0
 1. Trang chủ >
 2. Y Tế - Sức Khỏe >
 3. Y học thưởng thức >

quy trình sao lưu trích lục hồ sơ bệnh án

Quy trình liên thông giải quyết hồ sơ xin phép khai thác khoáng sản qua thăm dò (môi trường, khoáng sản)

Quy trình liên thông giải quyết hồ xin phép khai thác khoáng sản qua thăm dò (môi trường, khoáng sản)

... lệ hồ sơ, ghi biên nhận, lập phiếu chuyển hồ đến Phòng Tài nguyên khoáng sản Thời gian thực 0,5 ngày làm việc Bước Phòng Tài nguyên khoáng sản (TNKS) kiểm tra hồ sơ, phù hợp chuyển hồ ... trường Kết thúc hồ sơ, chuyển Phòng TNKS CC BVMT lưu trữ hồ Thời gian thực 01 ngày làm việc Ghi chú: Sau cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Tổ chức cấp phép phải đồng thời: Nộp hồ xin thuê đất ... Sở hồ dự thảo tờ trình UBND Tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc Bước Văn phòng Sở kiểm tra thể thức, hình thức Tờ trình, trình Lãnh đạo Sở ký chuyển Tờ trình...
 • 4
 • 701
 • 0
Tài liệu Mẫu bản trích lục hồ sơ thương tật ppt

Tài liệu Mẫu bản trích lục hồ thương tật ppt

... Biên giám định thương tật số:… ………… ngày……tháng… năm …… Hội đồng Giám định Y khoa:…………………………… …………… Tỷ lệ thương tật: ………………… ………vĩnh viễn tạm thời Quyết định cấp ... ………………………………… Trích lục tại…………………………………….chuyển Sở Lao động -Thương binh Xã hội tỉnh………………………………………quản lý Ngày tháng năm Thủ trưởng (Ghi rõ họ tên, chức vụ ký tên, đóng dấu) Giấy chứng nhận thương...
 • 2
 • 1,066
 • 1
QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁP LỰC MÃ SỐ QT 10 25

QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁP LỰCSỐ QT 10 25

... Quy trình vận hành tuyến cáp lực ; Quy trình kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị điện” Trong quy trình hướng dẫn kỹ thuật vận hành (Kiểm tra, thí nghiệm…) sửa chữa tuyến cáp trình vận hành chúng ... ĐIỆN PHẢ LẠI số: QT- 10- 25 Ngày sửa đổi: /11/2009 QUY TRÌNH Mục: Lần sửa đổi: Lần 03 VẬN HÀNH CÁP LỰC Trang: 25 / 31 Ngày hiệu lực: /11/2009 Rn ≤50 Ω P2 xung P2 âm học 100 ...
 • 31
 • 421
 • 0
Phân tích quy trình thẩm định tín dụng hồ sơ vay trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích quy trình thẩm định tín dụng hồ vay trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

... chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Phần 2: Trình bày quy trình thẩm định tín dụng hồ vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Phần 3: Thẩm định ... PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG HỒ SƠ VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM VIETINBANK 4.1 TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG ... 2008 Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng Nhà xuất tài chính: TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều 2008 Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng Nhà xuất tài chính: TP Hồ Chí Minh hàng: thu hồi chậm...
 • 67
 • 660
 • 4
Quy định tiêu chí kiểm tra hồ sơ giáo án

Quy định tiêu chí kiểm tra hồ giáo án

... môn IV.4: Xếp loại : Không đạt yêu cầu:Một trường hợp sau: Dự thiếu 1/3 số tiết quy định tính đến thời điểm kiểm tra Không thực đầy đủ chương trình bồi dưỡng cấp quản lý có thực không đạt yêu ... kế hoạch hoạt động cho chủ điểm, tuần sài Đáng giá không rõ ràng , chung chung - Ghi chép trình phấn đấu, rèn luyện , đóng góp cuả cá nhân học sinh sài III.4: Xếp loại: Không đạt yêu ... chủ điểm, tuần thiếu, chưa kịp thời Đáng giá không rõ ràng , chung chung IV ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG: IV.1: Xếp loại Tốt: - Dự đầy đủ, có nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp...
 • 2
 • 1,872
 • 11
Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện công tuyến Trung Ương ( Hạng đặc biệt ) tại Hà Nội

Lưu trữ và quản lý hồ bệnh án điện tử tại Bệnh viện công tuyến Trung Ương ( Hạng đặc biệt ) tại Hà Nội

... nghĩa hồ bệnh án: Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 điều 59 có quy định: Hồ bệnh án tài liệu y học, y tế pháp lý; ng-ời bệnh hồ bệnh án lần khám bệnh, chữa bệnh khám bệnh, ... qun Một hồ bệnh án đ-ợc coi phần hệ thống thông tin bệnh viện - quản chức hành nh- lâm sàng Ngoài ra, thành phần hệ thông tin Y học - đ-ợc coi tập hợp 15 xếp công việc liên quan tới công ... chữa bệnh" .[ 22] Hồ bệnh án ti liu chứa thông tin tng bệnh nhân Những thông tin đ-ợc chuyên gia y tế đ-a sau trình tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với ng-ời bệnh Theo truyền thống, bệnh án đ-ợc...
 • 167
 • 3,965
 • 25
Quản lý hồ sơ BỆNH án của một KHOA

Quản lý hồ BỆNH án của một KHOA

... toàn hồ sổ sách , hồ bệnh án bệnh viện trang vietnamnet.vn, ykhoa.net…vv • Đặc biệt tiếp cận với bác sỹ nên chúng em vất vả to hồ bệnh án bệnh nhân nhờ cho thấy quển hồ bệnh án dày ... tác quản bác sĩ y vụ phải quản số lượng lớn hồ bệnh án vòng 15 năm có bệnh nhân chữa trị lâu dài bệnh viện Phê phán đánh giá trạng hệ thống, xây dựng hệ thống tốt Hệ thống quản hồ ... án, Xây dựng hệ thống tốt hơn: phần mềm quản hồ bệnh án Phần mềm quản hồ bệnh án giúp cho bệnh nhân đâu xin qua thủ tục gian nan mà xem bệnh án trực tiếp nhà qua internet qua tìm kiếm...
 • 21
 • 5,084
 • 1
Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa

Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý hồ bệnh án của 1 khoa

... tác quản bác sĩ y vụ phải quản số lượng lớn hồ bệnh án vòng 15 năm có bệnh nhân chữa trị lâu dài bệnh viện 1. 3 Phê phán đánh giá trạng hệ thống, xây dựng hệ thống tốt Hệ thống quản hồ ... chúng em phân tích thiết kế phần mềm quản hồ bệnh án : bước đầu quan trọng thiếu sản phẩm phần mềm quản hồ bệnh án 1. 4 Yêu cầu người dùng Qua khảo sát trạng chúng em thấy bệnh viện ... trọng hệ thống Người quản hệ thống: Là bác sĩ y vụ bệnh viện ,cùng số y tá phụ giúp Từ qua vấn chúng em biết cách thức quản hồ bệnh án của bác sĩ y vụ bệnh viện Ngoài chúng em hiểu hệ thống...
 • 20
 • 2,166
 • 3
Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý hồ sơ bệnh án của 1 khoa doc

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý hồ bệnh án của 1 khoa doc

... phần mềm quản hồ bệnh án, Xây dựng hệ thống tốt hơn: phần mềm quản hồ bệnh án Phần mềm quản hồ bệnh án giúp cho bệnh nhân đâu xin qua thủ tục gian nan mà xem bệnh án trực tiếp ... ĐỀ SỐ38: Phân tích thiết kế phần mềm QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN CỦA MỘT KHOA Yêu cầu thực hiện: - Phân tích yêu cầu người dùng - Vẽ biểu đồ phân cấp chức - Vẽ biểu đồ luồng liệu - Vẽ biểu đồ thực thể ... chữa trị lâu dài bệnh viện 1. 3 Phê phán đánh giá trạng hệ thống, xây dựng hệ thống tốt - Hệ thống quản hồ bệnh án bệnh viện nhiều bất cập kình tế phát triển vượt bậc công nghệ thông tin Không...
 • 20
 • 1,315
 • 2
HỒ SƠ BỆNH ÁN - CHỈ SỐ NHIỆT KINH LẠC pdf

HỒ BỆNH ÁN - CHỈ SỐ NHIỆT KINH LẠC pdf

... (+BL), Tỳ (+BL), Bàng quang (-BL), Đại trường (+), Phế (+), Đảm (+), số tương quan (trị số có mang dấu) kinh Tâm bào lớn kinhTâm HỒ SƠ BỆNH ÁN - CHỈ SỐ NHIỆT KINH LẠC Họ tên : Đoàn Quang T., 28 ... HỒ SƠ BỆNH ÁN - CHỈ SỐ NHIỆT KINH LẠC Họ tên : Lương Bá N., 19 tuổi Thời gian đo: 11 45 phút, ngày 6/8/1994 Nhiệt độ môi trường: 31,1oC Chu kỳ kinh 36,3 0,7 35,95 0,12 36,07 35,6 35,83 Tiểu -3 5,6 ... Tâm bào: + 0,2 • Ngô Quang Đ.: Số tương quan: Kinh Tâm: -0 ,05, Tâm bào: +0,35 • Lương Bá N.: Số tương quan: Kinh Tâm: -0 ,2, Tâm bào: -0 ,1 Mô hình số nhiệt kinh lạc bệnh chứng rối loạn tinh thần...
 • 6
 • 1,427
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh ánquy trình phối hợp luân chuyển hồ sơmẫu bản trích lục hồ sơ thương tậtmẫu đơn xin trích lục hồ sơ đất đaixin trích lục hồ sơ đất đaithủ tục trích lục hồ sơ địa chínhquy trình sao lưu và phục hồi dữ liệuquy trình sao lưu phục hồi dữ liệumẫu trích lục hồ sơ địa chínhmẫu đơn xin trích lục hồ sơ địa chínhđơn xin trích lục hồ sơ đất đaitrích lục hồ sơ đất đaiquy trình quản lý hồ sơ bệnh ánquy trình kiểm tra hồ sơ bệnh ánmẫu trích sao hồ sơ bệnh ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật