1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

de thi thu dh cd khoi a d tinh hai duong 2008 23278

de thi thu dh cd khoi a d tinh hai duong 2008 23278

de thi thu dh cd khoi a d tinh hai duong 2008 23278

... Onthionline.net Giải phương trình sau : x2 − x +1 log π = x − 3x + 2 2x − 4x + Hết -Họ tên thí sinh .Số báo danh Cán coi thi...
 • 2
 • 91
 • 0
đề thi thử môn toán khối a, a1 tỉnh hải dương năm 2014

đề thi thử môn toán khối a, a1 tỉnh hải dương năm 2014

... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014 MÔN: TOÁN; KHỐI: A (Đáp án - thang điểm gồm 06 trang) Câu Nội dung Điể m Câu 1.1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y  x  ... , DM ) IC MC Ta có     d ( A,DM )  2d (C , DM )  d ( A, DM ) IA DA M D I 0,25 C Điểm A thuộc đường thẳng 5x  y   nên A  a;5a     5a   a   d ( A, DM )   5a     5a    ... Từ giả thi t có C ' H  ( ABC ) Gọi K hình chiếu vuông góc H AC  AC  HK  AC  (C ' HK )  AC  C ' K   AC  C ' H 0,25  Góc hai mặt phẳng ( ACC 'A ') ( ABC ) góc C ' KH Theogiả thi t...
 • 8
 • 782
 • 13
Đề thi thử ĐH - CĐ khối A, B, D năm 2009 - 1010 trường thpt Gia Bình 1 doc

Đề thi thử ĐH - khối A, B, D năm 2009 - 1010 trường thpt Gia Bình 1 doc

... 1) 2 + dt = t + ln(t 2t + 5) 1 3I1 = + ln 3I1 0,25 dt Tính I1= + (t 1) 2 Đặt t - = 2tanv, dt = dv = (1 + tan v)dv cos v ,t = v = 0 (1 + tan v)dv 1 Nên I1 = = dv = v = 4 16 4 (1 ... xdx (tan x tan x + 5) cos2 x I= 0,25 đặt t = tanx, x ; , dt = cos x 2 với x = dx t = 1; x = t = 4 Do I= 1 1 t dt 2t 2t 1 t 2t + = (1 + (t 1) 2 + )dt = dt + t 2t + dt 31 ... có :BA = 3, BC = 15 0,25 xD = uuu r uuu r DA BA Ta có = = DC = DA DC = DA yD = D (0;0;3) DC BC z = D Suy AD = M 0,25 uu r u JB AB 3 uur 9+ ;0; ) JD J ( = = JB = JD AD 5 3+ 3+ VIIa 0,25...
 • 10
 • 281
 • 0
Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132 docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132 docx

... Ni/t Y xt, t0 -H2O Z Trùng h p Cao su Buna Công th c c u t o h p lí c a X là: A HO-CH2-C≡C-CH2-OH B HOC-CH=CH-CHO C CH2(OH)-CH=CH-CHO D C A, < /b> B, C u úng Câu 46: C4H8 có ng phân anken? A B C D Câu ... là: A CH≡CH ; O=CH-CH=O ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH B HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; O=CH-CH=O C O=CH-CH=O ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH D O=CH-COOH ; HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-CH=O Câu 19: Dãy ... Fe(NO3)3 Dùng hóa ch t sau ây có th lo i b c t p ch t ? A B t Fe dư B B t Mg dư C B t Cu dư D B t Zn dư - - H T -Trang 4/4 - thi < /b> 132 ...
 • 4
 • 462
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 574 pot

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 574 pot

... 45: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X +H2 Ni/t xt, t0 Y -H2 O Trùng hợp Z Cao su Buna Công thức cấu tạo hợp lí X là: A HO-CH2-CC-CH2-OH B HOC-CH=CH-CHO C CH2(OH)-CH=CH-CHO D Cả A, < /b> B, C Câu 46: C4H8 có ... là: A CHCH ; O=CH-CH=O ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH B HOOC-COOH ; CHCH ; O=CH-COOH ; O=CH-CH=O C O=CH-CH=O ; CHCH ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH D O=CH-COOH ; HOOC-COOH ; CHCH ; O=CH-CH=O Câu 19: Dãy ... su buna - S tạo A trùng hợp buta-1, 3- ien B đồng trùng hợp buta-1, 3- ien với acrilonitrin C đun nóng 1500C hổn hợp cao su lưu huỳnh với tỉ lệ khoảng 97:3 khối < /b> lượng D đồng trùng hợp buta-1, 3- ien...
 • 4
 • 318
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A LB1-2011

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A LB1-2011

... Oxyz /A= O ;AB ⊂ Ox ; A A1 ⊂ Oz; Oy ⊥ Ox Ta có : f( − 13 )= ⇒ A( 0;0;0); B( a; 0;0); C (a; a 3;0); A1 (0;0; 2a 5); B1 ( a; o; 2a 5); C1 ( a; a 3; 2a 5) uuuu r ruuuu Xét tích MB.MA1 = ⇒ MB ⊥ MA1 Viết ... gt ta có: (1 + a) (1 + b)(1 + c) ≥ suy ra: + a + b + c + ab + ac + bc + abc ≥ 2 2 Mặt khác a + b + c + a + b + c + ab + ac + bc = (1 + a + b + c ) ≥ Cộng lại ta có đpcm 2 2)(2 điểm)Chọn A ∈ ... Xét tích MB.MA1 = ⇒ MB ⊥ MA1 Viết PT mặt phẵng ( A1 BM ): taco : d ( A; ( A1 MB )) = II.PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) Thí sinh chọn hai câu Va Vb Câu Va:(3 điểm) (x + y)3 + 4xy ≥  ⇒ (x + y)3 + (x +...
 • 4
 • 107
 • 0
Đáp án đề thi thử ĐH&CĐ khối A-thpt Đào Duy Từ-TH (Lần 2)

Đáp án đề thi thử ĐH&CĐ khối A-thpt Đào Duy Từ-TH (Lần 2)

... 2 ÷  Vậy I = − Câu IV (1,0 điểm) 3+ ln − ln − ( ) 0,25 Tính thể tích khối chóp…… C' 0,25 D' A' B' H C D O A B · Từ giả thi t: D ' DO = 60 a a = a OD = BD = ; DD'=a 2 Gọi O’ tâm hình thoi A’B’C’D’ ... xyz F= Xét hiệu: Suy ( ) ( ) ( ) ( x2 y y z z x x2 z y x z y + + ≥ + + z x y y z x 0,25 ) ( 2) Từ (1) (2) Ta được:  x y y z z x   x y y z z x  x z y x z y  2 + + + + + +  ÷ ≥ ÷ ÷≥ x + ... biểu diễn A= (2; -2) Ta có: i − ( i − ) ( i + 1) Xét Câu VI.b (2,0 điểm) ( − i ) ( + 2i ) = + i Có điểm biểu diễn B= (3; 1) + 6i ( + 6i ) ( + i ) = = 2i Có điểm biểu diễn C= (0; 2) 3−i ( − i) (...
 • 6
 • 323
 • 1
de thi thu dh cd khoi a nam 2014 le ba thanh 99029

de thi thu dh cd khoi a nam 2014 le ba thanh 99029

... m là: A 11 gam B 12 gam C 13 gam D 10 gam Câu 46: Hoà tan oxt kim loại X hoá trị II lượng v a đủ dung dịch H 2SO4 10% ta thu dung dịch muối nồng độ 11,8% X kim loại sau đây: A Cu B Fe C Ba D Mg ... Hỗn hợp A gồm axit no đơn chức mạch hở este no đơn chức mạch hở Để phản ứng v a hết với m gam A cầ 400ml dung dịch NaOH 0,5M Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam A thu 0,6 mol CO số gam H2O thu A 2,16g ... cháy a gam C2H5OH 0,2 gam CO2 Đốt cháy b gam CH3COOH 0,2 gam CO2 Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH (H2SO4 đặc, to) c gam este Nếu hiệu suất 80% c có giá trị : A 13,2 gam B 7,04 gam C...
 • 5
 • 112
 • 0
Đề thi thử ĐH - CĐ khối D năm 2009 - 1010 trường thpt Hậu Lộc 4 doc

Đề thi thử ĐH - khối D năm 2009 - 1010 trường thpt Hậu Lộc 4 doc

... 2.(1,0) k : Ê x Ê t2 - t t = x - + - x (t 0) x - x - = 2 t -2 ta cú phng trỡnh: t - = -2 2t - t - = ột = , t ,nờn t = ờt = - x -1 + - x = 4x - x - = x2 - 4x + = x = t=2 III.(1,0) p Ta cú ... ỏn - thang im kim tra cht lng dy hc bi dng mụn toỏn D- nm 200 9-2 010 Cõu I(2,0) ỏp ỏn im 1.(1,25) Vi m = ta cú hm s : y = 2x - x-2 0,25 Tp xỏc nh : D =R\ {2} S bin thi n: -3 < , vi "x ẻ D ( x - ... = (0 ;-1 ;-3 ) , AC = ( -1 ;-1 ;3) n = AC , AB = (6 ;-3 ;1) [ ] ú mp(ABC) i qua im A(5 ;1;3) , v nhn n lm vtpt ,nờn cú pt: 6(x - 5) - 3(y - 1) + z - = pt(ABC): 6x - 3y + z - 30 = Gi H(x;y) Do H l...
 • 6
 • 225
 • 0
Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 01 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - Số 01 (Đ.án)

... cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 0,1/π H tụ điện có điện dung C thay đổi Tần số dòng điện f = 50 Hz Để tổng trở mạch 60 Ω điện dung C tụ điện A 1 0-2 /5π F B 1 0-3 /5π F C 1 0-4 /5π F D 1 0-5 /5π F Câu 17: ... -4 s lượng điện trường lại lượng từ trường Chu kì dao động mạch A 1 0-4 s B 0,25.1 0-4 s C 0,5.1 0-4 s D 2.1 0-4 s Câu 22: Mạch dao động LC có cuộn dây cảm Dòng điện mạch có phương trình i = 10 -3 cos(2.105t) ... 5,13.1026 MeV D 5,13.1023 eV Câu 49: Gọi N0 số hạt ban đầu chất phóng xạ, T chu kì bán rã Biểu thức sau đúng? A N = N0e-λt B N = N02-t/T C N = N0e-λ D N = N02t/T Câu 50: Trong hành tinh hệ Mặt...
 • 4
 • 306
 • 1
Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 03 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - Số 03 (Đ.án)

... phóng xạ α - Số lần phóng xạ α - : A 10 B C 10 D Câu46:Trong dao động điện từ mạch LC, điện tích tụ điện biến thi n điều hòa với tần số f Năng lượng điện trường tụ biến thi n với tần số: A f B ... 2/π(H) -4 Câu20: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, C thay đổi Khi C1=2.10 /π(F) C2=1 0-4 /1,5.π(F) công suất mạch có trá trị Hỏi với trá trị C công suất mạch cực đại A 1 0-4 /2π(F); B.1 0-4 /π(F); C 2.1 0-4 /3π(F); ... độ tự cảm L= 10π dụng dòng điện mạch cực đại 1A.Giá trị R C1 bằng: 2.1 0-3 2.1 0-3 R C L,r B R=50Ω ; C1 = F F π π A 1 0-3 1 0-3 N M C R=40Ω ; C1 = D R=50Ω ; C1 = F F π π C=5,07μF tích điện đến hiệu...
 • 5
 • 342
 • 1
Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 04 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - Số 04 (Đ.án)

... 70 dB âm có cường độ A 5.1 0-1 1 W/m2 B 1 0-5 W/m2 C 5.1 0-7 W/m2 D 7.1 0-5 W/m2 Câu 43: Trong liên hệ chuyển động tròn D ĐH, ta có: A Góc quay bán kính tương ứng với pha D ĐH B Vận tốc chuyển động ... chuyển động tròn tương ứng với vận tốc D ĐH C Số vòng quay chuyển động tròn 1s tương ứng với tần số D ĐH D Vận tốc chuyển động tròn vận tốc trung bình D ĐH chu kì Câu 44: Trong nghiên cứu quang ... = 50g D ĐH quanh VTCB với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6) cm Chất điểm có khối lượng m2 = 100 g D ĐH quanh VTCB với phương trình dao động x = 5sin(πt - π/6) cm Tỉ số trình D ĐH chất...
 • 5
 • 303
 • 1
Đề Thi Thử ĐH - CĐ Số 05 (Đ.án)

Đề Thi Thử ĐH - Số 05 (Đ.án)

... chân không số Plăng 3.108 m/s 6,625.1 0-3 4 J.s Chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ có bước sóng 0,35 μm, động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện A 1,70.1 0-1 9 J B 17,00 1 0-1 9 J C 0,70 1 0-1 9 J D ... động hạt Biết khối lượng electron 9,1.1 0-3 1 (kg) tốc độ ánh sáng chân không 3.108 (m/s) A 8,2.1 0-1 4 J B 8,7.1 0-1 4 J C 8,2.1 0-1 6 J D Đáp án khác Hết - ... Rơnghen phát xạ có bước sóng ngắn 6,21.10 -1 1 m Biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng chân không số Plăng 1,6.10 -1 9 C; 3.108 m/s 6,625.1 0-3 4 J.s Bỏ qua động ban đầu êlectrôn...
 • 6
 • 418
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ