1. Trang chủ >
 2. Nông - Lâm - Ngư >
 3. Nông nghiệp >

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 2 pdf

... bò đòa phương để nuôi thòt. Sắc lông màu kem, con đực nặng trung bình 120 0 - 1400kg con cái 800kg.Bê nuôi thòt 12 tháng có thể đạt 500kg - 550kg (tăng trong mỗi ngày 1 ,20 0 - 1,500kg), 30 tháng ... Khối lượng trung bình con đực trưởng thành 900 - 1000kg, con cái 600 - 700kg. Bê thiến nuôi thòt 15 - 18 tháng đạt 500kg, tỉ lệ thòt xẻ 6 5-7 0% 2. 3- Bò Aberdeen Angus : Nguồn gốc từ Anh ... lượng con đực từ 50 0-7 00Kg, con cái từ 35 0-4 50Kg. Sản lượng sữa trung bình 400 0-5 000kg/chu kỳ, tỉ lệ chất béo 5-5 ,4%. Bò nầy có sự trưởng thành sinh dục sớm, con cái từ 1 2- 1 4 tháng tuổi đã cho...
 • 8
 • 539
 • 5
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 3 pdf

... C6H 12 O6 + 2H 2 > 2CH3CH 2 COOH + 2H 2 O Acid butyric C6H 12 O6 > CH3-CH 2 CH 2 COOH + 2CO 2 + 2 H 2 Khí mê tan m4H 2 + CO 2 > CH4 + 2H 2 O Như ... miếng không lớn và được nhai kỹ lại ở miệng. Khi thức ăn đã được nhai lại kỹ và thấm nước bọt lại được nuốt trở lại dạ cỏ (hình 3-3 ). Sự nhai lại được diễn ra 5-6 lần trong ngày, mỗi lần ... đầu nhai lại (sau khi ăn) nhanh hơn. Cường độ nhai lại mạnh nhất vào buổi sáng và buổi chiều. Hiện tượng nhai lại bắt đầu xuất hiện khi bê được cho ăn thức ăn thô. Hình 3-3 : Sự nhai lại...
 • 9
 • 888
 • 11
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 8 pdf

... 7 - 1 0,4 9 100 2, 1 21 0 10 - 2 0,3 12 125 2, 6 26 0 10 1 2 - 14 150 3 ,2 320 15 1 2 - 18 175 3,8 380 15 1,5 2 - 20 20 0 4,4 396 20 1,5 2 - 24 23 0 5,1 455 25 1,5 2 - 27 26 0 5,7 514 25 2 2 1 ... Sơ sinh 6 12 18 21 24 Khối lượng cuối kỳ(kg) 14 76 125 176 20 2 23 0 Tăng trọng g/ngày - 28 9 27 2 28 4 28 9 310 Tăng trọng kg/con/tháng - 8,7 8 ,2 8,5 8,6 9,3 2. Kỹ thuật nuôi dưỡng: - Cho bê con ... Charolais 617 329 120 565 Lincoln Red 24 8 24 7 190 475 Sussex 24 9 22 7 133 460 Hereford 27 06 22 9 23 45 444 A.Angus 10 82 205 916 419 Shorthorn 143 21 5 173 409 - Thòt bò: Số liệu FAO(1999),...
 • 7
 • 297
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 1 ppt

... 60.38 20 00 579 ,23 1,383 23 2,373,3 82 40. 12 346,858,0 02 59.88 20 01 585,4 02, 245 23 7,951,939 40.65 347,450,306 59.35 20 02 598, 022 ,051 24 5,055,450 40.98 3 52, 966,6 02 59. 02 2003 600,978, 420 24 8,951,843 ... 21 4,759,565 82, 454,146 38.39 58,133,553 27 .07 59,156,561 27 .55 1998 22 2 ,27 0,561 87,781 ,25 4 39.49 58,305,690 26 .23 60,870,965 27 .39 1999 22 4,607, 828 88 ,25 2,397 39 .29 58,516 ,21 8 26 .05 62, 546 ,29 0 27 .85 ... 46 .22 20 00 23 3,9 62, 789 128 , 626 ,133 54.98 105,336,656 45. 02 2001 23 7,844,839 1 32, 335,838 55.64 105,509,000 44.36 20 02 24 6 ,25 7,400 138, 122 ,971 56.09 108,134, 429 43.91 20 03 24 9,851,017 141,617 ,26 8...
 • 9
 • 525
 • 6
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 4 doc

... con) con) con) 25 0 0,6 6,5 2, 6 12, 5 579 22 17 300 0,6 7,4 2, 5 14 ,2 641 24 18 350 0,6 8,3 2, 4 16,1 650 25 19 400 0,6 9 ,2 2,3 17,8 671 26 20 450 0,6 10,0 2, 2 19,4 679 27 21 4.1 .2. Nhu cầu ... 31 0-3 20 ngày Bò 8-1 0 tháng 5 năm 28 0 -2 90 ngày Dê, cừu 7-8 tháng 4 năm 150 ngày Heo 6-8 tháng 2 năm rưởi 114 ngày Chó 6-8 tháng 2 năm rưởi 6 0-6 3 ngày Gà 4 tháng 1 năm rưởi 2 0 -2 2 ngày Vòt 4-6 ... http://Agriviet.Com 0-3 0 0,9 0,5 - 4,5 0,9 3 1-6 0 1,6 5,9 181,6 49,5 1,4 6 1-9 0 2, 3 72, 6 590 ,2 149,8 1,5 9 1-1 20 4,0 531,4 1600,0 25 8,5 1,7 (kg) (kg) (kg) (kg) 12 1-1 50 10,1 1,6 5,0 0,7 2, 8 15 1-1 80...
 • 13
 • 472
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 5 docx

... THÀNH BÒ ĐỰC 2 TUỔI Giao phối có hướng dẫn Thụ tinh nhân tạo Trong tuần Lần lấy tinh trong ngày Trong tháng Lần lấy tinh trong ngày 8 0-1 00 50 0-1 000 2- 4 lần 2 3-4 lần 1 -2 đến 20 0 đến 5000 ... 100 - 110g/đơn vò thức ăn. Trọng lượng P (kg) Đơn vò Thức ăn Protid tiêu hoá (g) Ca (g) P (g) 25 0 3 170 13 6 300 3,3 190 15 8 350 3,7 21 0 18 9 400 4 23 0 20 10 450 4 ,2 240 23 ... http://Agriviet.Com 52 IV. NUÔI DƯỢNG VÀ CHĂM SÓC: Nuôi dưỡng: Khi nuôi dưỡng bò sinh sản chúng cần lưu ý lúc thú có mang nghiên cứu dinh dưỡng của bò cái tăng lên dần tử cung to lên từ 15 - 20 lần so...
 • 17
 • 502
 • 2
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 6 pptx

... 1 52 13 20 13 III 20 26 0 26 0 3 ,2 3 ,2 8, 32 8, 32 2/ 7/80 183 44 22 31 III 21 651 911 3 ,2 3 ,2 20,83 29 ,15 29 /8/80 21 0 71 24 27 III 23 621 15 32 3,1 3,15 19,56 48,71 30/9/80 24 2 103 22 32 III 23 ... 15 20 Trứng 15 20 Thòt gà công nghiệp 10 25 Thòt gà Tây 10 20 55Download» http://Agriviet.ComBò ♀>12tháng 12 24 - 20 20 17 3 20 24 Bê ♀<12tháng 20 42 42 - 42 20 22 42 42 Bê ... 25 0 0,6 6,5 2, 6 12, 5 579 22 17 300 0,6 7,4 2, 5 14 ,2 641 24 18 350 0,6 8,3 2, 4 16,1 650 25 19 400 0,6 9 ,2 2,3 17,8 671 26 20 60Download» http://Agriviet.Com450 0,6 10,0 2, 2 19,4 679 27 ...
 • 11
 • 470
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

Tài liệu Chăn nuôi thú nhai lại - Bài 7 pptx

... Bài 7 CHĂN NUÔI BÊ I. MỤC TIÊU NUÔI BÊ Chăn nuôi bê là một khâu khó khăn quan trọng nhất trong quá trình chăn nuôi bò. Bản thân bê lúc sơ sinh rất non ... nếu là nuôi lấy sữa thì từ 4 - 6 tháng cần xoa bóp đầu vú để tăng cường cơ năng tiết sữa của trâu bò cái : còn nếu nuôi để cày kéo thì từ 1,5 - 2 năm thì cần cho nó tập việc cày kéo ; nếu nuôi ... 13,6 12, 9Chất béo (%) 6,7 5,4 4,1 4,3 4,0Chất đạm (%) 14,0 8,4 4,6 4,1 3,1Lactose (%) 2, 7 3,9 4,5 4,7 5,0Khoáng (%) 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7Kháng thể (%) 6,0 4 ,2 1,0 - - Vit. A (g/100ml) 29 5,0...
 • 11
 • 506
 • 3
Tài liệu Chăn nuôi thú y pdf

Tài liệu Chăn nuôi thú y pdf

... class="bi x2 yd wa h7" alt="" ...
 • 486
 • 987
 • 5
Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 1 pdf

Tài liệu Chăn nuôi bò sinh sản - Chương 1 pdf

... τη↑νγ σ δνγ β⇓ ϖ∝νγ λ⌠χ 24 26 τη÷νγ τυι, β⇓ Σινδ ϖ∝ Λαι Σινδ 22 24 τη÷νγ τυι, β⇓ Η∝ Λαν ϖ∝ Ν♥υ Τηυ Σ⇐ 18 24 τη÷νγ τυι. Τη⋅ γιαν σ δνγ ττ νη⊇τ λ∝ τ⌡ 2 6 τυι. 2. Χη∏ → κηαι τη÷χ τινη ... 6,7−7,5 7 ,2 8,0 700 6,7−7,6 7,3−8 ,2 7,9−8,7 800 7,3−8,3 7,8−8,9 8,5−9,5 900 7,9−8,9 8,6−9,5 9 ,2 10 ,2 1000 8,4−9,4 9,1−10,0 9,8−10,8 Νηυ χ∩υ προτειν τι♠υ ηο÷ (γ/♣ςΤΑ) 100 120125 140−145 ... τινη τρνγ (τρι√υ/mλ) 0 Τρονγ →∏ν ϖ∪ν m♥ψ 0 →∏ν 20 0 1 ς∪ν m♥ψ →∏ν τρνγ σα 20 0−400 2 Τρνγ σα 400 −800 3 Τρνγ σα →∅χ 800− 120 0 4 Μ∝υ κεm 120 0−1800 5 Μ∝υ κεm →∅χ 1800 τρ λ♠ν β. Κιm τρα...
 • 26
 • 948
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu chăn nuôi thú y cơ bảntài liệu chăn nuôi thú ychăn nuôi thú nhai lạitài liệu chăn nuôi trâu bòtài liệu chăn nuôi gia cầmtài liệu chăn nuôi dêđề tài khoa chăn nuôi thú ytài liệu chăn nuôi kinh nghiệm nuôi trồngtài liệu chăn nuôi gà thả vườntài liệu chăn nuôi lợn thịttài liệu chăn nuôi thỏtài liệu chăn nuôi lợntài liệu chăn nuôi bò sinh sảntài liệu chăn nuôi heotai lieu chan nuoi gaNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP