1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

Đề và đáp án HSG vật lí 8

Đề và đáp án HSG vật lí 8

Đề đáp án HSG vật 8

... (2)Từ (1) (2) ta có:4'10.3310.2 VDDV= Ta tìm được: DD9 8 '= Thay D = 1g/cm3 ta được: D’ = 9 8 g/cm3Bài 2: Vì chỉ cần tính gần đúng khối lượng riêng của vật vật có ... vận tốc là ( với n = 8) : 37 = 2 187 m/sThời gian đi hết quãng đường còn lại này là: )(74,02 187 16 28 s=Vậy tổng thời gian chuyển động của động tử là: 7.4 + 0,74 = 28, 74 (s)Ngoài ra trong ... lực kế chỉ 20 8 N=2,5N. (2điểm )Như vậy ta được lợi 8 lần về lực ( chỉ cần dùng lực kéo nhỏ hơn 8 lần so với khi kéo trực tiếp )thì phải thiệt 8 lần về đường đi, nghĩa là muốn vật đi lên 2cm,...
 • 16
 • 518
 • 1
Đáp án HSG Vật lí 8 (08-09)

Đáp án HSG Vật 8 (08-09)

... bài toán đã cho vào ta có: 7 ,85 V = c 1 .0,7V + 13,6.0,3V 7 ,85 = 0,7c 1 + 4, 08 0,7c 1 = 3,77 C 1 ≈ 5,4 g/cm 3 Câu 4: Vì ăcquy có hiệu điện thế 12 V nên không thể Mắc trực tiếp 2 bóng đèn 6V vào ... đến SVĐ thì toán đi bộ lại đi thêm một đoạn S 3 = v.t 3 = 6.1/6 = 1km quãng đường còn lại: 1 km Xe đạp quay lại lần thứ 2 gặp toán đi bộ sau thời gian t 4 = 1/(12+6) = 1/18h Lúc đó họ đã ... 9000 (80 – t) = 4200 (t – 40) 720 000 – 9000t = 4200 t – 1 68 000 13200t = 88 8 000 hay t ≈ 67,3 0 C Câu 3: Đổi 785 0kg/m 3 = 7 ,85 g/cm 3 a. Gọi thể tích của quả cầu là V, phần ngập trong thủy ngân...
 • 3
 • 339
 • 1
Đề và đáp án Môn Vật lí ĐH 2009

Đề đáp án Môn Vật ĐH 2009

... bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, 38 µm đến 0,76 µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác? A. 8 B. ... hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. B. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. D. ánh sáng tím, tia ... Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng lam từ không khí tới mặt nước thì A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn...
 • 15
 • 360
 • 0
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ 2009

ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT 2009

... giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, 38 µm đến 0,76µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa ... (λ 1 λ 2 ). B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. C. Cả ba bức xạ (λ 1 , λ 2 λ 3 ). D. Chỉ có bức xạ λ 1 . Câu 26: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng ... mặt nước thì A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam. C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn...
 • 7
 • 320
 • 0
Đề và đáp án môn Vật Lý 8 M802 (2010 - 2011)

Đề đáp án môn Vật8 M802 (2010 - 2011)

... 2010 - 2011Họ tên: ………………………… Môn: Vật lýLớp 8 … Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Điểm Mã đề 80 2Lời phê của giáo viênI. Trắc nghiệm (2 điểm)Hãy khoanh vào chữ cái đầu ... Các đáp án trên đều đúng.Câu 8: Câu nói nào sau đây không đúng khi nói về lực ma sát?A. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt.B. Lực ma sát luôn luôn có hại.C. Lực ma sát nghỉ giữ cho vật ... đò chuyển động so với chiếcthuyền. Câu 6. Một vật có trọng lượng P = 20N được nhúng vào trong 1 chất lỏng. Sau đó vật nổi cân bằngtrên mặt thoáng của chất lỏng. Giá trị nào sau đây là đúng...
 • 3
 • 515
 • 3
Đề và đáp án HSG 6,7,8

Đề đáp án HSG 6,7,8

... PHÙNG MÔN TOÁN - LỚP 6 Khoá ngày 10 tháng 4 năm 20 08 ( Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề ) ĐỀ CHÍNH THỨCBài 1 ( 2,5 điểm ) : a) Tính tổng S = 32.296 11 .8 6 8. 565.26++++ ... SINH GIỎI TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG MÔN TOÁN - LỚP 8 Khoá ngày 10 tháng 4 năm 20 08 ( Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề ) ĐỀ CHÍNH THỨCBài 1 ( 2,0 điểm ) : Cho biểu ... TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG MÔN TOÁN - LỚP 6 Khoá ngày 10 tháng 4 năm 20 08 ĐỀ CHÍNH THỨCBài 1 ( 2,5 điểm ) a) 1,0 điểm S = 2.+++32.293 11 .8 3 8. 535.23 0,25đ S = 2.−++−+−+−321291...
 • 9
 • 539
 • 3
DE THI VA DAP AN MON VAT LI VAO DH NAM 2009

DE THI VA DAP AN MON VAT LI VAO DH NAM 2009

... giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, 38 µm đến 0,76µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa ... (λ 1 λ 2 ). B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. C. Cả ba bức xạ (λ 1 , λ 2 λ 3 ). D. Chỉ có bức xạ λ 1 . Câu 26: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng ... mặt nước thì A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam. C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn...
 • 7
 • 574
 • 2
Đề thi và đáp án môn Vật Lí ĐH 2009

Đề thi đáp án môn Vật ĐH 2009

... giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0, 38 µm đến 0,76µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa ... (λ 1 λ 2 ). B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên. C. Cả ba bức xạ (λ 1 , λ 2 λ 3 ). D. Chỉ có bức xạ λ 1 . Câu 26: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng ... mặt nước thì A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần. B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam. C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn...
 • 7
 • 483
 • 0
Một số đề - đáp án HSG Vật li 9

Một số đề - đáp án HSG Vật li 9

... bếp: ' ' , ' 0 ,88 . 0 ,88 .736,36 6 48( ) co i ch P P W= = Nhiệt lợng có ích truyền cho ấm trong thời gian đun: Q có ích = P có ích . t = 6 48. 293 = 189 864(J) Nhiệt lợng mất mát ra ... ' ' ' . . (736,36 6 48) .293 2 588 9,5( ) co i ch co i ch Q Q Q P t P t J = = = Nhiệt lợng trung bình toả ra môi trờng xung quanủtong mỗi giây; 2 588 9,5 88 ,36 293 Q q t = = = (J/s) Câu ... đun sôi nớc là: t = 0 171640 177,3( ) .0 ,88 1100.0 ,88 Q s P = b) Khi sử dụng bếp ở hiệu điện thế U = 180 V thì công suất của bếp là: 2 2 2 2 , 0 2 0 0 0 180 . .1100 736,36( ). 220 U U U P P W U...
 • 26
 • 966
 • 5
DE VA DAP AN HSG VAN 8

DE VA DAP AN HSG VAN 8

... dắt nêu đợc vấn đề nghị luận : Chị Dậu Lão Hạc là những hình t- ợng tiêu biểu cho phẩm chất số phận của ngời nông dân Việt Nam trớc cách mạng tháng tám. 2/ Thân bài: a. Chị Dậu Lão ... Cao chủ yếu đi sâu vào phản ánh sự thức tỉnh trong nhận thức về nhân cách một con ngời Nam Cao đi sâu vào thế giới tâm lý của nhân vật, còn Ngô Tất Tố chủ yếu miêu tả nhân vật qua hành động để ... tiết. Sau đây là vài gợi y về thang điểm: - Điểm 7 -8: đáp ứng đợc những yêu cầu nêu trên, văn viết có cảm xúc, dẫn chứng chọn lọc, phong phú, diễn đạt trong sáng ( có thể còn có vài sai sót nhỏ)....
 • 3
 • 489
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án môn vật lý khối a năm 2012đề và đáp án hsg quốc gia sinh 2009đề và đáp án hsg quốc gia môn sinh năm 2012đề và đáp án môn vật lý khối a năm 2011de thi va dap an hsg mon ngu van 8đề thi và đáp án hsg ngữ văn 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ