1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông nghiệp >

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

... Bài 7 CHĂN NUÔI BÊ I. MỤC TIÊU NUÔI BÊ Chăn nuôi bê là một khâu khó khăn quan trọng nhất trong quá trình chăn nuôi bò. Bản thân bê lúc sơ sinh rất non ... nguyên(4,5% béo) TĂ thay thế sữa Mức tăng trọng Jersey 3 - 3,5 lít 490 - 570 g 450 - 500 g/ngày Holstein 3,5 - 4 lít 570 - 650 g 500 - 600 g/ngày Nếu tỷ lệ béo trong sữa thay đổi thì cần ... 23,9 17, 9 14,0 13,6 12,9Chất béo (%) 6 ,7 5,4 4,1 4,3 4,0Chất đạm (%) 14,0 8,4 4,6 4,1 3,1Lactose (%) 2 ,7 3,9 4,5 4 ,7 5,0Khoáng (%) 1,1 1,0 0,8 0,8 0 ,7 Kháng thể (%) 6,0 4,2 1,0 - - Vit....
 • 11
 • 506
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

... 28,9 84 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 27, 8 82 73 73 74 75 75 76 77 77 78 79 79 80 26 ,7 80 72 72 73 73 74 75 75 76 76 77 78 78 25,6 78 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 76 T E M P ... 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 32,2 90 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 31,1 88 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 30,0 86 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 28,9 84 74 75 75 ... 24,4 76 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 72 75 59Download» http://Agriviet.ComTHI = Tdbf - ( 0.55 - ( 0.55 x ( RH / 100) ) ) x ( Tdbf - 58 ) Bình thườngl < ;74 Báo động 7 5 -7 8 Nguy hiểm 7 9-8 3...
 • 11
 • 470
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

... 56, 277 ,884 30.68 42,838, 178 23.35 1992 1 87, 044,821 72 ,994,619 39.03 55,469 ,77 6 29.66 44,946,215 24.03 1993 191 ,71 8,341 75 ,3 67, 810 39.31 55,016 ,70 5 28 .70 47, 477 ,100 24 .76 1994 198,090,895 77 ,78 4,356 ... 274 ,09 5 97, 55 6,1 30,48 7, 63 0,56SỮA TRÂU 10,21 - - 1,91 38, 47 - 0,38SỮA DÊ 1,99 - - 0,18 3,16 - - CỘNG SỮA 92,26 274 ,09 5 97, 55 8,19 72 ,11 7, 63 0,94 Download» http://Agriviet.Com 7 Bảng ... 39. 27 55,813,806 28.18 50,316,011 25.40 1995 204,308,153 78 ,70 1 ,77 6 38.52 56 ,78 9,041 27. 80 54,182,562 26.52 1996 206,641, 872 78 ,620,351 38.05 57, 450,862 27. 80 55,800,460 27. 00 19 97 214 ,75 9,565...
 • 9
 • 525
 • 6
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

... Khối lượng trung bình con đực trưởng thành 900 - 1000kg, con cái 600 - 70 0kg. Bê thiến nuôi thòt 15 - 18 tháng đạt 500kg, tỉ lệ thòt xẻ 6 5 -7 0%2. 3- Bò Aberdeen Angus : Nguồn gốc từ Anh ... lượng con đực từ 50 0 -7 00Kg, con cái từ 35 0-4 50Kg. Sản lượng sữa trung bình 400 0-5 000kg/chu kỳ, tỉ lệ chất béo 5-5 ,4%. Bò nầy có sự trưởng thành sinh dục sớm, con cái từ 1 2-1 4 tháng tuổi đã cho ... Khối lượng con đực từ 800 - 1100kg, con cái 500 - 800kg. Lượng sữa trung bình 600 0-8 800kg/chu kỳ (305 ngày), tỷ lệ chất béo 3, 5-4 %. Ở Việt nam hiện nay đa số nhà chăn nuôi bò sữa đều chọn giống...
 • 8
 • 539
 • 5
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

... miếng không lớn và được nhai kỹ lại ở miệng. Khi thức ăn đã được nhai lại kỹ và thấm nước bọt lại được nuốt trở lại dạ cỏ (hình 3-3 ). Sự nhai lại được diễn ra 5-6 lần trong ngày, mỗi lần ... Bài 3 ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA CỦA LOÀI NHAI LẠI. I. BỘ MÁY TIÊU HĨA THÚ NHAI LẠI 1.1. Dạ dày kép Đường tiêu hố của gia súc nhai lại được đặc trưng bởi hệ dạ dày kép gồm 4 túi (Hình 3-1 ), ... đầu nhai lại (sau khi ăn) nhanh hơn. Cường độ nhai lại mạnh nhất vào buổi sáng và buổi chiều. Hiện tượng nhai lại bắt đầu xuất hiện khi bê được cho ăn thức ăn thô. Hình 3-3 : Sự nhai lại...
 • 9
 • 888
 • 11
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

... 5,5 1,3 4,1 18 1-2 10 23,8 9,5 6,4 2,5 5,5 21 1-2 40 37, 4 17, 7 10,0 2,4 7, 3 24 1-2 70 53,8 28,6 11,8 3,4 10,0 27 1-3 00 67, 8 39,9 15,4 3,8 8,6 G.W.Salsbury, N.L. Vandenmark 1 978 , Physiology of ... http://Agriviet.Com 0-3 0 0,9 0,5 - 4,5 0,9 3 1-6 0 1,6 5,9 181,6 49,5 1,4 6 1-9 0 2,3 72 ,6 590,2 149,8 1,5 9 1-1 20 4,0 531,4 1600,0 258,5 1 ,7 (kg) (kg) (kg) (kg) 12 1-1 50 10,1 1,6 5,0 0 ,7 2,8 15 1-1 80 ... dụng cho thú nhai lại, gồm một số loại sau: cỏ tươi, phó sản của ngành trồng trọt, cỏ khô, rơm… Trong thức ăn của thú nhai lại, thức ăn thô rất quan trọng cho nhóm thu nhai lại, đối với thú độc...
 • 13
 • 472
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

... lấy tinh trong ngày 8 0-1 00 50 0-1 000 2-4 lần 2 3-4 lần 1-2 đến 200 đến 5000 bò cái bò cái V. UBIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐỰC GIỐNG Qua những tài liệu trên chúng ta có ... 9,5 6,2 - 35 Cả tuần (ml) 9,5 43,3 + 356 Tỷ lệ tinh trùng hoạt động 63,0 69,0 + 6 Số lượng tinh trùng (1000/ml) 1890 810,0 - 57 Tổng số tinh trùng trong 1 lần (1000 triệu) 17, 8 4,8 - 73 Tổng ... trùng trong 1 tuần (1000 triệu) 17, 8 33,8 - 90 Số lượng hoạt động 1 lần (1000 triệu) 11,1 3,4 - 69 Số lần dẫn tinh lần thứ nhất 42,136 71 08 Tỷ lệ thụ thai (%) 70 73 Qua thí nghiệm trên thấy...
 • 17
 • 502
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

... 70 1,5 150 7 - 1 0,4 9 100 2,1 210 10 - 2 0,3 12 125 2,6 260 10 1 2 - 14 150 3,2 320 15 1 2 - 18 175 3,8 380 15 1,5 2 - 20 200 4,4 396 20 1,5 2 - 24 230 5,1 455 25 1,5 2 - 27 260 5 ,7 ... 76 125 176 202 230 Tăng trọng g/ngày - 289 272 284 289 310 Tăng trọng kg/con/tháng - 8 ,7 8,2 8,5 8,6 9,3 2. Kỹ thuật nuôi dưỡng: - Cho bê con bú mức tối đa, cai sữa vào 6 tháng tuổi. 78 Download» ... (kg) Charolais 6 17 329 120 565 Lincoln Red 248 2 47 190 475 Sussex 249 2 27 133 460 Hereford 270 6 229 2345 444 A.Angus 1082 205 916 419 Shorthorn 143 215 173 409 - Thòt bò: Số liệu FAO(1999),...
 • 7
 • 297
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 7 pptx

Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 7 pptx

... τη⇒τ ηο∅χ τ⇐νη m≠χη. + Τρ τιm, m≠χη:  Strychnin-B1 2ml, 5ml: 2 - 5ml  Vitamin B-complex 2ml: 5 - 10ml  Multivit-forte, 20 ml: 5 - 10ml + Χη♦m σχ η λ: ♣ χον ϖ⊄τ ν≈m ψ♠ν τ⇐νη, ... χ÷χη πηονγ β∏ λm κηυm →υ↔ι β≈νγ Νοϖοχαιν ηο∅χ χ τη χηο υνγ ρ↑υ τρνγ 500mλ. Dνγ 100mλ χ∑ν 70 Ο τι♠m τ⌡νγ m∫ι mτ ξυνγ θυανη m∠π ♥m m↔ν. Πη↑←νγ πη÷π χ →⇒νη → πη⇓νγ ηι√ν τ↑νγ τ÷ι πη÷τ ... Χη↑←νγ 7 β√νη σινη σ∂ν ϖ∝ σ∂ν κηοα Ι. Ρι λο≠ν σινη σ∂ν 1. ♣νγ δχ ∪ν − Τρι√υ χηνγ: Νηνγ για...
 • 27
 • 389
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu chăn nuôi thú ychăn nuôi thú nhai lạitài liệu chăn nuôi trâu bòtài liệu chăn nuôi gia cầmtài liệu chăn nuôi dêđề tài khoa chăn nuôi thú yNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ