0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Chuyên đề bồi dưỡng Hóa Học 9

Chuyên đề bồi dưỡng Hóa Học 9

Chuyên đề bồi dưỡng Hóa Học 9

... kiến thức cơ bản và hớng dẫn ôn thi học sinh giỏi. Môn :Hóa học 9 -----------------***---------------- Ngời soạn : Nguyễn Hồng Quân Phần I : Hoá Học vô cơ Chuyên đề 1 - Bài toán nhận biết - phân ... để điều chế NaOH . Câu 17 Chuyên đề 3 axit - bazơ - muối. A - Axit : B - Bazơ : C - Muối : Chuyên đề 4 - GiảI toán bằng phơng pháp tính lợng chất theo phơng trình hoá học - hiệu suất phản ứng ... tích khí H 2 cần dùng là : A. 9, 8 lít B .9, 5 lít C. 9, 9 lít D. 10 lít Câu 3 Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Al ,Cu ,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 loãng thu đợc 0, 896 lít khí NO ở đktc .Khối lợng...
 • 33
 • 840
 • 16
Bài giảng chuyen đề bồi dưỡng hoá học 8 - 9

Bài giảng chuyen đề bồi dưỡng hoá học 8 - 9

... lợng). Tỉ khối của A so với B bằng 4. Xác định công 20Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học Chuyên đề 1: Viết phơng trình hoá học I/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có ... 2,444mAgCl = y .kclAgClMM= y . 5,74143= y . 1 ,91 9=> mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2)Từ (1) và (2) => hệ phơng trình =+=+717, 091 9,1444,2325,0yxyxGiải hệ phơng trình ta đợc: ... H2, O2, N2, CH4, He Chuyên đề 16: Viết phơng trình hoá học để Điều chế chấtvô cơ và thực hiện sơ đồ chuyển hoá101Tài liệu bồi d ỡng học sinh giỏi môn hoá học Thí dụ: áp dụng phơng...
 • 136
 • 1,282
 • 30
Chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8 9

Chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8 9

... chất hóa học mà trong phân tử có 1 nguyên tử Kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđrôxit (_ OH). II. Tính chất hóa học: 1. Dung dịch Kiềm làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein không màu hóa ... chất hóa học mà trong phân tử có 1 nguyên tử Kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđrôxit (_ OH). II. Tính chất hóa học: 1. Dung dịch Kiềm làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein không màu hóa ... một hay nhiều nguyên tử Kim loại liên kết với một hay nhiều gốc Axit. II.Tính chất hóa học: Tính chất hóa học MuốiTác dụng vớiKim loạiKim loại + muối Muối mới và Kim loại mới Ví dụ: 3...
 • 141
 • 4,262
 • 25
Chuyên đề bồi dưỡng hoá học học sinh lớp 8-9 pptx

Chuyên đề bồi dưỡng hoá học học sinh lớp 8-9 pptx

... lượng các nguyên tố mà đề bài khôngcho phân tử khối. Chuyên đề bồi dưỡng hoá học học sinh lớp 8 -9 năm học 2008-20 09 Chức năng cơ bản :- Hệ thống hóa kiến thức, giúp học sinh nhớ nhanh, nhớ ... thành phân tử khác? Vì sao có sự biến đổichất này thành chất khác trong phản ứng hóa học? Chuyên đề 2 Chuyên đề 2Chất và sự biến đổi chấtChất và sự biến đổi chấtA/Kiến thức cần nhớ1/.Hiện ... KClO3? Biết rằng khí oxi thu được sau phản ứng bị hao hụt 10%) Chuyên đề 5 Chuyên đề 5Lập công thức hoá học Lập công thức hoá học A: Lí thuyếtDạng 1: Biết tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong...
 • 154
 • 1,007
 • 15
Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

... kiện b. Tính lượng axit 98 % điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS 2 . Biết hiệu suất của quá trình là 80% Giải FeS 2 2H 2 SO 4 129tấn 196 tấn 0,6 0,6 196 1 29 x = 0 ,91 tấn do hiệu suất 80% nên ... cho số mol Al,Mg,Zn là a,b,c ( mol ) Đề bài : ⇒ 27a + 24b + 65c = 19, 46 ⇔ 48a + 65c = 19, 46 ( 1) Mặt khác : từ các PTHH ta có : 1,5a + b + c = 0,73 (2) b = 9 1 125 8 a , a= (3) Giải hệ phương ... ml rượu etylic nguyên chất với V 1 ml nước thu được 1 lit dd rượu ( D =0 .92 g/ml) tìm độ rượu. Trang ~ 18 CHUYÊN ĐỀ 29: TOÁN VỀ LƯỢNG CHẤT DƯ BIỆN LUẬN CHẤT DƯ TRONG PƯHH Ví dụ: Đun nóng 16,8...
 • 23
 • 3,043
 • 12
Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học THCS

... kiện b. Tính lượng axit 98 % điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS 2 . Biết hiệu suất của quá trình là 80% Giải FeS 2 2H 2 SO 4 129tấn 196 tấn 0,6 0,6 196 1 29 x = 0 ,91 tấn do hiệu suất 80% nên ... cho số mol Al,Mg,Zn là a,b,c ( mol ) Đề bài : ⇒ 27a + 24b + 65c = 19, 46 ⇔ 48a + 65c = 19, 46 ( 1) Mặt khác : từ các PTHH ta có : 1,5a + b + c = 0,73 (2) b = 9 1 125 8 a , a= (3) Giải hệ phương ... ml rượu etylic nguyên chất với V 1 ml nước thu được 1 lit dd rượu ( D =0 .92 g/ml) tìm độ rượu. Trang ~ 18 CHUYÊN ĐỀ 29: TOÁN VỀ LƯỢNG CHẤT DƯ BIỆN LUẬN CHẤT DƯ TRONG PƯHH Ví dụ: Đun nóng 16,8...
 • 23
 • 1,039
 • 9
Chuyên đề bồi dưỡng hóa hoc

Chuyên đề bồi dưỡng hóa hoc

... CuSO 4 .5H 2 O t¸ch khái dung dÞch lµ: 30,7g8 m 2 19 256,16 – 111 m 2 19 m ctan m H 2 O = = 74,5 100 343,84 – 50 – 108 m 2 19 LIỆU BỒI DƯỠNG HSG HĨA 9 **************************************************************************** ... BÈ-TIỀN GIANG 5 74,5 174,5 CaCl 2 42, 69 100 CaCl 2 111 m 2 19 108 m 2 19 111 m 21Bµi 1: ë 12 0 C cã 1335g dung dÞch CuSO 4 b·o hoµ. §un nãng dung dÞch lªn ®Õn 90 0 C. Hái ph¶i thªm vµo dung dÞch ... lấy ta có sơ đồ đờng chéo nh sau: x x 500 => 14 1 56 4 500 == x x 8 69 4 - 8 4 8 64 - 8 LIỆU BỒI DƯỠNG HSG HĨA 9 ****************************************************************************...
 • 138
 • 1,367
 • 38
Gián án Chuyen de boi duong hoa hoc THCS

Gián án Chuyen de boi duong hoa hoc THCS

... b b b b nBaCO3 = b = 197 55, 29 = 0,15 ( mol )Vậy nHCO3 ( P Ư ) = a + b = x + y = 0,045 + 0,15 = 0, 195 (mol)nKHCO3 ( bđ ) = 0, 195 0,105 = 0, 09 (mol)Khối lợng của mỗi chất ... 0,0275 mol hỗn hợp : 0,015.26 = 0,39g.Tổng khối lợng = 0,35 + 0, 39 = 0,74 gTỷ lệ 2 ,96 g : 0,616 lít = 2 ,96 : 0,74 = 4:1 Số mol C2H4 và C2H2 trong 2 ,96 g hỗn hợp là: nmol05,0=4.0125,0=HC42 ... 84x + 197 y = 28,1 (**) y = 0,1(mol)Vậy khối lợng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu là:mMgCO3 = 0,1 . 84 = 8,4gmBaCO3 = 0,1 . 197 = 19, 7gBài 9: Khi thêm từ từ và khuấy đều 0,8 lit...
 • 206
 • 721
 • 19
TỔNG HỢP 34 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC THCS TẬP 4 pot

TỔNG HỢP 34 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HOÁ HỌC THCS TẬP 4 pot

... M2(CO3)n ( n là hóa trị kim loại)M2(CO3)n + nH2SO4 M2(SO4)n + nH2O + nCO2(2M +60n)g 98 ng (2M +96 n)g 44ngkhối lượng dd axit 98 .100 9, 8n= 1000ntheo đề bài ta có:(2 96 ).1001000 ... kiện b. Tính lượng axit 98 % điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS2. Biết hiệu suất của quá trình là80% Giải FeS2 2H2SO4129tấn 196 tấn0,6 0,6 196 1 29 x= 0 ,91 tấndo hiệu suất 80% ... ?4. Có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra khi làm lạnh 190 0 gam dung dịch NaCl bão hòa từ 90 OCđến 0OC . Biết độ tan của NaCl ở 90 OC là 50 gam và ở 0OC là 35 gam 5. Xác định lượng AgNO3...
 • 26
 • 1,185
 • 18
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HÓA 9 HAY

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HÓA 9 HAY

... cho số mol Al,Mg,Zn là a,b,c ( mol ) Đề bài : ⇒ 27a + 24b + 65c = 19, 46 ⇔ 48a + 65c = 19, 46 ( 1) Mặt khác : từ các PTHH ta có : 1,5a + b + c = 0,73 (2) b = 9 1 125 8 a , a= (3) Giải hệ phương ... có hệ pt : 84x 100y 197 z 100 x y z 0 22 5 1 1, , + + =   + + = × =  ⇔ 100y 197 z 100 84x y z 0 22 5 1 1 x (1) (2), , + = −   + = × = −  Từ (1) và (2) ta có : 100y 197 z 100 84x y z 1 1 x, ... Lambanmai8283@yahoo.com.sg http://violet.vn/lambanmai8283 Chuyên đề 21 TÌM KHOẢNG BIẾN THIÊN CỦA MỘT LƯỢNG CHẤT ( Cực trị trong giải toán hoá học ) I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Thường gặp: hỗn hợp A B (có...
 • 35
 • 759
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8 9chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8chuyên đề bồi dưỡng hóa học 8chuyên đề bồi dưỡng hóa học 11chuyên đề bồi dưỡng hoá học học sinh lớp 89tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học thcstổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học thcs tập 1tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học thcs tập 3tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học trung học cơ sở tập 3chuyên đề bồi dưỡng hóa học 10chuyên đề bồi dưỡng số học 9chuyên đề bồi dưỡng hóa học thcs34 chuyên đề bồi dưỡng hoá học thcs34 chuyên đề bồi dưỡng hóa học thcstổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM