0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Đề thi >

chuyen de boi duong vat ly 10 hsg cac dinh luat bao toan

Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 10

Chuyên đề bồi dưỡng vật 10

... 1kg b) 10kg c) 100 kg d) 100 0kg Cõu Chn ỏp ỏn ỳng Phi treo mt vt cú trng lng bng bao nhiờu vo mt lũ xo cú cng k = 100 N/m nú dón c 10cm Ly g = 10m/s2 ? 16 a) 100 0N b) 100 N c) 10N d) 1N Cõu ... ca nc bin l 10 kg/m v ỏp sut khớ quyn l 1,01 10 N/m2 Ly g = 10 m/s im A v B cú sõu tng ng l 80 mv 60 m chờnh lch ỏp sut gia hai im l : A 103 Pa B.2 104 Pa C 105 Pa D 106 Pa Cõu 10 p sut lũng ... a F1 = 10N, F2 = 10N, ( F , F ) =300 2 b F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( F , F ) =900, ( F , F ) =300, ( F , F ) =2400 2 4 c F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F...
 • 48
 • 6,095
 • 10
Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pptx

Vật 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pptx

... định - Đại lượng vật lyi1 bảo - HS học định luật luật bảo toàn toàn: không đổi theo thời bảo toàn nào, có tác gian dụng gì? - Đinh luật bảo toàn: định - Nêu tác dụng luật cho biết đại lượng vật ... vật định lậut bảo toàn bảo toàn - DLBT co vai trò wan trong doi sống Hoạt động 3: TÌm - HS tìm hiểu kiến thức Định luật bảo toàn động lượng hểiu động lượng và trả lời câu hỏi định luật bảo toàn ... a Động lượng động lượng "động lượng mọt vật - Hướng dẫn HS tìm chuyển độnglà dại lượng hiểu khái niệm động đo tích khối lượng nghĩa lượng vận tốc vật. "   p  mv - Hướng dẫn HS b Định luật bảo...
 • 4
 • 4,100
 • 22
Vật lý 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG pps

Vật 10 nâng cao - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG pps

... xét năng, công lực W  Wđ  Wđh  mv kx  =hằng 2 Nêu câu hỏi C1, C2, lực số gợi HS trả lời c Định luật bảo toàn - Yêu cầu HS đọc tổng quát phần rút kết vật chịu luận công tác dụng lực lực bảo ... chuyển động, đơn, Hs quan sát năng, động vật chịu tác dụng nhận xét - Đọc phần SGK, trọng lực , động - Làm thí nghiệm tìm hiểu chuyển thành vật rơi tụ do, nhận vật trường hợp ngược lại, va tổng ... HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Thành lập định luật Nội dung Thiết lập định luật - Quan sát thí nghiệm a Trường hợp trọng lực - Làm thí nghiệm lắc đơn, nhận xét mv12 mv2  mgz1  ...
 • 3
 • 2,051
 • 24
PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập vật lý 10 dựa TRÊN ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG bài tập vật 10 dựa TRÊN ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

... lựa chọn đưa phương pháp giải số dạng tập dựa định luật bảo toàn động lượng. Vì chọn đề tài II -GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở luận Trong chương trình vật THPT theo quy định tiết học thuyết phân ... thức, phương trình vật học, phải cần có suy luận xác đại lượng vật biết đại lượng vật cần tìm Bài Động lượng định luật bảo toàn động lượng thuộc tiết 37 38 theo phân phối chương trình vật ... vật hướng với véc tơ v - Động lượng hệ vật tổng véc tơ động lượng vật hệ - Định luật bảo toàn động lượng: A Trong hệ cô lập động lượng hệ  bảo toàn : p = số c a 2 - Định pitago tam giác vuông:...
 • 18
 • 2,401
 • 1
Chuyển động ném ngang, ném xiên_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Chuyển động ném ngang, ném xiên_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... cao, vật I ném ngang với vận tốc đầu v0 , lúc vật II thả rơi tự không vận tốc đầu Bỏ qua sức cản không khí Kết luận đúng? a) Vật I chạm đất trước vật II b) Vật I chạm đất sau vật II c) Vật I ... Một vật ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu v0 = 20m / s theo phương nằm ngang bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m / s Tầm ném xa vật là: a) 30 m b) 60 m c) 90 m d) 180 m uu r Câu 10 Hai vật ... dưới, gốc thời gian lúc ném Thời gian chuyển động vật từ lúc ném đến lúc chạm đất xác định biểu thức: a) t = 2h g b) t = h 2g c) t = uu r h g d) t = 2g h Câu 16 Một vật ném theo phương ngang với...
 • 11
 • 444
 • 3
Chuyển động thẳng đều_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Chuyển động thẳng đều_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... gian x(m chuyển động ) B Vật chuyển động theo chiều âm suốt thời gian chuyển 25 động C Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm thời điểm 10 t= 4/3 D Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương ... sau ĐỀ SỐ 1- CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - lịch học : thứ 2+ thứ – 5h-7h30 A Vật chuyển động theo chiều dương suốt thời gian x(m chuyển động ... gian vật chuyển động thẳng Cho biết kết luận sau sai? A Toạ độ ban đầu vật xo = 10m B Trong giây vật 25m C Vật theo chiều dương trục toạ độ D Gốc thời gian chọn thời điểm vật cách gốc toạ độ 10m...
 • 4
 • 658
 • 1
Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 8

Chuyên đề bồi dưỡng vật 8

... trung bình vật Vtb= = = = Tính tương đối chuyển động - Đối với vật chọn làm mốc khác vận tốc vật khác - Một số trường hợp đặc biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: ... (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc vật vật (3) lớn hơn) Nếu: Hai vật chuyển động ngược ... tập số 2: Một vật xuất phát từ A chuyển động thẳng B cách A 630m với vận tốc 13m/s Cùng lúc , vật khác chuyển động từ B A Sau 35giây hai vật gặp Tính vận tốc vật thứ hai vị trí hai vật gặp Bài...
 • 6
 • 1,009
 • 28
Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 8 ( phần 1)

Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8 ( phần 1)

... Sn = ( V0 + (n -1) ∆V).tn với n giây thứ n (* **) Vậy trường hợp : S1 = ( V0 + (1 -1) ∆V).t1 = ( + (1 -1). 2).1= S2 = ( V0 + (2 -1) ∆V).t2 = ( + (2 -1). 2).1= S3 = ( V0 + (3 -1) ∆V).t3 = ( + (3 -1). 2).1= ... : (lúc đầu – lúc sau = 5) nghóa : AB-(AB-S1 +S2 ) = Từ kiện ta có : Khi ngược chiều : S1 + S2 = 25 (1 ) Khi chiều : S1 – S2 = (2 ) Mặt khác ta có : S1 = V1t (3 ) S2 = V2t (4 ) Thay (3 ) (4 ) vào (1 ) ... S2 / V2 ( S tổng quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật) b/- Nếu vật chuyển động chiều : Khi gặp , hiệu quãng đường vật khoảng cách ban đầu vật : S1 Xe A Xe B G S S2 Chuyên đề bồi dưỡng học...
 • 21
 • 1,332
 • 24
chuyên đề bồi dưỡng vật lý .3 khối

chuyên đề bồi dưỡng vật .3 khối

... Cõu 388.Nhit lng m khớ tng nhn c ch chuyn ht thnh cụng m khớ sinh quỏ trỡnh no? A ng ỏp B ng nhit C ng tớch D.C A, B, C u ỳng Cõu 389 Cõu no sau õy l sai ? A i vi cht khớ tng quỏ trỡnh ng ... B/ Lc vuụng gúc vi tc vt C/ Lc ngc hng vi tc vt D/ Lc hp vi tc mt gúc no ú Cõu 234.Khi núi v khớ tng, phỏt biu no sau õy l khụng ỳng? A/ l khớ m th tớch cỏc phõn t khớ cú th b qua B/ l khớ m ... nng l mt dng nng lng ca vt D C nhit lng v ni nng u l mt dng nng lng ca vt Cõu 357: Nộn mt lng khớ tng bỡnh kớn thỡ quỏ trỡnh ng nhit xy nh sau: A p sut tng, nhit t l thun vi ỏp sut B p sut gim,...
 • 51
 • 540
 • 1
Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Bài soạn Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

... trung bình vật Vtb= = = = Tính tương đối chuyển động - Đối với vật chọn làm mốc khác vận tốc vật khác - Một số trường hợp đặc biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: ... chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = V13 +V23 B Bài tập Các dạng tập thường gặp 1. /Bài toán xác định vị trí thời điểm vật gặp thời điểm vị trí vật cách khoảng cho trước 2. /Bài toán liên qua ... (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc vật vật (3) lớn hơn) Nếu: Hai vật chuyển động ngược...
 • 6
 • 737
 • 2
Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật Lý 8

Gián án Chuyên đề bồi dưỡng Vật 8

... trung bình vật Vtb= = = = Tính tương đối chuyển động - Đối với vật chọn làm mốc khác vận tốc vật khác - Một số trường hợp đặc biệt: Gọi V13 vận tốc vật (1) vật (3), V23 vận tốc vật (2) vật (3) Nếu: ... (2) vật (3) Nếu: Hai vật chuyển động hướng(cùng phương, chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = |V13 -V23|(trị tuyệt đối chưa biết vận tốc vật vật (3) lớn hơn) Nếu: Hai vật chuyển động ngược ... chiều) vận tốc vật (1) vật (2) là: V12 = V13 +V23 B Bài tập Các dạng tập thường gặp 1./Bài toán xác định vị trí thời điểm vật gặp thời điểm vị trí vật cách khoảng cho trước 2./Bài toán liên qua...
 • 6
 • 830
 • 9
Chuyen de boi duong Vat ly 8 ( phan 1)

Chuyen de boi duong Vat ly 8 ( phan 1)

... Sn = ( V0 + (n -1) ∆ V).tn với n giây thứ n (* **) Vậy trường hợp : S1 = ( V0 + (1 -1) ∆ V).t1 = ( + (1 -1). 2).1= S2 = ( V0 + (2 -1) ∆ V).t2 = ( + (2 -1). 2).1= S3 = ( V0 + (3 -1) ∆ V).t3 = ( + (3 -1). 2).1= ... (1 ) S = V2 t S2 = 40.t ( ) Do chuyển động ngược chiều gặp : S = S1 + S2 = 100 (3 ) Thay (1 ), (2 ) vào (3 ) ta : Thời gian chuyển động : t = 1h Vì lúc khởi hành 8h chuyển động 1h nên gặp lúc 8h ... giây I (A) đến cuối giây I (B) vận tốc V0 Từ đầu giây II (B) đến cuối giây II (C) vận tốc V0+2 Từ đầu giây III (C) đến cuối giây III (D) vận tốc V0+2+2 Từ đầu giây IV (D) đến cuối giây IV (E) vận...
 • 24
 • 343
 • 3
Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Đề kiểm tra ôn tập phần Động lực học_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... có: F=ma, mà vật chuyển động thẳng a=0 nên F=0 B31: B HD: Khi vật chuyển động nhanh dần chịu thêm tác dụng lực cản (nhỏ lực phát động) lực cản có tác dụng làm giảm gia tốc vật B32: B HD: Gọi l1, ... ban đầu vật (gọi mức quán tính) B5: B HD: Gia tốc vật là: Sau 2s tác dụng lực, qung đờng đợc vật là: B6: D HD: Xét theo phơng đứng vật có vận tốc ban đầu không gia tốc g, thời gian rơi ba vật B7: ... vuhoangbg@gmail.com P N B1: B HD: Khi vận tốc vật thay đổi gia tốc vật khác không Theo định luật II Niutơn ta có: nên F khác không B2: C HD: Số lực kế lực căng lò xo tác dụng lên vật Chọn HQC gắn với thang máy,...
 • 12
 • 701
 • 1
Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Tổng hợp và phân tích lực_Chuyên đề bồi dưỡng Vật 10

... lớn 10N F1 F2 hợp với góc 600 Lực F3 vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2 Hợp lực ba lực có độ lớn A 15N B 30N C 25N D 20N Câu 16 Các lực tác dụng lên vật gọi cân A hợp lực tất lực tác dụng lên vật ... nặng có khối lượng m Vật đứng yên cân Khi A vật chịu tác dụng trọng lực B vật chịu tác dụng trọng lực, lực ma sát lực căng dây C vật chịu tác dụng ba lực hợp lực chúng không D vật chịu tác dụng ... tác dụng lực vật chuyển động thẳng tròn B Lực nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng C Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động D Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động làm vật bị biến...
 • 6
 • 562
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trong sách bài tập vật lý 10 về các định luật bảo toànchuyên đề bồi dưỡng vật lý 10giải bài tạp vật lý 10 nâng cao định luật bảo toànphương pháp giải một số dạng bài tập vật lý 10 dựa trên định luật bảo toàn động lượngvật lý 10 nâng cao định luật bảo toàn cơ năng ppschuyên đề bồi dưỡng vật lí 10chuyên đề bồi dưỡng vật lý thcschuyen de boi duong vat ly 7chuyen de boi duong vat ly lop 7chuyên đề bồi dưỡng vật lý lớp 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9chuyên đề bồi dưỡng vật lý 11các chuyên đề bồi dưỡng vật lý 9bài tập vật lý lớp 10 phan cac dinh luat bao toandap an de kiem tra 15 phut li 10 chuong cac dinh luat bao toanBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ