý cấp cấp trung quan trọng cấp quản lý cấp cao Các cá nhân cấp cao phụ thuộc vào nhân viên có tay nghề cao để xử lý vấn đề kỹ thuật hoạt động thực tế 2.1.2 Kỹ nhân Kỹ nhân kiến thức khả làm việc với người Đó khả giúp nhà lãnh đạo làm việc hiệu với nhân viên, đồng nghiệp cấp để hoàn thành mục tiêu tổ chức Kỹ nhân cho phép nhà lãnh đạo hỗ trợ thành viên nhóm làm việc, hợp tác nhóm thật để đạt mục tiêu chung Các nhà lãnh đạo có kỹ nhân điều chỉnh ý tưởng họ với ý tưởng người khác Hơn nữa, nhà lãnh đạo tạo bầu khơng khí tin cậy, nơi mà nhân viên cảm thấy thoải mái an tâm nơi họ cảm thấy khuyến khích tham gia vào việc lập kế hoạch điều ảnh hưởng đến họ Kĩ quan trọng với cấp quản trị Mặc dù nhà quản lý cấp thấp giao tiếp với số lượng nhân viên lớn nhiều, kỹ nhân quan trọng cấp trung cấp cao 2.1.3 Kỹ tư Kỹ tư khả làm việc với ý tưởng khái niệm Trong kỹ chuyên môn giải với thứ kỹ nhân giải với người Một nhà lãnh đạo có kỹ tư cảm thấy thoải mái nói ý tưởng hình thành nên tổ chức vấn đề phức tạp liên quan Họ giỏi việc diễn đạt mục tiêu công ty thành lời Hơn nữa, họ hiểu diễn đạt nguyên tắc kinh tế ảnh hưởng đến công ty Một nhà lãnh đạo có kỹ tư làm việc dễ dàng với khái niệm trừu tượng giả định Kỹ tư có liên quan đến cơng việc trí óc để định hình ý nghĩa vấn đề tổ chức sách — hiểu cơng ty đại diện cho điều đâu nên đến đâu Do đó, kỹ tư quan trọng nhà quản trị cấp cao Tóm lại, cách tiếp cận ba kỹ bao gồm kỹ chuyên môn, nhân kỹ tư Điều quan trọng nhà lãnh đạo phải có ba kỹ năng; tùy thuộc vào vị trí họ cấu trúc quản lý số kỹ quan trọng kỹ khác 2.2 Mơ hình kỹ Mumford đồng nghiệp xác định mơ hình kĩ lãnh đạo Mơ hình đánh giá mối quan hệ kĩ kiến thức người lãnh đạo với khả hồn thành cơng việc họ Mơ hình kỹ bao gồm năm yếu tố: lực, thuộc tính cá nhân, kết lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, ảnh hưởng môi trường 2.2.1 Năng lực Năng lực bao gồm kỹ giải vấn đề, kỹ phán đoán xã hội kiến thức Đây yếu tố trọng tâm mơ hình kỹ Kỹ giải vấn đề khả sáng tạo nhà lãnh đạo để giải vấn đề tổ chức bất thường Các kỹ bao gồm khả xác định vấn đề quan trọng, thu thập thông tin vấn đề, hình thành cách hiểu vấn đề tạo kế hoạch nguyên mẫu cho giải pháp vấn đề Kỹ giải vấn đề đòi hỏi nhà lãnh đạo hiểu lực lãnh đạo họ họ áp dụng giải pháp khả thi cho vấn đề tồn độc tổ chức họ Kỹ đánh giá xã hội khả hiểu người hệ thống xã hội, liên quan đến phản ứng với người khác với linh hoạt Mumford đồng nghiệp mơ tả kỹ phán đốn xã hội thành nội dung sau: tiếp nhận quan điểm, nhận thức xã hội, tính linh hoạt hành vi hiệu suất xã hội Kiến thức liên quan chặt chẽ đến việc áp dụng thực kỹ giải vấn đề tổ chức Nó ảnh hưởng trực tiếp đến lực nhà lãnh đạo việc xác định vấn đề phức tạp tổ chức cố gắng giải chúng (Mumford, Zaccaro, Harding, et al., 2000) Kiến thức tích lũy thông tin cấu trúc tinh thần sử dụng để tổ chức thơng tin 2.2.2 Thuộc tính cá nhân Bốn thuộc tính cá nhân có ảnh hưởng đến kiến thức kỹ lãnh đạo: khả nhận thức chung, khả nhận thức kết tinh, động lực nhân cách Những thuộc tính đóng vai trị quan trọng mơ hình kỹ Giải vấn đề phức tạp q trình khó khăn trở nên khó khăn người tiến lên tổ chức Các thuộc tính hỗ trợ người họ áp dụng lực lãnh đạo 10 Khả nhận thức chung coi trí thơng minh người Nó bao gồm xử lý tri giác, xử lý thông tin, kỹ lý luận chung, khả tư sáng tạo khác biệt, kỹ nhớ Trong mơ hình kỹ năng, trí thơng minh mơ tả có tác động tích cực đến việc nhà lãnh đạo có kỹ giải vấn đề phức tạp kiến thức nhà lãnh đạo Khả nhận thức kết tinh khả trí tuệ học thu thập theo thời gian Nó kho kiến thức mà có thơng qua trải nghiệm Ở người trưởng thành, loại khả nhận thức phát triển liên tục khơng giảm theo độ tuổi Nó bao gồm khả hiểu thông tin phức tạp; học kỹ thơng tin Động lực bao gồm ba khía cạnh cần thiết để phát triển kỹ lãnh đạo Thứ nhất, nhà lãnh đạo phải sẵn lòng giải vấn đề phức tạp tổ chức Điều quan trọng Thứ hai, họ sẵn sàng thể thống trị - để phát huy ảnh hưởng họ Cuối cùng, nhà lãnh đạo phải cam kết với lợi ích xã hội tổ chức Nó đề cập đến việc người lãnh đạo sẵn sàng nhận trách nhiệm cố gắng nâng cao giá trị lợi ích chung người tổ chức Nhân cách thuộc tính nhắc nhở tính cách có tác động đến phát triển kỹ lãnh đạo Nghiên cứu cho thấy đặc điểm tính cách giúp người đối phó với tình phức tạp tổ chức có lẽ liên quan đến hiệu hoạt động nhà lãnh đạo (Mumford, Zaccaro, Harding, et al., 2000) 2.2.3 Kết lãnh đạo Kết lãnh đạo thể qua yếu tố: khả giải vấn đề hiệu hiệu làm việc Kết lãnh đạo chịu ảnh hưởng lớn từ khả người lãnh đạo Khi nhà lãnh đạo thể lực này, họ tăng hội giải vấn đề hiệu làm việc Giải vấn đề hiệu cốt lõi cách tiếp cận theo kĩ năng, đánh giá dựa tính logic, tính độc đáo mức độ hiệu giải pháp khả sáng tạo 11 Hiệu làm việc phản ánh khả lãnh đạo người đứng đầu, đánh giá mức độ mà nhà lãnh đạo thực thành công nhiệm vụ giao 2.2.4 Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm làm việc có tác động đến đặc điểm lực người lãnh đạo Các nhà lãnh đạo phát triển kinh nghiệm thơng qua nhiệm vụ giao đầy thách thức, cố vấn, đào tạo thích hợp kinh nghiệm việc giải vấn đề bất thường Ngoài ra, kinh nghiệm nghề nghiệp ảnh hưởng tích cực đến tính cách cá nhân nhà lãnh đạo Kinh nghiệm nghề nghiệp giúp nhà lãnh đạo nâng cao kỹ kiến thức theo thời gian Các nhà lãnh đạo học hỏi phát triển cấp độ cao loại vấn đề mà họ đối mặt ngày phức tạp lâu dài (Mumford, Zaccaro, Connelly, et al., 2000) Vì vậy, kỹ kiến thức nhà lãnh đạo hình thành kinh nghiệm nghề nghiệp họ họ giải vấn đề ngày phức tạp tổ chức 2.2.5 Ảnh hưởng môi trường Sự ảnh hưởng môi trường thể yếu tố nằm ngồi lực, đặc tính, kinh nghiệm lãnh đạo Những ảnh hưởng mơi trường bên bên Ảnh hưởng bên ảnh hưởng đến hoạt động lãnh đạo bao gồm yếu tố công nghệ, sở vật chất, chun mơn cấp Ảnh hưởng bên ngồi bao gồm vấn đề kinh tế, trị xã hội, thiên tai mang đến thách thức riêng cho nhà lãnh đạo Điều đáng ý ảnh hưởng môi trường thường khơng nằm tầm kiểm sốt nhà lãnh đạo 2.2.6 Cách tiếp cận kỹ hoạt động Mơ hình tiếp cận lãnh đạo theo góc nhìn kĩ năng, tức hình thành nên cấu trúc để tìm hiểu chất lãnh đạo hiệu gì? Phương pháp tiếp cận kỹ hoạt động cách cung cấp đồ cách đạt lãnh đạo hiệu tổ chức 12 Mơ hình tiếp cận kĩ Katz cho thấy tầm quan trọng kỹ lãnh đạo định thay đổi tùy thuộc vào vị trí nhà lãnh đạo Đối với nhà lãnh đạo điều hành cấp quản lý thấp hơn, kỹ kỹ chuyên môn nhân quan trọng Khi nhà lãnh đạo chuyển sang vị trí quản lý cấp trung, điều quan trọng họ phải có đủ ba kỹ năng: chun mơn, nhân tư Quản lý cấp cao cần kỹ nhân tư Mơ hình kĩ đánh giá kỹ nhận thức, kỹ giao tiếp, kỹ kinh doanh kỹ chiến lược Các kỹ giao tiếp nhận thức yêu cầu nhiều kỹ kinh doanh chiến lược người cấp quản lý thấp Tuy nhiên, người leo lên nấc thang nghiệp, việc thực cấp độ cao bốn kỹ lãnh đạo trở nên cần thiết Kết lãnh đạo kết trực tiếp lực lãnh đạo kỹ giải vấn đề, kỹ phán đoán xã hội kiến thức Liên hệ thực tiễn Doanh nhân Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup, tiền thân Tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993 Ucraina Đầu năm 2000, Technocom trở Việt Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch bất động sản với hai thương hiệu chiến lược ban đầu Vinpearl Vincom Đến tháng 1/2012, công ty CP Vincom Công ty CP Vinpearl sáp nhập, thức hoạt động mơ hình Tập đồn với tên gọi Tập đồn Vingroup – Cơng ty CP Vingroup hoạt động lĩnh vực chính: cơng nghệ, cơng nghiệp thương mại dịch vụ Ơng Phạm Nhật Vượng đưa giá trị cốt lõi Vingroup là: ‘ Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh – Nhân’ ‘Tín’ uy tín, Vingroup cố gắng nổ lực để đảm bảo cam kết với khách hàng đối tác Đó cam kết chất lượng sản phẩm – dịch vụ tiến độ thực ‘Tâm’ thể Vingroup thượng tôn pháp luật, đề cao trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội tiêu chuẩn cao ‘Trí’ thể Vingroup coi sáng tạo sức sống, đòn bẩy phát triển để tạo sản phẩm khác biệt, hiệu phụ hợp với khách hàng ‘Tốc’, Vingroup lấy ‘tốc độ hiệu hành động’ lấy ‘ Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai 13 nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi thích ứng nhanh…’, thể hiên Vingroup tự tin vấn đề giải vấn đề kinh doanh ‘Tinh’, Vingroup muốn tập hợp người tinh hoa để làm nên sản phẩm tinh hoa Các người có đầy đủ Đức Tài, liêm chính, trung thực, liêm Cuối cùng, ‘Nhân’, Vingroup muốn xây dựng mối quan hệ khách hàng, đối tác, thiện chí, tình thân ái, chân thành Điều u cầu ơng Phạm Nhật Vượng phải có khả ngoại giao tốt Ngồi ra, ta cịn thấy ơng Phạm Nhật Vượng cịn , kiên trì, tâm tự tin xâm nhập vào thị trường xe ô tô xe đạp điện với thương hiệu Vinfast Hiện tại, Vinfast thành công thị trường Việt Nam với dòng sản phẩm bật Vinfast Fadil, Vinfast Lux A2.0, Vinfast Lux SA2.0, Vingroup yêu cầu quản lý cấp cao phải có tiêu chuẩn khắt khe, bắt buộc khả tư logic, phán đốn nhanh, phân tích giải vấn đề hiệu phải có kinh nghiệm cơng tác Ngồi ra, ơng Phạm Nhật Vượng cịn u cầu ban lãnh đạo họ phải có kỹ nhân sự, phải nhạy bén, có khả quản trị doanh nghiệp vừa linh hoạt vừa để dẫn dắt cán nhân viên Vingroup ln có chủ động liệt sáng tạo lao động Ông Phạm Nhật Vượng học trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội vào năm 1987, sau ơng nhận học bổng du học trường Đại học Thăm dò địa chất Liên Bang Nga Ngay từ năm ông bắt đầu kinh doanh Sau trường ông thành công phát triển mỳ ăn liền Ukraina Về Việt Nam, ông lấn sang lĩnh vực khác, đặc biệt bất động sản Hiện lấn sang lĩnh vực xe Cho thấy, ông trải qua nhiều lĩnh vực, phải có kiến thức, kinh nghiệm khổng lồ dày dặn lĩnh vực, xã hội suốt trình hoạt động để đến thành công Vingroup hôm nay, trở thành người giàu Việt Nam Từ doanh nhân Phạm Nhật Vượng – chủ tịch tập đoàn Vingroup cho thấy áp dụng cách tiếp cận đặc điểm cách tiếp cận kỹ hữu ích cho doanh nghiệp Việt Nam : Cung cấp thông tin giá trị người lãnh đạo, xác định điểm mạnh điểm yếu khả người lãnh đạo 14 Từ người lãnh đạo ta dự đốn thành công hay thất bại doanh nghiệp tương lai THẢO LUẬN VÀ GỢI Ý VỀ CÁC CÁCH TIẾP CẬN 1 Cách tiếp cận đặc điểm Ưu điểm Phương pháp tiếp cận đặc điểm trực quan hấp dẫn Phù hợp với quan niẹm đặc điểm nhà lãnh đạo: dẫn đầu, khác biệt Phương pháp tiếp cận đặc điểm thước đo đáng tin cậy Nghiên cứu mạnh chiều rộng lẫn chiều sâu Phương pháp mang tính khái niệm tự nhiên, làm bật thành phần lãnh đạo trình lãnh đạo Cung cấp cho hiểu biết sâu sắc việc nhà lãnh đạo đặc điểm nhà lãnh đạo liên quan đến trình lãnh đạo Cách tiếp cận đặc điểm cho thước đo chuẩn đặc điểm nhà lãnh đạo cần có Giúp xác định điểm mạnh - điểm yếu nhà lãnh đạo cách cải thiện hiệu lãnh đạo 1.2 Nhược điểm Đầu tiên quan trọng thất bại cách tiếp cận đặc điểm phân định danh sách xác đặc điểm lãnh đạo Thứ cách tiếp cận đặc điểm khơng tính đến tình Khơng giải thích thành cơng nhà lãnh đao nhiều tình khác Thứ ba cách tiếp cận dẫn đến việc xác định chủ quan cao đặc điểm lãnh đạo quan trọng Cuối cách tiếp cận đặc điểm khơng phải cách tiếp cận hữu ích cho việc đào tạo phát triển cho lãnh đạo Cách tiếp cận kỹ 2.1 Ưu điểm 15 Cách tiếp cận kỹ đóng góp tích cực vào hiểu biết lãnh đạo Cách tiếp cận kỹ trực giác hấp dẫn Nó giống chơi môn thể thao chẳng hạn quần vợt gơn Ngay khơng có khả thiên bẩm môn thể thao này, người cải thiện trị chơi họ cách luyện tập hướng dẫn Cung cấp nhìn mở rộng lãnh đạo kết hợp nhiều thành phần, bao gồm kỹ giải vấn đề, kỹ phán đốn xã hội, kiến thức, thuộc tính cá nhân, kinh nghiệm nghề nghiệp ảnh hưởng môi trường Cung cấp cấu trúc phù hợp với chương trình giảng dạy hầu hết chương trình giáo dục lãnh đạo 2.2 Nhược điểm Đầu tiên, mơ hình kỹ tất yếu giá trị tiên đoán Nó khơng giải thích cụ thể thay đổi kỹ phán đoán xã hội kỹ giải vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất Mơ hình gợi ý thành phần có liên quan với nhau, khơng mơ tả xác cách thức hoạt động Thứ hai, bề rộng phương pháp tiếp cận kỹ dường mở rộng ranh giới lãnh đạo Cuối cùng, thành phần mơ hình bao gồm thuộc tính riêng lẻ, giống đặc điểm Điều khiến mơ hình khơng cịn cách tiếp cận kỹ hoàn toàn để lãnh đạo KẾT LUẬN VÀ ĐƯA RA HƯỚNG LÝ THUYẾT MỚI Tóm lại, để có lãnh đạo hiệu nhà lãnh đạo cần phải có đặc điểm cá nhân kỹ cần thiết Đối với đặc điểm cá nhân, đặc tính mà sở hữu học tập Trí thơng minh, tự tin, tâm, tính trung thực, liêm khả ngoại giao đặc điểm quan trọng Hơn nữa, nhà lãnh đạo cần sở hữu học hỏi đặc điểm tính cách mô hinhg Big Five; bao gồm tâm lý bất ổn, hướng ngoại, cởi mở, dễ chịu tận tâm Các đặc 16 điểm ảnh hưởng đến lãnh đạo hiểu Ngồi ra, trí tuệ cảm xúc yếu tố quan trọng không Những người nhạy cảm với cảm xúc họ tác động cảm xúc họ lên người khác nhà lãnh đạo hiệu Bên cạnh đặc điểm cá nhân, nhà lãnh đạo phải cần có kỹ kèm theo để tạo nên hiệu lãnh đạo Các loại kỹ học hỏi mài dũa theo thời gian, đó, nhà lãnh đạo cần phải tìm hiểu cải thiện theo thời gian Điều quan trọng nhà lãnh đạo phải có ba kỹ năng: kỹ chuyên môn, nhân tư duy; tùy thuộc vào vị trí họ cấu trúc quản lý số kỹ quan trọng kỹ khác Kỹ chuyên môn loại kỹ cần thiết quan trọng cho nhà quản lý cấp thấp cấp trung Kỹ nhân cần thiết cho ba cấp quản lý Về kỹ tu duy, kỹ yêu cầu cao nhà quản lý cấp cao Ngoài ra, nhà lãnh đạo cần phải học hỏi sở hữu mơ hình kỹ bao gồm năm yếu tố: lực, thuộc tính cá nhân, kết lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, ảnh hưởng môi trường Về lực, nhà lãnh đạo cần phải có kỹ giải vấn đề, kỹ đánh giá xã hội kiến thức Về thuộc tính cá nhân, nhà lãnh đạo hiệu phải có khả nhận nhức, động lực Nói chung, cách tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm kỹ giúp nhà lãnh đạo có lãnh đạo hiệu Ngoài hai cách tiếp cận này, nhà lãnh đạo tìm hiểu học hỏi cách tiếp cận khác cách tiếp cạnh theo hành vi, theo tình Từ đó, nhà lãnh đạo biết cách để tạo nên lãnh đạo hiểu qua riêng cho TÀI LIỆU THAM KHẢO Petter, G (2016) Leadership Theory and Practice (7th ed) USA: SAGE Publications Vingoup (2019) Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi Truy xuất từ : https://www.vingroup.net/gioi-thieu/tam-nhin-su-menh-va-gia-tri-cot-loi Wikipedia (2021) Tiểu sử Phạm Nhật Vượng Truy xuất từ: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Nh%E1%BA%ADt_V %C6%B0%E1%BB%A3ng ... chung, cách tiếp cận lãnh đạo theo đặc điểm kỹ giúp nhà lãnh đạo có lãnh đạo hiệu Ngoài hai cách tiếp cận này, nhà lãnh đạo tìm hiểu học hỏi cách tiếp cận khác cách tiếp cạnh theo hành vi, theo. .. tạo lãnh đạo hiểu thông qua hai cách tiếp cận lãnh đạo, tiếp cận theo đặc điểm theo kỹ Thông qua viết, ta thấy đặc điểm, nhân cách, kỹ người lãnh đạo hiệu Bài viết cho thấy ưu điểm nhược điểm. .. việc nhà lãnh đạo đặc điểm nhà lãnh đạo liên quan đến trình lãnh đạo Cách tiếp cận đặc điểm cho thước đo chuẩn đặc điểm nhà lãnh đạo cần có Giúp xác định điểm mạnh - điểm yếu nhà lãnh đạo cách cải
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH môn LÃNH đạo đề tài sự LÃNH đạo HIỂU QUẢ QUA CÁCH TIẾP cận LÃNH đạo THEO đặc điểm LÃNH đạo THEO kỹ NĂNG , TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH môn LÃNH đạo đề tài sự LÃNH đạo HIỂU QUẢ QUA CÁCH TIẾP cận LÃNH đạo THEO đặc điểm LÃNH đạo THEO kỹ NĂNG

Từ khóa liên quan