1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Vận dụng phân tích chi phí để ra quyết định ngắn hạn tại công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ và xuất nhập khẩu”

Vận dụng phân tích chi phí để ra quyết định ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại  dịch vụ và xuất nhập khẩu

Vận dụng phân tích chi phí để ra quyết định ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu

... HÀ NỘI PHẠM HANH VẬN DỤNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ ðỂ RA QUYẾT ðỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LUẬN VĂN THẠC SĨ ... công ty thương mại lớn. - Công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ xuất nhập khẩu là một doanh nghiệp hoạt ñộng chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, nên trong tình hình hiện tại cũng ... quyết ñịnh ngắn hạn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại - dịch vụ xuất nhập khẩu”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu, phân tích các chi phí theo...
 • 118
 • 515
 • 0
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng

... 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì - TK 6413 - Chi phí dụng cụ đồ dùng - TK 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ - TK 6415 - Chi phí bảo hành - TK 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài - TK 6418 - Chi phí ... -   - TK 6421 - Chi phí nhân viên quản lý - TK 6422 - Chi phí vật liệu quản lý - TK 6423 - Chi phí dụng cụ đồ dùng văn phòng - TK 6424 - Chi phí ... phòng - TK 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ - TK 6425 - Thuế, phí, lệ phí. - TK 6426 - Chi phí dự phòng - TK 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài - TK 6428 - Chi phí khác bằng tiền 1.2.4.3. Phƣơng pháp...
 • 125
 • 437
 • 0
HIỆN TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ CÔNG ĐOÀN HẢI PHÒNG

HIỆN TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ HƯỚNG DẪN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ CÔNG ĐOÀN HẢI PHÒNG

... DẪN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH DỊCH VỤ CÔNG ĐOÀN HẢI PHÒNG2.1 Công ty TNHH một thành viên Du lịch Dịch vụ Công Đoàn Hải Phòng:2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ... hiệu quả sử dụng đội ngũ hướng dẫn viên tại công ty TNHH một Thành viên Du lịch Dịch vụ Công đoàn Hải Phòng:2.3.1 Đôi nét về đội ngũ Hướng dẫn viên của Công ty: Trong bất kỳ một công ty Lữ hành ... 1.733.727.100Nhìn vào biểu đồ ta thấy công ty đã đón một lượng khách khá lớn trong khi đó số lượng HDV cho đến hiện tại của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Dịch vụ Công đoàn mới chỉ có 9 Hướng dẫn viên...
 • 40
 • 365
 • 0
Tài liệu LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng pptx

Tài liệu LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác lập phân tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng pptx

... II: Công tác tổ chức lập phân tích BCĐKT tại Công ty thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lập phân tích BCĐKT tại ... đặc biệt đã đi sâu vào tìm hiểu phần lập phân tích BCĐKT chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện công tác lập phân tích BCĐKT tại Công ty thƣơng mại dịch vụ ... tr-ớc ngắn hạn cho ng-ời bán (MS 132) Trả tr-ớc ngắn hạn cho ng-ời bán(phản ánh số tiền đã trả tr-ớc cho ng-ời bán nh-ng doanh nghiệp ch-a nhận hàng) bằng tổng hợp d- nợ của TK331 ngắn hạn...
 • 91
 • 333
 • 0
Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH một thành viên Chế tạo thiết bị và Đóng tàu Hải Phòng pdf

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH một thành viên Chế tạo thiết bị Đóng tàu Hải Phòng pdf

... công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH một thành viên Chế tạo thiết bị Đóng tàu Hải Phòng Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ... vật liệu cho kỳ sản xuất tới của công ty đã Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị Đóng tàu Hải Phòng Sinh viên: Trương Thị Hải ... ký cƣợc ngắn hạn trên Sổ cái hoặc Nhật ký - Sổ cái. Hoàn thiện công tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Chế tạo thiết bị Đóng tàu Hải Phòng Sinh viên: Trương...
 • 111
 • 391
 • 0
Luận văn: Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH 1 TV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng pdf

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH 1 TV thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Phòng pdf

... src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA6QAAAWLCAIAAACr9+xTAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAgAElEQVR42uzdeZCl13nf999zznnf9269TW+zz2AZYEgQAEGA4CoikihRpBTHtOQ4VpRKXCqXU5IVRwmTWJGSUkqJlK0UVSrlsp0o5VjWktiKEi2OKYmyxFUENxDLDDAAZp+eXm/3Xd/lLE/+uD0DaIkDpioWAf8+NX/09PT01H276873nj7vcwAiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiInqN/Ml3qSqvCxERERG96UtXxPAqEBEREdFblft/qmBeGiIiIiJ6k7q7VcG9kQ8iIiIiIvqm9c9YqOU2BiIiIiJ6y2LsEhERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSEREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtEREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4RERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERESMXV4CIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4RERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSEREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERP9CcbwERPTWoQFaAQmwEActIIBCAQDy2ocBCiAma0Ree7cAKaXZe0Tk8K8pmqgpk0FCbWAAs4/osR1wO0OVIwvIGyyUcIIygxTwCjFwDp0cPYeeouUxH5AXgAUy1FLXqCOQYy6DOMDM/q2YgBRDbawVW8CIKiKABGcApD++QiEJSFBAFJqAOx8j+esfLhERY5eI6C1BAFhAAAN5rQuTAoCZ/bkABtAEEREkTVFVxM4+MqpxBgnwEXWTQkje+zrG3Uk9rJtgrVGjwxCl1ddYLsyNYzBlbPk459UYTNpSN01KKYk3BoV1hdgiSe51regc6WRFR9xckm4SZzNkDpKARoEAg5hbA2OsbQOAaAopibFW7jyUP/GzODWQWfLK4eNVvP6BExHRn/LSX1VnCxuqygtERG8qSZFmxQeYu3Uof+TJLGH2MQKFUZgImS31BiAC0wZ1g/64GldN7aP3oU5SiyubKMiRpClj02kdoCptDFXV9WnBZgUwSs12rh3NTNSoQY0aY6zAJjGKjpqulSxHVqS8rXnHdpxbdwtdmy92UAjsnU6HJoPD5+HDnD1cir7znP2nL9qm173N3iWif8GKVuRPBu3s/YxdInrrCHeC1dz5JYBF0hQFAkmHAQmdLe0G5HVAHeI0xFEdh1WaBB1MQ5Uw9KaMtknwSWtVD2maZGPLRzmAD22fxtvL08Hi3t7qwbAd09ToVkv27j21ZxeCaYtRY4xYMWZWvNJxeStpFmMRY6HaMtoSdFxsOSz12itzxUInn28X3cy1LZzAzlI3JSMCFblbuK972tbDh/PHO1e4iYGIGLt3YpfbGIjoLSUC8U4TKmCQBAESRQSQCKOQCBOgHmZnHHb3x/vjclzHiZpSXSX5NNpJssNoR8GWIZU+NbFJ8L72Lmipsu8a6W90rj7vX3j22GD/1Gic1dVmjqKb98+cfuXx7+53VnNjDZJRUQMYMcY45xdca07yhWjn1S2oczZqa5JkagaDtsT5wi61W73CHj8y3yvskXZrrmNbxlrACuzdxV19rWRFoXe2FuN1yWv5fUBEdAdjl4jeQq/s7+wEsIe/kiACKjLbrmADTAlM6jCumnHArf36YFKP6lQlqdXV4ipxu+N6HM1epYMmlUHrqDE23g9i3WRNK8BUWd3Zf1Gfe/rorWsPVMOHmrKlzbGWW/fF3sHBc2sf2Dqy0IKzEBNFJakBHLJONspiF1k3uvmUL6bcuui73rbNfLHQlTism83ptEj+1dt7S93s+NLSsZWFY0c6PQsHdO9uOAZey1s5fLD6upvXuKZLRMTYJaK3JgNkgB4mb7qz1ikeiLA1zDhgfxp2h9P+qBzW8UDb09iqNU18GtR+VE2HYdxoPgq6O/Ejrw0Q1agGAWKjeUgG4jTMHwwXt7YetemcThYnG2Fy0Ol2Ti6uPNCEfzoOoe2iKYw4jSIicCmJ7o+mQ+ctqnbM5rTVMzFzSJJclLkmzWemY4quzTo21RLGk3pnsnNlu3/PsbUHzqyuFMgE+d2Wfa1n0+sq37yugYmIiLFLRG9yKSXc2ac1u9lAAJsUmqARRiAGYkqVfhkPmrA5qvcm4aDBJJgydibqNhrpj6eTqp5W9dTH0sc66sSPo9gaxquJqgkCqLWtWAVtdXNn24OD+6epsz9ezybFZK8xB7FXaoGs3jvrO35zp7X+SDefrydBNRPjQvRNaFKriFpDtDSxr6WkKLVmcGaacpsWM9vNpOOkY2TOZXPWdZ0WVbx5df9iP6y2zLnF/MRCe2mhlQmswhnYpOa1iWMKFVGFCEQglsVLRMTYJaI3t8PAvTsWF0CKgEAVsDAuCiYRV/rVlX45DLZfyyDkQ49ho6MqDkJzdRIGk2nV1MGnBI3QBFXJVJAUSRJm9+lKHqWHXq+aKypMg/dBfMeYVnSZ5tB2EBNNFiX3Tn0xror9lJtGLVDAOITZxoOAFCCHi81qRGHqIIAtGx3UITNaCFpIC4XrOllouU6WdSTe3G16Wr98fXJsrji5unp8ffnEiukBmaJrrECAiCR3PrMeDnAgIiLGLhG9qVlrced+W1VVVSQ1KUmWqUEDbI/Tzf3RjZHfS8WBN/uN2a/joNHBtBmM64Mm7iGbeInJqnFAmg03CDECCSpQgcHhyN4yotdFGyhL14lF5lM5QktMshbtHNarU1N4k+bsuCv7xrjGZAAgHVhBliGIja+NEUsCiIGZ7bNNSManFAQ1EKBjHyZB53K70M5aVsqosBj3pzdGG2t7w/uOr95zbP5UTyyQw1gAkqAG6c7KLhERMXaJ6K1htpnBGGOMSQZREIFJwvYYN/ent4f17cbuRBw0cXdSHpR+VKVRWY+n1dinSdaJyUAUMBCBKlKCscBsM4CBJMBALdodhAbjIeykJVO7v1E0I2R5jFGSyVRasMhVxPf2Lq/119KCT3ZhYjOIgTpkIgF5NC4BMAkmiHiDZNPhqDAViFHVIHYSdJrSpCqHVqah1WvlLXF11PlsoWvNaFhvjq5f2e78Sw+fOTVvu7PVYzFISaMXo7AZVLi4S0Q0wzm7RPQmpqopJWOMiKSUKpWDIJsjf23nYGfSjJCP1F6bpmvDelDHg7KZ1r6JKUaEGL1qg9ZsXy+MERjVhJRgZyNu5XDYgQLJ2AYt1EU2Wmp2zzz92+976SuPt9NyPOg0A1ONTN0UyPJWe7vo/Lpd3j51fmvp1O2lM3vHH9jtrU1QwOZomlZoTEpJbJQs2iwJkCqRoLB3jj0TqLosR/IavUmx5aTbyjKDuXYn09CxupDLvPg5VCeL+IHzp9a62bH51nxhMsAoRP/ZB08QEb1Fi5aHShDRmztq7z6d6exH9nfLUBSSBF5xMGmGdXr+xu44FcMog2h3vNmYNq8cTLeqZuRjWdUxRagRYwCjKta2YoqQBFiIE1hVhZn9ExHqkAB1rVCuNftn4qi49EL72S99nz94WPam0w1/BCM/rAfDNIxHIpa7bbOwYNtnrjfZF2t9Ze7Y4KH37J196Hrv6F6rV0tmEICUjIExMAU0wftCozeaJAKKZKCCaCHWWisK1dpKEBHj8szKfGGXiqwnTRGmJ1paTHbuX1965N6T9584stJBC8gSrMLOzhAWvO6k5NcdJnf4xD/b48uz1ojoLR673MZARG+C0vUAAKuwGhEDRCECGBFbqQRgP+LlfrPdH4bGlk0aVOZ2FW6WersKG9O060MygHWwOWAVDmqRTIyCIgARAYhqxVprGxc1juAaCUZrGDd/sm2XDy60nvvMuUvXP9CE96ZRKdu+F/shXL2xf25ldfloOw2m25OBnQunxtfeVsz1em6tGrz0XL89uO3Ovadz9NzVYlGyzDcTpBp5DgRU6mJPFcmOkJVAgjrEAlLYWCBkCgNk0ZaAd4g+6bDyTdNMM9fLeyKYm8+qqt546ebZ3f3H7z390HrWMsgaWAAmwiVF8kgJTpBbiOjrVn8l3rnA7F0ieitj7BLRmyZ5Zz9zgjk8Jzf5oHmmghK4cuCvjppxcqMmDpu4U4bbE92qbL+RUXRJssOD1dQc7sFFDhXReLiFwCVICsmHFDCeylxLQ1WEcqXXtXu35blnejc/9WTcf1fXn2pGnTQdmvLm7d2+4r 4Ty8 c6R7Iy5atdO9d9affG+uqRZrx9pNv94PKJtab6/MtfnO7u6oNP+Pseu1a022srybTrvT3ESd5bk7GBCmAPRyioAAYqCguYJIAoTABSjMmKRJVkoEAjxhupivYYmDRlvTsO6XpZH33gaPdYDtRAVEgUqxZqAI9gkf2Ji5p42hoRveVxGwMRvQky93DMgKokDwBiIiSJHSZsjpvbw/BKv7x2MNlJ+kqI28Hsj5rRONa1i+oUBqkWJKNRVKAWcKIZFCJ1kxWzobUQj+QRYVNbqtAzaXXwavfGM6duX3zH8Pa7y+HCZKRFYYt80N+T8f5S1y3P5eV0YDNjs1Y1VYOOoHOxvJW18qXULUzu2p3Qau038aUoT9/zyHNPfnRr7lijC41pJ6MmqQ0OaoINycbZcivUQB0w24EbYKawJQDENpKDilGTGZNZUzgsdU3HhHkXerHq+el6K3v7mZMPn1p8ZDnvWGhsjDbOCWCSWpH8zouG2VO/hwCwXNklordC0XLPLhG9uWtXI0SRFBBYF4ASGCuu7DSvbO5vTnxfi2sH05sT/2qDA3VlleATkoNYSILWQIQmo0bUSLJGMwDGxBoNJGUqGRxMlkxW+WYlw9GLXzz/1d98PGydl53VcndVTHL2laa51h8eaa082lrOx8PJZG/lzGq/Ey9t3FhZOHGyvR4v7YeT9vJ4e3eMtuseta2eTXk+Td3sGbWfTCe273vP9tue2lu+Z4C5MSxcAiDBiEoygFVIgHqob8cGEmsXU3u29NuFd0iCBKiIiBHNbCysP9LKl9umE+q8KuetrHfMv/zue99zqt0Bipgk1LAGAIyFmCRmdsIcNMxeNjB2ieitHbvcxkBE3/zPYenwtAhgVro1sN/gwo39vsd+ag2R3Rw1N4d+r9ZygqhioknqYCwEQIA1gAImAUatwGB2qIOoSBD4XE2uwQbJgs/StHXj2ulLX/jA+PojZnAUw0Kb/YPB1NjamMW2W++08gYhZovH7/3KzSs7c9D5td3B5GD/9hMLq3s7N+49emRxMb+1sbu9f2AXu3muzWD3/MKcK6afefkPx8NJ9tBTi+sP3bCtYQ5YqykzITMpJRMhEaY2qYZpRCHJIbYBiyRQvTukV6FRNFnbhJiqoFIs5e1OK4/BV5PJZ16+srz09nM9FMbAtBAaGEAiZPYpZrt2DQCeQEFEb/3/Q/6UNRSu7BLRN5eEGGbzBZJ1NbAxwfW9ycubB2Pb6odsaxpe2hncHlR1cM3IRM1jQrSSnPE2eRPgwmvHOUTnos2iMQo1oXaDlEXYaH3qjdP6weie/vb8pa+8d/9r72/vZ8NNVGWWZdvD0TQE1y7WltdaPvdDSe25frf9cj25MN37+F/+viWXffZX/tFjQdZcnJZDFO1sYWGvrDa2t6zBibUjHRMmWd7vHf2yX3q6Wjg4/YR/8oNfWSxQtDFtO59b1WiaZKvkSkgNJJMM0lyKSxDA1ZAANUgCFaiBCHIDkwx8R3CkyJaKvAW1frDi9r71nuMfvPfsQ0fQjkBIMBEuwCLAAsbCiOJwTZexS0RvgaLlyi4RvYncfYa683uB2BhjsNkIuN6vX9ma3Bo1Y5nbmqYbw3JzVG1M0n7jgheTOUmAqiAZhExVgRAExgAWKoiCJFADg8bEWBSo+x3r18vd+Re+dn771sM7tx9Io2NuEJqDRj2qOu2M17srkmXzi4u748luR24e7V04GJ9+9Im/9MM/8hP/9X/16sLxv/rDf/X/uvTic4O9+Y3JorTvn8/Kg9uLLi0c7Y4maW/zYNDrFUu2Peq/H9UjdnTz+t7XNr6A+x/eO/vgcPXsvpuPriXJwqNlCq8aJSRkkF4Re6qhMTVsgM7OBzYQqBiEBtYm6DiGEGLpY8c6C1NK8dnLO4N+PTi99vjppcXc3EnamNQbmd2p5jQmsdzDQERvcYxdIvrmEmMU+aN3FIio2GjsKOLFrXB5t7w1jv1U3Bo122XcHFU7pR94qVMGG5ErEJESQspTcgkuWJu36pSgCmPRsgla1ZXWU6vV0nx3RW312d8+efmZb59ufGtXj2WDcrx/K8rOqNTB9IH23EP3P3iwU5p27+XbO9Xq0vOZde958umvff2xv/Dniscfap1/8MST767ane4HPnDvvaf/x0/8N++YP3px4+L 7Ty7 PD7fysux15uc7netV9uKr/ZPrR04vxpPljYeqwQe6y19/dfj0zZe++vZHrjzyvj3paWzBdatx47KFvLDJuhBQSw3jgQbJ26SixmhKMFGMOosUgASRWiE+xgRnjaJ7varG1/b7u+XWQXzygZVTKxK9y6xYAaAhBpNgneOyLhExdomI/rlSVWvt3bcBRJFGEQSbE3/h1k6/yXaCbJXp+v5kz+veJI4arWcH5IogT5AEn6AKTaLGqUYIxEICrEcWkknIKmRxMRZHLl9wX/r9j+5c+Z48nBsMejv9fTsdzuVb3szJ3H3HT61O/c0bW7vdzBxbeVbzU48/VsHla/eE3o3BeJxUf+Y/+/GbGzeS4K/99U/87M/+3F/4a399//Irn/q1V6elvre3vl5PpR4gTU+45YX5lfGgulmPl9phTaZzg+lj3sxND5rnp6UUnfsf3ZufnwaDrAhStIN1ISapU1HBRGg0EXcH5VoASCEBEqEKJBUJ0ArJJdg8H4u1WX5pOK5eua6FyxYWFzMRuAzJQpKG2QlxRERvedyzS0TfpMl7dzODFxkAexW+dm3w/PZkP7iNabo5arYnfhzN1KOJUAiMgVFkabbH1wTNA4wiIauMRWaQKdCYNLFpbFCv1v7k11567JWvvCvsPzjaWK0PMomVps2qnlonRbGYtdrJtKL0u+7r6+4PD7b/05/5H8594Nt9LD75qS/8wj/4ez/8b/+VD7z/3ZAogmnpf/hHfvQnfuw/eeCeM6muL1186e//3b+z4Eer0/3i8gsnm+qEtxJ7/Wl5EKbIY6sbs0IL01LpbPnVL+LYpeXTV+57++3T9w9XTw6kSI2YqMbF0ArAbA+ymQ1TsMkAEgySc4dHr2kEFAKnYgSZmKVur2PFlMNemJ5byt6+1vnYE2dOdmRefabROgdxPoTMccmDiN4SRcvRY0T0JsrclBKAu+u7FfDiCBc3Rxc3DnZN79bYX92f7kzivoeHiypQRUqiAKDiDJLRaJCAFAXRZcgzeI84nTf+WJp0Bpth89ri9Ze/Y+PVD0/2V8J0VO/r2uLmyvIfPHexi/mTxfw72j2R6iBO90y8PlfMfc+3f/xv/I1/8hu/u7Wx9+/+0CdauQWwt9VfXjsCAEiAqYfj3/nUp9ZWek9+6EMwWSOogU6qL/7yL33qv/vZ8/v99czNtbpam9vjwQ1flrZeWjTzUR/Uo6pLL/r8i92FZ9aOvnr/+d1T9zcrp6usNxlXEMmLdhUBOCTYBDs7UwNIuU3m8LY7aAISElxCjkJbLbGSOSxmYcEPFqfb7z8+95GH7//g2TnXNMiNivFJM2O5vEtEjF0ion+usRtCsNYaYwCEEA6i+9y1/pVhc6Vf3mqyjUnYGDV9L2MPNfnhSIEYDJJNxqVc1EQToo3BJlggM7AOTd2Zjo6NDk7vba7u3JrbunFs94UPy8WT2kL7yIujydfr6fp3P/Xod37HUm/xs7/0f5pPP79e2M2w13vvPe/683/+7Hd8f9Ov8qWlF77wmdLqIx/6YBk1t1kGSAkLIDTouJs7Vz/36c9/9CMf7fQ61rq6rlo2Q52mr17+5f/oE8e3bvWqctHlnaJbenNQTTb2bs113YKNq62Om1vZ8PlXJ+bC8plrp85fv+f89urJvWIJqaWS6WwgbgIUNh3OlkgZ1ACIr/WuwkTTlc7YWc2tbduu80t+uFzunJrufPj+E//6Bx5a6uaaypRlEGNgGLtE9NaOXf4Ai4j+rCQAgLn7qloOn7DUGogxEYjAoMFm2VzfHQ2kNRC3Ma53p7FsRIORKKoCK5AEF40mI0mSgThISgIYwCYYoJ50U3pbWa7fvLH84jNrOzfP2Ob+VjzWlJNq2i+rS3uTBz/6ke/9j38c68sB5uQ73v6b/8HPPPvpL3z4+77nnf/W9+D+B1HafGEZTXzoXe/+9Od+M6B2thuAJqAN2AxwOVK9fnS99tVnPveZj33su2KqWoVLKaW27Tx8/qM/8VO/9okfbU2ak+28W1fZNPWy/OTa0c2DTS+hyJM52FhoWk/11lf2bz1Xl2G0rWcfcG9//8h2xqVHu4Ckw3vvxCaYlBmYCCiCQuVwqLA0yWJSG00OWTv6NKobq6lje7sy+fr24J3bo/edWzaxsNHP7trQ1x0qIa99XQ6/OrPXEsr9vUT05u3gP3VZhSu7RPT/vwowChdhZi1lZ6cdpFoFDbLGmH2Pl25XL9zY3dXW7UovjiZXh3E0iVpaq1lS8UiN9epinjetWKcQJTor1ogoNCAmo4I035TrV688/PzzD29eeTTtH8urqZuUzVQTBge38m4xtdl+p9d+4v3Hnnrq/X/5X43OVreuFP1p78zbkPWQmWQgMYpaaP3pL/7W0tEHH3jgIQACzTAUaBy5kIz0bKiH//uv/trxk29//1PvTyaVYdBz6pLYZqm+vvPiM1/98v/xS3L76mJ/74g2bRer4PdTPjqoV7P22aJdNFVuzZbRF9vtFxZXP33i8Vv3ftCvnjkwmarP4tCmaLRVumLSLqwJxktR5pLy0mU+C7BDSEKaQ7QG4gSZtbmDk1iYqu2H33Kq+6NPnb+nI53pRDIDY72ZbfSdfQkSUhBJd2LXQZzCeCDnNywRfTMXLbcxENE3nxowCpteF7vQlEIdYWJW7ALPXZ1evLG3XZl+6twYNxfHk80gtVd4gQpcDqvQEuVo9aB/bG9oy93W/DgLk/lJzD2CuCjGRO9eff4RO3m331ubbhXNUEQq0xup3djZeWztiKQ4MsVe58hFs/xSbd/z8e/9wR/7K5V61wqjZtLNF5sYWjafDsfznXlIqHXwU//9L37oqY8+9tg5AXpm2EJC7EFdI42x8dL12x//gX/vb/7kTz31rQ8vCnLs9ZChmocCNRC3X/78H/zMJ/7mI0Xn/H7/HevHNqppMmZr81Y1Orjv7HqmdavVgXR3fPaMrD67cnZz7sho4YizxVpQF+PI+Km1sbU0MfOj1uLu4tK4uxiK+QgnXhv16AAp2gQrxomBNcYmMaEVxmdk8L0Prnz83W97sAPUNQoLgcJECA4HEScgHsauOohVmABk/IYlojdn7HIbAxH9Wbl70gHs7C1NQBJr1eQlcKuP67uD7Uk9krm9MvUncTiNtc0gBsZAFC2gnsCm+V7hL2xOL1x5sOdN+eVetXdkmI2cLJ4AACAASURBVLV8oa6dnEkyutfs39PyqziAHlRtONcbHow3b++dO3tGq4jOwqi9dFl7V9zaaG751//g4pPfU93/jiwggzUGsbASU5ifn0dELGv02u9+6jt/8uf+9k//9E8/cKpIaA8mO2bi55ZXjTEXLr/4k//t326dfui//PlfvV3V/8bHnhCPRkNuUU3QmsPF5y7/z7/zyZvHzsz3Vqp4dbdf3dfrdcPoweMrB8FdurW1sIAlJ/Nw8016b9evjK69sPHs7ayAbS3XhU2Y2NpbU9nlS9lxf/Lc9G22WZoTExBt9AVShnYJBYCUkhcVUUDbWRFSM6j1mUs37ltZXntoreOKQhIQBcnBRAXE3NmxMDtc7fALxD0MRPTmxdgloj8rVgHAmNe2iqbZ7tAA3BrGVzcPNidxLO2h5v1pHFaoG0FmIRYC2IQUoA0kqrNLnda6dWfGO0/a6Yk4mseqQzdox5tYtncXW5PxaGtf1czPl14HuwfdqrlnpXtG/W42d9Ud+VLrxLPttWsrZ9PS+lJmf/wf/OKv/NwPTvd3l5cW4DM0hyugEDSqdTLX+uVOk/3Qj/3n73rbye//rkcePXvixOpxKD75yU/+wVc//2/+0L/zAz/xC+//8Mf+7j/8nS98+lN/8T1nHrvnnrw4e2tz85/83q8/+MiJ9/3A9//Wz/1K+8F3XTyx4S68+H272x+Ssh2mwYblFUwirg+H83l2dGkxq/vnBwcPzbcOekWJzBVzLuVi1EM2THolVNWc1IvtZs7mTRODpNY8rAMqHF5Sk6BISKqZGqMuuO6V/f0vXbp1Ym3toTVkagzibPsIZrOKYWa7eAUJOGxmczd/iYgYu0REb0Q6LCrI7IfmqkACbC3m5jQ9d33vwvZ0J7T6MduZxO1JM6gDosthIiAqcC6kGu0e4ng0Olg/ve5Cuvn81YebfuH3jkQ7X/u8dJWZbq/ermJfjJTVXLlh23VxpugdWZ5kBb6eWp/Lll9ePvvy8Uc318+Xy2fQndsYbK7Uu3/rVz/z73/8W1KtJsVUFMYghhB9dK321Z2d/+Lv/PLZd36oqqqv3bz8xLWdBTEXvnIpE3vvmbPf9pFv+/lPfW3+wfc8O3DdU48+d+Xzf6lYTGI3B1tLa50f/Q9/BO3wTy/d2jv5yO7C2/384wv3fXj87O89e+H33pmy+6W73l6uop+k0G+ai5tXT3bbp7uZTrc6qQyQ2HQlLBShs+e6l5d74w891j9xX7OwBJWmmUArtByKNkpvRKGqoklEoYBMq2jhSjvXl8XPXtuX3s36sWPvnLeLJoqzAESTJpndGjh7HSKAQRLM5rgV/KYlIsYuEdEbj13cOcNLD2fEwkBknOzLW5Mrg7AdWnuptVmG28NJ2aQqxWSM0WgbzdW6aAZNk7o2dXK056/ayejM6n2LT/7WF57vm/KxPNwr/WNlLEKVTNqv/MEgFKH3wPyp9WylrAbbzc3bi3P/C5ZvPv6B8em3Hyzc15cjqWnBK7rrVdb6n37/K0dM61/58LvRiW0bW7BWnHXu+u1bP//L/0iXTx+017Wlo/7O8ol7H3/XO0JV9op2io0RRTAbo7Bw4qjacPSe89d3977vY986atxCbi3qGlVs3ADLIT8TQ3bg0u0PLQwefOjpz/3+oy9f+o7Fzhr6827UnvNVmN7cuF0WS2dPnp5MXuoY7cAq8sbP38hWfv/MfV8/d2/qrKBsI1rJMm0FZEPoSOAEEDs7Uw4KgYiqqGsPPKSzMhnt+Ve2jJPT7zvRAtqSAckg3r1TQ1+bwGAsIhAYu0TE2CUi+sZiN0W07CysFEnhTIDrT/ylzb3dyk4k363C9qgah1Q14yiobSZIWeaMj+LjvMlrr5PKwBUhx5bLYn5i/dHvCK9+IW6/2plrVlJKQTdq3b0dzh9bPN5Z8KP9aY3B0pFnemf/sceFp35g7/TxplXE1KjvI/RgetBu1Z4vj8tP/2+/8Qu/8Uvf/6+9pyfNO888tnFt68KLL4yb6vyD71op/c1xvby8LJ2Fg8FEgFariNEbNTqddF3em18cx2SNu7W7133yXAKy3Bqd2th0nMP+1Iy1G12tvo6xScuXV9+7+C2npmtfu3Hpy4/t7X5kfXkubLdqL0fWr796ELN5Xbt3LnPHRp1pmV9Oc0931q+ff2fKe/C2XZosuGmG4BRxCklIPT28OSMlORwfBtWoQN6aVE3eXtpV/eyLrz6+gt796xYwUZyxEhWv26Grf+TLRUTE2CUiesPM66sqpdlQXA9sT1O/MQfRDpMZBZ0mNECUFKxqJgqpBS65HGITbBIbXbQGIrDZbgFz7Ml6d7JSVadkktl63J9c1Pjk2bNtX01RVUtHrk67X4nuuYUHth549Nby4z5vQyqkEhrFeNiokjWN9PPl9ZPnBpPp8ZOnVp3/0tNfPnn07Ee/+2Mrx1a/ernf/9wzYfH49f5wLqLT6c0eh7FWxMA7X9ZNU0HEddrS6TRAg6iAE4X3QLZg2keyblQYWxsjVXQj7Y4X8vHbnF09cuTq2j98/tMPx/T2hdUs1CfvX3hh5+CmXVhcWHvY9EKv9fzc/PNrxzYWjwIWIRURLjpvrIoRLSFIKhBJcmdiriTAIEUkGyAwWRIowl6wL9zavWdtvtOZy61ICNZYKIzMzqi4i/enERFjl4joG4/d2YxDAFCjLqth9hOeu7F/szRbjWw3fndcjZqmjkGNBqvIIoyFk4nE2ts8CmCgggBohpRM7En3gfqetWfc2ku3X1hqN6sPLVTl9rmDm6keXijSM8XcS6ce2z3znr2j9w86a4ojnUmMGNVmCFdqIbAB2mBUTtoZzpzaee7i0fl7Hl6df+Keb0mQYGprpZ6MxnVoHVmzTePqrdR4h+CTb0JqoW1cKyXNbFJUITSpDtNKDVqKACgkQ8ydd63GHwz26m7lM7GmCdVIxQwWly4uP/Lq+trptz16+cKzX7528an2gYbLlxdl+sEf/Nqo/YXb130m/XvO7J89EzprUjdZDI1J0YrzLaSsLho1DeD0MFYTBICHWohDCEGsmswblEmjx6cuXG8Xrr340LEWOoBFgFdxhRGo3F3ZtVDL4iUixi4R0TciwhwezgW4LIqtgFtDXB34/dja8+iXzbBuqlAnVTWZCgCBWqiBSLBQQZQEayCQiE5tjGZbk9g9+tDg5OKw/7iJ7tTasr/wew9f/EKzdftLqyf3Hv7WzePfvhGX4OsCWeb7RrtJujAtaI04QQxtv++ldsmUaCq0bo3cQyd7o4NUtOEyJwjtzBgnZajrphJfm9AYRGdg8zwF0yj2miC2cVK1RUzRi5UBTAp1FLV5D9ENYKUrnaXWRNshV+QT2BESkm9N6yJ2z79YHm0++MStd7zy5S/9vY8umKsb9f7x81fa9+Hxce38flu8WKlFbLuxrrEOQTt1SCalLIe1kszsOGGIQtLsTGEnLmlEAjKbjEvRDyS/7vM/eGljcWXtI4+s9qxBqiACDQZOgDgbzwDhfxZExNglIvrGCCCzZV0xEBOBQYVrm4NJMNNkp8GXPoQUAaggiQMEQaAWCSYYo0izgyhcgkATrMKotjtu0gzRUpw6narWNU2tpXs/tfOFowv37557bOPow1vZMsQBw6T7KrW3Ek0bxkCt9UY0xFDbwgIJdejm3bpGAroLxgIRPsSyHg0ApJTEmDzPCyeITZNquFZusyjIFhbE7ZWj/cbZpayVm64DkoixbYXzBmPrRqgOJgfxyGmkiHqCIkFmo22dNcXUtl6xxbEz5+v+47/96ud05d6DTm+z67ybQ55gImKy3gQU0NngYQRXRpMgCoVC7gzKnV3sZAAjUWBUVDUlVRirmQsytzE6uHD19jvOrB5bAGKAsTicxP76xVzOHSMixi4R0TcUu7NNu6pISY1Rwd6guX5rcxJ6U6+TJtQ++BSNJhWTkCFZROQBWUSWkIBprmm25iiAptDApbrVysvpFqrb0DwfzsU6t61TL2Yn7dl7x6ffsZUcRgdYamf5rh/dQr4EUwAe0eYx5qlMCNPMoNO1pc9j3o6mFRsHQNEkBKlzg7mF+Va2UyEZKzF69R4irSyPyKYVnr29+8rmluSwJoXKo4Z45xTWFgFy+eb21Z3m0t5u1ZamJ6oJqUA9n0+yzAiMBNGpDNypXhjs357E9ePv++oVf+rUfWFxwesIXuEN8jxzuTgLvwjNjHqYssnHMA2SQ8qg7u6oCyAZna3wRqiqSkqABJiELCtDGARzdXPn8vXb73x4LQ8emdw5Pg0GSMLYJSLGLhHR/wephqpCgskqwb7iyzf3LldmB63NKh00GEcT02zvqIXOzp1QKJKgMVDRJIACQSFA0sYiScS0b5ykYlEEyeXWdppk577rL76cmX3XgWsjCuqR14DOAqRjJsZEhCx5l+BTgsI4SOaQwWSNhiyLRiECMXCmm5BGVbsTbF2XE4dhkf3hMD087B5s7X7lwoXfvbR1fZpue6kWTnaWl6umf1N3vzia/taL+7de2f29V199tb83DhiZ3tQeL/K1KtWQKHbeYCGkaUqT4BpoE6bempY0GLii921/bgdNXQZT5KnbAwS+8Y0HFKZCCqIhwR/ehaazWWMRUKidXWkFFMZDFIAkTfHOe7NhCO3WkWv7/adfuvnU/ett0xKxgBx+NszuVFMj0bB3iYixS0T0jfAQo8i8MWPg4i4u7E33s7mdKtv35TiIn90XBRVjoHG20tj8seJSwM/ekmCRBFkSQQuhoxYhN4gwXjaXVyFAggkQ9VGAuAxJSL47LXLk/ZbRIjSzbRV5G/tlM/Bjl4zVsY9lSFFjAGKeGdht0y1sD9MyrbZ1be1vfeXS//r5FzujcPTkuZfbp0bzC9HkENfEgAKYc/944+bzf3/U0VNb6/dPTjxY+gmCZFhJUwCb0KTuZNXrQQUmwAVMaxOQN5mkrMrqcWcEga07LtgYfZxNEjMGSMAQgmgMAKQCAohRwZ1RCgJ1gJuNE9PXNiXMpi1YkyychLzVnw4v 3ty7 vDtdP97LZ0fZSYIYCICUkBTRIOO3LBExdomI3jAFjBWTKVAqLl+/HZKWIVZ11TRNTAkaZ42rqm9w+lUSeGOS3Dl7OMAl5AHRIM6Or3ht2BkQgAQLiYhalYgepoIIjIFotrwgzQT5XEDHZsbATCJ+94sv/OonP/e5lwb5uffahXn1FVptrB+PqmHs48pKx2fBuSbLmqhoKiTMLay3s+5w4Mu8NXVSNhVcRLvjfcR4MldkElMdY12OoWPIFC4ANgm8AQTBAc4AiAZQEwWQNIvaw9G3erjiejgIV76BgbhJYIzxMTox+6Px9Y3t957qIQKYlfThVojXb/4lImLsEhG9wdgViAnAOOFmP7x07VbVWil9nJTR+5D0sIahImJU31hsCZIRAIiQBKMqimBVIRBNkLufRiKQRCWrbbAiXSQTY4oBMeW1nVbqu9l+kmQ6v/iZZ55+WndeubR3MBy0lzaRFw8+kVaOD+vKdOZSrNFZaYqicpPJYBpf3rTSyno9e/yoy1BsjIpqmNk0ht1fN3UMsAkZ4Meo42Knk43HTk3KmtpGOIMsh7GooqjOZiEY1dRYGIGaKAIDwEJxeAJd0tl+XACHF0nvXIg3JoqWMbSLYjTSF6/dmjxxL1QKA+hh7xpJmJ3BRkTE2CUi+gaIhVgP7I7x4vXtYTTTaMpkq+CTRlEDY1VFVIyY186x/X+LXchsdy8MUrSIBjAKVaTZLlVzOEwrmQSBSNlCx/ulSZlXk+Cn0oRWmIxsvnumE7pzrXvf9vVp/9KVq9nFjSvPvzLtrOHYPXMfWSlrb1yGMmiWa96eRpGFuSPWb3zuN7tjNetr3W//4OLq0uTire1nvp6JTBfm5TvX7ANn4nQnQ5ozRvf25eCWSz7L896ctfPdpkDpPXyJdluNBBuNCjTaYHE4Qkygd24Vm02lUBhNs8EUgvS6FfA3+tpAVWtNMc+16F7d2b+2NT633isMkGYXPIkCAmHsEhFjl4joG2OthwnAQRWubfalmBtWoUw2xpRSUlGBQJPCJMgfObn2DUnRAA7IEqwiKDwQcVhxBskCAtgMGcrptH3lRnPrtp+ObBN3Nyfu2NFiZd5nUkK255YePPd/s3dnwZZmV33g/2vtvb/hTHe+eYecKytrzCrVXJIKCSQxGCSwGGQbkI2aNk2ACUe7wwHtBz/0g6Ojwx32A+4HGtruAGwTOKABQYMFGhASJZVUmqWqysrKebx5xzN937f3Xqsfzr1ZKcARebGyKwrvX9youJV589x7vrhxzv+ss/Za3Zf/30/O80zPrly7FgspG0P1sL/YmuqP63F0IFL1w+trCw1mgtaiagQUQlUXNZbhxi6/Udvae/jQG/rW2vbwC5f8jZ3twbbJMje7NHXv8YXDB/x0a7tbbsUaBnAqCIgyyegmwmAyiQ17638nNV2ezFvYfTmgeyPM7vRJwEmsm4jg3PpwcO7azcMLndLAEKBy21VPcTdJkhR2kyRJ9kPJBKAB+h5rO2OZmu0P6jHgBRAlAjBJcKoi+7ldTMLf68tyoYhiAlqejcTGUG0QnYAtEGFJm2G4do1evdAMB0WkmZA3ZstWzTCb0Yi6rq+LmVs6WpzfbPoEGBqG2ow6CzOj9X7pSnXtalwVlpfK3mA0NDDkIucsFt7CWlsMaVAPCjHBOXWZvXRt7VMvNt+4fnBmuXRmNGzCxvnQRDQeB+ek69B1YIDDZNaEibACIwJFZATluDt44dZ95lstu7t59w4nJxBgDMC1aiC7WYVrmzsNEAEzuc1btWJKoxiSJElhN0mSZD9qkAe2I57/8jd8MbXuecxFv5YqCDOriMQAYjCDJtMY7izpssIHijrT6dSDLVs4aWqzPigGflay0WgkM109OHdJKuQGFWPYXyhzuz3M+pV4WpqbH2+ONwaD8SuvtucfGWQ5TOkhUk4Z3SkazBuTVxWWeEijvDQU1dS+EPSC7ly6WGSybsMgH89lga1syxCmobLHgVyRyXg453X7I585vFlBs1CPzaHl5ZmZ4VfOyNnL65vb861nWq25YUSk6BzxsMqv9fN+ZDIhB7fLmBktisZyFYNYN2ml3Qu9xFDZbwU8RjArl1Xtay6/eu7ykw+fLOcLZ0CqiB7GYdLvbNLvbJIkKewmSZLcMQGNgSvb2PK04XmDaTvQICCAACEIwwiwOydL+Y7mDBCgASTdPDc3NhZ3RnZ7ML56fe3cRYq6sePZZrQ0y48e7T55pB8aUzE5KWM0IpZZ2pmbm96A9AfbfOXSgeZ+EupHS8q+7DW5tSEyKtUdFB3NpRJbNeQQbQysXmRcsTriJXFTr64Z3g4boarhm0FsdzjTVhWyqzfn1kedKt7IdLDSmvvup0xZ1JfO83BQVzocD405kIPjuFraHNqLVzc/+TXbZNcGO7roMN9ur662lxeLudmiLLZijGwB6O7xMSLV1ycz3GnXAYOtsmngBmKubI9OX7x6aPZYd9LJcOtFBFHqYkiSJIXdJEmSfYhAHXF9Y2fodRxQsakFtarorcFXuhtg95GzBJYhEcGvnz0bL2zQ5RvY2vZ+pEWLtn2v3emfv7whQ3u4i5mei8pWrUSR6FXEcFNkstgbha3W1no2GLQ61gtbheblyHDgEMmHOIDtggyMAZNXMRRUfJBAZMtx49YGo8FpCHWG20UTg689MkPS9pE2dowPEeg79dPt61K3Iuqm6rISS4VoSX1VzzhrrlxpXnrNXL3hs6nSoNrqy2BjWNV+POqQ5itLhnTSzyAAwKxCAOl+BoUpIJNb0ADjyW6PBlfXNkbNYXUGmAwyiyCbpjEkSZLCbpIkyf4o0ESsbW7XilptrdwoeYmimFQoZdIvqgqYvS0JdxJ3IzQGX+vNjfq1i62rmzO9VnlshQwRb2Xg9k61feE6n782U3QqJoVAQhCvGj20T2JWF+LmZTcaxPUbZdEaGzEw5Np9MsFJ1MbICGoQLKgAKQjCkWKQEFldL6jbrrevXYOPc6W1bDczpQKsTcdno62+EqqM+hkV3XbHlMUomlpKlTGTODPW6CX0Wu3Rxauj1y7kVvuLrfnVZbdx/frVS4PrN5u6GrfL1vwMOQsyIIHwZLGcUZBC95VLVUEGiKKsXFSNrG3vDEdV0yotYS83p4bdJEnexNJDWJIkbwwBhnW8eH2tjlzD1DCVkBeIQlWJ9PVDV3rHjagKQJ0lQuzOdNtBeipUmqlvfzB79wP6+ME1O2oDR4KxXztf3tjyBdUcPMXIJCBpaNjE2aOHqJ1NN/7SN75cNzvBxgbatl3nDeCVx1z1Oz7DuEDTgs8Q1aiYEKgOHPMda4YL3XjfSnPPwmZLb9hqoxO224Fs7Daxurk+5jjKyFq33Jufdu3h9W0aVbVvqFPkq/NVblyeja/fGJ8+O73T7xVm6ql7Zx8/fmJ54QjxnPfY2JStDee9SthdMMG3Hst5MmltP4iIoCYIwWZDL9fXt9a2tobjejK/bZJ3YyrsJkmSwm6SJMm+1EA/mLWdqiI7mUEWVaOIyiRkMdiAaHfC7J1rvIKC4cXjR4qlWTM3dbPuv3TzoixPTT9+Yr2LHfaOyZ+5zFdukhEhimSNyTKTZQr2YWp2ijPXghu9fMENKtU6UF0w5xEOsCDyWoiDZwoWwZDAKrFE66XwGOdZvP9Q6wffat735PrB3hWqBxY+45gr1A/7/VpYqHC2PduddVFH6zfJWF/mOtWxM13fjKbA1770Db2yvtKara2Ze/S+rZ49t7OxORw5WGLjyBJRnDTV6t66uL1P95t1LTFAohzh6oCtYbU9qCsfgcnpQIO0Py1JkhR2kyRJ9msAfPXCZsUdTy4QDauxsYD3YAfKIhx00jY6Wadwx3lXDWwey3LcLvie1RtOuqbond7wL5zpRXfg+OGN2eylan1qZvra11+1gwZURMmCZwRQbDQMx6Pthx99pJLiMJZ3/uzlJZPHeqvVg0eFxsg4G6O9gQBTK8ZwMW8VXsWTDkebHYyKKuZZ67JrrrZCv44d6U5vZPO+U2VydutaVftSe6xtt7I67GTAaLh2SdT0KcvnF3JDbfXTOzvx7PkD0weuDxo6fOxSPb5p7ctGNw8dvNaI5jOzy0dC1orGQGECSi95FKMQQmAE3kfPLkmU6GOMeV6Imqw1s7FdnTl3GcgUrhl5KEF2+4KTJEnejFLPbpIkb1jY3alpFKghCiJKiCIgBRlVs7dGYi/m6h2+Mmc4F0JAqMfWupmenZmyF9fzC9t1Fc5s9OfmFnba16cW52VzkI/yrF/FVguoRZSBLDQ8GF783OfrcdMJyII0Vzd2Lp5fODiPrc3IkTk3ko+raIwRBrxHFJGMnWF1nLt2nofARd7RVuZjbUxWcqeEis+9tXXwYFcIMKYYkWWWqwo7/RjRuEyci009bcz4tbPZoAJaTav0s71GtGE68p7vcDf7O69dqUSqdtnEybpgziKsQAA/aWaYxNw7z6YkAE16H4RYYAWmbqQOEYAxdjLrIVV2kyR580qV3SRJ3hg7AZs7/SaExnsfgojUdY1vmnCl+75RAqyBYYA9dBj9sKld0Plgm4trbeEDszOHVlfsuF4Z6rG+2gvXewxiqdDASMf77mY/fv1M88oZ4sqXjaed9a9+oTseutxpK6OC263MjsezqhiMClV4H0NQ5QauP9aNRgdCIG411u1oGMYoViinYDsDMpt14dVKLCDLxh7hvHdz3O1rLoZ6RefAPEJw/fHON8606rAdR5tdtcdmp6LOs1ujem21FZ65x7ztvubw3KhlIDACAQLBGwjhm/t374hOmh8IkSAEJQhhY2tzc2tLAOPcbh90+n1NkuRNK1V2kyR5Y4wDtkfjyMYDQaPA+qYGWYjQZHLsZPSY7jO71eIy5ykqSVW6MNept+uC1WR5cXBua8aOj89cPa/TQjxqylcvj55cHeRhUMaiDRt51JKtx5aHLRqsN9lL6wumrM6ttZavmNWFqte6MewbgYSmHSUPoWVVlQgsahuJILdmHBUSueqMxnF7WA3GPBYD1/Gh12hW0CVXrbl+a6bD7a2rN16Rl9YWtxHqkPW6M0sLQ2munT6Xb41y0DqPm+WFcrn0l6+y2tlDy0OmesrVJKGqEciaQgi13avm/jV2KhMAyKSuS7upVwjrW5s3N9bj8WXDjBjBafJYkiQp7CZJkuxTE1HVISpNPogIISDPILtTxkj3fzBKgRCVgLrhopg6uExBxpsvjm+sc89euHL1xIkVmSqXH7lv41MvlVDqj6WphQDLERSJG8uzD5zMD7Tj+fXtb6zZUZMZt3lxvVw6gJmF4ZZHlLx0DSTPc0OUGyvKgyaoKMr2aLaXz2bbrawfQmV4NNvedBip5ZmWtQa9nkyVg+FOVff95bq/drN7VZyPTVa4+ZmGlYLurG3Mey8aqDAzy7MU/darZ7FVhZuDqtfSw/OY7gAMJYoQc1sdN+7Vafd70Wj3hJvS7tiyqq53hoOmCVkOVcXuAuEkSZIUdpMkSe7YqMGgqr3aqCpQsIEGsqRR/6veNRey7IKaEEJoF+WhA6Olad3Y1KCDazf9xrDT62x1y3UbqZcTgtY+d4jBmYZMZfMim9Ke+Lyxgt5CrE1Wdtej6diyuOe+2JoxKlid3iYN1tQ7A2NyJ5kzbmpupnny0YMPnrrmt4dLc1s50dwK0KvEVRGmV2x0Wh090D7xAKgTbq7LjWEVt6NkvdlpmZ1tnVjdCE0LpCKBVEPIbLEyNdPfGLnza9iod05vmkNLnaKd9+a2tQlQE+EtwwI06WaQTHbn7Hq+42m7f+nLlNDEMKrGlW86eRahlii1MSRJksJukiTJ/myPUUX1QBOhZOu6hjEQ2W0inTQIvB7H7jhuGSJrXJZVoa6bqp0zH1y0p6/m24NDMaM/PV0eOXD5zDluUOUmzpY5u5HE+sjCjeneOck50AAAIABJREFUZqQsy6fMTHsLvfacvO9Alpc5Zwy6bphn5s3KQc6oLmOfIiK7sszESlAJsjUex7a91MaY570hSERWmnsORTI+BHYsuZqMuvmJ7tIi39xstjZHVVUXmZ+frWd79shi4+tYSWdleXDlJjfUErZXtjvntlbXovFuZIr21BJ3Z3ci+apRNpxZsO4eShMwYCMIKkR+X8cxXj8MiKiqqlFiv9+v6xqdjJl3m3ZTJ0OSJCnsJkmS3LlBg8AcYX1UsmY8quByDWEv3ipurTS487BLgOEqREtG2arDiLm1ciC22p0hdzaibt248rVLDdWu16rnp/JH72l1Zio/xqn7kTlfZKY2sqb1K5dvjq8M37KMwz1UHnDkjSFGJws2wG/CGJSlD8F4kKjJsoYiStrhAGEEZSEdjyMhGuaM2FAcbjVFPnBx1IwwHrazvFicH8+1R/O9ppNDFabIg+8cPRyGw+r8xfra2ugzX5lHaWseZHnrvqO49+CgV2xSkNzBuKgEVcTdtCpAZACqpPs4pEYEBU3+q7v90SIyHo9DCACY0znmJElS2E2SJNm/SlApeY1eOUw6FwggItG/IsLe+fvoCsLkTXyFIhqOM71+t6BRqEN0IOl28tl5OjjnDh3wqwfGHlnM2sZF5qDcjbj6ha9ufeEVmIh7WtB5GI/oddy4vBj7CmGAAzNghys3UMx6Zqsku5svFKyoAsQ4GFiqMwFHkSAi6BSdrFOOx4Orw53Pnt7Zanh5dvq7H4cYcI4qkig4405n5tT9291yVBZxc1A1znanh9Ntevre/lxn2AWYIAYRTQAiTUaDTa7P7kyGffnLF1uhIUqIiAIAojCpqpskSQq7SZIk+9QIQtQGGlREVQmgyUBXeX1OLO1FXeU7Gh6rgChHBROshUaohrLAocW+K9CrZ7vd+UMHdKm7M1f0225ss3rcODAbliCBZAx0V6d0Y9qGpq8D3roSYtPNym6RDfsbriAz29vcWgOy9tFjw2t9ZQ1KSoAyFIjqOjO2Eu6PqlihUBQEFcSAJm5u1f1tn3Nh5w9T3ki7MFw6cTHaGAmqCvauMNOmd5+dXT7AWyPZrHRqurM8v7PcG7nJajlCNIiqDITJugcGRAhya+5Y3E/bgWKyZJh0bwCGCKKIyK0ozKmNIUmSFHaTJEn2JQga1UAUlSLdKt7qNxUblfZV1mUFiYBjNAwyUILXJgJPPRQb3wTadnZQ5KMcwywKgMahhFhjozRaIWsGpeBh52Znj9X11AFZ6I1b3ndKWq82eLrcHIzOvnZ6NpvWmUPXz5xxrRlvaHeXg4AbMqplM+QmlMPRVD3kmroxmxL24i9Ww36vp1NZ+6GjMw8+MFCqm4pL2xb1Y4pcEGEcQi1CDG61uNPigxQCeXKSczAREHi7OyQsRjhQgJsslSBUDkr7nBF2a8Ib7X7OOrmGClHopJM3zR1LkiSF3SRJkv1TnqRTo0QAgQgku8Xd19PtvkfIOuc8qRoBEbw1jRReh2VLp+2QeegbjBpUEeqQF1DAGB8CYu3QUDVqNYPZazfevrT4oXc9c/TxbhuYATSiMagBCyjwf//m1/7dx75kFw9ez/22tTAEYW605eN047fOffi5hw+/9z1PPX7i0ZUl2wN6irrGZae/debs57965vrXrt3sN7bT8wuLfV4YUhmtgbWi2jRkIneQ+TDuxwaO0G6bysRBAysGNFuBIQPHwzIHiTI4kBMVghcE0v2eJKO9/WlGd4u7rDDEhtkSA5is+Uh9u0mSpLCbJEmyPwYgViEX1UVyQA0RqCpp4Em6miwKnsySjXdym0IgZyV4RAETlB3YMqyzARGxgSrlWU4mSAxDj7zN6m0zyOOgY7xr+u2djf/5h//2M6udE8u4BmRAFsZkOGrsUgseWuNn3//QzMLBf/PhP/KFjSSDHACDvdVqttn4+Q++78lj06cOrhZA0GEeA4QKI6tEHzh5/P0nj699e/8Tf/b5T3z5yy9dvtJZejy4mRFnkAxiYFw0WTUYO1fawgV4+Iql3bKFJ58BTiEhWGdKY8exAjiy+knvATEUgOyjv5kg+voBNILw5IPUQJkmxd20QS1JkhR2kyRJ9m82Q6gGO2aqKeYEFqEuaBhiFWwL5ESBGBgi4gDarUDeQXob+wYERIYAGmuDmqEhApPJA6RAJQIQrHE+dMbXDk9j69yXnr1n6Qcev/+5e99zMM9I0TCySSKnAhLJWA9tB2IDVXz/26be9tQHPvyJl3 /tY1 /YWDy2ZtgVQvXFf/w9T/7Ek0c5AhFqhKjwVo2AoDn0gPpa48ps69Hv/7YPvuORly7ufPTrNz96+tzpPDLmQr4woJa3eZ11Gq00VjA1CDaGqMZb1KzDNkiNUJRmDAZUvFFvsJtHiW+rhd8ZJlFVEaIIDRQrDlVOQf3YGQFFSIAxkTgtlUiSJIXdJEmSfSgdHEQFPkKhgBpSBcKkpQHYXZCwr+h2+9fu1jv/4p/c+hrW0JbhTLPhrm3+3A9/5w89ebwULDKoBgAG3OTte46Q2IIgMsSAjFgUFI5k7p98133vXD38C//m104dOfSZL774z37mg3//yUMsu028EVwDAWCGg7QCikqKKMgCSuOne6emZx8+dfTHIv7RL/+nzbUbtXHf2Fp39zwU63rSlzvZaRbZkFglr6Tx9iuhAKn+F+//HV4rAimRsqrRYDUaiDNmqtfLnQMUJs1iSJLkzS01YiVJ8sZoO2RMFBuJXv/CpAWl/x/eOGeNLmwXo41/9KPv/+Enj7eBDkO1AQkIDFjAQEAKCCbLLhzggqcRY2gxlGHzxP3lP/iuZ6uXX/zeh4783WcP2VDDIbrdyjLvdWBETGY1AJQjcqybGgFAF+jW+PkPfE/ev0abl44eW/RXz1n1rAEKgEEmkA3McjcjJ6mwBqORNZAKQdrtNjNPfoD0TJEkSQq7SZIk+9YtUBoyqhq8xkBEIFKi2xfdkgpIQHI3fgBGyPzG//o//eh3nSxaijYgcYeoAXtQYIUFeDIHjRniAAPDcIjwioow5l6Ewbvederooc5Pf+j9BujzeJtkB6gBAA4ogALIJjVmQ7AGzpmsyGHbkJZgNdMHZzr/7L//e4+uzl5++YvtXmbVG530K1vACnPcHcp2dygIalQY0SAaBFZ0Wm0YC2UQqUh6qkiS5M0rtTEkSfLGWCox7TirAksT1SmpAqI6GeMFnUyQnWQxvRuFXqPNAwd7j81jxiNXH2ksplE4MgTiSTFAYATKMKgZjJDDgyycQROgY6pgreuZ/+UXfmq6LJxXRARIABGIoBZEeyO81JAvEUmZYMFdYZYAXzOFOZu9/ejM9Yfv+Xy/ujjaZraAY2XRuNuWcBeTrgLRarTq81g7qa34djtfXFx0rpj0k8QYidOTRZIkKewmSZLsx7zBlJUCjRGviCARhoKhk8m1kQDQXuYl+ZbnXUbEaHOKUCgQxToG2wbqiMkYyORQHCkMwDAAwRMUlItBzKAhywio4QlqcX0H1iEEOxVhddIDsdsVqwygjqF2WQAI2gbyCDQMNXBw0Zc2z0Nz89oVPjgt0EgEZagAOmmruCsTERQgZVGj3qnPtSqkztRPdXpzc3NFWUAFgGowSFslkiRJYTdJkmQ/MsXK9LTbqKB+NO7bIpdmpLeGuioR9k5f0d2afVXmGWTSSmugHrACeDjvowMrI+huZNUMwwoFwWpAfwBP+PMXEPT6V1+a4fzauQsHpufy+RkcO4iT92O2h14G1JhqgziqN9Y6mnRjyO4dNIBlaAYJnOUUkbm8KFu1tV5YwHt74yLgdxdJ3I20ySxVXZaZbbbJj414hHq603bG7DYNQxwbkVTcTZIkhd0kSZL9aBGWZqY47jAHQ45YRUmFwARMipoA7lbD7p69/KgWOlkZQcOmaWctEQBwACqP3I7YZC3YMER/2P/DP/7Kf/idtsf1M2dtU3czNxoPLuSZWDuibOn+B+992zPtb38Wq/PIGJaMywaDzaI9ZSEGvJveCWQBQRQrgAFYORJHYiErsKyTjuEoFAC+W3VVVaiSNCxNhmjVO9ZWmVtrgcn12KuyJ0mSpLCbJEly5zqKR0+suE+fYfa2bAdVJYAZSlDmWyGLBPimU2vfspyrTGo8QXeTpIOqAxtDKqgFOcNBSSKamrLR1Rc/2/zZC/HPPudfujiLcjgeHyClMg7ite5SOaw3OygPDNs3zr/0+698wf77X1k+dmz61APH3/50/sxbOpY8eUCtWgM76UyOjEjwgAGcQkmF1E8GLyiLGiPRkAYOQjTJw3ch7BOg0tQmVAVq9qNuYQ8uHei2O0oQgSHsblFLkiRJYTdJkuTOcYPDi2ZxpvfqurdEtXhjGMoamJUYtwYQKOiuvIVPgBH2hGDgFFADEaNklGqveYtGg53CAF7w6gX86r/b/OTHwnAt72Tn82rlyedare7lr33D7my0Ks3CjvhqdmH6Emq3xO979LnzL37j8he/0P/SVy790Z+sL3T/7q/+iosehpQYMRIMBIYRGcqwAAROAlEQDsBk+BqTGtK9Lcp3p5GDmdk5E8ck3kljYjXfWzy4stJqOSh0t+eCAEm/sUmSvFmfbtIlSJLkjXmpHSUHjqyuMqkiIgQior9cQyTcpaRFClJWIEzKpgQIIwJecygDhRMYwbUrm7/666/95h/MXNmIO9vBxO/90D94/O/9+AM/9hPv+dmfW3z0kUHQjLKe5NfOXz769OPP/tSHygeO3/+BH3j3j/8Ixjud6Fci/fY//Dmcu4Kgu1sgJvcyTLZPgOGhMPCEBhRBCgLAClaw3L0eBkBVDYFVjApJcESzM9O9XocZMd6NenqSJEkKu0mS/Lfy8EMqOH70gDEEAN5PstfkTXNW7G5zwF0cA0BKCsRbD4QiEAERLHs/auWMzRsXfv93n//oH8OaUeZaD9xzzzNPn/+TF//wf/gXr/yr38A9jz34fR9YPHw/pOw0rTJ0Dj793Kd+8Rc/+q//5eWP/B4eOPxd/90Hbm5dDzfXw+nzN//wUxgBjUACGDC739dqYK2hYrUyGhnhtnA/WetAu+0Gd4E0HgA0QoQ0ZtbMz063yxJA0L3GaRiIpl/YJElS2E2SJNmPTCTqY4dxsgxTww0zHGWSqeQACUdvQiAIGejdegtdgMlIrUyAoAgRyiAGi7C2OOLChRf/1S++8hu/tTAOPnqzMHv8u793rT9eO/favDEbr527+h9/HbOzD/39n76YL56l7IHves+rWzf6g7Gj1unPv7T54Y/gPe9afuiE0WZF5Mpv/Hb4/GcRxkDThGpSNDWqVoMgh1XPICmzpk0xQitwLewDE8RADPSOH66VoGZ3bBoFkAc8EEiUBSS7m4jBEfCZjIt6mMfaSeVIi9wdOrTSbhcqahjGYPfFRhrFkCRJCrtJkiT7oizOYCXHO4/P9bZvzKqaigg5CMpeOcZJh6vSPnLevsIuwxthIFMgBkQPAiyNcx4i0Hh49lf+7Y3f/88Hbg66VahyOvnOt7epe+FrZzXsoGyefdfjwxtnr3zkD+nBJztPfdv5uens7Y/XG9fGYpYPP7DYWn7xk19Av//kj/zt9kw7bF4vL51/8Zf/D2ytQX1mDQkMgyQahScHaxrDHHsmtI3oJOyqbYTBaljMfnp2CWp3wy5HUACHyXY0VhiZVIsn/RFNm5pOHGb1sNTAEpcOLBxcXSmLDBBnYCbdHWYykyFJkiSF3SRJkjtPZBpbTDnwwIljmYZWZnwzYpW91gWGMsBQht6tObvQ27oD9r4bA7ko1jdf+OM/4bopSltlWs938dzbBqfPtccoPNtuC888efnVM69++SsY9u9/+MHKME7cy2OsHjl64hf+6YPv+1uhnWG4ibne9cuXDszMBoeXX3gxfvZzGI2hYa9ifTfbA/S2FxZ7HcB629+yCgfvNGpT5QyO/p6jR3udDiD8F34wSm0MSZKksJskSbIvUR3QMlhdtAvTHaMVa0XagOLrD1C693FX0vbuTuDdfQ0EGAQGgAw0OHOuub52oNMqy2xsoj2yjGOHblxc68UsVzezcgCtvO73d65cw8uvTh05UmcGi4vE+YOnToFx89yrm1INdIylORYxKmIxA/7ch/8IEWj8rX7Yu2Nv4dxkMcTeMjol0ltHABWs6qTJxTtfZRIc5OjhlXaZW/5Lt5amMSRJksJukiTJ/qhS8B1gLsfb3nJfKcMOV1YH0Ho3704aGIQhfJfmArDS62HXoGHUQOM9VG8+/+I9pmhV1XZ/baeIU0+fAnRzY8RbwsEeefe3oX/DSizq8JVPfQpLS8XcDKLw3CrnLbzy8mdf+jKmS53pINYzRYF6VMfRvZ3e9U+/MH7+BURBqAB/10KkgAQqUAYmfSBGiAUsRKQgUZJYhtDy43Yz6Ghtq8HydO/I8lJumQEmBUR3PxSI6Rc2SZIUdpMkSfaVxwQKG7GY4R1vWTk2lxeyXciOQb23J5igxGp4t+76rUfg3QdBFlipIQ2QWUaI7szFJaWsGkUZaUnF8iKsMZ2pofDIGLzlARRETFlVj69fRzV2YFy9Pn3vyc98/FMIOrUwt3JotfvwKbz0ymDtuhWfIejN9WW25z7+pwgeRmDv3n44fb2yqwQYkAEbMAPEECdSxNgOdbsZltXWvIl2vHP/kZXpdlE6Q/T6HglFFKimym6SJG9a6YBtkiRvkChgkdrnLbc0hQO93F29kZvMaRNpMuh2dwzt3WsXJd1rRiWAIIBCLRGijNbW7bDqdOyYQ9PU5D3KTj47PWq3YtbAWWSOLalvCiLc3AhbO2Fzu3fg6Pb6Bs5eePsP/QiOLOHrZz72H//T6sKCGVZda8d11ZqxMh7h2jUcPxZjMHwXKg60uwoCyiDZXflLr/+tkeAkOPV59LkfuTBuZahjtdBtZ0xEjL0lHnvDx1LSTZLkTSxVdpMkeYMYi6ouCssR88APf8dTx3umU222QmV9RdE7awHE4C2bu5Z0SWmvYZegEAJYBKrS1AZaDQeGuPRh/NIZsDn48L1X81jP9lDmmJs1eZZnvHHpItbW3rK4+ru/+mvF6tzK4tInfvP/eem3fufsL/1fn/7n/1t+fk3GI0Gg/mB2dnpcj65duoxOB1Dhu7ezYXeGBQtIabe+qwpEQnBSF2HUqoetut+W4QzX1caV5V758MkTnXZrL9pOXggwgQlpt0SSJG9iqbKbJMkbhVCWQLSCjrEPzvP3v/WxX/ndP2lsr7HlWK34xhhHBB/97VMEvnXfHgREQHi3m2HyNj+iANQYzorMMUI97pli/IWv4tr17o/98Ht72Y3rF2BLTDkikzvbSINqZNdu0s7axuVzT7/tmU+fv3DmS1+da5fTdcwdRY51aLpkqhhq50LhYC2EyNy1yjUpqU5WxO3O1Z1sXVZl1JmMWmFchlHP97s6jsP1qQwPnTy6sjxPuwssJpvbJhVeQgq7SZK8maXKbpIkb1TWZTBp8BmrATrAI8cPH57tFSGUhlrWagwigUhVw13clwtE2v3MAA5E7ECIrbyxTHkGoWnK/LmLG7/0f2LtKp5+av3yVX/tBpDlxhpiZUGsXT3Kx+P1185gdTGf7XXL1mKrO5cVragaxWSOMhtUPKmZmUJmAWeR3ZUWjW9Op6TYHWehChJCzKTOpSr9KA+VFc/SzPbax44e7LRbCAExfvP4C+a7t8AtSZLk7kuV3SRJ3iCZA+BDyDJnJTo2x+b4yZP3nvnsazYPWalDH2NUm+d3r2mXoBGIDKcM1Wy3CEpg5rneNmIBgnBLeLYZv/KnH18YN6bVefXLX3+AMnBWwEJUjAC1kWYWEl56Be/9Xp7v4LLoqG6GY9EaLWRlUde+qYJH1j20DMOIDGYQ351BB3vDxgDR27KvCktjpHGxykOVxUqbUW70wOLcwZWV3DnEMBlVJt9UcObUtpskyZtXquwmSfLG8OAIsnkGqNPook4D73n64dVez/e3OQaGQLyygO7KymACSPdGyBKgsEo2AgJE7dx/YtNgBBg1blzPhbAKvfiZF8595sXpaMPNPqLNGiXvTWkho3q8PSNBv/wVTLt+zynghGzpXCszTKN6vAmvYJuV9z/3ds0c1KC5ixlSds+ogQHe3cohIDHwWayzMC7iOAsjjtXqytITj5+65+hhhcAYGKuv38itZ4pU2U2SJIXdJEmS/YiTeQzGQQkxFkw5cGzePnnvUi9s93TYM8GyqgpC3NsusddBSpOhXbd/6F+nuZREvzn80uQTtsWJB+pet8nzzDnrYykS+9vL3aLT1Hxj064s4+olabQR0l4rcnOlGfVJB+sbGIzYuqmyy0TrfnRTKl/abHaqJkO9KTO/MP3M05K3wQwBGJ4RgAgRgvxVk8iEIPu6X4rJ7DYhjsyBWHavWIQ2eaxaoWqFURlHRazm2sX9xw4/+tDDnVbL+wCw3nZJOD1ZJEmSwm6SJMlfT6HIiCAMWHIlAAP0CE8dK5ex3h1ezsY3ebxtBbboGTFG9sLsJOn+hbxLAiMwcud5V0mUhHfzIQlLQAwmAog79fKxUzqzvCXInMIPQUx5XqNqmq0jU20Mr2Lr0uZwqOV0XZbnqqo+cnjz4NLlwmCtmdti3WnImHFmwuLUdi87/uxTHLIrzG/90b8D4xoQHFAgGBmYWAE1JLAI3bY9Q/fu1+7HnYddsVFYIczRGHEGlsAACdejOUTeummHO12K1o+PLM498fBDSzPTKtEYBzCYCGDAAOb1om56skiSJIXdJEmSfbnVFrr7JjsMkAEnFmYeXJ3O660pbuZauQ0NBW/0tpm4mOSvyT9TVt0dNfDXoLr7Lj9UIBEhIkJh5ro0v3D/25677qvt6KWVX/Whnpo6vbWu062NcR9T7etnTm+MxjuCp9/17pml1ff++E9957/+pXf+zM8iyubN9ZmZmXFd5y4b7PSfePLZs2cveLWzjzzkHrkPlhUcFTCTxW1sAAs2yqwwCiO3Gg8mE8BkXxVrBnjvH4N4b+auWAl5U5txf9poGStTD7uZeejee5YX5plg2dBt43hvG8j2+hVPkiR5M0oH1JIkeYPQbZ/sZTsmrC7OvPPpJ65/9PnRuN/mVq0CCsSdSKykUbG7/3Z3tBZIYQhxMk12P5GMlIywBVhBpAyZnBSrpLZwtlvc94EfIumf+53f3gyxc++xlVOn3jpVYH6xeeHrGPPzf/DJ6bkDVOTTR+8F2z//hf99rv07i//0Qzg539w/f/GF0/O5bdVy4MBR1zm0efGr8fDBUz/7IZw6uR0aa1sMoIFR14vQDATu1KbVmCZQNIisQpMtaAqdXKA7HTYs4Dhp1hVAlSCs0UnTVV+oL0eDLgcOo+le8cRDDz/7zNMLc1OqqqrMLCLMqQiSJMnfKOlBLUmSNy7s3jr4RK+/Wd5iesdj9/zAO966khGvX16U4ZxWZaydilHd24/AUENqWI1RY8QY4b2+3jv9/gr21G6AhtAga1A2KCpkkucD5rqwOH7fyZ/+H5d/6INfmzp49H0/dta3/uAjX/z6x79y9Gf+8fO/8us3rm9mRfsd3/29V7/0EqYP3PvEk5eH4ysvfBmz09/+z39+5Qe/78rK0s7ioQPf+YOnXzz/Sl0e/+BPmrc8AzdTmDk3tlQDNRAYkWm3SG2EKBKEdK9lQ0jUCIzofkZScGSrMAxYkSI0vaaaaUbdwdai1lN+YIY3p1x4+N6D3/Pu5xbnZ40xTdPEGAGoavrFTJLkb5hU2U2S5I0Lu38FIeEpgyfuP/7V0xd3+mfraitwDHkWlYOCYWSSignQW6smZJJe/5qRW8E0qZ1GAitMkcEDzNbNzZ364E8MGvrj5//87Y898ZaT97rc4eyrz777uaNdt3Tw3nMf+9jp/sbyW5+e/zvv/Y7H7r9x5cLv/Yt/+d4f/P573v/+ex5+Ale2m9PnX7x65eCzb11953ND38C4FhMBaAA36YoVscxA5UJlpbZaGxWD3U2/IKOYtFrc6TE1AoghSqJOQi6+iHUnjnm0mTuf+0GL/NHVhQfvO768NG8MAbDWElEKu0mSpLCbJEnyLTY5j/V6w62CJeZsDk7j2x69r7/Vf+nKDW80uI5nYpjJl4MAsNCtyMwK7Pa23nFaI2gu41yRK4x6SyMgKsiPNSt7tRqmCBLMTL31B77vlQ//3gsf/d1HTxzn0eClz336yP2rK7PTX/y3v31wbn7x+toX/slPHn7s0RBx/aVL/tLFz3/ltYVDh2qVK5dvnrt+89BbHnnuH/4oDs0IAVQRgJIbbrI8A6QWHXPhEPqFH+Z+lAVlBfGkIZmUjRgoByt3fsdABI5Qserz6EsZt8KY49jFYaHV4kzrLadOPvDgcWtJNRIZY8ytmKuqk+CbJEmSwm6SJMl/VdDdi2a3ddsKLBF5bTE999BSpo//0See//z5GzErGzSBXLQtZSewUIAIk27dScil/X57CQhVRIdhQBKVDSCS5Xmsa5O3vJKhDADuue/kTy6e/L73fOXj//ncF8+5Tnbh9JmrCMbFszcvz0QrO9WZT3/Ok+k02WP5ytaFnc9f//Lsow/Nvf3Zx975zqmHH0U7H5M1nLFI00SXc5XbEXwLTaAY4YARXCOm1jiAyUFmcn5NyYi6vR9Z7vSekYd4q00uVSmDshmUoZ/rTu63pqx/6rFHnn32sYW5uTqODUprzK2My8wp6SZJksJukiTJt0R8/VHo1hk1YkgwzJnojONnH1zR6mE1X/3k+UvT00vqzdgP8t6sum7VeDCgdrcsTHthV+64uEtAmZGFBwArkmWGiIGGDLlayLMhQW5KAMg8Hn7s1CMPn9rZGn38T1/+nQ+ff/nrdSZsfB+mjQwmB2hYlt3FgycePvnYO5/AIw9iehZkIaxkGs4zRTFZWtFozEShGWAjYIOBtBVljENQFAXvzWIgE9gCkH3sn4iIdc7ajuOW9IuwUzabttqBjzUCAAAgAElEQVRyvj9lwwP3HHzrW59YmFsQqDG52Tv3NjmXlk6nJUmSwm6SJMm3ymSwgihYAKa9Gi8AiIEquOvw0InDIctfvfmRLdkJmvm8UzXDoGS5CBqBSd69dZuyn3O3Uo37w4icQQS2eYT4aly6FmAMgwEYwAEWaM+AgAC0Wq3v+cHHTj332LWrg/NnBttb/fVtHfoCrtOd7p04ZB85iYUe5jowFjDwFuqI0AbsZChwBJRmnAEpxoZRtCgnktaQsxF1prOxcmMZYBCDEHmfdWsVE+s2ovM7ttkuw6hEleuIqu35pdlHH3rg0NJBhjZoMmQm/RomSZLCbpIkyd3JugLi21OqAUBQFSICIok1TAfmikfyw+94+MRnXj5Xjatidu7yYFBXsT2TD30QkEB2YzLta2QBCOI4tg3sbpurEajJc4QIUCCumSLgAAYGgCGUAWicFo5WD2PxUOfUkx3EJVYww1sAcEDZqNVtiABtcM6EOkoUZXdr1xtUEUSImLt7BemyHlupOI7VlJYjC+9VqlkBwR0fHTOqHQpZtW2GW84PS67bMrJaFRkdP7h03/FjdrIsLhi26SkgSZIUdpMkSe6WOCnk3lqhoARWkDGAgFnUqxpD5kCHPvidzx7qtX/jE89fvn5hsTVT2Hw86Le49GwiYlSKvJd09U7H7arS5s7gTz9/Jg9eVWOsXGlJQhEB0NDw0ICh7QhW2omUExVVJKXYcpHYNLEjJsTQz6UxaqAAjDWMSEqNCqI4QSZkyZCzA4ogMNQqFPCkES7E3ObFzljmqfnz81tVZxXlfENeodC416Rb7euyOolTo51WtVnKqBUGLb9TyKiD5m1PPfr2J95yZHHRRlZGSTkJiNK+iCRJ/oajv+oJQNMMmiRJ7jodgAjIFM7v/RkDdpLzSAFqVIWcBaygqfHLv/+x//D8V6rOQt2aX6tZi5mG8sA2EHmG8GQ4F99hJwNraIXxwrCJ/UHWcl68WlUJpUIJ/UwGOUil5WEFRasYShiSsvD02OxoDIoyEoO4tFmRMWnTVHVocmn5KAGRMs7zXEmr8XBcj1qt0goZgZVJmzFHljqOyDmNfJQ2B2if7T5alYvwO4AHPBBIlBUKkklXwx3o+uGhjdNdv9UzwVabue+fWJp59MSh73jb06uLB4AMMOC9WjqnsJskyd+IRPuXDtdOciwRpcpukiRv4IttvpVxZS93iSoksjGTBymGEBiCLMcTp04+/+rZV9ZucNPMt+fHYacyZY0c7DxZIQMGlAFAbs+FAr61cZchPNnBJnADzYsDU1vxarh6Azdv4sBs59DBncxGQmU15Apg3CCPEkaVtDI/k4FpZ61m67K86Ad4H4NMornAxNLZreiEWQ2EAIqAYApEqKMYpck2YFIokVKMZgxHiLjYhzdl1S5QDcCvz6dQIE7WbSigAmW5fY3vZBavilG1IkbFqPT8aDrWWTPMTdBq0LJy4uDK2595enVpGcTwAdZAEANM6thNkuS/AengbZIkb1TWzSdrFWjvGNikzsjEbCaNsmxhHRhAsBiInLx39b3vfOxoK7S2zq7oWqv/2nS8MWX6joecMYoCSjCTc10EJRbDSqSABcgjV6gHMfreZtNoTIawlY9DXmM0QFCcPSvVOBY84BhCQCR4joFtKOdpYUZmMAC8aE+j7xe+MnUNCdQuwARjuDtjx+Q5SgtkNWO1Cq59MY769dfMxjATjkFGwY9Ihka026nRrX231nKrfXjYPgCtYIaQGqFBU9t2F0LIMrTakGhDNBLN7tgKA8MoLKiBDksdTPut6Z1rCxtXlvpXO9Xagg083JjLzbOPPfq2p586uLIKY8CELJtcblNCTSrrJknyN1+q7CZJ8sY//tB/4XU47f1PAKxlVrzjkfuXp7off/7zn/3a6aW8tz2MTTXI3VQtCLno/8fenf1YdhyGHa6qc85de++e4cxwG5LmKkqyFu9wgsB5SZAEQQzkJX9ingIEecjyFMOGbCuWJVIS9304e+93OUtVHrqHHIoSEiQPlqzvQ6PRd5k73Wcap39TXacqVqX0IVQhxsv5DCWU2Mf1uq5D6ob2/Hxnd6Md15PTk77v1pO+XZ3U47S7szW0w+Talfls4/32PIzraVfnoQ4p5TosS1iVvs6jUWmG82WdhkkI9WIxi+N6KMNstiqpX7Xj3NZV2lqvQunOhjZOxqMuT0vaHOK9XOdPbm9sbZ7FHMcpljJqh9SerlMaz2b5tN2MTZ/yujuuRs3GEOMqr4d+I626dTwZxaFd5fhoE40SYggl5xCHcH5epX4Wuvmw3uwW82E16bt5f7ZRFvn05LlrV/74977zx7//u9f2dqp4cQHfxQTpi4Hoy2MrdwGxC/APKYYwLPvJpM45TOfTvdd+5+rO/nNP3/xP/+N/liFUodoaj0fro5NuHebbxznlyzHjfLmfWhU313nx4afr+w9C3+19Lx3df3j27u00GlevPLubp6ef3D7//Kg5WdZnyz73W69ePRuG9dsf5YeL6sknRk9eXU9GeZzWfbt9sjp+5+3h7DjMRsfHJ9evPTuuRxupOTw+ffj2h+umGb1wNb/32bpf581651uvpmW7+vze2YNFfXpWYoxb88lGPdneePDhR8Nnp0PumheuX3/mmZM3f16W7ZVnboy2q5Kqh299mE9Wue3banpj/9rw+tMnVR/qcR9TuNjcOOSYu5jbcWgnuRutTqvFcbNezmKelzzqTuu8+tbrr/zzf/anr7/0XB3D0K3rcRPKlyv1Zt9VgNgF+HVRwihVIYdUSl6HURNvXt3d2vz9wwdHP791753PHxyultuzg9G4a5e5rzZWVRpCjrGpShiqGGIen61OfvTTcOtO3NvaePm54/ufrX/8ozCabV7dulFN3/zpB/3do51q+vCzd2cPr++++ERdheNP7rbvfT4uqTnY7qdNDqFadPP758d/9158+GBy88r6zr2jdx6Mt3a2YlMdHYW//Wluqvne98/e +rA7 fBj2ms3rN7pbD++9+Vb/4HR3e/v85LQ7fHj15Ztb4+mD9z/p3/g05KFvTzfHo+H9T+7cufPkqKqX89u3b/c/eqduptXWRndy7/Tjw+n1nXxj96zEUMWQSyi5KrnOw6isR/1iVJaj9nQyLLZjtxmGaV5XYfHE7saf/sH3vvHic+M6lD7HFB4vXQCxC/DrJdXxYoXalGLIYRzLExvxP/ybP3vjvU//4m///ifvf3R3dXsY5ifrWZwcnNUbbTUuqYl5tI51qfOVMDq+u9hbNVtdtbFcHoQY26HtlrOcrx6v37n1oMRwbWc+rO+tP39YDg9nB5v9qi+Hy6vLsozleFiGelTKentU3W276/PNb7/+7Y+2PvrgB29263Y1nNWTMB/aSU477XKW87Qv9xbrZxb94cd3zz9/2Dbx5eefOj08+uyn745z2d/anNw9nHfDdD759O6txa2tUViv26Mhr6fL9PDHP98po6eefWb2zRff++Cjxfv3hv58KLNQjUJMofRVGSZ9Nx7W8/502h813dm0LGZ5WZ8fV+1iaz69dmXrz//1v/j2N16pYsltN2rqEKpuuWymk8ud6kxcAMQuwK+VMoQYLrZZyyGEEEOKZRKHP/7mzddfuflXP/y7//hf/tv9k8ONjf2mHSZ5uWwmQ5yVMq3j6KRUzaKbreOVvrn77ucfTfpmXG+vS6xCLMPRBx+l49P01H6c1k8c7L5199Nw+HC01YxCmPZ5M1WLOoawCrGuU5yNmzC0i74/bZefP7i3vbt9L3QPyrKpyijk5nzx6U9+Mjs8Gdf1tKlGy+Vw996ka8veRtgbt4u8UfLkfLmZ80YVx03M3XLSpwcff7rZh5LyIvR7zXijVOm8XS6WeRzq55545cYzpzevvdsdX5ytm9LPh3Y+dLNusdWdTFYPqvZkGpfz1DXD2f5m8yfff/2f/skfHhwcNDGnFEKT+vWyrlIznYQQQrnYp+5y+QsAsQvwayCG2Fw078XNy06bTpsuD/Om+tM//M7JydF//q///fDkznQydNWiGm2lecghDutVXU+ndZyNRu3xajSeDaFZ3zsc5VEYTWKdTk9PR7PpaVWeeOXmw/fuhPn43oM7z3/juWXp+1HVNuVkWIbxPJx1B309enD81HR7cf/uD/7mr1eL881+fPPVl9a7+6u797fDOK5X5/eOxtP5/dOj8zxejuKwMR6W4wfD8sm6LEbxvMp17LtZc1q65bB68uCJg2s7b/z9j29cfXYU5tvrZqNJ9XF3Y75fluXeOx/f/flPHtS7m5Pv7D93fRGHYejG3Xrctc3ytFovNtJq3J81eZm601Eanrt+8P1vvvaHv/utGzeeCCFeXMUWQqjHoy+PI4DYBfj19eViiSWE0HarUKUqxHFIf/T9bx8+vPfmux+9f/fhfPvqWTx/cPc0p639g2vDsCztUKqhNHFjZ+eFl16+f3Q8am8v+nYWquXxaZ1DKfn24YMh5Thuwp3764cnJcXQVCVVVQ5hyNPJvO5L33YnJ2dhXF/5zqtlNNpa1bP9nQez8XLVVsvVVtO89ruvf/LmO6Wqw3wW5tN+MjoNOeQYSwohneVh2lRtU+XxaIipbfsXnnz+nbc/On5wlkLKi75sNhv7+7dvPdzbnu1OZ3fTKJ8elfX56uj2ZGNWunbatVslz+tu1C7iyb1ptUr92da4eunZp/7ou9/+7muvbG9thnUbxqMvtxeOIZT4WO7G8tjh1L+A2AX4h1dieKzdLldZqJsmhFhC7rr1tZ3tf/+v/uUnt+784Ec/fvO9j97//ONZs5VS9eDBh/1sXvWx2e5OlotqUj99bb9r6lvp1mq92j3pzm8djUpIi+GD9z46CGHV5XA8zO6t1rnqcujavN3WQ1cv8/JwMp5uNkebozgft689O+zMjs+GSRqVEPv59r2t6cPV4qlru9V7m80ixzR72JaTyXRVjZuujO8P09OqH8+Xm5v3V8NQRrO0kUabR5sbG9/85tGP3+9zXTa3b2+kT8Pp6MZ8tls/vTU93N9aLm7tbZVls5gujqvVatR189zPhtVovdhMi42qe/XlF7737ddfeu6ZK9vbk7oOJYZ6dLlhRyyhxMv9Oi4//spMBgCxC/BrIZZHiRtjCDGHKoTc51ynKoYwb6Y5l53pxuYLs1deeObT2/d++KOf/fUP3/j41idX6slG2uyGvHk9r+bN6bDqu/v9+qifdc1sc1gOhyeLvYPd5771jd3rB+n+6d/+5V+G9XB262hZpW53ejJOs9xstHWbSsnhPMU8qcOkOisxlDqNJ+vlMF3kmCfd9nY3qR42zXms1qkKzbwbzzZ/56VVaA7fv/WTN97tS9588eWrrzw3TLfydPNs1PUlbm1sb7/26oNPH+aj465p 8tY0 vHCj/fjWxx/8PHVHe+0qpdX24Z11TlV7Pq/KvEpN3+bzo/HQ3byx9+f/9t8dXNm5fnB1XI8uN5voQ2j7Mq1iDCXEGEMJj398OcEBQOwC/Pr1bgjhYkmGEHJIoxS6vis5jkepijHnkFJKKfzOk9eubu48tX/wNz9846cffPzZ8Z3YjKfb/daV3VkXtjdDbifN81fCeLfsbb/4T/6gmjTtU1cXBxvN5nRz8WpcdbPrV9eTq6unrg77+6tpsxyGGOsQY9rbHr/+Sp7Fer61Ck1MVYnVqKmnV1L5Rr8q63hw5doffe/o3oPV1mg9nzcbm9uT8eTK1eFs2ZU8v3k9PbG/GPr58zcnBzfGs/lyd/N4cbrxnVfmXd/vbqxn1bPffa25slPu3r+yMb42bUbn28uqa7s+DOdV29bDEIf1bh2fevLgz/7pn3znm6/EUEqI/dDHWKcQQgyhqUMI5dEOzPnRIG7xPQT8dv74+PpdpZQY48UHDhDwD688eouP3h7dKiW066Gpq/Tot/Jtd15VVVVNQgkffXjnB//rR3/1xpuftue3z88neweni2F388l2UbpldT7ZvrV1/dlq56xbfjhan9d9VTfzPu61KaTq/t7obLUOMYVYh24IpapK3J1O1udn1SS1qV62fclV6uNemo2qtGiXbVoPo/zExu7x4Umbh6qqYozjqp7Feli3Q87rJpYqrVarGON8PEl1dTq0y/VyPBtfDWl9fnoWFvvj6uDhyfT8bBxWmylPz48W5azEdjYqoV1OqvTE7ubzT9147eXnv/fdb9WTUZXqEOJQYl6XJtZ1CiGGXF1O/Pj6UmOPzdP9Yg81gN/8oo3x60F7cb/YBX5DYvfx/6HHEELo+6Guqsun5IuLr0IobUgxlGroc5XqvpQ33/3gL974yZsfvH/n+PT4dDVrNlMYhzg6qSafzg5GZdyneDKrz6uQSxo106ZPizacbY5L1YSQQmhCjlWs8mpVUgpDF+v6YhezWI1Kl2NJsapyKrFJZehCKSGmmJoydCEPIeYqVUO3qlIsZUgxpDI0TdPlIS9PJ5Mm5HUq7XTVTXJXhtVWKtOTk+2QY7eoynLWr1Nox3XYmdTPXLvy0gvPv/D8zaeuP7G1tVlKH6sUYgqhihfTO0oIOeQhxObLa9K+PrwRvzyswSVqgNgF+A2Sw5BDCiFeDFimXMJ6KGer/uj49KPPPv/52+/+7K23b9++PeRSb+zcT5O+ngx1NdSTvhrnZrKuJotQt9V0WU2W1bgLVYkphqqOIYUcQrrY2qLEKodQLi/2qkIMoaSLpYBDrC7ru+QQcgxDVfoqDGV9noauikOTUp1CKUMa1k13Mi3dZpVmQ5dWq7A4TevF1qgalyHmtvSLOubXXnvppZvPvvT0jSefONjf308p5Zzr2iQ0ALEL/BbGbi4hli9it4QwhIvN10KXw2e3D997/8N33//w448/vnN4dJrGbUlDVQ/VZB3iIqdFn+qtnTaO29G8bSY5NUNMJcScL8dKcwglVCGkHEMuscQQSp3j5d8VQkwxhBCqnGPI6TJ2cwz9OObYrUtu61BSzKWUprSTsqra83y+GLfreZW2mriR0uLwfsrdpAl7W/NXX3nh937/O8/cuLG3sTFKl2fsruuapvGPDSB2gd/K3v3yoqx0cbvL4WJgtpQQYjg67d9666233n73x2+/f/fweNn1YTSOo3muxutYnw+xDfW6nvT1OKdqKNUQQpjOhpjC5ZSKVEIsMZUQckyhpBJDCDHHEEusS44lxxBSyTEMKeRU+qrk0C3j0MXSVZcjvqUufT2cT0KYp9D0fWpX1Xpd9e3uxnRnY/L0jSdefOHmN7/16rWr+1Wsct+N6iaEkHMupVSP5m8AIHaB37bYDaGk8mieb7lYyCGGEMIwhBxCVYVhCF3b3blz9+333r/1+Z27hycPj08fHp8dL1b1ZL7KaZ1TGY1DVZeQ1iGd11WX6hBCjrGUGGLMIaZYlcu5shdvIYZS921VSow5louR3VKVIZahKn0TSihDKH0sQyohxb7JfZ37UYx7s+mVne3r+/t7m/ObTz95sLd79cr+xnwSqxzKEGJKcfQLF5MNwyB5AcQu8Nvu4pzWdV0I4fHf/ud+KENX1XWI1art7t1/+Nnnd+8/OPzxz362WLYPj06XXT/kPAxlWeJqMulSChdDuSGEiwkMIeUQQrgY2b24v4xKl0oJlyO7OZUcQ4khl25VlaHkPpVQN2kyGo+bNB1VBzvbr7348kvPP391b39ve2s8GYWSQ8y5Xfd9O5qOQ4rDkFOalBIvvpaULKEAIHaB3+K0/YX7Qigl51JKqqqSc9uuxvU4VDGUkvs+hFRSDCUNJfRDOTk5fXh09M67H3z88ScPj09OTk7O2vVxX/oU8+ULXtRt6C8Gkb8y4BpHsVQ5hJhDCLHkVEIMJYVcpzxpqvGo3pjOdna29vf2Njc3nnv6qe3Njaeu3ZhNpyGEkIcQQrs6H82mj76cLqY05BBDHUL6InNLKTlnI7sAYhf4LYvdi7PeV+7LoY ... src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA6QAAAWLCAIAAACr9+xTAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAgAElEQVR42uzdeZCl13nf999zznnf9269TW+zz2AZYEgQAEGA4CoikihRpBTHtOQ4VpRKXCqXU5IVRwmTWJGSUkqJlK0UVSrlsp0o5VjWktiKEi2OKYmyxFUENxDLDDAAZp+eXm/3Xd/lLE/+uD0DaIkDpioWAf8+NX/09PT01H276873nj7vcwAiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiInqN/Ml3qSqvCxERERG96UtXxPAqEBEREdFblft/qmBeGiIiIiJ6k7q7VcG9kQ8iIiIiIvqm9c9YqOU2BiIiIiJ6y2LsEhERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSEREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtEREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4RERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERESMXV4CIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4RERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSEREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERP9CcbwERPTWoQFaAQmwEActIIBCAQDy2ocBCiAma0Ree7cAKaXZe0Tk8K8pmqgpk0FCbWAAs4/osR1wO0OVIwvIGyyUcIIygxTwCjFwDp0cPYeeouUxH5AXgAUy1FLXqCOQYy6DOMDM/q2YgBRDbawVW8CIKiKABGcApD++QiEJSFBAFJqAOx8j+esfLhERY5eI6C1BAFhAAAN5rQuTAoCZ/bkABtAEEREkTVFVxM4+MqpxBgnwEXWTQkje+zrG3Uk9rJtgrVGjwxCl1ddYLsyNYzBlbPk459UYTNpSN01KKYk3BoV1hdgiSe51regc6WRFR9xckm4SZzNkDpKARoEAg5hbA2OsbQOAaAopibFW7jyUP/GzODWQWfLK4eNVvP6BExHRn/LSX1VnCxuqygtERG8qSZFmxQeYu3Uof+TJLGH2MQKFUZgImS31BiAC0wZ1g/64GldN7aP3oU5SiyubKMiRpClj02kdoCptDFXV9WnBZgUwSs12rh3NTNSoQY0aY6zAJjGKjpqulSxHVqS8rXnHdpxbdwtdmy92UAjsnU6HJoPD5+HDnD1cir7znP2nL9qm173N3iWif8GKVuRPBu3s/YxdInrrCHeC1dz5JYBF0hQFAkmHAQmdLe0G5HVAHeI0xFEdh1WaBB1MQ5Uw9KaMtknwSWtVD2maZGPLRzmAD22fxtvL08Hi3t7qwbAd09ToVkv27j21ZxeCaYtRY4xYMWZWvNJxeStpFmMRY6HaMtoSdFxsOSz12itzxUInn28X3cy1LZzAzlI3JSMCFblbuK972tbDh/PHO1e4iYGIGLt3YpfbGIjoLSUC8U4TKmCQBAESRQSQCKOQCBOgHmZnHHb3x/vjclzHiZpSXSX5NNpJssNoR8GWIZU+NbFJ8L72Lmipsu8a6W90rj7vX3j22GD/1Gic1dVmjqKb98+cfuXx7+53VnNjDZJRUQMYMcY45xdca07yhWjn1S2oczZqa5JkagaDtsT5wi61W73CHj8y3yvskXZrrmNbxlrACuzdxV19rWRFoXe2FuN1yWv5fUBEdAdjl4jeQq/s7+wEsIe/kiACKjLbrmADTAlM6jCumnHArf36YFKP6lQlqdXV4ipxu+N6HM1epYMmlUHrqDE23g9i3WRNK8BUWd3Zf1Gfe/rorWsPVMOHmrKlzbGWW/fF3sHBc2sf2Dqy0IKzEBNFJakBHLJONspiF1k3uvmUL6bcuui73rbNfLHQlTism83ptEj+1dt7S93s+NLSsZWFY0c6PQsHdO9uOAZey1s5fLD6upvXuKZLRMTYJaK3JgNkgB4mb7qz1ikeiLA1zDhgfxp2h9P+qBzW8UDb09iqNU18GtR+VE2HYdxoPgq6O/Ejrw0Q1agGAWKjeUgG4jTMHwwXt7YetemcThYnG2Fy0Ol2Ti6uPNCEfzoOoe2iKYw4jSIicCmJ7o+mQ+ctqnbM5rTVMzFzSJJclLkmzWemY4quzTo21RLGk3pnsnNlu3/PsbUHzqyuFMgE+d2Wfa1n0+sq37yugYmIiLFLRG9yKSXc2ac1u9lAAJsUmqARRiAGYkqVfhkPmrA5qvcm4aDBJJgydibqNhrpj6eTqp5W9dTH0sc66sSPo9gaxquJqgkCqLWtWAVtdXNn24OD+6epsz9ezybFZK8xB7FXaoGs3jvrO35zp7X+SDefrydBNRPjQvRNaFKriFpDtDSxr6WkKLVmcGaacpsWM9vNpOOkY2TOZXPWdZ0WVbx5df9iP6y2zLnF/MRCe2mhlQmswhnYpOa1iWMKFVGFCEQglsVLRMTYJaI3t8PAvTsWF0CKgEAVsDAuCiYRV/rVlX45DLZfyyDkQ49ho6MqDkJzdRIGk2nV1MGnBI3QBFXJVJAUSRJm9+lKHqWHXq+aKypMg/dBfMeYVnSZ5tB2EBNNFiX3Tn0xror9lJtGLVDAOITZxoOAFCCHi81qRGHqIIAtGx3UITNaCFpIC4XrOllouU6WdSTe3G16Wr98fXJsrji5unp8ffnEiukBmaJrrECAiCR3PrMeDnAgIiLGLhG9qVlrced+W1VVVSQ1KUmWqUEDbI/Tzf3RjZHfS8WBN/uN2a/joNHBtBmM64Mm7iGbeInJqnFAmg03CDECCSpQgcHhyN4yotdFGyhL14lF5lM5QktMshbtHNarU1N4k+bsuCv7xrjGZAAgHVhBliGIja+NEUsCiIGZ7bNNSManFAQ1EKBjHyZB53K70M5aVsqosBj3pzdGG2t7w/uOr95zbP5UTyyQw1gAkqAG6c7KLhERMXaJ6K1htpnBGGOMSQZREIFJwvYYN/ent4f17cbuRBw0cXdSHpR+VKVRWY+n1dinSdaJyUAUMBCBKlKCscBsM4CBJMBALdodhAbjIeykJVO7v1E0I2R5jFGSyVRasMhVxPf2Lq/119KCT3ZhYjOIgTpkIgF5NC4BMAkmiHiDZNPhqDAViFHVIHYSdJrSpCqHVqah1WvlLXF11PlsoWvNaFhvjq5f2e78Sw+fOTVvu7PVYzFISaMXo7AZVLi4S0Q0wzm7RPQmpqopJWOMiKSUKpWDIJsjf23nYGfSjJCP1F6bpmvDelDHg7KZ1r6JKUaEGL1qg9ZsXy+MERjVhJRgZyNu5XDYgQLJ2AYt1EU2Wmp2zzz92+976SuPt9NyPOg0A1ONTN0UyPJWe7vo/Lpd3j51fmvp1O2lM3vHH9jtrU1QwOZomlZoTEpJbJQs2iwJkCqRoLB3jj0TqLosR/IavUmx5aTbyjKDuXYn09CxupDLvPg5VCeL+IHzp9a62bH51nxhMsAoRP/ZB08QEb1Fi5aHShDRmztq7z6d6exH9nfLUBSSBF5xMGmGdXr+xu44FcMog2h3vNmYNq8cTLeqZuRjWdUxRagRYwCjKta2YoqQBFiIE1hVhZn9ExHqkAB1rVCuNftn4qi49EL72S99nz94WPam0w1/BCM/rAfDNIxHIpa7bbOwYNtnrjfZF2t9Ze7Y4KH37J196Hrv6F6rV0tmEICUjIExMAU0wftCozeaJAKKZKCCaCHWWisK1dpKEBHj8szKfGGXiqwnTRGmJ1paTHbuX1965N6T9584stJBC8gSrMLOzhAWvO6k5NcdJnf4xD/b48uz1ojoLR673MZARG+C0vUAAKuwGhEDRCECGBFbqQRgP+LlfrPdH4bGlk0aVOZ2FW6WersKG9O060MygHWwOWAVDmqRTIyCIgARAYhqxVprGxc1juAaCUZrGDd/sm2XDy60nvvMuUvXP9CE96ZRKdu+F/shXL2xf25ldfloOw2m25OBnQunxtfeVsz1em6tGrz0XL89uO3Ovadz9NzVYlGyzDcTpBp5DgRU6mJPFcmOkJVAgjrEAlLYWCBkCgNk0ZaAd4g+6bDyTdNMM9fLeyKYm8+qqt546ebZ3f3H7z390HrWMsgaWAAmwiVF8kgJTpBbiOjrVn8l3rnA7F0ieitj7BLRmyZ5Zz9zgjk8Jzf5oHmmghK4cuCvjppxcqMmDpu4U4bbE92qbL+RUXRJssOD1dQc7sFFDhXReLiFwCVICsmHFDCeylxLQ1WEcqXXtXu35blnejc/9WTcf1fXn2pGnTQdmvLm7d2+4r 4Ty8 c6R7Iy5atdO9d9affG+uqRZrx9pNv94PKJtab6/MtfnO7u6oNP+Pseu1a022srybTrvT3ESd5bk7GBCmAPRyioAAYqCguYJIAoTABSjMmKRJVkoEAjxhupivYYmDRlvTsO6XpZH33gaPdYDtRAVEgUqxZqAI9gkf2Ji5p42hoRveVxGwMRvQky93DMgKokDwBiIiSJHSZsjpvbw/BKv7x2MNlJ+kqI28Hsj5rRONa1i+oUBqkWJKNRVKAWcKIZFCJ1kxWzobUQj+QRYVNbqtAzaXXwavfGM6duX3zH8Pa7y+HCZKRFYYt80N+T8f5S1y3P5eV0YDNjs1Y1VYOOoHOxvJW18qXULUzu2p3Qau038aUoT9/zyHNPfnRr7lijC41pJ6MmqQ0OaoINycbZcivUQB0w24EbYKawJQDENpKDilGTGZNZUzgsdU3HhHkXerHq+el6K3v7mZMPn1p8ZDnvWGhsjDbOCWCSWpH8zouG2VO/hwCwXNklordC0XLPLhG9uWtXI0SRFBBYF4ASGCuu7DSvbO5vTnxfi2sH05sT/2qDA3VlleATkoNYSILWQIQmo0bUSLJGMwDGxBoNJGUqGRxMlkxW+WYlw9GLXzz/1d98PGydl53VcndVTHL2laa51h8eaa082lrOx8PJZG/lzGq/Ey9t3FhZOHGyvR4v7YeT9vJ4e3eMtuseta2eTXk+Td3sGbWfTCe273vP9tue2lu+Z4C5MSxcAiDBiEoygFVIgHqob8cGEmsXU3u29NuFd0iCBKiIiBHNbCysP9LKl9umE+q8KuetrHfMv/zue99zqt0Bipgk1LAGAIyFmCRmdsIcNMxeNjB2ieitHbvcxkBE3/zPYenwtAhgVro1sN/gwo39vsd+ag2R3Rw1N4d+r9ZygqhioknqYCwEQIA1gAImAUatwGB2qIOoSBD4XE2uwQbJgs/StHXj2ulLX/jA+PojZnAUw0Kb/YPB1NjamMW2W++08gYhZovH7/3KzSs7c9D5td3B5GD/9hMLq3s7N+49emRxMb+1sbu9f2AXu3muzWD3/MKcK6afefkPx8NJ9tBTi+sP3bCtYQ5YqykzITMpJRMhEaY2qYZpRCHJIbYBiyRQvTukV6FRNFnbhJiqoFIs5e1OK4/BV5PJZ16+srz09nM9FMbAtBAaGEAiZPYpZrt2DQCeQEFEb/3/Q/6UNRSu7BLRN5eEGGbzBZJ1NbAxwfW9ycubB2Pb6odsaxpe2hncHlR1cM3IRM1jQrSSnPE2eRPgwmvHOUTnos2iMQo1oXaDlEXYaH3qjdP6weie/vb8pa+8d/9r72/vZ8NNVGWWZdvD0TQE1y7WltdaPvdDSe25frf9cj25MN37+F/+viWXffZX/tFjQdZcnJZDFO1sYWGvrDa2t6zBibUjHRMmWd7vHf2yX3q6Wjg4/YR/8oNfWSxQtDFtO59b1WiaZKvkSkgNJJMM0lyKSxDA1ZAANUgCFaiBCHIDkwx8R3CkyJaKvAW1frDi9r71nuMfvPfsQ0fQjkBIMBEuwCLAAsbCiOJwTZexS0RvgaLlyi4RvYncfYa683uB2BhjsNkIuN6vX9ma3Bo1Y5nbmqYbw3JzVG1M0n7jgheTOUmAqiAZhExVgRAExgAWKoiCJFADg8bEWBSo+x3r18vd+Re+dn771sM7tx9Io2NuEJqDRj2qOu2M17srkmXzi4u748luR24e7V04GJ9+9Im/9MM/8hP/9X/16sLxv/rDf/X/uvTic4O9+Y3JorTvn8/Kg9uLLi0c7Y4maW/zYNDrFUu2Peq/H9UjdnTz+t7XNr6A+x/eO/vgcPXsvpuPriXJwqNlCq8aJSRkkF4Re6qhMTVsgM7OBzYQqBiEBtYm6DiGEGLpY8c6C1NK8dnLO4N+PTi99vjppcXc3EnamNQbmd2p5jQmsdzDQERvcYxdIvrmEmMU+aN3FIio2GjsKOLFrXB5t7w1jv1U3Bo122XcHFU7pR94qVMGG5ErEJESQspTcgkuWJu36pSgCmPRsgla1ZXWU6vV0nx3RW312d8+efmZb59ufGtXj2WDcrx/K8rOqNTB9IH23EP3P3iwU5p27+XbO9Xq0vOZde958umvff2xv/Dniscfap1/8MST767ane4HPnDvvaf/x0/8N++YP3px4+L 7Ty7 PD7fysux15uc7netV9uKr/ZPrR04vxpPljYeqwQe6y19/dfj0zZe++vZHrjzyvj3paWzBdatx47KFvLDJuhBQSw3jgQbJ26SixmhKMFGMOosUgASRWiE+xgRnjaJ7varG1/b7u+XWQXzygZVTKxK9y6xYAaAhBpNgneOyLhExdomI/rlSVWvt3bcBRJFGEQSbE3/h1k6/yXaCbJXp+v5kz+veJI4arWcH5IogT5AEn6AKTaLGqUYIxEICrEcWkknIKmRxMRZHLl9wX/r9j+5c+Z48nBsMejv9fTsdzuVb3szJ3H3HT61O/c0bW7vdzBxbeVbzU48/VsHla/eE3o3BeJxUf+Y/+/GbGzeS4K/99U/87M/+3F/4a399//Irn/q1V6elvre3vl5PpR4gTU+45YX5lfGgulmPl9phTaZzg+lj3sxND5rnp6UUnfsf3ZufnwaDrAhStIN1ISapU1HBRGg0EXcH5VoASCEBEqEKJBUJ0ArJJdg8H4u1WX5pOK5eua6FyxYWFzMRuAzJQpKG2QlxRERvedyzS0TfpMl7dzODFxkAexW+dm3w/PZkP7iNabo5arYnfhzN1KOJUAiMgVFkabbH1wTNA4wiIauMRWaQKdCYNLFpbFCv1v7k11567JWvvCvsPzjaWK0PMomVps2qnlonRbGYtdrJtKL0u+7r6+4PD7b/05/5H8594Nt9LD75qS/8wj/4ez/8b/+VD7z/3ZAogmnpf/hHfvQnfuw/eeCeM6muL1186e//3b+z4Eer0/3i8gsnm+qEtxJ7/Wl5EKbIY6sbs0IL01LpbPnVL+LYpeXTV+57++3T9w9XTw6kSI2YqMbF0ArAbA+ymQ1TsMkAEgySc4dHr2kEFAKnYgSZmKVur2PFlMNemJ5byt6+1vnYE2dOdmRefabROgdxPoTMccmDiN4SRcvRY0T0JsrclBKAu+u7FfDiCBc3Rxc3DnZN79bYX92f7kzivoeHiypQRUqiAKDiDJLRaJCAFAXRZcgzeI84nTf+WJp0Bpth89ri9Ze/Y+PVD0/2V8J0VO/r2uLmyvIfPHexi/mTxfw72j2R6iBO90y8PlfMfc+3f/xv/I1/8hu/u7Wx9+/+0CdauQWwt9VfXjsCAEiAqYfj3/nUp9ZWek9+6EMwWSOogU6qL/7yL33qv/vZ8/v99czNtbpam9vjwQ1flrZeWjTzUR/Uo6pLL/r8i92FZ9aOvnr/+d1T9zcrp6usNxlXEMmLdhUBOCTYBDs7UwNIuU3m8LY7aAISElxCjkJbLbGSOSxmYcEPFqfb7z8+95GH7//g2TnXNMiNivFJM2O5vEtEjF0ion+usRtCsNYaYwCEEA6i+9y1/pVhc6Vf3mqyjUnYGDV9L2MPNfnhSIEYDJJNxqVc1EQToo3BJlggM7AOTd2Zjo6NDk7vba7u3JrbunFs94UPy8WT2kL7yIujydfr6fp3P/Xod37HUm/xs7/0f5pPP79e2M2w13vvPe/683/+7Hd8f9Ov8qWlF77wmdLqIx/6YBk1t1kGSAkLIDTouJs7Vz/36c9/9CMf7fQ61rq6rlo2Q52mr17+5f/oE8e3bvWqctHlnaJbenNQTTb2bs113YKNq62Om1vZ8PlXJ+bC8plrp85fv+f89urJvWIJqaWS6WwgbgIUNh3OlkgZ1ACIr/WuwkTTlc7YWc2tbduu80t+uFzunJrufPj+E//6Bx5a6uaaypRlEGNgGLtE9NaOXf4Ai4j+rCQAgLn7qloOn7DUGogxEYjAoMFm2VzfHQ2kNRC3Ma53p7FsRIORKKoCK5AEF40mI0mSgThISgIYwCYYoJ50U3pbWa7fvLH84jNrOzfP2Ob+VjzWlJNq2i+rS3uTBz/6ke/9j38c68sB5uQ73v6b/8HPPPvpL3z4+77nnf/W9+D+B1HafGEZTXzoXe/+9Od+M6B2thuAJqAN2AxwOVK9fnS99tVnPveZj33su2KqWoVLKaW27Tx8/qM/8VO/9okfbU2ak+28W1fZNPWy/OTa0c2DTS+hyJM52FhoWk/11lf2bz1Xl2G0rWcfcG9//8h2xqVHu4Ckw3vvxCaYlBmYCCiCQuVwqLA0yWJSG00OWTv6NKobq6lje7sy+fr24J3bo/edWzaxsNHP7trQ1x0qIa99XQ6/OrPXEsr9vUT05u3gP3VZhSu7RPT/vwowChdhZi1lZ6cdpFoFDbLGmH2Pl25XL9zY3dXW7UovjiZXh3E0iVpaq1lS8UiN9epinjetWKcQJTor1ogoNCAmo4I035TrV688/PzzD29eeTTtH8urqZuUzVQTBge38m4xtdl+p9d+4v3Hnnrq/X/5X43OVreuFP1p78zbkPWQmWQgMYpaaP3pL/7W0tEHH3jgIQACzTAUaBy5kIz0bKiH//uv/trxk29//1PvTyaVYdBz6pLYZqm+vvPiM1/98v/xS3L76mJ/74g2bRer4PdTPjqoV7P22aJdNFVuzZbRF9vtFxZXP33i8Vv3ftCvnjkwmarP4tCmaLRVumLSLqwJxktR5pLy0mU+C7BDSEKaQ7QG4gSZtbmDk1iYqu2H33Kq+6NPnb+nI53pRDIDY72ZbfSdfQkSUhBJd2LXQZzCeCDnNywRfTMXLbcxENE3nxowCpteF7vQlEIdYWJW7ALPXZ1evLG3XZl+6twYNxfHk80gtVd4gQpcDqvQEuVo9aB/bG9oy93W/DgLk/lJzD2CuCjGRO9eff4RO3m331ubbhXNUEQq0xup3djZeWztiKQ4MsVe58hFs/xSbd/z8e/9wR/7K5V61wqjZtLNF5sYWjafDsfznXlIqHXwU//9L37oqY8+9tg5AXpm2EJC7EFdI42x8dL12x//gX/vb/7kTz31rQ8vCnLs9ZChmocCNRC3X/78H/zMJ/7mI0Xn/H7/HevHNqppMmZr81Y1Orjv7HqmdavVgXR3fPaMrD67cnZz7sho4YizxVpQF+PI+Km1sbU0MfOj1uLu4tK4uxiK+QgnXhv16AAp2gQrxomBNcYmMaEVxmdk8L0Prnz83W97sAPUNQoLgcJECA4HEScgHsauOohVmABk/IYlojdn7HIbAxH9Wbl70gHs7C1NQBJr1eQlcKuP67uD7Uk9krm9MvUncTiNtc0gBsZAFC2gnsCm+V7hL2xOL1x5sOdN+eVetXdkmI2cLJ4AACAASURBVLV8oa6dnEkyutfs39PyqziAHlRtONcbHow3b++dO3tGq4jOwqi9dFl7V9zaaG751//g4pPfU93/jiwggzUGsbASU5ifn0dELGv02u9+6jt/8uf+9k//9E8/cKpIaA8mO2bi55ZXjTEXLr/4k//t326dfui//PlfvV3V/8bHnhCPRkNuUU3QmsPF5y7/z7/zyZvHzsz3Vqp4dbdf3dfrdcPoweMrB8FdurW1sIAlJ/Nw8016b9evjK69sPHs7ayAbS3XhU2Y2NpbU9nlS9lxf/Lc9G22WZoTExBt9AVShnYJBYCUkhcVUUDbWRFSM6j1mUs37ltZXntoreOKQhIQBcnBRAXE3NmxMDtc7fALxD0MRPTmxdgloj8rVgHAmNe2iqbZ7tAA3BrGVzcPNidxLO2h5v1pHFaoG0FmIRYC2IQUoA0kqrNLnda6dWfGO0/a6Yk4mseqQzdox5tYtncXW5PxaGtf1czPl14HuwfdqrlnpXtG/W42d9Ud+VLrxLPttWsrZ9PS+lJmf/wf/OKv/NwPTvd3l5cW4DM0hyugEDSqdTLX+uVOk/3Qj/3n73rbye//rkcePXvixOpxKD75yU/+wVc//2/+0L/zAz/xC+//8Mf+7j/8nS98+lN/8T1nHrvnnrw4e2tz85/83q8/+MiJ9/3A9//Wz/1K+8F3XTyx4S68+H272x+Ssh2mwYblFUwirg+H83l2dGkxq/vnBwcPzbcOekWJzBVzLuVi1EM2THolVNWc1IvtZs7mTRODpNY8rAMqHF5Sk6BISKqZGqMuuO6V/f0vXbp1Ym3toTVkagzibPsIZrOKYWa7eAUJOGxmczd/iYgYu0REb0Q6LCrI7IfmqkACbC3m5jQ9d33vwvZ0J7T6MduZxO1JM6gDosthIiAqcC6kGu0e4ng0Olg/ve5Cuvn81YebfuH3jkQ7X/u8dJWZbq/ermJfjJTVXLlh23VxpugdWZ5kBb6eWp/Lll9ePvvy8Uc318+Xy2fQndsYbK7Uu3/rVz/z73/8W1KtJsVUFMYghhB9dK321Z2d/+Lv/PLZd36oqqqv3bz8xLWdBTEXvnIpE3vvmbPf9pFv+/lPfW3+wfc8O3DdU48+d+Xzf6lYTGI3B1tLa50f/Q9/BO3wTy/d2jv5yO7C2/384wv3fXj87O89e+H33pmy+6W73l6uop+k0G+ai5tXT3bbp7uZTrc6qQyQ2HQlLBShs+e6l5d74w891j9xX7OwBJWmmUArtByKNkpvRKGqoklEoYBMq2jhSjvXl8XPXtuX3s36sWPvnLeLJoqzAESTJpndGjh7HSKAQRLM5rgV/KYlIsYuEdEbj13cOcNLD2fEwkBknOzLW5Mrg7AdWnuptVmG28NJ2aQqxWSM0WgbzdW6aAZNk7o2dXK056/ayejM6n2LT/7WF57vm/KxPNwr/WNlLEKVTNqv/MEgFKH3wPyp9WylrAbbzc3bi3P/C5ZvPv6B8em3Hyzc15cjqWnBK7rrVdb6n37/K0dM61/58LvRiW0bW7BWnHXu+u1bP//L/0iXTx+017Wlo/7O8ol7H3/XO0JV9op2io0RRTAbo7Bw4qjacPSe89d3977vY986atxCbi3qGlVs3ADLIT8TQ3bg0u0PLQwefOjpz/3+oy9f+o7Fzhr6827UnvNVmN7cuF0WS2dPnp5MXuoY7cAq8sbP38hWfv/MfV8/d2/qrKBsI1rJMm0FZEPoSOAEEDs7Uw4KgYiqqGsPPKSzMhnt+Ve2jJPT7zvRAtqSAckg3r1TQ1+bwGAsIhAYu0TE2CUi+sZiN0W07CysFEnhTIDrT/ylzb3dyk4k363C9qgah1Q14yiobSZIWeaMj+LjvMlrr5PKwBUhx5bLYn5i/dHvCK9+IW6/2plrVlJKQTdq3b0dzh9bPN5Z8KP9aY3B0pFnemf/sceFp35g7/TxplXE1KjvI/RgetBu1Z4vj8tP/2+/8Qu/8Uvf/6+9pyfNO888tnFt68KLL4yb6vyD71op/c1xvby8LJ2Fg8FEgFariNEbNTqddF3em18cx2SNu7W7133yXAKy3Bqd2th0nMP+1Iy1G12tvo6xScuXV9+7+C2npmtfu3Hpy4/t7X5kfXkubLdqL0fWr796ELN5Xbt3LnPHRp1pmV9Oc0931q+ff2fKe/C2XZosuGmG4BRxCklIPT28OSMlORwfBtWoQN6aVE3eXtpV/eyLrz6+gt796xYwUZyxEhWv26Grf+TLRUTE2CUiesPM66sqpdlQXA9sT1O/MQfRDpMZBZ0mNECUFKxqJgqpBS65HGITbBIbXbQGIrDZbgFz7Ml6d7JSVadkktl63J9c1Pjk2bNtX01RVUtHrk67X4nuuYUHth549Nby4z5vQyqkEhrFeNiokjWN9PPl9ZPnBpPp8ZOnVp3/0tNfPnn07Ee/+2Mrx1a/ernf/9wzYfH49f5wLqLT6c0eh7FWxMA7X9ZNU0HEddrS6TRAg6iAE4X3QLZg2keyblQYWxsjVXQj7Y4X8vHbnF09cuTq2j98/tMPx/T2hdUs1CfvX3hh5+CmXVhcWHvY9EKv9fzc/PNrxzYWjwIWIRURLjpvrIoRLSFIKhBJcmdiriTAIEUkGyAwWRIowl6wL9zavWdtvtOZy61ICNZYKIzMzqi4i/enERFjl4joG4/d2YxDAFCjLqth9hOeu7F/szRbjWw3fndcjZqmjkGNBqvIIoyFk4nE2ts8CmCgggBohpRM7En3gfqetWfc2ku3X1hqN6sPLVTl9rmDm6keXijSM8XcS6ce2z3znr2j9w86a4ojnUmMGNVmCFdqIbAB2mBUTtoZzpzaee7i0fl7Hl6df+Keb0mQYGprpZ6MxnVoHVmzTePqrdR4h+CTb0JqoW1cKyXNbFJUITSpDtNKDVqKACgkQ8ydd63GHwz26m7lM7GmCdVIxQwWly4uP/Lq+trptz16+cKzX7528an2gYbLlxdl+sEf/Nqo/YXb130m/XvO7J89EzprUjdZDI1J0YrzLaSsLho1DeD0MFYTBICHWohDCEGsmswblEmjx6cuXG8Xrr340LEWOoBFgFdxhRGo3F3ZtVDL4iUixi4R0TciwhwezgW4LIqtgFtDXB34/dja8+iXzbBuqlAnVTWZCgCBWqiBSLBQQZQEayCQiE5tjGZbk9g9+tDg5OKw/7iJ7tTasr/wew9f/EKzdftLqyf3Hv7WzePfvhGX4OsCWeb7RrtJujAtaI04QQxtv++ldsmUaCq0bo3cQyd7o4NUtOEyJwjtzBgnZajrphJfm9AYRGdg8zwF0yj2miC2cVK1RUzRi5UBTAp1FLV5D9ENYKUrnaXWRNshV+QT2BESkm9N6yJ2z79YHm0++MStd7zy5S/9vY8umKsb9f7x81fa9+Hxce38flu8WKlFbLuxrrEOQTt1SCalLIe1kszsOGGIQtLsTGEnLmlEAjKbjEvRDyS/7vM/eGljcWXtI4+s9qxBqiACDQZOgDgbzwDhfxZExNglIvrGCCCzZV0xEBOBQYVrm4NJMNNkp8GXPoQUAaggiQMEQaAWCSYYo0izgyhcgkATrMKotjtu0gzRUpw6narWNU2tpXs/tfOFowv37557bOPow1vZMsQBw6T7KrW3Ek0bxkCt9UY0xFDbwgIJdejm3bpGAroLxgIRPsSyHg0ApJTEmDzPCyeITZNquFZusyjIFhbE7ZWj/cbZpayVm64DkoixbYXzBmPrRqgOJgfxyGmkiHqCIkFmo22dNcXUtl6xxbEz5+v+47/96ud05d6DTm+z67ybQ55gImKy3gQU0NngYQRXRpMgCoVC7gzKnV3sZAAjUWBUVDUlVRirmQsytzE6uHD19jvOrB5bAGKAsTicxP76xVzOHSMixi4R0TcUu7NNu6pISY1Rwd6guX5rcxJ6U6+TJtQ++BSNJhWTkCFZROQBWUSWkIBprmm25iiAptDApbrVysvpFqrb0DwfzsU6t61TL2Yn7dl7x6ffsZUcRgdYamf5rh/dQr4EUwAe0eYx5qlMCNPMoNO1pc9j3o6mFRsHQNEkBKlzg7mF+Va2UyEZKzF69R4irSyPyKYVnr29+8rmluSwJoXKo4Z45xTWFgFy+eb21Z3m0t5u1ZamJ6oJqUA9n0+yzAiMBNGpDNypXhjs357E9ePv++oVf+rUfWFxwesIXuEN8jxzuTgLvwjNjHqYssnHMA2SQ8qg7u6oCyAZna3wRqiqSkqABJiELCtDGARzdXPn8vXb73x4LQ8emdw5Pg0GSMLYJSLGLhHR/wephqpCgskqwb7iyzf3LldmB63NKh00GEcT02zvqIXOzp1QKJKgMVDRJIACQSFA0sYiScS0b5ykYlEEyeXWdppk577rL76cmX3XgWsjCuqR14DOAqRjJsZEhCx5l+BTgsI4SOaQwWSNhiyLRiECMXCmm5BGVbsTbF2XE4dhkf3hMD087B5s7X7lwoXfvbR1fZpue6kWTnaWl6umf1N3vzia/taL+7de2f29V199tb83DhiZ3tQeL/K1KtWQKHbeYCGkaUqT4BpoE6bempY0GLii921/bgdNXQZT5KnbAwS+8Y0HFKZCCqIhwR/ehaazWWMRUKidXWkFFMZDFIAkTfHOe7NhCO3WkWv7/adfuvnU/ett0xKxgBx+NszuVFMj0bB3iYixS0T0jfAQo8i8MWPg4i4u7E33s7mdKtv35TiIn90XBRVjoHG20tj8seJSwM/ekmCRBFkSQQuhoxYhN4gwXjaXVyFAggkQ9VGAuAxJSL47LXLk/ZbRIjSzbRV5G/tlM/Bjl4zVsY9lSFFjAGKeGdht0y1sD9MyrbZ1be1vfeXS//r5FzujcPTkuZfbp0bzC9HkENfEgAKYc/944+bzf3/U0VNb6/dPTjxY+gmCZFhJUwCb0KTuZNXrQQUmwAVMaxOQN5mkrMrqcWcEga07LtgYfZxNEjMGSMAQgmgMAKQCAohRwZ1RCgJ1gJuNE9PXNiXMpi1YkyychLzVnw4v 3ty7 vDtdP97LZ0fZSYIYCICUkBTRIOO3LBExdomI3jAFjBWTKVAqLl+/HZKWIVZ11TRNTAkaZ42rqm9w+lUSeGOS3Dl7OMAl5AHRIM6Or3ht2BkQgAQLiYhalYgepoIIjIFotrwgzQT5XEDHZsbATCJ+94sv/OonP/e5lwb5uffahXn1FVptrB+PqmHs48pKx2fBuSbLmqhoKiTMLay3s+5w4Mu8NXVSNhVcRLvjfcR4MldkElMdY12OoWPIFC4ANgm8AQTBAc4AiAZQEwWQNIvaw9G3erjiejgIV76BgbhJYIzxMTox+6Px9Y3t957qIQKYlfThVojXb/4lImLsEhG9wdgViAnAOOFmP7x07VbVWil9nJTR+5D0sIahImJU31hsCZIRAIiQBKMqimBVIRBNkLufRiKQRCWrbbAiXSQTY4oBMeW1nVbqu9l+kmQ6v/iZZ55+WndeubR3MBy0lzaRFw8+kVaOD+vKdOZSrNFZaYqicpPJYBpf3rTSyno9e/yoy1BsjIpqmNk0ht1fN3UMsAkZ4Meo42Knk43HTk3KmtpGOIMsh7GooqjOZiEY1dRYGIGaKAIDwEJxeAJd0tl+XACHF0nvXIg3JoqWMbSLYjTSF6/dmjxxL1QKA+hh7xpJmJ3BRkTE2CUi+gaIhVgP7I7x4vXtYTTTaMpkq+CTRlEDY1VFVIyY186x/X+LXchsdy8MUrSIBjAKVaTZLlVzOEwrmQSBSNlCx/ulSZlXk+Cn0oRWmIxsvnumE7pzrXvf9vVp/9KVq9nFjSvPvzLtrOHYPXMfWSlrb1yGMmiWa96eRpGFuSPWb3zuN7tjNetr3W//4OLq0uTire1nvp6JTBfm5TvX7ANn4nQnQ5ozRvf25eCWSz7L896ctfPdpkDpPXyJdluNBBuNCjTaYHE4Qkygd24Vm02lUBhNs8EUgvS6FfA3+tpAVWtNMc+16F7d2b+2NT633isMkGYXPIkCAmHsEhFjl4joG2OthwnAQRWubfalmBtWoUw2xpRSUlGBQJPCJMgfObn2DUnRAA7IEqwiKDwQcVhxBskCAtgMGcrptH3lRnPrtp+ObBN3Nyfu2NFiZd5nUkK255YePPd/s3dnwZZmV33g/2vtvb/hTHe+eYecKytrzCrVXJIKCSQxGCSwGGQbkI2aNk2ACUe7wwHtBz/0g6Ojwx32A+4HGtruAGwTOKABQYMFGhASJZVUmqWqysrKebx5xzN937f3Xqsfzr1ZKcARebGyKwrvX9youJV589x7vrhxzv+ss/Za3Zf/30/O80zPrly7FgspG0P1sL/YmuqP63F0IFL1w+trCw1mgtaiagQUQlUXNZbhxi6/Udvae/jQG/rW2vbwC5f8jZ3twbbJMje7NHXv8YXDB/x0a7tbbsUaBnAqCIgyyegmwmAyiQ17638nNV2ezFvYfTmgeyPM7vRJwEmsm4jg3PpwcO7azcMLndLAEKBy21VPcTdJkhR2kyRJ9kPJBKAB+h5rO2OZmu0P6jHgBRAlAjBJcKoi+7ldTMLf68tyoYhiAlqejcTGUG0QnYAtEGFJm2G4do1evdAMB0WkmZA3ZstWzTCb0Yi6rq+LmVs6WpzfbPoEGBqG2ow6CzOj9X7pSnXtalwVlpfK3mA0NDDkIucsFt7CWlsMaVAPCjHBOXWZvXRt7VMvNt+4fnBmuXRmNGzCxvnQRDQeB+ek69B1YIDDZNaEibACIwJFZATluDt44dZ95lstu7t59w4nJxBgDMC1aiC7WYVrmzsNEAEzuc1btWJKoxiSJElhN0mSZD9qkAe2I57/8jd8MbXuecxFv5YqCDOriMQAYjCDJtMY7izpssIHijrT6dSDLVs4aWqzPigGflay0WgkM109OHdJKuQGFWPYXyhzuz3M+pV4WpqbH2+ONwaD8SuvtucfGWQ5TOkhUk4Z3SkazBuTVxWWeEijvDQU1dS+EPSC7ly6WGSybsMgH89lga1syxCmobLHgVyRyXg453X7I585vFlBs1CPzaHl5ZmZ4VfOyNnL65vb861nWq25YUSk6BzxsMqv9fN+ZDIhB7fLmBktisZyFYNYN2ml3Qu9xFDZbwU8RjArl1Xtay6/eu7ykw+fLOcLZ0CqiB7GYdLvbNLvbJIkKewmSZLcMQGNgSvb2PK04XmDaTvQICCAACEIwwiwOydL+Y7mDBCgASTdPDc3NhZ3RnZ7ML56fe3cRYq6sePZZrQ0y48e7T55pB8aUzE5KWM0IpZZ2pmbm96A9AfbfOXSgeZ+EupHS8q+7DW5tSEyKtUdFB3NpRJbNeQQbQysXmRcsTriJXFTr64Z3g4boarhm0FsdzjTVhWyqzfn1kedKt7IdLDSmvvup0xZ1JfO83BQVzocD405kIPjuFraHNqLVzc/+TXbZNcGO7roMN9ur662lxeLudmiLLZijGwB6O7xMSLV1ycz3GnXAYOtsmngBmKubI9OX7x6aPZYd9LJcOtFBFHqYkiSJIXdJEmSfYhAHXF9Y2fodRxQsakFtarorcFXuhtg95GzBJYhEcGvnz0bL2zQ5RvY2vZ+pEWLtn2v3emfv7whQ3u4i5mei8pWrUSR6FXEcFNkstgbha3W1no2GLQ61gtbheblyHDgEMmHOIDtggyMAZNXMRRUfJBAZMtx49YGo8FpCHWG20UTg689MkPS9pE2dowPEeg79dPt61K3Iuqm6rISS4VoSX1VzzhrrlxpXnrNXL3hs6nSoNrqy2BjWNV+POqQ5itLhnTSzyAAwKxCAOl+BoUpIJNb0ADjyW6PBlfXNkbNYXUGmAwyiyCbpjEkSZLCbpIkyf4o0ESsbW7XilptrdwoeYmimFQoZdIvqgqYvS0JdxJ3IzQGX+vNjfq1i62rmzO9VnlshQwRb2Xg9k61feE6n782U3QqJoVAQhCvGj20T2JWF+LmZTcaxPUbZdEaGzEw5Np9MsFJ1MbICGoQLKgAKQjCkWKQEFldL6jbrrevXYOPc6W1bDczpQKsTcdno62+EqqM+hkV3XbHlMUomlpKlTGTODPW6CX0Wu3Rxauj1y7kVvuLrfnVZbdx/frVS4PrN5u6GrfL1vwMOQsyIIHwZLGcUZBC95VLVUEGiKKsXFSNrG3vDEdV0yotYS83p4bdJEnexNJDWJIkbwwBhnW8eH2tjlzD1DCVkBeIQlWJ9PVDV3rHjagKQJ0lQuzOdNtBeipUmqlvfzB79wP6+ME1O2oDR4KxXztf3tjyBdUcPMXIJCBpaNjE2aOHqJ1NN/7SN75cNzvBxgbatl3nDeCVx1z1Oz7DuEDTgs8Q1aiYEKgOHPMda4YL3XjfSnPPwmZLb9hqoxO224Fs7Daxurk+5jjKyFq33Jufdu3h9W0aVbVvqFPkq/NVblyeja/fGJ8+O73T7xVm6ql7Zx8/fmJ54QjxnPfY2JStDee9SthdMMG3Hst5MmltP4iIoCYIwWZDL9fXt9a2tobjejK/bZJ3YyrsJkmSwm6SJMm+1EA/mLWdqiI7mUEWVaOIyiRkMdiAaHfC7J1rvIKC4cXjR4qlWTM3dbPuv3TzoixPTT9+Yr2LHfaOyZ+5zFdukhEhimSNyTKTZQr2YWp2ijPXghu9fMENKtU6UF0w5xEOsCDyWoiDZwoWwZDAKrFE66XwGOdZvP9Q6wffat735PrB3hWqBxY+45gr1A/7/VpYqHC2PduddVFH6zfJWF/mOtWxM13fjKbA1770Db2yvtKara2Ze/S+rZ49t7OxORw5WGLjyBJRnDTV6t66uL1P95t1LTFAohzh6oCtYbU9qCsfgcnpQIO0Py1JkhR2kyRJ9msAfPXCZsUdTy4QDauxsYD3YAfKIhx00jY6Wadwx3lXDWwey3LcLvie1RtOuqbond7wL5zpRXfg+OGN2eylan1qZvra11+1gwZURMmCZwRQbDQMx6Pthx99pJLiMJZ3/uzlJZPHeqvVg0eFxsg4G6O9gQBTK8ZwMW8VXsWTDkebHYyKKuZZ67JrrrZCv44d6U5vZPO+U2VydutaVftSe6xtt7I67GTAaLh2SdT0KcvnF3JDbfXTOzvx7PkD0weuDxo6fOxSPb5p7ctGNw8dvNaI5jOzy0dC1orGQGECSi95FKMQQmAE3kfPLkmU6GOMeV6Imqw1s7FdnTl3GcgUrhl5KEF2+4KTJEnejFLPbpIkb1jY3alpFKghCiJKiCIgBRlVs7dGYi/m6h2+Mmc4F0JAqMfWupmenZmyF9fzC9t1Fc5s9OfmFnba16cW52VzkI/yrF/FVguoRZSBLDQ8GF783OfrcdMJyII0Vzd2Lp5fODiPrc3IkTk3ko+raIwRBrxHFJGMnWF1nLt2nofARd7RVuZjbUxWcqeEis+9tXXwYFcIMKYYkWWWqwo7/RjRuEyci009bcz4tbPZoAJaTav0s71GtGE68p7vcDf7O69dqUSqdtnEybpgziKsQAA/aWaYxNw7z6YkAE16H4RYYAWmbqQOEYAxdjLrIVV2kyR580qV3SRJ3hg7AZs7/SaExnsfgojUdY1vmnCl+75RAqyBYYA9dBj9sKld0Plgm4trbeEDszOHVlfsuF4Z6rG+2gvXewxiqdDASMf77mY/fv1M88oZ4sqXjaed9a9+oTseutxpK6OC263MjsezqhiMClV4H0NQ5QauP9aNRgdCIG411u1oGMYoViinYDsDMpt14dVKLCDLxh7hvHdz3O1rLoZ6RefAPEJw/fHON8606rAdR5tdtcdmp6LOs1ujem21FZ65x7ztvubw3KhlIDACAQLBGwjhm/t374hOmh8IkSAEJQhhY2tzc2tLAOPcbh90+n1NkuRNK1V2kyR5Y4wDtkfjyMYDQaPA+qYGWYjQZHLsZPSY7jO71eIy5ykqSVW6MNept+uC1WR5cXBua8aOj89cPa/TQjxqylcvj55cHeRhUMaiDRt51JKtx5aHLRqsN9lL6wumrM6ttZavmNWFqte6MewbgYSmHSUPoWVVlQgsahuJILdmHBUSueqMxnF7WA3GPBYD1/Gh12hW0CVXrbl+a6bD7a2rN16Rl9YWtxHqkPW6M0sLQ2munT6Xb41y0DqPm+WFcrn0l6+y2tlDy0OmesrVJKGqEciaQgi13avm/jV2KhMAyKSuS7upVwjrW5s3N9bj8WXDjBjBafJYkiQp7CZJkuxTE1HVISpNPogIISDPILtTxkj3fzBKgRCVgLrhopg6uExBxpsvjm+sc89euHL1xIkVmSqXH7lv41MvlVDqj6WphQDLERSJG8uzD5zMD7Tj+fXtb6zZUZMZt3lxvVw6gJmF4ZZHlLx0DSTPc0OUGyvKgyaoKMr2aLaXz2bbrawfQmV4NNvedBip5ZmWtQa9nkyVg+FOVff95bq/drN7VZyPTVa4+ZmGlYLurG3Mey8aqDAzy7MU/darZ7FVhZuDqtfSw/OY7gAMJYoQc1sdN+7Vafd70Wj3hJvS7tiyqq53hoOmCVkOVcXuAuEkSZIUdpMkSe7YqMGgqr3aqCpQsIEGsqRR/6veNRey7IKaEEJoF+WhA6Olad3Y1KCDazf9xrDT62x1y3UbqZcTgtY+d4jBmYZMZfMim9Ke+Lyxgt5CrE1Wdtej6diyuOe+2JoxKlid3iYN1tQ7A2NyJ5kzbmpupnny0YMPnrrmt4dLc1s50dwK0KvEVRGmV2x0Wh090D7xAKgTbq7LjWEVt6NkvdlpmZ1tnVjdCE0LpCKBVEPIbLEyNdPfGLnza9iod05vmkNLnaKd9+a2tQlQE+EtwwI06WaQTHbn7Hq+42m7f+nLlNDEMKrGlW86eRahlii1MSRJksJukiTJ/myPUUX1QBOhZOu6hjEQ2W0inTQIvB7H7jhuGSJrXJZVoa6bqp0zH1y0p6/m24NDMaM/PV0eOXD5zDluUOUmzpY5u5HE+sjCjeneOck50AAAIABJREFUZqQsy6fMTHsLvfacvO9Alpc5Zwy6bphn5s3KQc6oLmOfIiK7sszESlAJsjUex7a91MaY570hSERWmnsORTI+BHYsuZqMuvmJ7tIi39xstjZHVVUXmZ+frWd79shi4+tYSWdleXDlJjfUErZXtjvntlbXovFuZIr21BJ3Z3ci+apRNpxZsO4eShMwYCMIKkR+X8cxXj8MiKiqqlFiv9+v6xqdjJl3m3ZTJ0OSJCnsJkmS3LlBg8AcYX1UsmY8quByDWEv3ipurTS487BLgOEqREtG2arDiLm1ciC22p0hdzaibt248rVLDdWu16rnp/JH72l1Zio/xqn7kTlfZKY2sqb1K5dvjq8M37KMwz1UHnDkjSFGJws2wG/CGJSlD8F4kKjJsoYiStrhAGEEZSEdjyMhGuaM2FAcbjVFPnBx1IwwHrazvFicH8+1R/O9ppNDFabIg+8cPRyGw+r8xfra2ugzX5lHaWseZHnrvqO49+CgV2xSkNzBuKgEVcTdtCpAZACqpPs4pEYEBU3+q7v90SIyHo9DCACY0znmJElS2E2SJNm/SlApeY1eOUw6FwggItG/IsLe+fvoCsLkTXyFIhqOM71+t6BRqEN0IOl28tl5OjjnDh3wqwfGHlnM2sZF5qDcjbj6ha9ufeEVmIh7WtB5GI/oddy4vBj7CmGAAzNghys3UMx6Zqsku5svFKyoAsQ4GFiqMwFHkSAi6BSdrFOOx4Orw53Pnt7Zanh5dvq7H4cYcI4qkig4405n5tT9291yVBZxc1A1znanh9Ntevre/lxn2AWYIAYRTQAiTUaDTa7P7kyGffnLF1uhIUqIiAIAojCpqpskSQq7SZIk+9QIQtQGGlREVQmgyUBXeX1OLO1FXeU7Gh6rgChHBROshUaohrLAocW+K9CrZ7vd+UMHdKm7M1f0225ss3rcODAbliCBZAx0V6d0Y9qGpq8D3roSYtPNym6RDfsbriAz29vcWgOy9tFjw2t9ZQ1KSoAyFIjqOjO2Eu6PqlihUBQEFcSAJm5u1f1tn3Nh5w9T3ki7MFw6cTHaGAmqCvauMNOmd5+dXT7AWyPZrHRqurM8v7PcG7nJajlCNIiqDITJugcGRAhya+5Y3E/bgWKyZJh0bwCGCKKIyK0ozKmNIUmSFHaTJEn2JQga1UAUlSLdKt7qNxUblfZV1mUFiYBjNAwyUILXJgJPPRQb3wTadnZQ5KMcwywKgMahhFhjozRaIWsGpeBh52Znj9X11AFZ6I1b3ndKWq82eLrcHIzOvnZ6NpvWmUPXz5xxrRlvaHeXg4AbMqplM+QmlMPRVD3kmroxmxL24i9Ww36vp1NZ+6GjMw8+MFCqm4pL2xb1Y4pcEGEcQi1CDG61uNPigxQCeXKSczAREHi7OyQsRjhQgJsslSBUDkr7nBF2a8Ib7X7OOrmGClHopJM3zR1LkiSF3SRJkv1TnqRTo0QAgQgku8Xd19PtvkfIOuc8qRoBEbw1jRReh2VLp+2QeegbjBpUEeqQF1DAGB8CYu3QUDVqNYPZazfevrT4oXc9c/TxbhuYATSiMagBCyjwf//m1/7dx75kFw9ez/22tTAEYW605eN047fOffi5hw+/9z1PPX7i0ZUl2wN6irrGZae/debs57965vrXrt3sN7bT8wuLfV4YUhmtgbWi2jRkIneQ+TDuxwaO0G6bysRBAysGNFuBIQPHwzIHiTI4kBMVghcE0v2eJKO9/WlGd4u7rDDEhtkSA5is+Uh9u0mSpLCbJEmyPwYgViEX1UVyQA0RqCpp4Em6miwKnsySjXdym0IgZyV4RAETlB3YMqyzARGxgSrlWU4mSAxDj7zN6m0zyOOgY7xr+u2djf/5h//2M6udE8u4BmRAFsZkOGrsUgseWuNn3//QzMLBf/PhP/KFjSSDHACDvdVqttn4+Q++78lj06cOrhZA0GEeA4QKI6tEHzh5/P0nj699e/8Tf/b5T3z5yy9dvtJZejy4mRFnkAxiYFw0WTUYO1fawgV4+Iql3bKFJ58BTiEhWGdKY8exAjiy+knvATEUgOyjv5kg+voBNILw5IPUQJkmxd20QS1JkhR2kyRJ9m82Q6gGO2aqKeYEFqEuaBhiFWwL5ESBGBgi4gDarUDeQXob+wYERIYAGmuDmqEhApPJA6RAJQIQrHE+dMbXDk9j69yXnr1n6Qcev/+5e99zMM9I0TCySSKnAhLJWA9tB2IDVXz/26be9tQHPvyJl3 /tY1 /YWDy2ZtgVQvXFf/w9T/7Ek0c5AhFqhKjwVo2AoDn0gPpa48ps69Hv/7YPvuORly7ufPTrNz96+tzpPDLmQr4woJa3eZ11Gq00VjA1CDaGqMZb1KzDNkiNUJRmDAZUvFFvsJtHiW+rhd8ZJlFVEaIIDRQrDlVOQf3YGQFFSIAxkTgtlUiSJIXdJEmSfSgdHEQFPkKhgBpSBcKkpQHYXZCwr+h2+9fu1jv/4p/c+hrW0JbhTLPhrm3+3A9/5w89ebwULDKoBgAG3OTte46Q2IIgMsSAjFgUFI5k7p98133vXD38C//m104dOfSZL774z37mg3//yUMsu028EVwDAWCGg7QCikqKKMgCSuOne6emZx8+dfTHIv7RL/+nzbUbtXHf2Fp39zwU63rSlzvZaRbZkFglr6Tx9iuhAKn+F+//HV4rAimRsqrRYDUaiDNmqtfLnQMUJs1iSJLkzS01YiVJ8sZoO2RMFBuJXv/CpAWl/x/eOGeNLmwXo41/9KPv/+Enj7eBDkO1AQkIDFjAQEAKCCbLLhzggqcRY2gxlGHzxP3lP/iuZ6uXX/zeh4783WcP2VDDIbrdyjLvdWBETGY1AJQjcqybGgFAF+jW+PkPfE/ev0abl44eW/RXz1n1rAEKgEEmkA3McjcjJ6mwBqORNZAKQdrtNjNPfoD0TJEkSQq7SZIk+9YtUBoyqhq8xkBEIFKi2xfdkgpIQHI3fgBGyPzG//o//eh3nSxaijYgcYeoAXtQYIUFeDIHjRniAAPDcIjwioow5l6Ewbvederooc5Pf+j9BujzeJtkB6gBAA4ogALIJjVmQ7AGzpmsyGHbkJZgNdMHZzr/7L//e4+uzl5++YvtXmbVG530K1vACnPcHcp2dygIalQY0SAaBFZ0Wm0YC2UQqUh6qkiS5M0rtTEkSfLGWCox7TirAksT1SmpAqI6GeMFnUyQnWQxvRuFXqPNAwd7j81jxiNXH2ksplE4MgTiSTFAYATKMKgZjJDDgyycQROgY6pgreuZ/+UXfmq6LJxXRARIABGIoBZEeyO81JAvEUmZYMFdYZYAXzOFOZu9/ejM9Yfv+Xy/ujjaZraAY2XRuNuWcBeTrgLRarTq81g7qa34djtfXFx0rpj0k8QYidOTRZIkKewmSZLsx7zBlJUCjRGviCARhoKhk8m1kQDQXuYl+ZbnXUbEaHOKUCgQxToG2wbqiMkYyORQHCkMwDAAwRMUlItBzKAhywio4QlqcX0H1iEEOxVhddIDsdsVqwygjqF2WQAI2gbyCDQMNXBw0Zc2z0Nz89oVPjgt0EgEZagAOmmruCsTERQgZVGj3qnPtSqkztRPdXpzc3NFWUAFgGowSFslkiRJYTdJkmQ/MsXK9LTbqKB+NO7bIpdmpLeGuioR9k5f0d2afVXmGWTSSmugHrACeDjvowMrI+huZNUMwwoFwWpAfwBP+PMXEPT6V1+a4fzauQsHpufy+RkcO4iT92O2h14G1JhqgziqN9Y6mnRjyO4dNIBlaAYJnOUUkbm8KFu1tV5YwHt74yLgdxdJ3I20ySxVXZaZbbbJj414hHq603bG7DYNQxwbkVTcTZIkhd0kSZL9aBGWZqY47jAHQ45YRUmFwARMipoA7lbD7p69/KgWOlkZQcOmaWctEQBwACqP3I7YZC3YMER/2P/DP/7Kf/idtsf1M2dtU3czNxoPLuSZWDuibOn+B+992zPtb38Wq/PIGJaMywaDzaI9ZSEGvJveCWQBQRQrgAFYORJHYiErsKyTjuEoFAC+W3VVVaiSNCxNhmjVO9ZWmVtrgcn12KuyJ0mSpLCbJEly5zqKR0+suE+fYfa2bAdVJYAZSlDmWyGLBPimU2vfspyrTGo8QXeTpIOqAxtDKqgFOcNBSSKamrLR1Rc/2/zZC/HPPudfujiLcjgeHyClMg7ite5SOaw3OygPDNs3zr/0+698wf77X1k+dmz61APH3/50/sxbOpY8eUCtWgM76UyOjEjwgAGcQkmF1E8GLyiLGiPRkAYOQjTJw3ch7BOg0tQmVAVq9qNuYQ8uHei2O0oQgSHsblFLkiRJYTdJkuTOcYPDi2ZxpvfqurdEtXhjGMoamJUYtwYQKOiuvIVPgBH2hGDgFFADEaNklGqveYtGg53CAF7w6gX86r/b/OTHwnAt72Tn82rlyedare7lr33D7my0Ks3CjvhqdmH6Emq3xO979LnzL37j8he/0P/SVy790Z+sL3T/7q/+iosehpQYMRIMBIYRGcqwAAROAlEQDsBk+BqTGtK9Lcp3p5GDmdk5E8ck3kljYjXfWzy4stJqOSh0t+eCAEm/sUmSvFmfbtIlSJLkjXmpHSUHjqyuMqkiIgQior9cQyTcpaRFClJWIEzKpgQIIwJecygDhRMYwbUrm7/666/95h/MXNmIO9vBxO/90D94/O/9+AM/9hPv+dmfW3z0kUHQjLKe5NfOXz769OPP/tSHygeO3/+BH3j3j/8Ixjud6Fci/fY//Dmcu4Kgu1sgJvcyTLZPgOGhMPCEBhRBCgLAClaw3L0eBkBVDYFVjApJcESzM9O9XocZMd6NenqSJEkKu0mS/Lfy8EMqOH70gDEEAN5PstfkTXNW7G5zwF0cA0BKCsRbD4QiEAERLHs/auWMzRsXfv93n//oH8OaUeZaD9xzzzNPn/+TF//wf/gXr/yr38A9jz34fR9YPHw/pOw0rTJ0Dj793Kd+8Rc/+q//5eWP/B4eOPxd/90Hbm5dDzfXw+nzN//wUxgBjUACGDC739dqYK2hYrUyGhnhtnA/WetAu+0Gd4E0HgA0QoQ0ZtbMz063yxJA0L3GaRiIpl/YJElS2E2SJNmPTCTqY4dxsgxTww0zHGWSqeQACUdvQiAIGejdegtdgMlIrUyAoAgRyiAGi7C2OOLChRf/1S++8hu/tTAOPnqzMHv8u793rT9eO/favDEbr527+h9/HbOzD/39n76YL56l7IHves+rWzf6g7Gj1unPv7T54Y/gPe9afuiE0WZF5Mpv/Hb4/GcRxkDThGpSNDWqVoMgh1XPICmzpk0xQitwLewDE8RADPSOH66VoGZ3bBoFkAc8EEiUBSS7m4jBEfCZjIt6mMfaSeVIi9wdOrTSbhcqahjGYPfFRhrFkCRJCrtJkiT7oizOYCXHO4/P9bZvzKqaigg5CMpeOcZJh6vSPnLevsIuwxthIFMgBkQPAiyNcx4i0Hh49lf+7Y3f/88Hbg66VahyOvnOt7epe+FrZzXsoGyefdfjwxtnr3zkD+nBJztPfdv5uens7Y/XG9fGYpYPP7DYWn7xk19Av//kj/zt9kw7bF4vL51/8Zf/D2ytQX1mDQkMgyQahScHaxrDHHsmtI3oJOyqbYTBaljMfnp2CWp3wy5HUACHyXY0VhiZVIsn/RFNm5pOHGb1sNTAEpcOLBxcXSmLDBBnYCbdHWYykyFJkiSF3SRJkjtPZBpbTDnwwIljmYZWZnwzYpW91gWGMsBQht6tObvQ27oD9r4bA7ko1jdf+OM/4bopSltlWs938dzbBqfPtccoPNtuC888efnVM69++SsY9u9/+MHKME7cy2OsHjl64hf+6YPv+1uhnWG4ibne9cuXDszMBoeXX3gxfvZzGI2hYa9ifTfbA/S2FxZ7HcB629+yCgfvNGpT5QyO/p6jR3udDiD8F34wSm0MSZKksJskSbIvUR3QMlhdtAvTHaMVa0XagOLrD1C693FX0vbuTuDdfQ0EGAQGgAw0OHOuub52oNMqy2xsoj2yjGOHblxc68UsVzezcgCtvO73d65cw8uvTh05UmcGi4vE+YOnToFx89yrm1INdIylORYxKmIxA/7ch/8IEWj8rX7Yu2Nv4dxkMcTeMjol0ltHABWs6qTJxTtfZRIc5OjhlXaZW/5Lt5amMSRJksJukiTJ/qhS8B1gLsfb3nJfKcMOV1YH0Ho3704aGIQhfJfmArDS62HXoGHUQOM9VG8+/+I9pmhV1XZ/baeIU0+fAnRzY8RbwsEeefe3oX/DSizq8JVPfQpLS8XcDKLw3CrnLbzy8mdf+jKmS53pINYzRYF6VMfRvZ3e9U+/MH7+BURBqAB/10KkgAQqUAYmfSBGiAUsRKQgUZJYhtDy43Yz6Ghtq8HydO/I8lJumQEmBUR3PxSI6Rc2SZIUdpMkSfaVxwQKG7GY4R1vWTk2lxeyXciOQb23J5igxGp4t+76rUfg3QdBFlipIQ2QWUaI7szFJaWsGkUZaUnF8iKsMZ2pofDIGLzlARRETFlVj69fRzV2YFy9Pn3vyc98/FMIOrUwt3JotfvwKbz0ymDtuhWfIejN9WW25z7+pwgeRmDv3n44fb2yqwQYkAEbMAPEECdSxNgOdbsZltXWvIl2vHP/kZXpdlE6Q/T6HglFFKimym6SJG9a6YBtkiRvkChgkdrnLbc0hQO93F29kZvMaRNpMuh2dwzt3WsXJd1rRiWAIIBCLRGijNbW7bDqdOyYQ9PU5D3KTj47PWq3YtbAWWSOLalvCiLc3AhbO2Fzu3fg6Pb6Bs5eePsP/QiOLOHrZz72H//T6sKCGVZda8d11ZqxMh7h2jUcPxZjMHwXKg60uwoCyiDZXflLr/+tkeAkOPV59LkfuTBuZahjtdBtZ0xEjL0lHnvDx1LSTZLkTSxVdpMkeYMYi6ouCssR88APf8dTx3umU222QmV9RdE7awHE4C2bu5Z0SWmvYZegEAJYBKrS1AZaDQeGuPRh/NIZsDn48L1X81jP9lDmmJs1eZZnvHHpItbW3rK4+ru/+mvF6tzK4tInfvP/eem3fufsL/1fn/7n/1t+fk3GI0Gg/mB2dnpcj65duoxOB1Dhu7ezYXeGBQtIabe+qwpEQnBSF2HUqoetut+W4QzX1caV5V758MkTnXZrL9pOXggwgQlpt0SSJG9iqbKbJMkbhVCWQLSCjrEPzvP3v/WxX/ndP2lsr7HlWK34xhhHBB/97VMEvnXfHgREQHi3m2HyNj+iANQYzorMMUI97pli/IWv4tr17o/98Ht72Y3rF2BLTDkikzvbSINqZNdu0s7axuVzT7/tmU+fv3DmS1+da5fTdcwdRY51aLpkqhhq50LhYC2EyNy1yjUpqU5WxO3O1Z1sXVZl1JmMWmFchlHP97s6jsP1qQwPnTy6sjxPuwssJpvbJhVeQgq7SZK8maXKbpIkb1TWZTBp8BmrATrAI8cPH57tFSGUhlrWagwigUhVw13clwtE2v3MAA5E7ECIrbyxTHkGoWnK/LmLG7/0f2LtKp5+av3yVX/tBpDlxhpiZUGsXT3Kx+P1185gdTGf7XXL1mKrO5cVragaxWSOMhtUPKmZmUJmAWeR3ZUWjW9Op6TYHWehChJCzKTOpSr9KA+VFc/SzPbax44e7LRbCAExfvP4C+a7t8AtSZLk7kuV3SRJ3iCZA+BDyDJnJTo2x+b4yZP3nvnsazYPWalDH2NUm+d3r2mXoBGIDKcM1Wy3CEpg5rneNmIBgnBLeLYZv/KnH18YN6bVefXLX3+AMnBWwEJUjAC1kWYWEl56Be/9Xp7v4LLoqG6GY9EaLWRlUde+qYJH1j20DMOIDGYQ351BB3vDxgDR27KvCktjpHGxykOVxUqbUW70wOLcwZWV3DnEMBlVJt9UcObUtpskyZtXquwmSfLG8OAIsnkGqNPook4D73n64dVez/e3OQaGQLyygO7KymACSPdGyBKgsEo2AgJE7dx/YtNgBBg1blzPhbAKvfiZF8595sXpaMPNPqLNGiXvTWkho3q8PSNBv/wVTLt+zynghGzpXCszTKN6vAmvYJuV9z/3ds0c1KC5ixlSds+ogQHe3cohIDHwWayzMC7iOAsjjtXqytITj5+65+hhhcAYGKuv38itZ4pU2U2SJIXdJEmS/YiTeQzGQQkxFkw5cGzePnnvUi9s93TYM8GyqgpC3NsusddBSpOhXbd/6F+nuZREvzn80uQTtsWJB+pet8nzzDnrYykS+9vL3aLT1Hxj064s4+olabQR0l4rcnOlGfVJB+sbGIzYuqmyy0TrfnRTKl/abHaqJkO9KTO/MP3M05K3wQwBGJ4RgAgRgvxVk8iEIPu6X4rJ7DYhjsyBWHavWIQ2eaxaoWqFURlHRazm2sX9xw4/+tDDnVbL+wCw3nZJOD1ZJEmSwm6SJMlfT6HIiCAMWHIlAAP0CE8dK5ex3h1ezsY3ebxtBbboGTFG9sLsJOn+hbxLAiMwcud5V0mUhHfzIQlLQAwmAog79fKxUzqzvCXInMIPQUx5XqNqmq0jU20Mr2Lr0uZwqOV0XZbnqqo+cnjz4NLlwmCtmdti3WnImHFmwuLUdi87/uxTHLIrzG/90b8D4xoQHFAgGBmYWAE1JLAI3bY9Q/fu1+7HnYddsVFYIczRGHEGlsAACdejOUTeummHO12K1o+PLM498fBDSzPTKtEYBzCYCGDAAOb1om56skiSJIXdJEmSfbnVFrr7JjsMkAEnFmYeXJ3O660pbuZauQ0NBW/0tpm4mOSvyT9TVt0dNfDXoLr7Lj9UIBEhIkJh5ro0v3D/25677qvt6KWVX/Whnpo6vbWu062NcR9T7etnTm+MxjuCp9/17pml1ff++E9957/+pXf+zM8iyubN9ZmZmXFd5y4b7PSfePLZs2cveLWzjzzkHrkPlhUcFTCTxW1sAAs2yqwwCiO3Gg8mE8BkXxVrBnjvH4N4b+auWAl5U5txf9poGStTD7uZeejee5YX5plg2dBt43hvG8j2+hVPkiR5M0oH1JIkeYPQbZ/sZTsmrC7OvPPpJ65/9PnRuN/mVq0CCsSdSKykUbG7/3Z3tBZIYQhxMk12P5GMlIywBVhBpAyZnBSrpLZwtlvc94EfIumf+53f3gyxc++xlVOn3jpVYH6xeeHrGPPzf/DJ6bkDVOTTR+8F2z//hf99rv07i//0Qzg539w/f/GF0/O5bdVy4MBR1zm0efGr8fDBUz/7IZw6uR0aa1sMoIFR14vQDATu1KbVmCZQNIisQpMtaAqdXKA7HTYs4Dhp1hVAlSCs0UnTVV+oL0eDLgcOo+le8cRDDz/7zNMLc1OqqqrMLCLMqQiSJMnfKOlBLUmSNy7s3jr4RK+/Wd5iesdj9/zAO966khGvX16U4ZxWZaydilHd24/AUENqWI1RY8QY4b2+3jv9/gr21G6AhtAga1A2KCpkkucD5rqwOH7fyZ/+H5d/6INfmzp49H0/dta3/uAjX/z6x79y9Gf+8fO/8us3rm9mRfsd3/29V7/0EqYP3PvEk5eH4ysvfBmz09/+z39+5Qe/78rK0s7ioQPf+YOnXzz/Sl0e/+BPmrc8AzdTmDk3tlQDNRAYkWm3SG2EKBKEdK9lQ0jUCIzofkZScGSrMAxYkSI0vaaaaUbdwdai1lN+YIY3p1x4+N6D3/Pu5xbnZ40xTdPEGAGoavrFTJLkb5hU2U2S5I0Lu38FIeEpgyfuP/7V0xd3+mfraitwDHkWlYOCYWSSignQW6smZJJe/5qRW8E0qZ1GAitMkcEDzNbNzZ364E8MGvrj5//87Y898ZaT97rc4eyrz777uaNdt3Tw3nMf+9jp/sbyW5+e/zvv/Y7H7r9x5cLv/Yt/+d4f/P573v/+ex5+Ale2m9PnX7x65eCzb11953ND38C4FhMBaAA36YoVscxA5UJlpbZaGxWD3U2/IKOYtFrc6TE1AoghSqJOQi6+iHUnjnm0mTuf+0GL/NHVhQfvO768NG8MAbDWElEKu0mSpLCbJEnyLTY5j/V6w62CJeZsDk7j2x69r7/Vf+nKDW80uI5nYpjJl4MAsNCtyMwK7Pa23nFaI2gu41yRK4x6SyMgKsiPNSt7tRqmCBLMTL31B77vlQ//3gsf/d1HTxzn0eClz336yP2rK7PTX/y3v31wbn7x+toX/slPHn7s0RBx/aVL/tLFz3/ltYVDh2qVK5dvnrt+89BbHnnuH/4oDs0IAVQRgJIbbrI8A6QWHXPhEPqFH+Z+lAVlBfGkIZmUjRgoByt3fsdABI5Qserz6EsZt8KY49jFYaHV4kzrLadOPvDgcWtJNRIZY8ytmKuqk+CbJEmSwm6SJMl/VdDdi2a3ddsKLBF5bTE999BSpo//0See//z5GzErGzSBXLQtZSewUIAIk27dScil/X57CQhVRIdhQBKVDSCS5Xmsa5O3vJKhDADuue/kTy6e/L73fOXj//ncF8+5Tnbh9JmrCMbFszcvz0QrO9WZT3/Ok+k02WP5ytaFnc9f//Lsow/Nvf3Zx975zqmHH0U7H5M1nLFI00SXc5XbEXwLTaAY4YARXCOm1jiAyUFmcn5NyYi6vR9Z7vSekYd4q00uVSmDshmUoZ/rTu63pqx/6rFHnn32sYW5uTqODUprzK2My8wp6SZJksJukiTJt0R8/VHo1hk1YkgwzJnojONnH1zR6mE1X/3k+UvT00vqzdgP8t6sum7VeDCgdrcsTHthV+64uEtAmZGFBwArkmWGiIGGDLlayLMhQW5KAMg8Hn7s1CMPn9rZGn38T1/+nQ+ff/nrdSZsfB+mjQwmB2hYlt3FgycePvnYO5/AIw9iehZkIaxkGs4zRTFZWtFozEShGWAjYIOBtBVljENQFAXvzWIgE9gCkH3sn4iIdc7ajuOW9IuwUzabttqBjzUCAAAgAElEQVRyvj9lwwP3HHzrW59YmFsQqDG52Tv3NjmXlk6nJUmSwm6SJMm3ymSwgihYAKa9Gi8AiIEquOvw0InDIctfvfmRLdkJmvm8UzXDoGS5CBqBSd69dZuyn3O3Uo37w4icQQS2eYT4aly6FmAMgwEYwAEWaM+AgAC0Wq3v+cHHTj332LWrg/NnBttb/fVtHfoCrtOd7p04ZB85iYUe5jowFjDwFuqI0AbsZChwBJRmnAEpxoZRtCgnktaQsxF1prOxcmMZYBCDEHmfdWsVE+s2ovM7ttkuw6hEleuIqu35pdlHH3rg0NJBhjZoMmQm/RomSZLCbpIkyd3JugLi21OqAUBQFSICIok1TAfmikfyw+94+MRnXj5Xjatidu7yYFBXsT2TD30QkEB2YzLta2QBCOI4tg3sbpurEajJc4QIUCCumSLgAAYGgCGUAWicFo5WD2PxUOfUkx3EJVYww1sAcEDZqNVtiABtcM6EOkoUZXdr1xtUEUSImLt7BemyHlupOI7VlJYjC+9VqlkBwR0fHTOqHQpZtW2GW84PS67bMrJaFRkdP7h03/FjdrIsLhi26SkgSZIUdpMkSe6WOCnk3lqhoARWkDGAgFnUqxpD5kCHPvidzx7qtX/jE89fvn5hsTVT2Hw86Le49GwiYlSKvJd09U7H7arS5s7gTz9/Jg9eVWOsXGlJQhEB0NDw0ICh7QhW2omUExVVJKXYcpHYNLEjJsTQz6UxaqAAjDWMSEqNCqI4QSZkyZCzA4ogMNQqFPCkES7E3ObFzljmqfnz81tVZxXlfENeodC416Rb7euyOolTo51WtVnKqBUGLb9TyKiD5m1PPfr2J95yZHHRRlZGSTkJiNK+iCRJ/oajv+oJQNMMmiRJ7jodgAjIFM7v/RkDdpLzSAFqVIWcBaygqfHLv/+x//D8V6rOQt2aX6tZi5mG8sA2EHmG8GQ4F99hJwNraIXxwrCJ/UHWcl68WlUJpUIJ/UwGOUil5WEFRasYShiSsvD02OxoDIoyEoO4tFmRMWnTVHVocmn5KAGRMs7zXEmr8XBcj1qt0goZgZVJmzFHljqOyDmNfJQ2B2if7T5alYvwO4AHPBBIlBUKkklXwx3o+uGhjdNdv9UzwVabue+fWJp59MSh73jb06uLB4AMMOC9WjqnsJskyd+IRPuXDtdOciwRpcpukiRv4IttvpVxZS93iSoksjGTBymGEBiCLMcTp04+/+rZV9ZucNPMt+fHYacyZY0c7DxZIQMGlAFAbs+FAr61cZchPNnBJnADzYsDU1vxarh6Azdv4sBs59DBncxGQmU15Apg3CCPEkaVtDI/k4FpZ61m67K86Ad4H4NMornAxNLZreiEWQ2EAIqAYApEqKMYpck2YFIokVKMZgxHiLjYhzdl1S5QDcCvz6dQIE7WbSigAmW5fY3vZBavilG1IkbFqPT8aDrWWTPMTdBq0LJy4uDK2595enVpGcTwAdZAEANM6thNkuS/AengbZIkb1TWzSdrFWjvGNikzsjEbCaNsmxhHRhAsBiInLx39b3vfOxoK7S2zq7oWqv/2nS8MWX6joecMYoCSjCTc10EJRbDSqSABcgjV6gHMfreZtNoTIawlY9DXmM0QFCcPSvVOBY84BhCQCR4joFtKOdpYUZmMAC8aE+j7xe+MnUNCdQuwARjuDtjx+Q5SgtkNWO1Cq59MY769dfMxjATjkFGwY9Ihka026nRrX231nKrfXjYPgCtYIaQGqFBU9t2F0LIMrTakGhDNBLN7tgKA8MoLKiBDksdTPut6Z1rCxtXlvpXO9Xagg083JjLzbOPPfq2p586uLIKY8CELJtcblNCTSrrJknyN1+q7CZJ8sY//tB/4XU47f1PAKxlVrzjkfuXp7off/7zn/3a6aW8tz2MTTXI3VQtCLno/8fenf1YdhyGHa6qc85de++e4cxwG5LmKkqyFu9wgsB5SZAEQQzkJX9ingIEecjyFMOGbCuWJVIS9304e+93OUtVHrqHHIoSEiQPlqzvQ6PRd5k73Wcap39TXacqVqX0IVQhxsv5DCWU2Mf1uq5D6ob2/Hxnd6Md15PTk77v1pO+XZ3U47S7szW0w+Talfls4/32PIzraVfnoQ4p5TosS1iVvs6jUWmG82WdhkkI9WIxi+N6KMNstiqpX7Xj3NZV2lqvQunOhjZOxqMuT0vaHOK9XOdPbm9sbZ7FHMcpljJqh9SerlMaz2b5tN2MTZ/yujuuRs3GEOMqr4d+I626dTwZxaFd5fhoE40SYggl5xCHcH5epX4Wuvmw3uwW82E16bt5f7ZRFvn05LlrV/74977zx7//u9f2dqp4cQHfxQTpi4Hoy2MrdwGxC/APKYYwLPvJpM45TOfTvdd+5+rO/nNP3/xP/+N/liFUodoaj0fro5NuHebbxznlyzHjfLmfWhU313nx4afr+w9C3+19Lx3df3j27u00GlevPLubp6ef3D7//Kg5WdZnyz73W69ePRuG9dsf5YeL6sknRk9eXU9GeZzWfbt9sjp+5+3h7DjMRsfHJ9evPTuuRxupOTw+ffj2h+umGb1wNb/32bpf581651uvpmW7+vze2YNFfXpWYoxb88lGPdneePDhR8Nnp0PumheuX3/mmZM3f16W7ZVnboy2q5Kqh299mE9Wue3banpj/9rw+tMnVR/qcR9TuNjcOOSYu5jbcWgnuRutTqvFcbNezmKelzzqTuu8+tbrr/zzf/anr7/0XB3D0K3rcRPKlyv1Zt9VgNgF+HVRwihVIYdUSl6HURNvXt3d2vz9wwdHP791753PHxyultuzg9G4a5e5rzZWVRpCjrGpShiqGGIen61OfvTTcOtO3NvaePm54/ufrX/8ozCabV7dulFN3/zpB/3do51q+vCzd2cPr++++ERdheNP7rbvfT4uqTnY7qdNDqFadPP758d/9158+GBy88r6zr2jdx6Mt3a2YlMdHYW//Wluqvne98/e +rA7 fBj2ms3rN7pbD++9+Vb/4HR3e/v85LQ7fHj15Ztb4+mD9z/p3/g05KFvTzfHo+H9T+7cufPkqKqX89u3b/c/eqduptXWRndy7/Tjw+n1nXxj96zEUMWQSyi5KrnOw6isR/1iVJaj9nQyLLZjtxmGaV5XYfHE7saf/sH3vvHic+M6lD7HFB4vXQCxC/DrJdXxYoXalGLIYRzLExvxP/ybP3vjvU//4m///ifvf3R3dXsY5ifrWZwcnNUbbTUuqYl5tI51qfOVMDq+u9hbNVtdtbFcHoQY26HtlrOcrx6v37n1oMRwbWc+rO+tP39YDg9nB5v9qi+Hy6vLsozleFiGelTKentU3W276/PNb7/+7Y+2PvrgB29263Y1nNWTMB/aSU477XKW87Qv9xbrZxb94cd3zz9/2Dbx5eefOj08+uyn745z2d/anNw9nHfDdD759O6txa2tUViv26Mhr6fL9PDHP98po6eefWb2zRff++Cjxfv3hv58KLNQjUJMofRVGSZ9Nx7W8/502h813dm0LGZ5WZ8fV+1iaz69dmXrz//1v/j2N16pYsltN2rqEKpuuWymk8ud6kxcAMQuwK+VMoQYLrZZyyGEEEOKZRKHP/7mzddfuflXP/y7//hf/tv9k8ONjf2mHSZ5uWwmQ5yVMq3j6KRUzaKbreOVvrn77ucfTfpmXG+vS6xCLMPRBx+l49P01H6c1k8c7L5199Nw+HC01YxCmPZ5M1WLOoawCrGuU5yNmzC0i74/bZefP7i3vbt9L3QPyrKpyijk5nzx6U9+Mjs8Gdf1tKlGy+Vw996ka8veRtgbt4u8UfLkfLmZ80YVx03M3XLSpwcff7rZh5LyIvR7zXijVOm8XS6WeRzq55545cYzpzevvdsdX5ytm9LPh3Y+dLNusdWdTFYPqvZkGpfz1DXD2f5m8yfff/2f/skfHhwcNDGnFEKT+vWyrlIznYQQQrnYp+5y+QsAsQvwayCG2Fw078XNy06bTpsuD/Om+tM//M7JydF//q///fDkznQydNWiGm2lecghDutVXU+ndZyNRu3xajSeDaFZ3zsc5VEYTWKdTk9PR7PpaVWeeOXmw/fuhPn43oM7z3/juWXp+1HVNuVkWIbxPJx1B309enD81HR7cf/uD/7mr1eL881+fPPVl9a7+6u797fDOK5X5/eOxtP5/dOj8zxejuKwMR6W4wfD8sm6LEbxvMp17LtZc1q65bB68uCJg2s7b/z9j29cfXYU5tvrZqNJ9XF3Y75fluXeOx/f/flPHtS7m5Pv7D93fRGHYejG3Xrctc3ytFovNtJq3J81eZm601Eanrt+8P1vvvaHv/utGzeeCCFeXMUWQqjHoy+PI4DYBfj19eViiSWE0HarUKUqxHFIf/T9bx8+vPfmux+9f/fhfPvqWTx/cPc0p639g2vDsCztUKqhNHFjZ+eFl16+f3Q8am8v+nYWquXxaZ1DKfn24YMh5Thuwp3764cnJcXQVCVVVQ5hyNPJvO5L33YnJ2dhXF/5zqtlNNpa1bP9nQez8XLVVsvVVtO89ruvf/LmO6Wqw3wW5tN+MjoNOeQYSwohneVh2lRtU+XxaIipbfsXnnz+nbc/On5wlkLKi75sNhv7+7dvPdzbnu1OZ3fTKJ8elfX56uj2ZGNWunbatVslz+tu1C7iyb1ptUr92da4eunZp/7ou9/+7muvbG9thnUbxqMvtxeOIZT4WO7G8tjh1L+A2AX4h1dieKzdLldZqJsmhFhC7rr1tZ3tf/+v/uUnt+784Ec/fvO9j97//ONZs5VS9eDBh/1sXvWx2e5OlotqUj99bb9r6lvp1mq92j3pzm8djUpIi+GD9z46CGHV5XA8zO6t1rnqcujavN3WQ1cv8/JwMp5uNkebozgft689O+zMjs+GSRqVEPv59r2t6cPV4qlru9V7m80ixzR72JaTyXRVjZuujO8P09OqH8+Xm5v3V8NQRrO0kUabR5sbG9/85tGP3+9zXTa3b2+kT8Pp6MZ8tls/vTU93N9aLm7tbZVls5gujqvVatR189zPhtVovdhMi42qe/XlF7737ddfeu6ZK9vbk7oOJYZ6dLlhRyyhxMv9Oi4//spMBgCxC/BrIZZHiRtjCDGHKoTc51ynKoYwb6Y5l53pxuYLs1deeObT2/d++KOf/fUP3/j41idX6slG2uyGvHk9r+bN6bDqu/v9+qifdc1sc1gOhyeLvYPd5771jd3rB+n+6d/+5V+G9XB262hZpW53ejJOs9xstHWbSsnhPMU8qcOkOisxlDqNJ+vlMF3kmCfd9nY3qR42zXms1qkKzbwbzzZ/56VVaA7fv/WTN97tS9588eWrrzw3TLfydPNs1PUlbm1sb7/26oNPH+aj465p 8tY0 vHCj/fjWxx/8PHVHe+0qpdX24Z11TlV7Pq/KvEpN3+bzo/HQ3byx9+f/9t8dXNm5fnB1XI8uN5voQ2j7Mq1iDCXEGEMJj398OcEBQOwC/Pr1bgjhYkmGEHJIoxS6vis5jkepijHnkFJKKfzOk9eubu48tX/wNz9846cffPzZ8Z3YjKfb/daV3VkXtjdDbifN81fCeLfsbb/4T/6gmjTtU1cXBxvN5nRz8WpcdbPrV9eTq6unrg77+6tpsxyGGOsQY9rbHr/+Sp7Fer61Ck1MVYnVqKmnV1L5Rr8q63hw5doffe/o3oPV1mg9nzcbm9uT8eTK1eFs2ZU8v3k9PbG/GPr58zcnBzfGs/lyd/N4cbrxnVfmXd/vbqxn1bPffa25slPu3r+yMb42bUbn28uqa7s+DOdV29bDEIf1bh2fevLgz/7pn3znm6/EUEqI/dDHWKcQQgyhqUMI5dEOzPnRIG7xPQT8dv74+PpdpZQY48UHDhDwD688eouP3h7dKiW066Gpq/Tot/Jtd15VVVVNQgkffXjnB//rR3/1xpuftue3z88neweni2F388l2UbpldT7ZvrV1/dlq56xbfjhan9d9VTfzPu61KaTq/t7obLUOMYVYh24IpapK3J1O1udn1SS1qV62fclV6uNemo2qtGiXbVoPo/zExu7x4Umbh6qqYozjqp7Feli3Q87rJpYqrVarGON8PEl1dTq0y/VyPBtfDWl9fnoWFvvj6uDhyfT8bBxWmylPz48W5azEdjYqoV1OqvTE7ubzT9147eXnv/fdb9WTUZXqEOJQYl6XJtZ1CiGGXF1O/Pj6UmOPzdP9Yg81gN/8oo3x60F7cb/YBX5DYvfx/6HHEELo+6Guqsun5IuLr0IobUgxlGroc5XqvpQ33/3gL974yZsfvH/n+PT4dDVrNlMYhzg6qSafzg5GZdyneDKrz6uQSxo106ZPizacbY5L1YSQQmhCjlWs8mpVUgpDF+v6YhezWI1Kl2NJsapyKrFJZehCKSGmmJoydCEPIeYqVUO3qlIsZUgxpDI0TdPlIS9PJ5Mm5HUq7XTVTXJXhtVWKtOTk+2QY7eoynLWr1Nox3XYmdTPXLvy0gvPv/D8zaeuP7G1tVlKH6sUYgqhihfTO0oIOeQhxObLa9K+PrwRvzyswSVqgNgF+A2Sw5BDCiFeDFimXMJ6KGer/uj49KPPPv/52+/+7K23b9++PeRSb+zcT5O+ngx1NdSTvhrnZrKuJotQt9V0WU2W1bgLVYkphqqOIYUcQrrY2qLEKodQLi/2qkIMoaSLpYBDrC7ru+QQcgxDVfoqDGV9noauikOTUp1CKUMa1k13Mi3dZpVmQ5dWq7A4TevF1qgalyHmtvSLOubXXnvppZvPvvT0jSefONjf308p5Zzr2iQ0ALEL/BbGbi4hli9it4QwhIvN10KXw2e3D997/8N33//w448/vnN4dJrGbUlDVQ/VZB3iIqdFn+qtnTaO29G8bSY5NUNMJcScL8dKcwglVCGkHEMuscQQSp3j5d8VQkwxhBCqnGPI6TJ2cwz9OObYrUtu61BSzKWUprSTsqra83y+GLfreZW2mriR0uLwfsrdpAl7W/NXX3nh937/O8/cuLG3sTFKl2fsruuapvGPDSB2gd/K3v3yoqx0cbvL4WJgtpQQYjg67d9666233n73x2+/f/fweNn1YTSOo3muxutYnw+xDfW6nvT1OKdqKNUQQpjOhpjC5ZSKVEIsMZUQckyhpBJDCDHHEEusS44lxxBSyTEMKeRU+qrk0C3j0MXSVZcjvqUufT2cT0KYp9D0fWpX1Xpd9e3uxnRnY/L0jSdefOHmN7/16rWr+1Wsct+N6iaEkHMupVSP5m8AIHaB37bYDaGk8mieb7lYyCGGEMIwhBxCVYVhCF3b3blz9+333r/1+Z27hycPj08fHp8dL1b1ZL7KaZ1TGY1DVZeQ1iGd11WX6hBCjrGUGGLMIaZYlcu5shdvIYZS921VSow5louR3VKVIZahKn0TSihDKH0sQyohxb7JfZ37UYx7s+mVne3r+/t7m/ObTz95sLd79cr+xnwSqxzKEGJKcfQLF5MNwyB5AcQu8Nvu4pzWdV0I4fHf/ud+KENX1XWI1art7t1/+Nnnd+8/OPzxz362WLYPj06XXT/kPAxlWeJqMulSChdDuSGEiwkMIeUQQrgY2b24v4xKl0oJlyO7OZUcQ4khl25VlaHkPpVQN2kyGo+bNB1VBzvbr7348kvPP391b39ve2s8GYWSQ8y5Xfd9O5qOQ4rDkFOalBIvvpaULKEAIHaB3+K0/YX7Qigl51JKqqqSc9uuxvU4VDGUkvs+hFRSDCUNJfRDOTk5fXh09M67H3z88ScPj09OTk7O2vVxX/oU8+ULXtRt6C8Gkb8y4BpHsVQ5hJhDCLHkVEIMJYVcpzxpqvGo3pjOdna29vf2Njc3nnv6qe3Njaeu3ZhNpyGEkIcQQrs6H82mj76cLqY05BBDHUL6InNLKTlnI7sAYhf4LYvdi7PeV+7LoY ... src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA6QAAAWLCAIAAACr9+xTAAAACXBIWXMAABYlAAAWJQFJUiTwAAAgAElEQVR42uzdeZCl13nf999zznnf9269TW+zz2AZYEgQAEGA4CoikihRpBTHtOQ4VpRKXCqXU5IVRwmTWJGSUkqJlK0UVSrlsp0o5VjWktiKEi2OKYmyxFUENxDLDDAAZp+eXm/3Xd/lLE/+uD0DaIkDpioWAf8+NX/09PT01H276873nj7vcwAiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiInqN/Ml3qSqvCxERERG96UtXxPAqEBEREdFblft/qmBeGiIiIiJ6k7q7VcG9kQ8iIiIiIvqm9c9YqOU2BiIiIiJ6y2LsEhERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSEREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtEREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4RERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERESMXV4CIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiLFLRERERMTYJSIiIiJi7BIRERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4RERERMXaJiIiIiBi7RERERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERESMXSIiIiIixi4REREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSEREREWOXiIiIiIixS0RERETE2CUiIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiYuwSERERETF2iYiIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIgYu0REREREjF0iIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiIsYuERERERFjl4iIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIsUtERERExNglIiIiImLsEhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERExdomIiIiIGLtERERERIxdIiIiIiLGLhERERERY5eIiIiIiLFLRERERP9CcbwERPTWoQFaAQmwEActIIBCAQDy2ocBCiAma0Ree7cAKaXZe0Tk8K8pmqgpk0FCbWAAs4/osR1wO0OVIwvIGyyUcIIygxTwCjFwDp0cPYeeouUxH5AXgAUy1FLXqCOQYy6DOMDM/q2YgBRDbawVW8CIKiKABGcApD++QiEJSFBAFJqAOx8j+esfLhERY5eI6C1BAFhAAAN5rQuTAoCZ/bkABtAEEREkTVFVxM4+MqpxBgnwEXWTQkje+zrG3Uk9rJtgrVGjwxCl1ddYLsyNYzBlbPk459UYTNpSN01KKYk3BoV1hdgiSe51regc6WRFR9xckm4SZzNkDpKARoEAg5hbA2OsbQOAaAopibFW7jyUP/GzODWQWfLK4eNVvP6BExHRn/LSX1VnCxuqygtERG8qSZFmxQeYu3Uof+TJLGH2MQKFUZgImS31BiAC0wZ1g/64GldN7aP3oU5SiyubKMiRpClj02kdoCptDFXV9WnBZgUwSs12rh3NTNSoQY0aY6zAJjGKjpqulSxHVqS8rXnHdpxbdwtdmy92UAjsnU6HJoPD5+HDnD1cir7znP2nL9qm173N3iWif8GKVuRPBu3s/YxdInrrCHeC1dz5JYBF0hQFAkmHAQmdLe0G5HVAHeI0xFEdh1WaBB1MQ5Uw9KaMtknwSWtVD2maZGPLRzmAD22fxtvL08Hi3t7qwbAd09ToVkv27j21ZxeCaYtRY4xYMWZWvNJxeStpFmMRY6HaMtoSdFxsOSz12itzxUInn28X3cy1LZzAzlI3JSMCFblbuK972tbDh/PHO1e4iYGIGLt3YpfbGIjoLSUC8U4TKmCQBAESRQSQCKOQCBOgHmZnHHb3x/vjclzHiZpSXSX5NNpJssNoR8GWIZU+NbFJ8L72Lmipsu8a6W90rj7vX3j22GD/1Gic1dVmjqKb98+cfuXx7+53VnNjDZJRUQMYMcY45xdca07yhWjn1S2oczZqa5JkagaDtsT5wi61W73CHj8y3yvskXZrrmNbxlrACuzdxV19rWRFoXe2FuN1yWv5fUBEdAdjl4jeQq/s7+wEsIe/kiACKjLbrmADTAlM6jCumnHArf36YFKP6lQlqdXV4ipxu+N6HM1epYMmlUHrqDE23g9i3WRNK8BUWd3Zf1Gfe/rorWsPVMOHmrKlzbGWW/fF3sHBc2sf2Dqy0IKzEBNFJakBHLJONspiF1k3uvmUL6bcuui73rbNfLHQlTism83ptEj+1dt7S93s+NLSsZWFY0c6PQsHdO9uOAZey1s5fLD6upvXuKZLRMTYJaK3JgNkgB4mb7qz1ikeiLA1zDhgfxp2h9P+qBzW8UDb09iqNU18GtR+VE2HYdxoPgq6O/Ejrw0Q1agGAWKjeUgG4jTMHwwXt7YetemcThYnG2Fy0Ol2Ti6uPNCEfzoOoe2iKYw4jSIicCmJ7o+mQ+ctqnbM5rTVMzFzSJJclLkmzWemY4quzTo21RLGk3pnsnNlu3/PsbUHzqyuFMgE+d2Wfa1n0+sq37yugYmIiLFLRG9yKSXc2ac1u9lAAJsUmqARRiAGYkqVfhkPmrA5qvcm4aDBJJgydibqNhrpj6eTqp5W9dTH0sc66sSPo9gaxquJqgkCqLWtWAVtdXNn24OD+6epsz9ezybFZK8xB7FXaoGs3jvrO35zp7X+SDefrydBNRPjQvRNaFKriFpDtDSxr6WkKLVmcGaacpsWM9vNpOOkY2TOZXPWdZ0WVbx5df9iP6y2zLnF/MRCe2mhlQmswhnYpOa1iWMKFVGFCEQglsVLRMTYJaI3t8PAvTsWF0CKgEAVsDAuCiYRV/rVlX45DLZfyyDkQ49ho6MqDkJzdRIGk2nV1MGnBI3QBFXJVJAUSRJm9+lKHqWHXq+aKypMg/dBfMeYVnSZ5tB2EBNNFiX3Tn0xror9lJtGLVDAOITZxoOAFCCHi81qRGHqIIAtGx3UITNaCFpIC4XrOllouU6WdSTe3G16Wr98fXJsrji5unp8ffnEiukBmaJrrECAiCR3PrMeDnAgIiLGLhG9qVlrced+W1VVVSQ1KUmWqUEDbI/Tzf3RjZHfS8WBN/uN2a/joNHBtBmM64Mm7iGbeInJqnFAmg03CDECCSpQgcHhyN4yotdFGyhL14lF5lM5QktMshbtHNarU1N4k+bsuCv7xrjGZAAgHVhBliGIja+NEUsCiIGZ7bNNSManFAQ1EKBjHyZB53K70M5aVsqosBj3pzdGG2t7w/uOr95zbP5UTyyQw1gAkqAG6c7KLhERMXaJ6K1htpnBGGOMSQZREIFJwvYYN/ent4f17cbuRBw0cXdSHpR+VKVRWY+n1dinSdaJyUAUMBCBKlKCscBsM4CBJMBALdodhAbjIeykJVO7v1E0I2R5jFGSyVRasMhVxPf2Lq/119KCT3ZhYjOIgTpkIgF5NC4BMAkmiHiDZNPhqDAViFHVIHYSdJrSpCqHVqah1WvlLXF11PlsoWvNaFhvjq5f2e78Sw+fOTVvu7PVYzFISaMXo7AZVLi4S0Q0wzm7RPQmpqopJWOMiKSUKpWDIJsjf23nYGfSjJCP1F6bpmvDelDHg7KZ1r6JKUaEGL1qg9ZsXy+MERjVhJRgZyNu5XDYgQLJ2AYt1EU2Wmp2zzz92+976SuPt9NyPOg0A1ONTN0UyPJWe7vo/Lpd3j51fmvp1O2lM3vHH9jtrU1QwOZomlZoTEpJbJQs2iwJkCqRoLB3jj0TqLosR/IavUmx5aTbyjKDuXYn09CxupDLvPg5VCeL+IHzp9a62bH51nxhMsAoRP/ZB08QEb1Fi5aHShDRmztq7z6d6exH9nfLUBSSBF5xMGmGdXr+xu44FcMog2h3vNmYNq8cTLeqZuRjWdUxRagRYwCjKta2YoqQBFiIE1hVhZn9ExHqkAB1rVCuNftn4qi49EL72S99nz94WPam0w1/BCM/rAfDNIxHIpa7bbOwYNtnrjfZF2t9Ze7Y4KH37J196Hrv6F6rV0tmEICUjIExMAU0wftCozeaJAKKZKCCaCHWWisK1dpKEBHj8szKfGGXiqwnTRGmJ1paTHbuX1965N6T9584stJBC8gSrMLOzhAWvO6k5NcdJnf4xD/b48uz1ojoLR673MZARG+C0vUAAKuwGhEDRCECGBFbqQRgP+LlfrPdH4bGlk0aVOZ2FW6WersKG9O060MygHWwOWAVDmqRTIyCIgARAYhqxVprGxc1juAaCUZrGDd/sm2XDy60nvvMuUvXP9CE96ZRKdu+F/shXL2xf25ldfloOw2m25OBnQunxtfeVsz1em6tGrz0XL89uO3Ovadz9NzVYlGyzDcTpBp5DgRU6mJPFcmOkJVAgjrEAlLYWCBkCgNk0ZaAd4g+6bDyTdNMM9fLeyKYm8+qqt546ebZ3f3H7z390HrWMsgaWAAmwiVF8kgJTpBbiOjrVn8l3rnA7F0ieitj7BLRmyZ5Zz9zgjk8Jzf5oHmmghK4cuCvjppxcqMmDpu4U4bbE92qbL+RUXRJssOD1dQc7sFFDhXReLiFwCVICsmHFDCeylxLQ1WEcqXXtXu35blnejc/9WTcf1fXn2pGnTQdmvLm7d2+4r 4Ty8 c6R7Iy5atdO9d9affG+uqRZrx9pNv94PKJtab6/MtfnO7u6oNP+Pseu1a022srybTrvT3ESd5bk7GBCmAPRyioAAYqCguYJIAoTABSjMmKRJVkoEAjxhupivYYmDRlvTsO6XpZH33gaPdYDtRAVEgUqxZqAI9gkf2Ji5p42hoRveVxGwMRvQky93DMgKokDwBiIiSJHSZsjpvbw/BKv7x2MNlJ+kqI28Hsj5rRONa1i+oUBqkWJKNRVKAWcKIZFCJ1kxWzobUQj+QRYVNbqtAzaXXwavfGM6duX3zH8Pa7y+HCZKRFYYt80N+T8f5S1y3P5eV0YDNjs1Y1VYOOoHOxvJW18qXULUzu2p3Qau038aUoT9/zyHNPfnRr7lijC41pJ6MmqQ0OaoINycbZcivUQB0w24EbYKawJQDENpKDilGTGZNZUzgsdU3HhHkXerHq+el6K3v7mZMPn1p8ZDnvWGhsjDbOCWCSWpH8zouG2VO/hwCwXNklordC0XLPLhG9uWtXI0SRFBBYF4ASGCuu7DSvbO5vTnxfi2sH05sT/2qDA3VlleATkoNYSILWQIQmo0bUSLJGMwDGxBoNJGUqGRxMlkxW+WYlw9GLXzz/1d98PGydl53VcndVTHL2laa51h8eaa082lrOx8PJZG/lzGq/Ey9t3FhZOHGyvR4v7YeT9vJ4e3eMtuseta2eTXk+Td3sGbWfTCe273vP9tue2lu+Z4C5MSxcAiDBiEoygFVIgHqob8cGEmsXU3u29NuFd0iCBKiIiBHNbCysP9LKl9umE+q8KuetrHfMv/zue99zqt0Bipgk1LAGAIyFmCRmdsIcNMxeNjB2ieitHbvcxkBE3/zPYenwtAhgVro1sN/gwo39vsd+ag2R3Rw1N4d+r9ZygqhioknqYCwEQIA1gAImAUatwGB2qIOoSBD4XE2uwQbJgs/StHXj2ulLX/jA+PojZnAUw0Kb/YPB1NjamMW2W++08gYhZovH7/3KzSs7c9D5td3B5GD/9hMLq3s7N+49emRxMb+1sbu9f2AXu3muzWD3/MKcK6afefkPx8NJ9tBTi+sP3bCtYQ5YqykzITMpJRMhEaY2qYZpRCHJIbYBiyRQvTukV6FRNFnbhJiqoFIs5e1OK4/BV5PJZ16+srz09nM9FMbAtBAaGEAiZPYpZrt2DQCeQEFEb/3/Q/6UNRSu7BLRN5eEGGbzBZJ1NbAxwfW9ycubB2Pb6odsaxpe2hncHlR1cM3IRM1jQrSSnPE2eRPgwmvHOUTnos2iMQo1oXaDlEXYaH3qjdP6weie/vb8pa+8d/9r72/vZ8NNVGWWZdvD0TQE1y7WltdaPvdDSe25frf9cj25MN37+F/+viWXffZX/tFjQdZcnJZDFO1sYWGvrDa2t6zBibUjHRMmWd7vHf2yX3q6Wjg4/YR/8oNfWSxQtDFtO59b1WiaZKvkSkgNJJMM0lyKSxDA1ZAANUgCFaiBCHIDkwx8R3CkyJaKvAW1frDi9r71nuMfvPfsQ0fQjkBIMBEuwCLAAsbCiOJwTZexS0RvgaLlyi4RvYncfYa683uB2BhjsNkIuN6vX9ma3Bo1Y5nbmqYbw3JzVG1M0n7jgheTOUmAqiAZhExVgRAExgAWKoiCJFADg8bEWBSo+x3r18vd+Re+dn771sM7tx9Io2NuEJqDRj2qOu2M17srkmXzi4u748luR24e7V04GJ9+9Im/9MM/8hP/9X/16sLxv/rDf/X/uvTic4O9+Y3JorTvn8/Kg9uLLi0c7Y4maW/zYNDrFUu2Peq/H9UjdnTz+t7XNr6A+x/eO/vgcPXsvpuPriXJwqNlCq8aJSRkkF4Re6qhMTVsgM7OBzYQqBiEBtYm6DiGEGLpY8c6C1NK8dnLO4N+PTi99vjppcXc3EnamNQbmd2p5jQmsdzDQERvcYxdIvrmEmMU+aN3FIio2GjsKOLFrXB5t7w1jv1U3Bo122XcHFU7pR94qVMGG5ErEJESQspTcgkuWJu36pSgCmPRsgla1ZXWU6vV0nx3RW312d8+efmZb59ufGtXj2WDcrx/K8rOqNTB9IH23EP3P3iwU5p27+XbO9Xq0vOZde958umvff2xv/Dniscfap1/8MST767ane4HPnDvvaf/x0/8N++YP3px4+L 7Ty7 PD7fysux15uc7netV9uKr/ZPrR04vxpPljYeqwQe6y19/dfj0zZe++vZHrjzyvj3paWzBdatx47KFvLDJuhBQSw3jgQbJ26SixmhKMFGMOosUgASRWiE+xgRnjaJ7varG1/b7u+XWQXzygZVTKxK9y6xYAaAhBpNgneOyLhExdomI/rlSVWvt3bcBRJFGEQSbE3/h1k6/yXaCbJXp+v5kz+veJI4arWcH5IogT5AEn6AKTaLGqUYIxEICrEcWkknIKmRxMRZHLl9wX/r9j+5c+Z48nBsMejv9fTsdzuVb3szJ3H3HT61O/c0bW7vdzBxbeVbzU48/VsHla/eE3o3BeJxUf+Y/+/GbGzeS4K/99U/87M/+3F/4a399//Irn/q1V6elvre3vl5PpR4gTU+45YX5lfGgulmPl9phTaZzg+lj3sxND5rnp6UUnfsf3ZufnwaDrAhStIN1ISapU1HBRGg0EXcH5VoASCEBEqEKJBUJ0ArJJdg8H4u1WX5pOK5eua6FyxYWFzMRuAzJQpKG2QlxRERvedyzS0TfpMl7dzODFxkAexW+dm3w/PZkP7iNabo5arYnfhzN1KOJUAiMgVFkabbH1wTNA4wiIauMRWaQKdCYNLFpbFCv1v7k11567JWvvCvsPzjaWK0PMomVps2qnlonRbGYtdrJtKL0u+7r6+4PD7b/05/5H8594Nt9LD75qS/8wj/4ez/8b/+VD7z/3ZAogmnpf/hHfvQnfuw/eeCeM6muL1186e//3b+z4Eer0/3i8gsnm+qEtxJ7/Wl5EKbIY6sbs0IL01LpbPnVL+LYpeXTV+57++3T9w9XTw6kSI2YqMbF0ArAbA+ymQ1TsMkAEgySc4dHr2kEFAKnYgSZmKVur2PFlMNemJ5byt6+1vnYE2dOdmRefabROgdxPoTMccmDiN4SRcvRY0T0JsrclBKAu+u7FfDiCBc3Rxc3DnZN79bYX92f7kzivoeHiypQRUqiAKDiDJLRaJCAFAXRZcgzeI84nTf+WJp0Bpth89ri9Ze/Y+PVD0/2V8J0VO/r2uLmyvIfPHexi/mTxfw72j2R6iBO90y8PlfMfc+3f/xv/I1/8hu/u7Wx9+/+0CdauQWwt9VfXjsCAEiAqYfj3/nUp9ZWek9+6EMwWSOogU6qL/7yL33qv/vZ8/v99czNtbpam9vjwQ1flrZeWjTzUR/Uo6pLL/r8i92FZ9aOvnr/+d1T9zcrp6usNxlXEMmLdhUBOCTYBDs7UwNIuU3m8LY7aAISElxCjkJbLbGSOSxmYcEPFqfb7z8+95GH7//g2TnXNMiNivFJM2O5vEtEjF0ion+usRtCsNYaYwCEEA6i+9y1/pVhc6Vf3mqyjUnYGDV9L2MPNfnhSIEYDJJNxqVc1EQToo3BJlggM7AOTd2Zjo6NDk7vba7u3JrbunFs94UPy8WT2kL7yIujydfr6fp3P/Xod37HUm/xs7/0f5pPP79e2M2w13vvPe/683/+7Hd8f9Ov8qWlF77wmdLqIx/6YBk1t1kGSAkLIDTouJs7Vz/36c9/9CMf7fQ61rq6rlo2Q52mr17+5f/oE8e3bvWqctHlnaJbenNQTTb2bs113YKNq62Om1vZ8PlXJ+bC8plrp85fv+f89urJvWIJqaWS6WwgbgIUNh3OlkgZ1ACIr/WuwkTTlc7YWc2tbduu80t+uFzunJrufPj+E//6Bx5a6uaaypRlEGNgGLtE9NaOXf4Ai4j+rCQAgLn7qloOn7DUGogxEYjAoMFm2VzfHQ2kNRC3Ma53p7FsRIORKKoCK5AEF40mI0mSgThISgIYwCYYoJ50U3pbWa7fvLH84jNrOzfP2Ob+VjzWlJNq2i+rS3uTBz/6ke/9j38c68sB5uQ73v6b/8HPPPvpL3z4+77nnf/W9+D+B1HafGEZTXzoXe/+9Od+M6B2thuAJqAN2AxwOVK9fnS99tVnPveZj33su2KqWoVLKaW27Tx8/qM/8VO/9okfbU2ak+28W1fZNPWy/OTa0c2DTS+hyJM52FhoWk/11lf2bz1Xl2G0rWcfcG9//8h2xqVHu4Ckw3vvxCaYlBmYCCiCQuVwqLA0yWJSG00OWTv6NKobq6lje7sy+fr24J3bo/edWzaxsNHP7trQ1x0qIa99XQ6/OrPXEsr9vUT05u3gP3VZhSu7RPT/vwowChdhZi1lZ6cdpFoFDbLGmH2Pl25XL9zY3dXW7UovjiZXh3E0iVpaq1lS8UiN9epinjetWKcQJTor1ogoNCAmo4I035TrV688/PzzD29eeTTtH8urqZuUzVQTBge38m4xtdl+p9d+4v3Hnnrq/X/5X43OVreuFP1p78zbkPWQmWQgMYpaaP3pL/7W0tEHH3jgIQACzTAUaBy5kIz0bKiH//uv/trxk29//1PvTyaVYdBz6pLYZqm+vvPiM1/98v/xS3L76mJ/74g2bRer4PdTPjqoV7P22aJdNFVuzZbRF9vtFxZXP33i8Vv3ftCvnjkwmarP4tCmaLRVumLSLqwJxktR5pLy0mU+C7BDSEKaQ7QG4gSZtbmDk1iYqu2H33Kq+6NPnb+nI53pRDIDY72ZbfSdfQkSUhBJd2LXQZzCeCDnNywRfTMXLbcxENE3nxowCpteF7vQlEIdYWJW7ALPXZ1evLG3XZl+6twYNxfHk80gtVd4gQpcDqvQEuVo9aB/bG9oy93W/DgLk/lJzD2CuCjGRO9eff4RO3m331ubbhXNUEQq0xup3djZeWztiKQ4MsVe58hFs/xSbd/z8e/9wR/7K5V61wqjZtLNF5sYWjafDsfznXlIqHXwU//9L37oqY8+9tg5AXpm2EJC7EFdI42x8dL12x//gX/vb/7kTz31rQ8vCnLs9ZChmocCNRC3X/78H/zMJ/7mI0Xn/H7/HevHNqppMmZr81Y1Orjv7HqmdavVgXR3fPaMrD67cnZz7sho4YizxVpQF+PI+Km1sbU0MfOj1uLu4tK4uxiK+QgnXhv16AAp2gQrxomBNcYmMaEVxmdk8L0Prnz83W97sAPUNQoLgcJECA4HEScgHsauOohVmABk/IYlojdn7HIbAxH9Wbl70gHs7C1NQBJr1eQlcKuP67uD7Uk9krm9MvUncTiNtc0gBsZAFC2gnsCm+V7hL2xOL1x5sOdN+eVetXdkmI2cLJ4AACAASURBVLV8oa6dnEkyutfs39PyqziAHlRtONcbHow3b++dO3tGq4jOwqi9dFl7V9zaaG751//g4pPfU93/jiwggzUGsbASU5ifn0dELGv02u9+6jt/8uf+9k//9E8/cKpIaA8mO2bi55ZXjTEXLr/4k//t326dfui//PlfvV3V/8bHnhCPRkNuUU3QmsPF5y7/z7/zyZvHzsz3Vqp4dbdf3dfrdcPoweMrB8FdurW1sIAlJ/Nw8016b9evjK69sPHs7ayAbS3XhU2Y2NpbU9nlS9lxf/Lc9G22WZoTExBt9AVShnYJBYCUkhcVUUDbWRFSM6j1mUs37ltZXntoreOKQhIQBcnBRAXE3NmxMDtc7fALxD0MRPTmxdgloj8rVgHAmNe2iqbZ7tAA3BrGVzcPNidxLO2h5v1pHFaoG0FmIRYC2IQUoA0kqrNLnda6dWfGO0/a6Yk4mseqQzdox5tYtncXW5PxaGtf1czPl14HuwfdqrlnpXtG/W42d9Ud+VLrxLPttWsrZ9PS+lJmf/wf/OKv/NwPTvd3l5cW4DM0hyugEDSqdTLX+uVOk/3Qj/3n73rbye//rkcePXvixOpxKD75yU/+wVc//2/+0L/zAz/xC+//8Mf+7j/8nS98+lN/8T1nHrvnnrw4e2tz85/83q8/+MiJ9/3A9//Wz/1K+8F3XTyx4S68+H272x+Ssh2mwYblFUwirg+H83l2dGkxq/vnBwcPzbcOekWJzBVzLuVi1EM2THolVNWc1IvtZs7mTRODpNY8rAMqHF5Sk6BISKqZGqMuuO6V/f0vXbp1Ym3toTVkagzibPsIZrOKYWa7eAUJOGxmczd/iYgYu0REb0Q6LCrI7IfmqkACbC3m5jQ9d33vwvZ0J7T6MduZxO1JM6gDosthIiAqcC6kGu0e4ng0Olg/ve5Cuvn81YebfuH3jkQ7X/u8dJWZbq/ermJfjJTVXLlh23VxpugdWZ5kBb6eWp/Lll9ePvvy8Uc318+Xy2fQndsYbK7Uu3/rVz/z73/8W1KtJsVUFMYghhB9dK321Z2d/+Lv/PLZd36oqqqv3bz8xLWdBTEXvnIpE3vvmbPf9pFv+/lPfW3+wfc8O3DdU48+d+Xzf6lYTGI3B1tLa50f/Q9/BO3wTy/d2jv5yO7C2/384wv3fXj87O89e+H33pmy+6W73l6uop+k0G+ai5tXT3bbp7uZTrc6qQyQ2HQlLBShs+e6l5d74w891j9xX7OwBJWmmUArtByKNkpvRKGqoklEoYBMq2jhSjvXl8XPXtuX3s36sWPvnLeLJoqzAESTJpndGjh7HSKAQRLM5rgV/KYlIsYuEdEbj13cOcNLD2fEwkBknOzLW5Mrg7AdWnuptVmG28NJ2aQqxWSM0WgbzdW6aAZNk7o2dXK056/ayejM6n2LT/7WF57vm/KxPNwr/WNlLEKVTNqv/MEgFKH3wPyp9WylrAbbzc3bi3P/C5ZvPv6B8em3Hyzc15cjqWnBK7rrVdb6n37/K0dM61/58LvRiW0bW7BWnHXu+u1bP//L/0iXTx+017Wlo/7O8ol7H3/XO0JV9op2io0RRTAbo7Bw4qjacPSe89d3977vY986atxCbi3qGlVs3ADLIT8TQ3bg0u0PLQwefOjpz/3+oy9f+o7Fzhr6827UnvNVmN7cuF0WS2dPnp5MXuoY7cAq8sbP38hWfv/MfV8/d2/qrKBsI1rJMm0FZEPoSOAEEDs7Uw4KgYiqqGsPPKSzMhnt+Ve2jJPT7zvRAtqSAckg3r1TQ1+bwGAsIhAYu0TE2CUi+sZiN0W07CysFEnhTIDrT/ylzb3dyk4k363C9qgah1Q14yiobSZIWeaMj+LjvMlrr5PKwBUhx5bLYn5i/dHvCK9+IW6/2plrVlJKQTdq3b0dzh9bPN5Z8KP9aY3B0pFnemf/sceFp35g7/TxplXE1KjvI/RgetBu1Z4vj8tP/2+/8Qu/8Uvf/6+9pyfNO888tnFt68KLL4yb6vyD71op/c1xvby8LJ2Fg8FEgFariNEbNTqddF3em18cx2SNu7W7133yXAKy3Bqd2th0nMP+1Iy1G12tvo6xScuXV9+7+C2npmtfu3Hpy4/t7X5kfXkubLdqL0fWr796ELN5Xbt3LnPHRp1pmV9Oc0931q+ff2fKe/C2XZosuGmG4BRxCklIPT28OSMlORwfBtWoQN6aVE3eXtpV/eyLrz6+gt796xYwUZyxEhWv26Grf+TLRUTE2CUiesPM66sqpdlQXA9sT1O/MQfRDpMZBZ0mNECUFKxqJgqpBS65HGITbBIbXbQGIrDZbgFz7Ml6d7JSVadkktl63J9c1Pjk2bNtX01RVUtHrk67X4nuuYUHth549Nby4z5vQyqkEhrFeNiokjWN9PPl9ZPnBpPp8ZOnVp3/0tNfPnn07Ee/+2Mrx1a/ernf/9wzYfH49f5wLqLT6c0eh7FWxMA7X9ZNU0HEddrS6TRAg6iAE4X3QLZg2keyblQYWxsjVXQj7Y4X8vHbnF09cuTq2j98/tMPx/T2hdUs1CfvX3hh5+CmXVhcWHvY9EKv9fzc/PNrxzYWjwIWIRURLjpvrIoRLSFIKhBJcmdiriTAIEUkGyAwWRIowl6wL9zavWdtvtOZy61ICNZYKIzMzqi4i/enERFjl4joG4/d2YxDAFCjLqth9hOeu7F/szRbjWw3fndcjZqmjkGNBqvIIoyFk4nE2ts8CmCgggBohpRM7En3gfqetWfc2ku3X1hqN6sPLVTl9rmDm6keXijSM8XcS6ce2z3znr2j9w86a4ojnUmMGNVmCFdqIbAB2mBUTtoZzpzaee7i0fl7Hl6df+Keb0mQYGprpZ6MxnVoHVmzTePqrdR4h+CTb0JqoW1cKyXNbFJUITSpDtNKDVqKACgkQ8ydd63GHwz26m7lM7GmCdVIxQwWly4uP/Lq+trptz16+cKzX7528an2gYbLlxdl+sEf/Nqo/YXb130m/XvO7J89EzprUjdZDI1J0YrzLaSsLho1DeD0MFYTBICHWohDCEGsmswblEmjx6cuXG8Xrr340LEWOoBFgFdxhRGo3F3ZtVDL4iUixi4R0TciwhwezgW4LIqtgFtDXB34/dja8+iXzbBuqlAnVTWZCgCBWqiBSLBQQZQEayCQiE5tjGZbk9g9+tDg5OKw/7iJ7tTasr/wew9f/EKzdftLqyf3Hv7WzePfvhGX4OsCWeb7RrtJujAtaI04QQxtv++ldsmUaCq0bo3cQyd7o4NUtOEyJwjtzBgnZajrphJfm9AYRGdg8zwF0yj2miC2cVK1RUzRi5UBTAp1FLV5D9ENYKUrnaXWRNshV+QT2BESkm9N6yJ2z79YHm0++MStd7zy5S/9vY8umKsb9f7x81fa9+Hxce38flu8WKlFbLuxrrEOQTt1SCalLIe1kszsOGGIQtLsTGEnLmlEAjKbjEvRDyS/7vM/eGljcWXtI4+s9qxBqiACDQZOgDgbzwDhfxZExNglIvrGCCCzZV0xEBOBQYVrm4NJMNNkp8GXPoQUAaggiQMEQaAWCSYYo0izgyhcgkATrMKotjtu0gzRUpw6narWNU2tpXs/tfOFowv37557bOPow1vZMsQBw6T7KrW3Ek0bxkCt9UY0xFDbwgIJdejm3bpGAroLxgIRPsSyHg0ApJTEmDzPCyeITZNquFZusyjIFhbE7ZWj/cbZpayVm64DkoixbYXzBmPrRqgOJgfxyGmkiHqCIkFmo22dNcXUtl6xxbEz5+v+47/96ud05d6DTm+z67ybQ55gImKy3gQU0NngYQRXRpMgCoVC7gzKnV3sZAAjUWBUVDUlVRirmQsytzE6uHD19jvOrB5bAGKAsTicxP76xVzOHSMixi4R0TcUu7NNu6pISY1Rwd6guX5rcxJ6U6+TJtQ++BSNJhWTkCFZROQBWUSWkIBprmm25iiAptDApbrVysvpFqrb0DwfzsU6t61TL2Yn7dl7x6ffsZUcRgdYamf5rh/dQr4EUwAe0eYx5qlMCNPMoNO1pc9j3o6mFRsHQNEkBKlzg7mF+Va2UyEZKzF69R4irSyPyKYVnr29+8rmluSwJoXKo4Z45xTWFgFy+eb21Z3m0t5u1ZamJ6oJqUA9n0+yzAiMBNGpDNypXhjs357E9ePv++oVf+rUfWFxwesIXuEN8jxzuTgLvwjNjHqYssnHMA2SQ8qg7u6oCyAZna3wRqiqSkqABJiELCtDGARzdXPn8vXb73x4LQ8emdw5Pg0GSMLYJSLGLhHR/wephqpCgskqwb7iyzf3LldmB63NKh00GEcT02zvqIXOzp1QKJKgMVDRJIACQSFA0sYiScS0b5ykYlEEyeXWdppk577rL76cmX3XgWsjCuqR14DOAqRjJsZEhCx5l+BTgsI4SOaQwWSNhiyLRiECMXCmm5BGVbsTbF2XE4dhkf3hMD087B5s7X7lwoXfvbR1fZpue6kWTnaWl6umf1N3vzia/taL+7de2f29V199tb83DhiZ3tQeL/K1KtWQKHbeYCGkaUqT4BpoE6bempY0GLii921/bgdNXQZT5KnbAwS+8Y0HFKZCCqIhwR/ehaazWWMRUKidXWkFFMZDFIAkTfHOe7NhCO3WkWv7/adfuvnU/ett0xKxgBx+NszuVFMj0bB3iYixS0T0jfAQo8i8MWPg4i4u7E33s7mdKtv35TiIn90XBRVjoHG20tj8seJSwM/ekmCRBFkSQQuhoxYhN4gwXjaXVyFAggkQ9VGAuAxJSL47LXLk/ZbRIjSzbRV5G/tlM/Bjl4zVsY9lSFFjAGKeGdht0y1sD9MyrbZ1be1vfeXS//r5FzujcPTkuZfbp0bzC9HkENfEgAKYc/944+bzf3/U0VNb6/dPTjxY+gmCZFhJUwCb0KTuZNXrQQUmwAVMaxOQN5mkrMrqcWcEga07LtgYfZxNEjMGSMAQgmgMAKQCAohRwZ1RCgJ1gJuNE9PXNiXMpi1YkyychLzVnw4v 3ty7 vDtdP97LZ0fZSYIYCICUkBTRIOO3LBExdomI3jAFjBWTKVAqLl+/HZKWIVZ11TRNTAkaZ42rqm9w+lUSeGOS3Dl7OMAl5AHRIM6Or3ht2BkQgAQLiYhalYgepoIIjIFotrwgzQT5XEDHZsbATCJ+94sv/OonP/e5lwb5uffahXn1FVptrB+PqmHs48pKx2fBuSbLmqhoKiTMLay3s+5w4Mu8NXVSNhVcRLvjfcR4MldkElMdY12OoWPIFC4ANgm8AQTBAc4AiAZQEwWQNIvaw9G3erjiejgIV76BgbhJYIzxMTox+6Px9Y3t957qIQKYlfThVojXb/4lImLsEhG9wdgViAnAOOFmP7x07VbVWil9nJTR+5D0sIahImJU31hsCZIRAIiQBKMqimBVIRBNkLufRiKQRCWrbbAiXSQTY4oBMeW1nVbqu9l+kmQ6v/iZZ55+WndeubR3MBy0lzaRFw8+kVaOD+vKdOZSrNFZaYqicpPJYBpf3rTSyno9e/yoy1BsjIpqmNk0ht1fN3UMsAkZ4Meo42Knk43HTk3KmtpGOIMsh7GooqjOZiEY1dRYGIGaKAIDwEJxeAJd0tl+XACHF0nvXIg3JoqWMbSLYjTSF6/dmjxxL1QKA+hh7xpJmJ3BRkTE2CUi+gaIhVgP7I7x4vXtYTTTaMpkq+CTRlEDY1VFVIyY186x/X+LXchsdy8MUrSIBjAKVaTZLlVzOEwrmQSBSNlCx/ulSZlXk+Cn0oRWmIxsvnumE7pzrXvf9vVp/9KVq9nFjSvPvzLtrOHYPXMfWSlrb1yGMmiWa96eRpGFuSPWb3zuN7tjNetr3W//4OLq0uTire1nvp6JTBfm5TvX7ANn4nQnQ5ozRvf25eCWSz7L896ctfPdpkDpPXyJdluNBBuNCjTaYHE4Qkygd24Vm02lUBhNs8EUgvS6FfA3+tpAVWtNMc+16F7d2b+2NT633isMkGYXPIkCAmHsEhFjl4joG2OthwnAQRWubfalmBtWoUw2xpRSUlGBQJPCJMgfObn2DUnRAA7IEqwiKDwQcVhxBskCAtgMGcrptH3lRnPrtp+ObBN3Nyfu2NFiZd5nUkK255YePPd/s3dnwZZmV33g/2vtvb/hTHe+eYecKytrzCrVXJIKCSQxGCSwGGQbkI2aNk2ACUe7wwHtBz/0g6Ojwx32A+4HGtruAGwTOKABQYMFGhASJZVUmqWqysrKebx5xzN937f3Xqsfzr1ZKcARebGyKwrvX9youJV589x7vrhxzv+ss/Za3Zf/30/O80zPrly7FgspG0P1sL/YmuqP63F0IFL1w+trCw1mgtaiagQUQlUXNZbhxi6/Udvae/jQG/rW2vbwC5f8jZ3twbbJMje7NHXv8YXDB/x0a7tbbsUaBnAqCIgyyegmwmAyiQ17638nNV2ezFvYfTmgeyPM7vRJwEmsm4jg3PpwcO7azcMLndLAEKBy21VPcTdJkhR2kyRJ9kPJBKAB+h5rO2OZmu0P6jHgBRAlAjBJcKoi+7ldTMLf68tyoYhiAlqejcTGUG0QnYAtEGFJm2G4do1evdAMB0WkmZA3ZstWzTCb0Yi6rq+LmVs6WpzfbPoEGBqG2ow6CzOj9X7pSnXtalwVlpfK3mA0NDDkIucsFt7CWlsMaVAPCjHBOXWZvXRt7VMvNt+4fnBmuXRmNGzCxvnQRDQeB+ek69B1YIDDZNaEibACIwJFZATluDt44dZ95lstu7t59w4nJxBgDMC1aiC7WYVrmzsNEAEzuc1btWJKoxiSJElhN0mSZD9qkAe2I57/8jd8MbXuecxFv5YqCDOriMQAYjCDJtMY7izpssIHijrT6dSDLVs4aWqzPigGflay0WgkM109OHdJKuQGFWPYXyhzuz3M+pV4WpqbH2+ONwaD8SuvtucfGWQ5TOkhUk4Z3SkazBuTVxWWeEijvDQU1dS+EPSC7ly6WGSybsMgH89lga1syxCmobLHgVyRyXg453X7I585vFlBs1CPzaHl5ZmZ4VfOyNnL65vb861nWq25YUSk6BzxsMqv9fN+ZDIhB7fLmBktisZyFYNYN2ml3Qu9xFDZbwU8RjArl1Xtay6/eu7ykw+fLOcLZ0CqiB7GYdLvbNLvbJIkKewmSZLcMQGNgSvb2PK04XmDaTvQICCAACEIwwiwOydL+Y7mDBCgASTdPDc3NhZ3RnZ7ML56fe3cRYq6sePZZrQ0y48e7T55pB8aUzE5KWM0IpZZ2pmbm96A9AfbfOXSgeZ+EupHS8q+7DW5tSEyKtUdFB3NpRJbNeQQbQysXmRcsTriJXFTr64Z3g4boarhm0FsdzjTVhWyqzfn1kedKt7IdLDSmvvup0xZ1JfO83BQVzocD405kIPjuFraHNqLVzc/+TXbZNcGO7roMN9ur662lxeLudmiLLZijGwB6O7xMSLV1ycz3GnXAYOtsmngBmKubI9OX7x6aPZYd9LJcOtFBFHqYkiSJIXdJEmSfYhAHXF9Y2fodRxQsakFtarorcFXuhtg95GzBJYhEcGvnz0bL2zQ5RvY2vZ+pEWLtn2v3emfv7whQ3u4i5mei8pWrUSR6FXEcFNkstgbha3W1no2GLQ61gtbheblyHDgEMmHOIDtggyMAZNXMRRUfJBAZMtx49YGo8FpCHWG20UTg689MkPS9pE2dowPEeg79dPt61K3Iuqm6rISS4VoSX1VzzhrrlxpXnrNXL3hs6nSoNrqy2BjWNV+POqQ5itLhnTSzyAAwKxCAOl+BoUpIJNb0ADjyW6PBlfXNkbNYXUGmAwyiyCbpjEkSZLCbpIkyf4o0ESsbW7XilptrdwoeYmimFQoZdIvqgqYvS0JdxJ3IzQGX+vNjfq1i62rmzO9VnlshQwRb2Xg9k61feE6n782U3QqJoVAQhCvGj20T2JWF+LmZTcaxPUbZdEaGzEw5Np9MsFJ1MbICGoQLKgAKQjCkWKQEFldL6jbrrevXYOPc6W1bDczpQKsTcdno62+EqqM+hkV3XbHlMUomlpKlTGTODPW6CX0Wu3Rxauj1y7kVvuLrfnVZbdx/frVS4PrN5u6GrfL1vwMOQsyIIHwZLGcUZBC95VLVUEGiKKsXFSNrG3vDEdV0yotYS83p4bdJEnexNJDWJIkbwwBhnW8eH2tjlzD1DCVkBeIQlWJ9PVDV3rHjagKQJ0lQuzOdNtBeipUmqlvfzB79wP6+ME1O2oDR4KxXztf3tjyBdUcPMXIJCBpaNjE2aOHqJ1NN/7SN75cNzvBxgbatl3nDeCVx1z1Oz7DuEDTgs8Q1aiYEKgOHPMda4YL3XjfSnPPwmZLb9hqoxO224Fs7Daxurk+5jjKyFq33Jufdu3h9W0aVbVvqFPkq/NVblyeja/fGJ8+O73T7xVm6ql7Zx8/fmJ54QjxnPfY2JStDee9SthdMMG3Hst5MmltP4iIoCYIwWZDL9fXt9a2tobjejK/bZJ3YyrsJkmSwm6SJMm+1EA/mLWdqiI7mUEWVaOIyiRkMdiAaHfC7J1rvIKC4cXjR4qlWTM3dbPuv3TzoixPTT9+Yr2LHfaOyZ+5zFdukhEhimSNyTKTZQr2YWp2ijPXghu9fMENKtU6UF0w5xEOsCDyWoiDZwoWwZDAKrFE66XwGOdZvP9Q6wffat735PrB3hWqBxY+45gr1A/7/VpYqHC2PduddVFH6zfJWF/mOtWxM13fjKbA1770Db2yvtKara2Ze/S+rZ49t7OxORw5WGLjyBJRnDTV6t66uL1P95t1LTFAohzh6oCtYbU9qCsfgcnpQIO0Py1JkhR2kyRJ9msAfPXCZsUdTy4QDauxsYD3YAfKIhx00jY6Wadwx3lXDWwey3LcLvie1RtOuqbond7wL5zpRXfg+OGN2eylan1qZvra11+1gwZURMmCZwRQbDQMx6Pthx99pJLiMJZ3/uzlJZPHeqvVg0eFxsg4G6O9gQBTK8ZwMW8VXsWTDkebHYyKKuZZ67JrrrZCv44d6U5vZPO+U2VydutaVftSe6xtt7I67GTAaLh2SdT0KcvnF3JDbfXTOzvx7PkD0weuDxo6fOxSPb5p7ctGNw8dvNaI5jOzy0dC1orGQGECSi95FKMQQmAE3kfPLkmU6GOMeV6Imqw1s7FdnTl3GcgUrhl5KEF2+4KTJEnejFLPbpIkb1jY3alpFKghCiJKiCIgBRlVs7dGYi/m6h2+Mmc4F0JAqMfWupmenZmyF9fzC9t1Fc5s9OfmFnba16cW52VzkI/yrF/FVguoRZSBLDQ8GF783OfrcdMJyII0Vzd2Lp5fODiPrc3IkTk3ko+raIwRBrxHFJGMnWF1nLt2nofARd7RVuZjbUxWcqeEis+9tXXwYFcIMKYYkWWWqwo7/RjRuEyci009bcz4tbPZoAJaTav0s71GtGE68p7vcDf7O69dqUSqdtnEybpgziKsQAA/aWaYxNw7z6YkAE16H4RYYAWmbqQOEYAxdjLrIVV2kyR580qV3SRJ3hg7AZs7/SaExnsfgojUdY1vmnCl+75RAqyBYYA9dBj9sKld0Plgm4trbeEDszOHVlfsuF4Z6rG+2gvXewxiqdDASMf77mY/fv1M88oZ4sqXjaed9a9+oTseutxpK6OC263MjsezqhiMClV4H0NQ5QauP9aNRgdCIG411u1oGMYoViinYDsDMpt14dVKLCDLxh7hvHdz3O1rLoZ6RefAPEJw/fHON8606rAdR5tdtcdmp6LOs1ujem21FZ65x7ztvubw3KhlIDACAQLBGwjhm/t374hOmh8IkSAEJQhhY2tzc2tLAOPcbh90+n1NkuRNK1V2kyR5Y4wDtkfjyMYDQaPA+qYGWYjQZHLsZPSY7jO71eIy5ykqSVW6MNept+uC1WR5cXBua8aOj89cPa/TQjxqylcvj55cHeRhUMaiDRt51JKtx5aHLRqsN9lL6wumrM6ttZavmNWFqte6MewbgYSmHSUPoWVVlQgsahuJILdmHBUSueqMxnF7WA3GPBYD1/Gh12hW0CVXrbl+a6bD7a2rN16Rl9YWtxHqkPW6M0sLQ2munT6Xb41y0DqPm+WFcrn0l6+y2tlDy0OmesrVJKGqEciaQgi13avm/jV2KhMAyKSuS7upVwjrW5s3N9bj8WXDjBjBafJYkiQp7CZJkuxTE1HVISpNPogIISDPILtTxkj3fzBKgRCVgLrhopg6uExBxpsvjm+sc89euHL1xIkVmSqXH7lv41MvlVDqj6WphQDLERSJG8uzD5zMD7Tj+fXtb6zZUZMZt3lxvVw6gJmF4ZZHlLx0DSTPc0OUGyvKgyaoKMr2aLaXz2bbrawfQmV4NNvedBip5ZmWtQa9nkyVg+FOVff95bq/drN7VZyPTVa4+ZmGlYLurG3Mey8aqDAzy7MU/darZ7FVhZuDqtfSw/OY7gAMJYoQc1sdN+7Vafd70Wj3hJvS7tiyqq53hoOmCVkOVcXuAuEkSZIUdpMkSe7YqMGgqr3aqCpQsIEGsqRR/6veNRey7IKaEEJoF+WhA6Olad3Y1KCDazf9xrDT62x1y3UbqZcTgtY+d4jBmYZMZfMim9Ke+Lyxgt5CrE1Wdtej6diyuOe+2JoxKlid3iYN1tQ7A2NyJ5kzbmpupnny0YMPnrrmt4dLc1s50dwK0KvEVRGmV2x0Wh090D7xAKgTbq7LjWEVt6NkvdlpmZ1tnVjdCE0LpCKBVEPIbLEyNdPfGLnza9iod05vmkNLnaKd9+a2tQlQE+EtwwI06WaQTHbn7Hq+42m7f+nLlNDEMKrGlW86eRahlii1MSRJksJukiTJ/myPUUX1QBOhZOu6hjEQ2W0inTQIvB7H7jhuGSJrXJZVoa6bqp0zH1y0p6/m24NDMaM/PV0eOXD5zDluUOUmzpY5u5HE+sjCjeneOck50AAAIABJREFUZqQsy6fMTHsLvfacvO9Alpc5Zwy6bphn5s3KQc6oLmOfIiK7sszESlAJsjUex7a91MaY570hSERWmnsORTI+BHYsuZqMuvmJ7tIi39xstjZHVVUXmZ+frWd79shi4+tYSWdleXDlJjfUErZXtjvntlbXovFuZIr21BJ3Z3ci+apRNpxZsO4eShMwYCMIKkR+X8cxXj8MiKiqqlFiv9+v6xqdjJl3m3ZTJ0OSJCnsJkmS3LlBg8AcYX1UsmY8quByDWEv3ipurTS487BLgOEqREtG2arDiLm1ciC22p0hdzaibt248rVLDdWu16rnp/JH72l1Zio/xqn7kTlfZKY2sqb1K5dvjq8M37KMwz1UHnDkjSFGJws2wG/CGJSlD8F4kKjJsoYiStrhAGEEZSEdjyMhGuaM2FAcbjVFPnBx1IwwHrazvFicH8+1R/O9ppNDFabIg+8cPRyGw+r8xfra2ugzX5lHaWseZHnrvqO49+CgV2xSkNzBuKgEVcTdtCpAZACqpPs4pEYEBU3+q7v90SIyHo9DCACY0znmJElS2E2SJNm/SlApeY1eOUw6FwggItG/IsLe+fvoCsLkTXyFIhqOM71+t6BRqEN0IOl28tl5OjjnDh3wqwfGHlnM2sZF5qDcjbj6ha9ufeEVmIh7WtB5GI/oddy4vBj7CmGAAzNghys3UMx6Zqsku5svFKyoAsQ4GFiqMwFHkSAi6BSdrFOOx4Orw53Pnt7Zanh5dvq7H4cYcI4qkig4405n5tT9291yVBZxc1A1znanh9Ntevre/lxn2AWYIAYRTQAiTUaDTa7P7kyGffnLF1uhIUqIiAIAojCpqpskSQq7SZIk+9QIQtQGGlREVQmgyUBXeX1OLO1FXeU7Gh6rgChHBROshUaohrLAocW+K9CrZ7vd+UMHdKm7M1f0225ss3rcODAbliCBZAx0V6d0Y9qGpq8D3roSYtPNym6RDfsbriAz29vcWgOy9tFjw2t9ZQ1KSoAyFIjqOjO2Eu6PqlihUBQEFcSAJm5u1f1tn3Nh5w9T3ki7MFw6cTHaGAmqCvauMNOmd5+dXT7AWyPZrHRqurM8v7PcG7nJajlCNIiqDITJugcGRAhya+5Y3E/bgWKyZJh0bwCGCKKIyK0ozKmNIUmSFHaTJEn2JQga1UAUlSLdKt7qNxUblfZV1mUFiYBjNAwyUILXJgJPPRQb3wTadnZQ5KMcwywKgMahhFhjozRaIWsGpeBh52Znj9X11AFZ6I1b3ndKWq82eLrcHIzOvnZ6NpvWmUPXz5xxrRlvaHeXg4AbMqplM+QmlMPRVD3kmroxmxL24i9Ww36vp1NZ+6GjMw8+MFCqm4pL2xb1Y4pcEGEcQi1CDG61uNPigxQCeXKSczAREHi7OyQsRjhQgJsslSBUDkr7nBF2a8Ib7X7OOrmGClHopJM3zR1LkiSF3SRJkv1TnqRTo0QAgQgku8Xd19PtvkfIOuc8qRoBEbw1jRReh2VLp+2QeegbjBpUEeqQF1DAGB8CYu3QUDVqNYPZazfevrT4oXc9c/TxbhuYATSiMagBCyjwf//m1/7dx75kFw9ez/22tTAEYW605eN047fOffi5hw+/9z1PPX7i0ZUl2wN6irrGZae/debs57965vrXrt3sN7bT8wuLfV4YUhmtgbWi2jRkIneQ+TDuxwaO0G6bysRBAysGNFuBIQPHwzIHiTI4kBMVghcE0v2eJKO9/WlGd4u7rDDEhtkSA5is+Uh9u0mSpLCbJEmyPwYgViEX1UVyQA0RqCpp4Em6miwKnsySjXdym0IgZyV4RAETlB3YMqyzARGxgSrlWU4mSAxDj7zN6m0zyOOgY7xr+u2djf/5h//2M6udE8u4BmRAFsZkOGrsUgseWuNn3//QzMLBf/PhP/KFjSSDHACDvdVqttn4+Q++78lj06cOrhZA0GEeA4QKI6tEHzh5/P0nj699e/8Tf/b5T3z5yy9dvtJZejy4mRFnkAxiYFw0WTUYO1fawgV4+Iql3bKFJ58BTiEhWGdKY8exAjiy+knvATEUgOyjv5kg+voBNILw5IPUQJkmxd20QS1JkhR2kyRJ9m82Q6gGO2aqKeYEFqEuaBhiFWwL5ESBGBgi4gDarUDeQXob+wYERIYAGmuDmqEhApPJA6RAJQIQrHE+dMbXDk9j69yXnr1n6Qcev/+5e99zMM9I0TCySSKnAhLJWA9tB2IDVXz/26be9tQHPvyJl3 /tY1 /YWDy2ZtgVQvXFf/w9T/7Ek0c5AhFqhKjwVo2AoDn0gPpa48ps69Hv/7YPvuORly7ufPTrNz96+tzpPDLmQr4woJa3eZ11Gq00VjA1CDaGqMZb1KzDNkiNUJRmDAZUvFFvsJtHiW+rhd8ZJlFVEaIIDRQrDlVOQf3YGQFFSIAxkTgtlUiSJIXdJEmSfSgdHEQFPkKhgBpSBcKkpQHYXZCwr+h2+9fu1jv/4p/c+hrW0JbhTLPhrm3+3A9/5w89ebwULDKoBgAG3OTte46Q2IIgMsSAjFgUFI5k7p98133vXD38C//m104dOfSZL774z37mg3//yUMsu028EVwDAWCGg7QCikqKKMgCSuOne6emZx8+dfTHIv7RL/+nzbUbtXHf2Fp39zwU63rSlzvZaRbZkFglr6Tx9iuhAKn+F+//HV4rAimRsqrRYDUaiDNmqtfLnQMUJs1iSJLkzS01YiVJ8sZoO2RMFBuJXv/CpAWl/x/eOGeNLmwXo41/9KPv/+Enj7eBDkO1AQkIDFjAQEAKCCbLLhzggqcRY2gxlGHzxP3lP/iuZ6uXX/zeh4783WcP2VDDIbrdyjLvdWBETGY1AJQjcqybGgFAF+jW+PkPfE/ev0abl44eW/RXz1n1rAEKgEEmkA3McjcjJ6mwBqORNZAKQdrtNjNPfoD0TJEkSQq7SZIk+9YtUBoyqhq8xkBEIFKi2xfdkgpIQHI3fgBGyPzG//o//eh3nSxaijYgcYeoAXtQYIUFeDIHjRniAAPDcIjwioow5l6Ewbvederooc5Pf+j9BujzeJtkB6gBAA4ogALIJjVmQ7AGzpmsyGHbkJZgNdMHZzr/7L//e4+uzl5++YvtXmbVG530K1vACnPcHcp2dygIalQY0SAaBFZ0Wm0YC2UQqUh6qkiS5M0rtTEkSfLGWCox7TirAksT1SmpAqI6GeMFnUyQnWQxvRuFXqPNAwd7j81jxiNXH2ksplE4MgTiSTFAYATKMKgZjJDDgyycQROgY6pgreuZ/+UXfmq6LJxXRARIABGIoBZEeyO81JAvEUmZYMFdYZYAXzOFOZu9/ejM9Yfv+Xy/ujjaZraAY2XRuNuWcBeTrgLRarTq81g7qa34djtfXFx0rpj0k8QYidOTRZIkKewmSZLsx7zBlJUCjRGviCARhoKhk8m1kQDQXuYl+ZbnXUbEaHOKUCgQxToG2wbqiMkYyORQHCkMwDAAwRMUlItBzKAhywio4QlqcX0H1iEEOxVhddIDsdsVqwygjqF2WQAI2gbyCDQMNXBw0Zc2z0Nz89oVPjgt0EgEZagAOmmruCsTERQgZVGj3qnPtSqkztRPdXpzc3NFWUAFgGowSFslkiRJYTdJkmQ/MsXK9LTbqKB+NO7bIpdmpLeGuioR9k5f0d2afVXmGWTSSmugHrACeDjvowMrI+huZNUMwwoFwWpAfwBP+PMXEPT6V1+a4fzauQsHpufy+RkcO4iT92O2h14G1JhqgziqN9Y6mnRjyO4dNIBlaAYJnOUUkbm8KFu1tV5YwHt74yLgdxdJ3I20ySxVXZaZbbbJj414hHq603bG7DYNQxwbkVTcTZIkhd0kSZL9aBGWZqY47jAHQ45YRUmFwARMipoA7lbD7p69/KgWOlkZQcOmaWctEQBwACqP3I7YZC3YMER/2P/DP/7Kf/idtsf1M2dtU3czNxoPLuSZWDuibOn+B+992zPtb38Wq/PIGJaMywaDzaI9ZSEGvJveCWQBQRQrgAFYORJHYiErsKyTjuEoFAC+W3VVVaiSNCxNhmjVO9ZWmVtrgcn12KuyJ0mSpLCbJEly5zqKR0+suE+fYfa2bAdVJYAZSlDmWyGLBPimU2vfspyrTGo8QXeTpIOqAxtDKqgFOcNBSSKamrLR1Rc/2/zZC/HPPudfujiLcjgeHyClMg7ite5SOaw3OygPDNs3zr/0+698wf77X1k+dmz61APH3/50/sxbOpY8eUCtWgM76UyOjEjwgAGcQkmF1E8GLyiLGiPRkAYOQjTJw3ch7BOg0tQmVAVq9qNuYQ8uHei2O0oQgSHsblFLkiRJYTdJkuTOcYPDi2ZxpvfqurdEtXhjGMoamJUYtwYQKOiuvIVPgBH2hGDgFFADEaNklGqveYtGg53CAF7w6gX86r/b/OTHwnAt72Tn82rlyedare7lr33D7my0Ks3CjvhqdmH6Emq3xO979LnzL37j8he/0P/SVy790Z+sL3T/7q/+iosehpQYMRIMBIYRGcqwAAROAlEQDsBk+BqTGtK9Lcp3p5GDmdk5E8ck3kljYjXfWzy4stJqOSh0t+eCAEm/sUmSvFmfbtIlSJLkjXmpHSUHjqyuMqkiIgQior9cQyTcpaRFClJWIEzKpgQIIwJecygDhRMYwbUrm7/666/95h/MXNmIO9vBxO/90D94/O/9+AM/9hPv+dmfW3z0kUHQjLKe5NfOXz769OPP/tSHygeO3/+BH3j3j/8Ixjud6Fci/fY//Dmcu4Kgu1sgJvcyTLZPgOGhMPCEBhRBCgLAClaw3L0eBkBVDYFVjApJcESzM9O9XocZMd6NenqSJEkKu0mS/Lfy8EMqOH70gDEEAN5PstfkTXNW7G5zwF0cA0BKCsRbD4QiEAERLHs/auWMzRsXfv93n//oH8OaUeZaD9xzzzNPn/+TF//wf/gXr/yr38A9jz34fR9YPHw/pOw0rTJ0Dj793Kd+8Rc/+q//5eWP/B4eOPxd/90Hbm5dDzfXw+nzN//wUxgBjUACGDC739dqYK2hYrUyGhnhtnA/WetAu+0Gd4E0HgA0QoQ0ZtbMz063yxJA0L3GaRiIpl/YJElS2E2SJNmPTCTqY4dxsgxTww0zHGWSqeQACUdvQiAIGejdegtdgMlIrUyAoAgRyiAGi7C2OOLChRf/1S++8hu/tTAOPnqzMHv8u793rT9eO/favDEbr527+h9/HbOzD/39n76YL56l7IHves+rWzf6g7Gj1unPv7T54Y/gPe9afuiE0WZF5Mpv/Hb4/GcRxkDThGpSNDWqVoMgh1XPICmzpk0xQitwLewDE8RADPSOH66VoGZ3bBoFkAc8EEiUBSS7m4jBEfCZjIt6mMfaSeVIi9wdOrTSbhcqahjGYPfFRhrFkCRJCrtJkiT7oizOYCXHO4/P9bZvzKqaigg5CMpeOcZJh6vSPnLevsIuwxthIFMgBkQPAiyNcx4i0Hh49lf+7Y3f/88Hbg66VahyOvnOt7epe+FrZzXsoGyefdfjwxtnr3zkD+nBJztPfdv5uens7Y/XG9fGYpYPP7DYWn7xk19Av//kj/zt9kw7bF4vL51/8Zf/D2ytQX1mDQkMgyQahScHaxrDHHsmtI3oJOyqbYTBaljMfnp2CWp3wy5HUACHyXY0VhiZVIsn/RFNm5pOHGb1sNTAEpcOLBxcXSmLDBBnYCbdHWYykyFJkiSF3SRJkjtPZBpbTDnwwIljmYZWZnwzYpW91gWGMsBQht6tObvQ27oD9r4bA7ko1jdf+OM/4bopSltlWs938dzbBqfPtccoPNtuC888efnVM69++SsY9u9/+MHKME7cy2OsHjl64hf+6YPv+1uhnWG4ibne9cuXDszMBoeXX3gxfvZzGI2hYa9ifTfbA/S2FxZ7HcB629+yCgfvNGpT5QyO/p6jR3udDiD8F34wSm0MSZKksJskSbIvUR3QMlhdtAvTHaMVa0XagOLrD1C693FX0vbuTuDdfQ0EGAQGgAw0OHOuub52oNMqy2xsoj2yjGOHblxc68UsVzezcgCtvO73d65cw8uvTh05UmcGi4vE+YOnToFx89yrm1INdIylORYxKmIxA/7ch/8IEWj8rX7Yu2Nv4dxkMcTeMjol0ltHABWs6qTJxTtfZRIc5OjhlXaZW/5Lt5amMSRJksJukiTJ/qhS8B1gLsfb3nJfKcMOV1YH0Ho3704aGIQhfJfmArDS62HXoGHUQOM9VG8+/+I9pmhV1XZ/baeIU0+fAnRzY8RbwsEeefe3oX/DSizq8JVPfQpLS8XcDKLw3CrnLbzy8mdf+jKmS53pINYzRYF6VMfRvZ3e9U+/MH7+BURBqAB/10KkgAQqUAYmfSBGiAUsRKQgUZJYhtDy43Yz6Ghtq8HydO/I8lJumQEmBUR3PxSI6Rc2SZIUdpMkSfaVxwQKG7GY4R1vWTk2lxeyXciOQb23J5igxGp4t+76rUfg3QdBFlipIQ2QWUaI7szFJaWsGkUZaUnF8iKsMZ2pofDIGLzlARRETFlVj69fRzV2YFy9Pn3vyc98/FMIOrUwt3JotfvwKbz0ymDtuhWfIejN9WW25z7+pwgeRmDv3n44fb2yqwQYkAEbMAPEECdSxNgOdbsZltXWvIl2vHP/kZXpdlE6Q/T6HglFFKimym6SJG9a6YBtkiRvkChgkdrnLbc0hQO93F29kZvMaRNpMuh2dwzt3WsXJd1rRiWAIIBCLRGijNbW7bDqdOyYQ9PU5D3KTj47PWq3YtbAWWSOLalvCiLc3AhbO2Fzu3fg6Pb6Bs5eePsP/QiOLOHrZz72H//T6sKCGVZda8d11ZqxMh7h2jUcPxZjMHwXKg60uwoCyiDZXflLr/+tkeAkOPV59LkfuTBuZahjtdBtZ0xEjL0lHnvDx1LSTZLkTSxVdpMkeYMYi6ouCssR88APf8dTx3umU222QmV9RdE7awHE4C2bu5Z0SWmvYZegEAJYBKrS1AZaDQeGuPRh/NIZsDn48L1X81jP9lDmmJs1eZZnvHHpItbW3rK4+ru/+mvF6tzK4tInfvP/eem3fufsL/1fn/7n/1t+fk3GI0Gg/mB2dnpcj65duoxOB1Dhu7ezYXeGBQtIabe+qwpEQnBSF2HUqoetut+W4QzX1caV5V758MkTnXZrL9pOXggwgQlpt0SSJG9iqbKbJMkbhVCWQLSCjrEPzvP3v/WxX/ndP2lsr7HlWK34xhhHBB/97VMEvnXfHgREQHi3m2HyNj+iANQYzorMMUI97pli/IWv4tr17o/98Ht72Y3rF2BLTDkikzvbSINqZNdu0s7axuVzT7/tmU+fv3DmS1+da5fTdcwdRY51aLpkqhhq50LhYC2EyNy1yjUpqU5WxO3O1Z1sXVZl1JmMWmFchlHP97s6jsP1qQwPnTy6sjxPuwssJpvbJhVeQgq7SZK8maXKbpIkb1TWZTBp8BmrATrAI8cPH57tFSGUhlrWagwigUhVw13clwtE2v3MAA5E7ECIrbyxTHkGoWnK/LmLG7/0f2LtKp5+av3yVX/tBpDlxhpiZUGsXT3Kx+P1185gdTGf7XXL1mKrO5cVragaxWSOMhtUPKmZmUJmAWeR3ZUWjW9Op6TYHWehChJCzKTOpSr9KA+VFc/SzPbax44e7LRbCAExfvP4C+a7t8AtSZLk7kuV3SRJ3iCZA+BDyDJnJTo2x+b4yZP3nvnsazYPWalDH2NUm+d3r2mXoBGIDKcM1Wy3CEpg5rneNmIBgnBLeLYZv/KnH18YN6bVefXLX3+AMnBWwEJUjAC1kWYWEl56Be/9Xp7v4LLoqG6GY9EaLWRlUde+qYJH1j20DMOIDGYQ351BB3vDxgDR27KvCktjpHGxykOVxUqbUW70wOLcwZWV3DnEMBlVJt9UcObUtpskyZtXquwmSfLG8OAIsnkGqNPook4D73n64dVez/e3OQaGQLyygO7KymACSPdGyBKgsEo2AgJE7dx/YtNgBBg1blzPhbAKvfiZF8595sXpaMPNPqLNGiXvTWkho3q8PSNBv/wVTLt+zynghGzpXCszTKN6vAmvYJuV9z/3ds0c1KC5ixlSds+ogQHe3cohIDHwWayzMC7iOAsjjtXqytITj5+65+hhhcAYGKuv38itZ4pU2U2SJIXdJEmS/YiTeQzGQQkxFkw5cGzePnnvUi9s93TYM8GyqgpC3NsusddBSpOhXbd/6F+nuZREvzn80uQTtsWJB+pet8nzzDnrYykS+9vL3aLT1Hxj064s4+olabQR0l4rcnOlGfVJB+sbGIzYuqmyy0TrfnRTKl/abHaqJkO9KTO/MP3M05K3wQwBGJ4RgAgRgvxVk8iEIPu6X4rJ7DYhjsyBWHavWIQ2eaxaoWqFURlHRazm2sX9xw4/+tDDnVbL+wCw3nZJOD1ZJEmSwm6SJMlfT6HIiCAMWHIlAAP0CE8dK5ex3h1ezsY3ebxtBbboGTFG9sLsJOn+hbxLAiMwcud5V0mUhHfzIQlLQAwmAog79fKxUzqzvCXInMIPQUx5XqNqmq0jU20Mr2Lr0uZwqOV0XZbnqqo+cnjz4NLlwmCtmdti3WnImHFmwuLUdi87/uxTHLIrzG/90b8D4xoQHFAgGBmYWAE1JLAI3bY9Q/fu1+7HnYddsVFYIczRGHEGlsAACdejOUTeummHO12K1o+PLM498fBDSzPTKtEYBzCYCGDAAOb1om56skiSJIXdJEmSfbnVFrr7JjsMkAEnFmYeXJ3O660pbuZauQ0NBW/0tpm4mOSvyT9TVt0dNfDXoLr7Lj9UIBEhIkJh5ro0v3D/25677qvt6KWVX/Whnpo6vbWu062NcR9T7etnTm+MxjuCp9/17pml1ff++E9957/+pXf+zM8iyubN9ZmZmXFd5y4b7PSfePLZs2cveLWzjzzkHrkPlhUcFTCTxW1sAAs2yqwwCiO3Gg8mE8BkXxVrBnjvH4N4b+auWAl5U5txf9poGStTD7uZeejee5YX5plg2dBt43hvG8j2+hVPkiR5M0oH1JIkeYPQbZ/sZTsmrC7OvPPpJ65/9PnRuN/mVq0CCsSdSKykUbG7/3Z3tBZIYQhxMk12P5GMlIywBVhBpAyZnBSrpLZwtlvc94EfIumf+53f3gyxc++xlVOn3jpVYH6xeeHrGPPzf/DJ6bkDVOTTR+8F2z//hf99rv07i//0Qzg539w/f/GF0/O5bdVy4MBR1zm0efGr8fDBUz/7IZw6uR0aa1sMoIFR14vQDATu1KbVmCZQNIisQpMtaAqdXKA7HTYs4Dhp1hVAlSCs0UnTVV+oL0eDLgcOo+le8cRDDz/7zNMLc1OqqqrMLCLMqQiSJMnfKOlBLUmSNy7s3jr4RK+/Wd5iesdj9/zAO966khGvX16U4ZxWZaydilHd24/AUENqWI1RY8QY4b2+3jv9/gr21G6AhtAga1A2KCpkkucD5rqwOH7fyZ/+H5d/6INfmzp49H0/dta3/uAjX/z6x79y9Gf+8fO/8us3rm9mRfsd3/29V7/0EqYP3PvEk5eH4ysvfBmz09/+z39+5Qe/78rK0s7ioQPf+YOnXzz/Sl0e/+BPmrc8AzdTmDk3tlQDNRAYkWm3SG2EKBKEdK9lQ0jUCIzofkZScGSrMAxYkSI0vaaaaUbdwdai1lN+YIY3p1x4+N6D3/Pu5xbnZ40xTdPEGAGoavrFTJLkb5hU2U2S5I0Lu38FIeEpgyfuP/7V0xd3+mfraitwDHkWlYOCYWSSignQW6smZJJe/5qRW8E0qZ1GAitMkcEDzNbNzZ364E8MGvrj5//87Y898ZaT97rc4eyrz777uaNdt3Tw3nMf+9jp/sbyW5+e/zvv/Y7H7r9x5cLv/Yt/+d4f/P573v/+ex5+Ale2m9PnX7x65eCzb11953ND38C4FhMBaAA36YoVscxA5UJlpbZaGxWD3U2/IKOYtFrc6TE1AoghSqJOQi6+iHUnjnm0mTuf+0GL/NHVhQfvO768NG8MAbDWElEKu0mSpLCbJEnyLTY5j/V6w62CJeZsDk7j2x69r7/Vf+nKDW80uI5nYpjJl4MAsNCtyMwK7Pa23nFaI2gu41yRK4x6SyMgKsiPNSt7tRqmCBLMTL31B77vlQ//3gsf/d1HTxzn0eClz336yP2rK7PTX/y3v31wbn7x+toX/slPHn7s0RBx/aVL/tLFz3/ltYVDh2qVK5dvnrt+89BbHnnuH/4oDs0IAVQRgJIbbrI8A6QWHXPhEPqFH+Z+lAVlBfGkIZmUjRgoByt3fsdABI5Qserz6EsZt8KY49jFYaHV4kzrLadOPvDgcWtJNRIZY8ytmKuqk+CbJEmSwm6SJMl/VdDdi2a3ddsKLBF5bTE999BSpo//0See//z5GzErGzSBXLQtZSewUIAIk27dScil/X57CQhVRIdhQBKVDSCS5Xmsa5O3vJKhDADuue/kTy6e/L73fOXj//ncF8+5Tnbh9JmrCMbFszcvz0QrO9WZT3/Ok+k02WP5ytaFnc9f//Lsow/Nvf3Zx975zqmHH0U7H5M1nLFI00SXc5XbEXwLTaAY4YARXCOm1jiAyUFmcn5NyYi6vR9Z7vSekYd4q00uVSmDshmUoZ/rTu63pqx/6rFHnn32sYW5uTqODUprzK2My8wp6SZJksJukiTJt0R8/VHo1hk1YkgwzJnojONnH1zR6mE1X/3k+UvT00vqzdgP8t6sum7VeDCgdrcsTHthV+64uEtAmZGFBwArkmWGiIGGDLlayLMhQW5KAMg8Hn7s1CMPn9rZGn38T1/+nQ+ff/nrdSZsfB+mjQwmB2hYlt3FgycePvnYO5/AIw9iehZkIaxkGs4zRTFZWtFozEShGWAjYIOBtBVljENQFAXvzWIgE9gCkH3sn4iIdc7ajuOW9IuwUzabttqBjzUCAAAgAElEQVRyvj9lwwP3HHzrW59YmFsQqDG52Tv3NjmXlk6nJUmSwm6SJMm3ymSwgihYAKa9Gi8AiIEquOvw0InDIctfvfmRLdkJmvm8UzXDoGS5CBqBSd69dZuyn3O3Uo37w4icQQS2eYT4aly6FmAMgwEYwAEWaM+AgAC0Wq3v+cHHTj332LWrg/NnBttb/fVtHfoCrtOd7p04ZB85iYUe5jowFjDwFuqI0AbsZChwBJRmnAEpxoZRtCgnktaQsxF1prOxcmMZYBCDEHmfdWsVE+s2ovM7ttkuw6hEleuIqu35pdlHH3rg0NJBhjZoMmQm/RomSZLCbpIkyd3JugLi21OqAUBQFSICIok1TAfmikfyw+94+MRnXj5Xjatidu7yYFBXsT2TD30QkEB2YzLta2QBCOI4tg3sbpurEajJc4QIUCCumSLgAAYGgCGUAWicFo5WD2PxUOfUkx3EJVYww1sAcEDZqNVtiABtcM6EOkoUZXdr1xtUEUSImLt7BemyHlupOI7VlJYjC+9VqlkBwR0fHTOqHQpZtW2GW84PS67bMrJaFRkdP7h03/FjdrIsLhi26SkgSZIUdpMkSe6WOCnk3lqhoARWkDGAgFnUqxpD5kCHPvidzx7qtX/jE89fvn5hsTVT2Hw86Le49GwiYlSKvJd09U7H7arS5s7gTz9/Jg9eVWOsXGlJQhEB0NDw0ICh7QhW2omUExVVJKXYcpHYNLEjJsTQz6UxaqAAjDWMSEqNCqI4QSZkyZCzA4ogMNQqFPCkES7E3ObFzljmqfnz81tVZxXlfENeodC416Rb7euyOolTo51WtVnKqBUGLb9TyKiD5m1PPfr2J95yZHHRRlZGSTkJiNK+iCRJ/oajv+oJQNMMmiRJ7jodgAjIFM7v/RkDdpLzSAFqVIWcBaygqfHLv/+x//D8V6rOQt2aX6tZi5mG8sA2EHmG8GQ4F99hJwNraIXxwrCJ/UHWcl68WlUJpUIJ/UwGOUil5WEFRasYShiSsvD02OxoDIoyEoO4tFmRMWnTVHVocmn5KAGRMs7zXEmr8XBcj1qt0goZgZVJmzFHljqOyDmNfJQ2B2if7T5alYvwO4AHPBBIlBUKkklXwx3o+uGhjdNdv9UzwVabue+fWJp59MSh73jb06uLB4AMMOC9WjqnsJskyd+IRPuXDtdOciwRpcpukiRv4IttvpVxZS93iSoksjGTBymGEBiCLMcTp04+/+rZV9ZucNPMt+fHYacyZY0c7DxZIQMGlAFAbs+FAr61cZchPNnBJnADzYsDU1vxarh6Azdv4sBs59DBncxGQmU15Apg3CCPEkaVtDI/k4FpZ61m67K86Ad4H4NMornAxNLZreiEWQ2EAIqAYApEqKMYpck2YFIokVKMZgxHiLjYhzdl1S5QDcCvz6dQIE7WbSigAmW5fY3vZBavilG1IkbFqPT8aDrWWTPMTdBq0LJy4uDK2595enVpGcTwAdZAEANM6thNkuS/AengbZIkb1TWzSdrFWjvGNikzsjEbCaNsmxhHRhAsBiInLx39b3vfOxoK7S2zq7oWqv/2nS8MWX6joecMYoCSjCTc10EJRbDSqSABcgjV6gHMfreZtNoTIawlY9DXmM0QFCcPSvVOBY84BhCQCR4joFtKOdpYUZmMAC8aE+j7xe+MnUNCdQuwARjuDtjx+Q5SgtkNWO1Cq59MY769dfMxjATjkFGwY9Ihka026nRrX231nKrfXjYPgCtYIaQGqFBU9t2F0LIMrTakGhDNBLN7tgKA8MoLKiBDksdTPut6Z1rCxtXlvpXO9Xagg083JjLzbOPPfq2p586uLIKY8CELJtcblNCTSrrJknyN1+q7CZJ8sY//tB/4XU47f1PAKxlVrzjkfuXp7off/7zn/3a6aW8tz2MTTXI3VQtCLno/8fenf1YdhyGHa6qc85de++e4cxwG5LmKkqyFu9wgsB5SZAEQQzkJX9ingIEecjyFMOGbCuWJVIS9304e+93OUtVHrqHHIoSEiQPlqzvQ6PRd5k73Wcap39TXacqVqX0IVQhxsv5DCWU2Mf1uq5D6ob2/Hxnd6Md15PTk77v1pO+XZ3U47S7szW0w+Talfls4/32PIzraVfnoQ4p5TosS1iVvs6jUWmG82WdhkkI9WIxi+N6KMNstiqpX7Xj3NZV2lqvQunOhjZOxqMuT0vaHOK9XOdPbm9sbZ7FHMcpljJqh9SerlMaz2b5tN2MTZ/yujuuRs3GEOMqr4d+I626dTwZxaFd5fhoE40SYggl5xCHcH5epX4Wuvmw3uwW82E16bt5f7ZRFvn05LlrV/74977zx7//u9f2dqp4cQHfxQTpi4Hoy2MrdwGxC/APKYYwLPvJpM45TOfTvdd+5+rO/nNP3/xP/+N/liFUodoaj0fro5NuHebbxznlyzHjfLmfWhU313nx4afr+w9C3+19Lx3df3j27u00GlevPLubp6ef3D7//Kg5WdZnyz73W69ePRuG9dsf5YeL6sknRk9eXU9GeZzWfbt9sjp+5+3h7DjMRsfHJ9evPTuuRxupOTw+ffj2h+umGb1wNb/32bpf581651uvpmW7+vze2YNFfXpWYoxb88lGPdneePDhR8Nnp0PumheuX3/mmZM3f16W7ZVnboy2q5Kqh299mE9Wue3banpj/9rw+tMnVR/qcR9TuNjcOOSYu5jbcWgnuRutTqvFcbNezmKelzzqTuu8+tbrr/zzf/anr7/0XB3D0K3rcRPKlyv1Zt9VgNgF+HVRwihVIYdUSl6HURNvXt3d2vz9wwdHP791753PHxyultuzg9G4a5e5rzZWVRpCjrGpShiqGGIen61OfvTTcOtO3NvaePm54/ufrX/8ozCabV7dulFN3/zpB/3do51q+vCzd2cPr++++ERdheNP7rbvfT4uqTnY7qdNDqFadPP758d/9158+GBy88r6zr2jdx6Mt3a2YlMdHYW//Wluqvne98/e +rA7 fBj2ms3rN7pbD++9+Vb/4HR3e/v85LQ7fHj15Ztb4+mD9z/p3/g05KFvTzfHo+H9T+7cufPkqKqX89u3b/c/eqduptXWRndy7/Tjw+n1nXxj96zEUMWQSyi5KrnOw6isR/1iVJaj9nQyLLZjtxmGaV5XYfHE7saf/sH3vvHic+M6lD7HFB4vXQCxC/DrJdXxYoXalGLIYRzLExvxP/ybP3vjvU//4m///ifvf3R3dXsY5ifrWZwcnNUbbTUuqYl5tI51qfOVMDq+u9hbNVtdtbFcHoQY26HtlrOcrx6v37n1oMRwbWc+rO+tP39YDg9nB5v9qi+Hy6vLsozleFiGelTKentU3W276/PNb7/+7Y+2PvrgB29263Y1nNWTMB/aSU477XKW87Qv9xbrZxb94cd3zz9/2Dbx5eefOj08+uyn745z2d/anNw9nHfDdD759O6txa2tUViv26Mhr6fL9PDHP98po6eefWb2zRff++Cjxfv3hv58KLNQjUJMofRVGSZ9Nx7W8/502h813dm0LGZ5WZ8fV+1iaz69dmXrz//1v/j2N16pYsltN2rqEKpuuWymk8ud6kxcAMQuwK+VMoQYLrZZyyGEEEOKZRKHP/7mzddfuflXP/y7//hf/tv9k8ONjf2mHSZ5uWwmQ5yVMq3j6KRUzaKbreOVvrn77ucfTfpmXG+vS6xCLMPRBx+l49P01H6c1k8c7L5199Nw+HC01YxCmPZ5M1WLOoawCrGuU5yNmzC0i74/bZefP7i3vbt9L3QPyrKpyijk5nzx6U9+Mjs8Gdf1tKlGy+Vw996ka8veRtgbt4u8UfLkfLmZ80YVx03M3XLSpwcff7rZh5LyIvR7zXijVOm8XS6WeRzq55545cYzpzevvdsdX5ytm9LPh3Y+dLNusdWdTFYPqvZkGpfz1DXD2f5m8yfff/2f/skfHhwcNDGnFEKT+vWyrlIznYQQQrnYp+5y+QsAsQvwayCG2Fw078XNy06bTpsuD/Om+tM//M7JydF//q///fDkznQydNWiGm2lecghDutVXU+ndZyNRu3xajSeDaFZ3zsc5VEYTWKdTk9PR7PpaVWeeOXmw/fuhPn43oM7z3/juWXp+1HVNuVkWIbxPJx1B309enD81HR7cf/uD/7mr1eL881+fPPVl9a7+6u797fDOK5X5/eOxtP5/dOj8zxejuKwMR6W4wfD8sm6LEbxvMp17LtZc1q65bB68uCJg2s7b/z9j29cfXYU5tvrZqNJ9XF3Y75fluXeOx/f/flPHtS7m5Pv7D93fRGHYejG3Xrctc3ytFovNtJq3J81eZm601Eanrt+8P1vvvaHv/utGzeeCCFeXMUWQqjHoy+PI4DYBfj19eViiSWE0HarUKUqxHFIf/T9bx8+vPfmux+9f/fhfPvqWTx/cPc0p639g2vDsCztUKqhNHFjZ+eFl16+f3Q8am8v+nYWquXxaZ1DKfn24YMh5Thuwp3764cnJcXQVCVVVQ5hyNPJvO5L33YnJ2dhXF/5zqtlNNpa1bP9nQez8XLVVsvVVtO89ruvf/LmO6Wqw3wW5tN+MjoNOeQYSwohneVh2lRtU+XxaIipbfsXnnz+nbc/On5wlkLKi75sNhv7+7dvPdzbnu1OZ3fTKJ8elfX56uj2ZGNWunbatVslz+tu1C7iyb1ptUr92da4eunZp/7ou9/+7muvbG9thnUbxqMvtxeOIZT4WO7G8tjh1L+A2AX4h1dieKzdLldZqJsmhFhC7rr1tZ3tf/+v/uUnt+784Ec/fvO9j97//ONZs5VS9eDBh/1sXvWx2e5OlotqUj99bb9r6lvp1mq92j3pzm8djUpIi+GD9z46CGHV5XA8zO6t1rnqcujavN3WQ1cv8/JwMp5uNkebozgft689O+zMjs+GSRqVEPv59r2t6cPV4qlru9V7m80ixzR72JaTyXRVjZuujO8P09OqH8+Xm5v3V8NQRrO0kUabR5sbG9/85tGP3+9zXTa3b2+kT8Pp6MZ8tls/vTU93N9aLm7tbZVls5gujqvVatR189zPhtVovdhMi42qe/XlF7737ddfeu6ZK9vbk7oOJYZ6dLlhRyyhxMv9Oi4//spMBgCxC/BrIZZHiRtjCDGHKoTc51ynKoYwb6Y5l53pxuYLs1deeObT2/d++KOf/fUP3/j41idX6slG2uyGvHk9r+bN6bDqu/v9+qifdc1sc1gOhyeLvYPd5771jd3rB+n+6d/+5V+G9XB262hZpW53ejJOs9xstHWbSsnhPMU8qcOkOisxlDqNJ+vlMF3kmCfd9nY3qR42zXms1qkKzbwbzzZ/56VVaA7fv/WTN97tS9588eWrrzw3TLfydPNs1PUlbm1sb7/26oNPH+aj465p 8tY0 vHCj/fjWxx/8PHVHe+0qpdX24Z11TlV7Pq/KvEpN3+bzo/HQ3byx9+f/9t8dXNm5fnB1XI8uN5voQ2j7Mq1iDCXEGEMJj398OcEBQOwC/Pr1bgjhYkmGEHJIoxS6vis5jkepijHnkFJKKfzOk9eubu48tX/wNz9846cffPzZ8Z3YjKfb/daV3VkXtjdDbifN81fCeLfsbb/4T/6gmjTtU1cXBxvN5nRz8WpcdbPrV9eTq6unrg77+6tpsxyGGOsQY9rbHr/+Sp7Fer61Ck1MVYnVqKmnV1L5Rr8q63hw5doffe/o3oPV1mg9nzcbm9uT8eTK1eFs2ZU8v3k9PbG/GPr58zcnBzfGs/lyd/N4cbrxnVfmXd/vbqxn1bPffa25slPu3r+yMb42bUbn28uqa7s+DOdV29bDEIf1bh2fevLgz/7pn3znm6/EUEqI/dDHWKcQQgyhqUMI5dEOzPnRIG7xPQT8dv74+PpdpZQY48UHDhDwD688eouP3h7dKiW066Gpq/Tot/Jtd15VVVVNQgkffXjnB//rR3/1xpuftue3z88neweni2F388l2UbpldT7ZvrV1/dlq56xbfjhan9d9VTfzPu61KaTq/t7obLUOMYVYh24IpapK3J1O1udn1SS1qV62fclV6uNemo2qtGiXbVoPo/zExu7x4Umbh6qqYozjqp7Feli3Q87rJpYqrVarGON8PEl1dTq0y/VyPBtfDWl9fnoWFvvj6uDhyfT8bBxWmylPz48W5azEdjYqoV1OqvTE7ubzT9147eXnv/fdb9WTUZXqEOJQYl6XJtZ1CiGGXF1O/Pj6UmOPzdP9Yg81gN/8oo3x60F7cb/YBX5DYvfx/6HHEELo+6Guqsun5IuLr0IobUgxlGroc5XqvpQ33/3gL974yZsfvH/n+PT4dDVrNlMYhzg6qSafzg5GZdyneDKrz6uQSxo106ZPizacbY5L1YSQQmhCjlWs8mpVUgpDF+v6YhezWI1Kl2NJsapyKrFJZehCKSGmmJoydCEPIeYqVUO3qlIsZUgxpDI0TdPlIS9PJ5Mm5HUq7XTVTXJXhtVWKtOTk+2QY7eoynLWr1Nox3XYmdTPXLvy0gvPv/D8zaeuP7G1tVlKH6sUYgqhihfTO0oIOeQhxObLa9K+PrwRvzyswSVqgNgF+A2Sw5BDCiFeDFimXMJ6KGer/uj49KPPPv/52+/+7K23b9++PeRSb+zcT5O+ngx1NdSTvhrnZrKuJotQt9V0WU2W1bgLVYkphqqOIYUcQrrY2qLEKodQLi/2qkIMoaSLpYBDrC7ru+QQcgxDVfoqDGV9noauikOTUp1CKUMa1k13Mi3dZpVmQ5dWq7A4TevF1qgalyHmtvSLOubXXnvppZvPvvT0jSefONjf308p5Zzr2iQ0ALEL/BbGbi4hli9it4QwhIvN10KXw2e3D997/8N33//w448/vnN4dJrGbUlDVQ/VZB3iIqdFn+qtnTaO29G8bSY5NUNMJcScL8dKcwglVCGkHEMuscQQSp3j5d8VQkwxhBCqnGPI6TJ2cwz9OObYrUtu61BSzKWUprSTsqra83y+GLfreZW2mriR0uLwfsrdpAl7W/NXX3nh937/O8/cuLG3sTFKl2fsruuapvGPDSB2gd/K3v3yoqx0cbvL4WJgtpQQYjg67d9666233n73x2+/f/fweNn1YTSOo3muxutYnw+xDfW6nvT1OKdqKNUQQpjOhpjC5ZSKVEIsMZUQckyhpBJDCDHHEEusS44lxxBSyTEMKeRU+qrk0C3j0MXSVZcjvqUufT2cT0KYp9D0fWpX1Xpd9e3uxnRnY/L0jSdefOHmN7/16rWr+1Wsct+N6iaEkHMupVSP5m8AIHaB37bYDaGk8mieb7lYyCGGEMIwhBxCVYVhCF3b3blz9+333r/1+Z27hycPj08fHp8dL1b1ZL7KaZ1TGY1DVZeQ1iGd11WX6hBCjrGUGGLMIaZYlcu5shdvIYZS921VSow5louR3VKVIZahKn0TSihDKH0sQyohxb7JfZ37UYx7s+mVne3r+/t7m/ObTz95sLd79cr+xnwSqxzKEGJKcfQLF5MNwyB5AcQu8Nvu4pzWdV0I4fHf/ud+KENX1XWI1art7t1/+Nnnd+8/OPzxz362WLYPj06XXT/kPAxlWeJqMulSChdDuSGEiwkMIeUQQrgY2b24v4xKl0oJlyO7OZUcQ4khl25VlaHkPpVQN2kyGo+bNB1VBzvbr7348kvPP391b39ve2s8GYWSQ8y5Xfd9O5qOQ4rDkFOalBIvvpaULKEAIHaB3+K0/YX7Qigl51JKqqqSc9uuxvU4VDGUkvs+hFRSDCUNJfRDOTk5fXh09M67H3z88ScPj09OTk7O2vVxX/oU8+ULXtRt6C8Gkb8y4BpHsVQ5hJhDCLHkVEIMJYVcpzxpqvGo3pjOdna29vf2Njc3nnv6qe3Njaeu3ZhNpyGEkIcQQrs6H82mj76cLqY05BBDHUL6InNLKTlnI7sAYhf4LYvdi7PeV+7LoY...
 • 70
 • 395
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty tnhh một thành viên thương mại và xây dựng số 3phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanhluận văn tốt nghiệp giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm tôm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu huỳnh hƣơng vào thị trường hàn quốc và nhật bảnphân tích tài chính của công ty tnhh một thành viên thương mại siêu việtcông ty tnhh một thành viên thương mại habeco tuyển dụngke toan quan tri ra quyet dinh ngan han tai cong tyke toan quan tri cho viec ra quyet dinh ngan han tai cong tylịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh một thành viên thương mại vận tải đức thànhđặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh một thành viên thương mại vận tải đức thành2 1 kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty tnhh một thành viên thương mại vận tải đức thành theo cơ cấu mặt hàngphân loại chi phí để ra quyết địnhphần i khái quát những vấn đề cơ bản về hoạt động xuất khẩu cao su tại công ty tnhh một thành viên cung ứng lao động quốc tế chi nhánh quảng ninhcông tác quản lý chi phí tại công ty tnhh một thành viên cảng quảng ninhquản lý chi phí tại công ty tnhh một thành viên cấp nước hải phòngnâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty tnhh một thành viên vận tải và xây dựngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ