0

tiểu luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin gia tăng tốc độ chu chuyển của tư bản thương nghiệp biện pháp và kết quả

11 0 0
  • tiểu luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin gia tăng tốc độ chu chuyển của tư bản thương nghiệp biện pháp và kết quả

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 12:31

z TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp biện pháp kết Sinh viên thực hiện: Cao Tuấn Vũ Mã SV: 1811120169 Ngày sinh: 17/9/2000 Số thứ tự: 80 Lớp tín chỉ: TRI102(57-1/1819).9_LT Giảng viên hướng dẫn: ThS Đào Thị Trang Hà nội, tháng 10 năm 2018 LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực giới Trong điều kiện tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ nên năm trở lại kinh tế thị trường tạo môi trường kinh tế sôi động cạnh tranh gay gắt Đối với nhà tư gia tăng tư giá trị thăng dư quan tâm hàng đầu họ Để đến mục tiêu đó, tuần hồn chu chuyển tư định hướng mà kinh tế phải dựa vào Nhưng còn gặp phải nhiều khó khăn khác việc lưu thơng, tìm kiếm thị trường đối tác hay nói cụ thể việc xây dựng hệ thống thương nghiệp, chưa coi trọng mức, điều dẫn đến thực trạng thương nghiệp nước ta phát triển cách tự phát, gây trở ngại không nhỏ cho việc phát triển kinh tế thị trường Nhận thức vai trò ngày quan trọng tư thương nghiệp phát triển chung kinh tế hay cụ thể gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp làm rút ngắn thời gian chu chuyển, làm cho trình sản xuất lặp lại nhanh hơn, tạo nhiều giá trị giá trị thặng dư hơn, làm tăng hiệu tư Vì vận dụng kiến thức học vào thực tiễn, góp phần nghiên cứu mặt lý luận vấn đề này, kiến thức học từ môn “ Những nguyên lý chủ nghĩa Mac-Lenin” em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp biện pháp kết quả” PHẦN NỘI DUNG Chương Tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp 1.1 Tuần hoàn tư Tư vận động theo công thức: T-H( SX )H’-T’ Sự vận động tư trải qua ba giai đoạn: -Giai đoạn thứ – giai đoạn lưu thông: T-H Ở giai đoạn tư xuất hình thái tiền tệ Tiền tệ sử dụng để mua tư liệu sản xuất sức lao động Hai hàng hóa phải phù hợp với số lượng va chất lượng Lúc này, tư thực chức phương tiện mua yếu tố sản xuất -Giai đoạn thứ hai- giai đoạn sản xuất: H( SX )H’ Kết thúc giai đoạn một, tư tiền tệ biến thành tư sản xuất, có chức kết hợp hai yếu tố tư liệu sản xuất sức lao động đển sản xuất giá trị hàng hóa có giá trị thặng dư Kết thúc giai đoạn tư xuất vói tư cách tư hàng hóa(H’) -Giai đoạn thứ ba- giai đoạn lưu thông: H’- T’ Tư có chức thực giá trị hàng hóa, có giá trị thặng dưtư hàng hóa chuyển thành tư tiền tệ Vậy, tuần hoàn tư vận động liên tục tư qua ba giai đoạn với ba hình thái, hồn thành ba chức năng, trở hình thái ban đầu với lượng giá trị lớn 1.1 1.2 Chu chuyển tư 1.2.1 Định nghĩa Sự tuần hoàn tư bản, xét với tư cách trình định kỳ đổi thường xuyên lặp lặp lại, gọi chu chuyển tư 1.2.2 Thời gian lưu thông Thời gian chu chuyển tư bao gồm thời gian sản xuất thời gian lưu thơng Nhưng đề tài nghiên cứu tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp nên ta quan tâm đến thời gian lưu thông Thời gian lưu thông thời gian tư nằm lĩnh vực lưu thông Thời gian lưu thông gồm thời gian mua thời gian bán, kể thời gian vận chuyển Thời gian lưu thông = thời gian mua + thời gian bán Thời gian lưu thông phụ thuộc vao nhiều yếu tố : - Tình hình thị trường, quan hệ cung-cầu giá thị trường; - Khoảng cách tới thị trường; - Trình độ phát triển giao thông vận tải Trong thời gian lưu thông, tư không làm chức sản xuất, nhìn chung, khơng tạo giá trị cho sản phẩm giá trị thặng dư cho tư Tuy nhiên, tồn tất yếu có vai trị quan trọng Vì đầu vào đầu sản xuất Cung cấp điều kiện cho sản xuất thực sản phẩm sản xuất tạo Rút ngắn thời gian lưu thông làm cho tư nằm lĩnh vực lưu thông giảm xuống, tăng lượng tư đầu tư cho sản xuất Rút ngắn thời gian lưu thông làm rút ngắn thời gian chu chuyển, làm cho trình sản xuất lặp lại nhanh hơn, tạo nhiều giá trị giá trị thặng dư hơn, làm tăng hiệu tư 1.2.3 Tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp Công thức vận động tư thương nghiệp T - H- T’ Với công thức này, hàng hóa chuyển chỗ hai lần: (1) Từ tay nhà tư công nghiệp sang tay nhà tư thương nghiệp; (2) Từ tay nhà tư thương nghiệp sang tay người tiêu dùng Tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp tỉ lệ nghịch với thời gian chu chuyển tư bản thương nghiệp Thời gian vòng chu chuyển tư thương nghiệp ngắn tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp nhanh ngược lại.Khi nhìn cơng thức thấy thời gian chu chuyển tư thương nghiệp tư thương nghiệp mua hàng hóa tư cơng nghiệp kết thúc bán sản phẩm cho người tiêu dùng Nhưng chu chuyển tư thương nghiệp vô linh động, bắt đầu với tiền dùng để mua yếu tố đầu vào kết thúc lấy tiền để tái sản xuất khác với tư thương nghiệp linh động chỗ, tư thương nghiệp hợp tác với nhiều tư công nghiệp đảm bảo khâu tiêu thụ cho họ Giả sử tổng thời gian tư công nghiệp mua sản xuất hàng hóa hồn chỉnh tháng Sau tư cơng nghiệp bán hàng hố cho tư thương nghiệp thời gian tư thương nghiệp bán hết số hàng hóa vòng tháng Vậy lần vòng chu chuyển tư thương nghiệp tháng vòng chu chuyển tư tháng Để đơn giản ta coi sau tư thương nghiệp bán hết hàng hồn trả hồn trả đầy đủ cho tư cơng nghiệp tái sản xuất Nhưng kể từ lần hai trở tư thương nghiệp sau hoàn trả đầy đủ tiền để tư sản xuất tái sản xuất chưa có hàng mà phải đợi tháng để tư cơng nghiệp hồn thành khâu thời gian tính thời gian chu chuyển tư thương nghiệp Tư thương nghiệp sau nhận hàng từ tư công nghiệp lại tháng để tiêu thụ sản phẩm Nên từ trở thời gian chu chuyển tư thương nghiệp tháng chờ+ tháng đợi = tháng thời gian chu chuyển tư Nhưng nhà tư thương nghiệp khơng muốn tiền nắm im hay nói cách khác họ khơng muốn chờ đợi tư công nghiệp sản xuất thời gian tiền bạc, lúc tư công nghiệp sản xuất họ tìm kiếm tư cơng nghiệp khác lại làm khâu tiêu thụ sản phẩm cho họ Tất nhiên số đối tác công ti tư khơng dừng lại một, hai mà cịn nhiều Nó tùy thuộc vào tốc độ lưu thơng hàng hóa thị trường tốc độ sản xuất hàng hóa tư cơng nghiệp CHƯƠNG 2: Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp 2.1 Tác dụng gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp hiểu đơn giản tăng tốc độ lưu thơng hàng hóa thị trường Vì gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp đem lại tác dụng sau: + Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp làm cho lượng hàng hóa lưu thơng lớn khơng nhiều chi phí cho bảo quản, kho chứa làm giá hàng hóa giảm xuống +Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp rút ngắn thời gian lưu thơng góp phần tăng tốc độ chu chuyển tư từ tăng tỉ suất khối lượng giá trị thặng dư hàng năm + Giúp hàng hóa sản xuất không bị dư thừa, ế ẩm 2.2 Biện pháp gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp 2.2.1 Phát triển sở hạ tầng Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, đại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao suất, hiệu kinh tế góp phần giải vấn đề xã hội Ngược lại, hệ thống sở hạ tầng phát triển trở lực lớn phát triển Ở nhiều nước phát triển nay, kết cấu hạ tầng thiếu yếu gây ứ đọng luân chuyển nguồn lực, khó hấp thụ, vốn đầu tư, gây “nút cổ chai kết cấu hạ tầng” ảnh hướng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế Những nhóm giải pháp đưa nâng cao hiệu vốn đầu tư, phát huy tính đồng kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thơng; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tạo bước chuyển biến rõ rệt việc phân bổ nguồn vốn đầu tư lĩnh vực giao thông; tập trung vốn cho cơng trình có tính lan tỏa, tạo kết nối phương thức vận tải, cơng trình hệ thống, vùng kinh tế trọng điểm, cửa ngõ quốc tế 2.2.2 Phát triển đa dạng hóa kênh phân phối Quan điểm chung đa dạng hóa kênh phân phối, loại hình tổ chức phương thức hoạt động, thành phần kinh tế, chế độ sở hữu nguồn lực tham gia đầu tư phát triển Kết hợp thương mại truyền thống với thương mại đại Xây dựng củng cố hệ thống phân phối lớn phạm vi nước đôi với tổ chức phát triển mạng lưới phân phối nhỏ địa phương Tăng cườngquản lý nhà nước hệ thống phân phối lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp người tiêu dùng Theo đó: - Với hệ thống bán lẻ tập đoàn, tổng công ty ngành hàng, thiết lập phát triển mối liên kết dọc có quan hệ gắn kết chặt chẽ, ổn định ràng buộc trách nhiệm cơng đoạn q trình lưu thơng từ sản xuất, xuất nhập đến bán buôn bán lẻ thông qua quan hệ trực tuyến quan hệ đại lý, mua bán - Thiết lập hệ thống phân phối sở xây dựng phát triển hệ thống tổng kho bán buôn, hệ thống trung tâm logisstics bố trí theo khu vực thị trường để tiếp nhận hàng hoá từ sở sản xuất, nhập cung ứng hàng hố cho mạng lưới bán bn, bán lẻ (cửa hàng trực thuộc, đại lý) địa bàn - Khuyến khích doanh nghiệp lớn kinh doanh nhóm, mặt hàng có mối liên hệ tiêu dùng tạo mối liên kết ngang khâu phân phối để giảm chi phí đầu tư, chi phí lưu thơng doanh nghiệp giảm chi phí xã hội nhờ tiết kiệm thời gian mua sắm - Có sách, giải pháp bảo vệ hệ thống bán lẻ nước thực cam kết mở cửa thị trường dịch vụ phân phối cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2.2.3 Ứng dụng thương mại điện tử để thu thập sử dụng có hiệu nguồn thông tin thị trường Bối cảnh quốc tế nước đặt yêu cầu hoạt động tư vấn cung cấp thông tin thị trường, đa dạng nguồn tin lẫn nội dung hình thức, loại hình nội dung lượng thông tin cần tư vấn cung cấp cho doanh nghiệp Trong điều kiện Việt Nam, phương pháp tiếp cận, thu thập xử lý thông tin thị trường theo kiểu truyền thống (sử dụng chuyên gia, sách báo, hồ sơ lưu trữ, điện thoại, hội nghị, hội thảo ) tồn song song với việc sử dụng phương tiện, công cụ đại như: Đĩa CD-ROM, máy tính nối mạng, hệ thống truyền thơng đa phương tiện Các loại thẻ tín dụng, thẻ nợ, thẻ thông minh mở khả để áp dụng phương thức cung cấp thông tin tốn chi phí mới, tiện dụng Thương mại điện tử giúp cho doanh nghiệp thu nguồn thông tin thị trường phong phú, cập nhật giảm chi phí thu thập thơng tin Để tận dụng có hiệu hỗ trợ Nhà nước, doanh nghiệp cần có giải pháp tích cực hồn thiện kết cấu hạ tầng thơng tin, sử dụng chương trình phần mềm hệ thống thích hợp với hoạt động doanh nghiệp, hồn thiện đào tạo đội ngũ làm thông tin để tận dụng hỗ trợ Nhà nước Ngoài mạng Internet dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng nguồn thông tin thị trường nhanh nhậy trợ giúp tìm kiếm thơng tin với tốc độ cao Để khai thác nguồn thơng tin có hiệu quả, doanh nghiệp cần có cán khai thác thông tin thị trường am hiểu kỹ thuật khai thác tin nhanh nhậy trước phản ứng thị trường Bên cạnh đó, Nhà nước cần hỗ trợ tổ chức số hội chợ cấp miền, cấp vùng cho nhóm ngành hàng doanh nghiệp sản xuất nước cần tiêu thụ Cần kết nối hệ thống phân phối toàn quốc để tổ chức Tuần bán hàng Việt Nam, Tháng bán hàng Việt Nam có thưởng, có khuyến tạo thành kiện chung có quy mơ tồn quốc thay doanh nghiệp phải quảng cáo khuyến mại KẾT LUẬN Từ vấn đề đưa nghiên cứu trên, thấy vai trị ngày quan trọng tư thương nghiệp phát triển chung kinh tế hay cụ thể gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp làm rút ngắn thời gian chu chuyển, làm cho trình sản xuất lặp lại nhanh hơn, tạo nhiều giá trị giá trị thặng dư hơn, làm tăng hiệu tư Từ đề thực biện pháp phù hợp với để gia tăng tốc độ lưu thông hàng hóa thị trường, tăng tốc dộ chu chuyển tư thương nghiệp tư nói chung Đối với nước ta việc thúc đẩy gia tăng tư thương nghiệp góp phần khơng nhỏ công xây dựng phát triển kinh tế đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS, TS Phạm Cơng Đồn, Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hóa nước , tạp chí Tài chính, số đăng ngày 20/06/2014 ... trường tốc độ sản xuất hàng hóa tư cơng nghiệp CHƯƠNG 2: Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp 2.1 Tác dụng gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp. .. tiêu dùng Tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp tỉ lệ nghịch với thời gian chu chuyển tư bản thương nghiệp Thời gian vòng chu chuyển tư thương nghiệp ngắn tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp nhanh... ? ?Gia tăng tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp biện pháp kết quả? ?? PHẦN NỘI DUNG Chương Tốc độ chu chuyển tư thương nghiệp 1.1 Tuần hồn tư Tư vận động theo cơng thức: T-H( SX )H’-T’ Sự vận động tư
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin gia tăng tốc độ chu chuyển của tư bản thương nghiệp biện pháp và kết quả , tiểu luận những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin gia tăng tốc độ chu chuyển của tư bản thương nghiệp biện pháp và kết quả