1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông nghiệp >

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

... miếng không lớn và được nhai kỹ lại ở miệng. Khi thức ăn đã được nhai lại kỹ và thấm nước bọt lại được nuốt trở lại dạ cỏ (hình 3- 3 ). Sự nhai lại được diễn ra 5-6 lần trong ngày, mỗi lần ... Bài 3 ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA CỦA LOÀI NHAI LẠI. I. BỘ MÁY TIÊU HĨA THÚ NHAI LẠI 1.1. Dạ dày kép Đường tiêu hố của gia súc nhai lại được đặc trưng bởi hệ dạ dày kép gồm 4 túi (Hình 3- 1 ), ... đầu nhai lại (sau khi ăn) nhanh hơn. Cường độ nhai lại mạnh nhất vào buổi sáng và buổi chiều. Hiện tượng nhai lại bắt đầu xuất hiện khi bê được cho ăn thức ăn thô. Hình 3- 3 : Sự nhai lại...
 • 9
 • 888
 • 11
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

... Khối lượng con đực từ 800 - 1100kg, con cái 500 - 800kg. Lượng sữa trung bình 600 0-8 800kg/chu kỳ (30 5 ngày), tỷ lệ chất béo 3, 5-4 %. Ở Việt nam hiện nay đa số nhà chăn nuôi bò sữa đều chọn giống ... Shorthorn (5/8) và bò Brahman (3/ 8).Khối lượng bò đực trưởng thành 800 - 1000kg, bò cái 600 - 700kg, tỉ lệ xẻ thòt đạt 63 - 70%. 3. Giống bò kiêm dụng : 3. 1- Bò Sind : Có nguồn gốc từ ... Khối lượng trung bình con đực trưởng thành 900 - 1000kg, con cái 600 - 700kg. Bê thiến nuôi thòt 15 - 18 tháng đạt 500kg, tỉ lệ thòt xẻ 6 5-7 0%2. 3- Bò Aberdeen Angus : Nguồn gốc từ Anh...
 • 8
 • 539
 • 5
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

... 1 2 - 14 150 3, 2 32 0 15 1 2 - 18 175 3, 8 38 0 15 1,5 2 - 20 200 4,4 39 6 20 1,5 2 - 24 230 5,1 455 25 1,5 2 - 27 260 5,7 514 25 2 2 1 31 290 6,4 574 25 2 4 1 35 32 0 7,0 632 30 2 4 1 38 ... Charolais 617 32 9 120 565 Lincoln Red 248 247 190 475 Sussex 249 227 133 460 Hereford 2706 229 234 5 444 A.Angus 1082 205 916 419 Shorthorn 1 43 215 1 73 409 - Thòt bò: Số liệu FAO(1999), ... chăn nuôi của nông dân. Bảng 8.2. Kết quả bước đầu tại một số đòa phương như sau: Trọng lượng Đòa phương Giống lai(F1) 18 tháng(kg) 24 tháng (kg) Charolais 14 8-1 60 19 7-2 32 Hereford 14 3- 1 62...
 • 7
 • 297
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

... 105,545,404 46.222000 233 ,962,789 128,626, 133 54.98 105 ,33 6,656 45.022001 237 ,844, 839 132 ,33 5, 838 55.64 105,509,000 44 .36 2002 246,257,400 138 ,122,971 56.09 108, 134 ,429 43. 9120 03 249,851,017 141,617,268 ... 34 3,686,618 60 .38 2000 579, 231 ,38 3 232 ,37 3 ,38 2 40.12 34 6,858,002 59.882001 585,402,245 237 ,951, 939 40.65 34 7,450 ,30 6 59 .35 2002 598,022,051 245,055,450 40.98 35 2,966,602 59.0220 03 600,978,420 ... 0,20 ,30 ,75 1,07 1 ,3 36,7*Thòt xẻ Kg/người 13, 515,222, 530 , 836 ,5 11 ,3 *Trứng Quả/người 42 46 62, 5-7 5 92 126 3, 3*Sữa tươi (sx trong nước) Lít/người 0,29 0,46 0, 8-1 1,45 2,0 39 ,3 *Theo số liệu...
 • 9
 • 525
 • 6
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

... 1,6 5,0 0,7 2,8 15 1-1 80 14,6 3, 8 5,5 1 ,3 4,1 18 1-2 10 23, 8 9,5 6,4 2,5 5,5 21 1-2 40 37 ,4 17,7 10,0 2,4 7 ,3 24 1-2 70 53, 8 28,6 11,8 3, 4 10,0 27 1 -3 00 67,8 39 ,9 15,4 3, 8 8,6 G.W.Salsbury, ... 35 Download» http://Agriviet.Com 0 -3 0 0,9 0,5 - 4,5 0,9 3 1-6 0 1,6 5,9 181,6 49,5 1,4 6 1-9 0 2 ,3 72,6 590,2 149,8 1,5 9 1-1 20 4,0 531 ,4 1600,0 258,5 1,7 (kg) (kg) (kg) (kg) 12 1-1 50 ... 0 ,33 0, 93 57 40 2,4 1,7 3, 0 0 ,35 1,00 64 45 2,5 1,8 3, 5 0 ,38 1,07 71 50 2,6 1,9 4,0 0,41 1,14 79 55 2,7 2,0 4,5 0,44 1,21 86 60 2,8 2,1 5,0 0,48 1,28 93 65 2,9 2,2 5,5 0,51 1 ,35 100 70 3, 0...
 • 13
 • 472
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

... 100 - 110g/đơn vò thức ăn. Trọng lượng P (kg) Đơn vò Thức ăn Protid tiêu hoá (g) Ca (g) P (g) 250 3 170 13 6 30 0 3, 3 190 15 8 35 0 3, 7 210 18 9 400 4 230 20 10 450 4,2 240 23 ... Sức hoạt động Kỳ hình (%) 1 10 900 – 1050 5 – 6 130 0 5000 3 1,5 2 3 – 5 500 – 600 3 600 3. 000 3 2,5 – 3 3 8 900 7 – 9 9 – 1500 7000 3 – 4 1 – 1,5 Thời kỳ đầu số lượng đơn vò đạm đều ... 9,5 6,2 - 35 Cả tuần (ml) 9,5 43, 3 + 35 6 Tỷ lệ tinh trùng hoạt động 63, 0 69,0 + 6 Số lượng tinh trùng (1000/ml) 1890 810,0 - 57 Tổng số tinh trùng trong 1 lần (1000 triệu) 17,8 4,8 - 73 Tổng...
 • 17
 • 502
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

... 2268 3, 2 3, 15 23, 18 71,89 20 31 3, 3 18 30 3, 4 14 29 3, 5 10 32 3, 7 8 31 3, 9 2 /3/ 81 61 287 6 31 II 7 217 4 833 3, 9 3, 9 8,46 161,01 30 /3/ 81 89 31 5 4 28 II 5 140 49 73 4,0 3, 95 5, 53 166,5420/4/81 ... 152 13 20 13 III 20 260 260 3, 2 3, 2 8 ,32 8 ,32 2/7/80 1 83 44 22 31 III 21 651 911 3, 2 3, 2 20, 83 29,15 29/8/80 210 71 24 27 III 23 621 1 532 3, 1 3, 15 19,56 48,71 30 /9/80 242 1 03 22 32 III 23 736 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hà Lan 615 7 03 655 5 53 5 03 446 37 9 33 0 286 286 4756 % 87.48 100.00 93. 17 78.66 71.55 63. 44 53. 91 46.94 40.68 40.68 F1 291 297 261 250 216 190 162 162 147 131 2107...
 • 11
 • 470
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

... nguyên(4,5% béo) TĂ thay thế sữa Mức tăng trọng Jersey 3 - 3, 5 lít 490 - 570 g 450 - 500 g/ngày Holstein 3, 5 - 4 lít 570 - 650 g 500 - 600 g/ngày Nếu tỷ lệ béo trong sữa thay đổi thì cần ... Bài 7 CHĂN NUÔI BÊ I. MỤC TIÊU NUÔI BÊ Chăn nuôi bê là một khâu khó khăn quan trọng nhất trong quá trình chăn nuôi bò. Bản thân bê lúc sơ sinh rất non ... 23, 9 17,9 14,0 13, 6 12,9Chất béo (%) 6,7 5,4 4,1 4 ,3 4,0Chất đạm (%) 14,0 8,4 4,6 4,1 3, 1Lactose (%) 2,7 3, 9 4,5 4,7 5,0Khoáng (%) 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7Kháng thể (%) 6,0 4,2 1,0 - - Vit....
 • 11
 • 506
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú y pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú y pdf

... h 23" alt="" ...
 • 486
 • 987
 • 5
Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 1 pdf

Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 1 pdf

... τινη/λ∩ν (mλ) 9,5 6,2 35 Λ↑νγ τινη/τυ∩ν (mλ) 9,5 43, 3 +35 6 Τινη τρνγ ηο≠τ →νγ (%) 63 69 +6 Μ⊄τ → τινη τρνγ (1000/mλ) 1890 810 −57 Τνγ σ τινη τρνγ/λ∩ν (τρι√υ) 17,8 4,8 − 73 Τνγ σ τινη ... Τνγ σ τινη τρνγ/τυ∩ν (τρι√υ) 17,8 33 ,8 +90 Σ τινη τρνγ ηο≠τ →νγ/λ∩ν (τρι√υ) 11,1 3, 4 −69 Σ λ∩ν δ⊃ν τινη τη νη⊇τ 42 136 7108 Τ λ√ τη τηαι (%) 70 73 5. Τηι τι∏τ−κη⇑ η⊄υ  χ÷χ ν↑χ ... β⋅νη τη↑νγ χ〉α β⋅υ δ÷ι λ∝ 34 35 οΧ, τη⊇π η←ν σο ϖι τη♥ν νηι√τ 3 4οΧ, νη χ η√ τηνγ →ιυ τι∏τ νηι√τ χχ β πηχ τ≠π. Ν∏υ →εο ϖ∝ο βι δ÷ι mτ χ÷ι βαο ⊇m τρονγ 2 3 νγ∝ψ σ∉ λ∝m ρι λο≠ν →ιυ...
 • 26
 • 948
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu chăn nuôi thú y cơ bảntài liệu chăn nuôi thú ychăn nuôi thú nhai lạitài liệu chăn nuôi trâu bòtài liệu chăn nuôi gia cầmtài liệu chăn nuôi dêBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ