1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

... Mơns ùj sid ùi l6n nhÀl D Budc -ơne Lhơne rhay dơi Eur m non- hơr llrme dơne hnn $il nd's3 cna 6- Mà ûà Ill nsn È nft nc!è! phâi srig kér hqp S, sr câch niau dỉ dơne {Éo lhủs thins dûns 06 phlms ... ph! thùơc vào hhn dang vÀ lich thudc nơp cơng hig D cé ân nic prù rhc vào d€rc dè thi dâo dơry cùo ân Cnu 33r d hàt nùơ c6 hai ngùàn s6ng ei6ûg ûau A !à B, câch nlá rơt klng AB = t2 cn dlag lâo ... diçn ti! tv i chu *i nêlc Ià T thi ,a- thồng ihơi giù giùa hai lid dép nàng lûqng dièn 1irùng dal cw dai lÀ T/2 B nàne lmg rtiên tniûg nàng lùqrs lir irùùng bién thi n t hn ù@ thùi cid véi chu...
 • 7
 • 515
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2015 trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội

... Mơns ùj sid ùi l6n nhÀl D Budc -ơne Lhơne rhay dơi Eur m non- hơr llrme dơne hnn $il nd's3 cna 6- Mà ûà Ill nsn È nft nc!è! phâi srig kér hqp S, sr câch niau dỉ dơne {Éo lhủs thins dûns 06 phlms ... ph! thùơc vào hhn dang vÀ lich thudc nơp cơng hig D cé ân nic prù rhc vào d€rc dè thi dâo dơry cùo ân Cnu 33r d hàt nùơ c6 hai ngùàn s6ng ei6ûg ûau A !à B, câch nlá rơt klng AB = t2 cn dlag lâo ... diçn ti! tv i chu *i nêlc Ià T thi ,a- thồng ihơi giù giùa hai lid dép nàng lûqng dièn 1irùng dal cw dai lÀ T/2 B nàne lmg rtiên tniûg nàng lùqrs lir irùùng bién thi n t hn ù@ thùi cid véi chu...
 • 7
 • 297
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 THPT Nguyễn Trung Thiên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2015 THPT Nguyễn Trung Thiên

... không xảy A Tán sắc C Phản xạ toàn phần B Khúc xạ D Phản xạ Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn 2015 THPT Nguyễn Trung Thi n 1A 11 B 21 A 31 A 41 D 2A 12 A 22 B 32 D 42 D 3B 13 A 23 D 33 ... làm bật electron khỏi mặt kim loại tượng A phản xạ toàn phần B phản xạ ánh sáng C quang điện D giao thoa ánh sáng Câu 15: Cần truyền tải điện có công suất P = 387,2kW nhờ đường dây tải điện...
 • 5
 • 272
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2015 - Đề số 1

... 12 ngày đêm d 13 Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2 015 - Đề số 1C , 2D , 3A , 4B , 5D, 6C , 7A , 8B, 9D ,10 C 11 D ,12 A ,13 C ,14 B, 15 C, 16 C, 17 B, 18 B ,19 C,20C 21B, 22D, 23D, 24A, 25A, ... tích q1 dao động với chu kỳ T1=5T, nều tích điện cho cầu điện tích q2 dao động với chu ký T2=5/7 T Biết q2 – q1 = 4 .1 0-9 (C) Tính q1 q2? a q1 = - 2 .1 0-9 (C), q2 = 2 .1 0-9 ( C) b q1 = 1 0-9 (C), ... (C), q2 = 2 .1 0-9 ( C) b q1 = 1 0-9 (C), q2 = 5 .1 0-9 ( C) c q1 = 0.5 .1 0-9 (C), q2 = 4,5 .1 0-9 ( C) d q1 = - 1 0-9 (C) , q2 = 3 .1 0-9 ( C) Câu 26: Đem tụ C1 mắc nối tiếp với đoạn mạch gồm điện trở R...
 • 7
 • 319
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - ĐHSP HN (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2015 - ĐHSP HN (Lần 1)

... Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2015 - ĐHSP HN Đang cập nhật Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 trường Các em thường xuyên theo dõi Nguồn: ĐHSPHN ... đại vật vị trí biên B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc dấu C động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại D qua vị trí cân bằng, gia tốc vật có độ lớn cực đại Câu 13: Một lắc đơn gồm ... 0,225V Cường độ âm chuẩn I0=1 0-1 2 W/m2 Mức cường độ âm điểm cách nguồn 10m A 79,12 dB B 83,45 dB C 82,55 dB D 81,25 bB Câu 38: Một sóng ngang có phương trình u=5cos(8pi.t - 0,04pi.x) lan truyền dây...
 • 8
 • 507
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2015 - THPT Hàn Thuyên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn năm 2015 - THPT Hàn Thuyên

... từ trường quay Hết Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật năm 2015 - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật trường THPT nước Tuyensinh247 tiếp tục cập ... Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc chiều chuyển động B Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc không đổi C Véc tơ vận tốc chiều chuyển động, gia tốc hướng vị trí cân D Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc đổi chiều qua ... 9: Chọn kết luận vật dao động điều hòa: A Gia tốc vận tốc dao động pha B Li độ vận tốc dao động ngược pha C Li độ gia tốc dao động ngược pha D Li độ gia tốc dao động vuông pha Câu 10: Con lắc...
 • 8
 • 306
 • 0
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 1SỐ 2

... 485 Trang 9 /16 - Mã đề thi 485 Trang 10 /16 - Mã đề thi 485 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA Năm học 2 014 - 2 015 Môn: VẬT LÝ LỚP 12 Thời gian làm bài: ... độ âm A 1, 85 B B B C 3,65 B D 71, 32 B Trang 5 /16 - Mã đề thi 485 HƯỚNG DẪ GIẢI CÁC CÂU ĐỀ THI THÁNG LẦN ( ĐỀ GỐC) Trang 6 /16 - Mã đề thi 485 Trang 7 /16 - Mã đề thi 485 Trang 8 /16 - Mã đề thi 485 ... = 4cos (10 πt – 5π/6) (cm) Quãng đường vật thời gian từ t1 = 1/ 30 s đến t2 = 49/30 s A 12 8 cm B 12 8 + 2 2 cm C 13 2 2 2 cm D 32cm Câu 34: Một vật dao động theo phương trình: x = 10 cos( 10 πt -...
 • 16
 • 1,076
 • 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 3

... hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 5: Một lắc lò ... π Câu 33 : Đặt điện áp u = U cos(ωt + ) (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(ωt + ϕi) (A) Giá trị ϕi π 3 π 3 A − (rad) B − (rad) C (rad) D (rad) 4 Câu 34 : Cường ... = 100 + 200cos (50π t + ) (V) vào hai đầu mạch cường độ dòng điện hiệu dụng mạch A A 1 ,33 A B 0 ,33 A C 1 ,37 A D 1,14 Câu 49: Một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây cảm, tụ...
 • 13
 • 862
 • 0
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LÝ NĂM 2014 2015 SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 4

... Mã đề thi TTL4 Trang 12/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 13/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 14/ 18 - Mã đề thi TTL4 Trang 15/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 16/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 17/18 - Mã đề thi TTL4 Trang ... nghiệm A 45 0nm B 500nm C 600nm D 750nm - - HẾT Trang 7/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 8/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 9/18 - Mã đề thi TTL4 Trang 10/18 - Mã đề thi TTL4 Trang ... Điện áp hai đầu đoạn mach biến thi n điều hòa với tần số 50 Hz Tổng trở đoạn mach A 50 Ω B 40 Ω C 60 Ω D 45 Ω Câu 25: Phát biểu máy biến áp sai? A Máy biến áp thi t bị làm thay đổi điện áp dòng...
 • 18
 • 751
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015

... to think out, but when you once try to think out a thing, you must never give it up until you have got what you want It matters not what you try to sift out, but you once try to sift out a thing, ... accomplish this Câu 46: The word “hidden” in paragraph is closest in meaning to A unexploitable undrinkable B untouched C undicovered D Câu 47: What is true of Lake Vostok ? A It is beneath a thick ... learn, but when you once learn a thing, you must never give it up until you have mastered it It matters not what you inquire into, but when you inquire into a thing, you must never give it up...
 • 10
 • 1,134
 • 21
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 2

... C C 42 C 18 C 58 C B 43 B 19 C 59 D B 44 D 20 D 60 C C 45 A 21 A 61 B D 46 B 22 A 62 B A 47 B 23 D 63 C C 48 A 24 D 64 D A 49 D 25 A 65 B 10 A 50 B 26 B 66 D 11 B 51 D 27 D 67 B 12 B 52 C 28 B ... your life 21 A stop B end C leave D break 22 A of B from C for D in 23 A ever B always C often D never 24 A growing B changing C adding D increasing 25 A all B each C both D every 26 A suggest ... dont have to (21 ) _ working to study It can also open up a whole variety (22 ) _ interest If you have (23 ) _ studied before, you will enjoy the special, new pleasure of (24 ) _your...
 • 16
 • 776
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 3

... 19 A 20 D 21.C 22 A 23. D 24 C 25 B 26 B 27 B 28 C 29 A 30 B 31 .B 32 B 33 A 34 A 35 C 36 C 37 D 38 A 39 D 40 B 41 B 42 D 43 A 44 C 45 D 46 A 47 C 48 B 49 A 50 D 51 D 52 C 53 B 54 C 55 C 56 C 57 ... theatre C If you buy this ticket, you can have a free meal in our new restaurant D This ticket allows you to enter our new restaurant Đáp án 1.A C C A D D A D A 10C 11.D 12 A 13 B 14 A 15 B 16 D ... hit B hitting C hit D from hitting 32 Unless it stops raining, the tennis tournament A they cancel have cancelled B they'll cancel C they'd cancel D they'd 33 I've been feeling ill all week,...
 • 12
 • 881
 • 10
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 4

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 4

... survive C surviving D survivor Question 29: It was _ that I bought those books A this shop B this shop where C at this shop D the shop Question 30: Most headaches can _ with aspirin unless they ... indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following question from 41 to 50 Question 41 : Paul fell ill, so he didn't attend the conference A Paul was supposed to have gone ... necessary that Tom not leave school early but he did better not leave school early D Tom had Question 44 : If it rains tomorrow, we won't go A We won't go tomorrow because it will rain depends on the...
 • 12
 • 1,007
 • 15
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 5

... 15 C 55 B D 42 A 16 B 56 B C 43 B 17 D 57 A C 44 C 18 D 58 C A 45 D 19 B 59 B D 46 B 20 D 60 A C 47 A 21 A 61 C A 48 B 22 A 62 B C 49 D 23 C 63 B 10 D 50 C 24 B 64 A 11 A 51 C 25 B 65 A 12 B 52 ... nearly 50 % / our population A Farming is what provides a living for nearly 50 % of our population B Farming is what is provided with a living for nearly 50 % of our population C Farming is something ... 63 B 10 D 50 C 24 B 64 A 11 A 51 C 25 B 65 A 12 B 52 B 26 D 66 D 13 B 53 D 27 A 67 A 14 B 54 A 28 B 68 D 29 C 69 C 35 C 75 D 30 B 70 C 36 B 76 A 31 A 71 C 37 D 77 C 32 A 72 D 38 C 78 B 33 B 73...
 • 16
 • 948
 • 6
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 lần 6

... each of the questions from 56 to 65 Choosing a career may be one of the hardest jobs you ever have, and it must be done with care View a career as an opportunity to something you love, not simply ... failing Question 46 The past participle “homeschooled” in the first paragraph is best equivalent to “ _at home” A taught B self-learned C untaught D self-studied Question 47 This estimated number ... welcome D I certainly play very excellent Question 30 “ I am terribly sorry !” A It’s nothing “ _” B Nothing C Don’t worry D Never mind ! Question 31 Peter: “ Janet, make us some tea, will you?”...
 • 13
 • 1,057
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 1 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 8hi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 de 4hi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt nam30 đề thi thử thpt quốc gia môn địa lýđề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật