0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12 có đáp án

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn địa

... dịch vụ 20 Đông Nam có vị trí cầu nối : A Lục địa á-âu lục địa Ôxtrâylia B Lục địa á-âu lục địa Nam Mĩ C Lục địa á-âu lục địa Nam Cực D Lục địa á-âu lục địa Phi 21 Cơ chế hợp tác nớc ASEAN là: A ... FDI nớc 14 Đông Nam có vị trí cầu nối : A Lục địa á-âu lục địa Nam Mĩ B Lục địa á-âu lục địa Phi C Lục địa á-âu lục địa Nam Cực D Lục địa á-âu lục địa Ôxtrâylia 15 Núi lửa động đất thiên tai thờng ... mặt hàng, đa phơng hóa bạn hàng Trợ cấp xuất B Thu hút vốn đầu t nớc C Trợ cấp xuất D Đa dạng hóa mặt hàng, đa phơng hóa bạn hàng 19 Biển Đông có vai trò ngày quan trọng : A Vị trí nằm đờng hàng...
 • 16
 • 6,375
 • 21
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế đáp án.doc

... định chất lượng hàng hóa họ quyền chứng nhận chất lượng hàng hóa để đảm bảo khách quan cho người nhập Câu5 5: Bộ ctừ tóan quốc tế lập? a)Nhà XK b)Nhà NK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK A Vì ctừ ... nghiệp fát hành Câu 83: Bảo lãnh toán hàng hóa XNK lợi cho ai? a)Người NK b)Người XK c )Ngân hàng NK d )Ngân hàng XK B Vì đảm bảo khả tóan cho nhà XK nhà XK ko fải chịu rủi ro tóan Câu 84: Một ... định xem hàng hóa đc giao thỏa thuận hợp đồng hay ko, chất lượng, xuất xứ… hàng hóa, ngày giao hàng ko? Để tranh chấp xảy nhà NK chứng để khởi kiện Mặt khác để nhà NK nhận đc hàng hóa...
 • 32
 • 25,744
 • 73
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)

Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Có Đáp Án)

... Hiếu Thảo Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Học phần tưởng Hồ Chí Minh CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐÒAN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐÒAN KẾT QUỐC TẾ Câu 143 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đại ... HCM Câu 205 Theo tưởng Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết cho người gì?? a/ Cần, kiệm c/ Chí công vô b/ Liêm, d/ Cả ý 41 Tưởng Hồ Chí Minh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Học phần tưởng ... người XHCN d/ Nhiều tài nguyên quốc gia 39 Tưởng Hồ Chí Minh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm - Học phần tưởng Hồ Chí Minh Câu 192 Tác phẩm Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng có tên gì?...
 • 46
 • 2,817
 • 5
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 đáp án

... 43 Đáp án: B Câu 292 : Công thức cấu tạo rượu etylic (Chương 5/ 44/ mức 1) A CH2 CH3 OH B CH3 O CH3 C CH2 CH2 OH2 D CH3 CH2 OH Đáp án: D Câu 293 : Nhóm –OH phân tử rượu etylic ... CH4 Đáp án: C Câu 146: 21 Một hợp chất hữu công thức C3H7Cl , số công thức cấu tạo ( chương 4/ 35/ mức 2) A B C D Đáp án: D Câu 147: công thức cấu tạo sau: CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 ... CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa (chương / 34 / mức 2) A hợp chất hữu hợp chất vô B hợp chất hữu hợp chất vô C hợp chất hữu hợp chất vơ D hợp chất hữu hợp chất vô Đáp án : D Câu 135: Thành phần phần...
 • 69
 • 6,251
 • 6
418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án)

418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án)

... hợp sinh vật là: A sinh sản vơ tính B sinh sản hữu tính C sinh sản sinh dưỡng D sinh sản nẩy chồi Đáp án: B Câu 64: (mức 1) Căn vào đâu mà Menden cho tính trạng màu sắc hình dạng hạt đậu thí nghiệm ... bào Đáp án : B Câu 1 19: Ngun phân xảy loại tế bào nào? (Mức 1) A) Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục B) Tế bào sinh dục sơ khai (tế bào mầm), tế bào sinh dưỡng C) Tế bào sinh dục D) Tế bào sinh ... li độc lập giảm phân Đáp án: B Câu 89: (mức 1) Những loại giao tử tạo từ kiểu gen AaBb là: A AB, Ab, aB, ab B AB, Ab C Ab, aB, ab D AB, Ab, aB Đáp án: A Câu 90 : (mức 1) Sinh học đại gọi nhân tố...
 • 63
 • 34,806
 • 204
TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 có đáp án

TỔNG hợp câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn LỊCH sử lớp 7 đáp án

... ích dân tộc PA:D 67 SU79H Trong xã hội dới thời Đinh - Tiền Lê, tầng lớp dới xã hội? A) Tầng lớp nông dân B) Tầng lớp công nhân C) Tầng lớp nô tỳ D) Tầng lớp thợ thủ công 68 SU79H.: Triều đình ... tộc ủng hộ D) Nhà Trần đờng lối chiến lợc, chiến thuật đắn sáng tạo danh tớng tài ba PA: D 98 SU714H Câu dới không nằm ý nghĩa thắng lợi ba lần kháng chiêbns chống Mông - Nguyên? A) Đa nớc ... lớn lãnh chúa nông nô PA:C SU71V Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến: A Trao đổi vật B Là kinh tế hàng hóa C trao đổi buôn bán D Không trao đổi buôn bán PA:D SU71H Vì dẫn đến xuất thành thị...
 • 23
 • 4,387
 • 5
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- CÓ ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- ĐÁP ÁN

... C sinh giống bố, mẹ D Con sinh giống giống mẹ 192 Ở Thực vật hình thức sinh sản vô tính là: A sinh sản bào tử sinh sản sinh dưỡng B sinh sản hạt sinh sdản cành C sinh sản chồi sinh sản D sinh ... kiểu sinh sản: A sinh sản sinh dưỡng sinh sản bào tử B sinh sản phân đôi nảy chồi C sinh sản vô tính sinh sản hữu tính D sinh sản thân củ thân rễ 191 Sinh sản vô tính là: A sinh khác mẹ B sinh ... vật chia thành loại sau: A bẩm sinh, học được, hỗn hợp B bẩm sinh, học C bẩm sinh, hỗn hợp D học được, hỗn hợp 149 .Học sinh học loại tập tính: A bẩm sinh B hỗn hợp C học D 120 Sơ đồ sở thần kinh...
 • 95
 • 10,138
 • 8
TUYỂN CHỌN 50 đề KIỂM TRA tự LUẬN và TRẮC NGHIỆM môn địa lý lớp 11 (có đáp án và thang điểm)

TUYỂN CHỌN 50 đề KIỂM TRA tự LUẬN và TRẮC NGHIỆM môn địa lớp 11 (có đáp án và thang điểm)

... 1: ĐỀ KIỂM TRA A ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT I Đề kiểm tra 15 phút học kì I II Đề kiểm tra 15 phút học kì B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT GIỮA HỌC KÌ 15 I Đề kiểm ... II Kiểm tra tiết học kì II 204 C KIỂM TRA HỌC KÌ 213 I Kiểm tra học kì I 213 II Kiểm tra học kì II 221 PHẦN 1: ĐỀ KIỂM TRA A ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT I Đề ... 15 I Đề kiểm tra tiết học kì I 15 II Đề kiểm tra tiết học kì II 57 C ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 100 I Đề kiểm tra học kì I 100 II Đề kiểm tra học kì II ...
 • 229
 • 2,309
 • 1
Ôn trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 có đáp án

Ôn trắc nghiệm môn vật lớp 12 đáp án

... 59 VL1209CBB Hai nguồn không kết hợp khi: A pha, biên độ, phương truyền B tần số độ lệch pha không thay đổi theo thời gian C tần số ngược pha D tần số pha 21 PA: A Câu 60 VL1209CBB.Điều ... đứng yên không dao động đoạn AB là: A 14 gợn lồi 13 điểm đứng yên không dao động B 13 gợn lồi 13 điểm đứng yên không dao động C 14 gợn lồi 14 điểm đứng yên không dao động D 13 gợn ... lần D chu kì không đổi, độ dãn lò xo không đổi PA: D Câu 23 VL1202CBV Một vật khối lượng m treo vào lò xo độ cứng k lò xo dãn đoạn  Cho vật dao động theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng...
 • 115
 • 971
 • 0
Trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 có đáp án potx

Trắc nghiệm môn vật lớp 12 đáp án potx

... Một vật dao động với biên độ 4cm chu kỳ 2s 16 Mt lc n cú chiu di dõy treo 50 cm v mốc thời gian vật động cực đại vật vt nh cú lng 0,01 kg mang in tớch q = theo chiều dơng Tìm quãng đờng vật ... 1.06cm B 0.45cm không ma sát vật khối lng 200g, lò xo nhẹ C 0cm D 1,5cm độ cứng 50N/m ngời ta kéo vật theo phng trục lò xo cho lò xo giãn 3cm thả nhẹ Tính quãng 21 Một vật dao động điều hòa với ... đờng dài vật đợc ng vật đc từ lúc thả vật đến thời điểm động 11,25mJ lần thứ 100 khoảng thời gian 5/3s A 120 2 - 1,5 2cm A 4cm B 24cm C 16 - 43cm B 303-1,52cm C 300cm D 78 - 1,53cm D 12cm 26 (H...
 • 5
 • 687
 • 0
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật đại cương

... c a vô l ng R1 R2 B A Hình 11.9 Câu h i tr c nghi m V t iC ng – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t Ch iC ng 1: C 38 – NHI T 12: CON L C V T LÝ – CON QUAY – L C QUÁN TÍNH 7.30 ... a chuy n ng b) s thay d) s thay Câu h i tr c nghi m V t iC ng – Biên so n: Th.S iv l n c a v n t c i c a ti p n qu o Qu c Huy v2 = Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C – NHI T 2.12 N u th ... viên n t b) 55400 m c) 60000 m d) 65000 m a) 46000 m Câu h i tr c nghi m V t iC ng – Biên so n: Th.S Qu c Huy Câu h i tr c nghi m V t iC ng 1: C – NHI T 2.23 M t viên n c b n lên t m t...
 • 60
 • 971
 • 2
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin hoc lớp 6, 7 với sự hỗ trợ của phần mềm emptest

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tin hoc lớp 6, 7 với sự hỗ trợ của phần mềm emptest

... trình xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghi m khách quan - Biên so n đ ợc 160 câu hỏi trắc nghi m cho môn Tin học lớp 6 ,7 Kết qu phân tích, thu đ ợc 120 câu hỏi đ m b o tiêu chuẩn c a câu hỏi trắc ... trình môn Tin học lớp 72 3.2.3 Phân phối kiểm tra môn Tin học lớp 6 ,7 theo ch ơng trình 72 3.3 Thực hi n qui trình xây dựng b câu hỏi trắc nghi m khách quan cho môn Tin học lớp 6 ,7 ... Giới thi u môn Tin học lớp 6 ,7 71 3.2.1 Vị trí môn học 71 3.2.2 Ch ơng trình môn Tin học lớp 6 ,7 71 3.2.2.1 Ch ơng trình môn Tin học lớp 71 3.2.2.2...
 • 201
 • 975
 • 0
Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý hệ trung cấp nghề tại trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm nam bộ

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật hệ trung cấp nghề tại trường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm nam bộ

... lu n cho vi c xây d ng ngân hàng câu h i tr c nghi m môn v t h TCN Ch ngă 2: Th c tr ng công tác ki m tra đánh giá môn h c v t lỦ tr ng CĐN Công ngh Nông lâm Nam b Ch ngă 3: Xây d ng ngân ... ng ngân hàng câu h i tr c nghi m khách quan nhi u l a ch n môn v t h TCN tr ng CĐN Công ngh Nông lâm Nam b PH N B: PH N N I DUNG Ch ngă 1: C ă S LÝ LU N CHO VI C XÂY D NG NGÂN HÀNG CÂU H I ... m tra môn h c v t lỦ tr ng CĐN Công ngh Nông lâm Nam b (3)- Xây d ng ngân hàng câu tr c nghi m khách quan nhi u l a ch n môn v t h TCN (có tham kh o ý ki n chuyên gia, giáo viên v t lý) (4)-...
 • 108
 • 621
 • 0
Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Vật Lý A2

Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Vật A2

... Biểu thức sau diễn đạt định O – G từ trường? A =0 B =0 Web: www.hufi-exam.webnode.vn TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ A2 C = HUFI EXAM D = [] Câu 38 Biểu thức sau diễn đạt định Ampere lưu thông vecto ... www.hufi-exam.webnode.vn TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ A2 HUFI EXAM Trong vector: vận tốc hạt mang điện , cảm ứng từ , lực Lorentz Câu 59 A hợp với góc B vuông góc với C D , , 11 thì: vuông góc với đôi vuông góc với [] Câu ... 3,5.1014m/s2 Câu 71 Một ống dây có độ tự cảm L =0,2H tính từ thông gửi qua ống dây cho dòng điện 2A chạy qua Web: www.hufi-exam.webnode.vn TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ A2 A 10Wb HUFI EXAM B 0,1Wb C 0,4Wb 13 D Wb Câu...
 • 15
 • 884
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm môn kinh tế vĩ mô có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cương a1 co dap antổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn hoá học – lớp 9 có đáp ánnhung cau hoi trac nghiem mon sinh hoc lop 6 co dap ancau hoi trac nghiem mon nguyen ly thong ke co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật lý 8ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật lýngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tâm lý họccâu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 10câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 5câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý lớp 4câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ