1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Đề cương ôn tập khối 12

Đề cương ôn tập khối 12

Đề cương ôn tập khối 12

... Dung dịch AgNO 3 /NH 3 D. Cả (A) và (C) đều đúng. GV: Nguyễn Đăng Khoa Trang 1 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 16. Hai hợp chất hữu cơ (X) và (Y) có cùng công thức phân tử C 2 H 4 O 2 . (X) cho ... 5.6,02.10 23 . B. 10.6,02.10 23 . C. 15.6,02.10 23 . D. Không xác định được. GV: Nguyễn Đăng Khoa Trang 12 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 37. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH ... 72,4%. D. 89,2%. GV: Nguyễn Đăng Khoa Trang 13 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ******** 1. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Lực liên kết giữa hạt nhân với các...
 • 30
 • 437
 • 0
đề cương ôn tập sử 12

đề cương ôn tập sử 12

... do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư ... do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư ... cấp công nhân và nông dân. + Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản Đông Dương. => Luận cương chính trị đã xác định được nhiều vấn đề chiến lược cách mạng nhưng cũng có những hạn chế: không nêu...
 • 21
 • 822
 • 2
Đề cương ôn tập SH 12

Đề cương ôn tập SH 12

... Tỉ lệ phân li kiểu gen Câu 67: ở mèo, qui định về màu lông DD -> lông đen, Dd - > lông tam thể, dd -> lông vàng. Gen qui định màu lông nằm trên NST X, thực tế hiếm có mèo đực tam thể vì: ... đàn ông kết hôn với 1 phụ nữ bình thờng . Anh ta bị mù màu và có ông bố vợ cũng bị mù màu. Xác xuất để vợ chồng anh ta sinh con trai không bị mù màu là bao nhiêu . A. 25% B. 50% C. 12. 5% D. 10% ... : 0,32Aa : 0,04aa Câu 76: Xét quần thể thỏ, biết thỏ lông trắng trội so với thỏ lông xám, trong đó thỏ lông xám chiếm 36%, tỉ lệ % thỏ lông trắng đồng hợp trong quần thể là bao nhiêu? A) 16%...
 • 5
 • 532
 • 0
Đề cương ôn tập văn 12

Đề cương ôn tập văn 12

... đại. mỗi thể Giáo viên Nguyễn Thò Thúy Liễu 1 Trường THPT Phú Thònh Đề cương ôn tập Văn học 12 loại của văn học người đều có phong cách riêng, độc đáo, hấp dẫn và có giá trò bền vững. Văn chính ... “Nhất thứ kê đề dạ vị lan, Quần tinh ủng nguyệt thướng thu san; Chinh nhân dĩ tại chinh đồ thượng, Giáo viên Nguyễn Thò Thúy Liễu 5 Trường THPT Phú Thònh Đề cương ôn tập Văn học 12 Nghênh diện ... tưng bừng rộn rã Bây giờ tan tác về đâu” Giáo viên Nguyễn Thò Thúy Liễu 12 Trường THPT Phú Thònh Đề cương ôn tập Văn học 12 Tranh Đơng Hồ trong thơ Hồng Cầm khơng chỉ là nét đẹp riêng rất tự hào...
 • 37
 • 718
 • 4
de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

de cuong on tap Khoi 10 ky 2 _07 - 08

... đó MNP là tam giác: A. Cân nhng không vuông. B. Vuông nhng không cân. C. Đều. D. Vuông cân. Bài tập 11: Cho mặt phẳng toạ độ 0xy, phơng trình nào sau đây không phải là phơng trình đờng tròn? ... trình đờng tròn tâm I(a ; b), bán kính R. Bài tập: A. phần tự luận Bài tập 1: Tính giá trị lợng giác của góc sau : a )120 0 b) 150 0 c)135 0 Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức: A = 2sin20 0 ... 0 B = 2cos30 0 + 3sin45 0 cos60 0 Bài tập 3: Cho góc nhọn mà sin = 1 4 . Tính cos ; tan Bài tập 4: Cho cos = 1 2 . Tính P = 3sin 2 + 4cos 2 Bài tập 5: Biết tan = 2 . Tính giá trị biểu...
 • 5
 • 578
 • 2
De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)

... fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat. 12. Chất X có công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 . Khi X tác dụng với NaOH sinh ra chất Y có công thức C 2 H 3 O 2 Na. Công thức cấu tạo của Y là: A. HCOOC 3 ... (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat. 46. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3 ,125 và khi tham ... Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O =16) A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. CACBOHĐRAT 1. Glucozơ có công thức nào sau đây: A.CH 2 OH-(CHOH) 4 -CHO B. C 6 H 12 O 6 C.C 6 (H...
 • 6
 • 1,826
 • 44
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09

... xenlulozơ là những polime có công thức chung (C 6 H 10 O 5 ) n. ? A. Khi đốt cháy đều cho 2 2 CO H O n : n 6:5= B. Đều có thể làm thức ăn cho ngời và gia súc C. Đều không tan trong nớc D. Thủy phân ... mol D. 12 mol 24. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620.000 đvC. Giá trị n trong công thức (C 6 H 10 O 5 ) n là : A. 7.000 B. 8.000 C. 9.000 D. 10.000 25. Tinh bột tan có phân tử khối khoảng ... 11,4 % B. 12, 4 % C. 13,4 % D. 14,4 % 14. Chất X là một gluxit có phản ứng thuỷ phân. X + H 2 O axit 2Y X có CTPT là : A. C 6 H 12 O 6 B. 6 10 5 n (C H O ) C. C 12 H 22 O 11 D. Không xác định...
 • 28
 • 746
 • 6
De cuong on tap Hoa 12

De cuong on tap Hoa 12

... nồng độ 12, 4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A. C 3 H 5 N. B. C 2 H 7 N. C. CH 5 N. D. C 3 H 7 N. ĐH Khối B 40. Dãy gồm các chất đều làm ... fomat.C. ancol etylic. D. etyl axetat. 12. Chất X có công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 . Khi X tác dụng với NaOH sinh ra chất Y có công thức C 2 H 3 O 2 Na. Công thức cấu tạo của Y là: A. HCOOC 3 ... (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat. 46. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3 ,125 và khi tham...
 • 16
 • 1,062
 • 13
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11A HKII (08-09)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11A HKII (08-09)

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN KHỐI 11 A - NĂM HỌC 2008-2009 A. LÝ THUYẾT Yêu cầu cần học sinh đạt được các nội ... góc giữa hai đường thẳng, hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc mặt phẳng; phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc; hai mặt phẳng vuông góc; góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, ... quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc; ứng dụng của tính vô hướng, phân tích một véc tơ theo ba véc tơ không đồng phẳng trong không gian. 3.Dạng bài tập: (Biết cách) a. Chứng minh: + Hai...
 • 4
 • 402
 • 0
Đề cương @ ôn tập văn 12.new

Đề cương @ ôn tập văn 12.new

... ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 Năm học 2008-2009Chương trình chuẩn Bài 1: Khái quát văn học Việt Nam ... cách vô lí; không nông nổimù quáng mà qua những lời chị giãi bày phân trần người ta thấy chị rất sâu sắc,hiểu biết việc, đời việc mình. Hai con người có học thức và trải đời đều khôngkhỏi bị ... không chịunhập hồn vào xác cu Tỵ, để mình được chết hẳn.Câu 4: Cảm nhận của anh, chị về vấn đề Trương Ba nói với Đế Thích: “ Ông chỉnghĩ đơn giản cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông...
 • 13
 • 717
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa 12 cơ bảnđề cương ôn tập văn 12đề cương ôn địa khối 12đề cương ôn tập hóa 12 học kì 1đề cương ôn tập hóa 12 học kì 2đề cương ôn tập toán 12 hk1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam