0

Đánh giá phân bố áp lực nước va trong đường ống áp lực và kiểm tra các điều kiện đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy thủy điện bằng mô phỏng số Transients

8 1 0
  • Đánh giá phân bố áp lực nước va trong đường ống áp lực và kiểm tra các điều kiện đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy thủy điện bằng mô phỏng số Transients

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:34

Bài viết trình bày nghiên cứu ứng dụng phương pháp đường đặc trưng hệ phương trình truyền sóng nước va, mô hình hoá sơ đồ, phần tử hoá, và thiết lập chương trình bằng ngôn ngữ Visual basic. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ ÁP LỰC NƯỚC VA TRONG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VÀ KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐIỀU CHỈNH ỔN ĐỊNH TỔ MÁY THỦY ĐIỆN BẰNG MÔ PHỎNG SỐ TRANSIENTS Nguyễn Thị Nhớ, Nguyễn Văn Sơn1 Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phần mềm mơ số Trasients để phân tích đánh giá phân bố áp lực nước va đường ống áp lực Trạm Thủy điện Nậm Mô Từ kết trên, nhóm tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu khai thác cơng trình Đồng thời, nghiên cứu đưa điều kiện đảm bảo điều chỉnh ổn định cho tổ máy liên quan đến quy trình đóng mở vịi phun, giới hạn vùng làm việc tuabin vùng giá trị hợp lý mômen đà Trong nghiên cứu này, nghiên cứu ứng dụng phương pháp đường đặc trưng hệ phương trình truyền sóng nước va, mơ hình hố sơ đồ, phần tử hố, thiết lập chương trình ngơn ngữ Visual basic Chương trình tính tốn bao gồm đặc tính lưu lượng mômen tuabin, hệ thống điều chỉnh tổ máy, đặc tính thuỷ lực hình học tồn chi tiết hệ thống áp lực, độ đàn hồi nước vỏ đường ống So sánh với kết lý thuyết kinh nghiệm, kết mô số phần mềm đáng tin cậy ứng dụng nhiều thực tế Từ khóa: Nước va, Trạm Thủy điện, tuabin, tổ máy GIỚI THIỆU * Nước va đường ống áp lực Trạm thủy điện (TTĐ) gây thay đổi phụ tải dẫn đến phải điều chỉnh lưu lượng qua tuabin có biến đổi theo thời gian đại lượng công suất, cột nước, lưu lượng, số vòng quay v.v (Hồ Sỹ Dự, nnk 2003) Nước va có ảnh hưởng xấu đến khả chịu lực phận cơng trình thiết bị thuỷ điện vận hành chúng Để hạn chế tác hại này, biện pháp cơng trình xây tháp điều áp mang lại hiệu cao Tháp điều áp (TĐA) phận tạo mặt thống, có tác dụng giữ cho đường hầm dẫn nước phía trước tháp khơng bị áp lực nước va Ngồi ra, làm giảm nhỏ áp lực phần đường ống dẫn nước từ tháp vào tuabin Tuy nhiên, việc xây dựng tháp tốn Vì vậy, thiết kế thường phải so sánh kinh tế, thấy chi phí để xây tháp nhỏ chi phí giảm bớt đường hầm dẫn nước chịu áp Khoa Cơng trình, Trường Đại học Thủy lợi 36 lực nước va nhỏ chi phí giải pháp giảm áp lực nước va khác xây dựng tháp điều áp hợp lý Trường hợp ngược lại khơng nên xây dựng TĐA Trong tài liệu nhóm tác giả (Hồ Sỹ Dự, nnk 2003) đưa tiêu chuẩn gần điều kiện cần thiết phải xây dựng tháp điều áp dựa vào số quán tính TW Kết cho Tw>(3÷6)s cân thiết phải xây tháp Tuy nhiên, để áp dụng cho mơ hình thực tế, cần có thêm kết mô thực nghiệm kiểm chứng Để hạn chế tác hại nước va gây ra, ngồi biện pháp cơng trình thay đổi kích thước đường ống xây dựng TĐA số kỹ thuật liên quan đến điều chỉnh thời gian đóng mở vịi phun, thay đổi hình dáng kích thước van kim (với TTĐ sử dụng tuabin xung kích), thay đổi quy trình thời gian đóng mở cánh hướng nước (với tuabin phản kích), thay đổi mơmen đà (GD2) trình bày tài liệu (Chen Sheng, 2013; Saroj Chalise, 2019; S Petley, et al., 2021) Trong giải pháp trên, việc điều KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) chỉnh thời gian đóng, mở tuabin Ts mang lại hiệu cao tương đối dễ dàng Tuy nhiên, tăng TS giảm áp lực nước va lại có ảnh hưởng đến số đảm bảo điều chỉnh tổ máy Trong tài liệu (Židonis, et al., 2015; S Petley, et al., 2021) phân tích ảnh hưởng kết cấu độ mở van kim đến hiệu suất tuabin gáo mô số thực nghiệm Kết đưa dải giá trị hợp lý độ đóng mở vòi phun tác động lên vấn đề động học tuabin Nghiên cứu (Athanasios, et al., 2011) trình bày thuật tốn số để mơ dòng chảy hai pha qua vòi phun tuabin gáo cho TTĐ Ảnh hưởng hình dạng vịi phun đến đặc tính dịng chảy nghiên cứu Cùng với đó, nghiên cứu đưa tương quan rõ ràng giá trị góc đóng mở van kim với đường kính van lưu lượng A Santolin (2009) khảo sát tương tác dòng chảy vịi phun gáo mơ số thực nghiệm, từ phân tích ảnh hưởng vòi phun đến tổn thất hiệu suất tuabin Các nghiên cứu lý thuyết có tính học thuật cao, rõ ràng có nhược điểm khối lượng tính tốn lớn nên phải đưa vào nhiều giả thiết gần đúng, dẫn đến kết tính tốn tương đối đơn giản hạn chế Các nghiên cứu mơ thực nghiệm cịn nhiều giả thiết, thơng số tính tốn chưa cơng bố rõ ràng đầy đủ dẫn đến khó áp dụng cho mơ hình khác Với TTĐ có tuyến lượng dài, cột nước cao, điều kiện địa hình khó khăn để xây dựng TĐA (như TTĐ Nậm Mô 2) việc phân tích tồn diện từ thiết bị, thơng số thiết bị, chế độ vận hành để loại bỏ TĐA trường hợp có ý nghĩa kinh tế thực tiễn Trong nghiên cứu này, xây dựng sử dụng chương trình TRANSIENTS Ver 8.0 để tính tốn xác định phân bố giá trị nước va cho TTĐ Nậm Mơ Từ kết luận không cần xây dựng tháp điều áp cho TTĐ Đồng thời, nghiên cứu đưa điều kiện đảm bảo điều chỉnh ổn định cho tổ máy liên quan đến quy trình đóng mở vòi phun, phạm vi làm việc tuabin giới hạn vùng giá trị mômen đà CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết để tính tốn nước va đường ống áp lực Cơ sở lý thuyết để tính tốn nước từ phương trình biến đổi động lượng Dalamber khối nước, tính chất cộng tác dụng sóng áp lực nước va (Hồ Sỹ Dự, nnk 2003)   n  , j 1   ( n 1 ) , j   q n  , j 1  q ( n 1 ) , j   k q n  , j q n  , j   n  , j   ( n 1 ) , j 1    q n  , j  q ( n 1 ) , j 1   k q n  , j q n  , j    H  H H  Ho Ho o - áp lực nước va tương đối; cV0 max cQ0 max TW - đặc trưng thứ   gH o gFH o t f đường ống; Ho - cột nước tĩnh lớn trước xảy nước va; H (m) cột nước mặt cắt; q  Q - lưu lượng tương đối; Q0max - lưu Q0 max lượng lớn qua tuabin tương ứng cột nước Ho chế độ ổn định với độ mở lớn cửa van cánh hướng nước tuabin; Q(m3/s) lưu lượng nước mặt cắt; số j, j+1 vị trí (1) mặt cắt liên tiếp; ký hiệu  thời gian cần thiết để sóng nước va lan truyền mặt cắt nghiên cứu; ký hiệu n số tự nhiên, thể tính tổng quát hệ phương trình; n, (n+1) thời điểm liên tiếp nhau; F(m2) tiết diện thông thủy đường dẫn có áp mặt cắt nghiên cứu; c(m/s) vận tốc truyền sóng nước va đường dẫn có áp mặt cắt nghiên cứu; g=9,81(m/s2) – gia tốc trọng trường; f hệ số ma sát Sử dụng hệ phương trình kết hợp với điều kiện ban đầu điều kiện biên cụ thể ta KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MƠI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 37 xác đặc trưng H, Q chế độ không ổn định tiết diện thời điểm Trong nghiên cứu này, nghiên cứu ứng dụng phương pháp đường đặc trưng hệ phương trình truyền sóng nước va, mơ hình hố sơ đồ, phần tử hố, lập chương trình ngơn ngữ VISUAL BASIC để giải tốn Chương trình tính tốn xét đến đặc tính lưu lượng mơmen tuabin, hệ thống điều chỉnh tổ máy, đặc tính thuỷ lực hình học tồn chi tiết hệ thống áp lực, độ đàn hồi nước vỏ đường ống (Nguyễn Văn Sơn, nnk 2010) 2.2 Các đặc tính thủy lực tuabin Trên sở vẽ tuyến lượng, thơng số tổ máy đường đặc tính tổng hợp tuabin, nghiên cứu tính tốn khả vùng làm việc TTĐ hình Kết hình cho thấy mơ hình tuabin có hiệu suất cao, lựa chọn tuabin gáo, trục đứng hợp lý Tuy nhiên, vùng làm việc bị thiên phía n1’ thấp (n1’- số vòng quay quy dẫn), dẫn đến hiệu suất chưa tối ưu có xu lồng tốc cao Ngoài ra, vùng làm việc bị vượt đường hạn chế công suất 95% xa, dẫn đến hiệu suất thấp điều khiển công suất khó khăn hơn, dễ cố Trên sở đó, nhóm tác giả đề xuất giới hạn vùng làm việc để nâng cao hiệu suất đảm bảo điều kiện an toàn điều chỉnh tổ máy sau: Tại mực nước thượng lưu mực nước dâng bình thường (MNDBT), nhà máy có khả phát công suất vượt tải 110% Tại mực nước thượng lưu mực nước chết (MNC), nhà máy phát công suất tối đa công suất tương ứng độ mở đến 92% Hình Phạm vi vùng làm việc TTĐ 38 2.3 Quy luật đóng mở vịi phun 2.3.1 Quy luật đóng vịi phun Hình Diễn biến độ mở van kim lưu lượng qua tuabin Đối với tính tốn cắt tải, quy luật đóng vịi phun tuabin lấy quy luật tuyến tính theo quy trình cần secvomotor Giá trị Ts thời gian tồn quy trình secvomotor vịi phun với vận tốc khơng đổi từ mở tối đa đến độ mở Thời gian chễ bắt đầu chuyển động secvomotor vòi phun 0.2s Qua tính tốn với giá trị tốc độ đóng vịi phun khác nhau, chúng tơi đề nghị quy luật đóng khẩn cấp vịi phun gồm 02 đoạn (hình 2) với độ chễ 0.2s, độ mở vịi phun khơng đổi Giai đoạn 1: Đóng nhanh từ độ mở trước cố độ mở 12%, với tốc độ đóng 2%/s (Ts=50s) Chuyển động để đóng từ độ mở ban đầu đến độ mở 12% với thời gian đóng thực tế chế độ chuyển tiếp là: S 12% (2) Ts'1  0.2  bđ 50 Trong Sbđ vị trí hành trình tương đối ban đầu secvomotor Giai đoạn 2: Đóng nhanh từ độ mở 12% 0%, với tốc độ đóng 0.4%/s (Ts=250s) Chuyển động để đóng từ độ mở 12% 0% với thời gian đóng thực tế chế độ chuyển tiếp là: Ts'2 12%/ 0.4%  30s Cơ cấu lái tia: Trong q trình đóng vịi phun khẩn cấp gặp cố, cấu lái tia chuyển động hướng dịng chảy ngồi bánh xe cơng tác khoảng thời gian Tx=2.0s 2.3.2 Quy luật mở vòi phun Đối với tổ hợp tính tốn tăng tải, quy luật KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) thay đổi độ mở van kim tuabin lấy trường hợp nguy hiểm tuyến tính theo quy trình cần secvomotor, với tốc độ mở 2%/s, hay Ts=50s Quy luật mở gồm 01 đoạn: Chuyển động để mở từ độ mở ban đầu 0% đến độ mở cuối Sc với vận tốc xác định 1/Tm; Thời gian mở thực tế chế độ chuyển tiếp là: Tm'  Sc 50 100 (3) Trong Sc vị trí hành trình tương đối cuối hành trình mở secvomotor, giá trị tùy thuộc vào công suất cuối mực nước hồ chứa 2.4 Các thông số mô hình tính tốn Các thơng số thiết bị thuỷ lực cho TTĐ Nậm Mơ cho bảng Bảng Các thơng số mơ hình tính tốn Các thơng số Đường kính Tuabin gáo Số vịng quay định mức quay lồng Mơmen đà máy phát MNDBT/MNC Hmax/Hmin Công suất định mức tổ máy TĐ Số tổ máy Ký hiệu D1 n/nL GD2 Giá trị thông số 1.87 m/1.91 m 600/1060 450/356 tm2 1305.0 m/1287.5 m 759.8 m/718.5 m 60 MW Nđm Ztm KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kiểm tra điều kiện xây tháp điều áp theo tính tốn lý thuyết TTĐ Nậm Mơ TTĐ có tuyến lượng dài, cột nước cao, điều kiện địa hình khó khăn để xây dựng TĐA (giá thành cao) Việc phân tích đánh giá cần thiết có hay khơng việc xây TĐA quan trọng Theo công thức kinh nghiệm (Hồ Sỹ Dự, nnk 2003) nhóm nghiên cứu tính tốn số qn tính đường hầm T w với trường hợp khác nhau, kết cho bảng Bảng Kết tính tốn Tw Trường hợp tính Phát cơng suất định mức cột nước thiết kế Thông số N=2x60MW=120MW TW (s) 2.09 H=718.5m; Q=19.0m /s Phát vượt công suất định mức mực nước chết N=2x63.85MW=127.7MW 2.25 H=715.16m Q=20.34m /s Phát vượt công suất định mức cột nước N=2x66MW=132MW thiết kế 2.23 H=731.12m; Q=20.58m /s Từ bảng kết tính tốn số qn tính đường hầm tương ứng với chế độ phát điện khác khả phát điện thiết bị, kết bảng cho thấy giá trị khoảng Tw=(2.09s ÷2.25s) Kết cho thấy xem xét loại bỏ tháp điều áp, phù hợp tổ máy sử dụng tuabin gáo với cấu lái tia để hạn chế lồng tốc Vì vậy, nhóm nghiên cứu kiến nghị phương án loại bỏ tháp điều áp Đồng thời, để đảm bảo điều kiện vận hành an tồn ổn định lâu dài, kết tính tốn kiến nghị chọn tỷ số Ta/Tw=3 Khi đó, mơmen đà (GD2 ) nằm khoảng 410 T.m2 đến 450 T.m2 3.2 Kiểm tra điều kiện loại bỏ tháp điều áp mô số KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 39 Bảng Các tổ hợp tính tốn áp lực nước va Các chế độ cắt tải TH1: Cắt tải tồn cơng suất TH2: Cắt tải tồn cơng suất TH3: Cắt tải tồn cơng suất TH4: Cắt tải tồn cơng suất 110% TH5: Cắt tải tồn cơng suất tối đa Các chế độ tăng tải TH6: Tăng tải tổ máy cuối TH7: Tăng tải tối đa tổ máy cuối với công suất tối đa N=2x60MW; Ztl=MND N=2x60MW; Ztl=MNC N=2x60MW; Ztl=MNL N=2x66MW; Ztl=MND N=2x63.85MW; Ztl=MNC N=60MW; Ztl=MND N=63.85MW; Ztl=MNC Bảng Q trình đóng mở tương ứng với chế độ chuyển tiếp Chế độ chuyển tiếp tổ máy thủy điện số: t(s) s(%) t(s) s(%) t(s) s(%) t(s) s(%) t(s) s(%) t(s) s(%) t(s) s(%) Bảy tổ hợp tính tốn phân tích tổng hợp bảng Trên sở số liệu cung cấp, nhóm nghiên cứu tiến hành tính tốn mơ Q trình đóng mở vịi phun 0.2 30.9 73.4 73.4 12 0.2 33.75 79.1 79.1 12 0.2 30.2 72.2 72.0 12 0.2 39.85 91.3 91.3 12 0.2 40.2 92 92 12 0.2 39.75 0 79.1 0.2 46.2 0 92 60.9 63.75 60.2 69.85 70.2 phỏng, kết quy trình đóng mở giá trị áp lực nước va tương ứng bảy tổ hợp cho bảng 5, hình 3,4,5 Bảng Các kết tính tốn nước va dao động tháp điều áp Chế độ chuyển tiếp 40 Cột nước tĩnh Cột nước phát điện Cao độ đường đo áp tuabin H0(m) Hfđ (m) Zmax(m) Zmin(m) Hmax(m) Hmin(m) TH1 760.0 737.41 1364.81 1271.32 819.81 726.32 11.2 -1.5 TH2 742.5 718.69 1349.36 1255.31 804.36 710.31 -1.2 TH3 765.1 742.83 1276.83 760.0 732.18 824.04 817.08 731.83 TH4 1369.04 1362.08 11.9 10.9 732.09 11.6 0.0 1277.09 Cột nước áp lực nước va ξmax (%) ξmin (%) -1.5 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Chế độ chuyển tiếp TH5 TH6 TH7 Cột nước tĩnh Cột nước phát điện H0(m) 742.5 742.5 742.5 Hfđ (m) 715.16 718.69 715.16 Cao độ đường đo áp tuabin Zmax(m) 1343.79 1281.65 1281.08 Hình Biểu đồ diễn biến áp lực nước va, lưu lượng qua tổ máy Hình Biểu đồ phân bố áp lực nước va nhỏ dọc theo chiều dài TNL Kết tính tốn cho thấy cột nước áp lực nước va lớn xuất tổ hợp số Hmax= 824.0 m (bảng 5, hình 3) Mức độ gia tăng áp lực nước va tương đối 10.9% phù hợp, đảm bảo hạn chế áp lực nước va Đường phân bố áp lực lớn dọc theo tuyến lượng xuất tổ hợp số (bảng 5, hình 4), cao độ đường đo áp lớn Zmax=1369.0 m Đề nghị sử dụng kết phân bố áp lực dọc tuyền lượng (TNL) để thiết kế kết cấu gia cố hầm đường ống lót thép Zmin(m) 1260.06 1235.12 1233.82 Cột nước áp lực nước va Hmax(m) 798.79 736.65 736.08 Hmin(m) 715.06 690.12 688.82 ξmax (%) ξmin (%) 11.7 0.0 2.5 -4.0 2.9 -3.7 Hình Biểu đồ phân bố áp lực nước va lớn dọc theo chiều dài TNL Đường phân bố áp lực nhỏ dọc theo tuyến lượng xuất tổ hợp số (bảng 5, hình 5) Phân bố áp lực nhỏ dọc TNL cho thấy đảm bảo an tồn khơng xuất áp suất chân khơng tuyến hầm đoạn từ cửa lấy nước (CNN) đến giếng đứng Vận tốc vượt tốc tạm thời lớn tổ máy xuất tổ hợp số (cắt tải 110% hai tổ máy) nmax=839.0 vòng/phút Vượt tốc tạm thời tương đối lớn nhỏ 40%, kết hợp lý đảm bảo phạm vi cho phép Với kết mô thấy giá trị phân bố giá trị nước va hợp lý đảm bảo phạm vi cho phép, không cần phải xây TĐA 3.3 Kết tính tốn đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy Bảng Các tổ hợp tính tốn đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy Tổ hợp tính TH8: Khởi động tổ máy, kiểm tra ổn định khi tốc độ quay từ 48Hz lên 50Hz TH9: Điều chỉnh công suất đến vượt tải từ công suất định mức, mực nước hồ chứa MND Thông số Khi 01 tổ máy phát điện với cơng suất N=60MW khởi động tổ máy số đến không tải vận tốc quay đạt vận tốc quay đơng chuẩn bị hịa lưới; kiểm tra độ ổn định đưa tốc độ từ 48Hz lên 50Hz (tốc độ định mức) Khi 02 tổ máy phát điện với công suất N=2x60MW; nâng công suất tổ máy đến công suất vượt tải 110% N= 2x66MW; cao trình mực nước thượng lưu MND KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 41 Tổ hợp tính Thơng số TH10: Điều chỉnh giảm công Khi 02 tổ máy phát điện với công suất N=2x60MW; hạ 10% suất từ công suất định mức công suất tổ máy đến công suất N= 2x54MW; cao trình mực nước mực nước hồ chứa MND thượng lưu MND a Biểu đồ diễn biến độ mở van, lưu lượng qua tổ máy b Biểu đồ diễn biến vận tốc quay tổ máy tần số 48Hz c Biểu đồ diễn biến vận tốc quay tổ máy tần số 50Hz Hình Kết tính tốn chế độ chuyển tiếp số a Biểu đồ diễn biến cột nước lưu lượng qua tổ máy b Biểu đồ diễn biến vận tốc quay c Biểu đồ diễn biến công suất phát điện tổ máy Hình Kết tính tốn chế độ chuyển tiếp số a Biểu đồ diễn biến cột nước lưu lượng qua tổ máy b Biểu đồ diễn biến vận tốc quay c Biểu đồ diễn cơng suất phát điện tổ máy Hình Kết tính tốn chế độ chuyển tiếp số 10 Ngồi điều kiện đảm bảo giới hạn nước va cần thiết phải kiểm tra điều kiện đảm bảo ổn định điều chỉnh tổ máy Ba tổ hợp tính tốn (tổ hợp số đến tổ hợp số 10) cho bảng Các kết tương ứng cho đồ thị từ hình đến hình Các kết từ hình đến hình cho thấy tổ máy đáp ứng tốt điều kiện ổn định khởi động điều chỉnh công suất Thời gian điều chỉnh ổn dao động từ 80 giây đến 120 giây, độ lệch tần số tức thời khoảng -6% đến +6% lớn Do đó, cần xem xét tăng mômen đà GD2 tổ máy lên 450 T.m2 42 KẾT LUẬN Nghiên cứu xây dựng sử dụng chương trình TRANSIENTS Ver 8.0 để tính tốn xác định phân bố giá trị nước va cho TTĐ Nậm Mô Các kết đạt gồm: (1) Thơng qua kết tính tốn lý thuyết mô phỏng, kiến nghị không cần xây dựng tháp điều áp cho TTĐ Nậm Mô (2) Nghiên cứu đề xuất giới hạn vùng làm việc để nâng cao hiệu suất đảm bảo điều kiện an toàn điều chỉnh tổ máy sau: Tại mực nước thượng lưu mực nước dâng bình thường, nhà máy có khả phát cơng suất vượt KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) tải 110% Tại mực nước thượng lưu mực nước chết, nhà máy phát công suất tối đa công suất tương ứng độ mở đến 92% (3) Nghiên cứu đề xuất quy luật đóng khẩn cấp vịi phun gồm 02 đoạn (hình 2) với độ chễ 0.2s, đồng thời đề xuất thời gian cấu lái tia nước tuabin gáo cắt tia khỏi bánh xe công tác khoảng thời gian nhỏ 2.5 giây cắt tải cố (4) Để đảo bảo vận hành ổn định, an tồn lâu dài, nghiên cứu đề xuất chọn mơmen đà tổ máy GD2 khoảng 410 t.m2 đến 450 t.m2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ, D S., Nguyễn, H D., Huỳnh, L T., & Phan, N K (n.d.) Cơng trình Trạm Thủy điện Hà Nội: Nhà xuất xây dựng Nguyễn, S V., Nguyễn, N T., & Hồ, M S (2020) Bài giảng tin học ứng dụng Thủy điện Hà Nội A Santolin, G C (2009) Numerical investigation of the interaction between jet and bucket in a Pelton turbine Power and Energy, 722-728 Athanasios V Nesiadis, Dimitrios E Papantonis, & Dimitrios E Papantonis (2011) Numerical study of the effect of spear valve design on the free jet flow characteristics in impulse hydroturbines 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics Athens Chen Sheng, J J (2013) Optimization of two stage closure law of wicket gate and application S Petley, A Panagiotopoulos, A Panagiotopoulos, A Panagiotopoulos, G A Aggidis, G A Aggidis, et al (2021) Investigating the influence of the jet from three nozzle and spear design configurations on Pelton runner performance by numerical simulation 29th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems Earth and Environmental Science 240 Saroj Chalise, D L (2019) Optimization of Closure Law of Guide Vanes for an Operational Hydropower Plant of Nepal 9(5) Židonis, A., D S Benzon, A Panagiotopoulos, A Panagiotopoulos, A Panagiotopoulos, J.S Anagnostopoulos, et al (2015) Experimental investigation and analysis of the spear valve design on the performance of Pelton turbines: case studies UK Abstract: EVALUATING THE DISTRIBUTION OF WATER HAMMER PRESSURE IN THE PRESSURE PENSTOCK AND CHECKING CONDITIONS TO ENSURE STABLE ADJUSTMENT OF THE HYDROPOWER UNIT BY TRANSIENT NUMERICAL SIMULATION This study uses the Transient numerical simulation software to analyze and evaluate the distribution of water hammer pressure in the pressure pipeline of Nam Mo Hydropower Station From the above results, the authors have proposed solutions to improve the project exploitation efficiency At the same time, the study also provides the conditions to ensure stable adjustment for the unit related to the nozzle opening and closing process, the limit of the turbine's working zone and the reasonable value of the momentum torque In this study, we have studied and applied the method of characteristic curve system of water hammer wave transmission equations, modelized the diagrams, elementalized, and set up the program in Visual basic language The calculation program includes the torque and flow characteristics of the turbine, the unit control system, the hydraulic and geometrical properties of all the details of the pressure system, the elasticity of the water and the pipe shell Compared with the theoretical and experienced results, the numerical simulation results by this software are reliable and have been widely applied in practice Keywords: Water hummer, Hydropower station, turbine, unit Ngày nhận bài: 30/9/2021 Ngày chấp nhận đăng: 24/10/2021 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 43 ... thấy cột nước áp lực nước va lớn xuất tổ hợp số Hmax= 824.0 m (bảng 5, hình 3) Mức độ gia tăng áp lực nước va tương đối 10.9% phù hợp, đảm bảo hạn chế áp lực nước va Đường phân bố áp lực lớn dọc... giá trị nước va hợp lý đảm bảo phạm vi cho phép, không cần phải xây TĐA 3.3 Kết tính tốn đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy Bảng Các tổ hợp tính toán đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy Tổ hợp tính... điều kiện đảm bảo ổn định điều chỉnh tổ máy Ba tổ hợp tính toán (tổ hợp số đến tổ hợp số 10) cho bảng Các kết tương ứng cho đồ thị từ hình đến hình Các kết từ hình đến hình cho thấy tổ máy đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá phân bố áp lực nước va trong đường ống áp lực và kiểm tra các điều kiện đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy thủy điện bằng mô phỏng số Transients, Đánh giá phân bố áp lực nước va trong đường ống áp lực và kiểm tra các điều kiện đảm bảo điều chỉnh ổn định tổ máy thủy điện bằng mô phỏng số Transients