1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Hệ điều hành >

Các lệnh shell cơ bản trong linux

Tài liệu Các lệnh Shell cơ bản trong Linux docx

Tài liệu Các lệnh Shell bản trong Linux docx

... điều thú vị khác lệnh dạng pipe Bạn xuất lệnh thông qua lệnh khác Ví dụ: man mkdir | tail đưa thông tin dòng cuối trang xem "thủ công" lệnh mkdir Nếu lúc yêu cầu phải đăng nhập với tài khoản gốc ... nào, bạn dùng phím TAB để tự động hoàn chỉnh lệnh tên file Điều hữu ích bạn quen với lệnh Bạn sử dụng phím lên, xuống để cuộn xem lệnh nhập Bạn dùng lệnh đa dòng dòng Ví dụ như, muốn tạo ba thư ... eth() Bạn cài đặt thiết lập mạng địa IP cách dùng lệnh (xem man ifconfig) Nếu có điều chưa xác, bạn stop start (tức ngừng khởi_động) giao diện cách dùng lệnh ifconfig up/down -...
 • 4
 • 1,887
 • 4
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 59,852
 • 1,729
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... edge: Trỏ điểm thứ nhất(1) Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 45 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.7 Lệnh RECTANG ( Vẽ ... xuất phát vẽ cung (2) 39 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ có ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng ... axis: nhập điểm (2) Specify distance to other axis or [Rotation ]: nhập điểm (3) (hoặc gõ số trực tiếp) 40 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.4.2 Toạ độ tâm trục Cách vẽ...
 • 24
 • 6,891
 • 131
Shell và các lệnh Shell cơ bản docx

Shellcác lệnh Shell bản docx

... password không c ăng nh p vào môi trư ng Desktop ăng nh p vào tài kho n root môi trư ng desktop ( ây s d ng GNOME) ta làm sau: $ sudo passwd root t password cho root b ng cách vào Terminal ch y l nh ... nh p vào root môi trư ng Desktop, b n làm sau: - Vào menu System > Administration > Login Window - Ch n th Security check vào Allow local system administrator login Gi b n ã có th ăng nh p vào ... n có th ăng nh p t m th i b ng cách dùng l nh su Tham s -1 (su-1) dùng thay i thư m c ch cho l nh ã ho c ang dùng Chú ý b n s c nh c m t m t kh u thoát hay óng shell, gõ exit ho c logout ăng...
 • 4
 • 483
 • 0
Các lệnh cơ bản trong linux system

Các lệnh bản trong linux system

... liệt kê tất lệnh ta thực trước (Cái hay Linux terminal đóng lại không xóa tất lệnh mà ta thực thi trước Pác Bill thi không ) #history Và history liệt kê ta muốn chạy lệnh lại đếm số dòng lệnh bỏ ... lệnh lại đếm số dòng lệnh bỏ vào dấu "!".Ví dụ cuty chạy lại lệnh thứ #! Các lệnh điều khiển quyền truy cập thư mục tập tin : Trong Linux quyền truy cập chia thành nhóm Owner, Group Others ,Với ... _path/folder_name 2.7 Lệnh mkdir : dùng tạo thư mục #mkdir _path/folder_name 2.8 Lệnh ls : Dùng liệt kê thư mục (Giống với lệnh dir pác Bill) #ls _path/folder_muốn_liệt_kê 2.9 Lệnh cat : Dùng để...
 • 17
 • 2,724
 • 8
Tiện ích lệnh cơ bản trong Linux

Tiện ích lệnh bản trong Linux

... mềm /etc/apt/sources.list thực lệnh command với tư cách người siêu dùng (root) gksudo command giống với sudo dùng cho ứng dụng đồ hoạ sudo -k chấm dứt chế độ dùng lệnh có chức người siêu dùng ... soft time command cho biết thời gian cần thiết để thực xong lệnh command command1 | command2 chuyển kết lệnh command1 làm đầu vào lệnh command2 clear xoá hình cửa sổ « Thiết bị cuối » (terminal) ... mềm paquet.rpm thành gói phần mềm dạng Debian paquet.deb (-d) thực cài đặt (-i) GNU / Linux Bản gốc : 08/2006 Bản dịch : 01/2007 dpkg -i paquet.deb cài đặt phần mềm paquet.deb (không Sưu t m b i:...
 • 2
 • 1,022
 • 16
Chương 2: Lệnh cơ bản trong Linux

Chương 2: Lệnh bản trong Linux

... (l) Âu Bửu Long Chương - Lệnh Linux Quản lý tập tin thư mục Quản lý ứng dụng Dòng liệu vào chế phân quyền tập tin thư mục II Cây thư mục linux Âu Bửu Long Chương - Lệnh Linux Quản lý tập ... Owner Group Other Âu Bửu Long Chương - Lệnh Linux Quản lý tập tin thư mục Quản lý ứng dụng Dòng liệu vào chế phân quyền tập tin thư mục VI Âu Bửu Long Chương - Lệnh Linux Quản lý tập tin thư mục ... mục Quản lý ứng dụng Dòng liệu vào chế phân quyền tập tin thư mục III Âu Bửu Long Chương - Lệnh Linux Quản lý tập tin thư mục Quản lý ứng dụng Dòng liệu vào chế phân quyền tập tin thư mục...
 • 16
 • 552
 • 0
Các lệnh và các mệnh đề cơ bản trong SQL Server 2005

Các lệnhcác mệnh đề bản trong SQL Server 2005

... GROUP BY - Ví dụ: Hiển thị bảng đề tài theo nhóm mã đề tài SELECT MaDT FROM detai GROUP BY MaDT; Truy vấn có sử dụng mệnh đề HAVING - Mệnh đề HAVING thường sử dụng mệnh đề GROUP BY Sau HAVING biểu ... dụng mệnh đề ORDER BY - Mệnh đề ORDER BY dùng để xếp liệu bảng theo chiều tăng giảm (ASC DESC) cột - Mệnh đề ORDER BY đứng sau GROUP BY miền tác động xếp nhóm cột GROUP BY - Ví dụ: Sắp xếp bảng ... biểu thức điều kiện Biểu thức điều kiện không tác động vào toàn bảng mệnh đề FROM mà tác động nhóm ghi mệnh đề GROUP BY - Ví dụ: Đếm xem có đề tài sinh viên đăng ký tham gia SELECT MaDT FROM detai...
 • 5
 • 819
 • 1
Các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC

Các lý luận bản trong bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển.DOC

... vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đờng biển Sự đời phát triển Bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đờng biển nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, đời bảo hiểm hàng hóa XNK bắt nguồn từ đời bảo hiểm ... lại bảo hiểm, không thơng nhân kinh doanh hàng hóa XNK lại không mua bảo hiểm cho hàng hóa Việt Nam bảo hiểm hàng hóa XNK nghiệp vụ bảo hiểm (do Bảo Việt triển khai) Trong thời kỳ bao cấp bảo hiểm ... ngời bảo hiểm cam kết bồi thờng cho ngời tham gia bảo hiểm tổn thất hàng hóa theo điều kiện bảo hiểm ký kết, ngời tham gia bảo hiểm cam kết trả phí bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển...
 • 36
 • 1,191
 • 7
Các thao tác cơ bản trong lập trình socket trên windows

Các thao tác bản trong lập trình socket trên windows

... Window socket 2.2.1 Tạo socket SOCKET socket ( int af, int type, int protocol ) * Các tham số • af: [in] mô tả họ địa • type: [in] kiểu socket o SOCK_STREAM: TCP socket o SOCK_DGRAM: UDP socket ... được, thành công • 0, socket đóng cách • SOCKET_ ERROR, có lỗi 2.4.2 Gửi liệu Lab Lập trình Socket – TCP & UDP Khoa Mạng Máy Tính Truyền Thông – Trường Đại Học CNTT int sendto( SOCKET s, const char ... tin socket cục Lab Lập trình Socket – TCP & UDP Khoa Mạng Máy Tính Truyền Thông – Trường Đại Học CNTT int getsockname ( SOCKET s, struct sockaddr *name, int *namelen ) * Các tham số • s: [in] socket...
 • 13
 • 3,741
 • 32
Các vấn đề cơ bản trong chăm sóc khách hàng (2).doc

Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng (2).doc

... đ) Khách hàng vay vốn trung hạn với thời gian vay năm, năm đầu khách hàng trả theo kế hoạch, đến hết năm thứ việc trả nợ gặp khó khăn nên khách hàng đề nghị Ngân hàng gia hạn Vậy thời gian khách ... nghiệm ( 2,0 điểm ) CÂU1: (,0,5 đ) Khách hàng vay vốn ngắn hạn với thời gian tháng theo qui chế 1627/NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khách hàng gia hạn vơí thời gian tối đa ... dụng xem xét định cho vay khách hàng có đủ điều kiện vay vốn sau: Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật: a Đối với khách hàng vay pháp nhân cá nhân...
 • 5
 • 3,411
 • 18
Các vấn đề cơ bản trong chăm sóc khách hàng.doc

Các vấn đề bản trong chăm sóc khách hàng.doc

... đ) Khách hàng vay vốn trung hạn với thời gian vay năm, năm đầu khách hàng trả theo kế hoạch, đến hết năm thứ việc trả nợ gặp khó khăn nên khách hàng đề nghị Ngân hàng gia hạn Vậy thời gian khách ... trắc nghiệm ( 2,0 điểm ) CÂU1: (,0,5 đ) Khách hàng vay vốn ngắn hạn với thời gian tháng theo qui chế 1627/NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khách hàng gia hạn vơí thời gian tối ... tín dụng xem xét định cho vay khách hàng có đủ điều kiện vay vốn sau: Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật: a Đối với khách hàng vay pháp nhân cá...
 • 5
 • 3,084
 • 21
các bí quyết cơ bản trong đầu tư cổ phiếu.doc

các bí quyết bản trong đầu tư cổ phiếu.doc

... bố phá sản Bằng cách tái đầu cổ tức, bạn kiếm nhiều tiền nhận sức mạnh sinh sôi cách tự động Tái đầu cổ tức nâng danh mục thu nhập từ đầu cổ phiếu bạn lên cách mua nhiều cổ phiếu giá thấp ... mua cổ phiếu trả cổ tức tốt Bước 2: Tái đầu cổ tức Song bạn cần biết sáu điều mật đầu liên quan tới cổ tức sau đây, giúp bạn kiếm thu nhập lớn với rủi ro nhất: Tránh đầu vào cổ phiếu ... bạn đầu 2.000 đô la vào Phillip Morris năm 1980 ngày giá trị vốn đầu bạn lên tới 300.000 đô la Bạn bắt đầu với 58 cổ phiếu, ngày nhờ phân chia cổ phần tái đầu cổ tức, bạn có tay 4.300 cổ...
 • 5
 • 793
 • 4
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CÁC NGUYÊN TẮC BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

... + Các quan quyền lực nhà nước có quyền hạn định việc thành lập, thay đổi, bãi bỏ quan hành nhà nước cấp + Trong hoạt động, quan hành nhà nước chịu đạo, giám sát quan quyền lực nhà nước chịu ... phát triển cách mạnh mẽ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ðây việc thực "dân gốc" hoạt động quản hành nhà nước - Sự phụ thuộc hai chiều quan hành nhà nước địa phương Các quan hành nhà nước địa ... "Nhà nước quản xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa" (Ðiều 12- Hiến pháp 1992) b) Nội dung nguyên tắc Biểu nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa quản hành nhà...
 • 4
 • 12,148
 • 300

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ