0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Ngoại ngữ >

Ebook Tài liệu ôn thi Đại học môn Tiếng Anh- Phần 2

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH, 2013

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH, 2013

... turn into trở thành, biến thành - work out = calculate tính toán NHỮNG ĐIỂM NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG ÔN THI ĐẠI HỌC Phrasal verbs: - tell s.o apart nói lên khác biệt - look up to = admire ngưỡng mộ - ... eye on trông coi - think of nghĩ - bring on = develop - search for = look for tìm kiếm - go on to V1 / go on s.th = / say s.th next - amount to = add up to - hear from = receive news có thông tin ... mother, she burst into tears - At no time: Không + đảo ngữ - On no condition / On no account + auxiliary + S + V: Dù lý không On no account must this switch be touched On no account should you...
 • 11
 • 1,111
 • 3
Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng Anh

Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng Anh

... ['rezidns] danh t quỏ trỡnh ; quỏ trỡnh c trỳ; thi gian c trỳ bưresult [ri'z lt] danh t ( result of something) kt qu (ca cỏi gỡ cưrepeat dưretell [,ri:'tel] ngoi ng t [ri'pi:t] danh t (thụng ... [br ] danh t bn chi s chi B heavy ['hevi] ( + with) cht nng, cha y, nng tru C bus [b s] danh t xe buýt to go by bus C reason ['ri:zn] ( reason for something / doing something; reason to something) ... babyư h thuờ b ta trụng nom a ( to employ somebody / something in / on something) ( to employ something as something) tn dng ai/cỏi gỡ; chim (thi gian, s chỳ ý ) he was busily employed in cleaning...
 • 116
 • 1,624
 • 8
tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh

tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh

... you think we should make? b What other changes to the working conditions you think we should make? c If you think we should make other changes to the working conditions? d If other changes you think ... supplement their pension) 20 He spent all his …………… without thinking about how hard it was for him to make this money 2.3 Writing (20 marks) Read this invitation card and write a circular letter to book ... increase …………5% a by b to c of d on 11 The demand ………….this product is growing fast a on b for c of d in 12 ……………, we should advertise this job locally a in my opinion b according to me c on...
 • 16
 • 1,037
 • 2
Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh pdf

Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh pdf

... followed D other presidents who were unable to occupy the White House THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ( Mã đề thi 123) Môn thi: TIẾNG ANH- Khối D - Thời gian làm bài: 90 phút Câu STT 10 11 12 13 14 15 ... embarrassing things about me A I’d not prefer his saying all those embarrassing things about me B I’d prefer him not saying all those embarrassing things about me C His having said all those things ... take an entrance exam this year A Perhaps we don’t have to take an entrance exam this year B We mustn’t take an entrance exam this year C We mightn’t take an entrance exam this year D It is very...
 • 16
 • 958
 • 7
TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

... toán TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC Lĩnh vực Ngữ âm Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra - Trọng âm từ (chính/phụ) Số câu - Trường độ âm phương phức phát âm Ngữ pháp, - Danh ... tảng khủng hoảng phân tích giả thuyết 2.3 Danh từ đếm danh từ không đếm * Cách thành lập danh từ số nhiều: - Thêm –s vào danh từ số - Thêm –es sau danh từ số tận s, ss, sh, ch, x, z, zz - Thêm ... one another Không dùng each other sau từ meet, marry similar They married in 1990 (not: They married each other.) 2/ DANH TỪ 2.1 Danh từ ghép: - danh từ gồm hai nhiều từ kết hợp với Danh từ ghép...
 • 22
 • 805
 • 2
Tài liệu Ôn thi đại học môn vật lý phần 1

Tài liệu Ôn thi đại học môn vật lý phần 1

... 32 .10 -2 J 24 .10 -2 J MƠN VẬT LÝ - 15 C 16 .10 -3 J 12 .10 -3 J D Tất sai Câu 23: Một lò xo chiều dài tự nhiên 20cm Đầu cố đònh, đầu có vật 12 0g Độ cứng lò xo 40 N/m Từ vò trí cân bằng, kéo vật thẳng ... C 0,25N D 0 ,1 N Câu 58: Một lò xo khối lượng không đáng kể, treo vào điểm cố đònh, có chiều dài tự nhiên l0 Khi treo vật m1 = MƠN VẬT LÝ - 25 0 ,1 kg dài l1 = 31 cm Treo thêm vật m2 =10 0g độ dài ... số 10 0Hz, vận tốc truyền sóng m/p Chọn câu trả lời đúng: A Trên dây có sóng dừng với 10 bụng 11 nút B Trên dây sóng dừng C Trên dây có sóng dừng với 11 nút 10 bụng D Có sóng dừng với 11 bụng 11 ...
 • 123
 • 427
 • 0
Tài liệu ôn thi cao học môn Tiếng Anh trường đại học Ngoại Thương

Tài liệu ôn thi cao học môn Tiếng Anh trường đại học Ngoại Thương

... decision A thought B over C finally D to 96 The first thing we notice about this people is that their needs were not at all supernatural A thing B this C is D at all 97.Cheques should only be accept ... the office, and this led to his ill A worked B hard C this D ill 61 I haven’t enjoyed myself so many foryears A haven’t B myself C many D for 62 Immediately after his arrival, things went to wrong ... 15 I think you should tolerant of other people’s weaknesses A think B should tolerant C other D weaknesses 16 The cost of living has increasing so much that he finds it difficult to live within...
 • 30
 • 659
 • 0
Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh - TEST 39 pot

Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh - TEST 39 pot

... inches in the United States? A Thirty-six inches B Thirty-eight inches C Forty inches D Forty-two inches 5) If a state has 40 inches of snow in a year, by how much does this increase the annual precipitation? ... the games to take 7) _ Nguyễn Đức Hưng** - Marie Curie School (: 031.3710743 – 0912.883.190) Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc * M«n TiÕng Anh * TEST 39 – Multiple Choice Page The Greeks 8) ... Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc * M«n TiÕng Anh * TEST 39 – Multiple Choice Page the precipitation of snowfall is that ten inches of...
 • 3
 • 684
 • 3
Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh doc

Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh doc

... I Steve and Peter NguyÔn §øc H­ng* - Marie Curie Private High School (: 710743 - 0912.883.190) Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh* Vocab – People and Relationships Page 3) I ... NguyÔn §øc H­ng* - Marie Curie Private High School Nouns hurt jealousy pride sadness shock sorrow surprise (: 710743 - 0912.883.190) Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh* Vocab – People ... Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh* Vocab – People and Relationships 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Page Excuse me, but are you the ower / owner of this bike? Tom works in a local...
 • 4
 • 940
 • 7
Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh: vocabulary – family and friends pptx

Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh: vocabulary – family and friends pptx

... liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh*Vocab Family friendship housewife husband single twin a) Jane got married to her ., Bob, four years ago b) Jane’s friends think that she and Bob are ... his grandfather Grandfather John’s _ is June 16th, too but he was born in 1945! If you not have a partner, you are If you have a husband or wife, you are If your husband or ... §øc H­ng* - Marie Curie Private High School Page c) Unfortunately it rained on Nick and Helen’s wedding / marriage day d) David and Diana have two sons and one daughter / girl e) I think we should...
 • 2
 • 938
 • 3
Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh (Test 1) pdf

Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh (Test 1) pdf

... Tài liệu luyện thi Đại học * Môn Tiếng Anh (Test 1) Page Since the world has become industrialized, there has been an increase ... Đức Hưng* - Marie Curie Private High School www.my.opera.com/mrduchung Tài liệu luyện thi Đại học * Môn Tiếng Anh (Test 1) Page 8) In line 14, the phrase "managed to live" is used to infer that ... in line 13 to mean A strengthening something that is weak B feeding something that is hungry C encouraging something that is efficient D getting rid of something that is unwanted Nguyễn Đức Hưng*...
 • 3
 • 769
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh violettài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh 2014tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh 2012tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anhtài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh 2013tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh vĩnh báBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam